of 24 /24
LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG Portable Winch Co. PORTABLE CAPSTAN WINCH TM PCW5000 BRUGERMANUAL Model: PCW5000 Maks. trækkapacitet (enkelt reb): 1.000 kg

LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG - Servé Maskiner · 2017-06-29 · 3 Introduktion Portable Winch Co. håber, at du får fornøjelse af din PCW5000 Portable Capstan WinchTM. Denne manual

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG - Servé Maskiner · 2017-06-29 · 3 Introduktion Portable Winch Co....

Page 1: LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG - Servé Maskiner · 2017-06-29 · 3 Introduktion Portable Winch Co. håber, at du får fornøjelse af din PCW5000 Portable Capstan WinchTM. Denne manual

LÆSES

OMHYGGELIGT FØR BRUG

Portable Winch Co.

PORTABLE CAPSTAN WINCHTM

PCW5000

BRUGERMANUAL

Model: PCW5000 Maks. trækkapacitet (enkelt reb): 1.000 kg

Page 2: LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG - Servé Maskiner · 2017-06-29 · 3 Introduktion Portable Winch Co. håber, at du får fornøjelse af din PCW5000 Portable Capstan WinchTM. Denne manual

2

Resumé Introduktion – p. 3

1.0 Sikkerhedsanvisninger – side 3 1.1 Sikkerhedsmeldinger – side 3 1.2 Mærkater – side 4 1.3 Sikkerhedsinformationer – side 4

2.0 Før første brug – side 5 2.1 Når du modtager spillet – side 5 2.2 Er maskinen klar til at arbejde? – side 5

2.2.1 Motorolie – side 5 2.2.2 Benzin – side 5 2.2.3 Start af motoren – side 6 2.2.4 Spilkop (tromle) – side 6 2.2.5 Gnistfanger – side 7

3.0 Sådan bruges spillet – side 8 3.1 Reb – side 8

3.1.1 Rebtype – side 8 3.1.2 Vedligeholdelse af reb – side 9

3.2 Ved enden af rebet – side 9 3.2.1 Anbefalede knuder – side 9 3.2.2 Anbefalede kroge – side 10

3.3 Sådan forankres spillet – side 10 3.3.1 Sådan bruges polyesterselen – side 11 3.3.2 Sådan bruges koblingspladen til anhængertrækket – side 11 3.3.3 Sådan bruges det drejelige koblingsanker – side 12 3.3.4 Sådan bruges træ/stolpeankeret med fastgørelsessele – side 13

3.4 Oil AlertTM system – side 13 3.5 Montering af reb – side 14

3.5.1 Reb – side 14 3.5.2 Kasteblok – side 14 3.5.3 Retning – side 14 3.5.4 På en bakke – side 14

3.6 Sådan trækkes en last – side 14 3.6.1 Sådan lægges rebet om tromlen – side 15 3.6.2 Indtrækning – p. 15

3.6.2.1 Hvis rebet glider – side 15 3.6.2.2 Sådan ‘’rokkes’’ lasten – side 16 3.6.2.3 Pause under indtrækning – side 16 3.6.2.4 Hvordan rebstramningen opretholdes, selv om der slukkes for motoren - side16 3.6.2.5 Sådan genoptages indtrækningen – side 16 3.6.2.6 Hvis rebet skal være stramt ved opstart – side. 17 3.6.2.7 Hvis rebet er for kort – side 17

3.6.3 Sådan stopper du spillet – side 17 4.0 Vedligeholdelse – side 17

4.1 Rengøring – side 17 4.2 Smøring – side 18 4.3 Honda-motor – side 18 4.4 Opbevaring – side 18 4.5 Gnistfanger – side 18

5.0 Supplerende oplysninger – side 18 5.1 Udstyr – side 18 5.2 Garanti – side 20 5.3 Lokalisering af serienummer – side 20 5.4 EU-konformitetserklæring – side 21 5.5 Eksploderet tegning og reservedelsliste – side 22 5.6 Tekniske data – side 24

5.6.1 Støjemissioner – side 24 5.7 Producent – side 24

Page 3: LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG - Servé Maskiner · 2017-06-29 · 3 Introduktion Portable Winch Co. håber, at du får fornøjelse af din PCW5000 Portable Capstan WinchTM. Denne manual

3

Introduktion Portable Winch Co. håber, at du får fornøjelse af din PCW5000 Portable Capstan WinchTM. Denne manual er udarbejdet med henblik på, at du kan få det bedste ud af dit nye benzinmotorspil og bruge det på den sikreste måde. Læses omhyggeligt, før spillet bruges. Hvis der opstår problemer, eller hvis du har spørgsmål, bedes du henvende dig til den autoriserede forhandler for Portable Winch Co. eller kontakte os direkte. 1.0 Sikkerhedsanvisninger Benzinmotorspillet PCW5000 Portable Capstan WinchTM er konstrueret til at trække ikke-rullende objekter, normalt i en vinkel på plus/minus 45 ° i forhold til vandret. Brugen af en trækanordning rummer alvorlige risici for personskader, tingsskader eller i værste tilfælde dødsfald. Undervurder ikke de mulige farer. 1.1 Sikkerhedsmeldinger Din egen og andres sikkerhed er meget vigtig. Manualen indeholder vigtige sikkerhedsmeldinger. Læs dem omhyggeligt. Disse sikkerhedsmeldinger advarer dig mod potentielle personskader på dig eller andre. Foran

hver enkelt sikkerhedsmelding står der et advarselssymbol og ét af følgende udtryk: FARE, PAS PÅ eller FORSIGTIG Disse udtryk betyder:

Hvis du ikke følger disse anvisninger, BLIVER DU ALVORLIGT eller DØDELIGT KVÆSTET.

Hvis du ikke følger disse anvisninger, KAN DU BLIVE DU ALVORLIGT eller DØDELIGT KVÆSTET.

