14
MATEMATIK ASAS STATISTIK Disediakan Oleh: Yeo Lee Ming

Kerja Kursus Matematik Asas

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Asas

Citation preview

Slide 1

MATEMATIK ASASSTATISTIKDisediakan Oleh:Yeo Lee Ming1

Statistik AsasStatistik asas merupakan satu teknik matematik untuk memproses, menyusun, menganalisis dan membuat kesimpulan tentang data yang berbentuk kuantitatif

Dalam ujian dan peperiksaan, kaedah statistik digunakan untuk membuat analisis dan kesimpulan.

Data yang dipungut ini biasanya tidak disusun dengan teratur.

Untuk memudahkan kita merujuk kepada data ini, ia seharusnya direkodkan secara teratur dan sistematik.

Kepentingan statistikKEPENTINGANMempercepatkan proses membuat ringkasanMenjelaskan makna sesuatu skorMembuat inferen atau kesimpulan tentang pencapaian keseluruhanSkor terbitan membolehkan membanding pencapaian antara mata pelajaran yang berlainanKebolehan guru membuat keputusan dan menilai pencapaian pelajarMembantu guru membuat keputusan dan menilai pencapaian pelajarMembantu guru membuat pelaboran prestasi3

Proses penilaianMemungut dan menyusun skorMenghitung min, mod, median dan julatMembuat analisis pada dataMembuat pentafsiran / intepretasi4

Bahasa Inggerismatematik

LANGKAH PERTAMA: JADUAL TABURAN KEKERAPAN MATA PELAJARANIa adalah untuk susunan skor mentah mengikut tertib menaik atau menurun dengan kekerapan dinyatakan dalam jadual.

Markah Bahasa Inggeris Pelajar Kelas 3AMarkah Matematik Pelajar Kelas 3A

LANGKAH KEDUA: PENGIRAAN UKURAN MEMUSAT

LANGKAH KEDUA: PENGIRAAN UKURAN MEMUSAT

Markah Bahasa Inggeris Pelajar Kelas 3A

LANGKAH KEDUA: PENGIRAAN UKURAN MEMUSAT

Markah Matematik Pelajar Kelas 3A

PERALATAN GRAF Graf digunakan untuk memperlihatkan maklumat atau menggambarkan data dengan tepat dan jelas. Graf terdiri daripada beberapa jenis seperti:> HistogramHistogram ialah jenis carta bar menegak untuk menerangkan taburan kekerapan. Pembinaannya melibatkan kira melabelkan paksi -X sebagai titik akhir kelas dan paksi -Y adalah sebagai kekerapan.

PERALATAN GRAF> Graf GarisGraf garisan digunakan untuk menunjukkan perubahan kuantiti sesuatu unsur yang hendak dikaji. Penggunaan beberapa garisan dalam graf garisan berganda digunakan untuk mewakili perubahan kuantiti sesuatu unsur yang hendak dikaji.

PERALATAN GRAF> Carta PaiCarta pai ialah suatu jenis perwakilan data yang menggunakan sektor-sektor bulatan untuk menggambarkan maklumat tertentu. Matlumat ini biasanya dikumpulkan dalam bentuk peratus atau pecahan. Ia merupakan bahagian data dimana kawasan keseluruhan pai mewakili 100% daripada data yang dikaji dan kepingan pai merupakan peratus pecahan sub-level.

PERALATAN GRAF> OgifOgif adalah poligon kekerapan terkumpul. Pembinaan orgif bermula dengan melabelkan paksi-X dengan titik akhir kelas dan paksi-Y dengan kekerapan terkumpul.

Tamat

Sekian, Terima Kasih

Disediakan oleh:

Christie tiong hung weiJosephine Liew Fui KianYeo Lee Ming