of 8 /8
RURYSTALOWE ARMATURAPRZEMYSŁOWA www.margo-sp.com.pl

katalog MARGO Rury Stalowe Armatura Przemysłowa 2016 internet · S235JR według norm EN 1092, DIN 2631, DIN 2632, DIN 2633, DIN 2634, DIN 2635. • Zwężki stalowe Zwężki wykonane

Embed Size (px)

Text of katalog MARGO Rury Stalowe Armatura Przemysłowa 2016 internet · S235JR według norm EN 1092, DIN...

RURYSTALOWEARMATURAPRZEMYSOWA

www.margo-sp.com.pl

O FIRMIE

MARGO Sp. z o.o. powstaa w 1999 r. w Stalowej Woli, w woj. podkarpackim. Obecnie sprzeda prowadzona jest w trzech oddziaach firmy: w Stalowej Woli, w Krakowie i we Wrocawiu. Wasny transport oraz sprawdzona sie operatorw logistycznych pozwalaj nam efektywnie wsppracowa z odbiorcami na terenie caego kraju, czynic nas rzetelnym i terminowym dostawc.

PROFIL DZIAALNOCI handel hurtowy rurami stalowymi i elementami zcznymi do rurocigw stalowych produkcja krcw, nypli i muf gwintowanych usugi w zakresie cicia i gwintowania rur handel wyrobami hutniczymi (blachy, ksztatowniki, paskowniki, profile, prty itd.)

Wyroby, ktre oferujemy znajduj zastosowanie m.in.: w budownictwie w przemyle energetycznym i ciepowniczym w przemyle maszynowym w przemyle wydobywczym w przemyle chemicznym w przemyle samochodowym.

JAKOAby sprosta stale rosncym wymaganiom klientw postawilimy na najwysz jako oferowanych wyrobw i usug. W roku 2005 w Stalowej Woli wdroylimy System Zarzdzania Jakoci potwierdzony Certyfikatem ISO 9001:2008.Starannie dobieramy dostawcw i wsppracujemy z nimi na uczciwych, dugoterminowych zasadach, co zapewnia sprawn realizacj zamwie oraz konkurencyjne ceny. Wszystkie oferowane przez nas produkty posiadaj certyfikaty jakoci producentw. Dbamy rwnie o to, by towary byy skadowane we waciwy sposb, ktry zabezpiecza je np. przed szkodliwym wpywem warunkw atmosferycznych.

ww

w.m

argo-sp.com.pl

rury

sta

low

e

2

ZAPRASZAMY DO WSPPRACY

ww

w.m

argo-sp.com.pl

arm

atur

a pr

zem

yso

wa

ARMATURA PRZEMYSOWA

Kolana hamburskie ze szwem i bez szwu Kolana wykonane w gatunkach P235TR2, P235GH, P265GH, St 35.8, St 45.8 produkowane wedug norm EN 10253-1, EN 10253-2, DIN 2605

Konierze stalowe - konierze szyjkowe - konierze paskie - konierze zalepiajce - konierze paskie gwintowane - konierze lune z piercieniami do przyspawania Konierze wykonane w gatunkach: P235GH, P245GH, P250GH, P265GH, C22.8, S235JR wedug norm EN 1092, DIN 2631, DIN 2632, DIN 2633, DIN 2634, DIN 2635.

Zwki stalowe Zwki wykonane w gatunkach P235TR2, P235GH, P265GH, St 35.8, St 45.8 wedug norm EN 10253-2, DIN 2616.

Dennice stalowe elipsoidalne Dennice wykonane w gatunku S235 wedug normy EN 10253-1.

Trjniki stalowe Trjniki rwnoprzelotowe i redukcyjne wykonane w gatunkach P235GH, St 35.8 wedug norm EN 10253-2, DIN 2616.

Mufy stalowe Mufy wykonane w gatunku P235TR2 wedug normy EN 10241.

Krce stalowe Krce z gwintem jednostronnym rurowym stokowym zewntrznym wykonane wedug normy EN 10226-1 z rury bezszwowej w gatunku P235TR2 oraz z rury ze szwem w gatunkach S195T, P235TR1.

Nyple rurowe Nyple rurowe z gwintem dwustronnym rurowym stokowym zewntrznym wykonane wedug normy EN 10226-1 z rury ocynkowanej ze szwem w gatunkach L235, S195T, P235TR1.

