20
KALENDAR LATIHAN INSPEN TAHUN 2015 Permohonan Program Latihan Online BIL NAMA PROGRAM LATIHAN TARIKH SASARAN PUSAT/PPL JANUARI 2015 1 Kursus Microsoft Excel (Lanjutan) 19 22 Jan (4 hari) Pegawai pelbagai jawatan gred 17 dan ke atas di Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta PPTM/ MOHD ANUAR MOKHTAR 2 Kursus Teknologi Binaan dan Kemasan Bangunan 19 22 Jan (4 hari) Pembantu Penilaian Gred W17 W26 di Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Pembantu Penilaian Gred W17 W26 di Jabatan / Agensi Kerajaan / Badan Berkanun PPPH/ JAMALUDIN ABDUL GHANY 3 Kursus Penjagaan Kesihatan Siri 1 19 - 22 Jan (4 hari) Pegawai pelbagai jawatan gred 11 14 di Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta PPTM/ AZALINA SHARIF 4 CPD: Effective Negotiation Skills in Real Estate 26 Jan (1 hari) Valuation Officers of Grade W41 and above in the Valuation and Property Services Department Officers of Grade 41 and above in Department / Government Agencies / Statutory Bodies Probationary Valuers / Registered Valuers in Department / Government Agencies / Statutory Bodies Real estate industry player PPPE/ NORNIZAM JUSOH 5 Kursus Memupuk Keseronokan Bekerja Siri 1 26 29 Jan (4 hari) Pegawai pelbagai jawatan gred 27 dan ke atas di Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta PPTM/ MOHD AZHAR AB WAHID 6 Kursus Penilaian bagi Maksud Duti Setem, Harta Pusaka dan Cukai Keuntungan Harta Tanah Siri 1 26 29 Jan (4 hari) Pembantu Penilaian Gred W17 W26 di Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Pembantu Penilaian Gred W17 W26 di Jabatan / Agensi Kerajaan / Badan Berkanun PPPH/ RUZITA ABDULLAH 7 Kursus Menangani Tekanan Kerja Siri 1 26 29 Jan (4 hari) Pegawai pelbagai jawatan gred 27 dan ke atas di Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta PPTM/ NORLIZA NORDIN

KALENDAR LATIHAN INSPEN TAHUN 2015 - · PDF fileKALENDAR LATIHAN INSPEN TAHUN 2015 Permohonan Program Latihan Online BIL NAMA PROGRAM LATIHAN TARIKH SASARAN PUSAT/PPL ... English Course

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KALENDAR LATIHAN INSPEN TAHUN 2015 - · PDF fileKALENDAR LATIHAN INSPEN TAHUN 2015 Permohonan Program Latihan Online BIL NAMA PROGRAM LATIHAN TARIKH SASARAN PUSAT/PPL ... English Course

KALENDAR LATIHAN INSPEN TAHUN 2015

Permohonan Program Latihan Online

BIL

NAMA

PROGRAM

LATIHAN

TARIKH SASARAN PUSAT/PPL

JANUARI 2015

1 Kursus Microsoft

Excel (Lanjutan)

19 – 22

Jan

(4 hari)

Pegawai pelbagai jawatan gred 17 dan ke

atas di Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan

Harta

PPTM/

MOHD ANUAR

MOKHTAR

2 Kursus Teknologi

Binaan dan

Kemasan

Bangunan

19 – 22

Jan

(4 hari)

Pembantu Penilaian Gred W17 –

W26 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Pembantu Penilaian Gred W17 –

W26 di Jabatan / Agensi Kerajaan /

Badan Berkanun

PPPH/

JAMALUDIN

ABDUL GHANY

3 Kursus Penjagaan

Kesihatan Siri 1

19 - 22

Jan

(4 hari)

Pegawai pelbagai jawatan gred 11 – 14 di

Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta

PPTM/

AZALINA

SHARIF

4 CPD: Effective

Negotiation Skills

in Real Estate

26 Jan

(1 hari)

Valuation Officers of Grade W41

and above in the Valuation and

Property Services Department

Officers of Grade 41 and above in

Department / Government Agencies /

Statutory Bodies

Probationary Valuers / Registered

Valuers in Department / Government

Agencies / Statutory Bodies

Real estate industry player

PPPE/

NORNIZAM

JUSOH

5 Kursus Memupuk

Keseronokan

Bekerja Siri 1

26 – 29

Jan

(4 hari)

Pegawai pelbagai jawatan gred 27 dan ke

atas di Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan

Harta

PPTM/

MOHD AZHAR

AB WAHID

6

Kursus Penilaian

bagi Maksud Duti

Setem, Harta

Pusaka dan Cukai

Keuntungan Harta

Tanah Siri 1

26 – 29

Jan

(4 hari)

Pembantu Penilaian Gred W17 –

W26 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Pembantu Penilaian Gred W17 –

W26 di Jabatan / Agensi Kerajaan /

Badan Berkanun

PPPH/

RUZITA

ABDULLAH

7

Kursus Menangani

Tekanan Kerja Siri

1

26 – 29

Jan

(4 hari)

Pegawai pelbagai jawatan gred 27 dan ke

atas di Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan

Harta

PPTM/

NORLIZA

NORDIN

Page 2: KALENDAR LATIHAN INSPEN TAHUN 2015 - · PDF fileKALENDAR LATIHAN INSPEN TAHUN 2015 Permohonan Program Latihan Online BIL NAMA PROGRAM LATIHAN TARIKH SASARAN PUSAT/PPL ... English Course

BIL

NAMA

PROGRAM

LATIHAN

TARIKH SASARAN PUSAT/PPL

FEBRUARI 2015

8 Bengkel Penulisan

Laporan Pasaran

Harta

4 – 6 Feb

(3 hari)

Tawaran terus kepada pegawai teknikal di

Pusat Maklumat Harta Tanah Negara

(NAPIC) Ibu Pejabat dan Editor Negeri/

Ketua NAPIC Negeri (KNN) yang dikenal

pasti

PPTM/

ZAIDEE

ABDULLAH

9 Kursus Kos Binaan

Bangunan : Kerja

Ubahsuai dan

Kerja Tambahan

9 – 12 Feb

(4 hari)

Pegawai Penilaian Gred W41 – W44

di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Penolong Pegawai Penilaian Gred

W27 – W36 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

PPPH/

PARIDAH

JUWAHIR

10 Kursus Tatacara

Kemasukan Data

VIS Siri 1

9 – 11 Feb

(3 hari)

Pembantu Penilaian Gred W17 –

W26 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Penolong Pegawai Penilaian Gred

W27 – W36 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

PPPH/

ASMAHANI

MOHD NAPIAH

11 Kursus

Keusahawanan dan

Perniagaan

9 – 12 Feb

(3 hari)

Pegawai pelbagai jawatan dan gred di

Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta

PPTM/

AZALINA

SHARIF

12 Kursus

Perakaunan

Akruan (Asas)

23 – 25

Feb

(3 hari)

