Karl May - Llano Estacado

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/29/2019 Karl May - Llano Estacado

  1/134

  Karl May - LLANO ESTACADO

 • 7/29/2019 Karl May - Llano Estacado

  2/134

  BLOODY FOX

  Dva su ovjeka dojahali na vodu, bijelac i crnac. Bijelac je bio sasvim

  udnovato odjeven, nosio je indijanske cipele i konate hlae, na sebi je joimao nekada tamno modar, a sada izblijedjeli frak s peevima, ramena su mu

  bila ukraena naramenicama, a na svemu tome su se isticala sjajna i dobrooiena dugmad od mjedi. Dugaki skutovi visjeli su mu poput krila desno ilijevo s konja. Na glavi mu je sjedio golemi crni amazonski eir koji je biookien uto obojenim, vjetakim nojevim perom. Ovaj omaleni i suhonjaviovjek nosio je dvocijevku koja mu je nehajno bila prebaena preko lea, uza se

  je jo imao no i dva revolvera zadjevene za pojas. O pojasu su mu jo visjeleosim toga mnoge kesice, zacijelo je tu drao municiju i one mnoge malenkosti

  koje su ovjeku potrebne. Sada se, meutim, inilo kao da su prazne.Crnac je bio velik i irokih lea. Nosio je takoer mokasine i indijanskehlae od svijetla kalika. Njegova gornja odjea nije bila u skladu s donjom, jerse sastojala od mundira nekog francuskog konjanikog oficira. Tu je odjeuzacijelo ostavio neki Francuz, kad su te trupe prodrle u Meksiko, pa se tako

  nepoznatim putovima nala na tijelu ovog crnca. Kaput je ovom orijau biopremalen. Nije ga mogao zakopati, pa su se tako vidjela njegova iroka i gola

  prsa; jaha nije imao koulje, jer na Divljem zapadu nema tko da pere rublje.Umjesto toga oko vrata je svezao neku golemu crvenu kockastu maramu. Vezao

  ju je sprijeda u ogroman vor. Na glavi nije nosio eira kako bi se svi mogliuditi brezbrojnim sitnim masno-sjajnim kovrama koje je sam sebi pravio. Iovaj je ovjek takoer imao dvocijevku, a osim nje i no, bio je to neki bajonet;za pojasom je imao konjaniku pitolju koja je izgledala kao da potjee izpretpotopnih vremena.

  Obojica su imali dobre konje. Na konjima se vidjelo da dolaze izdaleka,

  ali su usprkos tome snano i veselo koraali kao da svoje gospodare nose teknekoliko sati.

  Obale potoka bile su obrasle zelenilom koje se nije protezalo daleko.

  Nakon tog zelenog pojasa naili su na suhu juku, mesnatu agavu i bivolju travukoje su duljinom peteljke i liem mogle odolijevati sui.

  Lo predio! ree bijelac. Na sjeveru je bilo bolje. Je li tako, Bobe?Jest, potvrdi upitani. Massa Frank imati pravo. Ovdje ne sviati masserBobu. Kad bi samo to prije doli u Helmersov dom, je masser Bob biti gladankao kit koji progutati kuu.

  Kit ne moe progutati kuu, razjasni Frankcrncu. U njega je sasvimmalo drijelo.

  Neka otvori drijelo kao to to masser Bob initi kada jede! Koliko joima do Helmersova doma?

 • 7/29/2019 Karl May - Llano Estacado

  3/134

  Tano to ne znam. Po opisu, koji smo danas ujutro dobili, morali bismouskoro biti na cilju. Pogledaj, ne dolazi li ondje neki jaha? Frank je pokazaona desno preko vode. Bob je zaustavio konja, zaslonio rukom oi da se zakloniod sunca, po svome je obiaju otvorio usta kako bi to bolje vidio i nakon

  izvjesne stanke rekao: Jest, ini se kao da je jaha, neki mali ovjek navelikom konju. On dolazi ovamo k masser Bobu i massa Franku.Jaha, o kome su govorili, nailazio je u otrome kasu, ali nije poao pravo

  na njih, ve se inilo kao da kani presjei njihov put. inilo se kao da ih i nevidi. udnovat je to momak! mrmljao je Frank. Ovdje na Divljem zapadu jeovjek radostan ako sretne nekoga. Ovome ovdje kao da uope nije stalo da nassretne. Ili je neprijatelj ljudi, ili je u njega neista savjest.

  Hoe li masser Bob viknuti?Jest, zovni ga! Tvoju slonovsku trublju zacijelo e prije uti negoli moje

  arlijanje zefira.Bob je obje ruke stavio na usta i iz sve snage povikao: Halo, halo! Stani,

  ekati! Zato bjeati pred masser Bob?U crnca je bila takva glasina da bi bila kadra probuditi i mrtvog ovjeka.

  Jaha je zaustavio svoga konja. Obojica su se pourili k njemu. Kad su mu sepribliili, shvatili su da to nije ovjek malena rasta, ve je to mladi, zapravodjeak. Poput kalifornijskih cowboya na sebi je imao konato odijelo koje je

  bilo saiveno tako da iz avova vire rese. Na glavi je imao sombrero irokogoboda. Oko pasa nosio je traku od crvene vune umjesto pojasa; visjela mu je s

  lijeve strane. U toj traci nalazio se bowie no i dva revolvera okovana srebrom.

  Na koljenima je drao teku dvocijevnu Kentuckypuku, a sa obje prednjestrane sedla imao je titove od koe koji su mu po meksikanskom obiajuzaklanjali noge branei ih od strijela i udaraca kopljem.

  Lice mu je bilo tamno od sunca i usprkos njegovoj mladosti izbrazdano

  vjetrom i nevremenom. Na lijevoj strani ela, spram desnoga oka, sputao sekao krv rumen, dvaprsta irokoiljak. To mu je davalo snaan ratniki izgled.Uope, nije odavao da je mlad i neiskusan.

  Drei teku puku lako u ruci kao da je od pera, gledao je otvorena okaobojicu; poput iskusnog jahaa sjedio je u sedlu.

  Good day, myboy! pozdravio je Frank. Poznajete li ovaj predio?Poneto, odgovori jaha, a pritom se ironino nasmijao zacijelo zbog

  toga jer ga je Frank nazvao djeakom.Poznajete li Helmersov dom?Poznam.Koliko jo ima do tog mjesta?to polaganije, to due.Do vraga! krti ste na rijeima, moj mladiu.Ja nisam mormonski upnik.

  Dakle, tako! Oprostite mi! Zacijelo se ljutite to sam vas nazvaodjeakom.

 • 7/29/2019 Karl May - Llano Estacado

  4/134

  Na um mi ne pada! Kad me nagovara svatko moe initi to hoe. Alimora dopustiti i meni da i ja odgovorim kako hou.

  Lijepo! Slaemo se, dakle. Sviate mi se. Eto moje ruke, ali odgovarajtemi sada kako to ljudima dolikuje. Ja sam ovdje stranac i moram do Helmersova

  doma. Nadam se da mi neete pokazati krivi put.Frank je mladiu pruio ruku. Mladi mu je ovjek odvratio stiskom,preletio je veselim pogledom njegov frak i amazonski eir odgovarajui:Nitkov je tko ljude zavodi! I ja sam poao u Helmersov dom. Ako elite poitesa mnom.

  Govorei to ponovo je potjerao konja, a Frank i Bob su poli za njimobilazei potok tako da je sada njihov put okrenuo prema jugu. Htjeli smo poikraj vode, primijeti Frank.

  Potok bi vas takoer doveo do Helmersa, razjasni djeak, ali bisteizgubili mnogo vremena. Umjesto tri etvrt sata proteklo bi i dva sta prije no to

  biste ga nali.Prava je srea da smo vas sreli. Poznajete li vlasnika?Veoma dobro.Kakav je on ovjek?Oba su jahaa stavili mladia meu se. Upitno ih je pogledao in objasnio:

  Helmers ima dobro oko za nitkovluk i veoma pazi da mu je kua uvijek ista.To mi se svia. Mi se, dakle, nemamo ega bojati.Ako ste dobri ljudi, u pravu ste. On e vam svakako biti na pomoi.uo sam da takoer ima i radnju.

  Tako je, ali mu nije do zarade, dri je samo da bi pomagaozapadnjacima koji naiu. U njegovoj radnji ima svega to je lovcu potrebno, asve to prodaje za jeftinu cijenu. Onaj, meutim, koji mu se ne svia, platit edobru cijenu eli li neto dobiti od njega.

  Prema tome on je u neku ruku udak.Ne, ali u svakoj se prilici trudi dasve ono to Zapad ini nesigurnim dri

  daleko od sebe. Uostalom, upoznat ete ga. Jo u vam samo napomenuti da jeNijemac.

  Frankse odupro o uzengije i povikao: to? On je Nijemac? Radujem se

  kraljevski to u na rubu Llana estacada naii na sunarodnjaka. Lice vodievobilo je veoma ozbiljno. ak i smijeak je odavao kao da se ne zna pravo veseliti.Sad je, meutim ljubazno pogledao Franka i upitao ga: Kako? Zar ste i vi

  Nijemac?Naravno! Zar to niste odmah vidjeli?Ne! Govorite egleski bez naglaska, a uinili ste mi se kao pravi Yankee

  kojega su neaci izbacili kroz prozor.Grom i pakao! to vam na um pada! Ja sam ono to sam rekao, a tko mi

  ne vjeruje prosvirat u mu kurum kroz tijelo.

  Za to je i no dovoljan. Ali ako je tome tako stari e se Helmersradovati.

 • 7/29/2019 Karl May - Llano Estacado

  5/134

  I ja tako mislim. ovjektakva podrijetla ne zaboravlja svoju domovinu.Dvostruko se radujem to u naii u Helmersov dom. Zapravo sam mogao ipomisliti da je Evropljanin. Yankee bi svoju radnju nazvao ranch ili nekako

  tome slino. Ali Helmersov dom! Tako to kau samo stranci u ovoj zemlji.

  Stanujete li i vi u njegovoj blizini?Ne. Ja nemam ni rancha ni doma. Ja sam poput ptice u zraku ili ivotinjeu umi.

  Zar tako mlad? Gdje su vam roditelji?Nikoga ja nemam!Hm! Kako se zovete?Zovu me Bloody Fox.Bloody Fox? To govori o nekom krvavom dogaaju.Jest, ubili su mi roditelje i itavu porodicu prije u Llanu estacadu. Ostao

  sam samo ja. Nali su me razbijene lubanje. Bilo mi je tada oko osam godina. Svi vrazi! Tada ste odista siromah ovjek! Napali su vas da vas orobe?Jest.Preostao vam je samo ivot, ime i strana uspomena.ak i to ne. Helmers me naao u pijesku, uzeo me na konja i donio

  svojoj kui. itave sam mjesece proveo u bunilu, a kad sam se probudio, nitanisam znao. Zaboravio sam ak i kako se zovem i jo se danas ne mogu togasjetiti. Samo sam upamtio trenutak prepada. Bio bih sretniji da se i toga ne

  sjeam, tada me ne bi vrua elja za osvetom uvijek ponovo tjerala u tu stranupustinju.

  Zato su vas nazvali Bloody Fox?Bio sam sav oblit krvlju, a u vruici sam stalno spominjao rije lisica. Zakljuili su po tome da mi je to ime.Vai su roditelji bili takoer iz staroga kraja?Zacijelo. Jer kad sam se osvijestio govorio sam engleski i njemaki ali

  njemaki sam bolje govorio. Helmers je postao moj drugi otac. Ali me nita nijemoglo zadrati. Morao sam napolje u divljinu poput sokola kome su leinarirazderali roditelje, pa tako mora kruiti oko krvavih mjesta sve dok ne naie naubojice. Foxje krgutao zubima i svoga je konja tako otro podbo da se

  propeo.Oiljak na elu potjee jo iz onih dana?Jest, potvrdi mladi mrano. Ali, nemojmo vie govoriti o tome. To

  me uzrujava, pa bi se moglo dogoditi da odem od vas i ostavim vas da sami

  poete do Helmersa.Tako je, razgovarajmo radije o vlasniku tog doma. to je on bio u staroj

  domovini?umarski inovnik.Kako? povikao je Frank. I ja sam to takoer bio.

  Bloody Fox ga je pogledao zaueno, a zatim ga je upitao: I vi takoer?To je odista radostan sastanak.

 • 7/29/2019 Karl May - Llano Estacado

  6/134

  Jest. Ali budui da je bio namjetenik u tako lijepom zvanju, zato jeotiao?

  O jada! Bio je nadumar. Odreena uma bila je privatno vlasnitvo, avlasnik, je bio ponosit, bezobziran i prijek ovjek. Otro su se sukobili, a

  Helmers je zbog toga dobio lou svjedodbu i nikako vie nije mogao nainamjetenje. Tako je dospio ovamo. Vidite li ondje prijeko crvenu i crnuhrastovu umu?

  Vidim, potvrdi Frank gledajui u pokazanom pravcu.Ondje emo ponovo naii na potok,a iza ume poinju Helmersova

  polja. Dosad ste vi mene ispitivali, a sad mi kaite neto o sebi. Ne zove li seovaj dobri crnac Sliding-Bob?

  Sada Bob poskoi u svome sedlu kao da eli sjahati.Ah! Oh! Zato psovati massa Bloody Fox dobri masser Bob?Ne kanim te psovati ni uvrijediti, opravdavao se mladi. Drim da

  sam ti prijatelj.Zato nazivati masser Bob tako kako su ga nazvali Indijanci, jer masser

  Bob ne zna tada dobro jahati? Sada masser Bob jahati kao avao. Da to dokaepodbo je konja i odjahao upropanj ka pokazanoj umi. Franka je takoerzaudilo to pitanje.