Hvis du ikke følger disse anvisninger, KAN DU BLIVE DU KVÆSTET.

Page 4: LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG - Servé Maskiner · 2017-06-29 · 3 Introduktion Portable Winch Co. håber, at du får fornøjelse af din PCW5000 Portable Capstan WinchTM. Denne manual

4

1.2 Mærkater Advarselsmærkatet og mærkatet for det garanterede lydtryk findes til højre på spillets hus.

1.3 Sikkerhedsinformationer

Lad ikke børn bruge Portable Capstan WinchTM. Hold børn og dyr på afstand af arbejdsområdet.

LAD ALDRIG UERFARNE PERSONER BRUGE PORTABLE CAPSTAN WINCHTM. VÆR SIKKER PÅ, AT BRUGEREN ER SAT IND I SIKKERHEDS- OG ANVENDELSESPROCEDURERNE OG HAR LÆST DENNE MANUAL OG BRUGERMANUALEN TIL HONDA-MOTOREN.

SØRG FOR AT INSTRUERE ALLE BRUGERE I SIKKERHEDSFORHOLD OG KORREKT ANVENDELSE.

SÆT DIG IND I PRODUKTET OG SIKKERHEDSANVISNINGERNE, FØR DU ARBEJDER MED SPILLET.

Page 5: LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG - Servé Maskiner · 2017-06-29 · 3 Introduktion Portable Winch Co. håber, at du får fornøjelse af din PCW5000 Portable Capstan WinchTM. Denne manual

5

SØRG FOR, AT DIT TØJ IKKE KAN GRIBES AF SPILLETS BEVÆGELIGE DELE.

UDSTØDNINGSGASSEN INDEHOLDER GIFTIG KULILTE. LAD ALDRIG MASKINEN VÆRE I GANG I ET LUKKET OMRÅDE UDEN ORDENTLIG VENTILATION.

UDSKIFT BESKADIGEDE, ULÆSELIGE ELLER MANGLENDE SIKKERHEDSMÆRKATER.

LÆG ALDRIG HÆNDERNE PÅ DEN ROTERENDE TROMLE, I NÆRHEDEN AF REBSTYRINGEN ELLER REBHJULET, MENS MOTOREN ER I GANG.

SØRG ALTID FOR, AT TILSKUERE ER UDEN FOR ARBEJDSOMRÅDET.

TRÆK ALDRIG RULLENDE OBJEKTER, DER KAN RULLE UKONTROLLERET.

PORTABLE CAPSTAN WINCHTM ER IKKE BEREGNET TIL AT UDFØRE LØFT.

BRUG ALDRIG PORTABLE CAPSTAN WINCHTM TIL AT LØFTE FOLK.

BÆR ALTID HANDSKER.

VI ANBEFALER, AT DER BRUGES HØREVÆRN.

RØR IKKE VED TROMLEN (SPILKOPPEN) UMIDDELBART EFTER ANVENDELSE. DEN BLIVER VARM, NÅR DEN BRUGES OG KAN BRÆNDE DEN BARE HUD. 2.0 Før første brug 2.1 Når du modtager spillet Undersøg kassen for at opdage synlige skader. Hvis der er skader, eller hvis der mangler dele, skal befragteren underrettes øjeblikkeligt. 2.2 Er maskinen klar til at arbejde? 2.2.1 Motorolie

Page 6: LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG - Servé Maskiner · 2017-06-29 · 3 Introduktion Portable Winch Co. håber, at du får fornøjelse af din PCW5000 Portable Capstan WinchTM. Denne manual

6

Honda-motoren fyldes med maks. 0.25 liter olie at typen SAE 10W-30 API SJ. Se side 7 i brugermanualen til Honda-motoren med henblik på særlig brug eller forhold som f.eks. ekstremt vejr. Kontrollér oliestanden på en vandret flade. Olien skal nå op til kanten af åbningen. 2.2.2 Benzin Fyld benzintanken med blyfri benzin. Brug ikke olie/benzin-blanding; din Portable Capstan WinchTM er udstyret med en 4-takts-motor. Se side 7 i brugermanualen til Honda-motoren. 2.2.3 Opstart af motoren Se side 3 i brugermanualen til Honda-motoren med henblik på startanvisninger. Motorens tænd/sluk-knap sidder på spillets hus til venstre for håndtaget (fig. 1 til højre). Træk startsnoren (med fjederindtrækning) lige ud af udgangshullet (fig. 1 forneden) Hvis du trækker lodret i snoren (fig. 2), kan snorens friktion mod plastafdækningen beskadige snoren og/eller afdækningen. Første anvendelse: Lad motoren gå i tomgang i fem (5) minutter, før det første træk. 2.2.4 Spilkop (tromle) Din Portable Capstan WinchTM er udstyret med en spilkop (tromle) med en standarddiameter på 57 mm. Hvis du bruger den valgfrie tromle på 85 mm (PCA-1100 sælges separat), skal du udføre følgende enkle monteringstrin (fig. 1, 2, 3, 4 & 5 – kan ses på næste side). Alle bolte passer til en 4 mm (5/32") sekskantnøgle, der leveres med manualen til spillet.

1) Tag rebstyringen af (fig. 1); 2) Afmonter bolten på enden af tromlens aksel (fig. 2); 3) Tag tromlen af akslen (fig. 3). Om nødvendigt kan du trække den ud med to

skruetrækkere;

Page 7: LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG - Servé Maskiner · 2017-06-29 · 3 Introduktion Portable Winch Co. håber, at du får fornøjelse af din PCW5000 Portable Capstan WinchTM. Denne manual

7

4) Sæt den valgfrie tromle på (fig. 4). Sørg for, at akselsplitten forbliver på sin plads. Monter bolt og spændskive;

5) Monter rebstyringen (leveres med den valgfrie tromle) med to (2) bolte. VIGTIGT: Sørg for, at rebstyringen ikke berører spilkoppen (tromlen).

