103
Llengua 4t primària Temari resumit i adaptat

Llengua 4t primària

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Llengua 4t primària

Llengua 4t primària

Temari resumit i adaptat

ESDRÚIXOLES PLANES AGUDES Les paraules tenen síl·labes.

Page 2: Llengua 4t primària

Poden tenir una o dues o tres o quatre o més síl·labes.

En cada paraula sempre hi ha una síl·laba que sona més forta.

Segons com sigui la síl·laba que pronunciem mes forta classificam les paraules en:

Esdrúixoles, planes, agudes

Imaginem que les paraules són com un tren amb vagons.

En cada vagó posarem una síl·laba.

Imaginem una paraula de quatre síl·labes inventada per nosaltres:

calabrata

La separem per síl·labes i posem cadascuna en un vagó. Ca la bra ta

Doncs bé, com la paraula l'hem inventat nosaltres podem pronunciar més fort la síl·laba que vulguem.

Si pronunciem més forta l'última és Aguda

2

Page 3: Llengua 4t primària

Si pronunciem més forta la penúltima és Plana

Si pronunciem més forta la antepenúltima o la qual va abans de la antepenúltima és Esdrúixola

Antepenúltimes Penúltima Última

Esdrúixoles Planes Agudes

Ara anem a practicar.

De les seguents paraules has de posar:

-El nombre de síl·labes.

- Un cercle en la qual penses que és la síl·laba més forta.

-Si és esdrúixola, plana, aguda.

història

3

Page 4: Llengua 4t primària

olfacte

meló

sofà

bolígraf

mímica

cadira

màquina

estudiant

gramàtica

jove

tómbola

sostre

terra

vidre

estruç

cocodril

ovella

Ramon

4

Page 5: Llengua 4t primària

Les normes d'accentuació en castellà i català són semblants, però no són iguals.

En Català hi ha dos tipus d'accent, de titlles

accent greu (obert): ` càmeraaccent agut (tancat): ´ Matí

Les a accentuades sempre amb accent `

càmera

Les i u sempre amb accent ´

autobús

Les e o amb ` o ´

5

Page 6: Llengua 4t primària

església telèfon camió però

Paraules agudes

Les paraules que sonen amb més força la darrera síl·laba

Duen accent si acaben en:

Vocal a, e, i, o , u

-S : -as, -es, -is, -os, -us

-en , - in

En aquestes paraules agudes posa accent si és necessari:

GimnasticaCamioRamonCocodrilParxisCapita

6

Page 7: Llengua 4t primària

Paraules planes

Les paraules que sonen amb més força la penúltima síl·laba

Duen accent si NO acaben en:

Vocal a, e, i, o , u

-S : -as, -es, -is, -os, -us

-en , - in

Exercicis 3, 4 pàgina 37

En aquestes paraules planes posa accent si és necessari:

albumtonyinamaduixasorpresaformiga

7

Page 8: Llengua 4t primària

Paraules esdrúixoles

Les paraules que sonen amb més força la antepenúltima síl·laba o la anterior a la antepenúltima

Duen accent SEMPRE

En aquestes paraules esdrúixoles posa accent:

Anima

Musica

Esdruixola

Fantastica

Exercicis:

8

Page 9: Llengua 4t primària

- Compta les síl·labes de les següents paraules

- Encercla la síl·laba tònica (la del cop de veu)

Informàtica

Camió

Passat

Història

Cadena

Escala

Hipopòtam

Fórmula

Màquina

Termòmetre

Ambulància

Fàbrica

9

Page 10: Llengua 4t primària

Ara Classifica-les:

Esdrúixoles Planes Agudes

10

Page 11: Llengua 4t primària

Per a pacticar tot l’anterior adreces d’internet:

Comptar síl·labes

http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/sillabes/index.htm#

Per practicar i saber quina és la síl·laba tònica de les paraules.

Hi ha una part explicativa, una pràctica i una autoevaluació:

http://www.edu365.com/primaria/muds/catala/tonica/index.htm

11

Page 12: Llengua 4t primària

http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=1277

Separar i comptar síl·labesEnric Peiris Poch CEIP Mn. Baldiri RexachBanyoles (Pla de l'Estany) Separar y contar sílabas trabaja la separación de las sílabas, dígrafos e hiatos en Lengua Catalana.El paquete se divide en tres niveles que van desde Ciclo Medio a Ciclo Superior, en algunos casos también podría ser utilizado en ESO.