  Vi poznajete Boba? nastavio je. To je gotovo nemogue.Nije ba tako! Ja i vas poznam.Vidi, vidi! A kako se ja zovem?Hobble Frank.

  Grom i pakao! Tako je! Ali, mome, tko vam je o meni pripovijedao?Ja jo nikada nisam bio u ovome kraju.

  Ah! smijao se mladi. ovjek mora znati za tako slavnogzapadnjaka.

  Frank se naduo toliko da mu je frak bio premalen govorei: Ja? Slavan?Ve i to znate? Tko vam je to rekao?

  Neki moj poznanik, Jakob Pfefferkorn, kojega obino zovu DebeliJimmy.

  Svi vrazi! Moj dobar prijatelj! Gdje ste razgovarali s njime?

  Prije nekoliko dana govorio sam s njime gore na Washita riveru.Pripovijedao mi je kako ste se dogovorili da ete se nai ovdje u Helmersovudomu.

  Tako je. Hoe li doi?Hoe. Ranije sam poao od njega i dolazim upravo odande. On e

  uskoro doi za mnom.To je divno, to je krasno! Dakle, on je vama govorio o meni?Pripovijedao mi je o vaem pohodu na Yellowstone. Kad ste mi ono

  prije rekli da ste bili umar, odmah sam znao tko stoji preda mnom.

  Dakle, sad mi vjerujete da sam poten ovjek?

 • 7/29/2019 Karl May - Llano Estacado

  7/134

  Vjerujem vam, vjerujem i to da ste veoma dobra srca, smijao semladi.

  Dakle me debeljko nije ocrnio?Kako da to uini! Zar da klevee dobrog Franka?

  Jest, ali valja da znate da smo se mikatkada znali i porjekati oko nekihgimnazijalnih pitanja. Na svoju sreu je uvidio da smo jedan drugome nadmonii sada na itavu svijetu nema boljih prijatelja od nas. Ali eto Boba, a eto i ume.Kamo da krenemo?

  Prijei emo potok pa poi kroza umu. To je najkrai put. Jahai poputBoba ne trebaju utabana puta.

  Tako je! sloi se crnac ponosito. Massa Bloody Fox vidjeti kakomasser Bob jahati. On jahati poput Indijanca. Masser Bob je kadar sve proi.

  Preli su vodu i jahali kroza umu i nita ih nije smetalo; prolazili su krozpolja kukuruza, zobi i krumpira. Ovdje je na mjestima bilo plodne crne zemlje

  kao i u Teksasu koja da je dobar urod. Potok je tekao sasvim kraj Helmersova

  doma, a iza te kue nalazile su se brojne staje i gospodarske zgrade. Kua je bilasagraena od kamena, bila je dugaka, duboka i bez gornjeg kata, ali su usprkostome zabati imali dvije male izbe u potkrovlju. Pred vratima su se nalazili

  golemi hrastovi, bilo ih je etiri, a meu njima vie jednostavnih stolova i klupa.Odmah se vidjelo da se desno od ulaza nalazi prostorija za stanovanje, a lijevo

  radnja o kojoj je govorio Bloody Fox.

  Za jednim je stolom sjedio postariji ovjek, puio je lulu i ispitivakipromatrao doljake. Bio je visok i snaan, a lice mu je bilo preplanulo od sunca;nosio je gustu bradu i odavao je pravog zapadnjaka koji mnogo radi, a to sevidjelo po njegovim rukama. Kad je prepoznao vou ove skupine, ustao je iizdaleka povikao:

  Welcome, Bloody Fox! Napokon te ponovno vidim. Imam novosti zate.

  Odakle? pitao je mladi.Odande. ovjek je pokazao rukom na jug.Kakve su vijesti? Dobre?Naalost nisu. Zacijelo su ponovo iskrsnuli leinari. Ima ih ponovo u

  plainsu.Llano estacado Amerikanci naime nazivaju staked plain. Oba naziva

  imaju isto znaenje: stupovima oznaena ravnica. Vijest kao da je elektriziralaBloody Foxa. Skoio je iz sedla, brzo pristupio ovjeku i rekao:

  Odmah mi to mora poblie rei.Ne znam mnogo, i lakou ti kazati. Ali e prije toga ipak biti toliko

  pristojan i saopiti ovoj dvojici gentlemana tko sam.Ve sam im to rekao. Ti si Helmers, vlasnik ove farme, a ova gospoda

  su Hobble Frank i masser Sliding Bob koji su doli k tebi da neto kupe.

  Helmers je promatrao obojicu i rekao: elim ih ponajprije upoznati prijeno to s njima stupim u trgovinu. Jo ih nikada nisam vidio.

 • 7/29/2019 Karl May - Llano Estacado

  8/134

  Mirno ih moe zadrati. Moji su prijatelji.Ako je tome tako, dobro su mi doli. Helmers je Franku i Bobu pruio

  ruku pozvavi ih neka sjednu.eljeli bismo prije svega spremiti nae konje, sir, ree Frank. Vi

  zacijelo znate to je prva dunost zapadnjaka.Tako je! Po tome kako se brinete za vae ivotinje vidim da ste dobriljudi. Kada kanite otii?

  Moda emo biti prisiljeni da budemo kod vas nekoliko dana, jeroekujemo dobre prijatelje.

  Odvedite konje iza kue i zovnite Herkulesa, crnca! On e vam u svemubiti na usluzi.

  Obojica su uradili kako im je bilo reeno. Helmers ih je promatraomaui glavom; obratio se Bloody Foxu: udnovate si mi ljude doveo! Nekogfrancuskog konjanikog kapetana crne koe i gentlemana od prije pedesetgodina koji nosi nojevo pero za eirom. To je i za Divlji zapad suvie.

  Nemoj se varati, starino! Rei u ti samo jedno ime, pa e im odmahpovjerovati. Oni su Old Shatterhandovi dobri znanci i upravo njega ekajuovdje.

  to kae? povikao je Helmers. Old Shatterhand e doi u Helmersovdom? Tko ti je to rekao? Zar ovi ljudi?

  Ne, to mi je rekao debeli Jimmy.Zar si i njegasusreo? Dvaput sam ga sreo i rado bih ga jo jednom

  vidio.

  Za to e imati uskoro priliku. On i dugaki Davy nalaze se u drutvukoje ova dvojica oekuju.

  Helmers je nekoliko puta snano povukao dim iz svoje lule, jer mu seupravo htjela ugasiti. Tadaje povikao, a pritom mu se itavo lice ozariloradou. Kakve li vesele vijesti! Moram potrati do moje stare Barbare da jeobavijestim . . .

  Stani! prekine ga Bloody Fox drei ga vrsto za ruku. Prije svegaelim uti to se zbiva u Llanu.

  Naravno, o zloinu je rije, odgovori Helmers okrenuvi se Bloody

  Foxu. Kako te dugo nije bilo ovdje?Gotovo dva tjedna.Nisi, dakle, vidio u mene etiri porodice koje su htjele prijei kroz

  Llano. Ima tome tjedan dana kako su otili, ali se nisu probili kroz Llano.Wallace, vodi, vratio se odande. Oni bi ga morali sresti.

  Jesu li kolci bili u redu?U tome i jeste stvar. Da pustinju ne pozna ve dvadeset godina i on bi

  bio izgubljen.Kamo je otiao?

  Lei gore u maloj sobi da se smiri. Po svom dolasku bio je napola mrtavod iznemoglosti, ali usprkos tome nije nita uzeo kako bi se mogao odmoriti.

 • 7/29/2019 Karl May - Llano Estacado

  9/134

  Moram do njega i moram ga usprkos njegovoj iscrpljenosti probuditi.Neka mi sve ispripovjedi.

  Mladi je uzbueno otrao i nestao u kui. Farmer je ponovo sjeo pueisvoju lulu. udei se urbi mladievoj mahao je glavom. Tada mu se lice

  razvedrilo, poeo je na glas mrmljati za se: Debeli Jimmy! Hm! Pa ak i OldShatterhand! Hm! A takvi ljudi dovode samo ispravne momke! Hm! Doi eitavo drutvo! Hm! Ali zar nisam poao da o tome obvijestim svoju Barbaru . ..

  Helmers je ustao da to saopi svojoj eni, ali je stao jer se upravo iza uglapokazao Frank. No, sir, jeste li nali crnca? upitao ga je Helmers.

  Jesam, odgovori Frank. Bob je ostao s njime, pa sam im mogaopovjeriti konje. Prije svega sam se urio do vas da vam kaem koliko seradujem to sam naiao na kolegu.

  Govorio je engleski, jer sve to se dosad govorilo govoreno je engleskimjezikom.

  Rekoste kolegu? pitao je farmer. Gdje je taj kolega?Ovdje! Vas mislim! Bloody Fox mi je pripovjeda da ste bili

  nadumar.Tako je.Mi smo, dakle, kolege jer i ja sam bio u mladosti poklonik umarske

  znanosti.Zar tako? A gdje je to bilo? U Njemakoj.to? U Njemakoj? Vi ste, dakle, Nijemac, zato govorite engleski?

  Posluite se svojim materinjim jezikom.To je ve Helmers progovorio njemakim jezikom, a Hobble Frank mu

  odmah upadne u rije: inim to s najveim zadovoljstvom, gospodinenadumaru. Kada je rije o mome materinjem jeziku, tada sam odmah na biljei.

  Ponosno vam kaem:bio sam umarski pomonik u Moritzburgu kodDresdena, znate li gdje se nalazi zamak sa uvenim ribnjacima punim arana.

  Helmers je ponajprije bio poneto iznenaen ovim govorom. Ipak jemeutim 'gospodinu kolegi' prijateljski pruio ruku i pozvao ga neka sjedne,elei da tako dobije vremena, pa da izmogne skoiti u kuu da donese neto za

  pie. Kad se vratio, nosio je u ruci dvije boce i dvije pivske ae?Svi vrazi, kako je to dobro! povie Frank. Pivo! Jest, to mi se svia!

  Pri tom plemenitom piu otvaraju se sve brane u govoru. Zar se i ovdje uTeksasu pravi pivo?

  Veoma ga mnogo prave. Valja da znate kako u Teksasu ima mnogonaih ljudi, a gdje je njih ondje je i piva.

  Tako je, hmelj i slad, neka ih bog poivi! Zar sami pravite pivo?Ne! Dobavljam ga, ve prema prilici, iz Coleman Cityja. Ali u vae

  zdravlje, gospodine Frank.

 • 7/29/2019 Karl May - Llano Estacado

  10/134

  Helmers je napunio ae i kucnuo se s Frankom. Ovaj zausti: Molimvas, gospodine nadumaru, nemojte se skanjivati i niega se ne bojte! Ja samsasvim obian ovjek.

  Nemojte me zbog toga nazivati gospodine Frank. Recite mi naprosto

  gospodine kolega! To e za obojicu biti najbolje.U pravu ste! sloi se Helmers nasmijano. Vi ste ovjek koji mi seosobito svia.

  Naravno!Ali gdje se djeo zapravo na dobri Bloody Fox.Otiao je da vidi jednog naeg gosta i da od njega neto sazna. Gdje ste

  ga sreli?Napolju, na potoku, sat odavde.Mislio sam da ste dulje vrijeme bili zajedno.Nije to bilo potrebno. Ja sam toliko privlano simpatian da se odmah

  sprijateljim sa itavim svijetom. Mladi mi je pritom ispriao itav svoj ivot.ak mi se i sasvim povjerio. Ne znate li nita poblie o njemu?

  Ako vam je ve on sve ispripovjedio, ja drugo nita ne znam.Odega ivi Fox zapravo?Hm! Povremeno mi donosi zlato. Iz toga zakljuujem da je negdje

  naiao na nalazite.To mu od srca elim: ini se da je i on podrijetlom iz naega kraja. Mora

  da je to strano ne znati na kojem kraju ekvatora se ovjek rodio. U tom setrenutku pojavio Bloody Fox; prilazio im je. Bio je jo ozbilniji negoli prije iodmah se obratio Helmersu: To je strano to sam upravo uo od Wallacea! Ni

  na to drugo ne mogu misliti ve na te jadne ljude koje su ubili u Llanuestacadu.

  Zar su ubili ljude? pitao je dobroudni Hobble Frank, pun suuti. ULlanu? Kad se to dogodilo?

  To nitko ne zna. Prije osam dana otili su odavde, ali nisu stigli na drugustranu pustinje. Iz toga valja zakljuiti da su nastradali.

  A moda i nije tako. Moda su odjahali u drugome pravcu no to su bilirekli.

  To ba i jest ono, ega se bojim. Odatle je samo jednim pravcem

  mogue prijei Llano. Taj pravac je upravo toliko opasan kao da prelaziteSaharu ili pustinju Gobi. U Llanu estacadu nema bunara, nema oaza a takoernema deva koje su kadre izdrati dugo vremena bez vode. To ini taj put veomaopasnim iako je krai od onog afrikanskog ili azijskog. Ne postoji vrsti put.Zbog toga su pravac kojim je jedino mogue prijei Llano obiljeili koljem.Zbog toga se tako zove ta pustinja. Tko se ne dri u pijesak zabijenih kolaca, taj

  je izgubljen. Umrijet e od iscrpljenosti i ei. Vruina i e e ga ubiti. Takavovjek gubi sposobnost miljenja i tako dugo jai u krugu dok mu konj ne

  padne, a ovjek vie ne moe dalje. Malo je ljudi koji Llano tako tano poznaju

  pa se mogu snalaziti i bez tih oznaka. Ali ta je onda ako ubice krivo postavekolje?