Pegawai pelbagai jawatan gred 41

dan ke atas di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Pegawai pelbagai jawatan dan gred

di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta yang dikenal

pasti

PPTM/

NORLIZA

NORDIN

13 Kursus Geographic

Information System

(GIS) Siri 1 -

Pembantu

Penilaian dan

Pelukis Pelan

23 – 26

Feb

(4 hari)

Pembantu Penilaian Gred W17 –

W26 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Pelukis Pelan Gred JA17 – JA22 di

Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan

Harta

Penolong Jurutera / Penolong

Pegawai Seni Bina Gred JA29 di

Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan

Harta

Pembantu Penilaian Gred W17 –

W26 di Jabatan / Agensi Kerajaan

dan Badan Berkanun

PPPH/

YANG

REDZUAN DIN

Page 3: KALENDAR LATIHAN INSPEN TAHUN 2015 - · PDF fileKALENDAR LATIHAN INSPEN TAHUN 2015 Permohonan Program Latihan Online BIL NAMA PROGRAM LATIHAN TARIKH SASARAN PUSAT/PPL ... English Course

BIL

NAMA

PROGRAM

LATIHAN

TARIKH SASARAN PUSAT/PPL

MAC 2015

14 Developing

Excellent

Presentation Skills

Course

2 – 4 Mac

(3 hari)

Direct offer to Valuation Officers of

Grade W41 and above in the

Valuation and Property Services

Department

Direct offer to Officers of Grade 41

and above in the Valuation and

Property Services Department

PPPE/

NORNIZAM

JUSOH

15 Kursus

Perundangan dan

Pentadbiran Tanah

2 – 5 Mac

(4 hari)

Penolong Pegawai Penilaian Gred

W27 – W36 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Penolong Pegawai Penilaian Gred

W27 - w36 di Jabatan / Agensi

Kerajaan / Badan Berkanun

PPPH/

AFIZAN

MOKHTAR

16 Kursus Kaedah

Penilaian: Kaedah

Perbandingan dan

Kaedah Kos

2 – 5 Mac

(4 hari)

Pembantu Penilaian Gred W17 –

W26 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Pembantu Penilaian Gred W17 –

W26 di Jabatan / Agensi Kerajaan /

Badan Berkanun

PPPH/

JAMALUDIN

ABDUL GHANY

17 Kursus Pemandu

Cemerlang

2 – 5 Mac

(4 hari)

Pemandu Kenderaan Gred H11 –

H14 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Pegawai pelbagai jawatan dan gred

di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta yang dikenal

pasti oleh Ketua Pejabat

PPTM/

MOHD ANUAR

MOKHTAR

18 Kursus Memahami

Pasaran Harta

Tanah

9 – 11

Mac

(3 hari)

Pegawai Penilaian Gred W41 – W44

di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Penolong Pegawai Penilaian Gred

W27 – W36 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Pegawai Gred 27 dan ke atas di

Jabatan / Agensi Kerajaan dan

Badan Berkanun

PPPH/

PARIDAH

JUWAHIR

19 Kursus Protokol

dan Etiket Sosial

9 – 12

Mac

(4 hari)

Pegawai gred 41 dan ke atas di Jabatan

Penilaian dan Perkhidmatan Harta

PPPH/

ZAIDEE

ABDULLAH

Page 4: KALENDAR LATIHAN INSPEN TAHUN 2015 - · PDF fileKALENDAR LATIHAN INSPEN TAHUN 2015 Permohonan Program Latihan Online BIL NAMA PROGRAM LATIHAN TARIKH SASARAN PUSAT/PPL ... English Course

BIL

NAMA

PROGRAM

LATIHAN

TARIKH SASARAN PUSAT/PPL

20 Kursus Penilaian

Bangunan Strata -

Pembantu

Penilaian

9 – 12

Mac

(4 hari)

Pembantu Penilaian Gred W17 –

W26 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta (keutamaan

kepada yang berkhidmat melebihi 5

tahun)

Pembantu Penilaian Gred W17 –

W26 di Jabatan / Agensi Kerajaan /

Badan Berkanun

PPPH/

RUZITA

ABDULLAH

21 Kursus Microsoft

Powerpoint Siri 1

16 – 19

Mac

(4 hari)

Pegawai pelbagai jawatan gred 27 dan ke

atas di Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan

PPTM/

NORLIZA

NORDIN

22 Kursus Penulisan

Surat Rasmi dan

Memo Berkualiti

16 – 19

Mac

(4 hari)

Pegawai pelbagai jawatan gred 17 dan ke

atas di Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan

Harta

PPTM/

ASMAHANI

MOHD NAPIAH

23 Kursus Kaedah

Penilaian: Kaedah

Pelaburan, Nilai

Baki dan

Keuntungan bagi

Pembantu

Penilaian

16 – 19

Mac

(4 hari)

Pembantu Penilaian Gred W17 –

W26 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Pembantu Penilaian Gred W17 –

W26 di Jabatan / Agensi Kerajaan /

Badan Berkanun

PPPH/

YANG

REDZUAN DIN

24 Kursus Penilaian

bagi Maksud

Pemberimilikan

Tanah dan Tukar

Syarat

16 – 19

Mac

(4 hari)

Pegawai Penilaian Gred W41 – W44

di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Penolong Pegawai Penilaian Gred

W27 – W36 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

PPPH/

PARIDAH

JUWAHIR

25 CPD: Cooling

Measures And Its

Impact On The Real

Estates Industry

17 Mac

(1 hari)

Valuation Officers of Grade W41 and

above in the Valuation and Property

Services Department

Officers of Grade 41 and above in

Department /Government Agencies/

Statutory Bodies

Probationary Valuers/ Registered

Valuers in Department /Government

Agencies/ Statutory Bodies

Real estate Industry players

PPPE/

NORNIZAM

JUSOH

Page 5: KALENDAR LATIHAN INSPEN TAHUN 2015 - · PDF fileKALENDAR LATIHAN INSPEN TAHUN 2015 Permohonan Program Latihan Online BIL NAMA PROGRAM LATIHAN TARIKH SASARAN PUSAT/PPL ... English Course

BIL

NAMA

PROGRAM

LATIHAN

TARIKH SASARAN PUSAT/PPL

26 Pembangunan

Teknikal:

Teknologi IBS

dalam Industri

Pembinaan

23 – 24

Mac

(2 hari)

Penolong Pegawai Penilaian Gred

W27- W36 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Pembantu Penilaian Gred W17-26 di

Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Penolong Pegawai Penilaian Gred

W27 – W36 di Jabatan/ Agensi

Kerajaan dan Badan Berkanun.

