of 12 /12
2016.gada maijs (82) Ķīkuļu ģimene pārstāv Vidzemi Šlokenbekas muižā J au trešo gadu Labklājības minis- trija sadarbībā ar Satiksmes ministriju organizē īpašu koncertuzvedumu Latvi- jas ģimenēm- “Manas ģimenes ceļš”. Šajā multimediālajā Ģimenes dienai vel- tītajā pasākumā tiek godinātas ļoti atšķi- rīgas ģimenes no visiem četriem Latvijas novadiem un Rīgas. Mūsu ģimene tika izvēlēta, lai pār- stāvētu visu plašo Vidzemi. Par katru no ģimenēm tika veidota neliela videofilma, kura iepazīstināja ar šo ģimeņu stāstu, kā arī tika nofilmēti sveicieni no tautā iemīļotiem aktieriem, kuri pārstāvēja katrs savu novadu. Sveicienus no Vidze- mes bija ierunājusi Valmieras drāmas teātra aktrise Regīna Devīte. Koncertā piedalījās koris “Balsis” ar diriģentu Intu Teterovski priekšgalā, kā arī vairāk nekā 100 dejotāji no visas Lat- vijas. Koncerta galvenie viesi un dalīb- nieki bija komponisti Mārtiņš Brauns un Raimonds Tiguls, kuri kopā ar kori un solistiem pieskandināja burvīgo maija vakaru ar tautā iemīļotām un zināmām dziesmām. Dejotājiem pavadījumu spē- lēja “Laimas muzikanti”. Viņu aizrautī- gais izpildījums neatstāja vienaldzīgu ne vecu, ne jaunu klausītāju. Šogad koncertuzveduma tēma bija “Upe”, un tā izskanēja visās dziesmās un dejās, kas tika izpildītas vakara gaitā. Mūsu ģimenes upe bija Rūja, kas tek garām gan Ķoņu dzirnavām, gan Nauk- šēniem, gan Rūjienai. Pasākuma noslēgumā tika sveiktas visas ģimenes, kuras kalpoja par iedves- mas avotu šim koncertuzvedumam un deva iespēju dāvināt svētkus Latvijas ģimenēm. Arī mūsu ģimene saņēma Labklājības ministra parakstītu Atzinī- bas rakstu par ģimenes vērtību stiprinā- šanu un saglabāšanu. Mēs esam pateicīgi Naukšēnu novada pašvaldībai, kura atsaucās mūsu lūgu- mam un piešķīra degvielu, lai mēs varē- tu nokļūt tālajā Tukuma pusē uz šo sir- snīgo pasākumu un esam lepni, ka mūsu novada vārds atkal izskanējis Latvijā.◊ Vineta Ķīkule N eformālās izglītības apmācības organizēs piedzīvojumu kompānija – biedrība “Izdzīvo ideju” un biedrība “Ķoņu kalna dzīves skola”. Divu dienu garumā tiks izspēlētas komandu saliedē- šanas un piedzīvojumu spēles, būs laivo- šana un daudz citu aizraujošu aktivitāšu. Ja esi vecumā no 13 līdz 24 ga- diem piesakies pie Naukšēnu no- vada jauniešu centra vadītāja Gun- dara (mob. tālr: 20212466) līdz 7. jūnijam! Piedalīšanās aktivitātes bez maksas, vietu skaits ierobežots! Projekts īstenots Izglītības un zināt- nes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Nākamās «Naukšēnu Novada Vēstis» 22. jūnijā Tiekamies 14. un 15. jūnijā projekta “Iepazīstu, izzinu, izdaru!” aktivitātēs Autoceļa Dronas – Purapuķes rekonstrukcija 2016 . g a d a 8.aprīlī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri- jas Reģionālās koordinācijas padomes sēdē tika apstipri- nāts Naukšēnu novada pašvaldības saga- tavotais projekta idejas koncepts “Uzņēmējdarbības attīstībai nepiecieša- mās infrastruktūras attīstība Naukšēnu pagastā”, kas tika iesniegts trešajā pro- jektu iesniegumu atlases kārtā “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīs- tības centru pašvaldības”. Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju ap- jomu reģionos, veicot ieguldījumus uz- ņēmējdarbības attīstībai atbilstoši paš- valdību attīstības programmās noteikta- jai teritoriju ekonomiskajai specializāci- jai un balstoties uz vietējo uzņēmēju va- jadzībām” ietvaros tiek plānota autoceļa Dronas – Purapuķes rekonstrukcija, in- dikatīvi 1.43 km garumā. Šobrīd iesākts darbs pie projekta pieteikuma un nepie- ciešamās tehniskās dokumentācijas sa- gatavošanas.◊ Anita Dukure projektu vadītāja Autoceļa rekonstrukcija Dronas— Purapuķes tiks uzsākta 2017.gadā Foto: Nora Kārkliņa Ķīkuļu ģimene (nepilnā sastāvā) Latvijas Ceļu muzejā Foto: no ģimenes arhīva

Ķīkuļu ģimene pārstāv Vidzemi Šlokenbekas muižā...2016.gada maijs (82) Ķīkuļu ģimene pārstāv Vidzemi Šlokenbekas muižā J au trešo gadu Labklājības minis-trija

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ķīkuļu ģimene pārstāv Vidzemi Šlokenbekas muižā...2016.gada maijs (82) Ķīkuļu ģimene...

 • 2016.gada maijs (82)

  Ķīkuļu ģimene pārstāv Vidzemi Šlokenbekas muižā J au trešo gadu Labklājības minis-trija sadarbībā ar Satiksmes ministriju organizē īpašu koncertuzvedumu Latvi-jas ģimenēm- “Manas ģimenes ceļš”. Šajā multimediālajā Ģimenes dienai vel-tītajā pasākumā tiek godinātas ļoti atšķi-rīgas ģimenes no visiem četriem Latvijas novadiem un Rīgas. Mūsu ģimene tika izvēlēta, lai pār-stāvētu visu plašo Vidzemi. Par katru no ģimenēm tika veidota neliela videofilma, kura iepazīstināja ar šo ģimeņu stāstu, kā arī tika nofilmēti sveicieni no tautā iemīļotiem aktieriem, kuri pārstāvēja katrs savu novadu. Sveicienus no Vidze-mes bija ierunājusi Valmieras drāmas teātra aktrise Regīna Devīte. Koncertā piedalījās koris “Balsis” ar diriģentu Intu Teterovski priekšgalā, kā arī vairāk nekā 100 dejotāji no visas Lat-vijas. Koncerta galvenie viesi un dalīb-nieki bija komponisti Mārtiņš Brauns un Raimonds Tiguls, kuri kopā ar kori un solistiem pieskandināja burvīgo maija vakaru ar tautā iemīļotām un zināmām dziesmām. Dejotājiem pavadījumu spē-lēja “Laimas muzikanti”. Viņu aizrautī-gais izpildījums neatstāja vienaldzīgu ne vecu, ne jaunu klausītāju. Šogad koncertuzveduma tēma bija “Upe”, un tā izskanēja visās dziesmās un dejās, kas tika izpildītas vakara gaitā. Mūsu ģimenes upe bija Rūja, kas tek garām gan Ķoņu dzirnavām, gan Nauk-šēniem, gan Rūjienai. Pasākuma noslēgumā tika sveiktas

  visas ģimenes, kuras kalpoja par iedves-mas avotu šim koncertuzvedumam un deva iespēju dāvināt svētkus Latvijas ģimenēm. Arī mūsu ģimene saņēma Labklājības ministra parakstītu Atzinī-

  bas rakstu par ģimenes vērtību stiprinā-šanu un saglabāšanu. Mēs esam pateicīgi Naukšēnu novada pašvaldībai, kura atsaucās mūsu lūgu-mam un piešķīra degvielu, lai mēs varē-

  tu nokļūt tālajā Tukuma pusē uz šo sir-snīgo pasākumu un esam lepni, ka mūsu novada vārds atkal izskanējis Latvijā.◊

  Vineta Ķīkule

  N eformālās izglītības apmācības organizēs piedzīvojumu kompānija – biedrība “Izdzīvo ideju” un biedrība “Ķoņu kalna dzīves skola”. Divu dienu garumā tiks izspēlētas komandu saliedē-šanas un piedzīvojumu spēles, būs laivo-šana un daudz citu aizraujošu aktivitāšu. Ja esi vecumā no 13 līdz 24 ga-

  diem piesakies pie Naukšēnu no-vada jauniešu centra vadītāja Gun-dara (mob. tālr: 20212466) līdz 7. jūnijam! Piedalīšanās aktivitātes bez maksas, vietu skaits ierobežots! Projekts īstenots Izglītības un zināt-

  nes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

  Nākamās «Naukšēnu Novada Vēstis» 22. jūnijā

  Tiekamies 14. un 15. jūnijā projekta “Iepazīstu, izzinu, izdaru!” aktivitātēs

  Autoceļa Dronas – Purapuķes rekonstrukcija 2016 . g a d a 8.aprīlī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri-jas Reģionālās koordinācijas padomes sēdē tika apstipri-nāts Naukšēnu novada pašvaldības saga-tavotais projekta idejas koncepts “Uzņēmējdarbības attīstībai nepiecieša-mās infrastruktūras attīstība Naukšēnu pagastā”, kas tika iesniegts trešajā pro-jektu iesniegumu atlases kārtā “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīs-tības centru pašvaldības”. Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju ap-jomu reģionos, veicot ieguldījumus uz-ņēmējdarbības attīstībai atbilstoši paš-

  valdību attīstības programmās noteikta-jai teritoriju ekonomiskajai specializāci-jai un balstoties uz vietējo uzņēmēju va-jadzībām” ietvaros tiek plānota autoceļa Dronas – Purapuķes rekonstrukcija, in-dikatīvi 1.43 km garumā. Šobrīd iesākts darbs pie projekta pieteikuma un nepie-ciešamās tehniskās dokumentācijas sa-gatavošanas.◊

  Anita Dukure projektu vadītāja

  Autoceļa rekonstrukcija Dronas—Purapuķes tiks uzsākta 2017.gadā Foto: Nora Kārkliņa

  Ķīkuļu ģimene (nepilnā sastāvā) Latvijas Ceļu muzejā Foto: no ģimenes arhīva

 • 2 NAUKŠĒNU NOVADA VĒSTIS 2016. gada maijs (82)

  Naukšēnu novada domes 18.maija sēdes lēmumi

  • Apstiprināja finansējumu 3175.- EUR (pēc nodokļu samaksas) Naukšēnu novada vidusskolas skolēnu un pedago-gu apbalvošanai par sasniegumiem 2015./2016.mācību gadā. • Nolēma piedalīties LEADER projek-tu konkursā ar projektu pieteikumiem “Rucavas tautas tērpu iegāde Naukšēnu pagasta vidējās paaudzes deju kolektī-vam “Naukšēni”” un “Stadiona skrejceļu izbūve Naukšēnu pagastā”. • Nolēma piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā pro-

  jektu konkursā “Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde akreditētajās vispārē-jās un profesionālās ievirzes sporta izglī-tības iestādēs”. • Nolēma iesniegt projekta pieteiku-ma “Naukšēnu novada pašvaldības ad-ministratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” idejas konceptu atlases kārtai. • Nolēma piedalīties Nacionālajā ve-selīgo pašvaldību tīklā (NVPT). Nozīmē-ja domes priekšsēdētāju Jāni Zumentu kā atbildīgo amatpersonu par pašvaldī-

  bas darbību NVPT un sociālā dienesta vadītāju Aleksandru Ločmeli kā atbildī-go darbinieku NVPT. • Nolēma nodot pašvaldības policijas lietošanā automašīnu VW CADDY, no-teica degvielas patēriņu, atbildīgo perso-nu un automašīnas stāvvietu. • Izdarīja izmaiņas domes lēmumā “Par degvielas limita apstiprināšanu personīgo automašīnu izmantošanai pašvaldības darbiniekiem darba vajadzī-bām”. • Nolēma pagarināt līgumu par dzī-

  vokļa “Bērzaines”-5, Naukšēnos izīrēša-nu, slēgt līgumus par dzīvokļu “Lapegles”-12 un “Aldari”-5, Naukšēnos izīrēšanu.◊ Ar domes sēžu lēmumiem var iepazīties Naukšēnu novada pašvaldībā pie sekretāres un mājas lapā www.naukseni.lv . Nākošā domes sēde 2016. gada 15. jūnijā Naukšēnu novada pašvaldībā