3

ww

w.m

argo-sp.com.pl

4

rury

sta

low

e

Rury bez szwu na konstrukcje stalowe

Rury konstrukcyjne i profile zamknite o przekroju okrgym s znaczc

czci wszystkich typw stalowych konstrukcji w przemyle oraz

budownictwie.

Rury bez szwu na czci urzdze i do oglnego stosowania

Rury uywane s do produkcji rnego rodzaju podzespow i urzdze.

Do tej grupy s zaliczane rwnie rury do obrbki mechanicznej.

Rury bez szwu o specjalnych wasnociach w temperaturze pokojowej

do urzdze cinieniowych i cieplnych

Rury do urzdze cinieniowych znajduj zastosowanie we wszystkich gaziach

przemysu. O moliwoci zastosowania poszczeglnych grup rur z punktu

widzenia cinienia, temperatury i rodzaju przepywajcego medium, stanowi

odpowiednie wytyczne dla urzdze cinieniowych oraz normy na rury.

Rury bez szwu o specjalnych wasnociach w temperaturze podwy-

szonej kotowe, do urzdze cinieniowych i cieplnych

Rury produkuje si z arowytrzymaych wglowych i niskostopowych stali,

ktre znosz obcianie przy wysokich cinieniach i temperaturach.

Rury uywane s na czci energetycznych urzdze takich jak koty,

przegrzewacze pary, przewody parowe itp.

Normy Gatunki stali

DIN 2448 / 17121

EN 10210-1,2 S235JRH, S275J2H, S355J2H, S275NLH, S355NH, S355NLH

St 37.0, St 44.0, St 52.0

Normy Gatunki stali

DIN 2448 / 1629, 1630

EN 10294-1, 10297-1 E355+AR, E355+N, E235, E275

St 37.0, St 44.0, St 52.0, St 37.4, St 44.4, St 52.4

Normy Gatunki stali

DIN 2448 / 1629, 1630

EN 10216-1 P195TR1, P195TR2, P235TR1, P235TR2, P265TR1, P265TR2

St 37.0, St 44.0, St 52.0, St 37.4, St 44.4, St 52.4

Normy Gatunki stali

DIN 2448 / 17175

EN 10216-2 P195GH, P235GH, P265GH, 16Mo3, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10

St 35.8, St 45.8

ww

w.m

argo-sp.com.pl

arm

atur

a pr

zem

yso

wa

5

Rury bez szwu ze stali drobnoziarnistych do urzdze cinieniowych

Rury produkowane s ze stali z wielkoci ziarna ferrytycznego 6

i drobniejszego. S stosowane tam, gdzie niezbdne jest zapewnienie

wymaganej wartoci udarnoci stali.

Rury bez szwu o specjalnych wasnociach w niskich temperaturach

pracy, do urzdze cinieniowych

Rury s stosowane w aparaturach i urzdzeniach pracujcych w niskich

temperaturach. Cech charakterystyczn tych rur jest maa skonno na

kruche pkanie przy niskiej temperaturze.

Rury bez szwu dla wymiennikw ciepa

Wymienniki ciepa wykorzystuje si w przemyle energetycznym oraz

chemicznym, przy ogrzewaniu budynkw i ogrzewaniu wody.

Rury bez szwu do gwintowania i do spawania

Rury gwintowane posiadaj szerokie zastosowanie w przemyle maszynowym

oraz budownictwie. Uywane s do transportu wody, rnych cieczy,

powietrza oraz gazw. Zakres stosowania tego typu rur w zalenoci od

wielkoci cinienia oraz rodzaju przepywajcego medium okrelony jest

przepisami waciwymi dla konstrukcji przewodw rurowych i rurocigw.

Normy

DIN 2448 / 17179

EN 10216-3 P355N, P355NH, P275NL1, P355NL1, P275NL2, P355NL2

StE255, StE285, StE355

Gatunki stali

Normy

DIN 2448 / 17173

EN 10216-4 P215NL, P265NL

TT St35N

Gatunki stali

Normy

DIN 2391-1 / 1629, 17175

EN 10216-2 P235GH, 16Mo3

St 35.8, 15Mo3

Gatunki stali

Normy

DIN 2442 / 1629

EN 10224 L235, L275, L355

St 37.0

Gatunki stali

ww

w.m

argo-sp.com.pl

6

rury

sta

low

e

Rury bez szwu dla rurocigw do gazu i cieczy palnych

Rury przeznaczone dla wysokocinieniowych rurocigw do transportu gazu,

ropy i innych palnych cieczy w przemyle wydobywczym, chemicznym

i energetycznym.