2.2.5 Gnistfanger I visse områder er det forbudt at anvende benzinmotor uden gnistfanger. Sæt dig ind i de lokale regler. En valgfri gnistfanger kan fås hos forhandlere for Portable Winch Co. og/eller Honda Power Products. Montering:

1) Sæt gnistfangeren i udstødningsrøret. Sørg for, at hullerne går ud i ét (fig. 1 til højre);

2) Spænd den medfølgende metalskrue let med en

passende skruetrækker (fig. 2 til højre). Se side 10 i brugermanualen til Honda-motoren med henblik på anvisninger for rengøring af gnistfangeren.

• Portable Winch delnummer: PCA-1151 • Honda-delnummer: 350-2M7-801

Page 8: LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG - Servé Maskiner · 2017-06-29 · 3 Introduktion Portable Winch Co. håber, at du får fornøjelse af din PCW5000 Portable Capstan WinchTM. Denne manual

8

3.0 Sådan bruges spillet

VED DE FLESTE ANVENDELSER AF SPILLET ER DER POTENTIELLE FARER! 3.1 Reb

HOLD AFSTAND TIL REBETS BANE. 3.1.1 Rebtype Brug alene reb med lav strækbarhed. Vi anbefaler at bruge dobbeltflettet polyesterreb med en min. diameter på 10 mm. Maks. rebdiameter er på 16 mm. Til de fleste situationer anbefaler vi at bruge 12 eller 13 mm dobbeltflettet polyesterreb. Kontakt os vedrørende andre egnede rebtyper.

BRUG IKKE GULT 3-SLÅET REB AF POLYPROPYLEN!

reb af polypropylen and polyethylen er farlige til i forbindelse med indtrækning med spil på grund af den store elasticitet og det lave smeltepunkt.

Kontrollér, at rebet ikke er beskadiget, og at det har tilstrækkelig styrke i forhold til belastningen.

STRÆKNING ER LIG MED FARE!

Et strakt reb kan svirpe tilbage og kan forårsage alvorlige forbrændinger, når det glider ud af din hånd.

Alle reb strækker sig: Et langt reb strækker sig mere end et kort. Jo mere du trækker, jo mere strækker det.

Et strakt reb kan også bevæge lasten på en uforudsigelig og farlig måde.

Et strakt reb kan svirpe tilbage og trække din hånd ind mod spillet og dermed forårsage alvorlige kvæstelser. SNO ALDRIG REBET OM DIN HÅND.

BÆR ALTID HANDSKER.

Page 9: LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG - Servé Maskiner · 2017-06-29 · 3 Introduktion Portable Winch Co. håber, at du får fornøjelse af din PCW5000 Portable Capstan WinchTM. Denne manual

9

3.1.2 Vedligeholdelse af reb

UNDERSØG REBET VISUELT FØR HVER BRUG. UDSKIFT REBET, HVIS DET VISET TEGN PÅ FORRINGELSE (SNITTEDE KORDELLER, FOR STOR SLITAGE).

VASK REBET, HVIS DET ER SNAVSET. SNAVSENDE REB GÅR HURTIGERE TIL OG SLIDER FOR MEGET PÅ DELE, DER ER I KONTAKT MED REBET. 3.2 Ved enden af rebet 3.2.1 Anbefalede knuder Du skal fæstne lasten til enden af rebet. Selv om en almindelig knude er nok, anbefaler vi at sætte en krog på med et pælestik (fig. 1 til højre). Det er let at løse op, hvis du skal skifte krog. Desuden bevarer det ca. 70% af rebets kapacitet, mens de fleste knuder reducerer kapaciteten med mere end 50%. Endnu bedre - et dobbelt pælestik (fig. 2 forneden) bevarer ca. 75 % af rebets kapacitet.

Page 10: LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG - Servé Maskiner · 2017-06-29 · 3 Introduktion Portable Winch Co. håber, at du får fornøjelse af din PCW5000 Portable Capstan WinchTM. Denne manual

10

3.2.2 Anbefalede kroge Hvis du almindeligvis trækker med en bremsekæde, skal du bruge en krog (fig. 1) eller en krog med låsepal (fig. 2). Hvis du almindeligvis trækker med en sele eller en ring, skal du bruge en sikkerhedskrog med låsepal (fig. 3) eller sjækkel (ikke vist). 3.3 Koblingsanker OPTION 1: I de fleste tilfælde er spillet forankret til et fast punkt ved hjælp af medfølgende polyestersele eller med valgfrie forankringsanordninger, og enden af rebet er bundet til den genstand, som du ønsker at flytte. Ladningen bevæger sig hen mod spillet, når der trækkes i rebet. OPTION 2: Alternativt kan spillet forankres til lasten, der skal flyttes, enden af rebet bindes til et fast punkt. Spillet og lasten trækkes derfor hen mod det faste punkt, som enden af rebet er bundet til. Denne metode er meget nyttig, hvis du har brug for at styre lasten, mens du betjener spillet.

Page 11: LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG - Servé Maskiner · 2017-06-29 · 3 Introduktion Portable Winch Co. håber, at du får fornøjelse af din PCW5000 Portable Capstan WinchTM. Denne manual

11

3.3.1 Sådan bruges polyesterselen (leveres med spillet) Læg selen rund om forankringspunktet. Sæt hver ende af selen i sikkerhedskrogene på spillet (fig. 1).

UNDGÅ AT LÆGGE SELEN OM SKARPE KANTER, DER KAN ØDELÆGGE DEN. OM DU BRUGER EN STOLPE, ET TRÆ ELLER EN TRÆSTUB, SKAL DU ALTID MONTERE SELEN NEDERST PÅ ANKERPUNKTET (FIG. 1).

HVIS DU BRUGER EN TRÆSTUPB SOM FORANKRINGSPUNKT SKAL DU UDVISE SÆRLIG OMHU, SÅ SELEN IKKE GLIDER OP OVER STUBBEN.