  N o 9. - 12.maijam Naukšēnu no-vada domes priekšsēdētājs Jānis Zu-ments kopā ar 20 citiem Latvijas pār-stāvjiem atradās Francijā Strasbūrā, jo saņēma Ivetas Grigules (LZS) ielūgumu tuvāk iepazīt Eiropas Parlamentu. “Eiropas Parlamenta ēku aplūkojām gan no ārpuses, gan iekšpuses. No ārpuses to redzējām, kad braucām ar mazu kuģīti gar parlamenta ēku. Iekšpusē iepazinām zāli, kurā ir 751 deputāta vieta. Visu vi-zīti mūs pavadīja Iveta Grigule un viņas palīgs Leonards Bungs,” stāsta Naukšē-nu novada domes priekšsēdētājs. Eiropas institūciju pamatdarbs no-tiek galvenokārt Briselē, bet reizi mēne-sī, no pirmdienas līdz ceturtdienai, tas tiek organizēts Strasbūrā. Latviju parla-mentā pārstāv 8 deputāti, bet Igauniju 6, Lietuvu 11 deputāti. Tas atkarīgs no iedzīvotāju skaita. Mūsu deputāti darbo-jas 5 grupās. Iveta Grigule ir Vidusāzijas darba grupas vadītāja. Tāpat darbojas 28 komisāri un 28 ministri. Kopumā, lai izdiskutētu un pieņemtu likumu, paiet divi gadi. Tas ir milzīgs mehānisms, ku-rā darbojas Eiropas Komisija, Eiropas Parlaments un Eiropas Padome. Pašlaik Eiropas Parlamentā strādā pie dažādiem jautājumiem. Ar nākamā gada jūniju atcels viesabonēšanu. Tāpat lemj un izstrādā priekšlikumus par plastmasas maisiņu samazināšanu. Ga-ļai turpmāk būs jānorāda izcelsmes valsts. Aktuāls ir arī bēgļu jautājums un Eiropas Savienības ārējās robežas. Sasā-pējis ir jautājums par pasažieru datu reģistru, kas saistīts gan ar papildus dro-šības pasākumiem teroristu sakarā, gan ar datu aizsardzību no otras puses. Pašlaik parlamentā tiek skatīts jautā-

  jums par ieroču apriti. Latvijā ir liels ieroču glabāšanas skaits, jo tiek ierēķi-nāti arī mednieki, kuri esot salīdzinoši daudz. Tāpat aktuāls jautājums par bēr-nu darbošanos sociālajos tīklos. Iespē-jams, ka turpmāk būs nepieciešama va-

  cāku atļauja. Skata arī jautājumu par cukura daudzumu bērnu pārtikā. Visbei-dzot, jaunajās automašīnās vēlas ierīkot pogu, kas ziņotu uz autoservisu, ja ne-pieciešama palīdzība. Iveta Grigule informēja par jauniešu iespējām piedalīties projektos un iegūt prakses vietas Eiropas institūcijās. Jāzi-na divas valodas, kuras nav dzimtās. Jaunieši 10. – 12.klasē var izmantot ie-spēju doties uz Eiropas Parlamentu. Šā-du iespēju ir izmantojuši jau Skrīveru un Dobeles skolēni. Katru gadu viens depu-tāts var uzaicināt pie sevi uz parlamentu 110 cilvēku. Eiropas Parlamentā ir no-pietnas drošības pārbaudes, jo ekskur-santu grupas - skolēni un pieaugušie, katru dienu ierodas, lai to tuvāk aplūko-tu. Parlamenta telpās ir uzstādīti datori, kuros var iegūt informāciju par deputā-tiem. “No Naukšēnu novada aizvedu infor-matīvus bukletus latviešu un angļu valo-dās. Savukārt Ivetai Grigulei uzdāvināju grāmatu “Skujiņš Naukšēnos”, kurā ap-rakstīta mūsu vēsture. Vizīte kopumā bija noderīga, interesanti aprunāties ar citu pašvaldību vadītājiem. Savukārt par Ivetu Griguli viedoklis aizvien uzlabojas. Patīkami, ka viņa ir vienkārša un ener-ģiska. Masu medijos viņa tiek atspoguļo-ta pavisam savādāk. Deputāte patiesi cenšas un dara mūsu valsts labā,” tā Jā-nis Zuments.◊ Nora Kārkliņa

  sabiedrisko attiecību speciāliste

  Iepazīst Eiropas Parlamentu Strasbūrā

  Par Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes programmu V ēlamies Jūs informēt, ka 2016.gada 18. aprīlī Attīstības finanšu institūcija ALTUM ir uzsākusi klientu konsultēšanu par Daudzdzīvokļu dzīvo-jamo māju energoefektivitātes paaugsti-nāšanas programmas (turpmāk tekstā DME programma) atbalsta saņemšanas nosacījumiem un ieviešanu. Programmas mērķis ir veicināt ener-goefektivitāti, viedu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantoša-nu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Mērķa grupa un labuma guvēji šajā programmā ir daudzdzīvokļu māju dzī-vokļu īpašnieki. ALTUM konsultācijas par program-mas vispārīgiem jautājumiem sniedz visā Latvijā – 9 reģionālajos centros un 15 konsultāciju birojos. Lai pieteiktos uz konsultāciju, lūdzam sazināties ar tuvā-ko ALTUM klientu apkalpošanas vietu. Darbu ir uzsācis arī ALTUM Energoefek-tivitātes kompetences centrs, kas kon-sultē par tehniskās dokumentācijas sa-

  gatavošanu un citiem ar ēku energo-efektivitāti saistītiem jautājumiem. Ar Energoefektivitātes kompetences centru nepieciešamības gadījumā var sazināties r a k s t o t e - p a s t u : k o m p e t e n [email protected] DME programma paredz daudzpusī-gu atbalstu: bezmaksas konsultācijas, grantu (neatmaksājams finansiālais at-balsts), aizdevumu garantiju, kā arī ie-spēju piesaistīt ALTUM aizdevumu pro-jekta realizācijai. Saskaņā ar programmas noteiku-miem DME programmas projektu finan-sējuma avots ir grants un aizdevums. DME projekta finansēšanai primāri pa-redzēts izmantot aizdevumu kādā no komercbankām, ar kuru ALTUM ir no-slēgts sadarbības līgums par DME pro-jektu finansēšanu. Pieteikumu aizdevu-ma saņemšanai komercbankā vai citam finansētājam iesniedz pēc ALTUM atzi-numa par energoefektivitātes paaugsti-nāšanas pasākumu tehnisko dokumen-tāciju saņemšanas, un pēc pakalpojumu

  sniedzēju atlases vai iepirkuma procedū-ras veikšanas. Programmas atbalsta pieteikumu pieņemšanu granta piešķiršanai ALTUM plāno uzsākt orientējoši 2016. gada jūli-jā, taču jau šā gada 18.aprīlī ALTUM ir uzsākusi pieņemt Pieteikumus dalībai programmā un atzinuma saņemšanai, kā arī izvērtēt piegādātāju atlases procedū-ru. ALTUM sniedz atzinumu par: • projekta tehniskās dokumentācijas atbilstību programmai, • piešķiramā granta maksimālo procen-tuālo apmēru atbilstoši plānotajam

  energopatēriņam, • grantam, aizdevumam un garantijai atbilstoša valsts atbalsta (de minimis) apmēru. ALTUM atzinuma saņemšana un pie-gādātāju atlases procedūras veikšana ir obligāts priekšnoteikums pirms prog-rammas atbalsta pieteikuma grantam un aizdevuma pieteikuma iesniegšanas. Lai sekmīgāk apgūtu energoefektivi-tātes pasākumiem pieejamo finansēju-mu, aicinām savlaicīgi iesniegt Pieteiku-mu dalībai programmā un atzinuma sa-ņemšanai un saņemt ALTUM atzinumu. Informējam, ka pieteikuma veidlapas un papildu informācija par DME prog-rammu pieejama ALTUM mājas lapā w w w . a l t u m . l v , s a d a ļ ā “Energoefektivitāte”.◊

  Ingus Salmiņš Attīstības finanšu institūcija ALTUM

  Energoefektivitātes programmu departamenta vadītājs

  Tikšanās Eiropas Parlamentā ar deputāti Ivetu Griguli pie visu pārstāvēto valstu karogiem Foto: Grobiņas novada pašvaldība

 • 2016. gada maijs (82) NAUKŠĒNU NOVADA VĒSTIS 3

  Akreditācijas komisija vērtē novada bibliotēkas 18 . maijā Naukšēnu novada bib-liotēkās – Naukšēnos un Ķoņos, notika bibliotēku akreditācija, kas notiek reizi 5 gados. Latvijas Bibliotēku padomes iz-veidotā Bibliotēku akreditācijas komisija veic bibliotēku akreditāciju, kuras kārtī-ba ir noteikta Bibliotēku likumā. Akredi-tācija nozīmē tālāk attīstīties, izglītoties un pilnveidoties. Saskaņā ar LR Ministru kabineta Noteikumiem Nr.709 “Bibliotēku akre-ditācijas noteikumi”, kuri nosaka valsts un pašvaldību bibliotēku akreditācijas kārtību un termiņus, Naukšēnu novada bibliotēkas iesniedza nepieciešamo do-kumentāciju bibliotēkas akreditācijai vietējas nozīmes bibliotēkas statusā. 18. maija pēcpusdienā Naukšēnu no-vada bibliotēkas apmeklēja akreditācijas komisija, Imelda Saulīte – Madonas bib-liotēkas direktore, Dzintra Punga – Jel-gavas novadu pašvaldību bibliotēku me-

  todiskā darba vadītāja un Daiga Rokpel-ne – Valmieras bibliotēkas direktore, kas vērtēja bibliotēku sakārtotību un tehnisko stāvokli, krājumu daudzveidī-bu, dokumentāciju, novadpētniecības materiālus, darba un pasākumu plānus, attīstības koncepciju u.c. Tika saņemts daudz labu vārdu, kā arī saņēmām dažādus ieteikumus no komisijas. Akreditācijas apliecību un komisijas sniegto vērtējumu bibliotēkas saņems vēlāk, kad Kultūras ministrijas Bibliotē-ku padome izskatīs akreditācijas komisi-jas sniegto ziņojumu.◊

  Sarmīte Praudiņa Naukšēnu bibliotēkas vadītāja

  Sarmīte Praudiņa komisijas pārstāvēm prezentē Naukšēnu bibliotēkā paveikto Foto: Nora Kārkliņa

  Par meža cūku medīšanu Āfrikas cūku mēra izplatības periodā L ai īstenotu Āfrikas cūku mēra (ĀCM) un Klasiskā cūku mēra izplatības draudu ierobežošanas pasākumus Latvi-jā, veikti grozījumi tiesību aktos par me-ža cūku medīšanu. Izmaiņas paredz no-drošināt intensīvu mežacūku medību procesu, kā arī vienmērīgu medību slo-dzi visās platībās, kurās mežacūkas ob-jektīvi var atrasties. Noteikti pienākumi: Valsts meža dienestam – lemt par atbildīgā medību tiesību lietotāja (mednieku kluba) noteikšanu platībās, kurās līdz šim mežacūkas medīt nedrīk-stēja, un par pieņemto lēmumu informēt zemes īpašniekus; Medniekiem – medīt mežacūkas atbilstoši Valsts meža dienesta noteikta-jam minimālajam nomedīšanas apjo-mam, pirms katrām medībām informē-jot attiecīgos zemes īpašniekus, vienlai-kus ievērojot medību un ieroču aprites jomas prasības;