Pembantu Penilaian Gred W17-W26

di Jabatan/ Agensi Kerajaan

danBadan Berkanun

PPPE/

SUBRAMANIAM

MUTHIAH

27 Finance for Non-

Financial Manager:

Understanding

Financial Statement

23 – 26

Mac

(4 hari)

Valuation Officers of Grade W41 and

above in the Valuation and Property

Services Department

Officers of Grade W41 and above in

Department /Government Agencies/

Statutory Bodies

Probationary Valuers/ Registered

Valuers in Department /Government

Agencies/ Statutory Bodies

Real estate Industry players

(Apply for ten (10) credit hours from the

Board of Valuers, Appraiser and Estate

Agents Malaysia)

PPPH/

NORHAYATI

AWANG

28 Kursus Kaedah

Penilaian: Kaedah

Pelaburan, Nilai

Baki dan

Keuntungan bagi

Penolong Pegawai

Penilaian

23 – 26

Mac

(4 hari)

Penolong Pegawai Penilaian Gred

W27 – W36 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Penolong Pegawai Penilaian Gred

W27 – W36 di Jabatan / Agensi

Kerajaan dan Badan Berkanun

PPPH/

AFIZAN

MOKHTAR

29 Kursus

Pengumpulan Data

NAPIC

23 – 26

Mac

(4 hari)

Tawaran terus kepada Pembantu Penilaian,

Penolong Pegawai Penilaian dan Pegawai

penilaian yang terlibat dalam pengumpulan

data di Pusat Maklumat Harta Tanah

Negara (NAPIC), Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta yang dikenalpasti

PPTM/

MOHD ANUAR

MOKHTAR

30 Kursus

Perundangan

Tanah

30 Mac –

1 Apr

(3 hari)

Pembantu Penilaian Gred W17 –

W26 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Pembantu Penilaian Gred W17 –

W26 di Jabatan / Agensi Kerajaan /

Badan Berkanun

PPPH/

JAMALUDIN

ABDUL GHANY

Page 6: KALENDAR LATIHAN INSPEN TAHUN 2015 - · PDF fileKALENDAR LATIHAN INSPEN TAHUN 2015 Permohonan Program Latihan Online BIL NAMA PROGRAM LATIHAN TARIKH SASARAN PUSAT/PPL ... English Course

BIL

NAMA

PROGRAM

LATIHAN

TARIKH SASARAN PUSAT/PPL

31 Bengkel

Pengambilan

Tanah

30 Mac –

2 Apr

(4 hari)

Tawaran terus kepada Pegawai Penilaian

Gred W41 dan ke atas di Jabatan Penilaian

dan Perkhidmatan Harta yang dikenal

pasti

PPPH/

PARIDAH

JUWAHIR

32 Kursus Pengurusan

Masa Efektif

30 Mac –

2 Apr

(4 hari)

Pegawai pelbagai jawatan gred 17 dan ke

atas di Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan

Harta

PPPE/

ASMAHANI

MOHD NAPIAH

APRIL 2015

33 Kursus Kompetensi

Dalam Bidang

Penilaian

6 – 8 Apr

(3 hari)

Penolong Pegawai Penilaian Gred W27 –

W36 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan

PPPH/

AFIZAN

MOKHTAR

34 Bengkel

Pengumpulan Data

Siri 1

6 – 8 Apr

(3 hari)

Tawaran terus kepada Pembantu Penilaian

Gred W17 – W26 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta yang dikenal pasti

PPPH/

RUZITA

ABDULLAH

35 Kursus Asas

Komunikasi

Bahasa Mandarin

Siri 1

6 – 9 Apr

(4 hari)

Pegawai pelbagai jawatan Gred 11 -

14 dan ke atas di Jabatan Penilaian

dan Perkhidmatan Harta

Pegawai pelbagai jawatan Gred 17-

26 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

PPTM/

MOHD ANUAR

MOKHTAR

36 Kursus

Transformasi

Budaya Kerja:

JPPH Negeri

Sarawak Siri 1

6 – 8 Apr

(2 hari)

Pegawai pelbagai jawatan dan gred di

Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta

di Negeri Sarawak

PPPE/

SUBRAMANIAM

MUTHIAH

Kursus

Transformasi

Budaya Kerja:

JPPH Negeri

Sarawak Siri 2

8 – 10

Apr

(2 hari)

Pegawai pelbagai jawatan dan gred di

Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta

di Negeri Sarawak

PPPE/

SUBRAMANIAM

MUTHIAH

37 Kursus Pengenalan

Penilaian Harta

Tanah

13 – 15

Apr

(4 hari)

Pembantu Penilaian Gred W17 –

W26 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Pembantu Penilaian Gred W17 –

W26 di Jabatan / Agensi Kerajaan

dan Badan Berkanun

PPPH/

JAMALUDIN

ABDUL GHANY

38 Kursus Adobe

Photoshop Siri 1

13 – 15

Apr

(3 hari)

Pegawai pelbagai jawatan Gred 11 –

14 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Pegawai pelbagai jawatan Gred 17 –

26 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

PPTM/

ZAIDEE

ABDULLAH

Page 7: KALENDAR LATIHAN INSPEN TAHUN 2015 - · PDF fileKALENDAR LATIHAN INSPEN TAHUN 2015 Permohonan Program Latihan Online BIL NAMA PROGRAM LATIHAN TARIKH SASARAN PUSAT/PPL ... English Course

BIL

NAMA

PROGRAM

LATIHAN

TARIKH SASARAN PUSAT/PPL

39 Better Spoken

English Course

13 – 16

Apr

(3 hari)

Officers Grade 17 and above in the

Valuation of Property Services

Department

PPPH/

MOHD AZHAR

AB WAHID

40 Introduction to

Intellectual

Property Valuation

13 – 17

Apr

(4 hari)

Valuation Officers of Grade W41 and

above in the Valuation and Property

Services Department

PPPH/

NORHAYATI

AWANG

41 Program

Transformasi

Minda (PTM)

(Kumpulan II & III

– Gred 17 dan

Gred 11)

13 – 17

Apr

(5 hari)

Pegawai lantikan pertama di Jabatan

Penilaian dan Perkhidmatan Harta/

Agensi Kerajaan dan Badan

Berkanun pada atau selepas 1

januari 2013 yang berkhidmat secara

tetap dalam perkhidmatan awam;

daN

Pegawai di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta/ Agensi

Kerajaan dan Badan Berkanun

dalam tempoh percubaan dan belum

menghadiri Kursus Induksi – Modul

Umum

PPTM/

AZALINA

SHARIF

42 Professional

Programme in Plant

and Machinery

Valuation (PPMV)

13 Apr –

12 Jun

(9

minggu)

Direct offer to Assistant Valuation Officers of

Grade W27 – W36 in the Valuation and

Property Services Department

PPPE/

NORNIZAM

JUSOH

43

Kursus Induksi

Modul Khusus bagi

Kumpulan II & III

(Gred 17 dan Gred

11)– Pengenalan

kepada Organisasi

20 – 23

Apr

(3 hari)

Tawaran terus kepada Pegawai Kumpulan

II & III (Gred 17 dan Gred 11) yang belum

disahkan di dalam jawatan di Jabatan

Penilaian dan Perkhidmatan Harta

PPPH/

YANG

REDZUAN DIN

44 Kursus Discounted

Cash Flow (DCF)

20 – 23

Apr

(4 hari)

Pegawai Penilaian Gred W41 dan ke

atas di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Penolong Pegawai Penilaian Gred

W27 – W36 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Pegawai Gred W27 dan ke atas di