VÆR SIKKER PÅ, AT FORANKRINGSPUNKTET ER STÆRKT NOK TIL AT MODSTÅ TRÆKKET UDEN AT GÅ BRÆKKE ELLER BLIVE BESKADIGET. Anbring spillet, så det peger hen mod lasten. Når spillet belastes, vil det rette sig ind efter lasten. Selens gnidningsmodstand mod forankringspunktet kan forhindre, at spillet retter

sig rigtigt ind. Hvis dette er tilfældet, skal rebet slækkes, og selen anbringes om forankringspunktet, så belastningen fordeles jævnt på begge ankerkroge.

GØR IKKE SÅDAN! NÅR DU FORANKRER SPILLET, MÅ DU IKKE LÆGGE DEN EN HEL OMGANG RUNDT OM FORANKRINGSPUNKTET (FIG. 2) HVIS DU GØR DET, KAN SPILLET IKKE RETTE SIG ORDENTLIGT IND EFTER LASTEN, OG TRÆKKET BLIVER UJÆVNT PÅ SPILLETS ANKERKROGE. 3.3.2 Sådan bruges koblingspladen til anhængertrækket (PCA-1261) til trækkugler på op til 50 mm i diameter (sælges separat)

1) Sæt sikkerhedskrogene ind i koblingspladens firkantede åbninger (fig. 1 næste side) Gummipladen skal være under spillet;

2) Start spillets motor; 3) Stik pladen på trækkrogens kugle, og træk spillet fremad (fig. 2 næste side);

Page 12: LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG - Servé Maskiner · 2017-06-29 · 3 Introduktion Portable Winch Co. håber, at du får fornøjelse af din PCW5000 Portable Capstan WinchTM. Denne manual

12

4) Læg rebet om tromlen, og træk ind (fig. 3).

NB! Lad ikke spillet sidde på trækkrogens kugle, mens motoren er i gang; hvilepositionen

r Oil AlertTM anordningen til at slukker for Honda-motoren (se afsnit 3.4). få

BRUG KUN KOBLINGSPLADEN MED KATEGORI II KUGLETRÆK (1500 KG ELLER MERE). VÆR SIKKER PÅ, AT ANKERBILENS HÅNDBREMSE ER TRUKKET OG VIRKER SOM DEN SKAL. ANBRING KILER BAG VED HJULENE FOR AT

ORHINDRE BILEN I AT RULLE TILBAGE.

an bruges det drejelige koblingsanker (PCA-1262) med 50 mm firkantrør (sælges

F 3.3.3 Sådseparat)

1) ten og ‘’R’-bolten på for

2) ed

3) pillets ankerkroge på øjeboltene (fig.

4) ræk ind. Spillet rettet sig selv ind efter lasten.

Sæt firkantrøret på bilens koblingsanker, og sæt både koblingsbolat sikre (fig. 1, nr. 1); Indstil den ønskede sideværts bevægelse vat anbringe boltene i hullerne (fig. 2, nr. 1); Fastgør s2, nr. 2); Læg rebet om tromlen, og t

HVIS DU BLIVER NØDT TIL AT TRÆKKE NEDAD, SKAL DU MONTERE ENTEN EN KASTEBLOK ELLER EN RULLE FOR AT FORHINDRE, AT SPILLETS STØTTEPLADE

AGER SKADE. T

VÆR SIKKER PÅ, AT ANKERBILENS HÅNDBREMSE ER TRUKKET OG VIRKER SOM DEN SKAL. ANBRING KILER BAG VED HJULENE FOR AT FORHINDRE BILEN I AT

ULLE TILBAGE. R

Page 13: LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG - Servé Maskiner · 2017-06-29 · 3 Introduktion Portable Winch Co. håber, at du får fornøjelse af din PCW5000 Portable Capstan WinchTM. Denne manual

13

3.3.4 Sådan bruges træ/stolpeankeret med fastgørelsessele (PCA-1263, sælges separat)

1) re (fig. 1, nr. 1); og træk så selens ende gennem

3) aceret

4) koblingsankeret (uden firkantrør), og fastgør det med koblingsbolten og ‘’R’’-

6) Læg rebet om tromlen, og træk ind. Spillet rettet sig selv ind efter lasten (fig. 6).

Anbring træ-/stolpemonteringsenheden for neden på træet eller stolpen. Sæt selens krog i forankringspunktet til venstskraldesystemet (fig. 1, nr. 2);

2) Træk hele enheden op til den ønskede højde (fig. 2); Stram selen med den leverede nøgle (fig. 3), og kontrollér, at gummipuderne er plrigtigt. Puderne skal have størst mulig kontakt med træets eller stolpens overflade; Monter bolten;

5) Fastgør spillets ankerkroge på øjeboltene (fig. 5);

HVIS DU BLIVER NØDT TIL AT TRÆKKE NEDAD, SKAL DU MONTERE ENTEN EN KASTEBLOK ELLER EN RULLE FOR AT FORHINDRE, AT SPILLETS

TØTTEPLADE TAGER SKADE. S

NÅR DU HAR TRUKKET ET PAR SEKUNDER MED TRÆ-/STOLPEMONTERINGEN, LØSNES STRAMNINGEN PÅ PORTABLE CAPSTAN WINCHTM.

ONTROLLÉR, OM MONTERINGEN ER I ORDEN, OG STRAM SELEN TIL IGEN.

.4 Oil Alert

K

TM3 system

slukker også for tændingen, hvis spillet arbejder i en vinkel, der er over 20 grader (± 4 grader).