1r Nivel: Sílabas 2º Nivel: Dígrafos 3r Nivel: Sílabas, diptongos e hiatos

http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=1262

Síl.labes, tonificació i accentuacióNeus Pascual Miralles CEIP Mestre Guillem GalmésSant Llorenç des Cadassar (Balears) Paquete de actividades de lengua catalana formado por tres bloques temáticos:

Sílabas: contar sílabas, separación de sílabas, los dígrafos y tipos de palabras según el nombre de sílabas.

Tonificación: sílabas tónicas y átonas y tipos de palabras según la sílaba tónica.

Reglas de acentuación: tipos de acentos, palabras agudas, planas y esdrújulas, reglas de acentuación, el diptongo y el acento diacrítico.

Els possesiusSón paraules que indiquen, que ens diuen a quina persona o persones pertany un ésser o objecte.

12

Page 13: Llengua 4t primària

Singular Masculí meu, teu, seu, nostre, vostre, seu

Femení meva, teva, seva, nostra, vostra, seva

Plural Masculí meus, teus, seus, nostres, vostres, seus

Femení meves, teves, seves, nostres, nostres, seves

 Exercicis 1, 2, 3, 4 Llibre Pàgina 22

Els demostratius

Són les paraules que ens diuen les distàncies a la qual estan objectes, animals o persones.

Singular Plural

13

Page 14: Llengua 4t primària

Masculí Femení Masculí FemeníProximitat

aquets aquesta aquests aquestes

Distància mitjana

aqueix aqueixa aqueixos aqueixes

Llunyania aquell aquella aquells aquelles

Llunyania Aquella silla

Distància mitjana Aqueixa cadira

Proximitat Aquesta cadira

Exercicis 1, 2, 3, pàgina 34

L’apòstrof

Els articles el i la s’apostrofen (l’) davant d’una paraula que

14

Page 15: Llengua 4t primària

comença per vocal (a, e, i , o ,u ) o h.

Encara que no sempre

L’article EL (masculí) s’apostrofa sempre davant de paraules que comencen per a, e, i, o, u, h

L’article La (femení) s’apostrofa sempre davant de paraules que comencen per a, e, i, o u, h

(Excepció: No s’apostrofa davant de paraules que comencen per i, u, hi, hu àtones)

Exemples: La universitat La humanitat

La utilitat La història La Informació

(Àtones: quan el cop de veu NO es fa en elles)

Article “el” (masculí) apostrofam sempre davant de:

15

Page 16: Llengua 4t primària

a l’avió

e l’estiu

L ‘ i l’indi

o l’ou

u l’ull

h l’home

Article “la” (femení) apostrofam davant de:

a l’ala

e l’escala16

Page 17: Llengua 4t primària

L ‘ i l’illa

o l’olla

u l’ull

h l’hac

Quan i, u, hi, hu “àtones”

no apostrofam

Practiquem l’apòstrof

Posa: El La L’

davant de les següents paraules:

ham urbanització

palmera entrega

tresor investigació

tractor associació

avió naturalesa

marieta home

17

Page 18: Llengua 4t primària

informació reciclatge

història article

escola implicació

univers llapis

illa sabata

ungla hospital

Àfrica injecció

hivern intel·ligència

higiene àvia

indústria hospital

Irene esquena

humitat última

universitat institut

hiena aire

iogurt Helena

Rosa Eduard

18

Page 19: Llengua 4t primària

CONTRACCIONS

EL AL

A +

ELS ALS

Quina és la forma correcta?

Hem d’anar a el cinema Hem d’anar al cinema

Dona la pilota a els nins Dona la pilota als nins

19

Page 20: Llengua 4t primària

EL del

de +

ELS dels

Quina és la forma correcta?

La sabata de el nin

La sabata del nin

Els elefants de els circs

20

Page 21: Llengua 4t primària

Els elefants dels circs

EL pel

Per +

ELS pels

Quina és la forma correcta?

El regal per el nin

El regal pel nin

Els jocs són per els nins

Els jocs són pels nins

21

Page 22: Llengua 4t primària

El verb és la paraula que expressa una acció

Encercla els verbs de les oracions següents:

Joan fabrica escultures de fang.

