KAPAP Back-to-basic

  • View
    770

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of KAPAP Back-to-basic

  • 1. KRAV PANIM EL PANIMKlik op spatie balk

2. ZELFVERDEDIGINGSINSTITUUT WITKAMP EN HET NEDERLANDS OPLEIDINGS BUREAUPRESENTEREN:NOB-opleidingen is een modern, succesvol Zelfverdediginginstituut Witkamp staat vooren vernieuwend opleidingsbureau voor deeen uniek systeem op het gebied vanbeveiligingswereld en de recherche-branche.zelfverdediging en gevechtstraining, waarbijNOB-opleidingen wordt met name je al naar gelang de beroepsgroep, leeftijd ofaangestuurd en gestimuleerd door Ben doelstellingen kunt kiezen voor de meestZuidema, sinds jaar en dag Nederlands meesteffectieve vorm van gevechtstrainingen ensuccesvolle en effectieve priv-detective. zelfverdediging die er op dit momentBinnen de organisatie werken ook anderebestaat.professionals die in de recherche-branche enZo kan er voor elke beroepsgroep ofde beveiligingswereld hun sporen verdienddoelstelling een passende oplossing wordenhebben.gevonden voor een problematiek dieNOB-opleidingen verwacht in 2010 een veroorzaakt wordt door een verharding in deverdrievoudiging van de bestaandesamenleving waar iedereen helaas vroeg ofwerkzaamheden, door sterk toenemende laat mee te maken kan krijgen, namelijkvraag naar goed opgeleide professionals in agressie tegenover de medemens.diverse branches. 3. BACK TO BASIC!Re-integratie programmaVan politie en militairnaar burgermaatschappij (BM) 4. VAL IK IN EEN GAT? Succes na defensie Als jij je gaat orinteren op een baan in Succesvol zijn is afhankelijk van een aantal aspecten. De eerst de BM, zul je al snel merken dat er invraag is: de vacature wordt gevraagd om een Wat wil jij? Die vraag is niet n twee drie te beantwoorden. diploma en werkervaring. FrustrerendHeb jij daar ook moeite mee? Het is van groot belang om er zo als je beide niet hebt. Hoe kun je dansnel mogelijk achter te komen wat jij wil doen nu je bent op zon baan solliciteren?afgezwaaid. Wat voor werk zou je willen doen en waarom? Die Voorbereiding is het halve werk. Geldtvraag kun je alleen beantwoorden als je naar je gevoel luistert. dat voor de BM? Absoluut! Hoe meerHoe ging dat bij defensie ook al weer: Gevoel is een emotie die jij jezelf voorbereidt hoe beter jij tot je je kunt uitschakelen. recht komt in de BM. Onthoud: Voorbereiding kost tijd. Begin er op Veel militairen die defensie verlaten komen terecht in de tijd mee en neem er de tijd voor. geniformeerde beroepen: politie, brandweer, beveiliging. Dit Hoe kun jij je voorbereiden:zijn de vakgebieden waar een oud-militair, en misschien jij ook Opleidingen wel, zich redelijk snel thuis voelt. Inlezen op een sollicitatie Wennen aan de Burgermaatschappij Netwerken Jij kan de dienst wel verlaten, maar de dienst verlaat jou Trainingen volgen nooit. ~ Chris Ryan (voormalig lid van de Britse SAS) Op de juiste manier leren communiceren Het duurt gemiddeld twee jaar voordat je als oud-militair Zorg dat je tevreden bent met kleinegewend bent aan de burgermaatschappij. Hoe snel jij je kunt successen. Heel veel kleine successen aanpassen aan je nieuwe omgeving is daarbij een belangrijke zorgen voor een groot succes. Heb jij factor. Het allerbelangrijkst is het helder hebben van je doel. dromen die je wil verwezenlijken maar die niet bij defensie mogelijk zijn? In de BM is na genoeg alles mogelijk. Roep iets en je kan je er beroep van maken. 