GX-50 Honda-motoren er udstyret med et Oil AlertTM-system (olieadvarselssystem), der automatisk slukker for tændingen, hvis olien falder under et sikkert niveau. Oil AlertTM-systemet

Page 14: LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG - Servé Maskiner · 2017-06-29 · 3 Introduktion Portable Winch Co. håber, at du får fornøjelse af din PCW5000 Portable Capstan WinchTM. Denne manual

14

Sørg for, at opsætningen holder spillet i et relativt vandret niveau, både når det trækker ind og kører i tomgang. 3.5 Montering af reb

BRUG ALMINDELIG SUND FORNUFT, NÅR REBET SÆTTES PÅ. REBET ER NØGLEN TIL EN SIKKER BRUG AF SPILLET. Den brede palet af situationer, der opstår ved indtrækning med motorspil, forhindrer os i at give specifikke anvisninger; dog skal du tage højde for følgende: 3.5.1 Reb Brug et reb i god stand med lav strækbarhed med en min. diameter på 10 mm og en maks. diameter på 16 mm, sørg for at knytte gode knuder. Vi anbefaler kraftigt at bruge pælestik (se afsnit 3.2.1). Brug kasteblokke til at omdirigere rebet og til at fordoble trækkapaciteten, hvis lasten er nær ved eller over spillets trækkapacitet. 3.5.2 Kasteblok Der er mange fordele ved at bruge en kasteblok i nogen afstand fra spillet:

• Trækvinklen ’løfter’ lasten og reducerer friktionen; • Selve spillet fastholdes i en relativt vandret position; • Spillet og brugeren befinder sig ikke i lastens trækbane.

3.5.3 Retning Monter rebet sådan, at det ikke gnider mod andre genstande. Forsøg at anlægge rebet således, at den forreste del af lasten løftes en smule. Træk ikke nedad eller gennem en forhindring.

Generelt kan det siges, at rebet ikke er anlagt korrekt, hvid det rører ved jorden, mens der trækkes. 3.5.4 På en bakke

TRÆK IKKE EN LAST DIREKTE HEN MOD SPILLET NED AD EN SKRÅNING. DER ER RISIKO FOR, AT LASTEN GLIDER, UDEN AT DU KAN STOPPE DEN. I DENNE SITUATION SKAL DU BRUGE EN KASTEBLOK VED BUNDEN AF BAKKEN OG PLACERE SPILLET UDEN FOR LASTENS BANE. 3.6 Sådan trækkes en last

KONTROLLÉR SPILLETS POSITION, REBETS TILSTAND, FORANKRINGSPUNKTETS FÆSTE, KNUDER, KARABINHAGER ELLER SJÆKLER FOR AT FOREBYGGE PERSONSKADER ELLER MATERIELLE SKADER.

Page 15: LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG - Servé Maskiner · 2017-06-29 · 3 Introduktion Portable Winch Co. håber, at du får fornøjelse af din PCW5000 Portable Capstan WinchTM. Denne manual

15

3.6.1 Sådan lægges rebet om tromlen (spilkoppen)

LÆG ALDRIG HÆNDERNE PÅ DEN ROTERENDE TROMLE, I NÆRHEDEN AF REBSTYRINGEN ELLER FORRESTE KASTEBLOK, MENS MOTOREN ER I GANG.

1) Start motoren, og lad den gå i tomgang i 30 sekunder for at varme op; 2) Træk rebet HEN OVER REBHOLDEREN og hen over rebhjulet og ned under tromlen

(fig. 1); 3) Vikl rebet om tromlen (3 eller 4 omgange) (fig. 2); 4) Træk rebet ind i rebkrogen (fig. 3); 5) Stå ca. 1 m fra spillet, og træk roligt og vandret i rebet, til du mærker, at rebet strammes

(fig. 3); 6) Kast et blik på opstillingen, og forvis dig om, at spillets ankre og rebhjulet går i en lige linje

med rebet; 7) Kontrollér, at rebet ikke gnider mod genstande i sin bane; 8) Træk gashåndtaget op, og start indtrækning.

3.6.2 Indtrækning Mens der trækkes ind, skal du stå væk fra benzinmotorspillet, så du kan se bånde spil og last. Træk vandret i rebet. Når du trækker i rebet, holdes spillet i korrekt stilling. Træk ikke ind, hvis benzinmotorspillet står skævt, i så fald slår Oil Alert™ motoren fra.

SNO IKKE REBET OM DIN HÅND ELLER DIN KROP! PAS OGSÅ PÅ REBBUNKEN, DER SAMLES FORAN DIG, MENS DU TRÆKKER IND; PAS PÅ, AT DU IKKE VIKLES IND I DEN.

HOLD GODT ØJE MED TROMLEN (SPILKOPPEN), MENS DU TRÆKKER IND, OG SØRG FOR, AT REBET IKKE KRYDSER HEN OVER DEN. HVIS DET SKER, SKAL DU SLÆKKE REBET. STOP MOTOREN, MENS DU ORDNER REBET, DER ER I UREDE.

Page 16: LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG - Servé Maskiner · 2017-06-29 · 3 Introduktion Portable Winch Co. håber, at du får fornøjelse af din PCW5000 Portable Capstan WinchTM. Denne manual

16

3.6.2.1 Hvis rebet glider Hvis rebet glider på tromlen under indtrækning, skal du lægge endnu en omgang reb omkring tromlen. Når spillet når sin maks. kapacitet, går motoren i stå. Du skal så lave din opstilling om (bruge kasteblok) eller “rokke” lasten (se afsnit 3.6.2.2). 3.6.2.2 Sådan ''rokkes'' lasten Træk i rebet, til motoren er lige ved at gå i stå, og slæk så rebet. Træk i rebet igen for at stramme – gentag fremgangsmåde efter behov.

VÆR FORSIGTIG MED DENNE METODE, DA DER FREMBRINGES VARME, OG REBET SLIDES HURTIGERE.