 • 7/29/2019 Karl May - Llano Estacado

  11/134

  Bila bi to avolska stvar! izusti Frank prestraeno.Tako je, ree Helmers, a o tome je rije. Ima razbojnikih skupina koje

  povade kolje iz zemlje i stavljaju ga u krivom pravcu. Tko tako slijedi te

  znakove, taj je izgubljen.

  Znakovi se iznenada gube, a jaha se nae u nevolji i vie se ne moespasiti.Zato se ne vrati po istim znakovima?Za to je prekasno, jer on se ve nalazi duboko u Llanu estacadu i vie

  nije kadar dokuiti plodno tlo. Razbojnici ga i ne trebaju ubiti. Oni naprostoekaju dok ga savlada e i poslije toga orobe njegov le. Tako se ve mnogo

  puta dogodilo.Zar je nemogue unititi te momke? Kad je Helmers upravo kanio

  odgovoriti na to pitanje, ugledao je nekog ovjeka koji je upravo nailaziopojavivi se iza ugla. Bio je odjeven sasvim u crno, a u ruci je nosio malizaveljaj. Njegova visoka pojava bila je sasvim uska, a njegovo lice mravo iiljato. Visoki cilindar, koji je zabacio na iju, odavao je duhovno lice. Uza sveto nosio je i naoari. Pribliavao se udnovato hodajui i dotaknuvi lako obodeira pozdravio je: Good day, gospodo! Jesam li moda stigao blagorodnomgospodinu Helmersu?

  Helmers ga je promatrao pogledom koji je pokazivao da mu ba tajovjek nije dobro doao, ali je ipak odgovorio: Zovem se Helmers, jest, alirije blagorodni mogli biste lako izostaviti. Ja nisam mirovni sudac i ne volimda me stranci tako nazivaju. Jer to su, napokon, obine trulejabuke i gentleman

  ne voli da ga obasipuju time. Budui da znate moje ime, mogli biste mi reisvoje.

  Zato ne, sir! Zovem se Tobias Preissegott Burton i misionar samsvetaca posljednjeg suda.

  Stranac je to izgovorio pun samoljublja i istunstva, ali sve se to nijedojmilo farmera, jer mu je Helmers odgovorio slijeui ramenima: Vi steMormon? Nije to nikakva preporuka za vas. Nazivate se svecima posljednjeg

  suda. To je nadmeno i preuveliano, a budui da sam ja obino ljudsko bie inemam za te vae stvari smisla, bit e najbolje da odmah zajedno sa svojim

  misionarskim izmama odete odavde. Ne trpim prodavaa dua u svomedomu.

  Bilo je to izreeno veoma jasno, ak i uvredljivo. Burton je, meutim, idalje bio ljubazan, nekoliko je puta taknuo obod eira snishodljivo govorei:Varate se, sir, kad mislite da sam namislio obratiti stanovnike ove plemenitefarme. Svratio sam k vama samo da se odmorim i da utaim glad i e.

  Dakle, tako! No ako samo to elite dobit ete sve to vam trebapretpostavivi, naravno, da ste kadri i platiti. Nadajmo se da uza se imatenovaca.

  Helmers je ponovo razgledao lik stranev, uinio je to otrim iispitivakim pogledom, a tada mu se namrti lice kao da nije ugledao neto to

 • 7/29/2019 Karl May - Llano Estacado

  12/134

  mu se svia. Mormon je pogledao u nebo, nakaljao se i poeo objanjavati:Dodue nisam osobito obdaren blagom ovog grenog svijeta, ali jelo, pie ikrevet jo mogu platiti. Nisam se ba spremio na takav izdatak, jer su mi reklida je ova kua osobito gostoljubiva.

  Ah! Tko vam je to rekao?uo sam to u Taylorsvillu odakle dolazim.Rekli su vam istinu. Ali ini se kao da su zaboravili pridodati da sam

  ljubazan samo s onim ljudima koji su mi dobrodoli.Zar ja nisam taj?Niste, da pravo kaem niste.Ali ja vam nisam nita uinio.Moda. Ali usprkos tome, kad vas tano gledam, ini mi se kao da biste

  mi mogli uiniti neto naao. Nemojte mi to uzeti za zlo, sir! Ja sam otvorenovjek i obiavam otvoreno kazivati svakome to o njemu mislim. Vae mi selice ne svia.

  I sada se inilo kao da Mormon nije povrijeen. I trei put je dotakaoobod svog eira, govorei umiljato: U tome ivotu sudbina je pravednika daga tek upoznaju. to se tie moga lica ja tu nita ne mogu promijeniti. Ako vamse ne svia nije to moja krivica.

  Vi doputate da vam se to kae. Mora da je u vas veoma debela koakad to mirno primate. Uostalom moram vam priznati da zapravo nita nemam

  protiv vaeg lica. Nain kako tim licem prolazite svijetom, to mi se ne svia. Atakoer mi se i ini kako to zapravo i nije vae pravo lice. ini mi se kao da

  vam je izraz sasvim drugaiji kad ste sami. A zatim ima i jo neto to mi se nesvia.

  Smijem li vas zamoliti da mi to kaete? Rei u vam a da me nemorate moliti. Mnogo me smeta, naime, to dolazite iz Taylorsvilla.

  Zato? Imate li ondje neprijatelja?Nijednog. Ali razjasnite mi kamo ste naumili poi.Kanim gore u Fort Elliot.Hm! Zar najblii put onamo vodi kraj moje kue?Ne, ali uo sam toliko dobra o vama da sam vas od srca elio upoznati.

  Nemojte to eljeti, mister Burton, jer to moda ne bi bilo dobro za vas!Ali da nastavimo! Gdje vam je konj?

  Moj konj? Nemam konja. Doao sam pjeke.Oho! Samo mi nemojte tako neto pripovijedati! Konja ste negdje sakrili

  i ja mislim kako ba nisu isti razlozi koji su vas naveli na to. Ovdje svatko imakonja, svaka ena i svako dijete. Bez konja je ovjek ovdje, u tom predjeluizgubljen. Stranac, koji sakriva konja i to zatim nijee ne misli dobro. Mormon

  je sklopio ruke i povikao: Ali mister Helmers, kunem vam se da odista nemamkonja! Hodam pjeke zemljom; jo nikada nisam sjedio u sedlu.

  Helmers je ustao s klupe, pristupio strancu, poloio mu svoju teku rukuna rame i nastavio: ovjee, to vi meni govorite, meni koji tako dugo ivim

 • 7/29/2019 Karl May - Llano Estacado

  13/134

  ovdje na granici? Zar mislite da sam slijep? Ja vidim kako su vam hlae naunutarnjoj strani izlizane od jahanja. Vidim rupe ostruga na vaim izmama . ..

  To nije dokaz, sir! prekine ga Mormon u govoru, kupio sam stare

  izme. Rupe su ve postojale.Tako, dakle! Koliko ih ve nosite?Ima tome dva mjeseca.Rupe bi ve davno bile ispunjene prainom i blatom. Ili ih moda iz

  vlastitog zadovoljstva svakog dana pravite? Prole noi je kiilo. Tolikopjeaenje bi vae izme ve davno ispunilo blatom. To, to su toliko iste,siguran je dokaz da ste jahali. Nadalje vonjate po konju, a ovdje, pogledajte

  samo! Kada budete jo jednom ostruge stavljali u naprtnjau, pobrinite se da nevire napolje! Pokazivao je pritom mjedenu ostrugu koja je virila iz stranevenaprtnjae.

  Te sam ostruge sino naao, branio se Mormon.Trebalo je da ih ostavite, jer ih ionako ne trebate. Uostalom, to me se ne

  tie da li jaete ili ne. to se mene tie mogli biste prolaziti svijetom naklizaljkama. Ako moete platiti, dat u vam jesti i piti. A zatim neka vas vodanosi! Preko noi vas ne kanim zadrati. Primam ljudi koji u meni ne budesumnju.

  Helmers je pristupio prozoru, rekao nekoliko poluglasnih rijei, vratio sezatim na svoje mjesto i prividno se vie nije brinuo za stranca. Mormon je sjeoza oblinji stol, i pobono priklonio glavu mirno ekajui to e mu donijeti.

  Odavao je ovjeka koji je nekriv bio osumnjien. Hobble Frankje paljivosluao ovaj razgovor. Sada, kad je sve bilo gotovo, nije se vie brinuo zaMormona. Sasvim drugaije se meutim ponaao Bloody Fox.

  Mladi je odmah po stranevu dolasku irom otvorio svoje oi i nije gavie isputao iz vida. Nije sjeo i naumio je da napusti farmu. Njegov je konj jo

  bio kraj njega. Sad se uhvatio za elo kao da se uzalud trudi kako bi se neemudosjetio. Spustio je potom ruku i polako sjeo kraj farmera, ali tako da moetano promatrati Mormona. Trudio se da to nitko ne primijeti, ali nije mogaosakriti unutranju uzbuenost. Uto se pokazala postarija, punana ena. Donijela

  je kruha i pogolem komad peena mesa.To je moja ena, razjasni Helmers Hobble Franku njemakim jezikom,

  s Mormonom je razgovarao engleski. Ona govori njemaki toliko dobro kao ija.

  To me veoma veseli, ree Frank pruajui joj ruku. Davno je tomekako sam poslednji puta s jednom lady razgovarao tim jezikom. Od srca vas

  pozdravljam, draga moja gospoo Helmers! Dobra ena nije znala to bizapravo razgovarala s ovim momkom. Upitno je pogledala svojega mua, aHelmers joj je pripomogao govorei: Gospodin je moj kolega, on je umar,

  koji bi zacijelo u naem kraju daleko dotjerao.

 • 7/29/2019 Karl May - Llano Estacado

  14/134

  Tako je! prekine ga Frank brzo. umarstvo je pravi put kojim bih serukama i nogama uspinjao navie samo da me nije sudbina zgrabila i povukla uAmeriku. Nadam se da emo se brzo i dobro upoznati, draga gospooHelmers.

  Osvjedoena sam da e to biti tako! odgovori mu ona.Ali sada mi je stalo samo do piva. Mogu li dobiti jo jednu au?Uzela je njegovu au u ruku da je jo jednom napuni. Usput je donijela

  Mormonu kruha, sira, vode i malu aicu rakije. Ovaj je zapoeo jesti ne brinuise to nije dobio meso.

  Sad se pojavio Bob. Masser Bob biti gotov, javio je. Masser Bobtakoer jesti i piti.

  U tom trenutku ugledao je Mormona. Zastao je, promatrao je ovjekanekoliko trenutaka i tada povikao: to vidjeti masser Bob! Tko ovdje sjediti!To biti massa Weller, kradljivac, on pokrasti massa Baumann mnogo novac.

  Mormon je skoio na noge buljei prestraeno u crnca.to si to rekao? pitao je Frankposkoivi takoer na noge. Taj ovjek

  da je onaj Weller?Jest, on biti! Masser Bob ga tano poznavati! Masser Bob ga tano tada

  vidjeti!Grom i pakao! Bio bi to prekrasan susret. to vi kaete na to, mister

  Tobias Preissegott Burton?Mormon je savladao trenutan strah. Prezirno je odmahnuo rukom prema

  crncu i odgovorio: Taj crnac nije pri zdravoj pameti. Ne razumijem ga. Ne

  znam to hoe.Njegove su rijei bile sasvim jasne. Nazvao vas je imenom Weller

  govorei da ste njegova gospodara, nekog izvjesnog Baumana, pokrali.Moje ime nije Weller.Moda ste se jednom tako zvali.Oduvijek se zovem Burton. Nigger ini se kao da me zamijenio s

  nekim.Tada mu pristupi Bob prijetei i povie: to biti masser Bob? Masser

  Bob biti crnac, nikakav nigger. Masser Bob biti obojeni gentleman, ako massa

  Weller jo jedno Bobu rei nigger, masser Bob njega oboriti akom kao massaOld Shatterhand.

  Helmers je odmah skoio meu njih govorei: Bobe, samo nikakvanasilja! Ti optuuje ovog ovjeka za krau. Moe li to dokazati?

  Jest, Bob imati dokaze. MassaFrank takoer znati kako massa Baumannbiti okraden. On biti svjedok.

  Je li to istina, mister Frank?Jest, potvrdi upitani. Ja to mogu potvrditi.Kako se to zbilo?

  Moj prijatelj Baumann, kojega oni to ga poznaju nazivaju ukratkoLovac na medvjede, imao je prijeko u blizini South Fork od Cheyenne rivera

 • 7/29/2019 Karl May - Llano Estacado

  15/134

  radnju, a ja sam mu bio drug u poslu. Ispoetka je posao iao veoma dobro, jersu ga mnogo posjeivali kopai zlata koji su se u to vrijeme sakupljali na BlackHillsu. Zaradili smo mnogo novaca i u nas je esto bilo mnogo novanica izlatnih zrnaca. Jednoga sam dana morao otii na put da obiem kopae zlata

  kako bih utjerao dugove. Kad sam se nakon tri dana vratio, zauo sam da jeBaumann za to vrijeme bio pokraden. Bio je sam u kui s Bobom i zadrao jenekog stranca imenom Weller preko noi u kui. Idueg jutra nestalo jeWellera, a takoer i novca: gonjenje nije posreilo jer je nevrijeme izbrisalotragove. Sada Bob tvrdi da u tom svecu prepoznaje kradljivca i ja ne mogu

  pretpostaviti da se prevario. U Boba su otvorene oi, a i dobro pamti ljude. To jeve jednom dokazao. To je mister Helmers, sve to vam mogu rei.

  Vi, dakle, niste tada susreli kradljivca?Nisam.Prema tome niste kadri potvrditi da mi pred sobom imamo kradljivca.

