Ispitivanje transformatora

 • View
  137

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ispitivanje transformatora

Text of Ispitivanje transformatora

 • 5/22/2018 Ispitivanje transformatora

  1/48

  ISPITIVANJETRANSFORMATORA

 • 5/22/2018 Ispitivanje transformatora

  2/48

  2

  SADRAJ

  1 ISPITIVANJE TRANSFORMATORA .........................................................................4

  1.1 Sprege trofaznih transformatora ................................................................................. 4

  1.2 Ispitivanja tokom proizvodnje.................................................................................... 5

  1.2.1 Ispitivanje magnetnog kola bez namotaja ........................................................... 6

  1.2.2 Ispitivanje namotaja ............................................................................................ 7

  1.2.3 Ispitivanje magnetnog kola sa namotajima ......................................................... 7

  1.2.4 Ispitivanje izolacionog ulja ................................................................................. 7

  1.3 Ispitivanja zavrenog transformatora ......................................................................... 81.3.1 Program ispitivanja ............................................................................................. 8

  1.3.1.1 Komadna ispitivanja .................................................................................... 8

  1.3.1.2 Tipska ispitivanja......................................................................................... 8

  1.3.1.3 Specijalna ispitivanja ................................................................................... 8

  1.4 Ispitivanje izolacionog ulja....................................................................................... 10

  1.5 Merenje otpora namotaja..........................................................................................10

  1.6 Proveravanje prenosnog odnosa............................................................................... 11

  1.6.1 Voltmetarska metoda ........................................................................................ 11

  1.6.2 Metoda referentnog transformatora................................................................... 12

  1.6.3 Potenciometarska metoda.................................................................................. 12

  1.7 Proveravanje grupe sprezanja (sprenog broja)........................................................ 13

  1.7.1 Proveravanje volmetarskom, grafikom, metodom ..........................................14

  1.8 Ekvivalentna ema transformatora .......................................................................... 17

  1.9 Ispitivanja u ogledu praznog hoda............................................................................ 17

  1.9.1 Merenje struje praznog hoda............................................................................. 201.9.2 Merenje gubitaka praznog hoda........................................................................ 20

  1.9.3 Odreivanje parametara ekvivalentne eme...................................................... 22

  1.10 Ispitivanja u ogledu kratkog spoja ........................................................................ 22

  1.10.1 Merenje gubitaka kratkog spoja .................................................................... 25

  1.10.2 Odreivanje parametara ekvivalentne eme.................................................. 27

  1.10.3 Preraunavanje vrednosti na toplo stanje ...................................................... 29

  1.11 Dielektrina ispitivanja .........................................................................................30

  1.11.1 Ispitivanje dovedenim naponom.................................................................... 32

 • 5/22/2018 Ispitivanje transformatora

  3/48

  3

  1.11.2 Ispitivanje indukovanim naponom ................................................................ 33

  1.11.3 Ispitivanje udarnim naponom........................................................................ 34

  1.12 Zagrevanje ............................................................................................................ 36

  1.12.1 Oznaavanje vrste hlaenja energetskih transformatora ............................... 37

  1.12.2 Povienje temperature ................................................................................... 38

  1.12.3 Odreivanje temperature namotaja................................................................ 40

  1.12.4 Metode optereivanja .................................................................................... 41

  1.12.4.1 Metoda povratnog rada .............................................................................. 43

  1.12.4.2 Metoda kratkog spoja................................................................................. 44

  1.13 Merenje nulte impedanse trofaznih transformatora .............................................. 46

  1.14 Ispitivanje otpornosti na kratak spoj ..................................................................... 47

  1.15 Literatura............................................................................................................... 48

 • 5/22/2018 Ispitivanje transformatora

  4/48

  4

  1 ISPITIVANJE TRANSFORMATORATransformator je statiki elektrotehniki aparat koji, pomou elektromagnetne indukcije,

  pretvara jedan sistem naizmeninih struja u jedan ili vie sistema naizmeninih struja isteuestanosti i obino razliitih vrednosti struja i napona. Uloga transformatora uelektroenergetskom sistemu je veoma znaajna jer on omoguuje ekonominu, pouzdanu i

  bezbednu proizvodnju, prenos i distribuciju elektrine energije pri najprikladnijimnaponskim nivoima. Dakle, njegovom primenom se, uz veoma male gubitke energije,reavaju problemi raznih naponskih nivoa i meusobne izolovanosti kola koje se nalaze narazliitim naponskim nivoima. Ovde e, pre svega, biti rei o energetskimtransformatorima (Slika 1-1).

