64
1 Intézmény neve: Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Intézmény címe: 6724 Szeged, Csáky J.u.2. OM azonosító:029670 MUNKATERV A 2019/2020-AS TANÉVRE Intézmény jelképe

Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

1

Intézmény neve: Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és

Alapfokú Művészeti Iskola

Intézmény címe:

6724 Szeged, Csáky J.u.2.

OM azonosító:029670

MUNKATERV

A 2019/2020-AS TANÉVRE

Intézmény jelképe

Page 2: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

2

A tanév mottója

"Tanulni éppen olyan szép, mint élni”

(Jacobsen)

)

Page 3: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

3

Tartalom

I. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI FELTÉTELEI ................................................................................................ 4

Személyi feltételek .............................................................................................................................. 4

Tárgyi feltételek ................................................................................................................................... 8

II. AZ INTÉZMÉNY BELSŐ MŰKÖDÉSI RENDJE ......................................................................................... 9

A 2019/2020-as tanév legfontosabb időpontjai ................................................................................ 13

Tanítási szünetek ............................................................................................................................... 13

Országos mérések, értékelések ......................................................................................................... 14

Szülői értekezletek, rendje ................................................................................................................ 15

Fogadóórák rendje: ........................................................................................................................... 15

Tanulmányi kirándulások megszervezése: ........................................................................................ 15

III. NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ................................................................................................................ 26

Tanulók, tanulmányi munka .............................................................................................................. 26

Pályakövetés ...................................................................................................................................... 28

Beiskolázás ........................................................................................................................................ 32

FELADATOK A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TERÜLETÉN ...................................................................... 33

IV. AZ ISKOLA KAPCSOLATAI .................................................................................................................. 58

V. A 2019/2020-AS TANÉV RENDEZVÉNYEI ........................................................................................... 60

VI. TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK FELHASZNÁLÁSA ........................................................................ 63

VII. TERVEZETT ÉRTEKEZLETEK .............................................................................................................. 64

Page 4: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

4

I. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI FELTÉTELEI Személyi feltételek

1. Alkalmazotti feltételek

Az intézményi összes, ténylegesen betöltött, teljes munkaidőre átszámított munkavállalók száma

(tanévkezdő állapot szerint – 2019. szeptember 2.)

Intézmény /tagintézmény

megnevezése

Pedagógus

(fő)

Nevelő-

oktató

munkát

segítő

(fő)

Funkcionális

feladatot

ellátó (fő)

Prémium

évek

program

(fő)

Közmunka

Program

(fő)

egyéb

projekt

útján

alkalmazott

(fő)

Összesen

(fő)

Rókusvárosi II.Számú

Általános Iskola és AMI 40,95 3,5 8,5 52.95

Engedélyezett 42 3,5 8,5 54

Összesen 40.95 3,5 8,5 52.95

ebből határozatlan 38.45 3,5 8,5 50,45

ebből határozott 2,5 2.5

ebből tartósan távol lévőt

helyettesítő

üres álláshely 1,05 1,05

A 2019/2020-as tanévben szakos ellátottságunk teljes, a tantárgyfelosztásban kiosztott

szakórákat, a nevelő-oktató munkát, a Nemzeti Köznevelési Törvényben meghatározott

képesítéssel rendelkező pedagógusok végzik. Egy fő fejlesztő pedagógus áthelyezéssel másik

intézményben kezdi meg az új tanévet. Álláshelyének pályáztatása folyamatban.

Vezetők:

Intézményvezető Kiss László

Intézményvezető- helyettes Illés Máté Lászlóné

Judákné Káli Éva

Page 5: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

5

A munkaközösségek vezetői:

Szakmai munkaközösség

megnevezése Vezető neve

Alsó Murányi Anita

Társadalomtudományi Kálmán Anna

Természettudományi Szudáné Schopper Mónika

Testnevelés Szélesné Körtvélyessy Valéria

Osztályfőnöki Szűcs László Gáborné

Napközi István Andrásné

Művészeti Szatmári Katalin

A diákönkormányzat vezetése:

o Szatmári Katalin

Szülői Közösség elnöke:

o Nagyné Herczeg Beáta

Intézményi Tanács intézményi delegáltja:

o Judákné Káli Éva

A munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi feladatok koordinálása:

o Precíz Kft.