5. WAT MOET JE WETEN?Deelnemers aan onze trainingen zijn Wat leer ik allemaal?afkomstig van defensie, politie, niet bepaald Hoe bereid ik mij voor op terugkeer in de burgermaatschappij?een doorsnee groep mensen uit demaatschappij . Dat weet je zelf als geen ander. Wat zijn de problemen die op mij af komen, waarvan ik hetJe komt zelf uit een onderdeel van de bestaan niet wist?maatschappij die wezenlijk anders is, dan de Hoe vind ik uitdagend werk?burgermaatschappij. Zit de burgermaatschappij op mij te wachten? Hoe ga ik nieuwe contacten aan buiten de mensen die ik alken?Deelnemers zijn: Hoe vergroot ik mijn netwerk?Militair/ oud-militair Wat zijn mijn kwaliteiten en hoe maak ik daar gebruik van?Politie,beveiligers Waar haal ik nu mijn dagelijkse dosis adrenaline vandaan?Op zoek naar een uitdaging Hoe kan ik minstens net zon goed salaris verdienen als bijGroot saamhorigheidsgevoeldefensie?Energiek Deze training leert je succesvol te zijn en nieuwe kansen in jePositiefleven te benutten.Staan open voor een nieuwe manier vanwerkenZijn gedreven om succesvol te worden in deBM 6. Wat is PTSSWat houdt PTSS in? Posttraumatische stressstoornis, ofwel PTSS is een angststoornis die kan ontstaan na het meemakenvan een ernstige situatie, waarbij sprake is van levensbedreiging, ernstig lichamelijk letsel ofeen bedreiging van de fysieke integriteit. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen tijdens een oorlogssituatie.PTSS kan zich uiten in drie soorten symptomen, namelijk herbeleving, vermijding of extraalertheid. Herbeleving kan bijvoorbeeld plaatsvinden in de vorm van flashbacks of nachtmerries. Deze kunnen na verloop van tijd het levensverloop van de patint ernstigbenvloeden. PTSS zorgt voor een verandering in de persoon, zowel lichamelijk als psychologisch. Vaak wordt de stoornis pas laat ontdekt. Veel mensen kampen met ernstige gevolgen die met PTSS gepaard gaan.SymptomenSymptomen van PTSS kunnen zich pas na vele jaren openbaren. Meest voorkomendesymptomen zijn: Vervreemding van lichaam en gevoelBlijvende angstverschijnselen, zoals trillen, zweten, hartkloppingen en ademhalingsproblemenHerbelevingWelkom bij de BNMO Uit geheugen weggevaagd zijn van traumatische gebeurtenisBond van Nederlandse Militaire- enCommunicatieproblemen en woedeaanvallenOorlogsslachtoffers. OnafhankelijkeSlaapproblemenbelangenorganisatie voor beschadigde (ex) militairen Concentratieproblemenen hun gezinnen. Agressie, verslavingen, schulden e.d.Behandeling Behandeling van PTSS is mogelijk via therapie. Deze wordt soms ondersteund door medicatie.Doel is het op gang brengen van het verwerkingsproces. Daarnaast is contact metfamilie, vrienden en lotgenoten erg belangrijk. Twee van de pijlers van de BNMO zijn Kameraadschap en Zorg voor elkaar. De BNMO brengt mensen met psychische problemen, zoals PTSS in contact met lotgenoten. Hierdoor kunnen mensen met elkaar pratenover hetgeen zij hebben meegemaakt en op deze manier de erkenning en steun vinden die zij nodig hebben om aan het verwerkingsproces te beginnen.PTSS heeft vaak vergaande consequenties. Verlies van werk is hier een voorbeeld van. Ook ishet vaak lastig om een nieuwe baan te vinden met het stempel veteraan met een psychiatrische aandoening. De vraag is of er geschikt werk gevonden kan worden, want er zijnzware