Click here to load reader

Konsep Akhlak Menurut Perspektif Islam

  • View
    8.954

  • Download
    12

Embed Size (px)

Text of Konsep Akhlak Menurut Perspektif Islam

Konsep Akhlak Menurut Perspektif IslamDisediakan oleh (1B): Hasriman, Dayang, Ely, Arfah

Islam merangkumi aqidah, dan syariat itu mengandungi roh akhlak. Akhlak adalah roh kepada risalah Islam sementara syariat adalah lembaga jelmaan daripada roh tersebut. Ini bererti Islam tanpa akhlak seperti rangka yang tidak

Sabda Rasulullah saw yang bermaksud : "Islam itu akhlak yang baik".

sabda Baginda yang bermaksud : "Tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya selain daripada akhlak yang mulia."

Akhlak Definisi :1) Bahasa Menurut 2) Falsafah Mardzelah (2003) Bahasa : berasal dari perkataan al-khuluq (perangai, tabiat,maruah & agama)

Akhlak

Akhlak yang agung Satu sistem menilai tindakan zahir &batin manusia Mencakupi pemikiran, perasaan & niat di hati manusia (hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia & manusia dengan makhluk lain) Ditentukan oleh Allah swt melalui alQuran dan tunjuk ajar oleh Rasulullah saw .

1. Bersifat mutlak dan menyeluruh 3. Melengkapkan dan menyempurnakan tuntutan 5. Bersifat sederhana dan seimbang 4. Mencakupi suruhan dan larangan

Ciri-ciri Akhlak Islamiah

Peranan Akhlak Dalam Kehidupan IndividuNilai seseorang individu terletak pada akhlaknya. Akhlak membezakan antara insan dengan haiwan > tingkahlaku, tindak-tanduk dan tanggungjawab.

Firman Allah s.w.t(surah Al-Araf ayat 179) bermaksud, :dan sesungguhnya, Kami jadikan isi neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kebesaran

Individu tidak mempunyai nilai akhlak tidak boleh dianggap sebagai individu baik & mulia walau mempunyai pendidikan, kemahiran & pengetahuan tinggi . Akhlak >cermin dalam diri individu(peribadi sebenar tingkah laku) akhlak mulia dapat menambahkan nilai baik diri seseorang individu

Rasulullah s.a.w pernah bersabda bahawa, : orang yang sempurna imannya ialah mereka yang paling baik akhlaknya." akhlak berperanan penting dalam kehidupan setiap insan tanpa akhlak, lahirlah modal insan tanpa harga diri & akhirnya membentuk masyarakat keruntuhan

Peranan Akhlak Dalam Kehidupan KeluargaKeharmonian berpersonaliti & berakhlak tinggi Kebahagiaan ahli keluarga mulia &

akhlak baik(ahli keluarga), keharmonian dan kebahagian rumahtangga akan

Akhlak merupakan cermin iman dalam diri >Memilih Pasangan Hidup Rasulullah bersabda : Seorang wanita dinikahi berdasarkan empat pertimbangan: karena harta,keturunan, kecantikan dan agamanya. Peganglah yang memiliki agamaniscaya kedua tanganmu tidak akan terlepas (HR. Bukhari, Muslim, dan Abu Daud)

> mempunyai zuriat : -pendidikan akhlak kepada anak dari kecil >peribadi ibu bapa : -kelakuan & perbuatan ikutan anakanak pembinaan & pemeliharaan rohani & jasmani = institusi

Peranan Akhlak Kepada Masyarakat dan NegaraIlmu akhlak : ilmu asas yang perlu diketahui & diamalkan masyarakat serta pengamalan Negara yang mempunyai kepentingan yang sangat besar. Ini kerana ilmu akhlak Islam = `Produk` yang terhasil daripada aqidah yang benar pada diri seseorang muslim. Ilmu akhlak = faktor-faktor menghubungkan insan dengan penciptanya

Sejarah membuktikan akidah yang masyarakat berjaya benar

Masyarakat runtuh keruntuhan nilai & akhlak tamadun hancur

Para sarjana & ahli fikir > mengakui kepentingan akhlak di dalam membina keluhuran peribadi masyarakat dan tamadun manusia.Akhlak mulia penggerak kemajuan & kesempurnaan hidup. akhlak buruk pemusnah berkesan &perosak meruntuhkan kemanusiaan serta ketinggian hidup manusia al-Ouran sebagai sumber pengetahuan & akhlak yang paling terang dan jelas.

peranan akhlak kepada masyarakat & Negara melahirkan tali persaudaraan erat antara masyarakat & mewujudkan Negara aman makmur Hubungan antara sesama orang beriman itu diasaskan kepada persaudaraan.

Allah S.W.T. berfirman yang bermaksud: "Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikaniah diantara dua saudara kamu'. (al-Hujuraat.. 10) Rasuluilah s.a.w. bersabda yang bermaksud: "Perumpamaan orang-orang yang beriman itu dari segi saling berkasih sayang dan berkasihan belas, adalah seperti jasad apabila satu anggota mengadu sakit, membawa seluruh jasad turut berjaga

KesimpulanAkhlak jelas sebagai tuntutan asas kehidupan yang sangat penting. Budaya akhlak islami mewujudkan kehidupan masyarakat & negara yang harmonis. Sentiasa dipelihara allah swt.

Search related