Click here to load reader

Konaþna odluka o odabiru udžbenika i pripadajuüih dodatnih ... file1068 FIZIKA 1 udžbenik za 1. razred gimnazije (inaþica A) Jakov Labor udžbenik 88.20 ALFA d.d. za izdavaþke,

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Konaþna odluka o odabiru udžbenika i pripadajuüih dodatnih ... file1068 FIZIKA 1...

 • KAT. BR. NAZIV UDŽBENIKA AUTOR(I) VRSTA IZDANJA CIJENA NAKLADNIK NOVO

  OP A GIMNAZIJA - 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

  BIOLOGIJA, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2247 BIOLOGIJA 1 udžbenik iz biologije za prvi razred gimnazije Irella Bogut, Ksenija Luka evi , Mihaela Marceljak-Ili , Snježana umlija

  udžbenik 90.00 ALFA d.d. za izdava ke, grafi ke i trgova ke

  poslove

  2736 BIOLOGIJA 1 radna bilježnica za 1. razred gimnazije Irella Bogut, Ksenija Luka evi , Mihaela Marceljak-Ili , Snježana umlija

  radna bilježnica 37.80 ALFA d.d. za izdava ke, grafi ke i trgova ke

  poslove

  ENGLESKI JEZIK, DRUGI STRANI JEZIK, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  900 NEW HEADWAY ELEMENTARY THE 3rd EDITION Student's Book udžbenik engleskog jezika + CD-ROM za 1. razred 3-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik : 1. razred 4-godišnjih strukovnih škola i gimnazija, drugi strani jezik

  John Soars, Liz Soars

  udžbenik s CD-ROM-om 103.50 Algoritam d.o.o.

  901 NEW HEADWAY ELEMENTARY THE 3rd EDITION Workbook radna bilježnica za 1. razred 3-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik : 1. razred 4-godišnjih strukovnih škola i gimnazija, drugi strani jezik

  John Soars, Liz Soars, Sylvia Wheeldon

  radna bilježnica 60.30 Algoritam d.o.o.

  ENGLESKI JEZIK, PRVI STRANI JEZIK, 1. I 2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2291 NEW MATRIX INTERMEDIATE Student's Book udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazije, prvi strani jezik

  Jayne Wildman, Kathy Gude

  udžbenik 97.20 Algoritam d.o.o.

  2292 NEW MATRIX INTERMEDIATE Workbook radna bilježnica za engleski jezik za 1. i 2. razred gimnazije, prvi strani jezik

  Jayne Wildman, Kathy Gude

  radna bilježnica 53.00 Algoritam d.o.o.

  ETIKA, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1154 ETIKA 1 udžbenik za 1. razred gimnazije i srednje škole iril oh, Ksenija Matuš, Marija Lamot

  udžbenik 74.70 Školska knjiga d.d.

  FIZIKA, 4-GODIŠNJI PROGRAM, 1. RAZRED, INA ICA A Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1068 FIZIKA 1 udžbenik za 1. razred gimnazije (ina ica A) Jakov Labor udžbenik 88.20 ALFA d.d. za izdava ke, grafi ke i trgova ke

  poslove

  GEOGRAFIJA, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1105 GEOGRAFIJA 1 udžbenik za 1. razred gimnazije Goranka Markovi , Ines Kozina, Mate Matas

  udžbenik 94.50 Školska knjiga d.d.

  Datum ispisa: 15.6.2010

  Kona na odluka o odabiru udžbenika i pripadaju ih dodatnih nastavnih sredstava za ustanovu Gimnazija

 • KAT. BR. NAZIV UDŽBENIKA AUTOR(I) VRSTA IZDANJA CIJENA NAKLADNIK NOVO

  GLAZBENA UMJETNOST, 4-GODIŠNJI PROGRAM, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2991 GLAZBENI SUSRETI 1. VRSTE udžbenik glazbene umjetnosti s 3 zvu na CD-a za prvi razred gimnazije

  Ljiljana edrov, Nataša Perak Lovri evi

  udžbenik s 3 zvu na CD-a 99.90 Profil International d.o.o.

  HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZI NO IZRAŽAVANJE, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  849 FON-FON 1 udžbenik hrvatskoga jezika za 1. razred gimnazije Dragica Dujmovi -Markusi

  udžbenik 63.90 Profil International d.o.o.

  848 FON-FON 1 radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za 1. razred gimnazije Dragica Dujmovi -Markusi

  radna bilježnica 31.50 Profil International d.o.o.

  HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  841 KNJIŽEVNI VREMEPLOV 1 itanka za 1. razred gimnazije Dragica Dujmovi -Markusi

  udžbenik 95.40 Profil International d.o.o.

  2992 KNJIŽEVNI VREMEPLOV 1 radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za prvi razred gimnazije Diana Herak-Jovi , Terezija Pavi -Pezer

  radna bilježnica 44.10 Profil International d.o.o.

  INFORMATIKA ZA OP U, JEZI NU, KLASI NU I PRIRODOSLOVNO-MATEMATI KU GIMNAZIJU, 1. I 2. RAZRED

  Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  3103 INFORMATIKA I RA UNALSTVO udžbenik iz informatike i ra unalstva za gimnazije i srednje škole

  Dragan Kova , Gordana Sokol, Lidija Kralj, Ljiljana Mileti , Milan Kora , Predrag Bro anac, Sanja Grabusin, Snježana Babi , Vinkoslav Galešev, Zlatan Soldo

  udžbenik s CD-om 144.00 SysPrint d.o.o.

  3104 INFORMATIKA I RA UNALSTVO zbirka zadataka iz informatike i ra unalstva za gimnazije i srednje škole

  Gordana Sokol, Lidija Kralj, Ljiljana Mileti , Milan Kora , Predrag Bro anac, Sanja Grabusin, Snježana Babi , Vinkoslav Galešev, Zlatan Soldo

  zbirka zadataka 121.00 SysPrint d.o.o.

  KEMIJA, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  3895 KEMIJA 1 udžbenik za 1. razred gimnazije Ljiljana Kova evi , Zora Popovi

  udžbenik 90.00 ALFA d.d. za izdava ke, grafi ke i trgova ke

  poslove

  Novo

  3571 KEMIJA 1 radna bilježnica za 1. razred gimnazije Ljiljana Kova evi , Zora Popovi

  radna bilježnica 37.80 ALFA d.d. za izdava ke, grafi ke i trgova ke

  poslove

  Novo

  LATINSKI JEZIK Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1006 LINGUAE LATINAE ELEMENTA udžbenik latinskoga jezika za gimnazije : 1. i 2. godina u enja

  Jadranka Bagari udžbenik 97.20 Školska knjiga d.d.

  1005 LINGUAE LATINAE ELEMENTA radna bilježnica uz udžbenik latinskoga jezika : 1. i 2. godina u enja

  Jadranka Bagari radna bilježnica 47.70 Školska knjiga d.d.

 • KAT. BR. NAZIV UDŽBENIKA AUTOR(I) VRSTA IZDANJA CIJENA NAKLADNIK NOVO

  LIKOVNA UMJETNOST, 4-GODIŠNJI PROGRAM, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1146 LIKOVNA UMJETNOST 1 udžbenik za 1. razred gimnazija i umjetni kih škola Jadranka Damjanov udžbenik 99.90 Školska knjiga d.d.

  MATEMATIKA ZA OP U, JEZI NU I KLASI NU GIMNAZIJU, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1017 MATEMATIKA 1 udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred gimnazije : 1. dio Branimir Daki , Neven Elezovi

  udžbenik i zbirka zadataka 62.00 Element d.o.o.

  1018 MATEMATIKA 1 udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred gimnazije : 2. dio Branimir Daki , Neven Elezovi

  udžbenik i zbirka zadataka 62.00 Element d.o.o.