beperkingen.Al veel langer biedt het Ministerie van Defensie een financile compensatie voor in de militaire dienst opgelopen beperkingen, het zogeheten militair invaliditeitspensioen. Het is echter niet altijd eenvoudig aan te tonen dat een PTSS is ontstaan in militaire dienst, zeker niet vele jaren na dato. Bij de BNMO kan daarom juridische ondersteuning aangevraagd worden. Daar hoortIKA-Israel/Holland steunt deze organisatie ook een onafhankelijk psychiatrisch rapport bij. 7. Fysieke en mentaletrainingTrainingen op maat En voor iedere opleiding 8. WAT IS NU KAPAPAANBOD CURSUSSENKAPAP selfdefence system(HOLLAND)Het KAPAP selfdefence system is zorgvuldigsamengesteld uit de volgende disciplines met hun Kenmerkend voor KAPAP is dat er programmas op maat kunneneigen tactische en technische vaardigheden.KAPAP IS:worden aangeboden, zoals cursussen omgang met agressie voor jongeren, weerbaarheidcursussen en specifieke cursussen voorMZV (oud en nieuw) Nederlandse militaire mensen die beroepshalve, wegens hun omgang met klanten, inzelfverdedigingbedreigende situaties terecht kunnen komen.Krav Maga (basis voor de gehele KAPAP) Te denken valt hier aan winkel- en beveiligingspersoneel, onderwijzendHaganah (na verdediging kiezen we voor de aanval)personeel, conducteurs, politiebeambten, militairen, portiers, barpe rsoneel en verplegend personeel.Hirsardut (Isralisch boxen c.q. kickboxen)Lotar (militaire vaardigheden met wapens o.a.mes, pistool, stok)KAPAP International KAPAP Association IsraelVrije zone (door u ontwikkelde methodes)KAPAP verbindt zorgvuldig het beste uit de hierbovengenoemde disciplines tot een uniek selfdefencesystem. 9. EN NU! KAPAP bevat de volgende componenten, waarvan sommigeAAN HET WERK.niet voor iedereen toegankelijk zijn (b.v. Wl militairen en politie ambtenaren) KAPAP Zelfverdedigingtechnieken: Doelstelling Verdedigingen tegen stoten en trappen Ontsnappingen en bevrijdingen vanuit Zelfvertrouwenverwurgingen, omsluitingen en andere grepen Verdedigingen tegen koude wapens zoals messen, stokken, enz. Veiligheid Verdedigingen tegen hete wapens zoals pistolen Verdedigingen tegen meerdere aanvallers Weerbaarheid Face tot Face / Hand to Hand gevechten: Verschillende soorten stoten, inclusief hand (alle delen), arm Zelfverdediging en elleboog Verschillende soorten schoppen, van de voet (alle delen) met Gevechtsklaar of zonder schoenen en de knien Grond verdedigingstechnieken zoals ------------------------- ontsnappingstechnieken, beknellingen, pees en spier beklemmingen, enz. GevechtsbereidheidIsralisch Tactisch Mes Vechten Isralisch Combat Shooting (Defensie, Politie, Justitie) Counter-Terrorist strategies and techniques (anti- terroristische strategien en technieken) 10. TOT SLOTDe waarheid in KAPAP is verschillend Bedenk wel dat we ons bezig houden met zelfverdediging! Ditvoor iedereen. Het is belangrijker jehoudt in dat we ons aan De Wet dienen te houden. Alles zaleigen stijl te creren dan een bestaanddus in overeenstemming met het begrip noodweer moetenstijl of systeem te kopiren. Voor mij iszijn (Art. 41 WvS). Tevens zal er altijd rekening metKAPAP de enige manier om jezelf te proportionaliteit moeten worden gehouden. Kort gezegd: welkuiten in zelfverdediging. Dit is nietmiddel pas je in welke mate toe om je tegenstander tealtijd gemakkelijk maar als dit lukt,verweren.heb je voor jez