Click here to load reader

KATALOGI ROCZNIKOWE -

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of KATALOGI ROCZNIKOWE -

Emitent
rednica mm 70
Nakad szt. 300
Data emisji 2007
Projektant Robert Kotowicz
Awers: Popiersie ¾ w prawo na tle rzebiarsko modelowanej powierzchni. Z prawej strony napis: DR H.C. / PROF. DR HAB. IN. U dou napis: LESZEK ADAM / DOBRZASKI.
Rewers: Na tle rzebiarsko modelowanej powierzchni logo, poniej którego napis: W ROCZNIC / 60 URODZIN / WDZICZNI WYCHOWANKOWIE / I WSPÓPRACOWNICY / GLIWICE WE WRZENIU 2007 ROKU.
NAPOLEON ORDA
Metal
rednica mm 60
Nakad szt. 200
Data emisji 2007
Projektant Urszula Walerzak
Awers: Popiersie 2/4 w prawo, faksymile podpisu i daty: 1807-1883. W otoku napis: 200 – LECIE URODZIN NAPOLEONA ORDY.
Rewers: W ozdobnych ramach reprodukcja litografii przedstawiajcej dwór Kociuszków, poniej data: 2007. Wzdu górnej krawdzi napis: WIELKIEMU RODAKOWI. Wzdu dolnej krawdzi napis: POLACY Z POLESIA.
2007 RODOWISKO PONURY - NURT
Metal
Awers: Logo, wzdu krawdzi pókolisty napis: RODOWISKO PONURY- NURT.
Rewers: W centrum napis: 50 / LAT otoczony splecionymi gazkami lauru. Wzdu krawdzi górnej pókolisty napis: WYKUS. Wzdu krawdzi dolnej daty: 1957 – 2007. 11415
AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ
Awers: Odznaka AON, w tle róa wiatrów, fragment szabli, wyk generalski. Wzdu górnej krawdzi napis: KOMENDANT-REKTOR. Wzdu dolnej krawdzi napis: AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ.
Rewers: Na tle rzebiarsko modelowanej powierzchni orze w koronie i otwarta ksiga, na której gazka lauru.
2007 XV FINA WIELKIEJ ORKIESTRY WITECZNEJ POMOCY
Emitent
Metal
rednica mm 70
Nakad szt. 200
Data emisji 2007
Projektant Robert Kotowicz
Awers: Otoczone piercieniem serce, na którym napis: WIELKA ORKIESTRA / WITECZNEJ / POMOCY. Z lewej strony daty: 1993 – 2007. U góry wzdu krawdzi pókolisty napis: GRAMY DO KOCA WIATA / ALE KOSMOS. Wzdu dolnej krawdzi pókolisty napis: I JEDEN DZIE DUEJ.
Rewers: Na tle fakturowanej powierzchni sylwetki ludzi z instrumentami. U góry napis: 15 LAT, poniej napis: ROCK ’ N ’ ROLL. U dou napis: MIO, PRZYJA, MUZYKA.
XV FINA WIELKIEJ ORKIESTRY WITECZNEJ POMOCY
brak wizerunku
Metal
Metal
rednica mm 70
Data emisji 2007
Projektant Piotr Gorol
Awers: Popiersie ¾ w prawo, z lewej strony wzdu krawdzi napis: WINCENTY POL, z prawej strony wzdu krawdzi napis: POETA I GEOGRAF. U dou daty: 1807 – 1872.
Rewers: Na tle fakturowanej powierzchni fronton nowoczesnej budowli. U góry wzdu krawdzi górnej napis: WYSZA SZKOA, u dou pókolisty napis: IM. / WINCENTEGO POLA / SPOECZNO – PRZYRODNICZA / W LUBLINIE.
