Click here to load reader

Jedyne Liceum z Tarczą - I Liceum Ogólnokształcące w ... · • Technologia żywności • Kosmetologia ... • Biochemia • Kierunki wojskowe • Analityka chemiczna (kryminologia)

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Jedyne Liceum z Tarczą - I Liceum Ogólnokształcące w ... · • Technologia żywności •...

Jedyne Liceum z Tarcz

Po raz kolejny I Liceum Oglnoksztacce im. 14 Puku Powstacw lskich

w Wodzisawiu lskim, jako jedyne liceum w powiecie wodzisawskim, zostao

uhonorowane Brzow Tarcz dla najlepszych licew oglnoksztaccych w Polsce.

Decyzj Kapituy Rankingu ustalone zostay nastpujce kryteria Oglnopolskiego

Rankingu Licew 2017: sukcesy w olimpiadach 30%, matura - przedmioty

obowizkowe 25%, matura - przedmioty dodatkowe 45%.

Ranking Najlepszych Licew 2017

Wybierz oddzia

KLASA 1A - Politechniczna

KLASA 1B - Politechniczna

KLASA 1C - Przyrodniczo-medyczna

KLASA 1D - Przyrodniczo-medyczna

KLASA 1E - Prawnicza

KLASA 1F - Humanistyczno-przyrodnicza

Klasa 1A - politechniczna

W zakresie rozszerzonym bd realizowane

matematyka, fizyka i jzyk angielski.

Moliwe przedmioty uzupeniajce jzyk angielski w biznesie, fizyka w medycynie

Twoja przyszo (przykadowe kierunki studiw)

Matematyka

Fizyka

Chemia

Automatyka i robotyka

Budownictwo

Elektronika i telekomunikacja

Energetyka

Geodezja i kartografia

Grnictwo i geologia

Inynieria biomedyczna

Inyniera materiaowa

Lotnictwo i kosmonautyka

Mechatronika

Ochrona rodowiska

Transport

Rolnictwo

Kierunki wojskowe

I wiele innych

Powrt do wyboru oddziau

Klasa 1B - politechniczna

W zakresie rozszerzonym bd realizowane

matematyka, fizyka i informatyka.

Twoja przyszo (przykadowe kierunki studiw)

Matematyka

Fizyka

Informatyka

Informatyka w biznesie

Automatyka i robotyka

Elektronika i telekomunikacja

Elektrotechnika

Mechatronika

Kierunki wojskowe

I wiele innych

Moliwe przedmioty uzupeniajce jzyk angielski w biznesie, fizyka w medycynie.

Powrt do wyboru oddziau

Klasa 1C przyrodniczo-medyczna

W zakresie rozszerzonym bd realizowane

biologia, chemia i matematyka.

Twoja przyszo (przykadowe kierunki studiw)

Medycyna

Stomatologia

Farmacja

Analityka medyczna

Chemia

Biologia

Inynieria biomedyczna

Biotechnologia

Technologia ywnoci

Kosmetologia

Kierunki rolnicze

Biochemia

Kierunki wojskowe

Analityka chemiczna (kryminologia)

I wiele innych kierunkw

Moliwe przedmioty uzupeniajce acina w medycynie, fizyka w medycynie.

Powrt do wyboru oddziau

Klasa 1D przyrodniczo-medyczna W zakresie rozszerzonym bd realizowane

biologia, chemia i jzyk angielski.

Twoja przyszo (przykadowe kierunki studiw)

Moliwe przedmioty uzupeniajce acina w medycynie, fizyka w medycynie.

Powrt do wyboru oddziau

Medycyna

Stomatologia

Farmacja

Analityka medyczna

Chemia

Biologia

Inynieria biomedyczna

Biotechnologia

Technologia ywnoci

Kosmetologia

Kierunki rolnicze

Biochemia

Kierunki wojskowe

Analityka chemiczna (kryminologia)

I wiele innych kierunkw

Klasa 1E prawnicza

W zakresie rozszerzonym bd realizowane

jzyk polski, historia i jzyk angielski.

Moliwe przedmioty uzupeniajce - historia ustroju pastwa i prawa, acina w prawie

Twoja przyszo (przykadowe kierunki studiw)

prawo

administracja

psychologia

historia

politologia

teologia

socjologia

pedagogika

dziennikarstwo i komunikacja spoeczna

filologia polska

kulturoznawstwo

stosunki midzynarodowe

i wiele innych kierunkw

Powrt do wyboru oddziau

Klasa 1F humanistyczno-przyrodnicza

W zakresie rozszerzonym bd realizowane

jzyk polski, biologia i jzyk angielski

Moliwe przedmioty uzupeniajce - historia ustroju pastwa i prawa, acina w prawie

Twoja przyszo (przykadowe kierunki studiw)

prawo

administracja

psychologia

historia

politologia

teologia

socjologia

pedagogika

dziennikarstwo i komunikacja spoeczna

filologia polska/angielska

kulturoznawstwo

stosunki midzynarodowe

I wiele innych kierunkw

Powrt do wyboru oddziau