of 5/5
„Sodexo je pro nás zaměstnance místem, kde nejen pracujeme, ale i žijeme a sdílíme spolu radosti, starosti, úspěchy i prohry. Jsme přesvědčeni, že naše soudržnost, optimismus, pracovitost, zapálenost a obětavost se projevují ve všech námi poskytovaných službách.“ Ivana Roštínská, personální ředitelka Sodexo Lidé v Sodexo

Lidé v Sodexo

 • View
  101

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lidé v Sodexo. „Sodexo je pro nás zaměstnance místem, kde nejen pracujeme, ale i žijeme a sdílíme spolu radosti, starosti, úspěchy i prohry. Jsme přesvědčeni, že naše soudržnost, optimismus, pracovitost, zapálenost a obětavost se projevují ve všech námi poskytovaných službách.“ - PowerPoint PPT Presentation

Text of Lidé v Sodexo

 • Sodexo je pro ns zamstnance mstem, kde nejen pracujeme, ale i ijeme a sdlme spolu radosti, starosti, spchy i prohry. Jsme pesvdeni, e nae soudrnost, optimismus, pracovitost, zaplenost a obtavost se projevuj ve vech nmi poskytovanch slubch.Ivana Rotnsk, personln editelka SodexoLid v Sodexo

 • Sodexo jako zamstnavatelPOSLNNeustle zlepovat kvalitu kado-dennho ivota lid okolo nsPispvat k ekonomickmu , socilnmu a environmentlnmu rozvoji obc, region a zem, ve kterch psobme

  HODNOTYOrientace na zkaznkaTmov duchTouha rozvjet se

  ETICK PRINCIPYLoajalitaRespekt k lovkuTransparentnostOdmtn korupnch praktik a nekal soute

  Sodexo si od svho zaloen v roce 1966 zachovv charakter rodinn spolenosti. Majoritnm vlastnkem je rodina zakladatele Pierra Bellona, kter se na zen spolenosti stle aktivn podl. Vborn spoluprce na mezinrodn rovni umouje rychleji rozvjet nae sluby a nabdnout ta nejlep a odzkouen een.134nrodnost428.000 zamstnanc4,8 milion hodin kolen ronPodporujeme rovn pleitosti Zastoupen en v Sodexo18. nejvtzamstnavatel na svtNapklad pi vstupu Sodexo do segmentu zdravotnictv v esk republice poskytli kolegov z Polska komplexn software pro zajitn pacientsk stravy a asistovali pi jeho zaveden.

 • David ermkManaer ITR&SKYann GontardCEO Centrln EvropaFrantiek KomoraObchodn editel R&SK a Provozn editel Catering - echyDaniel apekGenerln editel R&SKLucie Kovandoveditelka nkupu a kvality R&SKPatricie SolanskProvozn editelka Catering Morava&SKLubomr PorubskSenior FM Manaer R&SKIvana RotnskPersonln editelkaR&SK

  Peter ipajFinann editelR&SKLada RikovMarketing manaer R&SKOrganizan strukturaMartin Kudlk editel technologie a vroby R&SKNae firma jedn sporn, aby co nejmn zatovala ekonomiku jednotlivch provoz. Stle hledme optimln een na vech rovnch. Napklad spojenm zen spolenosti esk a Slovensk republiky jsme doclili krom spory nklad i vznamnho prohlouben spoluprce mezi obma zemmi.

 • Intern auditoiOddlen technologie a vrobyNai specialistJana DochvtovNutrin specialistkaJaromr Hrudnk Manaer hygieny a kvalityJan Strejek Manaer hygieny a kvalityMartina Mathesov Manaer internch procesZlata Remplkov Intern provozn auditorRozvoj slueb Facility Managementukolen zamstnancPetr Kuncman Produktov manaer - Technick zabezpeen budovBohumr Svoboda Produktov manaer - klidJi Eichner Intern kolitel fkuchaLucie Tvarkov Intern kolitelka mkkch dovednost

 • Oblastn manaer pro FEI: Jitka Absengerovd a rozvj provozy ve sven oblastiZajiuje komunikaci a spoluprci mezi centrlou spolenosti a provozye s klientem vechny poadavky, kter pesahuj kompetence manaera provozuProstednictvm manaera provozu d tmy na provozechPravideln provd kontroln innost na provozechGarantuje kvalitu sluby a dodrovn standardOdpovd za ekonomiku provozu po nkladov i vnosov strnce

  Manaer provozu pro FEI: Andrea vbenskPedstavuje klovou osobu pro spch celho kontraktu a pro spokojenost klientaKomunikuje s klientem na denn bzi Vybr nov zamstnance, d a motivuje cel tm na provoze Zajiuje dodrovn podmnek kontraktuAktivn se podl na poskytovn sluby a je soust tmu (nap. ve firemn restauraci je ptomen po celou dobu vdeje)Zn detailn prci svch podzench, v mimodnch situacch je um zastoupitZasteuje vechny sluby poskytovan na komplexnch kontraktech

  fkucha/ka pro FEI: Jana krabkovOdpovd za kvalitu pokrm a dohl na vechny kuchae i personl ve vrobZajiuje dodrovn hygienickch pedpisPlnuje vrobu, jdeln lstky, objednvn surovinRealizuje na provozech inovace a nov konceptyKlov poziceAbychom mohli poskytovat komplexn nabdku slueb pro kvalitn ivot, integrujeme ve svm tmu vce ne 100 profes. Seznamte se s pozicemi, kter nejvce ovlivuj rove va spokojenosti.

  ****