Kosti Trupa

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kosti Trupa

Text of Kosti Trupa

 • KOSTI TRUPA I PRSNOG KOA

 • Osnovu kosti trupa i cijelog tijela tvore kraljeci tvore kimu ili kraljenicuPored kraljeaka kosturu trupa pripadaju i rebra te prsna kost (rebra se sprijeda veu na prsnu kost i tvore prsni ko)Kosti trupa omeuju dva prostora:Prednji (visceralni) organi Stranji (neuralni) ivani sustav

 • Kraljenica, columna vertebralisupalj kotani stup to ini oslonac tijelaTvore ju 33 ili 34 kraljekaKraljeke dijelimo u pet skupina:

  Vratni (C1 C7)Torakalni (Th1 Th12)Slabinski (L1 L5)Sakralni (S1 S5)Trtini (Co1 Co3/4)

 • Vratni, torakalni i slabinski kraljeci odrasla ovjeka slobodni su, a sakralni i trtini su srasli u sakralnu i trtinu kost

 • Zajednike osobine kraljeakaSvaki kraljeak tvore trup, luk i 7 nastavaka (2 para zglobnih, 2 poprena i 1 iljasti)Trup, corpus vertebrae masivan, nalik na valjakNa obje strane nadovezuje se straga luk kraljeka, arcus vertebrae (luk poinje vrstim korijenima, pediculus arcus vertebrae, a straga ih spaja ploica, lamina arcus vertebrae)Lukovi kraljeka zavravaju iljastim nastavkom, processus spinosus

 • Lateralno od korijena luka smjeteni su na obje strane popreni nastavci, processus transversusNa prijelazu korijena u luk dva su gornja i dva donja zglobna nastavka: gornji, proc. articulares superiores, donji, proc. articulares inferioresIzmeu trupa i ploice nastaju na svakoj strani po dva ureza, incisura vertebralis superior et inferior oba ureza omeuju otvor, foramen intervertebrale (krvne ile i ivci)

 • Otvor kraljeka, foramen vertebrae Otvori poredani jedan iza drugoga tvore kanal, canalis vertebralis (kraljenina modina)

 • Vratni kraljeci, vertebrae cervicalesC1- C7Glavna oznaka vratnih kraljeaka jest rascijepljen iljasti nastavak to lei gotovo vodoravnoPopreni nastavak je takoer rascijepljen u dvije kvrice: prednja, tuberculum anterius stranja, tuberculum posteriusIzmeu obje kvrice nalazi se lijeb, sulcus nervi spinalisPopreni nastavci imaju i otvor, foramen transversarium (prolaz arterija i vena)

 • Prvi vratni kraljeak, atlas Nosi glavu, pa ga zovemo atlasAtlas nema trup i iljasti nastavakGraen je od dva luka: prednjeg, arcus anterior i stranjeg, arcus posteriorNa prednjoj strani ima kvricu, tuberculum anterius, a na stranjoj zglobnu plohu, fovea dentis za zub axisaStranji luk ima takoer na stranjoj strani kvricu, tuberculum posterius, a lateralno po jednu brazdu, sulcus arteriae vertebralis

 • Na mjestu gdje se spajaju prednji i stranji luk nastaju jaka kotana zadebljanja, massae laterales, gdje se opire glavaNa gornjoj strani massae lateralis nalaze se udubine foveae articulares superiores (za zglob sa zatiljnim kondilima)Na donjoj strani lateralnih masa nalaze se zglobne plotine, foveae articulares inferioresPopreni nastavci nisu rascijepljeni, imaju otvor

 • Drugi vratni kraljeak, axisObrta, axisTrokutast trup na gornjoj strani trupa nalazi se zub, dens axis (trupa atlasa)Zub na prednjoj strani ima zglobnu plotinu, facies articularis anterior, a na stranjoj facies articularis posteriorPopreni nastavak nije rascijepljen, ima otvoriljasti nastavak je rascijepljen

 • esti vratni kraljeakOsobito razvijena prednja kvrica poprenog nastavka (ispred kvrice prolaze karotidna arterija i donja tiroidna arterija)

 • Sedmi vratni kraljeakDug i rascijepljen iljasti nastavakC7 - vertebra prominensNa poprenom nastavku nema prednje kvrice, otvor malen

 • Processus spinosus rascijepljen: 2,3,4,5,6Processus transversus: 3,4,5,6

 • Prsni kraljeci, vertebrae thoracicaeTh1 Th12 Na trupove prsnih kraljeaka naslanjaju se rebra na obim stranama trupa nalaze se udubine za zglob s rebrom, fovea costalis superior i fovea costalis inferiorIznimke: 1.,10.,11. i 12. kraljeak imaju samo jednu zglobnu plotinu za rebroPopreni nastavci imaju zglobnu plotinu za rebro fovea costalis transversalis Trup kraljeka je visok i trokutast, otvor okrugao

 • Prvi prsni kraljeakIma na trupu jednu zglobnu plotinu za prvo rebro i pola donje zglobne plotine za drugo rebro

 • Deseti prsni kraljeakIma samo pola zglobne plotine gore

 • 11. i 12. prsni kraljeakImaju cijelu zglobnu plotinu u sredini trupaDva posljednja kraljeka nemaju zglobne plotine na poprenom nastavku (straga ima dvije kvrice)Donji zglobni nastavci 12. prsnog kraljeka imaju zglobne plotine usmjerene u stranu kao i slabinski kraljeci

 • Lumbalni kraljeci, vertebrae lumbalesL1 L5, nose najvei teretTrup je masivan i bubreast, otvor trokutastiljasti nastavci su snani, popreni, zakrljali i tvore dvije kvrice: gornja, processus mamillaris donja, processus accessorius