  Bob je usamljen u svojoj tvrdnji. to nam je initi znate i sami.Masser Bob tano znati to mu je initi! povie crnac. Masser Bob e

  momka izlupati na mrtvo ime. Masser Bob se ne varati.Naumio je Helmersa maknuti u stranu kako bi se ponovo pribliio

  Mormonu. Farmer ga je meutim zadrao govorei: Stani! Bilo bi to nasilje, aja to ne doputam u mojoj kui.

  Dobro. Masser Bob ekati dok momak ne napustiti vae tlo. Tada e gazgrabiti i objesiti na prvo drvo. Masser Bob ovdje sjediti i dobro paziti kada

  lopov otii.Bob je sjeo, sjeo je tako da Mormona stalno ima na oku. Vidjelo se da je

  prijetnju ozbiljno namislio ostvariti. Burton je pun straha promatrao orijakupojavu crnevu; obratio se Helmersu: Sir,ja sam odista nevin. Ovaj crnac me snekim zamijenio, nadam se da se mogu pouzdati u vau zatitu.

  Nemojte se suvie pouzdavati u mene! glasio je odgovor. Nemadokaza, a ta me se stvar, uostalom, i ne tie, jer ja nisam nikakva vlast. Dokbudete ovdje, moete biti mirni. Ja sam vam, meutim, ve jednom rekao daodete to je mogue prije. to e se tada dogoditi meni je svejedno. Ne moguBobu zabraniti da svoju stvar s vama rijei u etiri oka. Da vas umirim mogu

  vam rado obeati da neu pasti u nesvijest ako vas sutra ugledam objeena onajjau granu.

  Time je stvar zapravo bila zavrena. Mormon je ponovo zapoeo jesti, alijeo je sasvim polako pravei velike stanke kako bi to dulje bio u sigurnosti.Bob ga nije putao iz oiju, a Bloody Fox, koji je bio napadno miran, promatraoga je jednako pozorno kao i prije.

 • 7/29/2019 Karl May - Llano Estacado

  16/134

  HITAC UELO

  Sad je svatko bio zabavljen jelom i vlastitim mislima i razgovor je zastao.

  Kad je kasnije Frankzapoeo ponovo razgovor o Llanu estacadu, prekinula gaje u tome pojava jednog novog gosta. ini se da vau kuu mnogi posjeuju,mister Helmers, ree Frank. Ondje ponovo netko nailazi, namislio je pravo knama.

  Gostioniar se okrenuo spram doljaka, prepoznao ga je i rekao ivo: Toje netko tko mi je uvijek dobrodoao, te je dobar momak na kojega se ovjek usvakoj prilici moe osloniti.

  Zacijelo je to neki vodi, kako se ini, koji se eli snabdjeti kod vas.Zar mislite da je tome tako budui da vidite na obje strane sedla goleme

  bisage?Jest.Varate se. On nije trgovac, on je jedan od naih najboljih izviaa,

  ovjek, kojega morate upoznati.Moda ga znam po imenu.Kako se zapravo zove ne znam. Svi ga zovu Juggle Fred, a to znai

  neto poput maioniara; on umije da ini stotinu majstorija, a svaka e vasnaprosto zadiviti. Stvari koje su mu zato potrebne dri u bisagama.

  uo sam ve neto o njemu. On je putujui maioniar, a katkada je i

  vodi i traga, nije li tako?Upravo obrnuto: on je izvanredan traga koji svoje drutvo povremenozabavlja majstorijama. ini se da je mnogo bio u drutvu sa slavnimcirkusantima, a takoer zna i njemaki jezik. Zato je doao na zapad i zbogega je ovdje ostao dok bi negdje drugdje svojom spretnou postao bogatovjek, to ne znam niti me se to tie, ali sam osvjedoen da evam se svidjeti.

  Jaha o kome su govorili sada se pribliio. Zaustavio je konja netoispred kue i povikao: Halo, stari krmaru, ima li jo mjesta za siromano

  potucalo koje nije kadro da plati ono to pojede?Za tebe u svako doba ima mjesta, odgovori Helmers. Samo doi!

  Sjai sa svoje koze i raskomoti se! Naii e na ugodno drutvo.Nekadanji opsjenar je preletio prisutne upitnim pogledom i rekao: Tome

  se i nadam! Naeg Bloody Foxa poznam, o crncu ne brinem. Onaj drugi omalenigentleman u fraku i enskom eiru ne ini mi se loim momkom. A onaj treikoji jede sir kao da brsti jeevu kou, no, hm, njega jo elim upoznati. Bilo jeudnovato kako je taj ovjek odmah bio oprezan s Mormonom. Pribliio se isjahao. Dok je Helmersa pozdravio poput starog prijatelja srdano rairivi ruke,Frank ga je pozorno promatrao. Taj Juggle-Fred bio je ak i ovdje na Divljemzapadu naroita pojava. Prvo to je ovjek primijetio na njemu bila je prilino

  velika grba koja je nagrivala njegov inae sasvim lijep stas. Bio je srednje

 • 7/29/2019 Karl May - Llano Estacado

  17/134

  visine, veoma snaan; u njega nisu bile duge ruke a nije imao ni uske grudi nikratak trup kao to je est sluaj u svih grbavaca. Okruglo, puno, glatko iizbrijano lice njegovo bilo je veoma tamno, ali s lijeve strane na obrazu se vidio

  veliki oiljak kao da je neka strana rana bila nevjeto saivena. Najneobinije

  je bilo to to su mu oi bile sasvim jasno razliite boje; lijevo oko je bilo lijepemodre boje neba, a desno sasvim crno. Nosio je visoke izme od bivolje koe sgolemim meksikanskim mamuzama i crne hlae od koe, jednako takav kaput iprsluk u obliku koulje koji je bio od jake, modre oje; opasan je bio irokimkonim pojasom u kojem je bilo, pored metaka, noa i jednog revolvera velikogkalibra, mnogo sitnica koje su potrebne svakom zapadnjaku. Novu kapu od

  dabrovine navukao je duboko preko ela, tako da mu se uope nije vidjelo, a nazatiljak mu se sputao dabrov rep. Helmers je njegova konja nazvao u alikozom, a to ba i nije bilo bez osnova. ivotinja je bila neobino krakato ivjerojatno veoma izmoreno stvorenje. Batrljak repa bio je go i bio se sasvim

  ovjesio; na njemu je jo bilo nekoliko kratkih dlaka koje mora da su bileizvanredno privrene mjestu odakle su prije mnogo godina nikle. Da li je tokljuse neko bilo vranac, ili rian, ili lisac to se sada vie nije moglo utvrditi jer

  je tom kljusetu na mnogim mjestima poispadala dlaka, pa se koa sivjela tolikoneodreeno kao da je to staro kljuse jo u doba seobe naroda jahao neki Suev iliGepid. Repu nije bilo ni traga. Neobino velika glava visjela je ivotinji tako da

  je gubica gotovo dodirivala zemlju, a inilo se kao da jedva nosi dugake debelei potpuno gole magaree ui. Pritom je ivotinja imala zatvorene oi kao daspava i tako kako je ovdje stajala bila je prava slika gluposti ibespomonosti.

  Poto je vlasnik toga konja Helmersu stisnuo ruku, zapitao je: Za menedakle ima mjesta? A ima li jela?

  Naravno! Sjedni! Ovdje je dosta mjesta i za tebe.Hvala. Sino sam pokvario eludac. Govedina mi je danas preteka.

  Radije bih pojeo mladu koko. Ima li jednu?Zato ne? Pogledaj! Ondje ima pohanaca itavo mnotvo. Pokazao je

  pritom dva jata mladih pilia koji su se motali pod okriljem stare koke u blizinistola kako bi ugrabili pokoju mrvicu.

  Lijepo! sloi se Fred. Molim jedno. Neka mi ga tvoja gospodarica

  priredi. Oerupat u ga sam. Govorei to podigao je svoju dvocijevku,nanianio na jedno pile i opalio. Kad je hitac prsnuo, njegov se konj nije

  pomaknuo, a ni otvorio oi nije. inilo se kao da je ukoen i kao da ga se ne tieto je u njegovoj blizini prasnuo hitac.

  Pile je ostalo na mjestu mrtvo. ovjek ga digne i pokae. Na sveopezauenje na piletu nije bilo nijednog pera, tako da ga se odmah moglopei.

  Svi vrazi! smijao se Helmers. Mogao sam se odmah domisliti da ubiti svjedok nekoj tvojoj novoj majstoriji. Ali kako si to uinio?

  Dalekozorom.

  Nesmisao! Pucao si iz puke.

 • 7/29/2019 Karl May - Llano Estacado

  18/134

  Naravno. Ali prije toga sam izdaleka promatrao sve vas iz daljine svojimteleskopom, a takoer i pile. Zbog toga sam odmah priredio sve kako bih se

  prikazao tvojim gostima kao maioniar.Da li bi ovjek mogao upoznati tvoje pripreme?

  Zato ne? To je prava igrarija. Puku valja napuniti grubom eljeznompilovinom, umjesto kugle ili same, i valja ciljati tako dazahvati pticu straga,pa e tako perje, ako nije suvie jako, biti ptici gotovo obrijano. Eto, nijeovjeku potrebno da studira crnu ili bijelu magiju pa da bude takozvanimaioniar. Ali, zapovjedi neka mi ispeku ptiicu! Nadam se da je dozvoljenoda ija sjednem ovamo.

  Naravno! Oba ova gentlemana prijatelji su moji i Old Shatterhandovikojega ovdje oekuju.

  Old Shatterhand? nastavi Juggle-Fred. Je li to istina?Jest. Doi e takoer i debeli Jimmy.Kakva li veselja! To je vijest da naprosto bolje nema. Ve sam odavno

  elio vidjeti tog Old Shatterhanda. Raduje me to sam upravo u pravi as doaoovamo.

  Radovat e te kad dozna i to da je ovaj ovdje gentleman iz naegakraja. Zove se Frank i kolega je...

  Frank? prekine ga maioniar. Da to nije moda Hobble Frank?Grom i pakao! povie malian. Vi znate moje ime? Kako je to

  mogue?Juggle-Fred mu odgovori: Ne morate se tome uditi. Prije su bila druga

  vremena. Dogodila su se dobra i zla djela, a bilo ih je itavo mnotvo ovdje nadalekom Zapadu i zbog loih veza vijest, bilo kakva, polako se irila. Ali ako sesada neto znaajno dogodi, u tren oka se proiri tamo od vode sve do Meksika iod starog Frisca sve do New Yorka. Va hrabri pohod u Yellowstone ve je

  poznat, a takoer i vaaimena. U svakoj tvravi, u svakom okrugu i pri svakojlogorskoj vatri pria se o vaem pohodu i ne smijete se uditi to znam vaeime. Neki stupiar, koji je gore na Spotted Tail vodi razgovarao s Moh-Awom,sinom Oihtka-Petava, i sada doao prijeko u Fort Arbuckle pripovijedao jesvima koga god bi sreo, a takoer i meni, itavu priu; pripovijedao je to tako

  iscrpno kako ju je upravo on sam bio uo.No, ree Hobble Frank, tko zna to su sve izmislili od Spotted Tail

  vode pa sve do Fort Arbucklea. Od mia postaje sjeverni medvjed, a od glistegolema zmija; obini lovac na dabrove postaje slavni Hobble Frank. Jadoputam da smo bili pravi Herkulesi i Minosauri, ali vie od onoga to je pravaistina ne doputam da se govori. Junaka resi krepost povuene skromnosti.

  Vaa skromnost puna je prednosti i ja sam veoma zadovoljan to samvas ovdje upoznao. Molim vas, pruite mi vau ruku.

  Juggle-Fred prui Franku desnicu. Malian mu je vrsto stisne govorei:

  Rado to inim, jer sam doznao od gospodina Helmersa da ste iskusan i dobarovjek. Htio bih zapravo znati kakav vam je bio ivot.

 • 7/29/2019 Karl May - Llano Estacado

  19/134

  Lako je to ispripovjediti! Ponajprije sam polazio gimnaziju gdje sam... O, jao! To nije ba osobita preporuka.Zato ne?Prema svemu to je nekad bilo u gimnaziji ja osjeam odbojnost. Ti

  ljudi sebe precjenjuju. Ti ljudi ne mogu shvatiti da je i umar takoermogao dapostane uenjak. Ve sam to nekoliko puta iskusio. A za me je bila djetinjarijada te ljude osvjedoim kako sam ja ovjek koji bih ih mogao staviti u mali depod prsluka. Dakle i takav mali studij ste i viproli.

  Jesam. Poslije gimnazije posvetio sam se, po savjetu mojihdobroinitelja, slikarstvu, pa sam polazio akademiju. Bio sam darovit

  poprilino, ali naalost nisam izdrao. Ubrzo sam se umorio i od praveumjetnosti spustio sam se do takozvanog ljubitelja umjetnosti. Bio sam spretan

  momak, ali u meni nije bilo snage i unutranje postojanosti. Jednom rijei biosam lakouman. Tisuu sam ve puta to poalio. to bi od mene danas bilo dasam bio vri.

  No, daroviti ste jo i danas, odista. Ponite jo jednom. Sada? Kad se izgubio mladenaki ar? Dragi moj Hobble Frank, nestalo

  je tih snova. Trudim se da ivim u svome zvanju vodia poteno pa da budemmojim suputnicima od koristi. Ali nemojte me slati u kolu, mene tako staramomka . . . Blago onome koji ne mora potkraj ivota kuati ono to je propustioda uini u mladosti! Ali, molim vas, priajmo radije o neemu drugome.

  Jest, preimo na neto drugo! odvrati dobroduni Hobble Frank ivo.Priajmo o mojim prijateljima koje u uskoro sresti, priajmo o OldShatterhandu, o dugakom Davyju, o debelom Jimmyju, o Winnetouu, koji. . .