Rury precyzyjne bez szwu cignione na zimno

Zalet tych rur jest ich wysoka dokadno wykoczenia, dobra jako

powierzchni, dua rnorodno wymiarw oraz gwarantowane wasnoci

mechaniczne i technologiczne. Rury maj zastosowanie w przemyle

budowlanym, maszynowym i samochodowym. Stosuje si je do produkcji

przewodw, ukadw hydraulicznych i pneumatycznych.

Rury precyzyjne bez szwu cignione na zimno galwanizowane

Zalet tych rur jest ich wysoka dokadno wykoczenia, dobra jako

powierzchni, dua rnorodno wymiarw oraz gwarantowane wasnoci

mechaniczne i technologiczne. Rury maj zastosowanie w przemyle

budowlanym, maszynowym i samochodowym. Stosuje si je do produkcji

przewodw, ukadw hydraulicznych i pneumatycznych. Rury cynkowane

galwanicznie. Powoka bardzo dobrej jakoci przewyszajca znacznie

wartoci normowe (od 1,5 do nawet 6 razy).

Rury ze szwem do zastosowa cinieniowych

Rury ze stali niestopowych z okrelonymi wasnociami w temperaturze

pokojowej. Rury przeznaczone s do transportu mediw pynnych i gazowych.

EN 10305-1 E235, E255, E355, E410

DIN 2391-1 St 35, St 52, St 52.3, St 52.4

Normy Gatunki stali

EN ISO 3183-PSL1

EN ISO 3183-PSL2

L210, L245, L290, L320, L360, L390, L415, L450

DIN 2448 / 2470-1 / 1629

DIN 2448 / 2470-2 / 17172

St 37.0

StE 210.7, StE 240.7, StE 290.7, StE 320.7, StE 360.7, StE 415.7

Normy Gatunki stali

L245NE, L290NE, L360NE, L415NE

E215, E235, E255, E355

Normy Gatunki stali

EN 10305-4

P195TR1, P195TR2, P235TR1, P235TR2

Normy Gatunki stali

EN 10217-1

ww

w.m

argo-sp.com.pl

arm

atur

a pr

zem

yso

wa

7

Rury ze szwem do spawania i gwintowania

Rury ze stali niestopowych do spawania i gwintowania. Rury mog by

zastosowane zarwno do transportu cieczy, jak i innych mediw.

Rury ze stali niestopowej do transportu cieczy, cznie z wod przeznaczon

do celw konsumpcyjnych.

Rury ze szwem ze stali konstrukcyjnych

Rury ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych

i drobnoziarnistych. Rury wykorzystywane s w konstrukcjach stalowych,

do budowy maszyn i pojazdw.

Rury ze szwem ocynkowane

Rury ze szwem ocynkowane s szeroko stosowane w budownictwie jako

elementy do instalacji wodocigowych i konstrukcji stalowych.

S195T

Normy Gatunki stali

EN 10255

L235

Normy Gatunki stali

EN 10224

S235JRH, S355J2H

Normy Gatunki stali

EN 10219-1

Normy Gatunki stali

EN 10255 / ISO 1461

EN 10217-1 / 10240

EN 10255 / 10240

EN 10219-1 / 10240

EN 10224 / 10240

S195T

P235TR1

S195T

S235JRH

L235

STALOWA WOLASTALOWA WOLASTALOWA WOLA

KRAKWKRAKWKRAKW

WROCAWWROCAWWROCAW

[email protected]

Siedziba MARGOSp.zo.o.gwna ul.Przemysowa11,37-450StalowaWola

tel. (+4815)8443444(+4815)6426270(+4815)6426324(+4815)8421076(+4815)8421089

fax wew.112

Oddzia ul.Wrobela2,30-798KrakwKrakw tel. (+4812)2925029

fax (+4812)2925030

Oddzia ul.Grabiszyska241,53-234WrocawWrocaw tel. (+4871)3539264

fax (+4871)3551486