HVIS BENZINMOTORSPILLET TRÆKKER I REBET, MEN LASTEN IKKE BEVÆGER SIG (DET ER OFTE TILFÆLDE, NÅR DER BRUGES ET MEGET LANGT REB) SKYLDES DET, AT REBET STRÆKKER SIG OG KAN NÅ BRISTEPUNKTET OG SVIRPE TILBAGE MOD DIG. SLÆK REBET LANGSOMT, MEN VÆR OPMÆRKSOM PÅ DEN AKKUMULEREDE STRAMNING. DU KAN BLIVE FORBRÆNDT AT REBET, DER HURTIGT SMUTTER UD AF DIN HÅND, ELLER DU KAN BLIVE TRUKKET HEN MOD SPILLET. 3.6.2.3 Pause under indtrækning Slæk rebet LANGSOMT, og lad det glide rundt på tromlen (spilkoppen).

LAD IKKE REBET GLIDE MERE END NOGLE FÅ SEKUNDER PÅ TROMLEN, MENS DET ER STRAMMET – VARMEN, DER FREMBRINGES AF GNIDNINGSMODSTANDEN KAN SMELTE ELLER BESKADIGE REBET. 3.6.2.4 Hvordan stramningen opretholdes, selv om der slukkes for motoren Du kan opretholde stramningen på rebet ved at holde fast i din ende af rebet eller ved at fastgøre din ende af rebet til en fast genstand:

1) Sluk for motoren; 2) Vikl din ende af rebet to gange rundt om rebkrogen, der overtager stramningen i stedet

for dine hænder (fig. 1); 3) Bind to halvknuder om rebkrogen (fig. 2).

Page 17: LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG - Servé Maskiner · 2017-06-29 · 3 Introduktion Portable Winch Co. håber, at du får fornøjelse af din PCW5000 Portable Capstan WinchTM. Denne manual

17

3.6.2.5 Sådan genoptages indtrækningen Du bliver nødt til at slække rebet en smule, før du starter spillets motor. Først skal du binde de to halvknuder op. Lad noget at rebet gå for at slække noget på stramningen. Mens du holder rebet i den ene hånd, starter du motoren ved at trække i startsnoren og trække gashåndtaget op. Nu kan du begynde at trække ind igen. 3.6.2.6 Hvis rebet skal være stramt ved opstart Du kan montere en rebholdeanordning eller en klemknude (Prussik-knude) til dit forankringspunkt for at opretholde stramningen på rebet. 3.6.2.7 Hvis rebet er for kort Du bliver nødt til at binde to reblængder sammen.

1) Hvis du skal binde to reblængder sammen, skal du gøre det med dobbelte pælestik (fig. 1, nr. 1) (se afsnit 3.2.1 - knuder).

2) Behold ca. 1 m reb på knuden til rebet, der holder lasten (fig. 1, nr. 2) Du bliver nødt til at genoptage indtrækningen, efter at knuderne er løsnet.

STOP INDTRÆKNINGEN FØR KNUDEN NÅR REBHJULET (FIG. 2), DA DEN IKKE KAN GÅ IGENNEM SPILLET.

3) Slæk rebet. Om nødvendigt holdes lasten ved at slå rebet om en fast genstand.

4) Løsn knuderne, og brug den resterende længde til at sno rundt om tromlen (spilkoppen).

3.6.3 Sådan stopper du spillet

1) Slæk rebet langsomt, så spillet sænkes forsigtigt ned på jorden;

2) Sæt gashåndtaget på tomgang; 3) Sluk for tændingskontakten.

4.0 Vedligeholdelse 4.1 Rengøring Når du er færdig med arbejdet, skal spillet renses og tørres af.

Page 18: LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG - Servé Maskiner · 2017-06-29 · 3 Introduktion Portable Winch Co. håber, at du får fornøjelse af din PCW5000 Portable Capstan WinchTM. Denne manual

18

EFTERSE SPIL, KROGE, REB, KNUDER OG POLYESTERSELE FOR SKADER OG SLITAGE. Tag med jævne mellemrum tromlen (spilkoppen) af (afsnit 2.2.4), og rens omkring akslen (fig. 1). Aflejrede rester kan beskadige akseltætningen. Smør med olie for at forebygge rust. 4.2 Smøring Rebhjulet (fig. 1, nr. 1) skal rotere frit. Smør det med jævne mellemrum med en let olie. Snavs og fedt mellem hjulet og akslen kan bevirke, at hjulet ikke kører let. Tag om nødvendigt hjulet af, og rens akslen. Brug en 8 mm sekskantnøgle. Gearkassen er smurt på fabrikken og kræver ikke yderligere smøring eller vedligeholdelse. Hvis der forekommer lækage, skal olieniveauet kontrolleres ved at anbringe spillet på en vandret overflade, hvorefter proppen tages af (fig. 1, nr. 2). Brug en 8 mm sekskantnøgle. Vip spillet hen mod dig, så skal der løbe olie ud af hullet. Om nødvendigt kan du fylde efter med gearolie af typen SAE80W90EP. 4.3 Honda-motor Motoren vedligeholdes iht. instruktionerne i medfølgende brugermanual til Honda-motoren. 4.4 Opbevaring Opbevar altid din Portable Capstan WinchTM i vandret position. I Honda-motorens brugermanual kan du se anvisninger for opbevaringen af motoren. 4.5 Gnistfanger Hvis din Portable Capstan WinchTM er udstyret med gnistfanger som ekstraudstyr (PCA-1151, sælges separat), skal den renses for hver hundrede (100) timer for at holde den i god stand. I Honda-motorens brugermanual kan du se anvisninger for rensning af gnistfangeren. 5.0 Supplerende oplysninger 5.1 Ekstraudstyr Der er oprettet en komplet liste over ekstraudstyr. Du finder listen på næste side. Vi vil gerne indbyde til at besøge vores website med jævne mellemrum på www.portablewinch.com med henblik på opdateringer og nye produkter.