Maria menja llepolies

Cristina corr molt ràpid

Rosa dorm molt bé

22

Page 23: Llengua 4t primària

Pere canta i Manel toca la guitarra

El verb és la paraula que expressa una acció

Segons el moment de l´acció els verbs tenen diversos TEMPS

Quan aquesta acció es situa al present: Temps Present

Avui jo vaig al col·legi

Quan aquesta acció es situa al passat: Temps Passat

Ahir jo vaig anar al col·legi

Quan aquesta acció es situa al futur: Temps Futur

Demà jo aniré al col·legi

Digues quin temps utilitzaràs en cada cas:

A) Per explicar què fas ara mateix

23

Page 24: Llengua 4t primària

B) Per explicar què faràs demà C) Per explicar què vares fer ahir

Conjugacions

Els verbs tenen moltes formes

El conjunt d’aquestes formes reb el nom de conjugació

En català hi ha tres conjugacions:

Primera conjugació Infinitiu acabat en -AR

Segona conjugació Infinitiu acabat en -ER -RE

Tercera conjugació Infinitiu acabat en -IR

El infinitiu és el “nom” que té un verb

Per exemple, aquestes formes:

menjava, menjaré, menj, he menjat, menjaria, menjarem, menjaveu, heu menjat,

24

Page 25: Llengua 4t primària

Totes pertanyen al verb “MENJAR”

Menjar és el infinitiu

Acabat en –AR i per tant de la Primera conjugació

Exercicis 1, 2, 3, 4, Llibre pàgina 58

El guionet

Feim servir el guionet per:

- Escriure els nombres:

Exemple:

27 = Vint-i-set

- Quan una paraula formada per la unió de dues paraules una acaba en vocal i l´altra que començá per: R S X

Exemples:

Para-sol Penya-segat

Gira-sol Para-xocs

Barba-rossa Guarda-robes

25

Page 26: Llengua 4t primària

Quan hem de posar el guionet a un nombre?

Recorda't d'aquestes lletres:

D- U - C

Desenes - Unitats - Centenes

Què significa això?

Quan escrivim un nombre posarem guionets entre les desenes i les unitats i les unitats i les centenes

Anem a practicar-ho !

243

D - U - C

U - C D - U

Dos - cents quaranta - tres

26

Page 27: Llengua 4t primària

Exemples guionet

Anem a escriure amb lletres 34

Desenes Unitats

3 4

Recordem la norma “D-U-C” Desenes-unitats-centenes

En 34 tenim desenes i unitats, aleshores sí

haurem de posar guionet: Trenta-quatre

Ara anem a escriure amb lletres 134

Centenes Desenes Unitats

1 3 4

27

Page 28: Llengua 4t primària

La norma ens diu que entre les desenes i les unitats sí tenc que posar guionet.

La mateixa norma ens diu que no hem de posar guionet entre centenes i desenes

Així doncs escriurem: cent trenta-quatre

Exercicis:

Escriure amb lletres:

15 .......................................................................

24 .......................................................................

78 .......................................................................

89 ........................................................................

28

Page 29: Llengua 4t primària

46 .........................................................................

101 ........................................................................

115 ........................................................................

124 ........................................................................

265 ........................................................................

356 ........................................................................

478 ........................................................................

432 ........................................................................

567 ........................................................................

29

Page 30: Llengua 4t primària

Ortografia de X IX

- A principi de paraula

Posarem X

- Desprès de consonant

 

Exemples de paraules amb X

A principi de paraula Desprès de consonant

Xilòfon Panxa

30

Page 31: Llengua 4t primària

Xancleta Xarxa

Xiprer Porxo

Xifra

- Entre vocals

Posarem IX

A final de paraula

Exemples de paraules amb X

Entre vocals A final de paraula

31

Page 32: Llengua 4t primària

caixa Peix

rebaixa Eix

Fer exercicis del quadern trimestral

Copia:

Xocolata

Xilòfon

Xarop

Peix

Dibuix

Panxa

Caixa

Xifra

32

Page 33: Llengua 4t primària

Xavier

Queixal

Maduixa

Xinès

Calaix

Xalet

Xeringa

Xinès

Tema 11: Els temps composts

33

Page 34: Llengua 4t primària

Els verbs son aquelles paraules que expressen accions.