Pályaválasztásért felelős tanár:

o Illés Máté Lászlóné

Tankönyvfelelős:

o Szűcs László Gáborné

Az osztályfőnöki teendőket a következő pedagógusok látják el:

Osztály Osztályfőnök

1.a Kamondi Erika

1.b Kissné Cseh Mónika

2.a Murányi Anita

2.b Bogár Ildikó

3.a Csikotáné Sponner Zsuzsanna

3.b Csanádiné Sipos Henriette

4.a Kovácsné Vecserek Beáta

4.b Kocsis Rozália

Page 6: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

6

Osztály Osztályfőnök

5.a Martina Gabriella

5.b Feketéné Nagy Mariann

5.c Zakarné Lóczi Mária

6.a Gerebiczné Szabó Éva

6.b Kálmán Anna

7.a Szélesné Körtvélyessy Valéria

7.b Szudáné Schopper Mónika

7.c Fekete Renáta

8.a Szatmári Katalin

8.b Szűcs László Gáborné

8.c Vezsenyi Zoltán

Nyári változások a személyi feltételek területén

- 3 fő pedagógus határozott idejű szerződése lejárt. (Gergely Lívia matematika-földrajz

szakos, Nyikos Imre testnevelés-földrajz szakos, Vedelek Edina történelem-informatika szakos

tanárok 2019.06.30.).

- Fazekas Attiláné fejlesztő pedagógus munkaviszonya áthelyezéssel 2019.08.25-vel

megszűnt

- Szokol Szilvia óvodapedagógus- tanítónő 2019.09.01-től egész állásban kerül

alkalmazásra napközi vezetőként 2019.12.29-ig határozott, majd azt követően határozatlan

időre.

- Kovács Gabriella Réka tanítónő egész állásban kerül alkalmazásra 2019.09.01-tól

határozott időre, 2020.06.30-ig.

Tartósan távollévők munkába állása:

- Horváthné Kucsora Zsófia matematika-informatika szakos kolléga szabadságát tölti

2018.04.09-től, munkába áll 2019.08.23-tól.

- Szélesné Körtvélyessy Valéria testnevelés-földrajz szakos kolléga szabadságát tölti

2018.07.01-től, munkába áll 2019.08.23-tól.

Kinevezés módosítások:

- Ferencziné Török Anikó angol szakos kolléga, óraadó helyett, 50%-os álláshelyen kerül

alkalmazásra határozott időre, 2020.06.30-ig.

- Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész

állásban kerül alkalmazásra határozatlan időre, 2019.09.01-től.

- Isaszeginé Lajos Éva tanító 1 álláshely, felmentési idejét tölti 2019.09,01.től.

- Nagyné Szalóki Ildikó tanító 1 álláshely, felmentési idejét tölti 2018. 08.30-tól.

- Ladányi Sándorné tanító 1 álláshely, felmentési idejét tölti 2018. 08.30-tól.

- Kutsáné Ragó Ágnes biológia-kémia szakos kolléga saját kérésére 70%-os álláshelyen

kezdi meg a tanévet.

Üres álláshelyek: Joóné Ludányi Kornélia álláshelye

Page 7: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

7

Az intézmény által meghirdetett pedagógus álláshelyekre érkezett pályázatok alapján, valamint az

iskolavezetés által kezdeményezett és lefolytatott állásinterjúkat követően az alábbi kollega (ák)

pályázata került elfogadásra:

- Szokol Szilvia óvodapedagógus- tanítónő 2019.09.01-től egész állásban kerül

alkalmazásra napközi vezetőként 2019.12.29-ig határozott, majd azt követően határozatlan

időre.

- Kovács Gabriella Réka tanítónő egész állásban kerül alkalmazásra 2019.09.01-tól

határozott időre, 2020.06.30-ig.

2. Tanulói személyi feltételek

Intézményi tanulói létszámadatok alakulása

Intézmény típus

2018-2019. tanév (2019.06.15. adatok) 2019-2020. tanév eleji 09.01

osztályok/csoportok

száma

tanulók létszáma

(fő)

osztályok/csoportok

száma

tanulók létszáma

(fő)

óvoda

általános iskola 20 440 19 423

gimnázium

szakközépiskola

speciális szakiskola

kollégium

AMI 5 81 5 5

Összesen (AMI

nélkül) 20 440 19 423

„Székhely neve”: Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

6724 Szeged, Csáky József utca 2. CA1501

SZÉKHELYINTÉZMÉNY tanulói létszámadatainak alakulása

Intézmény típus

2018-2019. tanév (2019.06.15. adatok) 2019-2020. tanév eleji 09.01

osztályok/csoportok

száma

tanulók létszáma

(fő)

osztályok/csoportok

száma

tanulók létszáma

(fő)

általános iskola 20 440 19 423

gimnázium

kollégium

Összesen 20 440 19 423

Page 8: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

8

„Tagintézmény neve”

TAGINTÉZMÉNY tanulói létszámadatainak alakulása

Intézmény típus

2017-2018. tanév (2017.06.15. adatok) 2018-2019. tanév eleji 09.01

osztályok/csoportok

száma

tanulók létszáma

(fő)

osztályok/csoportok

száma

tanulók létszáma

(fő)