  Zemes īpašniekiem, kuru intere-ses ir aizskāris VMD lēmums – neliegt mežacūku medības vai neradīt tām šķēr-šļus attiecīgajās teritorijās. Informējam, ka katram lēmumam par medību ierobežojumiem jābūt rūpīgi pārdomātam. Praksē ir pierādījies, ka teritorijās, kurās ierobežojumi ieviesti vai tiek uzturēti no zemes īpašnieku pus-es, pieaug savvaļas medījamo dzīvnieku blīvums, un attiecīgi saasinās konflikts starp savvaļas dzīvnieku un sabiedrības interesēm, piemēram, postījumi un sli-mību izplatības riski. Pieņemot jebkuru ar medībām saistī-tu lēmumu, vienlaikus jāvērtē ne tikai sabiedrības drošība, vadoties pēc medī-bu šaujamieroču vai rīku pielietošanas riska, bet arī iespējamie savvaļas medī-jamo dzīvnieku postījumu riski, apdrau-dējums ekoloģiskajai stabilitātei un sa-biedrības interesēm. Katrs zemes īpašnieks tiek aicināts iecietīgi izturēties pret medniekiem un

  medībām, jo pret medībām pieņemtie lēmumi un rīcība ietekmē daudz plašā-kas teritorijas par vienu konkrētu īpašu-mu. Jāuzver, ka slimību izplatības iero-bežošana un gala rezultātā tās izskauša-na ir visas sabiedrības interesēs. Medniekam, ja vien tas nav saska-ņots ar attiecīgās zemes īpašnieku, nav atļauts pārvietoties ar autotransportu ārpus ceļiem vai dabiskajām brauktu-vēm, kurt ugunskurus, cirst kokus, ierī-kot atpūtas vietas, barotavas, būvēt me-dību infrastruktūru un veikt ar medību procesu tieši nesaistītas darbības. Tas nozīmē, ka zemes īpašnieks var liegt darbības, kuras tiešā veidā neierobežo medību norisi – nepadara meža cūku medības neiespējamas. Ja tomēr pēc medībām tiek konstatē-ti kaitējumi īpašumam, piemēram, jaun-audžu bojājumi, izmesti atkritumi, iz-bradātas vai izbraukātas mežam piegu-lošas lauksaimniecības zemes, īpašnieks var vērsties ar iesniegumu Valsts polici-

  jā, Valsts meža dienestā, kā arī informēt attiecīgā novada Medību koordinācijas komisiju un pieprasīt atlīdzināt zaudēju-mus civiltiesiskā kārtā. Medību biodrošība paredz, ka aiz-liegts atstāt mežā medījumu blakuspro-duktus – dzīvnieka iekšējos orgānus, ādu u.c., tie jāsadedzina, jāaprok vai jā-ievieto speciāli tam paredzētos konteine-ros. Saskaņā ar pašreiz spēkā esošo vie-nošanos starp Pārtikas un veterināro dienestu un Latvijas Pašvaldību savienī-bu, mežacūku līķu savākšanu ĀCM skar-tajās un riska zonās organizē vietējā paš-valdība. Mežacūku līķus atļauts aprakt mežā uz vietas, vai, ja aprakšana nav iespējama, tad līķus savāc un nogādā uz tuvāko savākšanas punktu, kur ievieto konteineros, pēc kā tos nogādā uz bla-kusproduktu pārstrādes uzņēmumu.◊ Zemkopības ministrijas

  Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa

  Autoceļi. Vai pietiekami rūpējamies par to stāvokli? A rvien vairāk palielinās iedzīvotā-ju mobilitāte, pieaug automašīnu skaits un Latvijas Republikā viena no galvena-jām satiksmes artērijām ir autoceļi. Ir valstis kur pārvietojas ar ūdenstanspor-tu, gaisa kuģiem, dažādiem nastu nesē-jiem dzīvniekiem, kam labs autoceļš nav tik svarīgs, kā arī to nav iespējams uzbū-vēt, taču mums tas ir galvenais un nozī-mīgākais tautsaimniecības elements. Zināms, ka mūsu valstī autoceļi nav sakārtoti augstā līmenī, to varam secināt lietojot kaut vai tuvāko kaimiņu - igauņu maģistrāles. Tomēr, ja palūkojamies, kas paveikts iepriekšējos gados Naukšēnu novadā, virzība uz pozitīvo pusi notiek. Pa labu asfaltētu ceļu varam aizbraukt gan pie kaimiņiem Valkas novadā, gan arī uz Igauniju. Lai autoceļi kalpotu ilgi, tos nevar uzbūvēt un par tiem aizmirst. Kā katram infrastruktūras objektam - gan lielam, gan mazam, tam nepieciešama regulāra ikdienas un periodiskā uzturēšana. Fi-nansiālo iespēju robežās to veic Valsts akciju sabiedrība „LATVIJAS VALSTS CEĻI” uz valsts nozīmes autoceļiem, kat-ra pašvaldība – uz pašvaldību ceļiem. Arī mēs – autoceļu lietotāji varam dot savu artavu ceļu stāvokļa uzlabošanā. Nosaukšu elementāras lietas, ko varam izdarīt – nepiebirdināt brauktuves ar

  zariem, malkas pagalēm, ar grunti, iz-braucot no lauka. Bez tam, informēju, ka LVC Valmie-ras nodaļas darbinieki, veicot valsts au-toceļu apsekošanu šā gada pavasarī Naukšēnu novadā, ir konstatējuši gadī-jumus, kad vairums autoceļu ar tai pie-derošo nodalījuma joslu, kas atrodas tiešā tuvumā pie apstrādājamo lauku īpašumiem ir bojātas, tās izarot. Tādējā-di tiek pārkāpts Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa likums 140. panta „Ceļa aizsardzības noteikumu pārkāpša-na” otrā daļa par ceļu vai to kompleksā ietilpstošo būvju bojāšanu, piegružoša-nu, piesārņošanu vai aizsprostošanu. Par šīm darbībām var piemērot naudas sodu: fiziskajām personām- no 70 līdz 350 euro; juridiskajām personām – no 700 līdz 2900 euro. Likumā „Par autoceļiem” 27. pantā noteiktas valsts, pašvaldību un komer-santu autoceļu zemes nodalījuma joslas. Valsts ceļa zemes nodalījuma joslas mi-nimālais platums ir 9,5 metri no ceļa ass. Šādi parametri ir arī vairumam paš-valdību ceļiem. Ceļu nodalījumu joslās nav pieļauja-ma arī mājlopu žogu izvietošana, akme-ņu krāvumu veidošana, ceļu nomaļu bo-jāšana. Lai kaut mazliet gūtu priekšstatu par autoceļa uzbūvi, pievienoju shema-tisku tā attēlu.◊ Ņina Krastiņa Saimniecības vadītāja

  Tipveida ceļa šķērsprofili ar norādītām valsts autoceļu nodalījuma josla robežām

 • 4 NAUKŠĒNU NOVADA VĒSTIS 2016. gada maijs (82)

  Akcija “Atpakaļ uz skolu” Naukšēnos Š ogad no 14.marta līdz 10.maijam visā Latvijā jau devīto reizi norisinājās akcija “Atpakaļ uz skolu”. Tās laikā ES institūciju darbinieki, valsts amatperso-nas, NVO pārstāvji un citi Eiropas Savie-nības (ES) jautājumu eksperti devās uz skolām, lai ar jauniešiem dalītos savās zināšanās un darba pieredzē par ES. Ak-cijas ietvaros Latvijas skolās ES lietu eksperti apciemoja vairāk nekā desmit tūkstošus skolēnu un studentu. Visvai-rāk vizīšu norisinājās nedēļā no 5. līdz 8.maijam, šādā veidā atzīmējot 9. maija – Eiropas dienas svētkus Latvijas skolās. Mūsu skolā ir mācījies viens no Eiro-pas lietu ekspertiem - Kaspars Krum-holcs. Tagad – Latvijas Ārlietu ministri-jas atbildīgs darbinieks – COREPERI I nodaļas vadītājs ES koordinācijas un politikas departamentā. Vidusskolēni ieinteresēti noklausās stāstījumu par Latvijas vietu Eiropā un uzdod jautāju-mus, piemēram – cik Latvijai izmaksā dalība ES un ko tā saņem pretim? Kāpēc Lielbritānija nevēlas palikt ES? Norisi-nās saruna par Eiropas Savienības lomu Eiropas ekonomiskajā un politiskajā stiprināšanā, cik nozīmīga ir tās ekono-miskā ietekme uz pasaules tirdzniecību. Kaspars Krumholcs pēc savas būtības ir optimists. Viņš pastāsta par savu ļoti saspringto un atbildīgo darbu Latvijas prezidentūras laikā. Latvijai tā bija pirmā prezidentūra ES Padomē, nākamā pienāks tikai pēc 14 gadiem, tāpēc bija svarīgi, ka prezidentūras norisēs iesaistī-jās pēc iespējas vairāk interesentu. Lat-vijas prezidentūras laikā notika dažāda

  līmeņa sanāksmes Briselē un Luksem-burgā, kā arī Latvijā. Prezidentūras laikā gandrīz visas sanāksmes vadīja Latvijas pārstāvji. Mēs zinām, ka Latvijas darbs prezidentūras laikā tika novērtēts kā ļoti labs. Skolēnu interesē, kā Kaspars nonā-cis līdz darbam Ārlietu ministrijā. Viņš saka: ”Jau Naukšēnu novada vidussko-las solā, kas manā laika bija Naukšēnu vidusskola, pieņēmu lēmumu, ka savu profesionālo karjeru vēlos saistīt ar ār-lietu dienestu, kurā varu realizēt savu pārliecību par Eiropas projekta nozīmī-bu Latvijas izaugsmei un nākotnei.” Ab-solvējis Vidzemes Augstskolas (ViA) Politoloģijas nodaļu. Viņš uzsver, ka jau skolas un studiju laikā iesaistījies pasā-kumu organizēšanā, ka bijis ieinteresēts izzināt politiskos procesus. Vienmēr bijis ļoti atbildīgs pret saviem pienākumiem. Kaspars nestāsta un nelielās, bet viņa darbs ir ieguvis novērtējumus. 2010.gada oktobrī Satiksmes ministrs Kaspars Gerhards pasniedza Ministru prezidenta Pateicības rakstus tiem cilvē-kiem, kuri devuši nozīmīgu ieguldījumu, aizstāvot Latvijas pozīciju Eiropas Elek-tronisko sakaru regulatora iestādes (BEREC) biroja izvietošanai Rīgā. Patei-cības saņēma arī Kaspars Krumholcs. Nesen viņš tika apbalvots ar Latvijas Ministru kabineta sertifikātu un atzinību par nopelniem un būtisku ieguldījumu, nodrošinot sekmīgu Latvijas darbību ES prezidentūras laikā.◊ Ingrīda Bērziņa

  direktores vietniece izglītības darbā

  Kaspars Krumholcs viesojoties Naukšēnu novada vidusskolā Foto: Inga Gaile

  Jauniešu centrā tikšanās ar domes priekšsēdētāju Jāni Zumentu P irmdien, 16. maijā, Jauniešu cen-trā notika tikšanās ar Naukšēnu novada domes priekšsēdētāju Jāni Zumentu. Tikšanās mērķis bija pastāstīt jaunie-šiem par pašvaldības darbu, mērķiem, aktuālākajām problēmām, jauniešu lo-mu novadā un darba iespējām vasaras brīvlaikā. Sakarā ar lielo jauniešu intere-si, šāds pasākums noteikti tiks rīkots atkārtoti, lai jaunieši būtu lietas kursā par pašvaldības darbu un tajā notiekošo. Sarunas beigās priekšsēdētājs uzru-nāja katru jaunieti atsevišķi, saistībā ar plāniem vasaras brīvlaikā. Daļa no jaun-iešiem jau darbu ir atraduši, daži strādās mājās savās saimniecībās, bet daži vien-kārši atpūtīsies, sportos un piedalīsies citos Naukšēnu novada rīkotajos pasā-kumos. ◊ Teksts un foto Gundars Putniņš

  Jaunatnes lietu speciālists Jaunieši ieklausās Naukšēnu novada domes priekšsēdētāja Jāņa Zumenta teiktajā par aktualitātēm pašvaldībā un novadā

  • 22.aprīlī, ap pulksten 20:00, Naukšē-nu novadā, Ķoņu pagastā, netālu no kā-dām mājām, iespējams, krītot no brau-coša kvadracikla traumas guva 1974.gadā dzimis vīrietis. Policija no-skaidro notikušā apstākļus, kā arī to vai cietušais pats vadījis kvadraciklu, vai uz tā atradies kā pasažieris, vai arī bijis gājējs. • 27.aprīlī saņemta informācija, ka Naukšēnu novadā, Ķoņu pagastā kādam 1974.gadā dzimušam vīrietim piederošs suns sakodi četras vistas, kas piederēja kādai 1950.gadā dzimušai sievietei.◊

  Sintija Virse Valsts policijas

  Vidzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja

  Prevencijas grupas vecākā inspektore

  Valsts policijas informācija

  LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs Ziemeļvidzemes MKPC nodaļas rīko informatīvu semināru

  Tēma: Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu Apakštēma: ES atbalsts mežu īpašniekiem un meža nozares aktualitātes

  Norises vieta Rūjienas Tautskola, Skolas iela 8a, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 Laiks 2016.gada 31.maijā • 10.00-10.15 Semināra atklāšana. Aktualitātes MKPCV Ziemeļvidzemes

  nodaļā. Andris Vīrs MKPC Ziemeļvidzemes nodaļas vadītājs. • 10.15 – 12.15 ES atbalsts meža īpašniekiem. Gaidāmā nākamā ES pro-

  jektu kārta un tajā paredzamās likumdošanas izmaiņas. Kā rīkoties mežu īpašniekiem, kuriem netika apstiprināti projekti pirmajā pieteikšanās kār-tā. Andris Vīrs MKPC Ziemeļvidzemes nodaļas vadītājs Māris Zariņš Mež-saimniecības speciālists

  • 12.15-12.30 Kafijas pauze • 12.30-13.30 Aizsargjoslu likuma izmaiņas attiecībā uz baltalkšņu

  audzēm. Andris Vīrs MKPC Ziemeļvidzemes nodaļas vadītājs, Māris Zariņš Mežsaimniecības speciālists. • 13.30-14.15 Diskusija. Atbildes uz jautājumiem. Māris Zariņš, Andris

  Vīrs

 • 2016. gada maijs (82) NAUKŠĒNU NOVADA VĒSTIS 5

  Es savai māmiņai Magonīšu vietu taisu; Magonīšu vietu taisu, Rožu klāju paladziņu.

