of 3 /3
KMB BETA je betonski crep karakterističnog profila. Zahvaljujući svojim estetskim i funkcionalnim osobinama postao je najtraženiji i najkorišćeniji crep na tržištu. Svaka od pet ponuđenih nijansi se isporučuje u mat ili sjajnoj površinskoj obradi. ELEGANT Sa površinskom obradom dvostrukog akrilnog premaza. Plava i zelena nijansa isporučuje se u roku 60 dana od dana potvrde narudžbe. Ostale nijanse po dogovoru sa proizvođačem. BRILIANT Sa površinskom obradom specijalnog dvostrukog premaza sa sjajem. STANDARD Obojeni beton bez površinske obrade. ELEGANT BRILIANT STANDARD natur bordo smeđa siva crna zelena plava natur bordo smeđa siva crna 30 301 331 75 19 KMB BETA

KM Beta - Tabule - KMB Beta+KMB Hodonka - Srbština

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KM Beta - Tabule - KMB Beta+KMB Hodonka - Srbština - 85x170 cm, 10/2009

Text of KM Beta - Tabule - KMB Beta+KMB Hodonka - Srbština

KMB BETAKMB BETA je betonski crep karakteristinog prola. Zahvaljujui svojim estetskim i funkcionalnim osobinama postao je najtraeniji i najkorieniji crep na tritu. Svaka od pet ponuenih nijansi se isporuuje u mat ili sjajnoj povrinskoj obradi.

ELEGANT Sa povrinskom obradom dvostrukog akrilnog premaza. Plava i zelena nijansa isporuuje se u roku 60 dana od dana potvrde narudbe. Ostale nijanse po dogovoru sa proizvoaem. BRILIANT Sa povrinskom obradom specijalnog dvostrukog premaza sa sjajem. STANDARD Obojeni beton bez povrinske obrade.

30

301

331

ELEGANT

natur

bordo

smea

siva

crna

zelena

plava

BRILIANT

natur

bordo

smea

siva

crna

STANDARD

75

19

KMB HODONKAKMB HODONKA je betonski crep sa novim prolom koji na krovu stvara zanimljive efekte. Svaka od etiri predstavljene nijanse isporuuju se u mat ili sjajnoj povrinskoj obradi.

ELEGANT Povrinska obrada sa dvostrukim akrilnim mat premazom. BRILIANT Sa speciajlnom povrinskom obradom sa dvostrukim premazom sa sjajem.

ELEGANT

302

336

natur

bordo

smea

crna

BRILIANTnatur

bordo

smea

crna

11- vei razmak u povienim odvodnim kanalima - ojaani kanali, vea otpornost na oteenja

2

- uzduno ojaan prol, poveana vrstoa prema lomu uz smanjenje teine crepa

3

3

4

- popreno ojaan prol

4

2

- dodatni prostor od krovne letve, vea stabilnost crepa

5

5

- laki donji deo - smanjena uzajamna kontaktna povrina gornje i donje strane crepa na paleti