450 LAT PRAW MIEJSKICH AUGUSTOWA
Emitent
Metal
rednica mm 70
Projektant Anna Beata Wtróbska
Awers: Orze w koronie z przeplecionymi literami S A w kartuszu pod koron. Z prawej strony daty: 1557 / 17 / V / 2007, z lewej herb. Wzdu dolnej krawdzi pókolisty napis: AUGUSTÓW.
Rewers: Popiersie (profil) mczyzny w stroju góralskim. Z lewej strony drzewo. Wzdu dolnej krawdzi pókolisty napis: ZYGMUNT AUGUST oraz napis: PTN / KOO / AUGUSTÓW.
2007 XXI MIDZYNARODOWE BIENNALE EKSLIBRISU WSPÓCZESNEGO
Emitent
Metal
rednica mm 70x70
Data emisji 2007
Projektant Jan Szczypka
Awers: Na tle fragmentu zabytkowego sklepienia u góry logo, u dou z prawej strony napis: MUZEUM / ZAMKOWE / W MALBORKU.
Rewers: Na tle rzebiarsko modelowanej powierzchni napis: XXI MIDZYNARODOWE / BIENNALE / EKSLIBRISU / WSPÓCZENEGO. U dou z prawej strony napis: MALBORK, poniej którego data: 2007.
50 LECIE ODKRYCIA ZOA MIEDZI
Emitent
Metal
rednica mm 70
Awers: Na tle fakturowanej powierzchni napisy: AURUM CUPRUM ARGENTUM. Wzdu krawdzi pókolisty napis: 50-LECIE ODKRYCIA ZOA RUD MIEDZI.
Rewers: Na tle fakturowanej powierzchni stylizowane obiekty i urzdzenia kopalni oraz napis: SIEROSZOWICE 1957 / LUBIN 2007. Wzdu prawej krawdzi pókolisty napis: KGHM POLSKA MIED S.A.
2007 UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO
rednica mm 70
Projektant Anna Beata Wtróbska
Awers: We wklsym centrum logo. W otoku napis: UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY.
Rewers: Popiersie króla ¾ w lewo, u dou którego po prawej stronie herb. Po lewej stronie napis: CASI- / MI- / RVS oraz wzdu krawdzi u dou napis: DIREXIT ZW. Po prawej stronie napis: MAG- / NVS / 1333 - / 1370.
90 LAT SDU NAJWYSZEGO
Awers: Póposta w prawo (personifikacja sprawiedliwoci) na tle frontonu zabytkowej budowli. U dou daty: 1917 – 2007 i napis: 90 LAT / SDU NAJWYSZEGO.
Rewers: Popiersie ¾ w lewo, poniej napis: STANISAW RZEDNICKI / PIERWSZY PREZES / SDU NAJWYSZEGO / 1917 – 1922.
2007 POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Emitent Politechnika Warszawska
Rewers: Wokó krawdzi sentencja: QAUNTUM SCIMUS, GUTTA EST, IGNORAMUS MARE. MMVII. Centralnie stylizowany krzy maltaski o ramionach poczonych ukowatymi liniami.
ZA ZASUGI DLA OKRGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
Emitent
Awers: Na tle drzewa laurowego laska eskulapa wpisana w stylizowane litery OIL. Poniej napis: OKRGOWA/IZBA LEKARSKA/W WARSZAWIE/IM. RPOF. JANA NIELUBOWICZA/ ZA ZASUGI.
Rewers: Popiersie mczyzny na wprost, po prawej napis: DR MED./JERZY/MOSKWA/1923-2006. Na dole napis: HONOROWY PREZES.
2007 60 LAT K
Emitent Koo owieckie niardwy
Projektant Olgierd Karol Rutkowski
Awers: Centralnie wizerunek jeziora I siatki celownika. W koo napis: KOO OWIECKIE/NIARDWY.
Rewers: Centralnie wizerunek lisa, nad nim napis: DARZ BÓR, poniej napis: 60 – LECIE/1946-2006.