  /l.t.dz./ Ar baltām ievu kurpēm un tulpju sve-cēm košām, ar pienenīšu zeltainām pļa-vām un baltiem ķiršu zariem atnācis svētku rīts Naukšēnu novada vidussko-las pirmsskolas grupās “Sienāzīši” un “Taurenīši”. Grupiņā čalo saposušies bērni, jūtams satraukums un svētku no-skaņa. Bērni gaida ciemos savas māmi-ņas un citu sev mīļos cilvēkus. Lēnām smaidīgas nāk gaidītās māmi-ņas, vecmāmiņas, manāms arī kāds tētis un vectētiņš. “Taurenīšu” grupas bērni māmiņas iepriecina ar nelielu koncertu – dziesmām un labiem vārdiem. Ļoti sirsnīga bija māmiņu kopīgā ro-taļdziesma ar bērniem. “Sienāzīšu” gru-

  pas bērni savus tuvos iepriecina ar mī-ļām rotaļām, īpaši sirsnīga bija dziesmi-ņa, kuru bērni izpildīja kopā ar audzinā-tāju. Gaidot svētkus ar lielu rūpību tika gatavotas dāvanas māmiņām. “Taurenīšu” grupas bērni māmiņām pa-sniedza pašizgatavotu ziedu. Savukārt mazie “Sienāzīši” dāvināja pašu bērnu stādītu samtenīti apgleznotā podiņā. Dāvanu pasniedzot, katrs samīļoja savu māmiņu un pasēdēja viņai klēpī. Paldies, māmiņ, ka tu mums esi! Lai visām māmiņām vienmēr spēks, mīlestī-ba un izturība, turpinot audzēt savus mīļos ziediņus – bērnus!◊ Teksts un foto Evita Skudra

  un Sanda Baune pirmsskolas grupu skolotājas

  “Sienāzīši” un “Taurenīši” saka paldies māmiņām

  Mazie ķipari ar priekšnesumu sveic savas māmiņas svētkos

  Pēdējā zvana svētki Ķoņu skolā 13 .maijā Ķoņu skolā notika Pēdē-jā zvana svētki. Par sarīkojumu atbildēja 7.klase. Skolēni bija domājuši, lai svētki būtu gan svinīgi, gan atraktīvi, gan gaviļ-niekiem - 9.klasei un audzinātājai- mīļi un patīkami. Prieks, ka greznā ziedu zva-na veidošanā čakli piedalījās arī 8.klase un visi darbīgie skolēni no 1. līdz 5.klasei. Priekšnesumā skanēja Janas Jasmī-nes spēlētais Čaikovska skaņdarbs un Lauras, Paulas, Jāņa Kristera un Sandra dzejoļu deklamācijas. Sarīkojumu caur-vija alfabēta tematika. Aiz katra burta bija paslēpies viens uzdevums, kopumā daudz dažādu pārsteigumu. Skolēni pina draudzības pīni, minēja krustvārdu mīk-las, gatavoja soliņu audzinātājai, vāca skolas saimes autogrāfus, gatavoja papī-ra ziedus skolotājiem, arī gleznoja direk-tores portretu. Pēc visiem pārbaudīju-miem katrs 9.klases skolnieks un audzi-nātāja Aija Ilga Ozola saņēma mūsu sko-las tradicionālās melnās absolventu ce-purītes. Šogad sarīkojuma veidotāji dā-

  vāja vēl ko pavisam īpašu: katrs sveica-mais un arī audzināja saņēma piemiņas medaļas ar individuālu uzrakstu. Tika pasniegtas medaļas šādās nominācijās: Misters Elegantais (Dailis Breicis), Mis-ters Sportiskais (Krists Renāts Muce-nieks), Misters Darbīgais (Rūdis Rūdolfs Linmeijers), Misters Smaidīgais (Iļja Kvaks), Misters Pipariņš (Ričards Lai-zāns), savukārt audzinātāja saņēma me-daļu ar uzrakstu “ Misis Zelta spodrinā-tāja”. Arī pārējās klases teica jaukus ap-sveikuma vārdus un pasniedza ziedus un dāvanas. Tad tika iezvanīta 9.klases pē-dējā audzināšanas stunda,kuras laikā Misteri un Misis pelnīti mielojās ar 7.klases gatavoti torti, rakstīja vēstules un izbaudīja mierīgu kopābūšanas brīdi pirms saspringtā eksāmenu laika. Paldies par čaklajām rokām un derī-gajiem padomiem sarīkojuma tapšanā!◊ Agrita Gruzdiņa 7.klases audzinātāja 9.klases puiši un klases audzinātāja Aija Ilga Ozola

  Foto: Laila Bogdanoviča

  L asītāju pulciņš Ķoņu skolā vien-mēr ir bijis kaut kas vairāk par grāmatu lasīšanu. Šajā mācību gadā esam mācī-jušies gan atstāstīt, gan paši sacerēt, gan klausīties, kad priekšā lasa vecāko klašu skolēni. Esam zīmējuši ilustrācijas, spē-lējuši valodas spēles un iepazinuši rakst-niekus un dzejniekus. Aprīlī iepazinām rakstnieka Jura Zvirgzdiņa daiļradi un viņa grāmatas varoņa lācēna Tobiasa gaitas. Lasot interesanto grāmatu, radās doma radīt katram savu lācēnu, to izšu-jot! Nebūt ne viegls darbiņš sākumsko-las skolēniem, bet bērni uzdevumam ķēŗās klāt ar lielu apņēmību. Un tad kat-ru starpbrīdi, rīta un pēcpusdienu brīv-brīžos lasītavā šuvām un ārdījām, centā-mies diegu iemānīt adatā un mezglu uzmest. Pati pirmā savu lācēnu uzšuva Simona no 1. klases. Lielu neatlaidību izrādīja arī Ainis no 2. klases. Viņam 2. vieta lāča šūšanā. Kopumā tapa 7 lācēni. Bērni ļoti lepojās ar savu darbiņu un nevarēja vien sagaidīt, kad ar jauno draugu varēs doties uz mājām. Bet pirms tam sarīkojām lācēniem Dzimša-nas un Vārda došanas ballīti! Katrs lācē-na darinātājs saņēma balviņā šokolādi, bet ikviens svinību dalībnieks varēja arī nopelnīt gardos Haribo lācīšus, ja vien pareizi atbildēja uz lāču viktorīnas jau-tājumiem. Pēc svētkiem vēl kopīgs foto un lācēni veikli pazuda bērnu skolas somās, lai dotos uz jaunajām mājām. Es esmu gandarīta, ka visi, kuri iesā-ka darbiņu, to arī paveica! Arī pēc leiko-plasta nebija jāmeklē! Bet slavenais lā-

  cēns Tobiass var būt lepns, jo viņam tagad Ķoņos ir jauni brālēni un māsīcas! Aijā žūžū, lāča bērni!◊ Inga Medne

  skolas bibliotekāre

  Šujam, šujam lāča bērnus!

  Lasītāju klubiņa pēcpusdienas pasākuma dalībnieki kopā ar jaunajiem draugiem Foto: Evita Rakecka

  T uvojoties Ģimenes dienai, kura tiek atzīmēta 15. maijā, Naukšēnu pa-gasta bibliotēkā 13. maijā bija ieradušās ģimenes, kuras vēlējās kopīgi pavadīt dažas stundas radoši darbojoties, ieprie-cināt sevi un citus ar sagatavotiem priekšnesumiem vai interesantu rotaļu. Visiem kopā darbojoties tikām pie ziedošas pļavas Bērnu stūrītī, ko var aplūkot ikviens bibliotēkas apmeklētājs. Katrs pats varēja pagatavot pavasarīgu virteni par piemiņu no šī pasākuma. Klātesošos aizkustināja Līgas Siliņas brīnišķīgais stāstījums par ģimeni, kurā viņa izauga un dzīvoja un, protams, jau-kās un skanīgās E. Siliņa dziesmas, ku-ras dziedājām visi kopā. Noslēgumā neliels cienastiņš un dungojot melodiju, no rotaļas - Pēterītis ar Miķelīti abi gāja bekas lauzt, jautrā noskaņojumā doties mājup. Paldies atsaucīgajām ģimenēm!◊ Sarmīte Praudiņa

  Ģimenes diena Naukšēnu bibliotēkā

 • 6 NAUKŠĒNU NOVADA VĒSTIS 2016. gada maijs (82)

  Ar taureni uz pleca… M aijs Naukšēnu novada vidus-skolā aizsācies ar taureni uz pleca, laikā kad plaukst pirmās lapas, zied ķirši un ābeles. Mazliet nostalģiski, bet mācību gads tuvojas noslēgumam. Ar taureni uz pleca sagaidījām Mātes dienu, kad ikviens skolēns priecēja savas māmiņas, vecmāmiņas un krustmātes, skaitā koncertā - dziedot, dejojot, spēlē-jot un runājot dzeju. Koncerta noslēgu-mā mīļš pārsteigums sarūpēts māmi-ņām, pašu rokām izgatavots apsveikums – Paldies, māmiņ! 9.maija pēcpusdienā skola durvis vēra ikvienam interesentam, jo bija iz-sludināta Atvērto durvju diena. Interese par šo piedāvājumu bija, direktore iepa-

  zīstināja ar skolu, mācību programmām, interešu izglītību, kā arī bija iespēja tik-ties ar nākamajiem klašu audzinātājiem. Spraigā darba ritmā pienāca 13.maijs, piektdiena, kad uz pēdējo stun-du aicināja Pēdējais zvans 9. un 12.klases skolēnus. 11.klases sarūpēts ziedu zvans skolas zālē, Margrietiņu val-ša melodijas un laba vēlējumi eksāme-nos. Noslēgumā kopīgā audzināšanas stunda, kad devītie un divpadsmitie stā-dīja dāvanu skolai – kokus. Vēlam veiksmi eksāmenos un veik-smīgu mācību gada noslēgumu!◊

  Alīna Veidemane Naukšēnu novada vidusskolas

  skolēnu parlaments

  12.klases kolektīvs. Pirmajā rindā no kreisās: Sandis Strazds, audzinātāja Irēna Solovjova, Sintija Brauere un Lauma Ungure. Otrajā rindā no kreisās: Toms Dubrovskis, Mārtiņš Veinbergs un Elvis Riekstiņš

  9.klases kolektīvs. No kreisās: Kristiāns Vigo Viļķins, Dāvids Arnis Suzi, Tomass Šīravs, Edgars Adamovičs, Kalvis Auniņš -Blaumanis, Helvijs Šulga, Arnis Grīnfelds, audzinātāja Inga Gaile, Jete -Agate Zumente, Kintija Lubiņa, Madara Irbe, Vanessa Valūjeva, Alvīne Helēna Janševska Foto: Dace Dālberga

