of 13 /13
Izvedbeni plan Filozofsko-teološkog studija u Rijeci 2014./15. 1 10. IZVEDBENI PLAN FILOZOFSKO-TEOLOŠKOG STUDIJA U RIJECI (TEOLOGIJA U RIJECI)

Izvedbeni plan / Red predavanja

Embed Size (px)

Text of Izvedbeni plan / Red predavanja

 • Izvedbeni plan Filozofsko-teolokog studija u Rijeci

  2014./15.

  1

  10. IZVEDBENI PLAN FILOZOFSKO-TEOLOKOG STUDIJAU RIJECI

  (TEOLOGIJA U RIJECI)

 • Izvedbeni plan Filozofsko-teolokog studija u Rijeci

  2014./15.

  2

  I. GODINA Obvezatni predmeti:

  Zimski semestar

  Ljetni semestar

  ifra Kod Nastavnik Predmet Sati~ECTS Sati~ECTS

  112593 RITFL25 Devi, I./ Horvat, S.

  Logika i spoznajna teorija 3~5 0~0

  40250 RITFL03 Golubovi, A. Kozmologija 0~0 2~3

  129107 RITFL27 Devi, I./ Horvat, S.

  Povijest antike i srednjovjekovne filozofije

  0~0 3~4

  40251 RITFL04 pehar, M. Uvod u psihologiju 0~0 2~3

  40245 RITSZ06 Mrakovi, B. / Veli, B. Hebrejski jezik 2~2 0~0

  40253 RITSZ01 Mrakovi, B. / Zeevi, T.

  Opi uvod u Sveto pismo 0~0 2~3

  112594 RITFT10 Gapar, V. / Pavli, R.

  Znanost o religijama 2~4 0~0

  112595 RITKL04 Vranje, N. Uvod u misterij Krista i povijesti spasenja

  2~4 0~0

  112596 RITLT16 Mrakovi, B. / Srdo, A.

  Osnove gregorijanskog pjevanja 0~0 3~3

  115024 RITCP1.1 Veli, F. Opa crkvena povijest 1 3~4 0~0 115026 RITCP1.2 Veli, F. Opa crkvena povijest 2 0~0 3~4

  40247 RITCP03 Medved, M. Opa metodologija 1~2 0~0

  40249 RITZP01 Zec, S. Latinski jezik I 2~2 0~0 40252 RITZP02 Zec, S. Latinski jezik II 0~0 2~2 74768 RITZP03 Bai, M. Tjelesna i zdravstvena kultura 2~0 2~0 112597 RITSM01 Proseminar 0~0 2~3

  Izborni predmeti ~6 ~6 UKUPNO ECTS ~29 ~31

  Uvjeti za upis u II. godinu

  ostvareni ECTS bodovi u I. godini, u ukupnoj vrijednosti od 54 ECTS boda

  U svakom semestru potrebno je upisati najmanje 30 bodova, odnosno godinje 60 bodova iz grupe obvezatnih i izbornih predmeta te seminara.

 • Izvedbeni plan Filozofsko-teolokog studija u Rijeci

  2014./15.

  3

  II. GODINAObvezatni predmeti:

  Zimski semestar

  Ljetni semestar

  ifra Kod Nastavnik Predmet Sati~ECTS Sati~ECTS 45603 RITFL08 Tiac, I. Etika 0~0 2~3

  45604 RITFL05 Devi, I. / Horvat, S.

  Filozofska antropologija 2~2 2~2

  84590 RITFL02 Devi, I. / Horvat, S.

  Ontologija 2~3 2~3

  94434 RITFL22 Golubovi, A. Povijest novovjekovne filozofije 2~2 0~0 94436 RITFL23 Tiac, I. Povijest suvremene filozofije 2~2 0~0 84591 RITFL09 Devi, I. Teodiceja 0~0 2~2

  45575 RITSZ02 Mrakovi, B. / Veli, B.

  Uvod i egzegeza Staroga zavjeta I (Petoknjije i Prednji proroci)