  Winnetou? prekine ga Fred. Zar mislite onog slavnog poglavicuApaa? Gdje ete ga sresti?

  On se dogovorio samo s Old Shatterhandom. Nadam se da e biti s onustranu Llana estacada.

  Hm! Tada se i ja mogu nadati da u ga vidjeti. Naumio sam, naime,prijei preko Llana. Unajmili su me neki ljudi koje u prevesti preko pustinje iotii s njima jo do El Pasa. Oni su Yankeei, naumili su prijeko u Arizoni pravitidobre poslove.

  Moda trguju dijamantima?Jest, upravo tu robu kane kupovati. ini se da uza se nose goleme svote

  novca kako bi na licu mjesta kupovali drago kamenje.Helmers je mahao glavom i upao u njihov razgovor: Zar ti vjeruje u

  takvo nalazite? to se mene tie itavu tu priu smatram izmiljotinom.Bio je u pravu. U to vrijeme pojavile su se nenadano vijesti, da su u

  Arizoni otkrivena nalazita dijamanata. ak su i bila poznata imena ljudi koji su u malo dana postali bogatai naavi dijamante. Pokazivali su ak kamenje, a

  bio je dobar broj i velikih koji su navodno ondje naeni. Vijest se proirila

  itavom zemljom za malo tjedana, gotovo za malo dana. Kopai iz Kalifornije iiz svih sjevernih krajeva naputali su svoja dosadanja nalazita i urili u

 • 7/29/2019 Karl May - Llano Estacado

  20/134

  Arizonu. Ali ve je i pekulacija naila na plodno tlo. Navrat-nanos iskrsnula sudrutva kojima su bili milijuni na raspolaganju. Nalazita dijamanata bit ekupljena kako bi se mogla eksploatirati. Nitko nije mogao dobiti claim. Agenti

  su naprosto letjeli amo tamo nosei u depovima pokusne primjerke kamenja

  to su ih bili tek povrnim kopanjem izvukli na pojedinim mjestima.Preuveliavali su itavu stvar i za kratko vrijeme je dijamantna groznicaprerasla onu zlatnu od nekad.

  Oprezni su ljudi, meutim, pazili na svoje depove, a razoaranje, koje supredskazivali, uskoro je nastupilo. itava velika prijevara bila je izmiljena odnekolicine spretnih Yankeeja. Bili su se pojavili a da ih nitko nije poznavao;

  ponovo su nestali a da ih nitko nije upoznao. Zajedno s njima nestali su takoeri milijuni. Dioniari su uzaludno psovali. Veina ih je sada nijekala da u njihima dionica, nisu doputali da im se jo i smiju. Dijamantna nalazita, koja su sebila tako brzo proula, ponovo su opustjela, a razoarani kopai zlata vratili suse svojim nalazitima da ondje spoznaju kako su im drugi zaposjeli njihovamjesta, drugi koji su bili pametniji od njih. Time je stvar bila zavrena i nitkovie nije govorio o tome.

  Bilo je to nedugo poslije poetka groznice kad su se dosad opisanidogaaji odvijali ispred Helmersovih vrata.

  Farmer je bio jedan od onih koji nisu vjerovali u tu vijest. Juggle-Fred je

  naprotiv govorio: Zasada, ne sumnjam u istinitost svega toga. Ako sudijamante nali negdje drugdje, zato da ih ne bude i u Arizoni. Mene se sve tone tie. Ja imam drugog posla. to vi mislite o tome, mister Frank? Sud ovjeka

  u kojega je tako bistar um, vae iskustvo i znanje ne treba odbaciti.Hobble Frank je primijetio laku, ali dobrodunu crtu ruganja, ali je

  usprkos tome odgovorio: Raduje me to ste mi se obratili s toliko vjere, jer stese obratili na pravog ovjeka. Ja, naime, mislim da su dijamanti sasvim lijepastvar; ali osim svega toga ima i drugih stvari koje su takoer lijepe. U trenutkuvelike gladi obina drinska kobasica milija mi je od najveeg dijamanta, a akosam edan, e ne mogu utaiti nikakvim brilijantom. A zar ovjek i moeuiniti neto vie nego da se do sita najede i u potpunosti ugasi e? Ja samsobom i svojom sudbinom potpuno zadovoljan i ne trebam dragulja. Ili da njima

  okitim svoj amazonski eir? Umjesto dragog kamenja ja nosim svoje pero i tomi dostaje.

  Kad bih znao da u prijeko u Arizoni nai dragulj velik poputhajdelberke bave ili u najmanju ruku kao dobro izraslu tikvu od tri stotinekila, ja bih poao onamo i donio taj dragi kamen. Manjega, meutim, ne elim.Bilo bi mi inae suvie bijedno. Ali ako ovjek nikako ne zna hoe li uopeneto nai ili je te sree da iskopa kameni poput makova zrna, ne, nema togaovjeka koji e me dovui na dijamantno polje. Mi smo Evropljani i nama nisu

  potrebni dijamanti, jer svaki od nas u srcu nosi dragulj.

  Lijepo ste to rekli! povie Helmers, pruajui Hobble Franku ruku. Upravu ste govorei o dragulju u srcu. Ne trebamo se mi brinuti za dijamante koji

 • 7/29/2019 Karl May - Llano Estacado

  21/134

  navodno rastu u Arizoni. Tvoji ljudi, Frede, koje valja da provede krozpustinju, nee praviti ba osobite poslove. Bilo bi bolje u svakom sluaju kad biti ljudi sa svojim novcem ostali kod kue. Mogu ga se rijeiti a da i ne videnijedno dijamantno zrno. ini se kao da ba nisu mudri momci, jer su dopustili

  da se zna kako nose mnogo novaca uza se. To ne bih nikome svjetovao, aponajmanje ovdje.Sutra poslije podneva sastat u se ovdje s njima. Trebalo je da kupe jo

  dva tovarna konja, a za to im treba pola dana. Zbog toga sam pojahao naprijed

  kako bih vrijeme do sutra proveo s tobom.Dobro si uradio, stari prijatelju. Koliko ih je?estorica su, a nekolicina od njih ponaaju se kao pravi zelembai, ali

  meni je to svejedno. ini se kao da dolaze iz St. Luisa i vjeruju kako e sevratiti onamo s milijunima.

  Hoe li nai put do moje farme?Zacijelo hoe, jer sam im ga tano opisao i nemogue je da skrenu. Ali

  stani, crne, to ti je?To je pitanje bilo upueno Bobu.Dan se naime u meuvremenu gasio i nastupao je suton koji je u tom

  predjelu osobito kratak. Bilo se ve toliko zamrailo da je vidik bio dosta slab.Bob i Bloody Fox su usprkos tome budno pazili na Mormona. Burton se trudio

  da se tako postavi kao da uope ne pridaje vanosti razgovoru kako bi ostalezavarao da on kao Mormon, kojem je itavo bie nalikovalo pravom Yankeeju,ne razumije njemaki jezik ma kako oni glasno govorili i ma kako je bilo

  nemogue da ne uje svaku rije.Kad je Juggle-Fred govorio o onoj estorici koje e provesti kroz Llano

  estacado, Burtonove crte lica odavale su najveu napetost. Pri spomenu kako taestorica nose uza se mnogo novaca inilo se kao da je smijeak ozario njegovetanke usne, a to nitko nije mogao primijetiti zbog slabe vidljivosti.

  Od vremena do vremena podizao bi glavu kao da slua, a pogled jenestrpljivo upravljao onamo odakle je bio doao. Znao je da je zapravozarobljenik, jer ga oi erneve nisu isputale iz vida. Bivalo mu je iz minute uminutu sve neugodnije. Morao je razmiljati o Bobovoj prijetnji, a crncu nije

  vjerovao.Sada, kad se ve gotovo sasvim smrailo, inilo se da e Burtonu biti

  mogue da brzo ustane i pobjegne odatle, to bi mu kasnije zacijelo tee poloza rukom. Zbog toga je posegnuo za naprtnjaom to ju je bio donio; poeo ju jemalo pomalo povlaiti k sebi. Naumio je tada nenadano skoiti na noge i brzimkoracima zaviri za ugao kue. Kad bude jednom ondje i kad bude nestao ugrmlju, nije trebalo da se boji svojih progonitelja.

  Ali se prevario u Bobu. Ovaj je bio kao i svi crnci tvrdoglav u provoenjuonoga to je naumio. Crnac je primijetio kako Mormon posee za svojim

  stvarima, pa je ustao upravo u trenutku kad je ovaj htio skoiti; uinio je to takobrzo da je gotovo oborio Helmersa. Zbog toga je Juggle-Fred upitao Boba to se

 • 7/29/2019 Karl May - Llano Estacado

  22/134

  to zbiva ovdje. Ovaj je odgovorio: Masser Bob vidjeti kako lopov htjeti otii.Ve posegnuti za svoje stvari. Htjeti brzo pobjei. Masser Bob e ga na drugomtlu sastaviti sa zemljom zbog toga poi s njim i ne pustiti ga iz oiju.Pribliavao se krajnjoj taki klupe, tako da se, usprkos tome to je Mormon

  sjedio kraj drugog stola, nalazio u njegovoj blizini.Pusti ga neka ode! ree Helmers. Taj ovjek moda i nije vrijedan datoliko pazi na njega.

  Massa Helmers imati pravo. On nije vrijedan, ali je vrijedan novac kojion ukrasti. On ne otii bez pratnje masser Boba.

  Tko je zapravo taj ovjek? pitao je Juggle-Fred tiho. Odmah mi senije svidio. Izgleda kao neki vuk koji se preruio u ovcu. Kad sam ga ugledao,

  bilo mi je kao da sam ve tu otru, iljatu njuku negdje vidio i to u okolnostimakoje ne govore o njemu nita dobra. Helmers mu je u po glasa razjasnio zatoga Bob toliko promatra, nastavio je: Bloody Fox takoer, ini se, pazi na togovjeka vie no to doputa da to primijetimo. Nije li tako?

  Well! potvrdi mladi. Taj ovjek je meni neto uinio, a to nije biloneto dobro.

  Zar tako? to ti je uinio? Zato ga ne pita? propitivao se Helmers.Ja ne znam to je to bilo. Lupam glavu kako bih se dosjetio, ali uzalud.

  ini mi se kao da sam neto sanjao i pojedinosti sna ponovo zaboravio. A natemelju ovakvih nejasnih i maglovitih slutnja ne mogu navaliti na ovjeka.

  To ne razumijem. Ono to znam, to naprosto znam. O nekim maglovitimslutnjama u mene nema ni govora. Ali postalo je tamno. Hoemo li prijei u

  sobu?Ne, u kuu taj momak ne smije, a ja ga moram promatrati. Ja ostajem

  ovdje. Moda u se ipak dosjetiti kakav raun imam s njime.Tada u sepotruditi da donesem svjetlo kako se ne bi mogao oduljati

  odavde.Helmers je poao u kuu i uskoro se vratio s dvije svjetiljke. Bile su to

  jednostavne limene petrolejske posude, a iz jednog otvora virio je jaki stijenj.

  Staklenog cilindra i zaklona nije bilo. Usprkos tome svjetiljke su obasjavale

  prostor sve do vrata.

  Upravo u trenutku kad je Helmers objesio svjetiljke, zauli su se koracikoji su dolazili odande gdje su se nalazila kukuruzna polja. Moje se rukevraaju kui! ree on.

  Amerikanac naime smatra rukama svaku muku ili ensku osobu koja senalazi u njegovoj slubi. Ali Helmers se prevario. Kad se ovjek naao u krugusvjetla, vidjeli su da je to neki stranac. Bio je to neki dugaki, snani, ovjek sbujnom bradom, odjeven na meksikansku, ali bez ostruga to je upadalo u oi.Za pojasom mu je virio drak noa i dva revolvera, a u ruci je nosio teku pukuokienu srebrnim prstenovima. Dok su njegove tamne oi otro i prodorno

  promatrale prisutne, oni su imali utisak da pred njima stoji grub ovjek odkojega ne valja oekivati nikakve blagosti. Ugledavi Mormonovo lice nekako

 • 7/29/2019 Karl May - Llano Estacado

  23/134

  je osebujno zatreptao oima. Osim Mormona nitko to nije primijetio. Bio je nekiznak.

  Buenas tardes senores! pozdravio je. Veer osvijetljena bengalskomvatrom. Vlasnikove farme, ini se, kao da je neka poetska dua. Dozvolite mi

  da etvrt sata sjednem kraj vas i dajte mi gutljaj ako uope ima neto ovdje!Govorio je nekom mjeavinom panjolsko-engleskog jezika kojim seljudi esto slue na meksikanskoj granici.

  Sjednite, senor! ponudio ga je Helmers. to elite popiti? Pivo ilirakiju?

  Ostavite me na miru s pivom! Ne elim uti za tu njemaku tekuinu.Dajte mi dobru au rakije, ali neka ne bude malena! Jeste li me razumjeli?

  Njegovo dranje i nain kako je govorio odavalo je ovjeka koji nijenavikao na alu. Nastupio je kao da on ovdje zapovijeda. Helmers je ustao dadonese to je stranac elio, a pritom je pokazao klupu gdje je uinio strancumjesta. Ovaj je meutim mahnuo glavom govorei: Hvala vam, senor! Ovdjesu ve etvorica. Radije u sjesti kraj onog caballera koji je osamljen. Navikaosam na iroku savanu i nije mi drago da se tiskam.

  Prislonio je puku na stablo i sjeo kraj Mormona kojega je lakimpokretom ruke dotiui svoj sombrero pozdravio. Mormon je odvratio pozdravjednako kao to je bio pozdravljen. Priinjali su se kao da jedan drugoga nepoznaju.