El verbs poden tenir formes simples o compostes

Formes simples: formats per una paraula

(riure, córrer, menjar...)

Formes compostes: Formats per dues paraules

Una d'aquestes paraules és sempre una forma del Verb Haver

(Ha comprat, han corregut, havia anat...)

34

Page 35: Llengua 4t primària

Fer Exercicis 1, 3, Planes 130, 131

Tema 14: L'oració: Subjecte i predicat

Exercicis:

1. Copia només els grups de paraules que formin oracions:

35

Page 36: Llengua 4t primària

Recorda que per ser oracions:

Han de estar ordenades

Han de tenir al menys un verb

Han de tenir sentit, volen dir qualque cosa

- Estic sense amb llibres

- Albert va passar molt fred

- Els nens i jo

- Ens agraden les mandarines

- Paraules les bé sonen

- Ja han arribat els teus pares?

........................................................................

........................................................................

.........................................................................

36

Page 37: Llengua 4t primària

2) Encercla de blau el subjecte i de vermell el predicat de les següents oracions:

Joan i Manel varen anar a fer feina avui

El meu pare és metge

El moix blanc es passeja pel terrat

La meva mare s'ha anat a fer la compra

Els nins neden en el llac

La planta de l'entrada és verda i molt guapa

Dolors estudia anglès

La vaca marró  passeja pel prat

 

Una gran pedra va copejar el cristall

 

El teu veí del cinquè treballa en el camp

37

Page 38: Llengua 4t primària

 

La clau de l'armari va desaparèixer ahir

 

Aquest paper blanc té taques de cafè

 

En Amèrica del sud abunden les selves

 

Un home vell va pujar per l'escala

 

El vaixell va naufragar a prop de la costa

 

En la platja van aparèixer molts peixos morts

 

Una niguls grisos amenacen tempesta

 

L'autobús va arribar a les deu

 

Dos homes de negre dispararen sobre la víctima

 

Des de la muntanya baixava aigua fresca

 

És molt veloç aquest esportista

 

El nostre diccionari costava vuitanta euros

 

Ella va escriure la carta el dimarts

38

Page 39: Llengua 4t primària

El mes qui ve comencen les vacances

 

Des de la finestra veiem el mar

La visita al museu ens va encantar.

 

Joana ves amb compte amb les abelles

 

El termòmetre arribava a els 45 graus.

 

La borsa dels diners va caure sobre la taula.

 

3.- Escriu el subjecte de les següents oracions

 

Xim escriu moltes cartes als seus amics

 

___________________________________

 

  No ha estat ella

 

___________________________________

39

Page 40: Llengua 4t primària

 

  Els nous veïns es van mudar ahir

 

___________________________________

 

  Van aprovar l'examen tots els alumnes?

 

___________________________________

 

Ella no recorda a on ha deixat les claus

 

___________________________________

 

Jo no l'hi he donat

 

___________________________________

 

Aquest llibre ho va escriure Miguel de Cervantes

 

______________________________________

5.- Relaciona aquests grups de paraules per a formar oracions

     Escriu-les després÷es.

 

40

Page 41: Llengua 4t primària

Joana i jo                      mai veiem aquests programes de televisió

 

Els espectadors                        van a la piscina totes les setmanes

Mar                                         va escoltar atentament al mestre                      

Joan                                                   va perdre el bus de les tres

   Xisco i Pere                                     varen aplaudir molt de temps    

 

 

 

*_______________________________________________

* _______________________________________________

 

* _______________________________________________

 

*_______________________________________________

 

 *_______________________________________________

 

41

Page 42: Llengua 4t primària

6. Assenyala el subjecte i el predicat de cadascuna de les oracions d'aquest text:

La festa d'aniversari d'Armand va ser un gran èxit. Tots els convidats varen encertar amb els seus regals. El berenar estava deliciós. Tots jugarem després d'haver dinat. Els convidats acabarem molt cansats, però feliços. Els nostres pares varen venir a buscar-nos a les nou.