  Uzmanību! Darbojas Cūkmena detektīvi! R udenī tika izsludināta ekoprog-ramma pirmsskolēniem "Cūkmena de-tektīvi". No 2015. gada oktobra līdz 2016.gada aprīlim detektīvi darbojās četrās tēmās. Programmas mērķis bija rosināt bērnos atbildību par vidi, veido-jot izpratni par vērtīgo un lieko dabā. Programma tapusi ar Latvijas vides aiz-sardzības fonda finansiālu atbalstu un veidota AS "Latvijas valsts meži" sociālās kampaņas "Nemēslo mežā!" ietvaros. Tā paredzēta 4-7 gadus veciem bērniem. Bērni kopā ar audzinātāju programmas ietvaros soli pa solim atklāja dažādus meža noslēpumus un kļuva par īstiem Cūkmena detektīviem. Darbojoties bērni saprata, kā rūpēties par dabu. Tā ir ne tikai atkritumu vākšana, bet arī citas iespējas, piemēram, sava koka sēšana un audzēšana vai savas rotaļlietas no dabas materiāla pagatavošana.5 maija rītā čak-

  lie detektīvi pie Naukšēnu novada vidus-skolas sagaidīja ciemos pašu Cūkmenu. Cūkmens bija atvedis Tīrā meža tāfeli, kas bērniem bija burtu pa burtam jāaiz-pilda. Par darbošanos tika saņemtas krā-sainas uzlīmes. Kopā ar Cūkmenu bērni deva zvērestu, ka ne mežā, ne mājās, ne citā vietā nemēslos un vienmēr rūpēsies par tīru vidi. Kopīgi tika uzdejota Cūk-mena deja un dziedāta "Tīru mežu him-na". Par čaklo darbošanos programmā bērni un audzinātājas no Cūkmena saņē-ma diplomus un vēlējumu arī turpmāk būt čakliem dabas pētniekiem un sargā-tājiem.◊ Teksts un foto Eva Reiziņa

  pirmsskolas skolotāja

  Komanda no Naukšēniem piedalās DNB Stipro skrējienā 7 . maijā tika aizvadīts DNB Stipro Skrējiens 2016, kas šoreiz norisinājās jaunā vietā, atpūtas un sporta komplek-sā “Zelta Zirgs” Ķegumā. Kā jau pagāju-šo gadu, arī šogad, skrējienā piedalījās komanda no Naukšēniem, kuru pārstā-vēja Rita Pētersone, Uldis Odiņš, Ivo Žilde un Andis Bergs. Uldim šis bija jau otrais starts pārstāvot Naukšēnu koman-du. Trase nav viegla, jo kopumā jāno-skrien bija 9 kilometri, un jāpārvar 33 dabīgi un mākslīgi veidoti šķēršļi, kas komandai no Naukšēniem bija pa spē-kam. Protams, bez kurioziem atgadīju-miem neiztikt. Jau pašā startā Naukšē-nu komanda pazaudēja cits citu lielā pūļa dēļ, bet skrējiena gaitā viens otru atrada un varēja veiksmīgi finišēt.

  Pēc skrējiena dalībnieki bija gandarī-ti, ka piedalījušies un nākamgad to lab-prāt darīs atkal un iesaka to arī citiem. Komanda saka lielu paldies Naukšēnu novada pašvaldībai par atbalstu!◊ Teksts un foto Gundars Putniņš

  sporta darba organizators

  Stipro skrējiena dalībnieki pārstāv Naukšēnus. No kreisās: Andis Bergs, Rita Pētersone, Uldis Odiņš un Ivo Žilde.

  Pirmsskolēni, skolotājas un Cūkmens

 • 2016. gada maijs (82) NAUKŠĒNU NOVADA VĒSTIS 7

  10 . maijā Valkas stadionā atkal pulcējās kupls dalībnieku skaits no 19 skolām, lai piedalītos tradicionālajās vieglatlētikas sacensības "Ziemeļu stīga". Vidusskolu grupā ar augstvērtīgiem rezultātiem iepriecināja mūsu, Naukšē-nu novada vidusskolas, skolēni. Endijs Vucins uz goda pjedestāla augstākā pa-kāpiena kāpa divreiz - 1.vieta 100m dis-tancē (11,7s) un 1.vieta arī 200m distan-cē (24,6s). Kārlim Pūcem 3.vieta augst-lēkšanā (1,60m). Tieši tāds pats rezultāts Raimondam Vācietim, bet 4.vieta Ral-fam Zeltiņam, 3.vieta 100m skrējienā (12,05s), Madarai Irbei 3.vieta augstlēk-šanā (1,30m). Mazajā zviedru stafetē mūsu koman-

  dai - Endijs Vucins, Agnese Medne, Kār-lis Pūce, Sintija Brauere, 1.vieta (2:31,2) un kopvērtējumā mūsēji godpilnajā 2.vietā! Pamatskolu grupā šoreiz pie godal-gām komandu vērtējumā netikām, bet individuāli Renātam Muceniekam 1.vieta tāllēkšanā (5,55m), Eduardam Lūsim 3.vieta lodes grūšanā (10,05m), Laurai Jundzei 3.vieta tāllēkšanā, Evelī-nai Eglītei 2.vieta lodes grūšanā (8,75m). Sveicam!◊ Teksts un foto Inese Grava

  sporta skolotāja

  Uz augstākā pakāpiena naukšēnieši - stafetes uzvarētāji

  Veiksmīgi aizvadītas vieglatlētikas sacensības "Ziemeļu stīga"

  3 . maijā Valmierā J.Daliņa stadi-onā šīs vasaras vieglatlētikas sezonu uz-sāka paši mazākie - U-10, U-12 un U-14 vieglatlēti. U-10 vecuma grupā Markusam Gai-damovičam 2.vieta tāllēkšanā (3,28m) un 3.vieta bumbiņas mešanā, Loretai Bērziņai 2.vieta tāllēkšanā (3,13m) un 3.vieta 60m skrējienā (10,10s), Rūtai Eglītei 2.vieta 60m skrējienā (9,95s). U-12 vecuma grupā Aivim Pivaram 1.vieta 600m skrējienā, Matīsam Paulam Rullim 3.vieta 60m skrējienā 9,69s), Nilam Krumholcam 1.vieta lodes grūša-nā (7,94m), Uģim Bērziņam 1.vieta augstlēkšanā 1,20m un 2.vieta lodes grū-šanā (7,17m), Mārtiņam Vīksnem 2.vieta 200m skrējienā (33,32s), Annai Jolkinai 1.vieta lodes grūšanā (8,01m).

  U-14 vecuma grupā Mikusam Seima-nim 1.vieta tāllēkšanā (4,40m) un 1.vieta lodes grūšanā (9,52m) un 1.vieta arī 60m skrējienā (8,10s), Mārim Partam 2.vieta 60m barjerskrējienā, 2.vieta 60m skrējienā (8,70s) un 3.vieta tāllēkšanā (3,95m), Mārcim Dreimanim 3.vieta lodes grūšanā (7,36m), Annijai Sniegai 2.vieta 60m skrējienā (8,70s), Danielai Kalniņai 2.vieta 60m barjerskrējienā un 3.vieta 60m skrējienā (8,90s), Karīnai Molofejai 1.vieta lodes grūšanā (7,38m), Ingaram Reinim 3.vieta 60m barjerskrē-jienā. 4x100m stafetē meitenēm 2.vieta (1:01,36s).◊ Teksts un foto Inese Grava

  Mazie vieglatlēti uzsāk sezonu

  Mazie vieglatlēti

  A utosportists Arnis Odiņš pirmajā posmā Latvijas čempionātā s/k “Teperis” 24.aprīlī izcīnīja uzvaru 1600 klasē un startēja Buggy 1600 klasē. Par to, kādēļ notikusi tik krasa automašīnu maiņa, stāsta Arnis. “Dažas dienas pirms pirmā posma manam ierastajam auto sakusa vadi, kurus tik ātri nebija iespē-jams savilkt pa jaunam un jebkurš auto elektriķis arī nederēja. Tad izzvanījos visiem VAZ īpašnie-kiem, ar lūgumu izīrēt auto, lai kaut kā-dus punktus varētu nopelnīt kopvērtēju-mam, bet nekā. Brīvu auto nebija. Nebija miera, kaut zināju, ka ir jāno-brauc šis posms, kaut vai dēļ saviem at-balstītājiem un visiem, kas jūt līdzi ma-niem startiem. Tad iedomājos par vienu ļoti labu priekšpiedziņas auto, kas stāv Valmierā un vairāk, kā gadu netiek iz-mantots. Aizbraucu parunāt, bet īpaš-nieks pateica, ka nebūs viņam iespēja tik ātri sagatavot šo auto. Tad sekoja nāko-šais, dullākais variants - pilnpiedziņas bagijs. Tajā pašā vakarā devos pie īpaš-nieka mēģināt sarunāt. Viņš piekrita, vienojāmies par visu un sapratu, ka būs ļoti interesanta sacīkste. Pirmkārt, pa-šam ar sevi, jo ar bagiju nekad vēl nebiju braucis. Pienāca nākošais rīts un saņē-mu zvanu no augstāk pieminētā priekš-piedziņas auto saimnieka, kurš nakti nebija gulējis līdz izdomājis, ka tomēr var paspēt salikt auto. Tad nu man atkal

  bija pus diena jālauza galva, ko darīt. Aprunājos ar draugiem, atbalstītājiem un nolēmu, ka jāriskē un jāpiedalās abās disciplīnās. Sacensību diena bija interesanta un piedzīvojumiem pilna, no vienas mašī-nas ārā, otrā iekšā un atkal uz starta. Priekšpiedziņas 1600 klasē paliku ne-pārspēts pilnīgi visos braucienos un pār-liecinoši uzvarēju šajās sacensībās. Pilnpiedziņas bagiju klasē arī ļoti ātri apradu ar jauno transportlīdzekli un jau pirmajā braucienā no pēdējās rindas tiku līdz 4.pozīcijai finišā. Tad sekoja tehnisks defekts, bet trešajā braucienā cīnījos ar sev nezināmo lietu - dubļiem sejā. Fināls bija ļoti interesants. Bija ļoti laba iespēja tikt top 3, bet bagijam pats no sevis nolūza rats. Gribu pateikties abiem auto īpašniekiem par ideālu pie-redzi un ļoti labu tehnisko atbalstu! Šobrīd ir ļoti sarežģīti izlemt, kurā klasē turpināt Latvijas čempionātu, jo VAZ klasika klasē varētu būt ļoti sarežģī-ti noķert šobrīd esošos klases līderus. Savukārt priekšpiedziņas 1600 klasē esmu klases līderis un ļoti labas iespējas izcīnīt čempiona titulu”, tā Arnis Odiņš. Autobraucējs tomēr turpinās krāt punktus arī 1600 klasē, lai gan sagatavo-ta mašīna arī viņa “īstajai” VAZ Klasika klasei. Nākamās sacensības notiks 28.maijā Vecpils autotrasē.◊

  Nora Kārkliņa

  Arnis Odiņš pirmajā posmā izcīna uzvaru 1600 klasē un startē Buggy 1600 klasē

  Arnis Odiņš iegūstot 1.vietu 1600 klasē Latvijas čempionātā Foto: Ilze Krieviņa

 • 8 NAUKŠĒNU NOVADA VĒSTIS 2016. gada maijs (82)

  17 . maijā Valmieras BSS un Val-mieras VK kopīgi rīkotās lodes grūšanas un diska mešanas sacensības pulcēja vieglatlētus no 15 sporta skolām un sporta klubiem no visas Latvijas un arī kaimiņiem, Igaunijas sporta klubiem. Rūjienas novada sporta skolu pārstāvēja 9 vieglatlēti, un četri no viņiem izcīnīja medaļas. Evelīna Eglīte U-14 grupā mei-tenēm lodes grūšanā izcīnīja sudraba medaļu (10,39m), Rota Rulle U -18 gru-pā diska mešanā arī 2.vieta un sudraba medaļa (35,70m), Mikus Seimanis U14 grupā zēniem 3.vietā lodes grūšanā (9,84m). Pavisam nedaudz līdz medaļai lodes grūšanā U-16 grupā meitenēm pie-trūka Kristai Āboltiņai (10,53m). Kristai arī 5.vieta un jauns personīgais rezultāts diska mešanā (25,18m) Paralēli mešanas un grūšanas discip-līnām vēl notika sacensības barjerskrie-šanā, kārtslēkšanā un augstlēkšanā. U-14 vecuma grupā meitenēm 80m barjer-skriešanā Danielai Kalniņai 1.vieta ar

  jaunu personīgo rezultātu (13,7s). 18.maijā mazāko U-10 un U-12 grupu vieglatlēti piedalījās Siguldas sporta sko-las rīkotajās sacensībās "Siguldas pava-saris 2016". Mūsu jauno vieglatlētu labā-kie sasniegumi - 2.vietā 300m skrējienā U-12 vecuma grupā meitenēm Paulai Bormanei (55,3s), U-10 grupā meitenēm 60m skrējienā Rūtai Eglītei 3.vieta (10,3s) un U-10 grupā zēniem pildbum-bas grūšanā Edvardam Avikam 3.vieta (7,28m). Labi startēja arī pārējie - Liene Enge-re 6.vieta tāllēkšanā (3,79m), Amandai Čākurei šajā disciplīnā 12.vieta(3,53m), Uģis Bērziņs 6.vietā 60m barjerskrējie-nā, Mārtiņš Vīksne 6.vietā bumbiņas mešanā (35,29m) un 7.vietā 300m skrē-jienā, Anna Jolkina 9.vietā bumbiņas mešanā ( 18,45m), Markus Gaidamovičs 7.vietā 60m skrējienā (10,7s), Loreta Bērziņa 4.vietā 200m skrējienā (36,6s), Rūtai Eglītei šajā disciplīnā 6.vieta (38,2s).◊ Teksts un foto Inese Grava