Jabatan / Agensi Kerajaan dan

Badan Berkanun

PPPH/

PARIDAH

JUWAHIR

Page 8: KALENDAR LATIHAN INSPEN TAHUN 2015 - · PDF fileKALENDAR LATIHAN INSPEN TAHUN 2015 Permohonan Program Latihan Online BIL NAMA PROGRAM LATIHAN TARIKH SASARAN PUSAT/PPL ... English Course

BIL

NAMA

PROGRAM

LATIHAN

TARIKH SASARAN PUSAT/PPL

45 Kursus

Pengumpulan dan

Pemasukan Data

PIMS PRISM

(Modul 1): Pre

Planned

Supply(PPS) dan

Property Inventory

Survey (PIS)

21 – 24

Apr

(4 hari)

Tawaran terus kepada pegawai Gred W17

dan ke atas di Pusat Maklumat Harta

Tanah Negara (NAPIC), Jabatan Penilaian

dan Perkhidmatan Harta yang dikenal pasti

PPTM/

ASMAHANI

MOHD NAPIAH

46 Kursus Asas

Penilaian bagi

Pembantu

Penilaian Gred

W17 - Modul 1:

Asas Perundangan

23 – 24 &

27 – 28

Apr

(4 hari)

Tawaran terus kepada Pembantu

Penilaian Gred W17 yang baru

dilantik di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Pembantu Penilaian Gred W17 di

Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan

Harta yang belum hadir Modul 1

Pembantu Penilaian Gred W17 –

W26 di Jabatan / Agensi Kerajaan

dan Badan Berkanun

PPPH/

AFIZAN

MOKHTAR

47 Leadership/

Personalities:

Developing Your

Leadership

Credibility

27 Apr

(1 hari)

Valuation Officers of Grade W41

and above in the Valuation and

Property Services Department

Officers of Grade 41 and above in

Department/ Government Agencies /

Statutory Bodies

PPPE/

AZLINA

MOHAMAD

NOR

48 Kursus Penilaian

Loji, Jentera dan

Peralatan: Nilaian

Kenderaan

27 – 30

Apr

(4 hari)

Pegawai Penilaian Gred W41 dan ke

atas di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Penolong Pegawai Penilaian Gred

W27 – W36 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Pegawai Gred W27 dan ke atas di

Jabatan / Agensi Kerajaan dan

Badan Berkanun

PPPH/

AFIZAN

MOKHTAR

49

Kursus Kemahiran

Berkomunikasi

dalam Organisasi

27 – 30

Apr

(4 hari)

Pegawai pelbagai jawatan Gred 17 dan ke

atas di Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan

Harta

PPTM/

NORLIZA

NORDIN

50 Kursus

Kejuruteraan PC

27 – 30

Apr

(4 hari)

Pegawai pelbagai jawatan dan

gred di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Pegawai pelbagai jawatan dan

gred di Jabatan/Agensi Kerajaan

dan Badan Berkanun

PPTM/

MOHD ANUAR

MOKHTAR

Page 9: KALENDAR LATIHAN INSPEN TAHUN 2015 - · PDF fileKALENDAR LATIHAN INSPEN TAHUN 2015 Permohonan Program Latihan Online BIL NAMA PROGRAM LATIHAN TARIKH SASARAN PUSAT/PPL ... English Course

BIL

NAMA

PROGRAM

LATIHAN

TARIKH SASARAN PUSAT/PPL

51

Kursus Asas

Penilaian bagi

Pembantu

Penilaian Gred

W17 - Modul 2:

Pengenalan

Kaedah Penilaian

Dan Pengumpulan

Data

29 – 30

Apr &

5 – 6 Mei

(4 hari)

Tawaran terus kepada Pembantu

Penilaian Gred W17 yang baru

dilantik di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Pembantu Penilaian Gred W17 di

Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan

Harta yang belum hadir Modul 2

Pembantu Penilaian Gred W17 –

W26 di Jabatan / Agensi Kerajaan

dan Badan Berkanun

PPPH/

JAMALUDIN

ABDUL GHANY

ME1 2015

52 Kursus Asas

Fotografi

5 – 7 Mei

(3 hari)

Pegawai pelbagai jawatan dan gred

di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

PPTM/

MOHD AZHAR

AB WAHID

53 Kursus Penilaian

Harta Tanah:

Hortikultur

5 – 8 Mei

(4 hari)

Pegawai Penilaian Gred W41 dan ke

atas di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Penolong Pegawai Penilaian Gred

W27 – W36 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Pegawai Gred W27 dan ke atas di

Jabatan / Agensi Kerajaan dan

Badan Berkanun

PPPH/

RUZITA

ABDULLAH

54 Kursus Kajian

Kemungkinan

Pembangunan

Harta Tanah

11 – 14

Mei

(4 hari)

Pegawai Penilaian Gred W41 dan ke

atas di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Pegawai Penilaian Gred W41 dan ke

atas di Jabatan / Agensi Kerajaan

dan Badan Berkanun

(Mohon sepuluh (10) jam kredit daripada

Lembaga Penilai, Pentaksir dan Ejen Harta

Tanah Malaysia)

PPPH/

PARIDAH

JUWAHIR

55 Kursus Persediaan

Persaraan

11 – 14

Mei

(4 hari)

Pegawai berumur 40 tahun dan ke atas di

Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta

(keutamaan kepada pegawai yang akan

bersara pada tahun yang sama)

PPTM/

AZALINA

SHARIF

56 Kursus Bina Insan 11 – 14

Mei

(4 hari)

Pegawai pelbagai jawatan dan gred di

Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan

PPTM/

ZAIDEE

ABDULLAH

Page 10: KALENDAR LATIHAN INSPEN TAHUN 2015 - · PDF fileKALENDAR LATIHAN INSPEN TAHUN 2015 Permohonan Program Latihan Online BIL NAMA PROGRAM LATIHAN TARIKH SASARAN PUSAT/PPL ... English Course

BIL

NAMA

PROGRAM

LATIHAN

TARIKH SASARAN PUSAT/PPL

57 CPD: Housing For

the Masses in Major

Cities

18 Mei

(1 hari)

Valuation Officers of Grade W41 and

above in the Valuation and Property

Services Department

Officers of Grade 41 and above in

Department /Government Agencies/

Statutory Bodies

Probationary Valuers/ Registered

Valuers in Department /Government

Agencies/ Statutory Bodies

Real estate Industry players

PPPE/

NORNIZAM

JUSOH

58 Kursus

Pembangunan

Harta Tanah

18 – 21

Mei

(4 hari)

Pegawai Penilaian Gred W41 dan ke

atas di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Penolong Pegawai Penilaian Gred

W27 – W36 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Pegawai Gred W27 dan ke atas di

Jabatan / Agensi Kerajaan dan

Badan Berkanun

PPPH/

AFIZAN

MOKHTAR

59 Kursus

Pengendalian

Majlis Rasmi

18 – 21

Mei

(4 hari)

Pegawai pelbagai jawatan gred 17

dan ke atas di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

PPTM/

ASMAHANI

MOHD NAPIAH

60 Kursus

Pentadbiran Tanah

18 – 21

Mei

(4 hari)