55 LAT INSTYTUTU FARMACETYCZNEGO
Projektant R. i A. Nowakowscy
Awers: Na tle rzebiarsko modelowanej powierzchni kontur Polski, na którym puchar z wem Eskulapa oraz napis: ISTNIEJE OD / 1947. U dou napis: POLSKIE / TOWARZYSTWO / FARMACEUTYCZNE.
Rewers: Naczynia i przyrzdy, u dou gazka lauru.
2007 550 LECIE HERBU GDASKA
Emitent Urzd Miejski w Gdasku
Metal
Awers: Centralnie herb Gdaska na tle symbolicznego wizerunku miasta. Przy krawdzi pókolem napis: 550 LAT UKORONOWANIA HERBU.
Rewers: Centralnie herb Gdaska. Wokó na fakturowanej powierzchni napis: PRZYWILEJE WIELKIE GDASKA 1457. 1
BURSZTYNOWE SERCE EUROPY / SUPSK 2007
Emitent
rednica mm 60
Data emisji 2007
Projektant Edward Iwiski
Awers: Na tle symbolicznego wizerunku zabytkowego budynku w Supska, plakieta z symbolicznym orem w koronie oraz herb Supska. Pod nimi napis: SUPSK 2007/ BURSZTYNOWE SERCE EUROPY. Na dole owalny bursztyn. Na górze przy krawdzi pókolem napis: XIII SWIATOWE IGRZYSKA OLIMPIJASKIE.
Rewers: Centralnie popiersie kobiety w prawo. Przy krawdzi pókolem napis: STANISAWA WALASIEWICZÓWNA 1911 – 1980.
2007 MEDAL IMIENIA PROF. STANISAWA SZPORA
Emitent SEP Oddzia Gdask
Awers: Centralnie popiersie mczyzny w okularach. Przy krawdzi pókolem napis: PROF. STANISAW SZPOR 1906-1981.
Rewers: Na tle wizerunku pioruna i piorunochronu, napis: UCZONY WIATOWEJ SAWY/TWÓRCA GDASKIEJ SZKOY/OCHRONY ODGROMOWEJ/WYCHOWAWCA WIELU POKOLE/ELEKTRYKÓW. Na dole napis: GDASK 2007.
550 ROCZNICA PRZEJCIA ZAMKU W MALBORKU PRZEZ KAZIMIERZA JAGIELOCZYKA
Emitent
rednica mm 80
Data emisji 2007
Projektant Jan Szczypka
Awers: Centralnie wizerunek popiersia króla w koronie z berem. Przy krawdzi napis: 1457/ ANTE DL ANNOS CASTRUM MARIEMBURGK A KAZIMIRO ADEPTUM.
Rewers: Wizerunek zabudowy zamkowej, na dole po prawej orze Jagiellonów. Przy krawdzi na górze napis: MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKKU, na dole data: 2007.
2007 WROCAWSKI TOR WYCIGÓW KONNYCH
Emitent
Metal
rednica mm 70
Nakad szt. 400
Data emisji 2007
Projektant Mateusz Dworski
Awers: Czterech zawodników na koniach w trakcie wycigu na tle trybuny otoczonej drzewami. U góry przedzielone tarcz herbow daty1907 - 2007. U dou napis (kady wers poprzedzony i podkrelony liniami): WROCAWSKII TOR / WYCIGÓW / KONNYCH.
Rewers: Jedziec na koniu w lewo na tle zabudowa toru wycigów. U dou pókolisty napis: PARTYNICE.
V WIATOWY ZJAZD LOTNIKÓW POLSKICH
Emitent
Metal
rednica mm 80
Awers: Sztandar. Wzdu krawdzi napis: PITNASTOLECIE PRZEKAZANIA SZTANDARU 1992 – 2007.
Rewers: Cztery myliwce, u dou odznaka lotnicza, po lewej stronie której napis: WARSZAWA, po prawej data: 24-29 VIII / 2007. Wzdu górnej krawdzi napis: WIATOWY ZJAZD LOTNIKÓW POLSKICH.