Els enllaços

Les paraules que serveixen per unir paraules o grups de paraules entre si s'anomenen enllaços

Hi ha de dos tipus:

Preposicions

a, amb, de, en, per, cap,

42

Page 43: Llengua 4t primària

entre, fins, sense, des de, fins a

Conjuncions

i, ni, o, però,

tanmateix, que, mentre,

com, si, perquè

Fer exercicis 1, 2, 3, 4 de la plana 155 del llibre

Fer exercicis 1, 2, 3, quadern activitats plana 20

L'oració: subjecte i predicat

43

Page 44: Llengua 4t primària

L'oració és un conjunt de paraules ordenades amb sentit i que conté al menys un verb

Exemple:

Joan menja ensaïmades

(És una oració, té paraules ordenades, te sentit i un verb)

Pere molt abans res pedra demà

(No és una oració, ni té sentit, ni ordre ni verb)

Les oracions tenen subjecte i predicat

Subjecte: Persona animal o cosa que fa l'acció del verb

Exemple:

Rosa estudia matemàtiques

(El subjecte és Rosa, que és la que fa l'acció)

Predicat: Allò que es diu del subjecte, allò que fa

És la part de la frase a on està el verb

44

Page 45: Llengua 4t primària

Exemple:

Eduard mira un documental d'animals

(“Mira un documental” és allò que es diu del subjecte, allò que fa)

Fer exercicis 3, 4 pàgina 167 del llibre

Fer exercicis 2, 4, pàgines 28, 29 del quadern d'activitats

Tema 14: L'oració: Subjecte i predicat

Exercicis:

1. Copia només els grups de paraules que formin oracions:

Recorda que per ser oracions:

Han de estar ordenades

Han de tenir al menys un verb

Han de tenir sentit, volen dir qualque cosa

45

Page 46: Llengua 4t primària

- Estic sense amb llibres

- Albert va passar molt fred

- Els nens i jo

- Ens agraden les mandarines

- Paraules les bé sonen

- Ja han arribat els teus pares?

........................................................................

........................................................................

.........................................................................

2) Encercla de blau el subjecte i de vermell el predicat de les següents oracions:

Joan i Manel varen anar a fer feina avui

46

Page 47: Llengua 4t primària

El meu pare és metge

El moix blanc es passeja pel terrat

La meva mare s'ha anat a fer la compra

Els nins neden en el llac

La planta de l'entrada és verda i molt guapa

Dolors estudia anglès

La vaca marró  passeja pel prat

 

Una gran pedra va copejar el cristall

 

El teu veí del cinquè treballa en el camp

 

La clau de l'armari va desaparèixer ahir

 

Aquest paper blanc té taques de cafè

 

47

Page 48: Llengua 4t primària

En Amèrica del sud abunden les selves

 

Un home vell va pujar per l'escala

 

El vaixell va naufragar a prop de la costa

 

En la platja van aparèixer molts peixos morts

 

Una niguls grisos amenacen tempesta

 

L'autobús va arribar a les deu

 

Dos homes de negre dispararen sobre la víctima

 

Des de la muntanya baixava aigua fresca

 

És molt veloç aquest esportista

 

El nostre diccionari costava vuitanta euros

 

Ella va escriure la carta el dimarts

El mes qui ve comencen les vacances

 

Des de la finestra veiem el mar

48

Page 49: Llengua 4t primària

La visita al museu ens va encantar.

 

Joana ves amb compte amb les abelles

 

El termòmetre arribava a els 45 graus.

 

La borsa dels diners va caure sobre la taula.

 

3.- Escriu el subjecte de les següents oracions

 

Xim escriu moltes cartes als seus amics

 

___________________________________

 

  No ha estat ella

 

___________________________________

 

  Els nous veïns es van mudar ahir

 

___________________________________

 

49

Page 50: Llengua 4t primària

  Van aprovar l'examen tots els alumnes?

 

___________________________________

 

Ella no recorda a on ha deixat les claus

 

___________________________________

 

Jo no l'hi he donat

 

___________________________________

 

Aquest llibre ho va escriure Miguel de Cervantes

 

______________________________________

5.- Relaciona aquests grups de paraules per a formar oracions

     Escriu-les després÷es.

