of 17 /17
1 KOM 3362 ISU-ISU KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI Salam Pengenalan Dari: Prof Madya Dr. Siti Zobidah Omar Semester Kedua (Januari) 2011/2012.

KOM 3363 ISU-ISU KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGIvodppl.upm.edu.my/uploads/docs/kom3362_1328166415.pdf · lebih peka terhadap isu-isu yang berkaitan dengan penggunaan, peranan dan kesan media

  • Upload
    others

  • View
    20

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KOM 3363 ISU-ISU KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGIvodppl.upm.edu.my/uploads/docs/kom3362_1328166415.pdf · lebih peka terhadap isu-isu yang berkaitan dengan penggunaan, peranan dan kesan media

1

KOM 3362 ISU-ISU

KOMUNIKASI DAN

TEKNOLOGI

Salam PengenalanDari: Prof Madya Dr. Siti Zobidah Omar

Semester Kedua (Januari) 2011/2012.

Page 2: KOM 3363 ISU-ISU KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGIvodppl.upm.edu.my/uploads/docs/kom3362_1328166415.pdf · lebih peka terhadap isu-isu yang berkaitan dengan penggunaan, peranan dan kesan media

2

Pensyarah KOM 3362

Nama: Prof Madya Dr Siti Zobidah bt Hj Omar

Tal: 03 – 8946 8797 (Bilik)

03 - 8946 8777 (Pej. Am, Jab.Kom.)

Fax: 03 - 8948 5950

E-mail: [email protected]

Bilik: No: B115, Blok B, Tingkat 1,

Jabatan Komunikasi, FBMK.

Page 3: KOM 3363 ISU-ISU KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGIvodppl.upm.edu.my/uploads/docs/kom3362_1328166415.pdf · lebih peka terhadap isu-isu yang berkaitan dengan penggunaan, peranan dan kesan media

3

Pensyarah KOM 3362 (samb…)

Alamat: Prof Madya Dr. Siti Zobidah Omar

Jabatan Komunikasi,

Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi,

Universiti Putra Malaysia,

43400 Serdang,

Selangor Darul Ehsan.

Bidang: Media, Komunikasi Teknologi dan

Kepakaran Budaya.

Page 4: KOM 3363 ISU-ISU KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGIvodppl.upm.edu.my/uploads/docs/kom3362_1328166415.pdf · lebih peka terhadap isu-isu yang berkaitan dengan penggunaan, peranan dan kesan media

4

OBJEKTIF KURSUS

Pada akhir kursus ini pelajar akan dapat:

mengetahui perkembangan terkini

teknologi komunikasi,

mengenalpasti isu yang timbul dari

penggunaan teknologi berkenaan, dan

menilai penggunaan teknologi dari sudut

pentadbiran, ekonomi, sosial dan politik.

Page 5: KOM 3363 ISU-ISU KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGIvodppl.upm.edu.my/uploads/docs/kom3362_1328166415.pdf · lebih peka terhadap isu-isu yang berkaitan dengan penggunaan, peranan dan kesan media

5

Sinopsis Kursus

Kursus ini mendedahkan para pelajar tentang

isu-isu komunikasi dan teknologi komunikasi

supaya mereka mendapat pengetahuan dan

lebih peka terhadap isu-isu yang berkaitan

dengan penggunaan, peranan dan kesan media

komunikasi serta teknologi komunikasi. Kursus

ini membincangkan perkembangan terkini dalam

bidang teknologi telekomunikasi dan aplikasi

teknologi telekomunikasi dalam penyiaran,

bidang pendidikan, industri sukan, dan industri

hiburan.

Page 6: KOM 3363 ISU-ISU KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGIvodppl.upm.edu.my/uploads/docs/kom3362_1328166415.pdf · lebih peka terhadap isu-isu yang berkaitan dengan penggunaan, peranan dan kesan media

6

Kandungan Kursus

1. Pengenalan kepada isu, komunikasi dan teknologi

2. Perkembangan terkini bidang teknologi komunikasi dan maklumat ICT

3. Perkembangan terkini teknologi penyiaran dan percetakan

4. Teknologi komunikasi dan pendidikan: penggunaan teknologi komunikasi dalam pendidikan jarak jauh, sekolah dan universiti maya.

Page 7: KOM 3363 ISU-ISU KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGIvodppl.upm.edu.my/uploads/docs/kom3362_1328166415.pdf · lebih peka terhadap isu-isu yang berkaitan dengan penggunaan, peranan dan kesan media

7

Kandungan Kursus (samb…)

5. Teknologi komunikasi dan pembangunan

komuniti: komunikasi dan pembangunan,

penggunaan teknologi komunikasi dalam

pembangunan masyarakat, masyarakat

elektronik.