2007 SZLACHETNEMU SERCU
Metal
Awers: W otoku przy krawdzi napis: FUNDACJA POMOCY WDOWOM I SIEROTOM PO POLEGYCH POLICJANTACH. Na tle fakturowanej powierzchni czerwone emaliowane serce z napisem: POLICJA.
Rewers: W otoku przy krawdzi napis rozdzielony gazkami: SZLACHETNEMU SERCU / CORDI NOBILE. Centralnie na fakturowanej powierzchni napis: ZA/ POMOC RODZINOM/POLEGYCH POLICJANTÓW.
PWSZ WOCAWEK
Metal
rednica mm 70
Nakad szt. 50
Data emisji 2007
Projektant Tadeusz Tchórzewski
Awers: Na tle stylizowanego wizerunku budynku logo PWSZ. Wokó przy krawdzi napis: PASTWOWA WYSZA SZKOA ZAWODOWA WE WOCAWKU.
Rewers: Centralnie orze w koronie. Na dole symboliczny widok miasta. Przy krawdzi napis: PRZEZ WIEDZ DO PRAWDY.
2007 60 LAT IMIGW ODDZIA WROCAW
Emitent Wrocawski Oddzia IMiGW
Awers: Na fakturowanej powierzchni stylizowana mapa Polski z zaznaczonym Wrocawiem. Na jej tle napis: 60 / LAT/ ODDZIALU / IMGW / WE WROCAWIU / 1946/7 – 2007.
Rewers: Na fakturowanej powierzchni orze w locie pod nim logo IMGW. Przy krawdzi pókolem napis: INSTITUTE OF METEROLOGY AND WATER MANAGEMENT INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ.
GDASKIE SEMINARIUM DUCHOWNE
rednica mm 70
Data emisji 2007
Projektant Wawrzyniec Samp
Awers: Centralnie wizerunki budynków, nad nimi herby biskupie. Po prawej stronie napis: 50 LAT/1957- 2007. Na dole w otoku przy krawdzi napis: GDASKIE SEMINARIUM DUCHOWNE.
Rewers: Centralnie popiersie mczyzny na wprost. Po lewej daty: 1956-1971. Wokó krawdzi wstga z napisem: ZAOYCIEL SEMINARIUM DUCHOWNEGO W GDASKU / BISKUP GDASKI EDMUND NOWICKI.
2007 60. LAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO
Emitent
Projektant Roussana i Andrzej Nowakowscy
Awers: Na tle rzebiarsko modelowanej powierzchni kontur Polski, na którym puchar z wem Eskulapa oraz napis: ISTNIEJE OD / 1947. U dou napis: POLSKIE / TOWARZYSTWO / FARMACEUTYCZNE
Rewers: Naczynia i przyrzdy, u dou gazka lauru.
160 LECIE GAZOWNICTWA W POLSCE
Emitent
Metal
Projektant R. i A. Nowakowscy
Awers: Zabytkowe budowle otoczone zieleni. Z lewej strony daty: 1847 / 2007. Wzdu górnej krawdzi napis: 160 LAT GAZOWNICTWA W POLSCE.
Rewers: Fragment przesyowej instalacji gazowniczej, powyej której logo PGNIG na tle powikszonych elementów logo.
2007 500 LECIE ARCHIKONFRATERNI LITERACKIEJ
Emitent
Awers: Centralnie logo Archikonfraterni. Pókolem przy krawdzi napis: 500 – LECIE ARCHIKONFRATERNI LITERACKIEJ/ WARSZAWA 2007.
Rewers: Wizerunek budynku sakralnego. Przy krawdzi z prawej i lewej strony napisy: SENTRE CUM / ECCLESIA.
80 LAT SITP CHEM
Metal
Rewers: Centralnie na wizerunku logo SITP Chem napis: STOWARZYSZENIE INYNIRÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSU CHEMICZNEGO. Wewntrz powtórzony wizerunek z datami: 1927/2007.