  Helmers je nestao u kui. Ostali zbog pristojnosti nisu napadnopromatrali stranca. To mu je dalo dobru priliku da priapne Mormonu:

  Zato ne dolazite? Znate da su nam potrebne obavijesti. Sada jegovorio istim amerikim jezikom.

  Ne putaju me, aptao je upitani.Tko vas ne puta?Taj prokleti nigger ovdje.Zar taj to vas ne puta iz oiju? to eli?Tvrdi da sam pokrao novac njegovu gospodaru i kani me linovati.to se tie prvog dijela njegove tvrdnje on je u pravu; onaj drugi dio

  neka sebi izbije iz glave ako ne eli da mu nai korbai do krvi iibaju njegovu

  crnu kou. Ima li ovdje neto novo?Ima. estorica momaka koji se bave dijamantima ele s golemom

  sumom novca poi u Llano.Grom i pakao! Dobro doli! Zavirit emo im u depove. Ono poslednje

  drutvo nije ba bilo bogato. Ali tiho! Dolazi Helmers. Ovaj se vraao s golemom aom punom rakije. Stavio ju je pred stranca i

  rekao: Eto, senor! Zacijelo ste mnogo jahali danas.Jahao? odgovori ovjek. Pri tom je polaae istrusio. Zar u vas nema

  oiju ili bolje reeno zar ih imate suvie, pa vidite ono ega uope i nema? Tko

  jae, taj mora da ima i konja.Tako je.

 • 7/29/2019 Karl May - Llano Estacado

  24/134

  A gdje je meni konj?Zacijelo ondje gdje ste ga ostavili.Boe moj! Svoga konja zacijelo ne bih ostavio trideset milja daleko

  samo da u vas popijem au rakije, a koja zapravo ne vrijedi ni pet para.

  Ostavite je u ai ako vam ne prija. Uostalom, ja se ne sjeam da samgovorio o trideset milja. Tako, kako vi ovdje sjedite preda mnom, vi ste ovjekkoji u svakom sluaju posjeduje konja. Gdje je, to se mene ne tie.

  I ja tako mislim. Uope, nemojte se brinuti o meni. Jeste li merazumjeli?

  Zar mi osporavatepravo da se brinem o onim ljudima koji svraaju namoju osamljenu farmu?

  Zar me se moda bojite?Nesmisao! Htio bih vidjeti ovjeka kojega bi se Helmers bojao.To mi je drago, jer sam vas upravo htio zapitati da li bih mogao

  prespavati ovu. no kod vas.Govorei to lukavo je gledao Helmersa. Ovaj je odgovorio: Za vas nema

  mjesta u mojoj kui.Dovraga! Zato ne?Sami ste rekli neka se ne brinem za vas.Ali ja jo ove noi ne mogu trati k vaem najbliem susjedu. Prispio

  bih ondje tek sutra ujutro.Spavajte na otvorenom. Veeri su blage, zemlja je mekana, nebo je

  najlepi pokriva to postoji.

  Vi me dakle, odbijate.Tako je senor! Tko eli biti moj gost, mora se potruditi da bude

  pristojniji no to ste to vi bili.Da bih smio spavati u nekom kutku vaeg dvorca, zar da vam pjevam uz

  gitaru ili mandolinu? Ali kako vam drago! Vae mi gostoprimstvo ba nije nipotrebno; nai u svagdje mjesto gdje u, prije no to budem zaspao, razmiljatio tome kako da razgovaram s vama ako se jo negdje jednom sretnemo.

  Nemojte u toj prilici zaboraviti razmiljati i o tome to u vam jaodgovoriti na to.

  Zar je to moda neka pretnja, senor? Stranac je ustao i ispravio se usvoj svojoj veliini i irini suprotstavivi svoje tijelo Helmersovu.

  O, ne,nikako! smijao se Helmers bez bojazni. Tako dugo dok nisamprisiljen da se neemu oduprem, ja sam veoma miroljubiv ovjek.

  To bih vam takoer i svjetovao. Stanujete gotovo na rubu pustinje smrti.Preporua se oprez, preporua vam se da sa strancima budete u dobrimodnosima. Inae bi vas Sablast Llana estacada mogla nai.

  Znate li vi tu Sablast?Nisam je jo vidio. Zna se da se Sablast najradije pojavljuje preuzetnim

  ljudima kako bi ih otpremila u vjenost.

 • 7/29/2019 Karl May - Llano Estacado

  25/134

  Ne elim vamprotusloviti. Moda su svioni ljudi, to ih je Sablasthicem u elo otpravila na drugi svijet i koji su naeni u Llanu, neko bilipreuzetni ljudi. Ali je zanimljivo da su ti momci gotovo uvijek u prosjeku bili

  razbojnici i ubojice.

  Zar doista? pitao je doljak podrugljivo. Moete li to dokazati?Zapravo i mogu. U tih mrtvih ljudi uvijek je bilo stvari koje su prijepripadale ljudima koji su naeni ubijeni i opljakani u Llanu. Zar to nijedovoljan dokaz?

  Ako je tome tako, elim vas prijateljski opomenuti: nemojte nijednogovjeka ohladiti na vaoj farmi, inae bi i vas mogli nai s kuglom u elu.

  Senor! podigne Helmers glas. Kaite jo samo jednu takvu rijesastavit u vas sa zemljom! Ja sam poten ovjek. Sumnjiv mi je meutim svakiovjek koji krije svoga konja da ga ne bi smatrali bravom ve siromanim i

  bezopasnim lutalicom.Zar se to mene tie? prosiktao je stranac.Ako mislite da je tome tako ja se ne protivim. Danas ste ve drugi koji

  mi lae kako nema konja. Prvi je bio ovaj svetac ovdje. Moda su vai konjiprivezani jedan kraj drugoga. A moda se u vaem drutvu nalaze i ostali jahaikoji ekaju da se vratite. Kaem vam otvoreno, ove u noi dobro uvati svojukuu, a pri prvoj danjoj svjetlosti oistit u okolicu. Tada e se zacijelo pokazatikako su u vas veoma dobri konji. Stranac je stisnuo obje pesnice, podigaodesnicu na udarac i pristupio korak do Helmersa viui:

  ovjee, zar odista tvrdi da sam ja bravo? Reci to otvoreno ako se

  usuuje! Tada u te udariti. . . Netko ga je prekinuo u govoru.Bloody Foxje pozorno promatrao stranevu puku. Kad se stranac

  podigao i drvetu, kraj kojega je bila puka prislonjena, okrenuo lea, ustao jemladi, pristupio stablu kako bi mogao tano razgledati puku. Oi su mu sjale,a crta neke eljezne nemilosrdne odlunosti poivala je na njegovim ustima.Obratio se strancu i stavio mu ruku na rame.

  to eli, mladiu? pitao je ovjek grubo.elim vam odgovoriti umjesto Helmersa, odgovori Bloody Fox mirno.

  Jest, vi ste bravo, razbojnik ste, ubojica! uvajte se Sablasti Llana estacada, jer

  obiava svako umorstvo kazniti kuglom u elo. Orija je stupio nekolikokoraka unazad, mjerio je mladia zauenim i prezirnim pogledom, a tada senasmijao podrugljivo:

  Djeae, mome, mladiu, zar si poludio? Samljet u te jednim jedinimstiskom u kau.

  Neete to uiniti! Bloody Foxa ba nije tako lako samljeti. Vjerovali stekako moete biti bezobrazni s ovim muevima. A eto doao je mladi da vamdokae koliko vas se bojimo. Ubojica iz Llana estacada bit e kanjen.Kaznu eizvriti Sablast Llana estacada. Vi ste ubojica i ja u zamijeniti Sablast.

  Pomolite se! Uskoro ete se nai pred vjenim sucem.

 • 7/29/2019 Karl May - Llano Estacado

  26/134

  Te rijei mladieve, koji je jo bio napola djeak, osobito su se dojmilesvih prisutnih ljudi. Uinio im se sasvim drugaiji. Kako je ovdje stajao

  ponosno uspravljen, ruku prijetei ispruenih, oiju sjajnih i odlunih crta lica,bio je pravi glasnik pravde, izvrilac pravedne kazne. Stranac je problijedio iako

  je mladia gotovo za glavu nadvisivao rastom. Ipak se ubrzo sabrao, glasno senasmijao i povikao:Odista, taj je mladi poludio! Buha eli objesiti lava! Tako neto jo

  nitko nije uo! ovjee, razmisli jo jedno kakav sam ja ubojica.Ne rugajte se! to sam rekao, to e se desiti, na to se moete osloniti!

  ija je ono puka to je prislonjena na ono stablo?Naravno, moja.Otkada je ta puka vae vlasnitvo?Imam je ve vie od dvadeset godina. Usprkos njegovu ruganju i

  njegovim rijeima djeakovo dranje toliko se dojmilo ovog golemog stranca dase uope nije dosjetio da uskrati odgovor.

  Moete li to dokazati? pitao je Bloody Fox.Mome, kako da to dokaem? Moe li ti dokazati neto suprotno?Jest. Ta je puka bila vlasnitvo senora Rodrigueza Pinta s Estanzie del

  Meriso prijeko kraj Cedar Grovea. Prije dvije godine posjetio je sa svojom

  enom, svojom kerkom i tri vacherosa Caddo na Washita riveru. Oprostio se,ali se nikada nije vratio kui. Kratko vrijeme poslije svega toga nali su estleeva u Llanu estacadu, a tragovi su odavali da su kolci bili krivo postavljeni.Tapukaje bila njegovo vlasnitvo. Da ste tvrdili kako ste je pred malovremena kupili bilo gdje, stvar bi valjalo ispitati. Ali budui da tvrdite kako jevaa ve dvadeset godina, niste je mogli kupiti ve ste sami ubojica i potpadate

  prema tome pod zakon Llana estacada.Pseto! krgutao je zubima stranac. Zar da te smlavim? Ta puka je

  moje vlasnitvo. Dokai da je pripadala onom estanzieru.Odmah u to uiniti! Mladi je uzeo puku u ruke i pritisnuo neki mali

  komad srebrne ploice koji je bio na donjem dijelu kundaka. U tren oka seploica pomaknula, a pod njom se ukazalo ime koje je prije bio spomenuo.

  Pogledajte! ree mladi pokazujui puku ostalima. Evo nepobitnog

  dokaza da je ta puka bila vlasnitvo estanziera. Bio je moj prijatelj i ja je tanopoznam. Smatram tog ovjeka ovdje ubojicom i to mi dostaje. Trenuci njegovaivota su izbrojeni.

  Tvoji takoer! povikao je stranac poskoivi na tuitelja kako bi muoduzeo puku.

  Bloody Fox je meutim poput munje poskoio nekoliko koraka unazad,uperio puku na njega i zapovjedio:

  Stani, inae pucam! Znam kako valja razgovarati s takvim ljudima.Hobble Frank, Juggle-Fred, uzmite ga na nian i ako se pomakne sastavite ga sa

  zemljom.Obojica su u tren oka podigli svoje puke i upravili ih na Meksikanca.

 • 7/29/2019 Karl May - Llano Estacado

  27/134

  Bila je rije o zakonu prerije koji ima jedanjedini ali veoma opirniparagraf. Ispravan zapadnjak u takvu sluaju ne krzma. Stranac je uvidio da jestvar ozbiljna. Rije je bila o ivotu, zbog toga je stajao ne miui se.

  Bloody Fox je sada spustio svoju puku, jer su ostale dvije bile upravljene

  na stranca, zaustio je:Ja sam izrekao osudu koja e odmah biti izvrena.Kojim pravom? pitao je Meksikanac, a glas mu se tresao od ljutnje. Ja

  sam nevin i ne doputam da me se linuje.Neu vas ubiti kao to krvnik ubija osuenika. Stat ete mi okom u oko,

  suelice, svaki e u ruci imati puku. Vai meci e me takoer moi pogoditikao i moji vas. Nee to biti ubistvo ve potena borba. Stavit emo ivot protivivota iako bih vas mogao ubiti na licu mjesta, jer vi ste ubojica.

  Mladi je stajao uspravno i samouvjereno pred strancem. Govorio jeozbiljno i odreeno, a ipak odluno. Bravo je meutim odgovorio podrugljivo sesmijui:

  Otkako ovdje na granici nejaki djeaci vode glavnu rije. Kad ne bi bilotih ljudi, koji su u mene uperili svoje puke, ve bih te ja udesio. Zakrenuo bih tivratom kao to se okree vratom vrapcu. Zar si odista tako lud i eli se samnom mjeriti? Ako je tome tako ja se ne protivim. Moji meci e ti pokazati putkojim se ide u pakao. Ali opominjem te da se i svi ostali dre svega onoga to suizrekla tvoja preuzetna usta. Traim potenu borbu, a za pobjednika otvoreno

  polje.Oho! povikao je Helmers. Tako se nismo pogodili. Kad biste ak i

  imali sreu u borbi, ima ovdje ljudi koji bi eljeli porazgovoriti nekoliko rije i svama. Njima ete morati da ostanete na biljei.

  Ne, tako ne! prekine ga Bloody Fox. Ovaj ovjek pripada meni. Nitkonema prava na njega. Ja sam taj koji ga je izazvao i ja sam mu dao rije da e

  borba biti potena. To obeanje morate drati u sluaju da poginem.Ali, mome, razmisli...Nita tu nema da se razmilja! Ovaj nitkov je zacijelo pripadnik

  Leinara Llana estacada i morao bi biti kanjen bez velikih ceremonija. Alitakvo mi se krvnitvo ne svia, ja elim borbu, a vi ete mi sada obeati da e se

  ovaj ovjek nesmetano smjeti da udalji ako ja poginem.Ako je to doista tvoja elja, mi je moramo provesti. Ali e ostaviti ovu

  zemlju pun prijekora, jer si se pobrinuo svojim neopravdanim milosrem danitkov i dalje nastavi svojim zanatom.