  Vieglatlēti startē Valmierā un Siguldā

  Evelīna Eglīte U-14 grupā lodes grūšanā izcīnīja sudraba medaļu

  24 . aprīlī Naukšēnu sporta hallē norisinājās basketbola turnīrs 3x3, kurā kopumā piedalījās 6 komandas. Pirms turnīra sākuma dalībniekiem bija iespēja sacensties divu veidu stafetēs un soda metienos. Stafešu un soda metienu kopvērtēju-mā pirmo vietu ieguva Elvis Vorps, otro Eduards Lūsis un trešo Aldis Duncis. Basketbola turnīrā pirmo vietu izcīnī-ja komanda “Zāģis 2,” kurā startēja Rū-dolfs Prauliņš, Jānis Aģis un Kristaps Bērziņš, otro vietu ieguva komanda “Pavasara rūsa,” ar sastāvu Krišs Kļa-viņš, Andis Bošs un Gundars Putniņš un trešā vieta komandai “Zāģis 3”, koman-das sastāvā spēlēja Elvis Vorps, Agnis Sobažeks, Pauls Ratnieks un Markuss Mazurs. Paldies Rūdolfam Prauliņam,

  kas bija sarūpējis specbalvu no “Ādažu čipsiem.” 30. aprīlī Naukšēnu sporta hallē no-risinājās galda tenisa turnīrs, kurā kopu-mā startēja 21 dalībnieks no Alojas, Val-mieras, Rūjienas un Naukšēniem. Spēlē-tāji tika sadalīti 3 grupās. No katras gru-pas trīs labākie turpināja cīņu par meda-ļām. Turnīrā tika apbalvoti labākie 3 dalībnieki pieaugušo un jauniešu grupā. Jauniešu grupā pirmo vietu pārlieci-noši izcīnīja Daniēls Kozlovs, kurš arī pieaugušo grupā ierindojās augstajā 4. vietā, otro vietu ieguva Eduards Lūsis un trešo Austris Zandersons. Pieaugušo grupā pirmo vietu bez neviena zaudēju-ma izcīnīja Guntis Lezdiņš, otro Andris Upīts un trešo Aivars Balodis. ◊ Teksts un foto Gundars Putniņš

  Aizvadīti basketbola 3x3 un galda tenisa turnīri

  Pirmo trīs vietu ieguvēji Basketbola turnīrā 3x3

  K ad saule sāk sildīt siltāk, gājput-ni jau atlidojuši un no zemes sāk sprauk-ties nepacietīgi asniņi, daudzu naukšē-niešu prātus sāk nodarbināt vairāki ak-tuāli jautājumi – vai būs? Kad būs? Jūs brauksiet? Uz kurieni tad šoreiz? Nelik-šu minēt, par ko ir runa – par ekskursi-ju, protams! Par to ekskursiju, kuru di-vas reizes gadā organizē enerģiskā Aiga Stiere. Un šopavasar bija pat tā, ka orga-nizatore vēl domāja maršrutu, bet aktī-visti braucēju sarakstu jau bija izveido-juši! Daudzi man piekritīs, ka šīs Aigas ekskursijas ir kļuvušas populāras un ļoti gaidītas. Un tā 30.aprīlī 80% vecā kompānija un daži jaunpienācēji elegantā busiņā, iesākumā devās uz Latvijas Stādu parādi Siguldā. Ieceres kā nu kuram – cits ie-pirkt stādus, cits izbaudīt atmosfēru, cits nodegustēt daudzās siera, vīna un mar-melādes šķirnes. Visu redzēt un nogar-šot jau nepaspējām, bet no drošiem avo-tiem ir zināms, ka Naukšēnos iesakņo-sies viens ēdamais pīlādzis, viens krūm-melleņu stāds, košumkrūmi un puķes. Nākamā pietura - Vaidavas pagasta „Madaras”, kurās varējām iepazīt koka mucu izgatavošanas procesu. Atraktīvais saimnieks, kā pats apgalvoja, esot liels meistars gan mucu, gan bērneļu taisīša-nā. Ekskursiju turpinājām Vaidavas ke-ramikas cehā. Gide sīki jo sīki mūs iepa-zīstināja ar ražošanas telpām un proce-

  su. Uzzinājām arī, kā top jaunā acij un rokām tik tīkamā trauku kolekcija ar balto glazūru. Kāds trauciņš aizceļoja arī uz Naukšēniem. Tālāk dodamies uz picu cepšanu „Vīnkalnu” brīvdabas picērijā – tā bija iespēja būt skaistā, sakoptā lauku vidē, atpūsties, uzzināt, kāda tad ir īsta itāļu pica un pašiem to izcept pēc savas garšas un vēlmēm. Procesu interesantāku darī-ja fakts, ka picu mācīja cept pati titula „Īstā latvju saimniece” ieguvēja Zanda Žentiņa. Arī vīrieši nenobijās no šīs akti-

  vitātes, un tapa gardas jo gardas picas. Maltītes noslēgumā saimniece mūs palu-tināja ar burvīgu slaveno Itālijas desertu Panna cotta. Mūsu uzmanību piesaistīja arī saimnieka aizraušanās – seno koka mēbeļu, darbarīku, sadzīves priekšmetu vākšana un restaurēšana. Ar lielu intere-si cilājām, pētījām un izzinājām. Līdzī-gas lietas ir saglabājušās arī mūsu klētīs un bēniņos, bet tik senu mehānisko ve-ļas mašīnu gadījās redzēt pirmo reizi! Atvadījāmies no viesmīlīgajiem saimnie-kiem un devāmies uz Valmieras muzeju.

  Šeit pavadītos brīžus raksturo vārds – savdabīgs! Mūs sagaidīja savdabīga gide, veda mūs savdabīgā ekskursijā, izrādīja mums savdabīgu ēku un parādī-ja savdabīgus garšaugu dārziņus! Mums bija arī vienreizēja iespēja ielūkoties mu-zeja eksponātu fondu glabātuvē. Tā bija patiesa veiksme vienuviet redzēt un pie-skarties tik ļoti senām pūralādēm un mēbelēm! Savdabīgi atvadījušies, ceļu turpinā-jām uz Valmiermuižu, kur mūs gaidīja veldzējošs alus kauss. Bet pirms tam klātienē un gides vadībā varējām vērot gardā miestiņa tapšanas procesu. Jauki, ka arī mēs pa brītiņam iemanījāmies padižoties ar savām zināšanām alus da-rīšanā – mums, naukšēniešiem, tak sa-protama lieta! Beidzot arī gardais baudī-šanas mirklis pie garā saimes galda ir klāt! Vēl pēdējie ieteikumi, kā vislabāk smeķēt alu un kādus ēdienus vislabāk baudīt kopā ar to – un katrs netraucēti varēja degustēt dažādos alus veidus. Kā novēroju, dāmām vairāk iepatikās tās izmeklētās uzkodas, kas pie alus... Nu ko vēl var vēlēties? Tā katram latvietim jādzīvo - pa godam atpūsties, lai pa godam darbus varētu apdarīt! Grupas „40 +” vārdā saku lielu pal-dies Aigai Stierei par plānošanu un orga-nizēšanu, autobusa šoferītim Vitautam par vizināšanu un Naukšēnu novada pašvaldībai par atbalstu!◊ Ekskursante Inga

  “40 +” atkal brauc!

  Larisa Akulova demonstrē “Vīnkalnu” picērijā pagatavoto picu

 • 2016. gada maijs (82) NAUKŠĒNU NOVADA VĒSTIS 9

  T ieši tāds nosaukums bija vokālo ansambļu festivālam Ikšķilē, kurā pieda-lījās arī Naukšēnu kultūras nama vīru ansamblis un “Noktirnes”. Festivālu rī-koja Vidzemē labi zināmi mūziķi, skolo-tāji, komponisti Inguna un Didzis Rij-nieki. 30.aprīlī festivālā bija aicināti visi bijušie un esošie Rijnieku pāra kolēģi ar saviem kolektīviem, līdz ar to pasākums izvērtās plašs, jo piedalījās vairāk nekā 20 kolektīvu un koncerts dalījās divās daļās. Pirmā daļa notika skaistajā Ikšķi-les baznīcā, kur skanēja garīgā mūzika un tajā dziedāja arī “Noktirnes”. Otrā daļa ar mūsdienīgām un laicīgām dzies-mām pēc neliela starplaika notika Ikšķi-les tautas namā, kur, savukārt, dziedāja Naukšēnu vīri. Vakara saviesīgā daļa ar radošām aktivitātēm un rokenrola rit-

  miem Ivara Pētersona izpildījumā tika organizēta domes telpās, kur visi jutās brīvi un atraisīti. Lielisks piedzīvojums dziedātājiem, iespēja pavērot citus, pabūt tālāk no mā-jām un kur nu vēl dziesmu pilnais mā-jupceļš, kad daudz galvu kopā var atšķe-tināt garumgaro dziesmu kamolu! Pal-dies šoferītim Elmāram par pacietību, paldies pašvaldībai par transportu, pal-dies Dignai, ka uzņēmās šo avantūru!◊ Agnese Auniņa-Linmeijere

  M ūsu zeme ir maza, bet cik to-mēr tā ir skaita! Mūsu mīļā Latvija! Lai-kā, kad skaisti pogo lakstīgalas, trallinā cīruļi un gaisā lidinās krāsainie taurenī-ši, neliela grupa Ķoņu un Naukšēnu pa-gasta iedzīvotāji, vairāk gan pensionāri, devās nelielā ekskursijā tepat uz netālo Strenču un Beverīnas novadu. Cik bieži vien ir tā – izbraucam tālu tālās vietas, pat ārzemes, bet par to, skaistumu, kas ir tepat blakus, neiedomājamies. 14. maija rīts bija jauks, kaut gan laikā prognozes nebija labvēlīgas, bet tas mūs nebaidīja doties ceļā. Protams, vis-pirms ekskursanti Ķoņos, Naukšēnos un tad pirmā pietura Jercēnu muiža – mūs sagaida Jercēnu muižas kalpotāja Ilvija. Viņa stāsta, rāda un mēs uzzinām daudz ko jaunu un interesantu. Jērcēnu muižas komplekss un parks veidots 19.- 20. gs. mijā. Kompleksu veido muižas „freileņu” māja, muižas klēts un muižas stallis. „Freileņu” mājas iekštelpu interjers (podiņu kamīns, četras podiņu krāsnis, koka griesti, durvis, kāpnes) ir restau-rēts un saglabāts sākotnējā izskatā. Pašreizējais telpu ietērps iegūts 1989. gadā, kad Jercēnmuižā remontdarbus veica mākslinieks un folkmūziķis Valdis Atāls. Viņš zīmēja logu vitrāžas, apglez-noja sienas un "impregnēja" tās ar sa-vām dziesmām. Pēc muižas apskates, tiekam cienāti ar Jercēnu dižozola- Ka-ņepju ozola zīļu kafiju. Citam garšoja, citam ne, bet visi bija apmierināti. Iegā-dājamies nelielus suvenīrus un tad gide mūs pavadīja uz Sedas purva putnu no-vērošanas torni. Pa ceļam, netālu redzē-jam arī Kaņepju Dižozola vareno augu-mu. Kaņepju ozols ir dižākais ozols Aus-trumlatvijā un arī sena kulta vieta. Tā apkārtmērs ir 9,4 m un aptuveni vērtē-tais vecums 450 g. Kopš 1977. gada diž-ozols ir iekļauts aizsargājamo dabas pie-minekļu sarakstā. Tuvojamies Sedas purvam, Dabas liegums “Sedas