  Sa strane zglobnih nastavaka nalazimo zakrljalo rebro srateno s trupom kraljeka kao nastavak, processus costarius

 • Peti lumbalni kraljeak Ima jak klinasti trup (time je omogueno pregibanje kraljenice prema krinoj kosti)Kut to nastaje iznosi 130 i zovemo ga promontoriumPromontorij je nastao u vezi s uspravnim hodom i karakteristian je za ovjekailjasti nastavak slabo razvijenKatkad L5 moe srasti s krinom kosti asimilacija ili sakralizacija kraljeka

 • KRINA KOST, OS SACRUMVertebrae sacrales krini kraljeci, ima ih pet i oko 15. godine ivota srastu u krinu kostKrina kost je trokutasta i nepomina kost, a zadaa joj je da prima i prenosi teinu tijela na kostur zdjelice i nogeRazlikujemo prednju, stranju, lateralnu stranu, bazu i vrh

 • Prednja strana, facies pelvinaGlatka, izdubljena prema naprijed da ne ometa poroajetiri poprene pruge lineae transversaeNa krajevima poprenih pruga nalazimo otvore, foramina sacralia pelvina

 • Stranja strana, facies dorsalisNeravna, izboena prema natragTri grebena:Srednji, crista sacralis medianaLateralniji, crista sacralis intermedia (dopire do zglobnih nastavaka, processus articulares superiores, a zavrava roiima, cornua sacralis)Najlateralniji, crista sacralis lateralisizmeu intermedijalnog i lateralnog grebena su otvori foramina sacralia dorsalia

 • Baza, basis ossis sacriZglobni nastavci za spajanje krine kosti s petim lumbalnim kraljekom (proc. articulares superiores)Snana odebljanja, partes laterales (srasla krina rebra)

 • Lateralne straneNose zglobne plotine poput une koljke, facies auriculares (za zglob sa zdjelinim kostima)Iza zglobnih plotina nalazi se hrapavost, tuberositas sacralis

 • Vrh, apex ossis sacriKroz krinu kost prolazi kanal canalis sacralis koji zavrava otvorom hiatus sacralis

 • TRTINA KOST, OS COCCYGISVertebrae coccygeae trtini kraljeci, zakrljali i srasli u trtinu kostTrtina kost ima oblik piramideIma ih obino etiri do pet (ali i tri do est), a samo prvi je djelomino sauvao oblik kraljekaRoii, cornua coccygea (vezani s roiima krine kosti)

 • REBRA, COSTAE 12 pari rebaraStraga spojena s odgovarajuim prsnim kraljecima, a sprijeda s rebrenom hrskavicom na prsnu kostSamo su rebrene hrskavice gornjih sedam pari rebara spojene izravno na prsnu kost, pa ta rebra zovemo prava rebra costae veraeRebrene hrskavice donjih pet pari rebara spojene su s prsnom kosti putem hrskavice sedmog rebra, ili su slobodne lana rebra ili costae spuriae

 • 11.,12. a katkad i 10. rebro zavravaju slobodno izmeu miia trbunog zidaSvako rebro (izuzevi 1.,11. i 12.) hvata se na po dva kraljekaRebrena hrskavica, cartilago costalisRazlikujemo prednji, stranji kraj i trup rebra

 • Stranji krajGlava, caput costae (nosi zglobnu plotinu, facies articularis capitis costae koja je podijeljena grebenom, crista capitis costae)Vrat, collum costae (zavrava kvricom, tuberculum costae)Otar rub, crista colli costaeNa donjoj strani kvrice nalazi se zglobna plotina, facies articularis tuberculi costae, za zglob s poprenim nastavkom odgovarajueg kraljeka

 • pregib s hrapavom povrinom na koju se veu miii, angulus costae

 • Trup, corpus costae Plosnat, prua se od straga prema naprijedNa unutranjoj strani trupa nalazi se brazda, sulcus costae

 • Prednji krajIma jajoliku udubinu za rebrenu hrskavicu

 • Zavoji Zavoj po plotini (radijusu) vei u prednjem dijeluZavoj po rubu najizrazitiji u srednjih rebara, zbog njega je stranji kraj rebra uzdignut naspram prednjeg krajaZavoj po osovini (torziji) spiralna zavijenost rebra oko uzdune osovine rebra

 • Karakteristike rebara PRVO REBRO Bez zavoja po rubu i osoviniNema greben glave rebra i rebreni lijebNa gornjoj plotini ima kvricu, tuberculi musculi scaleni anteriorisPrednja brazda, sulcus venae subclaviae (vena)Stranja brazda, sulcus arteriae subclaviae (arterija)

 • DRUGO REBROHrapavost, tuberositas musculi serrati anteriorisNema rebreni lijeb

 • 11. i 12. REBRONemaju greben glave rebra, kvricu i lijeb12. rebro nema rebreni kut

 • PRSNA KOST, STERNUMiroka plosnata kostSastoji se od tri dijela: drak, trup i vrak

  Drak i trup prsne kosti povezani su ploicom vezivne hrskavice, synchondrosis sternalis, i zatvaraju kut, angulus sterni

 • Drak, manubrium sterniGornji rub drka je polumjeseasto udubljen, incisura jugularisUdubina za kljunu kost, incisura clavicularisUdubina za prvo rebro, incisura costalisUdubina za drugo rebro, incisura costalis II

 • Trup, corpus sterniNa lateralnim rubovima smjetene su udubine za hvatite rebrenih hrskavica, incisurae costales

  Vrak prsne kosti processus xiphoideus