  Slika 1-1 Trofazni distributivni transformator a) uljni b) suvi

  U odnosu na elektrine maine, transformator nema zazor i pokretne delove kao to jerotor, a zbog svoje uloge u elektroenergetskom sistemu graen je i za najvie napone. Izovih konstrukcionih i funkcionalnih razlika proizlaze i neke drugaije fizike osobenosti -relativna struja praznog hoda je veoma mala, iznosi od nekoliko procenata do i ispod

  jednog procenta kod transformatora velikih snaga a u gubicima se ne javljaju gubici usledtrenja i ventilacije. Zbog vee izloenosti prenaponima, transformatori se zahtevnijedielektrino ispituju.

  1.1 Sprege trofaznih transformatora

  Namotaji trofaznih transformatora spreu se u:

  trougao (oznaka D ), zvezdu (oznaka Y ) i slomljenu zvezdu (cik-cak sprega), (oznaka z).Oznaka za spregu vieg napona je velikim slovom, a nieg napona malim slovom.

 • 5/22/2018 Ispitivanje transformatora

  5/48

  5

  Prema vaeim standardima prikljune stezaljke, odnosno provodni izolatori pojedinih fazai neutralnog voda oznaavaju se sa slovnim oznakama NW,V,U, (ranije NC,B,A, ).Ispred slovne oznake za pojedinu fazu se stavljaju brojane oznake za oznaavanje visinenapona namotaja: broj "1" za visokonaponski namotaj (VN), "2" za niskonaponski namotaj(NN) kod dvonamotajnih transformatora, odnosno srednjenaponski namotaj (SN) kod

  tronamotajnih transformatora i "3" za NN namotaj kod tronamotajnih transformatora.Krajevi namotaja oznaavaju se brojnim oznakama "1" za poetak i "2" za kraj (svretak), ito posle slovne oznake, npr. 21U za svretak VN namotaja prve faze. Uz krajeve potrebno

  je definisati i smer motanja namotaja oko stuba ("desni" ili "levi").

  2N 2U 2V 2W 3U 3V 3W 1N 1U 1V 1W

  a) b) c)

  Slika 1-2 Primeri trofaznih namotaja:

  NN namotaj spojen u trougao a) i slomljenu zvezdu c), i VN namotaj spojen u zvezdu b)

  1.2 Ispitivanja tokom proizvodnje

  Pre same proizvodnje vre se ulazna proveravanja deklarisanih karakteristika i kvalitetamaterijala (sirovina), poluproizvoda, delova i komponenti. Paljivo se proveravaju

  provodnost i mehanika vrstina bakra i aluminijuma od kojih su izraeni provodnici uobliku ica, folija i profila, gubici feromagnetskih limova, dielektrine karakteristikeizolacije i transformatorskog ulja itd.

  Greke pri proizvodnji transformatora se najlake, najefikasnije i najekonominijeotklanjaju ako se svi elementi ispitaju pre dovrenog stanja.

  Za vreme proizvodnje proverava se:

  ispravnost i dimenzije magnetskog kola (jezgra) (stegnutost, da li je negde dolo dokratkih spojeva meu limovima, gubici u jezgru i lokalna zagrevanja pri indukciji

  nB1,1 ),

  ispravnost (broja navojaka, izolacija) i dimenzije celog, kao i pojedinih delovanamotaja,

  ispitivanje magnetnog kola sa namotima, kvalitet transformatorskog ulja (hemijske analize, viskoznost, dielektrina probojnost) i mehanika izvedba - zavari i nepropusnost suda (kotla), posude za ulje (konzervator).

 • 5/22/2018 Ispitivanje transformatora

  6/48

  6

  Pre sputanja aktivnog dela u sud uljnih ili impregnacije suvih transformatora vre sesledea komadna ispitivanja: orijentaciono se meri otpor izolacije namotaja, meri se otpornamotaja u hladnom stanju, proverava se pravilna povezanost paralelnih grana, ispravnostoznaka na krajevima namotaja, odnos preobraaja (transformacije) i grupa sprege.

  1.2.1 Ispitivanje magnetnog kola bez namotaja

  Magnetsko kolo treba da bude mehaniki kompaktno, nedovoljna stegnutost moe dovestido brujanja limova (buke). Oteenje izolacije meu limovima spada u najee grekekoje se javljaju u izradi magnetnog kola. Postojanje zatvorenih petlji sa lokalnim strujamakratkog spoja ima za posledicu nejednoliku raspodelu gustine fluksa. Magnetni fluks j

Search related