  purvs” Ziemeļvidzemes biosfēras rezer-vātā izveidots 1999. gadā ar mērķi aiz-sargāt ūdensputnu ligzdošanai piemēro-tu teritoriju. Tas aptver vienu no lielāka-jiem Latvijas purviem, arī pats liegums ir viens no lielākajiem valstī – 7240 hek-tāri. Pateicoties palielajiem ūdens klaju-miem, kā arī lielā daudzumā esoša-jām niedrēm un vilkvālītēm, Sedas purvs ir izveidojies par izcilu biotopu ūdens-putnu ligzdošanai un arī atpūtas vietu pavasarī migrējošajiem ūdensputniem un bridējputniem. Pavasaros šeit sa-brauc putnu vērotāji no malu malām un arī mēs atstājuši autobusu stāvvietā, kā-jām devāmies uz putnu novērošanas torni. Skats vienreizīgs, emocionāli izjū-tams šī plašuma varenums - plašie ūdens klajumi un daudzbalsīgās putnu balsis. Paldies mūsu gidītei Ilvijai un

  tālāk dodamies uz Strenču kokaudzēta-vu. Šeit tiek audzēti meža stādi un dažā-di dekoratīvie stādi. Priecājamies par skaistajiem skujeņiem, par ziedošajiem košumkrūmiem, kāds arī nopērk priekš mājām sev tīkamo augu un tad doda-mies tālāk uz Vijciema čiekurkalti. Čie-kurkalte ir šī brauciena lieliskākais ob-jekts, kas pārspēja gaidīto. Tā ir vecākā čiekuru kalte Latvijā. Gids mums stāstī-ja, ka otras tādas neesot arī visā Eiropā un, iespējams, pat visā pasaulē. Trīsstā-vu sarkano ķieģeļu ēka būvēta 1895.gadā pēc plašajiem ugunsgrēkiem, kas plosī-jušies visā Vidzemē. Savulaik čiekuru kalte apgādāja ar skujkoku sēklām ne tikai Vidzemes mežsaimniecības, bet arī tika eksportētas uz Eiropu. Arī pašlaik, izmantojot simtgadīgās iekārtas, tā dar-bojas kā A/S "Latvijas Valsts meži" čie-

  kurkalte un pilda arī meža muzeja fun-kcijas. Gida Stāstījums bija ļoti intere-sants un mēs uzzinājam daudz ko līdz šim nezināmu par sēklas koku audzēša-nu čiekuru lasīšanu un sēklas žāvēšanu. Tālāk ceļš uz Trikātu. Mūs jau gaida T r i k ā t a s š o k o l ā d e s r a ž o t n ē “R.SHOHOLATE”. Tā ir neliela šokolā-des gardumu ražotne Trikātas centrā, kas piedāvā apmeklēt šokolādes meistar-darbnīcu. Katrs apmeklētājs var uzzināt šokolādes gardumu ražošanas noslēpu-mus. Pašu izveidotos šokolādes kārumus var paņemt līdzi, kā arī iegādāties veika-liņā “ciemakukuli” mājniekiem. Visi piedalāmies meistardarbnīcās un ļaujam vaļu fantāzijai, gatavojam no šokolādes konfektes, glezniņas, ko nu katrs. Izgata-voto kārumus var paņemt uz mājām, lai savējiem palepotos, kāds es labs meis-tars. Pēc tam neliela ekskursija pa Tri-kātu un tās apkārtni un dodamies uz mājas pusi. Priekšā vēl Strenči. Pirmās ziņas par vietu, kur pašlaik atrodas Strenču pilsēta, ir rodamas no 17. gs. beigu Rīgas – Tērbatas pasta ceļa kartes. Strenči burtiski ir “izauguši” no mežrūp-niecības un plostniecības, tad tautā ar laiku Strenči saukti par “Gaujas plost-nieku galvaspilsētu”. Gaujas malā apska-tām skaisto Strenču estrādi, priecāja-mies par parku, par daudzveidīgajām skulptūram parkā un lēnām taisāmies uz mājas pusi. Smidzina smalks, auglīgs lietutiņš, bet mūsu diena pagājusi bez nokrišņiem, Rūjienas pusē gan nolijis spēcīgs un svētīgs pavasara lietus. Ap-mierināti un gandarīti par redzēto at-griežamies mājās, lai rītdien atkal turpi-nātu savas ikdienas gaitas. Paldies šofe-rītim Elmāram par jauko vizināšanu!◊

  Teksts un foto Maruta Krastiņa

  Ekskursijas dalībnieki

  Latvijas skaistums tepat kaimiņu novados

  Dzīve pilna mūzikas

  Naukšēnu kultūras nama vīru ansamblis un sieviešu ansamblis “Noktirne” Foto: no personīgā arhīva

  Naukšēnu novada svētki 2016 ,,AR VĒJU MATOS...’’ Ceturtdiena, 21. jūlijs Plkst. 18 Mirklis uzņēmējiem Plkst. 20 Naukšēnu novada iedzīvotāju teātra izrāde estrādē ,,Ļaujies un viss’’ Piektdiena, 22.jūlijs Plkst. 16 Ielu vingrotāju paraugdemonstrējumi pie Naukšēnu novada vidusskolas Plkst. 17 Pašdarbnieku koncerts pie Naukšēnu novada vidusskolas Plkst. 19 Autoorientēšanās Plkst. 22 Ķoņu kalnā Uģa Rozes un Anmari koncerts un autoorientēšanās sacensī-bu apbalvošana Sestdiena, 23. jūlijs Plkst. 10 Bērnu rīts pie Cilvēkmuzeja Plkst. 10 Ugunsdzēsības sporta sacensības ,,Frēzes kauss’’ stadionā Plkst. 11 Pusdienlaika mikslis pie Kultūras nama – izklaides pasākumi bērniem un pieaugušajiem

  Plkst. 16 Braucamrīku parāde ,,Ar vēju matos’’ no Naukšēnu centra līdz kultūras namam Plkst. 18 Spēles un rotaļas kopā ar ,,Dzīni’’ Naukšēnu muižas parkā Plkst. 19 Vakara koncerts estrādē . Loterijas izloze. Plkst. 22 Svētku balle kopā ar grupu ,,Jauda’’ no Līvāniem Svētdiena, 24. jūlijs Plkst. 12 koncerts Piksāru baznīcā kopā ar grupu ,,Framest’’ Plkst. 14 Florbola sacensības Aicinām arī Jūsu atbalstu svētku norisē Saposīsim savu namu pagalmus svētkiem Aktīvi piedalīsimies svētku gājienā Aicinām piedalīties izstādē ,,Manas bērnības atmiņas’’ (bērnības dienu rotaļlietas, fotogrāfijas , kolekcijas...) Savu atbalstu varbūt vari sniegt svētku norisei Sīkāka informācija turpmāk mājas lapā naukseni.lv, afišās un pa telefonu 29438652 (Indra).

 • 10 NAUKŠĒNU NOVADA VĒSTIS 2016. gada maijs (82)

  Notikumi fotogrāfijās

  Novadniece — pianiste Nora Lūse Vasarsvētkos dāvināja klavieres un klavieru koncertu Piksāru baznīcā Vasarsvētku koncertā ar dvēselisku dziedājumu un ģitāras skaņām priecēja Kārlis Kazāks

  VSAC „Vidzeme” filiāles „Rūja” pašdarbnieku kolektīvs bija iestudējuši pasaku lugu „Mūsu sētas Reksis” Pēc tam skatītāju sirdis priecēja patiesi skaistais dziedājums, kur atklājās pat talanti Foto: Nora Kārkliņa

  Naukšēnu dejotājiem augstākā pakāpe 4 . maijā Valmieras Kultūras centrā norisinājās Valmieras apriņķa tautas deju kolektīvu skate. Katrs kolektīvs demonstrēja divas pašu izvēlētas dejas, pēc žūrijas vērtējuma iegūstot noteiktu kvalitātes pakāpi. Naukšēnu vidējās pa-audzes deju kolektīvs pirmo reizi ieguva augstāko pakāpi vērtējumā! Ar «stingru roku» šo kolektīvu vada Iluta Uškāne. Vadītājai bija milzīgs prieks par iegūto pakāpi. Kā saka Iluta, katram ir savs raksturiņš, ar kuru jāmāk sadzīvot. Laika gaitā kāds arī pamainās, bet liela daļa dejotāji dejo jau daudzus gadus. Kolektīvs, pēc Ilutas domām, ļoti nopietni pieiet dejošanai. Tinot «filmu atpakaļ», dejotāji ar smaidu atceras, ka kādai no viņām uz-stājoties, pašā priekšā nokrituši apakš-svārki; kāds nejauši aizmirsts Vācijā pēc pasākuma. Tajā momentā varēja priecā-ties, ka pastāv tādi mobilie telefoni! At-miņā nāk arī atgadījums kādā deju ska-tē. Velkot mugurā brunčus, ieraudzīts, ka svārki sagrauzti. Palīgā nākusi kultū-ras nama vadītāja Indra, kura vedusi uz Valmieru jaunus svārkus. Kāda dejotāja, pārdomājot ilgo dejošanu, saprot, ka skaitīt labāk nevajag. Tad saprotot, cik pati sena... Par to, cik tad gadu būtu jāsvin deju kolektīvam, vēl strīdas. Bet katrā ziņā 35 gadiem jābūt! Kāds, atnākot uz mēģinā-jumu, stāsta, ka mājās rēķinājis, ka vidē- ji apmeklējis 1800 mēģinājumus. Ap-sveicam par iegūto augstāko pakāpi!◊ Diāna Glušonoka

  Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Naukšēni”

 • 2016. gada maijs (82) NAUKŠĒNU NOVADA VĒSTIS 11

  Kāju ekspedīcija “Pa bānīša pēdām” 22 . maija rītā, pulcējoties pie Naukšēnu Cilvēkmuzeja, tika uzsākts Naukšēnu Cilvēkmuzeja un Vidzemes Augstskolas studentu veidots pasākums kāju ekspedīcija «Pa bānīša pēdām». 20. gadsimta sākumā, Latvijas terito-riju klāja plašs dzelzceļa līniju tīkls. Tos-tarp, arī šaursliežu dzelzceļa maršruts Valka – Rūjiena – Pērnava, kas bija 125 km gara. Bānīša pieturvietas Igaunijas teritorijā ietver pieturas no Pērnavas līdz Lātrei, iepretim Latvijā tās bija - Ķirbeļi, Rūjiena, Naukšēni, Piksāri, Omuļi, Ērģe-ne, Valka. Ekspedīcijas tika plānota ar mērķi, patīkami pavadīt laiku, izglītojo-ties un iepazīstot tuvējo apkārtni. Tās laikā tika noieti aptuveni 12 km, 28 da-lībniekiem mērojot ceļu, no bijušās Pik-sāru līdz Naukšēnu stacijas atrašanās vietai. Pirmā pieturvieta bija Piksāru stacija, kur dalībnieki iesildījās ekspedīcijai. Turpmākajā ceļā tika iekļauti tādi pietu-ras punkti kā: tilta vieta pār Kārkļupīti, vācu laiku munīcijas novietne, kur uz-glabāja militāram nolūkam nepiecieša-mās lietas. Tālāk ceļš veda pāri Gulbenī-tes upei. Ekspedīcijas dalībnieku vidū esošajiem vīriešu dzimtas pārstāvjiem tika uzdots uzdevums no apkārt esoša-jiem materiāliem izveidot tiltiņu pāri upītei, kuru sekmīgi īstenoja naukšēnie-ši, nodrošinot upes drošu šķērsošanu. Tiesa, daļa gājēju izvēlējās doties pāri upītei ar basām kājām. Pirmspēdējā pie-turvieta bija māja "Lejasbolles", kur ka-

  vējāmies atmiņu stāstos par tās iemīt-nieku deportāciju uz Sibīriju. Gala-punkts bija Naukšēnu Cilvēkmuzejs, kurā ekspedīcijas dalībniekus cienāja ar gardu zupu. Ekspedīciju bagātināja vēs-

  turiski fakti, atmiņu stāsti, lietus atbai-dīšanas aktivitāte, mīklas, spēles un dziesmas. Cerams, ka turpmāks tiks veidotas vairāk šāda veida ekspedīcijas, lai izzinā-

  tu zudušās vērtības Naukšēnu apkārtnē un pavadītu laiku svaigā gaisā un patīka-mā atmosfērā.◊ Vidzemes Augstskolas studenti

  Ekspedīcija “Pa bānīša pēdām” Foto: Adele Bērziņa

  Muzeju nakts Naukšēnos

  Valmieras Invalīdu biedrība „Atspēriens” ielūdz 3.jūnijā plkst. 14.00 “Invalīdu organizāciju sadraudzības pasākums pilsdrupās” Valmierā, Bruņinieku ielā 2

  Naukšēnu novada pārstāvjiem pieteikties Sociālajā dienestā. Izbraukšana plkst. 13.00 no Naukšēnu novada pašvaldības.