  No, to se toga tie, ja sam miran. Vidjet emo da li moje kugle samozato poivaju u leitu kako bi pravile rupe u zraku. Reci, dakle, mome, kakvati udaljenost odgovara.

  Pedeset koraka, izjasni se stranac, jer je njemu bilo upravljeno topitanje.

  Pedeset! smijao se Bloody Fox. Nije to ba suvie blizu. ini se kaoda vam je mnogo stalo do vae koe. Ali nee vam to mnogo pomoi.

 • 7/29/2019 Karl May - Llano Estacado

  28/134

  Prijateljski u vam neto saopiti, naime da u i ja ciljati kao i Sablast Llanaestacada, u elo. uvaj, dakle, elo!

  Samo ti pretjeraj, djeae! krgutao je zubima njegov protivnik.Dobio sam ono to sam elio, obeanje da u se moi udaljiti. Skratimo, dakle,

  stvar! Daj mi mojupuku.Kad budu zavrene sve pripreme, dobit ete je, prije ne. Vama ne valjavjerovati. Neka Helmers izmjeri razdaljinu, pedeset koraka. Kad budemo

  zauzeli poloaj, Bob e jednom svjetiljkom osvijetliti vas, a Hobble Frankmene, kako bismo tano vidjeli jedan drugoga i kako bismo bili siguran cilj.

  Tada e vam Juggle-Fred dati vau puku, a Helmers meni moju. Helmerse dati znak, a od tog trenutka mi emo slobodno pucati, svaki dva metka; naesu puke dvocijevke.

  Tko napusti svoje mesto prije no to suispaljeni meci, bit e ubijen odonog ovjeka koji ga osvetljava. U tu svrhu e Bob i Frank imati u rucirevolver.

  Lijepo! To biti veoma lijepo! povie Bob. Masser Bob odmah datilopovu kuglu ako on htjeti trati! On izvue oruje iz pojasa i pokaza gastrancu cerei se.

  I ostali su pristali na uvjete Bloody Foxa;pripreme su odmah otpoele.Svi su bili toliko zauzeti time da nikome nije na um palo da obrati panju na

  pobonog Tobiju Preissegotta Burtona. Mormonu se, ini se, ta svaa veomasvidjela. Pomakao se polako sa svoga mjesta prema uglu klupe i izvukao noge

  ispod stola, tako da je u pogodnom trenutku mogao odmah potrati.Sad su oba protivnika zauzeli svoja mjesta, udaljeni pedeset koraka jedan

  od drugoga. Pokraj stranca stajao je crnac drei u lijevoj ruci svjetiljku, a udesnici napeti pitolj. Pokraj Bloody Foxa stajao je Hobble Frank sa svojomsvjetiljkom, a u drugoj je ruci drao pitolj tek prividno, jer je bio uvjeren da ganee morati upotrijebiti protiv potenog mladia.

  Helmers i Juggle-Fred drali su obojica napete puke u pripremi. I za tena borbu navikle ljude bio je to trenutak najvee napetosti. Dva plamena to suna vjetru podrhtavala obasjavala su aavocrvenim, drhtavim sjajem objeskupine. Protivnici su stajali mirno, ali na nemirnom svjetlu inilo se kao da se i

  oni stalno pomiu. Pod tim je uvjetima bilo vrlo teko tano nianiti, pogotovujer je osvjetljenje bilo tako oskudno da se nije moglo raspoznati uicu ni prednjinian.

  Bloody Fox je bio bezbrian i hladnokrvan. Njegov se protivnik nalazio usasvim drugaijem raspoloenju. Juggle-Fred, koji mu je trebao predati puku istoga stajao sasvim blizu njega, vidio je kako mu oi gore mrnjom, a rukenestrpljivo podrhtavaju.

  Jeste li spremni? upita napokon Helmers.Da, potvrdie obojica priem je stranac odmah ispruio ruku prema

  puci. On je zasigurno namjeravao da pretekne Bloody Foxa bar za polovinusekunde.

 • 7/29/2019 Karl May - Llano Estacado

  29/134

  Ima li koji od vas neku elju u sluaju da pogine? raspitivao seHelmers.

  Neka avo nosi tvoju znatielju! povie stranac uzrujano.Ne, odgovori mladi tim smirenije. Ja vidim na tom ovjeku da on ne

  moe ciljati. On sav drhti. Ako me ipak sluajno pogodi, nai e u mojoj torbina sedlu ta je potrebno da zna. A sada daj znak da zavrimo time!No, dakle, ovamo s pukama! Dajte vatru!Helmers prui Bloody Foxu puku.Mladi je ravnoduno prihvati,

  odvagne je u desnoj ruci kao da eli vidjeti koliko tei. Nije se inilo kao da muivot ovisi o jednom sasvim kratkom trenutku.

  Drugi je svoju puku naprosto oteo Juggle-Fredu. Okrenuo se tako da muse vidjela samo lijeva strana tako da prui to je mogue manji cilj, i naniani.Njegov je hitac prasnuo.

  Halo! Dum! zagrmi crnac. Massa Bloody Fox nije pogoen! O, jao! Opleasure! O, happiness! Skakao je s obje noge odjednom u zrak i pleui sevrtio oko sebe, ponaao se kao da je podivljao od sree.

  Hoe li se primiriti, ovjee! zagrmi Helmers. Tko da tu tano nianikad ovako vitla svjetiljkom.

  Bob je u asu shvatio da je njegovo ponaanje samo na tetu onoga komeeli pobjedu. U asu se uspravio poput svijee i povie: Masser Bob se umiriti!Masser Bob ne micati! Massa Bloody Fox brzo pucati! Ali stranac nije spustio

  puku s obraza. On ponovno opali i taj hitac promai, iako je Bloody Fox stajaomirno kao i prije izlaui protivniku svu irinu tijela i vaui svoju puku u ruci.

  Prokletstvo! prokune bravo.Bio je osupnut. Tada protisne jo jednu kletvu, koju ne moemo ponoviti,

  i poskoi ustranu u namjeri da pobjegne.Stoj! povie crnac. Ja pucati! On opali. Ali nije samo njegov pucanj

  odjeknuo.

  U tom kratkom trenutku, dok je njegov protivnik okamenjen od straha

  stajao nepomino, iskoristio je Bloody Fox da podigne svoju puku. Tako jebrzo odapeo kao da i ne treba ciljati, okrene se tada na peti i po obiaju ponovonapuni puku. Tada ree mirno:

  Dobio je svoje! Otiite tamo, Frank! Vidjet ete posred njegova elarupu! Frank i Helmers poure k mjestu gdje je pao stranac. Bloody Fox ih je

  polako slijedio poto je ponovo napunio puku.Tako je odjekivao slavodobitno glas crnca: O, courage! O, bravery! O,

  valor! Masser Bob poubijati sve lopue! Ovdje leati ovjek i ne micati se smjesta. Gledati massa Helmers i massa Frank! Masser Bob pogoditi njega u

  elo? Biti rupa jedna sprijeda, a druga straga! Oh, masser Bob jedan hrabrizapadnjak! On s lakoom svladati tisuu neprijatelja.

  Da, ti si izvrstan strijelac! potvrdi Helmers koji je kleknuo do mrtvaca i

  pretraivao ga. Kuda si zapravo ciljao?

 • 7/29/2019 Karl May - Llano Estacado

  30/134

  Masser Bob ciljati tano u elo i njega tamo pogoditi. O masser Bob bitia giant, a hero; masser Bob biti invincible, masser Bob cant'be beaten, that's

  all!uti, crni! Ti niti nisi junak, niti veliina, a niti nepobjediv! Ti si pucao u

  bjegunca, a to nije nikakvo junatvo. Osim toga nije ti na um palo da svojimstarim topom cilja u elo ovog ovjeka. Evo, pogledaj njegove hlae! ta vidiovdje?

  Bob osvijetli dolje i promotri mjesto koje je pokazivao Helmers.

  To biti jeda rupa, jedan zarez, odgovori on.Da, zarez koji je uinila tvoja kugla. Ti si pucao kroz noge, a kae da si

  ciljao u elo. Stidi se! A uz to je razmak bilo manji od est koraka!Oh, oh! Masser Bob se ne morati stidjeti. I Masser Bob pogoditi u elo.

  Ali massa Bloody Fox takoer pucati i on pogoditi hlae. Masser Bob izvrsnopucati! Mnogo bolje nego massa Bloody Fox!

  Da, to nam je poznato.Ali kakav pogodak, Bloody Fox! Teko e tonetko iza tebe ponoviti. Nisam ni vidio da gaa.

  Ja poznajem svoju puku, ree mladi skromno, i znao sam da e sesve upravo ovako zavriti, jer je momak bio previe uzbuen. On je drhtao. To

  je uvijek glupost, pogotovu kad ovjeku ivot ovisi o dva metka.ovjek je bio mrtav. Okrugla, otro omeena rupa koila se posred ela.

  Kugla je straga izala napolje.Upravo tako kao to navodno puca Sablast Llana estacada, ree

  Juggle-Fred zadivljen. Uistinu, to je majstorski pogodak. Momak je primio

  svoju plau. ta da uradimo s njegovim leom?Moji e ga ljudi sahraniti, odlui Helmers. Da nam mrtvac stoji stalno

  pred oima nije ba radostan pogled, a i najgori zloinac je ipak ovjek. Alipravde mora biti, i tamo kamo sudska mo ne stie moramo sami stvar uzeti usvoje ruke. A ovdje, osim toga, nema ni govora o zakonu lina, jer mu jeBloody Fox postavio ravnopravne uvjete. Bog neka se smiluje dui pokojnika!A sada emo ta se desilo? Bob je glasno zavikao. On je sada bio jedini ijeoi nisu bile upravljene na mrtvaca.

  Heigh-ho! odgovori crnac. Massa Helmers neka pogleda onamo!

  On pokae rukom u pravcu gdje su stajali stolovi i klupe. Tamo je sadabilo tamno poto su se oba nosaa svjetiljki sada nalazila kraj skupine.

  Zato? ta je tamo?Nita, ba nita biti tamo! Ako massa Helmers i svi drugi masse tamo

  pogledati nita nee vidjeti, jer Weller otii.Egad! Mormon je pobjegao! povie Helmers poto je skoio od lesa.

  Brzo ga slijedite! Moda ga jo uhvatimo!Skupina se u asu razila. Svak je pojurio u smjeru kuda ga je slutnja

  tjerala. Samo je jedan ostao - Bloody Fox. Stajajo je nepomino i oslukivao u

  tamu noi. Tako je ekao sve dok su se ljudi vratili da jave, kako je ipretpostavljao, da nisu naili ni na kakav trag bjegunca.

 • 7/29/2019 Karl May - Llano Estacado

  31/134

  Well, i mislio sam! ree on. Bili smo glupi. Mogue je da je tajnavodni Mormon jo mnogo opasniji ovjek od ovog mrtvaca ovdje. Pobrinutu se da ga ponovo vidim i to doskora! Good evening, gospodo! Podigao je

  puku koja je ispala iz ruku mrtvog i zakoraio prema svom konju.

  Odlazi li? upita Helmers.Yes. Ja sam ve odavno htio otii, ali sam s ovim strancem izgubiomnogo dragocjena vremena. Puku u uzeti sa sobom da je jednom predamzakonitim nasljednicima.

  Kada u te ponovo vidjeti?Kad to bude potrebno. Ni prije ni kasnije. Mladi uzjae i odjuri, a da

  nikom ni ruku pruio nije.udnovat mladi, miljae Juggle-Fred tresui glavom.Ostavimo ga! branio ga je Helmers. On uvijek zna ta radi. Da, on je

  mlad, ali moe se usporediti s mnogim starcem i ja sam uvjeren da e uskoroepati toga Tobiju Preissegotta Burtona!

 • 7/29/2019 Karl May - Llano Estacado

  32/134

  PUSTINJSKI LEINARI

  Otprilike dva sata prije no to su Hobble Frank i Bob susreli Bloody Foxa

  jahala su dva druga ovjeka iz pravca Coleman Cityja. Ali vjerojatno nisusvratili u to mjesto, jer njihov je izgled odavao da due vrijeme ve nisu bili ublizini nastanjenih predjela. Jedan je od njih bio duga i mrava rasta, a jahao je

  jednu nisku, naoko slabu mazgu. Nosio je konate hlae koje su vjerojatno bileskrojene za neku niu ali deblju osobu. Na bosim je nogama imao kone cipelekoje su toliko puta ve bile krpane da su se i sastojale od samih zakrpa. Tijelotog ovjeka pokrivala je koulja od bivolje koe, ali prsa su mu bila gola jer nijeimao ni dugmadi ni kukica ni vezica. Rukavi su mu sezali jedva do lakata. Oko

  dugakog vrata ovio je pamunu maramu ija se prvobitna boja vie nije mogla

  raspoznati.Na iljatoj mu je glavi bila neka stvar koja je pred mnogo godinabila vjerojatno sivi cilindar, ali danas se sastojao od neopisivo svinutog i

  izguvanog tuljka i komadika oboda koji je dugonji sluio kao zaklon odsunca, a i pri snimanju tog udnog pokrivala s glave. Umjesto pojasa imao jedebelo ue za to je zataknuo dva revolvera i bowie no. Osim toga bilo je na toue privreno mnotvo kesica s potrebnim malenkostima. Na leima mu senalazio gumeni kaput. Ali kakav! To se remekdjelo stisnulo i skorilo ve kod

  prve kie i sad ga je mogao nositi samo prebaena preko lea kao husarskikaputi. Poprijeko, preko dugakih nogu, imao je sretni vlasnik prekrasnog

  gumenog kaputa jednu od onih puaka kojom izueni lovac skoro nikada nemoe promaiti cilja.Drugi je jaha sjedio na jednom izvanredno visokom i jakom kljusetu.