6. Kesan teknologi komunikasi terhadap

komunikasi keluarga, komunikasi

keorganisasian dan komunikasi

antarabangsa

Page 8: KOM 3363 ISU-ISU KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGIvodppl.upm.edu.my/uploads/docs/kom3362_1328166415.pdf · lebih peka terhadap isu-isu yang berkaitan dengan penggunaan, peranan dan kesan media

8

Kandungan Kursus (samb…)

7. ICT dan globalisasi

8. Isu semasa penggunaan teknologi

komunikasi

Page 9: KOM 3363 ISU-ISU KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGIvodppl.upm.edu.my/uploads/docs/kom3362_1328166415.pdf · lebih peka terhadap isu-isu yang berkaitan dengan penggunaan, peranan dan kesan media

9

Penilaian Kursus

Tugasan 50%

Ujian 20%

Peperiksaan Akhir 30%

___________

Jumlah 100%

Page 10: KOM 3363 ISU-ISU KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGIvodppl.upm.edu.my/uploads/docs/kom3362_1328166415.pdf · lebih peka terhadap isu-isu yang berkaitan dengan penggunaan, peranan dan kesan media

10

Peperiksaan Pertengahan

Semester (20%)

Meliputi Unit 1 – 3 (Dalam Modul dan

artikel 1,2 & 3)

Markah 20%

Bentuk soalan objektif

Bilangan soalan - 50 soalan

Masa menjawab 1 jam.

Page 11: KOM 3363 ISU-ISU KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGIvodppl.upm.edu.my/uploads/docs/kom3362_1328166415.pdf · lebih peka terhadap isu-isu yang berkaitan dengan penggunaan, peranan dan kesan media

11

Peperiksaan Akhir (30%)

Meliputi Unit 4 - 7 (Dalam Modul dan

artikel 4,5 & 6)

Markah 30%

Bentuk soalan objektif

Bilangan soalan - 60 soalan

Masa menjawab 1 jam

Page 12: KOM 3363 ISU-ISU KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGIvodppl.upm.edu.my/uploads/docs/kom3362_1328166415.pdf · lebih peka terhadap isu-isu yang berkaitan dengan penggunaan, peranan dan kesan media

12

Tugasan (50%)

1. Tugasan Pertama (20%)

2. Tugasan Kedua (30%)

Page 13: KOM 3363 ISU-ISU KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGIvodppl.upm.edu.my/uploads/docs/kom3362_1328166415.pdf · lebih peka terhadap isu-isu yang berkaitan dengan penggunaan, peranan dan kesan media

13

Tugasan Pertama (20%)

Tajuk Soalan:

Facebook amat popular di negara ini. Sila

nyatakan sejarah perkembangan facebook di

negara Malaysia. Kemudian, pada pandangan

anda apakah pengaruh dan kesan

penggunaan facebook terhadap masyarakat.

Tarikh penghantaran Tugasan

Pertama: 2 Mac 2012 (Jumaat)

Page 14: KOM 3363 ISU-ISU KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGIvodppl.upm.edu.my/uploads/docs/kom3362_1328166415.pdf · lebih peka terhadap isu-isu yang berkaitan dengan penggunaan, peranan dan kesan media

14

Tugasan Kedua (30%)Tajuk Soalan:

Pada pendapat anda apakah isu komunikasi atau ICT yang paling runcing sekali yang sedang berlaku sekarang. Sila nyatakan kenapa anda beranggapan bahawa isu berkenaan paling penting dan sokong hujah anda dengan kes atau contoh yang sesuai. Kalau boleh gunakan pengalaman atau kejadian sebenar yang telah atau sedang berlaku. Kemudian cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk menangai isu berkenaan supaya ia tidak merebak menjadi masalah atau bencana yang besar.

Tarikh Penghantaran Tugasan Kedua: 20 April, 2012 (Jumaat)

Page 15: KOM 3363 ISU-ISU KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGIvodppl.upm.edu.my/uploads/docs/kom3362_1328166415.pdf · lebih peka terhadap isu-isu yang berkaitan dengan penggunaan, peranan dan kesan media

15

Syarat-syarat membuat Tugasan

1. Tugasan perlulah ditaip menggunakan komputer, menggunakan font Arial 11 pt, atau Times New Roman 12 pt., langkau dua baris (double spacing)

2. Rujukan perlulah mengikut gaya American Psychology Association (APA style). Boleh didapati dalam web/Internet.

3. Panjang Tugasan Pertama ialah antara 10-12 muka surat termasuk Rujukan, panjang Tugasan Kedua pula ialah antara 15 -20 muka surat termasuk Rujukan.

Page 16: KOM 3363 ISU-ISU KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGIvodppl.upm.edu.my/uploads/docs/kom3362_1328166415.pdf · lebih peka terhadap isu-isu yang berkaitan dengan penggunaan, peranan dan kesan media

16

Syarat-syarat membuat Tugasan

4.Tugasan perlulah dihantar kepada pensyarah berkenaan.

5.Penulisan tugasan perlulah berbentuk penulisan akademik iaitu mempunyai sumber rujukan, senarai rujukan, dan format penulisan yang telah ditetapkan.

6. Pelajar dinasihatkan membuat tugasan awal untuk mengelakkan masalah yang tidak dijangkakan.

Page 17: KOM 3363 ISU-ISU KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGIvodppl.upm.edu.my/uploads/docs/kom3362_1328166415.pdf · lebih peka terhadap isu-isu yang berkaitan dengan penggunaan, peranan dan kesan media

17