Page 19: LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG - Servé Maskiner · 2017-06-29 · 3 Introduktion Portable Winch Co. håber, at du får fornøjelse af din PCW5000 Portable Capstan WinchTM. Denne manual

19

PRODUKT-NUMMER BESKRIVELSE

PCW5000 Bærbart benzinmotorspil med tromle (spilkop), 2 kroge og 1 forankringssele 1,83 m. PCA-1100 Tromle (spilkop) diameter på 85 mm og rebstyring som ekstraudstyr PCA-1215M Dobbeltflettet polyesterreb – trækstyrke 3674 kg - 13 mm x 50 m. PCA-1213M Dobbeltflettet polyesterreb – trækstyrke 3674 kg - 13 mm x 100 m. PCA-1214M Dobbeltflettet polyesterreb – trækstyrke 3674 kg - 13 mm x 150 m. PCA-1216M Dobbeltflettet polyesterreb – trækstyrke 3674 kg - 13 mm x 200 m. PCA-1252 Rebsæk – lille, med skulderstropper – rummer 50 m 13 mm reb. PCA-1255 Rebsæk – lille – rummer 50 m 13 mm reb. PCA-1256 Rebsæk – medium, med skulderstropper – rummer 100 m 13 mm reb. PCA-1257 Rebsæk – stor – rummer 150 m 13 mm reb. PCA-1258 Polyestersele - 50 mm x 3,1 m - kapacitet i U-form: 2.903 kg. PCA-1259 Polyestersele - 50 mm x 2,44 m - kapacitet i U-form: 2.903 kg. PCA-1260 Polyestersele - 50 mm x 1,83 m - kapacitet i U-form: 2.903 kg. PCA-1261 Koblingsplade til anhængertræk - passer til trailerkugler på op til 50 mm i diameter. PCA-1262 Drejeligt koblingsanker med 50 mm firkantrør PCA-1263 Træ-/stolpeanker m/fastgøringssele 60 mm bred x 3 m lang. (Bruges med PCA-1262 eller PCA-1264). PCA-1264 Holder til vertikalt træk. (Bruges med PCA-1263). PCA-1271 Selvbremsende kasteblok – 1 aluminiumsskive, diameter 62 mm

PCA-1272 Dobbelt selvbremsende kasteblok – 2 aluminiumsskiver, diameter 62 mm

PCA-1273 Dobbelt kasteblok af rustfrit stål – 2 aluminiumsskiver, diameter 100 mm. PCA-1274 Kasteblok af rustfrit stål – 1 aluminiumsskive, diameter 100 mm. PCA-1276 Oval låsekarabin af stål. Trækstyrke 2.500 kg. PCA-1277 Sjækkel 16 mm – maks. tilladte belastning: 3-1/4 ton. PCA-1278 Sjækkel 20 mm – maks. tilladte belastning: 4-3/4 ton. PCA-1279 Sjækkel 13 mm – maks. tilladte belastning: 2 ton. PCA-1280 Krog 7 mm. PCA-1282 Krog 7 mm med låsepal og 3 kædeled. PCA-1281 Sikkerhedskrog – maks. tilladte belastning: 3/4 ton. PCA-1290 Slæbekonus til træstammer på op til 50 cm i diameter. PCA-0340 Polstret, vandtæt kasse med aftagelige hjul til spil & udstyr. PCA-0100 Transportkasse med formstøbte aftryk til spil og udstyr. PCA-1372 HPPE-rebbremse 9,5 mm x 2,1 m med stålstang – vægt: 350 g. PCA-1295 Bremsekæde 6 mm x 2,1 m med C-krog og stålstang – vægt: 2,8 kg. PCA-1299 C-krog til kæde 6 til 7 mm. PCA-1151 Gnistfanger til Honda-motor GHX-50. Besøg os på www.portablewinch.com for at se opdateret liste.

Page 20: LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG - Servé Maskiner · 2017-06-29 · 3 Introduktion Portable Winch Co. håber, at du får fornøjelse af din PCW5000 Portable Capstan WinchTM. Denne manual

20

5.2 Garanti Portable Winch Co.-produkter dækkes af garanti mod skader i anvendte materialer og fejlbehæftet udførelse, så længe de ejes af ''førstekøberen'' som defineret nedenfor. ''Førstekøberen'' defineres som den part eller enhed, der køber spillet og/eller udstyret hos en af Portable Winch Co. autoriseret forhandler, hvis navn og adresse fremgår af salgskvitteringen. Garantierklæringen kan overgå til tredjemand, forudsat at slutbrugeren har en kopi af førstekøberens faktura. Denne garanti gælder ikke ”sliddele”, der har været i kontakt med rebet under indtrækning. Garantien fra Portable Capstan WinchTM dækker følgende:

• Spilkomponenter: Fem (5) års garanti (service ved Portable Winch Co. og/eller firmaets forhandlere);

• Motor: Honda-motoren dækkes af Honda Motor Corporations garantibestemmelser, og løbetiden varierer iht. land og anvendelse. Alle Honda-servicecentre kan reparere spilmotoren, så længe garantien løber. Opbevar beviset for dit køb (faktura med serienummer). Det bruges til at bestemme, hvornår garantiperioden starter.

Portable Winch Co. udskifter eller reparerer - efter eget skøn - ethvert fejlbehæftet produkt. Alt andet Portable WinchTM–udstyr dækkes af en etårig (1) fuldt dækkende garanti. Hvis du har et fejlbehæftet produkt, bedes du venligst kontakte os eller din forhandler, der straks vil tage hånd om problemet. 5.3 Lokalisering af serienummer Spillets serienummer står på sikkerhedsmærkatet på højre side af spillets hus (fig. 1, nr. 1) Serienummeret er også indgraveret på spillets kappe til venstre for tromlen (spilkoppen)(fig. 2, nr. 1).