  21 . maijā Naukšēnos norisinā-jās muzeju nakts pasākumi, kur gan vie-tējiem iedzīvotājiem, gan Naukšēnu vie-siem bija iespēja piedalīties dažādās ak-tivitātēs. Šī gada muzeju nakts tēma bija «Durvis, aiz katrām durvīm burvis...». Interesentiem tika piedāvātas dažā-das radošās darbnīcas Naukšēnu Cilvēk-muzejā un atjaunotajā Doktorāta takā – bija iespējams izveidot draudzības apro-ces, fotorāmīti turpat muzejā tapušajai fotogrāfijai, kā arī tika piedāvāti burvju triki un zīlnieces pakalpojumi. Vietējiem iedzīvotājiem bija iespēja metāla plāk-snītē iekalt savu vārdu un iekārt to Naukšēnu Cilvēkkokā. Norisinājās arī foto orientēšanās «Tādas un citādas dur-vis», kur ikvienam interesentam tika piedāvāta iespēja ievērot, iespējams, iepriekš nemanītas «durvis» Naukšēnos, veicot speciāli šim pasākumam izveidotu maršrutu. Skatītājiem bija iespēja vērot arī Vid-zemes Augstskolas studentu veidotu te-ātra izrādi, «Naukšēnu Burvju Spoguļa stāsts», kurā teātris mijās ar ēnu spēlēm. Muzeju nakts ietvaros tika piedāvāta arī Naukšēnu vīna degustācija, kora «Imera» vokālās grupas koncerts Nauk-šēnu muižā, kā arī nakts zupa pie muižas klēts.◊

  Vidzemes Augstskolas studenti

  Vidzemes augstskolas studenti Muzeju nakts pasākumā Naukšēnos Foto: Nils Smilktiņš

  Pasākumā piedalās: • Valmieras invalīdu biedrība “Atspēriens” • Valmieras bērnu un jauniešu invalīdu biedrība “Saulīte” • Dienas aprūpes centrs “Stropiņš” • Nodibinājums “Fonds” Iespēju tilts”

  • Valmieras Diabēta biedrība • Latvijas Nedzirdīgo savienība, Valmieras reģionālā biedrība • Draugi no Naukšēniem Pasākumu atbalsta: Valmieras pilsētas pašvaldība Valmieras Novadpētniecības muzejs

 • Naukšēnu Novada Vēstis Reģistrācijas numurs 000740162

  Naukšēnu novada pašvaldības informatīvais izdevums Bezmaksas, iznāk reizi mēnesī

  Naukšēnu novada pašvaldība Reģ. Nr. 90009115247 «Pagasta nams», Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads, LV-4244 Tālr.: 6 4268288, fakss 64268795, e-pasts: [email protected]

  www.naukseni.lv

  Izdevumu sagatavoja Naukšēnu novada pašvaldības

  sabiedrisko attiecību speciāliste Nora Kārkliņa Tel: 64250958; mob.tel: 29468727

  e-pasts [email protected]

  Iespiests tipogrāfijā «Zelta Rudens»

  Tirāža 1100

  Publikācijas var neatspoguļot Naukšēnu novada pašvaldības vie-dokli, par publikācijās paustajām domām, skaitļiem un faktiem atbild raksta autors, par sludinājumiem – to iesniedzējs. Anonīma informāci-ja netiek publicēta. Informācija, kuru vēlaties ievietot izdevumā, jāno-sūta uz e-pastu [email protected], jānodod Naukšēnu novada pašvaldī-bas sekretārei vai Ķoņu pagasta pārvaldes lietvedei. Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā atsauce ir obligāta.

  Naukšēnu novada pašvaldība sveic novada iedzīvotājus “apaļās” un “pusapaļās” jubilejās, sākot no 50 gadiem, pēc 80 gadiem katru gadu

  PASĀKUMI NOVADĀ Naukšēnos • Līdz 15.jūnijam Naukšēnu bibliotēkā izstāde “Kokainīši” - Jura Priedes gatavotās koka figūriņas . • 27.maijā 15.Novadu Grāmatu svētki Rencēnos. Interesentus Naukšēnu un Ķoņu bibliotēkās vai zvanot pa tālr: 64250905, mob. tālr:29289413 (Sarmīte) vai tālr: 64263331, mob. tālr: 28858719 (Maruta). • 3.jūnijā plkst. 24.00 Piksāru baznīcā Nakts koncerts kopā ar kori “Ropaži” un vīru vokālo ansambli “Karma” no Ropažiem, vadītājs Kaspars Sarma un kamer-kori “Vidus”, vadītāja Baiba Milzarāja. Ķoņos • Līdz 1.jūnijam Ķoņu bibliotēkā apskatāma Agneses Auniņas Linmeijeres izstā-de “Bruņurupuči nāk”. • 4.jūnijā plkst. 11.00 Ķoņu kalnā Apvidus šķēršļu pārvarēšanas sacensī-bas. Noteikumi www.naukseni.lv.

  Ķoņu pagastā Aldonija Ansone – 03.06. Vija Alziņa – 13.06. Nadežda Graudiņa – 14.06. Līga Sproģe – 22.06. Maira Eksto – 20.06. Voldemārs Zverģis – 22.06. Rota Ozere – 27.06. Rita Biele – 28.06.

  Naukšēnu pagastā Jānis Eglītis – 02.06. Raitis Lapacinskis – 10.06. Arvīds Gailis – 12.06. Ligita Dreimane – 14.06. Dace Eglīte – 17.06. Gunta Romonovska – 21.06. Velta Seska – 26.06. Mārīte Kārkliņa – 28.06.

  IZLAIDUMI NAUKŠĒNU NOVADĀ • 3.jūnijā plkst. 18.00 Naukšēnu kultūras namā Naukšēnu novada vi-dusskolas 12.klases izlaidums. • 9.jūnijā plkst. 16.00 Ķoņu skolas 9.klases izlaidums. • 11.jūnijā plkst. 18.00 Naukšēnu kultūras namā Naukšēnu novada vi-dusskolas 9.klases izlaidums.

  12 NAUKŠĒNU NOVADA VĒSTIS 2016. gada maijs (82) Naukšēnu novada Dzimtsarakstu nodaļā no 25.aprīļa līdz 20.maijam reģistrēts jaundzimušais: Alekss Kalniņš

  Ābeļu ziedos iesnieg man domas, dziļajās kupenās dvēsele slīgst, lūdzos, lai saulīte iespīd man logā, sniegpārslu rozes, lai smaržo un zied.

  Notici sapņiem, tie izdaiļo sirdi, notici brīnumiem Debesis plauks, paveries apkārt Zied līgavu pušķi, ābeles baltās pie altāra iet.

  Ināra Seņkāne (Ziemeļmeita)

  27. maijā bibliotēkas Naukšēnos un Ķoņos slēgtas.

  Projektu konkurss “MĒS SAVAM NOVADAM 2016” Atgādinām, ka projektu konkursa “Mēs savam novadam 2016” pieteikumu ie-sniegšanas termiņš ir līdz 2016.gada 1. jūnijam līdz plkst. 16:00. Konkursa nolikums pieejams “Naukšēnu Novada Vēstis” 2016.gada aprīļa (81) izdevumā un www.naukseni.lv sadaļā Pašvaldība/projekti. Kopējais finansējums ir 1200 EUR.

  Latvijas valsts karogu sēru noformējumā pie publisko personu ēkām, privāto tiesību juridisko personu un personu apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām jānovieto: 14.jūnijā—Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena; 17.jūnijā—Latvijas Republikas okupācijas diena

  Aicinām mācīties Naukšēnu novada vidusskolā! Naukšēnu novada vidusskola jaunajā mācību gadā

  uzņem savā pulkā jaunus skolēnus. Piedāvājam Jums: • Mācības skolēniem no 1.-12. klasei un pirmsskolas grupas bērniem vecumā no 2 - 6 gadiem; • Skolā tiek īstenotas arī speciālās izglītības programmas; • No 1. klases ar nākamo mācību gadu tiek ieviests mācību priekšmets – datori-ka. Īpašie piedāvājumi ar Naukšēnu novada pašvaldības atbalstu: • Brīvpusdienas: ♦visiem pirmsskolas grupu audzēkņiem; ♦5.- 9. klašu skolēniem, kuri ir sekmīgi un bez disciplīnas pārkāpumiem; ♦bērniem no maznodrošināto statusa ģimenēm; ♦visiem vidusskolēniem, kuru vidējais sekmju vērtējums ir 7,5 balles un aug-stāk; ♦visiem pūtēju orķestra dalībniekiem; ♦pārējiem skolēniem maksa par pusdienām – 1.00 EUR dienā. • Novada stipendija 55.00 eiro apmērā reizi gadā diviem 10.-12.kl. skolēniem par piedalīšanos skolas un starpnovadu olimpiādēs, ārpusstundu nodarbībās, kon-kursos, pētniecisko darbu lasījumos, ja vidējā atzīme nav zemāka par 7,6 ballēm • Naudas balvas par sasniegumiem mācību, sporta un ārpusstundu darbā (skatīt apbalvošanas nolikumu skolas mājas lapā http://www.vidusskola.naukseni.lv) • Internāts: ♦nav uzturēšanās maksas; ♦brokastis – 0.45 eiro; ♦launags – 0.30 eiro; ♦vakariņas – 0.60 eiro; ♦iespēja internāta virtuvē gatavot pašiem. • Ceļa izdevumu daļēja kompensācija tiem, kas nevar izmantot skolas autobusu. Atmaksas kārtību skatīt skolas mājas lapā http://www.vidusskola.naukseni.lv Ar ceļa izdevumu atmaksas kārtību svarīgi iepazīties, jo tā nosaka sabiedriskā transporta biļešu atmaksu un arī daļēju degvielas izdevumu atmaksu gadījumā, ja bērns uz skolu tiek vests izmantojot personīgo automašīnu! • Ar Naukšēnu novada vidusskolas sasniegumiem, ikdienas dzīves notikumiem un interešu izglītības pulciņiem aicinām iepazīties skolas mājas lapā http://www.vidusskola.naukseni.lv Mūsu skolas skolēni ir aktīvi jaunsardzē, skolā ir arī šautuve. • Skolas ēkā veikti vērienīgi remontdarbi un atklātas jaunas telpas zēnu un mei-teņu mājturībai, ir ierīkota trenažieru zāle un vienā stāvā ierīkotas jaunas, mo-dernas telpas visiem pirmsskolas vecuma bērniem. • Ar pašvaldības atbalstu organizēsim skolēnu transportu atbilstoši pieprasīju-mam. Naukšēnu novada vidusskolas administrācija

  Naukšēnu novada vidusskola ar Naukšēnu novada pašvaldības un AS “Latvijas valsts meži” atbalstu organizē bērnu vasaras nometni “Mazā MEŽO – potāmija” Veiklības stafete “Maša un lāči”, laivu brauciens “Mežopotāmija upes spogulī”, bro-kastis “Akmens laikmeta diēta”, aktivitāte “Ogākošana”, darbnīca “Kārtība spageti fabrikā”, naktstrasīte “Dzeņa Vudija labirints”, šķēršļu josla “Dusmīgie bebri” vai arī pusdienas “Mežonīgais bārbekjū” ir tikai dažas no aktivitātēm, kuras kopā iz-baudīt piedāvājam šajā vides izglītības piedzīvojumu nometnē.

  Nometni organizē bērniem vecumā no 7 -12 gadiem. Nometne notiek: Naukšēnu novada vidusskolas filiālē Ķoņu skola laikā no 25.07. - 29.07.2016. Dalības maksa: 25 eiro Naukšēnu novada bērniem, 60 eiro – citu novadu bērniem. Pieteikšanās līdz 16.jūlijam e-pastā: [email protected]

  Jāņu ielīgošana Naukšēnu novadā 18.jūnijā plkst. 18.00 Jāņu ielīgošana Ķoņu kalnā kopā ar fol-

  kloras kopu “Dzīne”. Koncerts, danči rotaļas, līgošana, visādas citādas Jāņu lustes un, protams, Jāņu alus un siers!

  22.jūnijā Jāņu ielīgošana Naukšēnu pagastā kopā ar folkloras kopu “Dzīne”: • Plkst. 11.00 - Nurmos; • Plkst. 12.00 – pie Naukšēnu novada pašvaldības; • Plkst. 13.00 – Piksāros; • Plkst. 14.00 – Mirķos; • Plkst. 15.00 - Dolēs. Liekam galvā Jāņu vainagu, ņemam līdzi dziesmu pūru, labu omu un ielīgosim Jāņus.

  Naukšēnu centrā siltais ūdens vasaras sezonā būs nodrošināts katru dienu no plkst. 17.00—23.00