  Bio je debeo i okrugao, ali tako malen da su njegove prirodno kratke noge

  mogle tek napola obuhvatiti strane konja. Iako je bilo toplo razdoblje, nosio je

  krzneni kaput koji je bolovao od pomanjkanja dlaka. Kad bi sakupili sve dlake,

  bilo bi ih jedva dovoljno da se pokrije koa jednog mia. Glavu mu je pokrivaoprevelik panama eir, a ispod krzna virile su dvije divovske izme spreklopima. Poto su rukavi krznenog kaputa bili predugaki, moglo se oditavog tog ovjeka vidjeti samo dobro uhranjeno, crveno i dobroduno lukavolice. I on je drao ispred sebe dugaku puku. Sve ostalo oruje pokrivalo mu jekrzno. Ova dvojica bili su Davi Kroners i Jakov Pfefferkorn, posvuda poznati

  kao dugaki Davy i debeli Jimmy. Obojica su bili nerazdruivi i ivjeli su vegodinama zajedno na Divljem zapadu. Jimmy je bio Nijemac, a Davy Yankee,

  ali Davy je tokom vremena nauio od Jimmyja toliko njemaki da se mogaosluiti i tim jezikom.

  Predio u kome su se nalazili bio je kamenit i neplodan. Na tlu je raslo

  kvrgavo dbunje izmijeano ponekad jukama i kaktusima. Izgleda da u blizininije bilo vode. Povremeno se debeljko uspravljao u sedlu kako bi zadobio bolji

  pregled nad okolicom i uvijek bi se razoarano sputao natrag u sedlo.

 • 7/29/2019 Karl May - Llano Estacado

  33/134

  avolski tuan predio! mrmljao je. Tko zna hoemo li jo danas naigutljaj svjee vode.

  Hm! gunao je drugi. Mi se upravo pribliavamo podruju Llanaestacada. Tu ne moemo nita bolje ni oekivati. Ili misli li, debeli, da u

  pustinji ima izvora, puna s jajima ili masnoga mlijeka?uti, dugonjo, i ne priaj kako mi sline ne bi dolazile na usta. Bojim seda emo biti prisiljeni uzeti sok od kaktusa protiv ei.

  To bogme ne! Jo se ne nalazimo u plainsu. Helmersov dom, u kojiemo tek sutra doi, lei na nekoj vodi. Znai da plodna zemlja jo nije iza nas.

  Nadam se da se na dananji cilj, Old Silver nalazi usred nekog otoka drvea iligrmlja na koji se esto naie i u pustim predjelima. A ti zna da me moje slutnjerijetko varaju, uvijek se nekako ovijaju oko stvarnosti.

  Ne bi li radije utio o tome? Tvoje nas slutnje dosad nisu niemu dovele.Stalno smo samo mislili na to da to bre napredujemo i nismo se pobrinuli dase ogledamo za nekom peenkom. Ne zahtijevam ba da to bude puran, ali

  prerijsku kokoku bih vrlo rado susreo. Moda bi mi dozvolila da joj mojompukom zaelim dobar dan!

  Ti ima suvie zamamljive misli, Jimmy! Ja bih bio zadovoljan kad bijedan obini zec doao na pomisao da nam se pokae. Tada bismohave care!Evo jednoga!

  Jednim je pokretom zaustavio mazgu. ivotinja je stala nepomino.Upravo je ispred njih dvojice iskoio iz usamljenih uperaka trave jedan zec.Davy je u trenu naciljao i odapeo. Zec se prevrnuo i ostao leati. Kugla mu jeprobila glavumajstorski pogodak kraj tako brzog gaanja.

  Teksaki zec velik je kao i na evropski, nije rijetka divlja i ima vrloukusno meso. Ima veoma dugake ui, poput mazge, pa ga i zovu mazgasti zec.

  Davy odjae do mjesta gdje je leao zec, podigne ga i, jaui pri tomdalje, ree:

  Peenka je ovdje, a ja se nadam da e se i vodica nai. Vidi li da mojeslutnje nisu uzaludne? Ali, sluaj! Nije li to bio pucanj?

  Da bio je. I moj ga je konj uo.Kljuse je nozdrvama njuilo zrak i striglo ivahno dugim uima. Oba su

  se lovca uspravila i gledala u pravcu odakle se uo pucanj. uo se iz veedaljine no to je sezao njihov pogled; nalazili su se u jednoj maloj uvali. AliDavy pokae gore u zrak gdje je polagano kruila jedna velika ptica grabljivica.

  Jastreb kokoar, miljae on. Zar ne, Jimmy?Ne. To je kraljevski orao, vidi se po arenom perju. Sigurno je bio kraj

  neke strvine, jer se tako prejeo da jedva leti. Netko ga je pucnjem uznemirio i

  mi moramo vidjeti tko su bili ti ljudi. Svakako se ovdje isplati da zna kogaima pred sobom. U blizini Llana estacada nije ba sasvim sigurno. Tko toispusti iz vida moe lako postati hrana orlovima, a to ne smatram da je

  najugodniji osjeaj. Dakle, naprijed, stari Davy! Podboli su konje. Ali poznatoje da su mazge vrlo svojeglava stvorenja. Takvo se stvorenje ponajee, tada

 • 7/29/2019 Karl May - Llano Estacado

  34/134

  kad nam je potrebna najvea brzina, nee da pokrene s mjesta. A tadaodjednom, da to nadoknadi, pone ta ivotinja galopirati upravo u trenutku kad

  je elimo zaustaviti. Davyjeva mazga nije bila nikakva asna iznimka. Tek toje osjetila ostruge stala je i ukoila sve etiri noge poput jarca za pilenje drva.

  On ju je jo jae podbo ali rezultat je bio da je stavila glavu meu prednje noge,a stranje je podigla u zrak, kako bi zbacila jahaa. Ali Davy je poznavao svogdugogodinjeg prijatelja tako dobro da se nije dao zbaciti iz sedla.

  ta ti pada na pamet, Old Joker? smijao se on. Odmah u ti istjeratimuice iz glave. Pomakao se prema natrag, uhvatio rep ivotinje i jednim gazamahom povukao prema naprijed. Mazga je smjesta poskoila sa sve etirinoge u zrak i tada zagrabila upropanj tako da ju je Jimmy jedva slijedio. To

  povlaenje za rep bilo je tajno sredstvo kojim se u trenu lomila tvrdoglavostovog ljubaznog stvorenja.

  Kad su oba jahaa napustili udolinu, spazie na svoje iznenaenje uudaljenosti od otprilike est milja neku udnovato rastoenu uzvisinu koju nisuoekivali ovdje u blizini plainsa. U isto vrijeme spazie skupinu jahaa koja sezaustavila kraj nekog predmeta to je leao na zemlji i to tako blizu da su ovadvojica trebala samo jednu minutu da stignu do njih. Odmah su zaustavili konje.

  Trebalo je ponajprije doznati da li e se ti jahai, njih estorica na broju,neprijateljski odnositi. Spazili su doljake. Krug, koji su tvorila ova estorica,otvorio se, ali nisu primijetili nikakve neprijateljske namjere.

  ta misli? pitao je Jimmy. Da poemo onamo?Mislim da poemo. Ve su nas vidjeli, pa ako su razbojnici, u svakom

  nam sluaju ne gine borba s njima. Ali moramo biti oprezni kako im ne biuspjelo da nas okrue. Bit emo spremni da pucamo.

  Ne vjerujem da su razbojnici. Vie mi lie na ljude koji su radizadovoljstva poli na izlet. Njihova su odijela zasigurno jo prije tjedan danavisjela u trgovini. Oruja nose dosta sa sobom, ali to se tako svijetli i blijeti danije mogue da su ga upotrijebili. Konjima se vidi da su svjei i hranjenimljevenim kukuruzom, tako da mi se ini kako smo susreli neke bezopasneizletnike. Uvijek mi je drai susret s takvimutokljuncima negoli s ljudimakojima je jedini zadatak da vlasnitvo tuih ljudi pretresu u svoje depove.

  Priimo im, dakle! Obojici nije ionako nita drugo preostalo, jer su ovaestorica podboli konje i pojurili im ususret.

  Doite blie! povikali su Jimmyju i Davyju. Vidjet ete neto!ta to? upita debeljko.Doite samo! Pourite!Sad su se sreli. Lica ove estorice, to su dosad bila ozbiljna i zabrinuta,

  odjednom su sasvim promijenila izraz. Dvanaest oiju upravilo se iznenaeno uoba lovca. Tada im je zapoelo neto trzati oko usnica i na kraju prasnue svi uzvonki estoglasni smijeh.

 • 7/29/2019 Karl May - Llano Estacado

  35/134

  Egad! povie jedan. Koga to vidimo? Dvojicu udnovatih svetaca!Really wonderful fellows! Look at those chaps! smijali su se i vikali svi odreda.

  Molim vas, gospodo, dozvolite nam da vas pomno razgledamo! ree

  kolovoa. Neto takva nismo jo nikada vidjeli.Lovci se dosad nisu ni pomakli. Ali kad se ovaj ovjek pribliiodugakom Davyju, potjera lovac svoju mazgu nekoliko koraka unatrag i upita:

  Hoete li mi ponajprije rei svoje ime, sir?Zato ne? Zovem se Leader.Hvala! Dakle, mister Leader, ja vrlo rado inim svakome usluge.

  Zadovoljit u i vas, ali moram vas upozoriti da moja puka lako opali. To jezvualo tako ozbiljno da je smijeh zaas prestao. Leader odgovori:

  Imate li moda namjeru da se otarete o nas?Ni u kom sluaju! Tarite se sami ako ste prljavi i uzmite k tome dosta

  sapuna i vode!Tada Leader posegne za svojim revolverom i zaprijeti:

  Umirite se, sir! Moje kugle nisu uglavljene tako vrsto kao to to vimislite.

  Pah! nasmija se Davy. Ne budite smijeni. Vaa je prijetnjadjetinjasta!

  Tako, dakle! Budite dobri i recite nam svoja imena kako bismo znali skakvim slavnim junacima imamo posla.

  Ja se zovem Kroners, a moj saputnik Pfefferkorn.

  Na ta imena ne trebate sebi nita umiljati, jer ovako se moe zvati samojedan Nijemac, a ljudi takvog podrijetla ne vrijede ovdje nita.

  To je stanovite koje vam ne elim oduzeti. Ja nisam lijenik za luake.Doi, Jimmy!

  Dugonja je pognao svoju mazgu, a debeljko ga je slijedio. Obojica nisu ni

  pogledali mjesto na kojem su stajali ovi ljudi; odjahali su onamo gdje su se

  stranci bili prije zaustavili.

  Tamo ih je doekao jeziv prizor. Na zemlji su se vidjeli mnogi tragoviljudi i konja kao da se ovdje odvijala neka borba. Uginuli konj leao je ovdje

  bez sedla. Leina toga konja bila je rastvorena i komadi ponutrice nalazili su senaokolo,bilo je to ogavno djelo leinara to su ih Davy i Jimmy promatrali kakolete naokolo.

  Ali nije to bilo ono ega su se obojica prestraili. U blizini uginula konjanalazio se le bijelca koji je bio skalpiran. Lice mu je bilo unakaeno rezovima

  bodea i tako potpuno nepoznato. Istroeno odijelo odavalo je da je taj ovjekmorao biti zapadnjak. Metak, to ga je pogodio pravo u srce, prouzrokovao jenjegovu smrt.

  Dobri boe! to se to moralo ovdje dogoditi? povikao je Jimmy

  silazei s konja i prilazei leu.I Davy je takoer sjahao i kleknuo kraj lea.

 • 7/29/2019 Karl May - Llano Estacado

  36/134

  Ima nekoliko sati to je mrtav, utvrdio je poto je rukom opipaomrtvom ovjeku prsa. Hladan je, a i krv vie ne tee.

  Pretrai ga! Moda emo neto nai, neki predmet, koji e odati tko jetaj mrtvi ovjek.

  Davy ga je posluao a uinio je to upravo u trenutku kad su estoricajahaa polako nailazili.Stanite! povikao je Leader. Pretraga depova mrtvacu strogo je

  zabranjena. Ne doputam da se leopljaka. Zajedno sa svojim pratiocimasjahao je i pristupio leu.

  Zgrabio je dugajliju za ruku i visoko mu je podigao, a Davy je to sasvim

  mirno dopustio. Oba trapera izmijenili su poglede, a tada Jimmy upita:

  Kako ste uope doli na tako mudru misao da elimo opljakati ovogmrtvaca?

  Zar moda niste posegnuli u mrtvaeve depove?Zar to ne bi moda moglo imati i drugu svrhu?to se vas tie, zacijelo ne. Odmah je jasno kad vas ovjek pogleda

  kakva ste vi eljad.U vas je odista veoma otar um, mister Leader.Budete li drski, bit emo veoma kratki s vama! Uhvatili smo vas na

  djelu! Va drug je imao ruku u depu ubijenog ovjeka. To je dosta. Povlaitese oko mjesta zlodjela. To je sumnjivo. Tko su ubojice? uvajte se, inae bistemogli visjeti.

  Davy je podrugljivo slegnuo ramenima, a Jimmy je nastavio:

  Svi vrazi, vi ste odista strog ovjek. Ponaate se upravo tako da u vamavaljapotovati najvieg inovnika u Dravama.

  Ja sam pravnik, odgovori Leader ponosito i kratko.Pravnik, dakle! Vi, znai, spadateu visoko uene ljude kojima je zadaa

  da se prob