  3~3 0~0

  45606 RITNZ06 Mrakovi, B. Grki biblijski jezik 0~0 1~2

  45576 RITNZ01 Mrakovi, B. Uvod i egzegeza Novoga zavjeta I (Sinoptici)

  3~3 0~0

  99378 RITNZ02 Mrakovi, B. Uvod i egzegeza Novoga zavjeta II (Ivanovski spisi)

  0~0 3~4

  45577 RITKL01 Veli, F. Patrologija 2~3 2~3 45578 RITCP02 Medved, M. Povijest Crkve u Hrvata I i II 3~3 3~3 45605 RITNZ05 Mrakovi, B. Grki jezik 1~1 0~0 74771 RITZP04 Bai, M. Tjelesna i zdravstvena kultura 2~0 2~0

  * Seminar ~2 ~2 Izborni predmeti ~6 ~6 UKUPNO ECTS ~30 ~30

  * Student je u oba semestra duan upisati jedan ponueni seminar. Treba upisati ili jedan dvosemestralni ili dva jednosemestralna (u svakom semestru jedan). Vidi Proseminari i seminari po katedrama.

  Uvjeti za upis u III. godinu

  poloeni svi (obvezni i izborni) predmeti iz I. godine ostvareni ECTS bodovi iz predmeta II. godine u ukupnoj vrijednosti od 54 ECTS boda

  U svakom semestru potrebno je upisati najmanje 30 bodova, odnosno godinje 60 bodova iz grupe obvezatnih i izbornih predmeta te seminara.

 • Izvedbeni plan Filozofsko-teolokog studija u Rijeci

  2014./15.

  4

  III. GODINAObvezatni predmeti:

  Zimski semestar

  Ljetni semestar

  ifra Kod Nastavnik Predmet Sati~ECTS Sati~ECTS

  130501 RITSZ10 Mrakovi,B./ Veli, B.

  Uvod i egzegeza Staroga zavjeta II: (Veliki i mali proroci)

  3~3 0~0

  63266 RITSZ04 Mrakovi, B. / Veli, B.

  Uvod i egzegeza Staroga zavjeta III (Kasni i mudrosni spisi)

  0~0 3~3

  63256 RITFT03 Mrakovi,B./ Stoi, I.

  Fundamentalno-teoloka ekleziologija

  0~0 3~3

  63255 RITFT02 Mrakovi,B./ Stoi, I.

  Kranska objava 4~5 0~0

  63257 RITFT04 Gapar, V. Teoloka epistemologija 0~0 2~2 130503 RITDT16 Gapar, V. Otajstvo Trojedinoga Boga 2~3 2~3

  115033 RITDT02 Gapar, V. / Pavli, R.

  Teoloka antropologija 3~3 2~2

  115028 RITMT16 Grbac, J. Osnovna moralna teologija I 3~3 0~0 115030 RITMT17 Grbac, J. Osnovna moralna teologija II 0~0 3~3 63260 RITET01 pehar, M. Ekumenska teologija 0~0 2~3

  63268 RITLT01 Mrakovi,B./ Milovi, I.

  Osnove liturgike 3~3 0~0

  63259 RITLT02 Mrakovi,B./ Milovi, I.

  Liturgijsko vrijeme i prostor 0~0 3~3

  63262 RITPK01 Vranje, N. / Perani, A.

  Fundamentalna katehetika 1~1 1~1

  * Seminar ~2 ~2 112603 RITLT18 Vranje, N. Obvezno izborni: Retorika** 2~3 0~0

  Izborni predmeti ~6 ~6 UKUPNO ECTS ~29 ~31

  * Student je u oba semestra duan upisati jedan ponueni seminar. Treba upisati ili jedan dvosemestralni ili dva jednosemestralna (u svakom semestru jedan). Vidi Proseminari i seminari po katedrama.

  **Predmet je obvezan za sveenike kandidate. Za ostale je studente FTS-a izborni.

  Uvjeti za upis u IV. godinu

  poloeni svi (obvezni i izborni) predmeti iz II. godine ostvareni ECTS bodovi iz predmeta III. godine u ukupnoj vrijednosti od 53 ECTS boda

 • Izvedbeni plan Filozofsko-teolokog studija u Rijeci

  2014./15.