  NJEMA KI JEZIK, DRUGI STRANI JEZIK, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  935 [email protected] 1 udžbenik njema kog kao drugog jezika za 1. razred gimnazija i etverogodišnjih strukovnih škola

  Irena Horvati ajko, Irena Lasi

  udžbenik 74.70 Školska knjiga d.d.

  934 [email protected] 1 radna bilježnica njema kog kao drugog jezika za 1. razred gimnazija i etverogodišnjih strukovnih škola

  Irena Horvati ajko, Irena Lasi

  radna bilježnica 47.70 Školska knjiga d.d.

  NJEMA KI JEZIK, PRVI STRANI JEZIK, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  923 KONTAKTSPRACHE DEUTSCH 1 NEU udžbenik njema kog jezika za 1. razred gimnazije : 6. godina u enja

  Divna Kern-Franceti , Maja Hausler

  udžbenik 87.30 Školska knjiga d.d.

  922 KONTAKTSPRACHE DEUTSCH 1 NEU radna bilježnica njema kog jezika za 1. razred gimnazije : 6. godina u enja

  Divna Kern-Franceti , Maja Hausler

  radna bilježnica 47.70 Školska knjiga d.d.

  POVIJEST, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  3850 KORACI KROZ VRIJEME 1 udžbenik iz povijesti za 1. razred gimnazije Karolina Ujakovi , Svjetlana Vorel

  udžbenik 99.00 Školska knjiga d.d. Novo

  2270 KORACI KROZ VRIJEME 1 radna bilježnica sa zbirkom tekstova iz povijesti za 1. razred gimnazije

  Damir Mijatovi , Karolina Ujakovi , Svjetlana Vorel

  radna bilježnica sa zbirkom tekstova

  79.00 Školska knjiga d.d.

  3402 KORACI KROZ VRIJEME 1 povijesni atlas za 1. razred gimnazije Saša Kova evi povijesni atlas 79.00 Školska knjiga d.d. Novo

  VJERONAUK, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1162 TRAŽITELJI SMISLA udžbenika vjeronauka za 1. razred srednjih škola Dušan Vuleti , Mirjana Vu ica, Nikola Milanovi , Rudi Paloš, Viktorija Gadža

  udžbenik 49.00 Salesiana d.o.o.

  OP A GIMNAZIJA - 2. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

  BIOLOGIJA, 2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2740 BIOLOGIJA 2 udžbenik za 2. razred gimnazije Irella Bogut, Irena Futivi , Marija Špoljarevi , Snježana

  umlija

  udžbenik 94.50 ALFA d.d. za izdava ke, grafi ke i trgova ke

  poslove

  3406 BIOLOGIJA 2 radna bilježnica za 2. razred gimnazije Irella Bogut, Irena Futivi , Marija Špoljarevi , Mihaela Marceljak-Ili , Snježana umlija

  radna bilježnica 68.40 ALFA d.d. za izdava ke, grafi ke i trgova ke

  poslove

  Novo

 • KAT. BR. NAZIV UDŽBENIKA AUTOR(I) VRSTA IZDANJA CIJENA NAKLADNIK NOVO

  ENGLESKI JEZIK, DRUGI STRANI JEZIK, 2. I 3. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2168 NEW HEADWAY PRE-INTERMEDIATE THE 3rd EDITION Student's Book udžbenik engleskog jezika + CD-ROM za 1. razred 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik : 2. i 3. razred 3-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik : 2. i 3. razred gimnazija, drugi strani jezik

  John Soars, Liz Soars

  udžbenik s CD-ROM-om 101.70 Algoritam d.o.o.

  2170 NEW HEADWAY PRE-INTERMEDIATE THE 3rd EDITION Workbook radna bilježnica za engleski jezik za 1. razred 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik : 2. i 3. razred 3-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik : 2. i 3. razred gimnazija, drugi strani jezik

  John Soars, Liz Soars, Sylvia Wheeldon