Page 21: LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG - Servé Maskiner · 2017-06-29 · 3 Introduktion Portable Winch Co. håber, at du får fornøjelse af din PCW5000 Portable Capstan WinchTM. Denne manual

21

5.4 EU-konformitetserklæring

KONFORMITETSERKLÆRING

Vi PORTABLE WINCH CO. domicil 1170, Thomas-Tremblay St. Sherbrooke, QC J1G 5G5 CANADA Tlf.: +1 819 563-2193 www.portablewinch.com erklærer, at produktet Portable Capstan Winch Model PCW5000

serienummer 4603 og højere hvad angår formålet at trække ikke-rullende genstande i

hældningsvinkler på +45º i forhold til det vandrette plan

opfylder alle relevante krav i Maskindirektiv 2006/42/EU og opfylder også alle relevante krav i

- 2004/108/EU Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet - 2000/14/EU Direktiv om støjemissioner

Hr. Gerold Vonblon, Landstrasse 28, A-6714 Nuziders er autoriseret til at redigere den tekniske fil. Undertegnet af: Navn: Pierre Roy

Stilling Adm. direktør Affattet i Sherbrooke, QC, Canada den 10. maj, 2010.

Page 22: LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG - Servé Maskiner · 2017-06-29 · 3 Introduktion Portable Winch Co. håber, at du får fornøjelse af din PCW5000 Portable Capstan WinchTM. Denne manual

22

5.5 Eksploderet tegning og reservedelslist

Page 23: LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG - Servé Maskiner · 2017-06-29 · 3 Introduktion Portable Winch Co. håber, at du får fornøjelse af din PCW5000 Portable Capstan WinchTM. Denne manual

23

EMNE NR. DELNUMMER BESKRIVELSE ANTAL

021 PCW5000-021 SPILHÅNDTAG 1 022 PCW5000-022 FORBINDELSESPLADE 1 023 PCW5000-023 VINYLGREB 1 024 PCW5000-024 SEKSKANTSKRUE 3/8"-24 X 1" - ZP 1 025 PCW5000-025 FLANGEBOLT SAVTAKKET M6-1 x 12mm - ZP 6

028 PCW5000-028 RUNDHOVEDET CYLINDERSKRUE 1/4"-20 X 1" RUSTFRIT STÅL 6

030 PCW5000-030 STANDARDTROMLE (spilkop) 57 mm (2-1/4") 1 031 PCW5000-031 AKSELSPLIT 5/16" X 5/16" X 1 1/4" 1 032 PCW5000-032 SIKKERHEDSKROG 2 033 PCW5000-033 FLAD SPÆNDSKIVE 1/2" – ZP 4 034 PCW5000-034 SEKSKANTSKRUE 1/2"-13 X 6" GR.R - ZP 1 035 PCW5000-035 LÅSEMØTRIK NYLON 1/2"-13 – ZP 1 036 PCW5000-036 ALUMINIUMSBØSNING 2

037 PCW5000-037 RUNDHOVEDET CYLINDERSKRUE 1/4"-20 X 3/4" RUSTFRIT STÅL 6

038 PCW5000-038 FLAD SPÆNDSKIVE 1/4" – ZP 2 043 PCW5000-043 REBKROG 1 044 PCW5000-044 REBFØRING 1 045 PCW5000-045 BRYSTBOLT 5/8" X 1 1/2" – ZP 1 046 PCW5000-046 REBHJUL MESSING 1 048 PCW5000-048 SPÆNDSKIVE 1/4" X 1-1/4" OD – ZP 1 049_V2 PCW5000-049_V2 OLIEPROP 3/8" – ZP 1 052 PCW5000-052 TÆND/SLUK-KONTAKT MED STØTTEPLADE 1 053 METS#10X1/2" METALSKRUE #10x1/2" 1 060 PCW5000-060 REBHOLDER 1

1100 PCA-1100 85 mm TROMLE – EKSTRAUDSTYR - 85 mm (3-3/8") SÆT MED SKRUER OG REBSTYRING 1

221 PCW5000_LBL MÆRKAT MED GENERELLE INFORMATIONER OG ADVARSEL 1

222 MÆRKAT2 STØJADVARSELSMÆRKAT 1

Page 24: LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG - Servé Maskiner · 2017-06-29 · 3 Introduktion Portable Winch Co. håber, at du får fornøjelse af din PCW5000 Portable Capstan WinchTM. Denne manual

24

5.6 Tekniske data Motor: 4-takts Honda GXH-50 cc Trækkraft:

Spillet udvikler følgende trækkræfter iht. til tromlens størrelse: • 57 mm tromle: 1.000 kg • 85 mm tromle: 635 kg

Hastighed: Spillets indtrækning udføres med følgende hastigheder iht. til tromlens størrelse: • 57 mm tromle: 12 m/min • 85 mm tromle: 18 m/min

Gearkasse: Aluminiumslegering Gearudveksling: 110:1 Enhedens vægt (tør): 16 kg Dimensioner (største mål): 33 cm bred x 36 cm høj x 38 cm dyb Reb: Dobbeltflettet polyester med lav strækbarhed (ikke inkluderet) – ubegrænset reblængde

• Min. diameter: 10 mm • Maks. diameter: 16 mm • Anbefalet: 12 - 13 mm

5.6.1 Støjemissioner Her følger de forskellige støjemissioner for Portable Capstan WinchTM:

• Lydtrykniveau i brugers højde – LPA (målt) o Motor i tomgang: 73 dBA o Fuld gas: 89 dBA

• Lydstyrkeniveau – LWA (målt) o Motor i tomgang: 85 dBA o Fuld gas: 102 dBA

• Garanteret lydstyrkeniveau – LWA: 105 dBA 5.7 Producent Portable Capstan WinchTM fremstilles af:

Portable Winch Co. 1170, Thomas-Tremblay Street Sherbrooke, Quebec, J1G 5G5 CANADA

Tlf.: +1 819 563-2193 Gratis (Canada & USA): 1-888-388-PULL (7855) Fax: +1 514 227-5196 E-mail: [email protected] site: www.portablewinch.com

Portable Winch Co. Alle rettigheder forbeholdes. Udgave - oktober 2010. Danois