  5

  IV. GODINAObvezatni predmeti:

  Zimski semestar

  Ljetni semestar

  ifra Kod Nastavnik Predmet Sati~ECTS Sati~ECTS 74773 RITSZ05 Mrakovi, B. Biblijska teologija Staroga zavjeta 0~0 2~3

  129119 RITNZ08 Mrakovi, B. / Zeevi, T.

  Uvod i egzegeza Novoga zavjeta III (Pavlove i ostale poslanice)

  3~4 0~0

  74776 RITNZ04 Mrakovi, B. / Zeevi, T.

  Biblijska teologija Novoga zavjeta 0~0 2~2

  74786 RITDT05 Gapar, V. Dogmatska ekleziologija 2~3 0~0 74777 RITDT04 Gapar, V. Kristologija 0~0 4~6

  116284 RITMT19 Grbac, J. / Pinezi, M.

  Posebna moralna teologija I 2~3 0~0

  115048 RITMT20 Grbac, J. / Pinezi, M.

  Posebna moralna teologija II 0~0 2~3

  112616 RITET04 Mrakovi, B. / Milovi, I.

  Hrvatski crkvenoslavenski jezik i knjievnost

  2~2 0~0

  112618 RITLT17 Mrakovi ,B. / Srdo, A.

  Crkvena glazbena kultura 2~2 0~0

  74785 RITKP01 Zec, S. I. i III. knjiga Zakonika 2~3 0~0 74820 RITKP02 Zec, S. II. knjiga Zakonika 0~0 3~3

  112600 RITPK06 Vranje, N. / Perani, A.

  Specijalna katehetika I 2~3 0~0

  112601 RITPK07 Vranje, N. / Perani, A.

  Specijalna katehetika II 0~0 2~2

  115054 RITSN05 Valkovi, J. Socijalni nauk Crkve I 2~3 0~0 115055 RITSN06 Valkovi, J. Socijalni nauk Crkve II 0~0 2~2

  * Seminar ~2 ~2

  112599 RITDT14 Gapar, V. Obvezno izborni: Izabrana pitanja mariologije**

  2~3 0~0

  112604 RITPK04 Vranje, N. / Perani, A.

  Obvezno izborni: Metodike vjebe iz katehetike***

  2~3 2~3

  112603 RITLT18 Vranje, N. Obvezno izborni: Retorika**** 2~3 0~0 Izborni predmeti ~6 ~6 UKUPNO ECTS ~31 ~29

  * Student je u oba semestra duan upisati jedan ponueni seminar. Treba upisati ili jedan dvosemestralni ili dva jednosemestralna (u svakom semestru jedan). Vidi Proseminari i seminari po katedrama.

  **Predmet je obvezan za sveenike kandidate. Za ostale je studente izborni. .***Temeljem odredbe Nacionalnog katehetskog ureda Hrvatske biskupske konferencije upisuju studenti vjernici laici koji kane raditi u kolskom vjeronauku ili upnoj katehezi. Temeljem iste odredbe sveeniki kandidati obavezno upisuju metodike vjebe iz katehetike. Student koji nije upisao metodike vjebe iz katehetike odnosno sveeniku pjevaku slubu ili nije upisao oba spomenuta predmeta, kako bi mu koeficijent optereenja iznosio najmanje 30 bodova, uz pomo voditelja godita prema svome interesu i po kriteriju srodnosti profila teolokog studija, mora upisati predmete iz grupe izbornih predmeta koji su ponueni u V. ili ranijim godinama studija. ****Predmet je obvezan za sveenike kandidate. Za ostale je studente izborni.

  Uvjeti za upis u V. godinu: poloeni svi (obvezni i izborni) predmeti iz III. godine ostvareni ECTS bodovi iz predmeta IV. godine u ukupnoj vrijednosti od 52 ECTS boda

 • Izvedbeni plan Filozofsko-teolokog studija u Rijeci

  2014./15.

  6

  V. GODINA Obvezatni predmeti:

  Zimski semestar

  Ljetni semestar

  ifra Kod Nastavnik Predmet Sati~ECTS Sati~ECTS

  84559 RITDT06 Mrakovi,B./ Stoi, I.

  Sakramentologija I i II 3~4 3~4

  84561 RITMT03 Grbac, J. Bioetika, spolni i enidbeni moral 3~4 0~0 129121 RITMT21 pehar, M. Duhovno bogoslovlje 0~0 2~2 130510 RITET06 pehar, M. Istono bogoslovlje 2~3 0~0 84565 RITPT01 Vranje, N. Fundamentalni pastoral 4~5 0~0