Pembantu Penilaian Gred W17 –

W26 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Pembantu Penilaian Gred W17 –

W26 di Jabatan / Agensi Kerajaan

dan Badan Berkanun

PPPH/

AFIZAN

MOKHTAR

61 Kursus Pemanduan

Pacuan Empat

Roda

18 – 21

Mei

(4 hari)

Tawaran terus kepada Pemandu Kenderaan

Gred H11 – H14 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta yang dikenal pasti

PPTM/

ZAIDEE

ABDULLAH

62 Kursus Pelupusan

Harta Tanah

Berimilik:

Pelelongan, Tender

dan Private Treaty

25 – 27

Mei

(3 hari)

Penolong Pegawai Penilaian Gred

W27 – W36 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Penolong Pegawai Penilaian Gred

W27 – W36 di Jabatan / Agensi

Kerajaan dan Badan Berkanun

PPPH/

PARIDAH

JUWAHIR

Page 11: KALENDAR LATIHAN INSPEN TAHUN 2015 - · PDF fileKALENDAR LATIHAN INSPEN TAHUN 2015 Permohonan Program Latihan Online BIL NAMA PROGRAM LATIHAN TARIKH SASARAN PUSAT/PPL ... English Course

BIL

NAMA

PROGRAM

LATIHAN

TARIKH SASARAN PUSAT/PPL

63 Kursus Kesihatan

dan Keselamatan

Bangunan

25 – 27

Mei

(3 hari)

Pembantu Penilaian Gred W17 –

W26 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Pelukis Pelan Gred JA17 – JA22 di

Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan

Harta

Penolong Jurutera / Penolong Pegawai

Seni Bina Gred JA29 di Jabatan

Penilaian dan Perkhidmatan Harta

PPPH/

JAMALUDIN

ABDUL GHANY

64 Kursus Penilaian

Harta Tanah Khas:

Marina

25 – 28

Mei

(4 hari)

Pegawai Penilaian Gred W41 dan ke

atas di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Pegawai Penilaian Gred W41 dan ke

atas di Jabatan / Agensi Kerajaan

dan Badan Berkanun

(Mohon sepuluh (10) jam kredit

daripada Lembaga Penilai, Pentaksir

dan Ejen Harta Tanah Malaysia)

PPPH/

RUZITA

ABDULLAH

65 Kursus Pengurusan

Stor

25 – 28

Mei

(4 hari)

Pegawai pelbagai jawatan dan gred di

Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan

Harta

PPTM/

MOHD ANUAR

MOKHTAR

JUN 2015

66 Kursus Asas

Perakaunan

Kerajaan

1 – 3 Jun

(3 hari)

Pegawai pelbagai jawatan dan gred di

Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan

Harta

PPTM/

MOHD AZHAR

AB WAHID

67 Kursus Penilaian

Harta Tanah

Industri

1 – 4 Jun

(4 hari)

Pembantu Penilaian Gred W17 –

W26 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Pembantu Penilaian Gred W17 –

W26 di Jabatan / Agensi Kerajaan

dan Badan Berkanun

PPPH/

YANG

REDZUAN DIN

68 Kursus Pengurusan

Harta Tanah dan

Fasiliti: Pusat

Konvensyen

8 – 10

Jun

(3 hari)

Pegawai Penilaian Gred W41 dan ke

atas di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Penolong Pegawai Penilaian Gred

W27 – W36 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Pegawai Gred 27 dan ke atas di

Jabatan / Agensi Kerajaan dan

Badan Berkanun

PPPH/

AFIZAN

MOKHTAR

Page 12: KALENDAR LATIHAN INSPEN TAHUN 2015 - · PDF fileKALENDAR LATIHAN INSPEN TAHUN 2015 Permohonan Program Latihan Online BIL NAMA PROGRAM LATIHAN TARIKH SASARAN PUSAT/PPL ... English Course

BIL

NAMA

PROGRAM

LATIHAN

TARIKH SASARAN PUSAT/PPL

69 Kursus Penilaian

Bagi maksud Duti

Setem, Harta

Pusaka dan Cukai

Keuntungan Harta

Tanah Siri 2

8 – 11

Jun

(4 hari)

Pembantu Penilaian Gred W17 –

W26 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Pembantu Penilaian Gred W17 –

W26 di Jabatan / Agensi Kerajaan

dan Badan Berkanun

PPPH/

RUZITA

ABDULLAH

70 Kursus Motivasi

Diri

8 – 11

Jun

(4 hari)

Pegawai pelbagai jawatan gred 17 dan

ke atas di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

PPTM/

ASMAHANI

MOHD NAPIAH

71 Kursus

Perkhidmatan

Kaunter dan Mesra

Pelanggan

8 – 11

Jun

(4 hari)

Pegawai pelbagai jawatan gred 11 -

14 di Jabatan Penilaian

danPerkhidmatan Harta

Pegawai pelbagai jawatan gred 17 -

26 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

PPTM/

NORLIZA

NORDIN

72 Bengkel

Penyediaan Jadual

Harga dan Sewa:

Laporan Pasaran

Harta

15 – 17

Jun

(3 hari)

Tawaran terus kepada Ketua NAPIC

Daerah dan Penolong Pegawai Penilaian

terlibat dalam penyediaan jadual pindah

milik, harga dan sewa di Jabatan

Penilaian dan Perkhidmatan Harta

PPTM/

MOHD AZHAR

AB WAHID

JULAI 2015

73 CPD: Incidental

Cost Under Land

Acquisition Act

1960

27 Jul

(1 hari)

Valuation Officers of Grade W41

and above in the Valuation and

Property Services Department

Officers of Grade 41 and above in

Department /Government Agencies/

Statutory Bodies

Probationary Valuers/ Registered

Valuers in Department /Government

Agencies/ Statutory Bodies

Real estate Industry players

PPPE/

NORNIZAM

JUSOH

74 Kursus

Perkhidmatan

Bangunan

(Building Services)

27 – 29

Jul

(3 hari)

Pembantu Penilaian Gred W17 –

W26 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Pegawai Gred 17 – 26 di Jabatan /

Agensi Kerajaan dan Badan

Berkanun

PPPH/

RUZITA

ABDULLAH

75 Kursus 3C (Cekap,

Ceria dan Cergas)

27 – 30

Jul

(4 hari)

Pegawai pelbagai jawatan dan gred di

Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan

Harta

PPTM/

AZALINA

SHARIF

Page 13: KALENDAR LATIHAN INSPEN TAHUN 2015 - · PDF fileKALENDAR LATIHAN INSPEN TAHUN 2015 Permohonan Program Latihan Online BIL NAMA PROGRAM LATIHAN TARIKH SASARAN PUSAT/PPL ... English Course

BIL

NAMA

PROGRAM

LATIHAN

TARIKH SASARAN PUSAT/PPL

76 Program

Tranformasi

Minda

(PTM) (Kump.

Pengurusan dan

Profesional Gred

41 dan Kump.