 

Joana i jo                      mai veiem aquests programes de televisió

 

Els espectadors                        van a la piscina totes les setmanes

50

Page 51: Llengua 4t primària

Mar                                         va escoltar atentament al mestre                      

Joan                                                   va perdre el bus de les tres

   Xisco i Pere                                     varen aplaudir molt de temps    

 

 

 

*_______________________________________________

* _______________________________________________

 

* _______________________________________________

 

*_______________________________________________

 

 *_______________________________________________

 

6. Assenyala el subjecte i el predicat de cadascuna de les oracions d'aquest text:

La festa d'aniversari d'Armand va ser un gran èxit. Tots els convidats varen encertar amb els seus regals. El

51

Page 52: Llengua 4t primària

berenar estava deliciós. Tots jugarem després d'haver dinat. Els convidats acabarem molt cansats, però feliços. Els nostres pares varen venir a buscar-nos a les nou.

52

Page 53: Llengua 4t primària

Per fer a ca nostra amb l'ordinador:

http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/sujeto/index.htm

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1oracion.htm

http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=1558&IdTipoJuego=2

53

Page 54: Llengua 4t primària

Prova Tema 14: L'oració: Subjecte i predicat

1. Copia només els grups de paraules que formin oracions:

Recorda que per ser oracions:

Han de estar ordenades

Han de tenir al menys un verb

Han de tenir sentit, volen dir qualque cosa

- Estic fred no res coses

- Joan té molta fam

- Maria i jo

- No ens agraden les taronges

- Mossegar ca nin un va a

- Ja han vingut els nins?

........................................................................

........................................................................

54

Page 55: Llengua 4t primària

.........................................................................

2) Encercla de blau el subjecte i de vermell el predicat de les següents oracions:

Joan i Manel varen anar a fer feina avui

El meu pare és policia

El ca negre es passeja pel pati de ca meva

Els cignes neden en el llac

Rosa estudia anglès a l'escola d'idiomes

55

Page 56: Llengua 4t primària

La clau de l'armari va desaparèixer ahir

 

El vaixell va naufragar a prop de la costa

En la platja van aparèixer molts peixos morts

 

L'autobús va arribar a les deu

 

Ella va escriure la carta el dimarts

 

3.- Escriu el subjecte de les següents oracions

 

Pere dona molts diners als pobres

 

___________________________________

 

  La culpable ha estat ella

 

___________________________________

 

  Els meus veïns són de Muro

56

Page 57: Llengua 4t primària

 

___________________________________

 

  Tots els alumnes de n'Eduard varen aprovar l'examen

 

___________________________________

 

Ella no recorda a on ha deixat el mòbil

 

___________________________________

 

Jo l'hi he donat salutacions

 

___________________________________

 

Aquest diccionari el va escriure Borja Moll

 

______________________________________

5.- Relaciona aquests grups de paraules per a formar oracions

     Escriu-les després÷es.

 

Pere                       mai veiem aquests programes de televisió

 

57

Page 58: Llengua 4t primària

Els nins                 va a la piscina totes les setmanes

Joan                                       va escoltar atentament al mestre                      

Nosaltres                                          varen perdre el bus de les tres

   Manel i Maria                                     varen dormir molt de temps    

 

 

 *_______________________________________________

* _______________________________________________

 

* _______________________________________________

 

*_______________________________________________

 

 *_______________________________________________

 

58

Page 59: Llengua 4t primària

Per fer a ca nostra amb l'ordinador:

http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/sujeto/index.htm

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1oracion.htm

http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=1558&IdTipoJuego=2

59

Page 60: Llengua 4t primària

Prova tema 15: Classes d'oracions

Nom:

Data:

1. Ompl els buits amb les següents paraules:

IMPERATIVES ENUNCIATIVES INTERROGATIVES EXCLAMATIVES

__________: Quan donam una informació

Posa un exemple: ______________________

__________: Quan demanam una informació

Posa un exemple: ______________________

60

Page 61: Llengua 4t primària

__________: Quan expressam alegria, enfad, sorpresa... o quan cridam

Posa un exemple: _______________________

__________: Quan donem una ordre

Quan prohibim qualque cosa

Posa un exemple: ________________________

2) Ara llegeix aquestes oracions, i posa de quin tipus penses que són:

Rosa és alumna de n'Eduard ____________

Rosa és alumna de n'Eduard ? ____________

61

Page 62: Llengua 4t primària

Rosa és alumna de n'Eduard ! ____________

Rosa seràs alumna de n'Eduard ! ___________

3. Posa aquesta oració con cada tipus d'oració:

Aquest mes acaben les classes

62

Page 63: Llengua 4t primària

Enunciativa: ____________________________

Interrogativa:___________________________

Exclamativa:_____________________________

Imperativa:_____________________________

63

Page 64: Llengua 4t primària

Per fer a ca nostra amb l'ordinador:

64

Page 65: Llengua 4t primària

http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/sujeto/index.htm

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1oracion.htm

http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=1558&IdTipoJuego=2

La B i la VRecorda:

Els verbs que ens expliquen accions del passat acaben en –AVA

Exemples:

tapava menjava estavaaturava bufava passejavacaminava preguntava

Exercici: Fer una frase amb cada verb anterior.

