of 6 /6
MALLA SIMPLE TORSIÓ TARIFA 2014 9

MALLA SIMPLE TORSIÓ - estructuresforts.com · MALLA ELECTROSOLDADA MALLA ELECTROSOLDADA POST-GALVANITZADA codi. COLOR DESCRIPCIÓ ROTLLES 4479 Malla electrosoldada 13x13x0,9x1,003

Embed Size (px)

Text of MALLA SIMPLE TORSIÓ - estructuresforts.com · MALLA ELECTROSOLDADA MALLA ELECTROSOLDADA...

Page 1: MALLA SIMPLE TORSIÓ - estructuresforts.com · MALLA ELECTROSOLDADA MALLA ELECTROSOLDADA POST-GALVANITZADA codi. COLOR DESCRIPCIÓ ROTLLES 4479 Malla electrosoldada 13x13x0,9x1,003

MALLA SIMPLE TORSIÓ

TARIFA 2014 9

Page 2: MALLA SIMPLE TORSIÓ - estructuresforts.com · MALLA ELECTROSOLDADA MALLA ELECTROSOLDADA POST-GALVANITZADA codi. COLOR DESCRIPCIÓ ROTLLES 4479 Malla electrosoldada 13x13x0,9x1,003

MALLA SIMPLE TORSIÓ

MALLA ANUDADA

MALLES ANUDADAcodi. COLOR DESCRIPCIÓ ROTLLES

3998 100 m/l4504 50 m/l4240 100 m/l4493 50 m/l3966 100 m/l4492 50 m/l3999 100 m/l4491 50 m/l

Filferro triple galvanitzats

Horitzontals extrem 2,5 m/m, Recta horitzontal 1,9 m/m, Vertical 1,9 m/m

TARIFA 2014 10

Malla Anudada 100/8/15Malla Anudada 100/8/15Malla Anudada 122/9/15Malla Anudada 122/9/15Malla Anudada 148/18/15Malla Anudada 148/18/15Malla Anudada 200/20/15Malla Anudada 200/20/15

Page 3: MALLA SIMPLE TORSIÓ - estructuresforts.com · MALLA ELECTROSOLDADA MALLA ELECTROSOLDADA POST-GALVANITZADA codi. COLOR DESCRIPCIÓ ROTLLES 4479 Malla electrosoldada 13x13x0,9x1,003

MALLA TRIPLE TORSIÓ

TARIFA 2014 11

Page 4: MALLA SIMPLE TORSIÓ - estructuresforts.com · MALLA ELECTROSOLDADA MALLA ELECTROSOLDADA POST-GALVANITZADA codi. COLOR DESCRIPCIÓ ROTLLES 4479 Malla electrosoldada 13x13x0,9x1,003

MALLA JARDITOR

MALLA FLORITOR

MALLES FLORITORcodi. COLOR DESCRIPCIÓ ROTLLES

4423 25 m/l4424 25 m/l4425 25 m/l

codi. COLOR DESCRIPCIÓ ROTLLES

4428 10 m/l4427 10 m/l4426 10 m/l

TARIFA 2014 12

Malla Floritor 0,40 mtsMalla Floritor 0,65 mtsMalla Floritor 0,90 mts

Malla Floritor 0,40 mtsMalla Floritor 0,65 mtsMalla Floritor 0,90 mts

Page 5: MALLA SIMPLE TORSIÓ - estructuresforts.com · MALLA ELECTROSOLDADA MALLA ELECTROSOLDADA POST-GALVANITZADA codi. COLOR DESCRIPCIÓ ROTLLES 4479 Malla electrosoldada 13x13x0,9x1,003

MALLA D'OCULTACIÓ

Page 6: MALLA SIMPLE TORSIÓ - estructuresforts.com · MALLA ELECTROSOLDADA MALLA ELECTROSOLDADA POST-GALVANITZADA codi. COLOR DESCRIPCIÓ ROTLLES 4479 Malla electrosoldada 13x13x0,9x1,003

MALLA ELECTROSOLDADA

MALLA ELECTROSOLDADA POST-GALVANITZADAcodi. COLOR DESCRIPCIÓ ROTLLES

4479 Malla electrosoldada 13x13x0,9x1,003 m/m 5 m/l4499 Malla electrosoldada 19x19x1,4x1.010 m/m 5 m/l

MALLA ELECTROSOLDADA PLASTIFICADAcodi. COLOR DESCRIPCIÓ ROTLLES

2554 Malla electrosoldada 13X13X1,20x600 m/m 25 m/l3725 Malla electrosoldada 13X13X1,30x1.003 m/m 25 m/l

codi. COLOR DESCRIPCIÓ ROTLLES

1453 Malla electrosoldada 16X16X1,40x1.000 m/m 25 m/l4610 Malla electrosoldada 16X16X1,40x1,200 m/m 25 m/l1447 Malla electrosoldada 16X16X1,40x1.500 m/m 25 m/l

codi. COLOR DESCRIPCIÓ ROTLLES

4282 Malla electrosoldada 19x19x1,40x1.000 m/m 25 m/l4087 Malla electrosoldada 19x19x1,40x1.200 m/m 25 m/l

codi. COLOR DESCRIPCIÓ ROTLLES

4775 Malla electrosoldada 25x25x2,30x1.000 m/m 25 m/l4743 Malla electrosoldada 25x25x2,30x1.500 m/m 25 m/l

TARIFA 2014 14