Sokongan 1 Gred

27 dan setaraf)

27 – 31

Jul

(5 hari)

Pegawai lantikan pertama di di

Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan

Harta pada atau selepas 1 januari

2013 yang berkhidmat secara tetap

dalam perkhidmatan awam dan

Pegawai di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta dalam tempoh

percubaan dan belum menghadiri

kursus Induksi – Modul Umum

PPTM/

NORLIZA

NORDIN

77 MTCP -

International

Certificate for

Special Property

Valuation

27 Jul –

21 Ogos

(4

minggu)

Have at least three (3) years of work

experience in Real Estate valuation

or related field. Land

Administrators, Real Estate Tax

Officers, Land Officers, Real Estate

Officers and those who work in the

real property related industry are

encouraged to apply

Passes a basic university degree in

real estate valuation, urban land

appraisal or related field. Basic

knowledge on word processing and

spreadsheet is required

Have a good command of spoken and

written English. A photocopy of

English higher learning certificate or

equivalent MUST be enclosed

Aged 26 to 45 at commencement

date, and certified medically fit to

participate in the course

Have never participated in any

MTCP

PPPH/

PARIDAH

JUWAHIR

OGOS 2015

78 Kursus Induksi

Modul Khusus –

Kumpulan

Pengurusan Dan

Profesional Gred

41 Serta Kumpulan

Sokongan 1 Gred

27 Dan Setaraf

3 – 5

Ogos

(3 hari)

Tawaran terus kepada pegawai

lantikan pertama Gred 41 di Jabatan

Penilaian dan Perkhidmatan Harta

Tawaran terus kepada pegawai

lantikan pertama Gred 27 dan

setaraf di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Pegawai Gred 41 serta Gred 27 dan

setaraf di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta/ Agensi

Kerajaan dan Badan Berkanun

dalam tempoh percubaan dan belum

menghadiri Kursus Induksi – Modul

Khusus

PPPH/

PARIDAH

JUWAHIR

Page 14: KALENDAR LATIHAN INSPEN TAHUN 2015 - · PDF fileKALENDAR LATIHAN INSPEN TAHUN 2015 Permohonan Program Latihan Online BIL NAMA PROGRAM LATIHAN TARIKH SASARAN PUSAT/PPL ... English Course

BIL

NAMA

PROGRAM

LATIHAN

TARIKH SASARAN PUSAT/PPL

79 Kursus

Pengumpulan

Data: Harta Tanah

Terbengkalai

3 – 6

Ogos

(4 hari)

Pembantu Penilaian Gred W17 –

W26 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Pembantu Penilaian Gred W17 –

W26 di Jabatan / Agensi Kerajaan

dan Badan Berkanun

PPPH/

JAMALUDIN

ABDUL GHANY

80 Kursus

Pengukuhan

Integriti Sektor

Awam

3 – 5

Ogos

(3 hari)

Pegawai pelbagai jawatan dan di

Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan

Harta

PPTM/

MOHD ANUAR

MOKHTAR

81 Kursus Pengurusan

Fail dan Rekod

3 – 6

Ogos

(4 hari)

Pegawai pelbagai jawatan gred 11 –

14 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Pegawai pelbagai jawatan gred 17 –

26 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

PPTM/

ZAIDEE

ABDULLAH

82 Kursus Asas

Penilaian bagi

Pegawai Penilaian

Gred w41 dan

Penolong Pegawai

Penilaian Gred

W27 - Modul 1 :

Pengenalan

6 – 7 & 10

Ogos

(3 hari)

Tawaran terus kepada Pegawai

Penilaian Gred W41 yang baru

dilantik di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Tawaran terus kepada Penolong

Pegawai Penilaian Gred W27 yang

baru dilantik di Jabatan Penilaian

dan Perkhidmatan Harta

Pegawai Penilaian Gred W41 dan

Penolong Pegawai Penilaian Gred

W27 di Jabatan / Agensi Kerajaan

dan Badan Berkanun

PPPH/

AFIZAN

MOKHTAR

83 Kursus Teknologi

Binaan Bangunan:

Lukisan

Kejuruteraan

10 – 12

Ogos

(3 hari)

Pembantu Penilaian Gred W17 –

W26 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Pelukis pelan Gred JA17 – JA22 di

Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan

Harta

Penolong Jurutera / Penolong

Pegawai Seni Bina Gred JA29 di

Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan

Harta

Pembantu Penilaian Gred W17 –

W26 di Jabatan / Agensi Kerajaan

dan Badan Berkanun

PPPH/

YANG

REDZUAN DIN

Page 15: KALENDAR LATIHAN INSPEN TAHUN 2015 - · PDF fileKALENDAR LATIHAN INSPEN TAHUN 2015 Permohonan Program Latihan Online BIL NAMA PROGRAM LATIHAN TARIKH SASARAN PUSAT/PPL ... English Course

BIL

NAMA

PROGRAM

LATIHAN

TARIKH SASARAN PUSAT/PPL

84 Kursus Pengurusan

Tatatertib

10 – 12

Ogos

(3 hari)

Pegawai pelbagai jawatan gred 22 dan

ke atas di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta (keutamaan

kepada pegawai yang mengendalikan

urusan tatatertib)

PPTM/

ASMAHANI

MOHD NAPIAH

85 Transformational

Leadership and

Organisational

Management

Course

10 – 13

Ogos

(4 hari)

Direct offer to Valuation Officers of

Grade W44 and above in the Valuation

and Property Services Department

PPTM/

AHMAD

SUHAIFIS

ABDUL HALIM

86 Kursus

Transformasi

Budaya Kerja:

JPPH Negeri

Selangor Siri 1

10 – 12

Ogos

(3 hari)

Pegawai pelbagai jawatan dan gred di

cawangan Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta di Negeri Selangor

PPPE/

SUBRAMANIAM

MUTHIAH

Kursus

Transformasi

Budaya Kerja:

JPPH Negeri

Selangor Siri 2

12 – 14

Ogos

(3 hari)

Pegawai pelbagai jawatan dan gred di

cawangan Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta di Negeri Selangor

PPPE/

SUBRAMANIAM

MUTHIAH

87 Kursus Asas

Penilaian bagi

Pegawai Penilaian

Gred w41 dan

Penolong Pegawai

Penilaian Gred

W27 - Modul 2:

Dasar &

Perundangan

Harta Tanah

11 – 14

Ogos

(4 hari)

Tawaran terus kepada Pegawai

Penilaian Gred W41 yang baru

dilantik di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Tawaran terus kepada Penolong

Pegawai Penilaian Gred W27 yang

baru dilantik di Jabatan Penilaian

dan Perkhidmatan Harta

Pegawai Penilaian Gred W41 dan

Penolong Pegawai Penilaian Gred

W27 di Jabatan / Agensi Kerajaan

dan Badan Berkanun

PPPH/

RUZITA

ABDULLAH

88 Kursus Asas

Penilaian bagi

Pegawai Penilaian

Gred w41 dan

Penolong Pegawai

Penilaian Gred

W27 - Modul 3:

Kaedah Penilaian

17 – 20

Ogos

(4 hari)