- El nin tapava el forat amb el peu

-

-

-

65

Page 66: Llengua 4t primària

-

-

-

-

Quan sona BL o BR

Escrivim B

Exemples:

arbre octubre obrir

poble timbre biblioteca

Exercici: Fer una frase amb cada paraula anterior

66

Page 67: Llengua 4t primària

Escrivim B darrere de M

Escrivim V darrere de N

Exemples:

cambrer enveja invent

ambulància novembre embut

Exercici: Fer una frase amb cada paraula anterior

Quan una paraula finalitza en -U

67

Page 68: Llengua 4t primària

els seus derivats fan servir la V

Exemples:

nau navegar

neu nevar

blau blava

meu meva

Quan una paraula finalitza en –P

Els seus derivats fan servir la -B

Llop lloba

Cap Caber

Sap saber

Tema 14: L'oració: Subjecte i predicat

Exercicis:

1. Copia només els grups de paraules que formin oracions:

Recorda que per ser oracions:

Han de estar ordenades

68

Page 69: Llengua 4t primària

Han de tenir al menys un verb

Han de tenir sentit, volen dir qualque cosa

- Estic sense amb llibres

- Albert va passar molt fred

- Els nens i jo

- Ens agraden les mandarines

- Paraules les bé sonen

- Ja han arribat els teus pares?

........................................................................

........................................................................

.........................................................................

2) Encercla de blau el subjecte i de vermell el predicat de les següents oracions:

69

Page 70: Llengua 4t primària

Joan i Manel varen anar a fer feina avui

El meu pare és metge

El moix blanc es passeja pel terrat

La meva mare s'ha anat a fer la compra

Els nins neden en el llac

La planta de l'entrada és verda i molt guapa

Dolors estudia anglès

La vaca marró  passeja pel prat

 

Una gran pedra va copejar el cristall

 

El teu veí del cinquè treballa en el camp

 

La clau de l'armari va desaparèixer ahir

70

Page 71: Llengua 4t primària

 

Aquest paper blanc té taques de cafè

 

En Amèrica del sud abunden les selves

 

Un home vell va pujar per l'escala

 

El vaixell va naufragar a prop de la costa

 

En la platja van aparèixer molts peixos morts

 

Una niguls grisos amenacen tempesta

 

L'autobús va arribar a les deu

 

Dos homes de negre dispararen sobre la víctima

 

Des de la muntanya baixava aigua fresca

 

És molt veloç aquest esportista

 

El nostre diccionari costava vuitanta euros

 

Ella va escriure la carta el dimarts

El mes qui ve comencen les vacances

71

Page 72: Llengua 4t primària

 

Des de la finestra veiem el mar

La visita al museu ens va encantar.

 

Joana ves amb compte amb les abelles

 

El termòmetre arribava a els 45 graus.

 

La borsa dels diners va caure sobre la taula.

 

3.- Escriu el subjecte de les següents oracions

 

Xim escriu moltes cartes als seus amics

 

___________________________________

 

  No ha estat ella

 

___________________________________

 

  Els nous veïns es van mudar ahir

72

Page 73: Llengua 4t primària

 

___________________________________

 

  Van aprovar l'examen tots els alumnes?

 

___________________________________

 

Ella no recorda a on ha deixat les claus

 

___________________________________

 

Jo no l'hi he donat

 

___________________________________

 

Aquest llibre ho va escriure Miguel de Cervantes

 

______________________________________

5.- Relaciona aquests grups de paraules per a formar oracions

     Escriu-les després÷es.