  88686 RITPT03 Vranje, N. / Reljac, V.

  Pastoral braka i obitelji 0~0 2~2

  84567 RITPT02 Vranje, N. Pastoral sakramenata 0~0 1~2

  84570 RITLT03 Mrakovi,B./ Milovi, I.

  Liturgijska sakramentologija 0~0 2~3

  84562 RITKP03 Zec, S. / Svai, E.

  IV. knjiga Zakonika 3~4 0~0

  84566 RITKP04 Zec, S. / Svai, E.

  V., VI. i VII. knjiga Zakonika 0~0 3~3

  84572 RITPK03 Vranje, N. / Perani, A.

  Crkvena kateheza 0~0 1~1

  84571 RITSN02 Valkovi, J. Teoloka socijalna etika 0~0 2~3 112608 RITDR02 Diplomski rad / Tezarij ~7 ~7

  112622 RITLT16 Mrakovi, B./ Srdo, A.

  Obvezno izborni: Sveenika pjevaka sluba **

  2~3 0~0

  Izborni predmeti ~3 ~3 UKUPNO ECTS ~30 ~30

  ** obvezno upisuju sveeniki kandidati, redovnici i redovnice Student je duan izabrati jedan izborni predmet.

  U svakom semestru potrebno je upisati najmanje 30 bodova, odnosno godinje 60 bodova iz grupe obvezatnih i izbornih predmeta te seminara.

 • Izborni predmeti Filozofsko-teolokog studija u Rijeci 2014./15.

  7

  12. IZBORNI PREDMETI

  FILOZOFSKO-TEOLOKOG STUDIJA U RIJECI (TEOLOGIJA U RIJECI)

 • Izborni predmeti Filozofsko-teolokog studija u Rijeci 2014./15.

  8

  I. Katedra za filozofiju Zimski

  semestar Ljetni

  semestar ifra Kod Nastavnik Predmet Sati~ECTS Sati~ECTS

  115059 RITFL20 pehar, M. Bog u knjievnosti 0 ~ 0 2 ~ 3

  II. Katedra Svetoga pisma Starog zavjetaZimski

  semestar Ljetni

  semestar ifra Kod Nastavnik Predmet Sati~ECTS Sati~ECTS

  115063 RISZ08 Mrakovi, B. / Veli, B.

  Biblijska arheologija 2 ~ 3 0 ~ 0

  III. Katedra Svetoga pisma Novog zavjetaZimski

  semestar Ljetni

  semestar ifra Kod Nastavnik Predmet Sati~ECTS Sati~ECTS

  130024 RITNZ07 Mrakovi, B. Mesijanizam u Bibliji 2 ~ 3 0 ~ 0

  IV. Katedra fundamentalne teologijeZimski

  semestar Ljetni

  semestar ifra Kod Nastavnik Predmet Sati~ECTS Sati~ECTS

  115067 RITFT08 Gapar, V. / Pavli, R.

  Meureligijski dijalog teologija religija

  0 ~ 0 2 ~ 3

  115068 RITFT07 Mrakovi, B. / Stoi, I.

  Sluba teologa u djelima T.J. agi - Bunia

  2 ~ 3 0 ~ 0

  VI. Katedra dogmatske teologijeZimski

  semestar Ljetni

  semestar ifra Kod Nastavnik Predmet Sati~ECTS Sati~ECTS

  115064 RITDT11 Gapar, V. Isus iz Nazareta Benedikta XVI. 2 ~ 3 0 ~ 0

  115065 RITDT15 Gapar ,V. / Pavli, R.

  Izabrana pitanja iz eshatologije 0 ~ 0 2 ~ 3

  115066 RITDT13 Mrakovi,B./ Stoi, I.

  Vjera u teolokim djelima J. Ratzingera

  2 ~ 3 0 ~ 0

  112599 RITDT14 Gapar , V. Izabrana pitanja mariologije* 0 ~ 0 2 ~ 3

  * Obvezno upisuju sveeniki kandidati .

  VII. Katedra moralne teologijeZimski

  semestar Ljetni

  semestar ifra Kod Nastavnik Predmet Sati~ECTS Sati~ECTS

  115069 RITMT07 Valkovi, J. Etika u promidbenoj komunikaciji 2 ~ 3 0 ~ 0

  115070 RITMT10 Grbac, J. Moralna problematika novih religioznih pokreta i sekti

  0 ~ 0 2 ~ 3

  115072 RITMT15 Grbac, J. / Pinezi, M.

  Temeljni pojmovi enciklike Veritatis splendor

  0 ~ 0 2 ~ 3

  130032 RITMT18 Grbac, J. / Pinezi, M.

  Uvod u Teologiju tijela 0 ~ 0 2 ~ 3

 • Izborni predmeti Filozofsko-teolokog studija u Rijeci 2014./15.