Tawaran terus kepada Pegawai

Penilaian Gred W41 yang baru

dilantik di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Tawaran terus kepada Penolong

Pegawai Penilaian Gred W27 yang

baru dilantik di Jabatan Penilaian

dan Perkhidmatan Harta

Pegawai Penilaian Gred W41 dan

Penolong Pegawai Penilaian Gred

W27 di Jabatan/ Agensi Kerajaan

dan Badan Berkanun

PPPH/

AFIZAN

MOKHTAR

Page 16: KALENDAR LATIHAN INSPEN TAHUN 2015 - · PDF fileKALENDAR LATIHAN INSPEN TAHUN 2015 Permohonan Program Latihan Online BIL NAMA PROGRAM LATIHAN TARIKH SASARAN PUSAT/PPL ... English Course

BIL

NAMA

PROGRAM

LATIHAN

TARIKH SASARAN PUSAT/PPL

89 Kursus Adobe

Photoshop Siri 2

17 – 19

Ogos

(3 hari)

Pegawai pelbagai jawatan gred 17 dan

ke atas di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

PPTM/

MOHD AZHAR

AB WAHID

90 Kursus

Pengumpulan dan

Pemasukan Data

PIMS PRISM

(Modul II):

Property Occupancy

and Rental Survey

(POR)dan Property

Market

Survey(PMS)

24 – 26

Ogos

(3 hari)

Tawaran terus kepada pegawai Gred

W17 dan ke atas di Pusat Maklumat

Harta Tanah Negara (NAPIC), Jabatan

Penilaian dan Perkhidmatan Harta yang

dikenalpasti

PPTM/

AZALINA

SHARIF

Simposium

Pegawai Penilaian

VIII

24 – 27

Ogos

(4 hari)

Pegawai Penilaian Gred W41 – W44 di

Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan

Harta yang di kenal pasti

PPPE/

AZLINA

MOHAMAD

NOR

91 Kursus

Pengambilan

Tanah untuk

Pembantu

Penilaian

24 – 27

Ogos

(4 hari)

Pembantu Penilaian Gred W17 –

W26 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Pembantu Penilaian Gred W17 –

W26 di Jabatan / Agensi Kerajaan

dan Badan Berkanun

PPPH/

YANG

REDZUAN DIN

SEPTEMBER 2015

92 Executive

Programme : Real

Estate Finance &

Investment

(EREFI)

1 Sept –

20 Nov

(12

minggu)

Direct offer to Valuation Officers of

Grade W41 and above in the

Valuation and Property Services

Department

Officers of Grade 41 and above in

Department / Government Agencies /

Statutory Bodies

PPPE/

NORNIZAM

JUSOH

93 Bengkel

Pengumpulan Data

Siri 2

1 – 3 Sept

(3 hari)

Tawaran terus kepada Pembantu

Penilaian Gred W17 – W26 di Jabatan

Penilaian dan Perkhidmatan Harta yang

dikenal pasti

PPPH/

RUZITA

ABDULLAH

94 Kursus Sistem

Pengurusan

Dokumen Duti

Setem (SPDDS)

1 – 3 Sept

(3 hari)

Penolong Pegawai Penilaian Gred

W27 – W36 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Pembantu Penilaian Gred W17 –

W26 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

PPPH/

MOHD ANUAR

MOKHTAR

Page 17: KALENDAR LATIHAN INSPEN TAHUN 2015 - · PDF fileKALENDAR LATIHAN INSPEN TAHUN 2015 Permohonan Program Latihan Online BIL NAMA PROGRAM LATIHAN TARIKH SASARAN PUSAT/PPL ... English Course

BIL

NAMA

PROGRAM

LATIHAN

TARIKH SASARAN PUSAT/PPL

95 Pembangunan

Teknikal: Akta

Pengurusan Strata

2013 (Akta 757)

7 – 8 Sept

(2 hari)

Pegawai Penilaian Gred W41 dan ke

atas di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Penolong Pegawai Penilaian Gred

W27 – W36 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Pegawai Penilaian dan Penolong

Pegawai Penilaian di Jabatan/ Agensi

Kerajaan/Badan Berkanun

PPPE/

SUBRAMANIAM

MUTHIAH

96 Kursus Penilaian

Bukan Berkanun:

Polisi dan Prosedur

7 – 10

Sept

(4 hari)

Pembantu Penilaian Gred W17 – W26 di

Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan

Harta

PPPH/

JAMALUDIN

ABDUL GHANY

97 Kursus Menangani

Tekanan Kerja Siri

2

7 – 10

Sept

(4 hari)

Pegawai pelbagai jawatan gred 11 -

14 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Pegawai pelbagai jawatan gred 17 -

26 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

PPTM/

ZAIDEE

ABDULLAH

98 Kursus Perisian

Visio

7 – 10

Sept

(4 hari)

Pelukis Pelan Gred JA17 – JA22 di

Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan

Harta

Penolong Jurutera / Penolong

Pegawai Seni Bina Gred JA29 di

Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan

Harta

Pembantu Penilaian Gred W17 –

W26 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

PPTM/

NORLIZA

NORDIN

99 CPD: Rules and

Regulations of

Strata Management

Act 2013 (Act 757)

15 Sept

(1 hari)

Valuation Officers of Grade W41 and

above in the Valuation and Property

Services Department

Officers of Grade 41 and above in

Department /Government Agencies/

Statutory Bodies

Probationary Valuers/ Registered

Valuers in Department /Government

Agencies/ Statutory Bodies

Real estate Industry players

PPPE/

NORNIZAM

JUSOH

100 Executive Talk: Ke

arah Pelaksanaan

Prinsip

Merakyatkan

Perkhidmatan

Awam

28 Sept

(4 hari)

Pegawai Penilaian Gred W41 dan ke

atas di Jabatan Penilaian dan

perkhidmatan Harta

Pegawai Penilaian Gred 41 dan ke

atas di Jabatan / Agensi kerajaan/

Badan Berkanun dan Swasta

PPPE/

SUBRAMANIAM

MUTHIAH

Page 18: KALENDAR LATIHAN INSPEN TAHUN 2015 - · PDF fileKALENDAR LATIHAN INSPEN TAHUN 2015 Permohonan Program Latihan Online BIL NAMA PROGRAM LATIHAN TARIKH SASARAN PUSAT/PPL ... English Course

BIL

NAMA

PROGRAM

LATIHAN

TARIKH SASARAN PUSAT/PPL

101 Kursus Geographic

Information Sistem

(GIS) bagi

Penolong Pegawai

Penilaian

28 Sept –

1 okt

(4 hari)

Penolong Pegawai Penilaian Gred W27 –

W36 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan

PPPH/

AFIZAN

MOKHTAR

102 Kursus Penilaian

Loji, Jentera dan

Peralatan untuk

Pembantu

Penilaian

28 Sept –

1 okt

(4 hari)

Pembantu Penilaian Gred W17 –

W26 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Pembantu Penilaian Gred W17 –

W26 di Jabatan / Agensi Kerajaan

dan Badan Berkanun

PPPH/

YANG

REDZUAN DIN

103 Kursus Microsoft

Powerpoint Siri 2

28 Sept –

1 Okt

(4 hari)