 

Joana i jo                      mai veiem aquests programes de televisió

 

73

Page 74: Llengua 4t primària

Els espectadors                        van a la piscina totes les setmanes

Mar                                         va escoltar atentament al mestre                      

Joan                                                   va perdre el bus de les tres

   Xisco i Pere                                     varen aplaudir molt de temps    

 

 

 

*_______________________________________________

* _______________________________________________

 

* _______________________________________________

 

*_______________________________________________

 

 *_______________________________________________

 

6. Assenyala el subjecte i el predicat de cadascuna de les oracions d'aquest text:

74

Page 75: Llengua 4t primària

La festa d'aniversari d'Armand va ser un gran èxit. Tots els convidats varen encertar amb els seus regals. El berenar estava deliciós. Tots jugarem després d'haver dinat. Els convidats acabarem molt cansats, però feliços. Els nostres pares varen venir a buscar-nos a les nou.

75

Page 76: Llengua 4t primària

Per fer a ca nostra amb l'ordinador:

http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/sujeto/index.htm

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1oracion.htm

http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=1558&IdTipoJuego=2

76

Page 77: Llengua 4t primària

Prova Català Adaptada

Nom:

Data:

Recorda:

El verb és la paraula que expressa una acció

1. Encercla els verbs de les oracions següents

Joan corr molt ràpid i Maria cuina molt bé

77

Page 78: Llengua 4t primària

El pianista tocava el piano amb molta habilitat

Na Rosa estudia amb el seu pare matemàtiques

Cada dia menjam llenties i ciurons

El ca mossega al moix

L'orquestra de Palma ha anat a Rússia a tocar

 

78

Page 79: Llengua 4t primària

Recorda:

Segons el moment de l´acció els verbs tenen diversos TEMPS:

Present / Passat / Futur

2. Digues quin temps utilitzaràs en cada cas:

A)Per explicar què fas ara mateix: __________

B)Per explicar què faràs  demà: __________

C) Per explicar què vares fer ahir: __________

 

 3) Indica el temps del següents verbs:

Jo menj fruita

79

Page 80: Llengua 4t primària

El nin tocava la guitarra

Nosaltres anirem a l'escola

Pere anirà demà a Palma

Escriuré una carta

Recorda: En català hi ha tres conjugacions:

Primera conjugació  Infinitiu acabat en  -AR

Segona conjugació   Infinitiu acabat en -ER -RE

Tercera conjugació Infinitiu acabat en  -IR

 

4) Indica si són de la primera, segona o tercera conjugació els infinitius del verbs següents:

Menjar

80

Page 81: Llengua 4t primària

Córrer

Cosir

Escriure

Veure

Nedar

Escriure

Patir

Tenir

Cantar

5. Escriu els vint primers nombres amb lletres

1 ...............................

2 ...............................

3 ...............................

4 ...............................

5 ...............................

6 ...............................

7 ...............................

81

Page 82: Llengua 4t primària

8 ...............................

9 ...............................

10 ...............................

11 ...............................

12 ...............................

13 ...............................

14 ...............................

15 ...............................

16 ...............................

17 ...............................

18 ...............................

19 ...............................

20 ...............................

Prova tema 15: Classes d'oracions

Nom:

Data:

82

Page 83: Llengua 4t primària

1. Ompl els buits amb les següents paraules:

IMPERATIVES ENUNCIATIVES INTERROGATIVES EXCLAMATIVES

__________: Quan donam una informació

Posa un exemple: ______________________

__________: Quan demanam una informació

Posa un exemple: ______________________

__________: Quan expressam alegria, enfad, sorpresa... o quan cridam

Posa un exemple: _______________________

83

Page 84: Llengua 4t primària

__________: Quan donem una ordre

Quan prohibim qualque cosa

Posa un exemple: ________________________

2) Ara llegeix aquestes oracions, i posa de quin tipus penses que són:

Rosa és alumna de n'Eduard ____________

Rosa és alumna de n'Eduard ? ____________

Rosa és alumna de n'Eduard ! ____________

84

Page 85: Llengua 4t primària

Rosa seràs alumna de n'Eduard ! ___________

3. Posa aquesta oració con cada tipus d'oració:

Aquest mes acaben les classes

Enunciativa: ____________________________

85

Page 86: Llengua 4t primària

Interrogativa:___________________________

Exclamativa:_____________________________

Imperativa:_____________________________

86

Page 87: Llengua 4t primària

87