Lovforslag nr. L 105 Folketinget 2013-14 Lov om ... Fremsat den 30. januar 2014 af finansministeren

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Lovforslag nr. L 105 Folketinget 2013-14 Lov om ... Fremsat den 30. januar 2014 af finansministeren

 • Fremsat den 30. januar 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon)

  Forslag til

  Lov om tillægsbevilling for finansåret 2013

  Lovforslag nr. L 105 Folketinget 2013-14

  AE002017

 • Tekst og anmærkninger

  www.fm.dk

  Tekst og anmærkninger

  Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2013

  Forslag til lov om tillæ

  gs- bevilling for finansåret 2013

 • Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2013 Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls-Schultz Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund Telefon 43 22 73 00 E-mail distribution@rosendahls.dk Web rosendahls.dk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Finansministeriet Christiansborg Slotsplads 1 1218 København K Telefon 33 92 33 33 Omslag BGRAPHIC Tryk Rosendahls Oplag 500 stk. Pris 150 kr. inkl. moms Publikationen kan hentes på Finansministeriets hjemmeside: fm.dk

 • Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2013

  Tekst og anmærkninger

 • 3

  Indholdsfortegnelse

  Oversigtstabeller ................................................................................................................................ 5 § 3. Folketinget ............................................................................................................................. 27 § 5. Statsministeriet ....................................................................................................................... 41 § 6. Udenrigsministeriet ................................................................................................................ 49 § 7. Finansministeriet .................................................................................................................... 75 § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet .............................................................................................. 99 § 9. Skatteministeriet .................................................................................................................. 127 § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet .................................................................................... 141 § 11. Justitsministeriet ................................................................................................................ 159 § 12. Forsvarsministeriet ............................................................................................................. 189 § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ..................................................................... 211 § 15. Social- og Integrationsministeriet ..................................................................................... 231 § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ........................................................................ 255 § 17. Beskæftigelsesministeriet .................................................................................................. 287 § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser ............................ 323 § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning .............................................................................. 373 § 21. Kulturministeriet ................................................................................................................ 439 § 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke ................................................................................ 487 § 23. Miljøministeriet ................................................................................................................. 495 § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ............................................................... 519 § 28. Transportministeriet ........................................................................................................... 541 § 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet ........................................................................... 579 § 35. Generelle reserver .............................................................................................................. 609 § 36. Pensionsvæsenet ................................................................................................................ 623 § 37. Renter ................................................................................................................................. 635 § 38. Skatter og afgifter .............................................................................................................. 645 § 40. Genudlån mv. ..................................................................................................................... 657 § 41. Beholdningsbevægelser mv. .............................................................................................. 665 § 42. Afdrag på statsgælden (netto) ........................................................................................... 673

  33

 • Oversigtstabeller

 • 4

  Hovedoversigt over statsbudgettet Finanslov

  Driftsbudget Anlægs- Mio. kr. Udgift Indtægt budget

  § 1. Dronningen ......................................................... 72,1 § 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl. ............. 24,7 § 3. Folketinget .......................................................... 1.023,5 § 5. Statsministeriet ................................................... 141,0 § 6. Udenrigsministeriet ............................................. 15.691,6 300,0 § 7. Finansministeriet ................................................ 22.986,9 1.572,3 § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet ........................... 3.206,7 685,7 § 9. Skatteministeriet ................................................. 5.489,3 1.399,3 § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet ..................... 195.893,5 8,0 § 11. Justitsministeriet ................................................. 17.675,1 2.350,0 § 12. Forsvarsministeriet ............................................. 22.788,1 325,9 § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ...... 2.059,2 § 15. Social- og Integrationsministeriet ...................... 143.860,4 § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ......... 5.084,2 § 17. Beskæftigelsesministeriet ................................... 69.211,3 12.046,7 § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videre-

  gående Uddannelser ........................................... 46.536,0 20,7 § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning ............... 30.259,5 -20,0 § 21. Kulturministeriet ................................................. 6.349,0 23,0 198,6 § 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke ................. 587,7 23,6 § 23. Miljøministeriet .................................................. 1.936,4 32,0 44,3 § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.701,2 37,0 § 28. Transportministeriet ............................................ 7.642,3 241,8 14.893,0 § 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet ............ 947,8 4.455,1 0,4 § 35. Generelle reserver ............................................... 9.976,5 1.383,3 § 36. Pensionsvæsenet ................................................. 22.057,8

  I alt ................................................................................ 634.201,8 23.134,6 16.886,1 § 37. Renter .................................................................. 24.045,5 2.332,2 § 38. Skatter og afgifter ............................................... 15.233,0 647.384,8

  I alt ................................................................................ 673.480,3 672.851,6 16.886,1 Overskud ....................................................................... -628,7 -16.886,1

  Udgift Indtægt

  Drifts-, anlægs- og udlånsbudget ................................. -17.514,8 § 40. Genudlån mv. ..................................................... 17.817,0 § 41. Beholdningsbevægelser mv. ............................... -2.622,9 § 42. Afdrag på statsgælden (netto) ............................ -37.954,7

  Total .............................................................................. -20.137,7 -20.137,7

  6 6

 • 5

  2013 Tillægsbevilling I alt

  Driftsbudget Anlægs- Driftsbudget Anlægs- Udgift Indtægt budget Udgift Indtægt budget

  72,1 24,7 11,6 1,6 1.035,1 1,6 -0,5 140,5 -25,1 15.666,5 300,0 2.585,9 25.572,8 1.572,3 430,5 2.936,1 3.637,2 3.621,8 74,7 5.564,0 1.399,3 -2.264,8 193.628,7 8,0 9,5 4,0 17.684,6 2.354,0 -909,7 18,5 21.878,4 344,4 -505,9 1.553,3 116,0 143.976,4 242,2 5.326,4 -235,6 4,9 68.975,7 12.051,6

  -206,4 46.329,6 20,7 -111,3 30.148,2 -20,0 24,1 133,4 1,0 6.373,1 156,4 199,6 0,1 587,8 23,6 162,3 2,1 2.098,7 32,0 46,4 14,7 2.715,9 37,0 82,5 -133,5 253,8 7.724,8 108,3 15.146,8 -16,6 -2.936,1 931,2 1.519,0 0,4 -2.137,8 7.838,7 1.383,3 -10,3 22.047,5

  -2.669,9 8,8 277,0 631.531,9 23.143,4 17.163,1 20,0 24.045,5 2.352,2 -962,0 15.233,0 646.422,8

  -2.669,9 -933,2 277,0 670.810,4 671.918,4 17.163,1 1.736,7 -277,0 1.108,0 -17.163,1

  Udgift Indtægt Udgift Indtægt

  1.459,7 -16.055,1 -23,9 17.793,1 -2.622,9 -37.954,7

  -23,9 1.459,7 -20.161,6 -18.678,0

  77

 • 6

  Oversigt over driftsudgiftsbudgettet

  Driftsposter Interne statslige overførsler Mio. kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

  § 1. Dronningen ........................................... 72,1 - - - § 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl. ....................................................... 24