Pegawai pelbagai jawatan gred 17 – 26

di Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan

PPTM/

ASMAHANI

MOHD NAPIAH

104 Kursus

Peningkatan

Kemahiran Diri

28 Sept –

1 Okt

(4 hari)

Pegawai pelbagai jawatan gred 11 – 14

di Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan

Harta

PPTM/

NORLIZA

NORDIN

OKTOBER 2015

105 Kursus Asas

Remote Sensing

5 – 7 Okt

(3 hari)

Penolong Pegawai Penilaian Gred W27 –

W36 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan yang telah hadir kursus

GIS dan Mapinfo

PPPH/

MOHD AZHAR

AB WAHID

106 Kursus Pengurusan

Perkhidmatan

Awam

5 – 8 Okt

(4 hari)

Pegawai pelbagai jawatan gred 17 dan

ke atas di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

PPTM/

MOHD ANUAR

MOKHTAR

107 Kursus Bahan dan

Teknologi Binaan

5 – 8 Okt

(4 hari)

Penolong Pegawai Penilaian Gred

W27 – W36 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan

Penolong Pegawai Penilaian Gred

W27 – W36 di Jabatan / Agensi

Kerajaan dan Badan Berkanun

PPPH/

RUZITA

ABDULLAH

108 Kursus Asas

Komunikasi

Bahasa Mandarin

Siri 2

5 – 8 Okt

(4 hari)

Pegawai pelbagai jawatan gred 27 dan

ke atas di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

PPTM/

AZALINA

SHARIF

109 Kursus Memahami

Data NAPIC

12 – 14

Okt

(3 hari)

Pegawai Penilaian Gred W41 dan ke

atas di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Penolong Pegawai Penilaian Gred

W27 – W36 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

PPPH/

PARIDAH

JUWAHIR

Page 19: KALENDAR LATIHAN INSPEN TAHUN 2015 - · PDF fileKALENDAR LATIHAN INSPEN TAHUN 2015 Permohonan Program Latihan Online BIL NAMA PROGRAM LATIHAN TARIKH SASARAN PUSAT/PPL ... English Course

BIL

NAMA

PROGRAM

LATIHAN

TARIKH SASARAN PUSAT/PPL

110 Kursus Geographic

Information System

(GIS) Siri 2 –

Pembantu

Penilaian dan

Pelukis Pelan

12 –15

Okt

(4 hari)

Pembantu Penilaian Gred W17 –

W26 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Pelukis Pelan Gred JA17 – JA22 di

Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan

Harta

Penolong Jurutera / Penolong

Pegawai Seni Bina Gred JA29 di

Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan

Harta

Pembantu Penilaian Gred W17 –

W26 di Jabatan / Agensi Kerajaan

dan Badan Berkanun

PPPH/

YANG

REDZUAN DIN

111 Kursus Penjagaan

Kesihatan Siri 2

12 – 1 5

Okt

(4 hari)

Pegawai pelbagai jawatan gred 17 dan

ke atas di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

PPTM/

ZAIDEE

ABDULLAH

112 Executive Talk:

Understanding The

New Generation in

Organisation

12 – 13

Okt

(2 hari)

Valuation Officers of Grade W41 and

above in the Valuation and Property

Services Department

Officers of Grade 41 and above in

Department/ Government Agencies /

Statutory Bodies

PPPE/

SUBRAMANIAM

MUTHIAH

113 Kursus Penilaian

Bangunan Strata -

Penolong Pegawai

Penilaian

19 – 22

Okt

(4 hari)

Penolong Pegawai Penilaian Gred

W27 – W36 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Penolong Pegawai Penilaian Gred

W27 – W36 di Jabatan/Agensi

Kerajaan dan Badan Berkanun

PPPH/

AFIZAN

MOKHTAR

114 Kursus Percukaian

dan Pengenaan

Premium Harta

Tanah

19 – 22

Okt

(4 hari)

Pembantu Penilaian Gred W17 –

W26 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Pembantu Penilaian Gred W17 –

W26 di Jabatan / Agensi Kerajaan

dan Badan Berkanun

PPPH/

JAMALUDIN

ABDUL

GHANY

115 Kursus Pengurusan

Kewangan Peribadi

19 – 22

Okt

(4 hari)

Pegawai pelbagai jawatan dan gred di

Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan

Harta

PPTM/

MOHD AZHAR

AB WAHID

116 Kursus Tatacara

Kemasukan Data

VIS Siri 2

26 – 28

Okt

(3 hari)

Pembantu Penilaian Gred W17 –

W26 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Penolong Pegawai Penilaian Gred

W27 – W36 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

PPPH/

AHMAD

SUHAIFIS

ABDUL HALIM

Page 20: KALENDAR LATIHAN INSPEN TAHUN 2015 - · PDF fileKALENDAR LATIHAN INSPEN TAHUN 2015 Permohonan Program Latihan Online BIL NAMA PROGRAM LATIHAN TARIKH SASARAN PUSAT/PPL ... English Course

BIL

NAMA

PROGRAM

LATIHAN

TARIKH SASARAN PUSAT/PPL

117 Kursus

Kepentingan Data

Harta Tanah

Berkualiti kepada

JPPH

26 – 28

Okt

(3 hari)

Pegawai pelbagai jawatan Gred W27

dan ke atas di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

PPTM/

NORLIZA

NORDIN

118 Kursus Asas

Pemetaan dan

Lukisan Teknikal

26 –29

Okt

(4 hari)

Pembantu Penilaian Gred W17 –

W26 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Pelukis pelan Gred JA17 – JA22 di

Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan

Harta

Penolong Jurutera / Penolong

Pegawai Seni Bina Gred JA29 di

Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan

Harta

PPPH/

YANG

REDZUAN DIN

119 Kursus

Penyelenggaraan

dan Navigasi

Kenderaan

26 – 29

Okt

(4 hari)

Pemandu Kenderaan Gred H11 –

H14 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Pegawai pelbagai jawatan dan gred

di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta yang dikenal

pasti oleh Ketua Pejabat

PPTM/

MOHD ANUAR

MOKHTAR

NOVEMBER 2014

120 CPD: Goods and

Service Tax (GST):

Implication on

Property Industry

2 Nov

(1 hari)

Valuation Officers of Grade W41 and

above in the Valuation and Property

Services Department

Officers of Grade 41 and above in

Department /Government Agencies/

Statutory Bodies

Probationary Valuers/ Registered

Valuers in Department /Government

Agencies/ Statutory Bodies

Real estate Industry players

PPPE/

NORNIZAM

JUSOH

121 Kursus Memupuk

Keseronokan

Bekerja Siri 2

2 – 5 Nov

(4 hari)

Pegawai pelbagai jawatan gred 11 -

14 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Pegawai pelbagai jawatan gred 17 -

26 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

PPTM/

ASMAHANI

MOHD NAPIAH

Program Bina

Semangat

PPTM/

ZAIDEE

ABDULLAH

Tarikh Kemaskini: 19 Disember 2014