2007 ZA URATOWANIE YCIA TONCEMU
Emitent
Awers: Na fakturowanej powierzchni logo Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Rewers: Centralnie na tle stylizowanego nurtu, dwie zczone donie. Na dole przy krawdzi napis: ZA URATOWANIE ZYCIA TONCEMU.
VIII WALNY ZJAZD TOWARZYSTWA NYMIZMATYCZNEGO
Emitent
Metal
Awers: Na tle rzebiarsko modelowanej powierzchni zabytkowa budowla otoczona drzewami, poniej której wstga z napisem: VIII WALNY ZJAZD oraz napis: POLSKIEGO / TOWARZYSTWA / NUMIZMATYCZNEGO / GORZÓW WLK. 18 – 20. V. 2007.
Rewers: Fragment szczerbca, na tle którego awers dukata Wadysawa okietka przedstawiajcy króla w majestacie oraz napis: G. REX WLADISLAVS . DI. Poniej napis: POKÓJ LANDSBERSKI / 1329 / LANDSBERG – GORZÓW WLKP. / 750 LAT.
2007 MEDAL PREZYDENTA MIASTA SUWAKI
Emitent
Metal
Projektant Jan Bohdan Chmielewski
Awers: Tarcza herbowa, u dou z lewej strony napis: SUWAKI, z prawej data: 1720.
Rewers: Zabytkowa budowla w otoczeniu drzew. U dou napis: W UZNANIU ZASUG / PREZYDENT / MIASTA SUWAK.
750 LAT CHORZOWA
rednica mm 60
Nakad szt. 600
Data emisji 2007
Projektant Stanisaw Pietrusa
Awers: Na tle fakturowanej powierzchni po prawej stronie herb, po lewej napis: 750 / LECIE / CHORZOWA. U góry wzdu krawdzi daty: 1257 – 2007.
Rewers: Na tle fakturowanej powierzchni po lewej stronie podwójny krzy, po prawej stronie data: 24 VI / 1257, poniej której piecz Wadysawa Opolczyka.
2007 KOPALNIA WGLA BRUNATNEGO TURÓW
Emitent
Awers: Maszyna górnicza w trakcie wydobywania wgla. Wzdu dolnej krawdzi pókolisty napis: KOPALNIA WGLA BRUNATNEGO TURÓW.
Rewers: Na tle fakturowanej powierzchni odwzorowujcej bry wgla brunatnego napis: 60 / LAT, poniej którego daty: 1947 – 2007.
25 LECIE PODNIESIENIA BANDERY DARU MODZIEY
Emitent
Metal
rednica mm 60
Nakad szt. 1000
Data emisji 2007
Projektant Dobrochna Surajewska
Awers: Na tle morza i aglowców widocznych na horyzoncie logo, pod którym data: 1920 otoczone napisem: AKADEMIA MORSKA GDYNIA.
Rewers: aglowiec na falach, poniej data: 4 VII 2007. U góry wzdu krawdzi pókolisty napis: 25 – LECIE PODNIESIENIA BANDERY. Wzdu krawdzi dolnej pókolisty napis: DAR MODZIEY.
2007 150 LAT MOSTU W TCZEWIE
Emitent Komitet Organizacyjny Specjalistycznej Krajowej Wystawy Filatelistycznej
Metal
rednica mm 70
Nakad szt. 2000
Data emisji 2007
Projektant Hanna Jelonek
Awers: Na fakturowanej powierzchni wizerunek mostu. Nad nim herb powiatu tczewskiego. Poniej daty: 1857. 2007. Pókolem przy krawdzi napis: 150 LAT MOSTU KOLEJOWO- DROGOWEGO PRZEZ WIS W TCZEWIE.
Rewers: Na fakturowanej powierzchni wizerunek znaczka z panorama Tczewa. Nad nim herb miasta. U góry przy krawdzi pókolem napis: KRAJOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA. U dou napis: TCZEW 2007
MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