  9

  VIII. Katedra ekumenske teologijeZimski

  semestar Ljetni

  semestar ifra Kod Nastavnik Predmet Sati~ECTS Sati~ECTS

  130034 RITET05 pehar, M. Mistika kao poveznica ekumenizma, dijaloga meu religijama i opeljudskih opredjeljenja

  2 ~ 3 0 ~ 0

  IX. Katedra pastoralne teologijeZimski

  semestar Ljetni

  semestar ifra Kod Nastavnik Predmet Sati~ECTS Sati~ECTS

  115081 RITPT05 Vranje, N. / Reljac, V.

  Pastoralni rad s ovisnicima 2 ~ 3 0 ~ 0

  115083 RITPT08 Vranje, N. Kranski volontarijat 0 ~ 0 2 ~ 3

  115086 RITPT09 Vranje, N. / Reljac, V.

  Psihologija u pastoralnom djelovanju

  0 ~ 0 2 ~ 3

  115087 RITPT10 Vranje, N. / Reljac, V.

  Pastoralne konzultacije 2 ~ 3 0 ~ 0

  X. Katedra za liturgiku Zimski

  semestar Ljetni

  semestar ifra Kod Nastavnik Predmet Sati~ECTS Sati~ECTS

  112622 RITLT19 Mrakovi, B. / Srdo, A.

  **Sveenika pjevaka sluba 2 ~ 3 0 ~ 0

  115089 RITLT14 Mrakovi, B. / Milovi, I.

  Liturgijska arhitektura 2 ~ 3 0 ~ 0

  115090 RITLT15 Mrakovi, B. / Srdo, A.

  Djeje popjevke u sv. Misi i katehezi 2 ~ 3 0 ~ 0

  112603 RITLT18 Vranje, N. Retorika*** 2 ~ 3 0 ~ 0 **Obvezno upisuju sveeniki kandidati, redovnici i redovnice.

  *** Obvezno upisuju sveeniki kandidati. XI. Katedra crkvene povijesti

  Zimski semestar

  Ljetni semestar

  ifra Kod Nastavnik Predmet Sati~ECTS Sati~ECTS 115093 RITCP11 Medved, M. Povijest Rijeke metropolije 0 ~ 0 2 ~ 3

  115096 RITCP09 Medved, M. Pontifikati izmeu Prvog i Drugog vatikanskog sabora

  0 ~ 0 2 ~ 3

  115099 RITCP10 Veli, F. Crkva i tiskarstvo na podruju Rijeke metropolije od 15. do 20. stoljea

  2 ~ 3 0 ~ 0

  XII. Katedra kanonskog pravaZimski

  semestar Ljetni

  semestar ifra Kod Nastavnik Predmet Sati~ECTS Sati~ECTS

  115107 RITKP05 Zec, S. / Svai, E.

  Filozofija prava i povijest kanonskog prava

  2 ~ 3 0 ~ 0

  115108 RITKP06 Zec , S. / Svai, E.

  Rimska kurija 0 ~ 0 2 ~ 3

  115109 RITKP08 Zec, S. / Svai, E.

  Postupak za proglaenje nitavnosti kanonske enidbe

  0 ~ 0 2 ~ 3

  115110 RITKP09 Zec, S. Ugovori izmeu Svete Stolice i R. Hrvatske

  2 ~ 3 0 ~ 0

 • Izborni predmeti Filozofsko-teolokog studija u Rijeci 2014./15.

  10

  XIII. Katedra religiozne pedagogije i katehetikeZimski

  semestar Ljetni

  semestar ifra Kod Nastavnik Predmet Sati~ECTS Sati~ECTS

  112604 RITPK04 Vranje, N. / Perani, A.

  ****Metodike vjebe iz katehetike 2 ~ 3 2 ~ 3

  ****Temeljem odredbe Nacionalnog katehetskog ureda HBK upisuju studenti laici koji kane raditi u kolskom vjeronauku ili upnoj katehezi. Temeljem iste odredbe sveeniki kandidati obvezno upisuju Metodike vjebe iz katehetike.

  XIV. Katedra socijalnog nauka CrkveZimski

  semestar Ljetni

  semestar ifra Kod Nastavnik Predmet Sati~ECTS Sati~ECTS

  115112 RITSN04 tifani, M. Prava pacijenata 2 ~ 3 0 ~ 0

  Zajedniki izborni predmeti Zimski

  semestar Ljetni

  semestar ifra Kod Nastavnik Predmet Sati~ECTS Sati~ECTS

  115113 RITZIP07 Stolac, D. Osnove jezine kulture 0 ~ 0 2 ~ 3

 • Proseminari i seminari Filozofsko-teolokog studija u Rijeci

  2014./15.

  11

  14. PROSEMINARI I SEMINARI

  FILOZOFSKO-TEOLOKOG STUDIJA U RIJECI (TEOLOGIJA U RIJECI)

 • Proseminari i seminari Filozofsko-teolokog studija u Rijeci

  2014./15.

  12

  Proseminar za Filozofsko-teoloki studij Studenti I. godine obavezno upisuju proseminar u ljetnom semestru.

  Zimski semestar

  Ljetni semestar

  ifra Kod Nastavnik Predmet Sati~ECTS Sati~ECTS

  112597 RITSM01 pehar, M. Veli, F.

  Proseminar -ivljenje duhovnosti u svakodnevnici - Kranstvo u Iliriku

  0~0 2~3

  Seminari po katedrama

  Studenti II., III. i IV. godine obavezno upisuju jedan seminar u zimskom i jedan seminar u ljetnom semestru. Studenti I. godine upisuju Proseminar, a studenti V. godine Diplomski rad. Student je slobodan izabrati jedan seminar u okviru jedne katedre:

  I. Katedra za filozofiju

  NEMA PONUENIH SEMINARA

  III. Katedra Svetog pisma Novog zavjetaZimski

  semestar Ljetni

  semestar ifra Kod Nastavnik Predmet Sati~ECTS Sati~ECTS

  130128 RITNZSM05 Mrakovi, B. Uvod u interpretaciju sinoptikih tekstova

  1~2 1~2

  VI. Katedra dogmatske teologijeZimski

  semestar Ljetni

  semestar ifra Kod Nastavnik Predmet Sati~ECTS Sati~ECTS

  74934 RITDTSM12 Gapar, V. Teologija i postmoderna 1~2 1~2

  VII. Katedra moralne teologijeZimski

  semestar Ljetni

  semestar ifra Kod Nastavnik Predmet Sati~ECTS Sati~ECTS

  99366 RITMTSM13 Valkovi, J. Etika pitanja u sredstvima drutvenog priopavanja

  1~2 1~2

  115114 RITMTSM22 Grbac, J. / Pinezi, M.

  Obitelj kao mjesto formiranja osobe

  1~2 1~2

  130136 RITMTSM23 Grbac, J. / Pinezi, M.

  Unidualna antropologija i kontekst dananjeg vremena

  1~2 1~2

  74941 RITMTSM17 Grbac, J. Problematika rastavljenih i ponovno oenjenih vjernika

  1~2 1~2

 • Proseminari i seminari Filozofsko-teolokog studija u Rijeci

  2014./15.

  13

  IX. Katedra pastoralne teologijeZimski

  semestar Ljetni

  semestar ifra Kod Nastavnik Predmet Sati~ECTS Sati~ECTS

  63286 RITPTSM06 Vranje, N. / Reljac, V.

  Crkvena obiteljska savjetovalita 1~2 1~2

  94860 RITPTSM20 Vranje, N. Izazovi sveenike slube danas 1~2 1~2

  X. Katedra za liturgiku Zimski

  semestar Ljetni

  semestar ifra Kod Nastavnik Predmet Sati~ECTS Sati~ECTS

  63287 RITLTSM07 Mrakovi,B./ Milovi, I.

  Pripjevni psalmi 1~2 1~2

  XI. Katedra crkvene povijestiZimski

  semestar Ljetni

  semestar ifra Kod Nastavnik Predmet Sati~ECTS Sati~ECTS

  94862 RITCPSM06 Medved, M. Crkvena povijest Rijeke 1~2 1~2

  XII. Katedra kanonskog pravaZimski

  semestar Ljetni

  semestar ifra Kod Nastavnik Predmet Sati~ECTS Sati~ECTS

  74992 RITKPSM10 Zec, S. Oprost od tvrde i neizvrene enidbe

  1~2 1~2