általános iskola - - - -

kollégium - - - -

Összesen - - - -

Feladatok a személyi feltételek területén:

- fejlesztő pedagógusi állás pályáztatása

Tárgyi feltételek -Tisztasági festések:

- 83-es tanterem festése

-46-os tanterem festése

Terembeosztás:

Osztály Terem

1.a 46

1.b 39

2.a 40

2.b 38

3.a 45

3.b 30

4.a 52

4.b 51

Osztály Terem

5.a 31

5.b 57

5.c 56

6.a 55

6.b 84

7.a 60

7.b 76

7.c 58

8.a 27

8.b 82

8.c 59

Page 9: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

9

Tárgyi eszköz-fejlesztéseink forrásai:

Az intézmény saját bevételeinek a felhasználásával, illetve elérhető pályázatok útján.

- A pedagógusok oktató-nevelő munkájához szükséges

tananyagok fénymásolásának rendje

A pedagógusok a tanáriban elhelyezett fénymásolón-nyomtatón, egyéni kóddal belépve,

150 oldal/hónap mennyiséget fénymásolhatnak.

tananyagok nyomtatásának rendje

A pedagógusok a tanáriban elhelyezett fénymásolón-nyomtatón, egyéni kóddal belépve,

100 oldal/hónap mennyiséget nyomtathatnak.

„AV”-eszközök tárolása, használati rendje

A szobaleltári jegyzéknek megfelelően, zárt helyen tárolva. Az AV eszközöket csak a

rendeltetésének megfelelően, iskolai, oktatási-nevelési feladatok ellátására lehet használni.

Feladatok a tárgyi feltételek területén

1. Feladat megnevezése: Iskolánk tárgyi feltételei jónak mondhatók. Folyamatos feladat a

meglévő tárgyi eszközök védelme, lehetőség szerinti fejlesztése esetleges pályázatok útján.

Felelős: vezetőség, tantestület

Határidő: folyamatos

II. AZ INTÉZMÉNY BELSŐ MŰKÖDÉSI RENDJE A működésre vonatkozó törvények, rendeletek:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

20/2012. (VIII.31.) EMMI-rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

és a köznevelési intézmények névhasználatáról

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő

végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet

346/2013. IX. 340) Korm. Rend. a pedagógus továbbképzésről

22/2013. (III.22.) EMMI rendelet

Page 10: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

10

35/2013. (IX.27) EMMI utasítás egyes sajátos közoktatási feladatok

támogatásáról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,

valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtását

tartalmazó 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának

bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI.10.) MKM-rendelet

A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló

110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet

14/2014. (III.12) EMMI rendelet az iskolai tankönyvellátás rendjéről

45/2014.(X.27.) EMMI rendelet-az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek

módosításai:

20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet módosítása (működés-névhasználat)

268/2014.(XI.3.) Kormány rendelet egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek

módosításai:

229/2012(VIII.28) korm. rendelet módosítása a nemzeti köznevelésről szóló

törvény végrehajtásáról

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet módosítása

8/2014(X.10) KLIK elnöki utasítás (térítési és tandíjszámítási szabályzat)

365/2014.(XII.30) Korm. rendelete az egyes köznevelési tárgyú

kormányrendeletek módosításáról:

229/2012(VIII.28) korm. rendelet módosítása a nemzeti köznevelésről szóló

törvény végrehajtásáról

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet módosítása

2014. évi CV. törvény a 2011. évi CXC törvény módosításáról

3/2015.(I.28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény

végrehajtásáról szóló 229/2012 (VIII.28) korm. rendelet módosításáról

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Page 11: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

11

szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet módosítása (hatályos: 2015.április 22-

től)

20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet módosítása (működés-névhasználat):

Az emberi erőforrások minisztere 32/2015.(VI.19.) EMMI rendelete (hatályos:

2015.06.20.)

a 2014. évi CV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

módosításáról

a 14/2014.(III. 12.) EMMI rendelet az iskolai tankönyvellátás rendjéről

17/2014.(III.12) EMMI rendelet módosításáról szóló 4/2017.(IV.10.) EMMI

rendelet az iskolai tankönyvellátás rendjéről

235/2016. (VII.29.) Korm. rendelete a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet

módosításáról

23/2016. (VIII.30.) EMMI rendelete a kerettantervek kiadásának és

jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet módosításáról

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII.21)

EMMI rendelet módosításáról szóló 7/2017. (V.5) EMMI rendelet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős

Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2017/2018. tanévre

(2017. augusztus 25.)

Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények

módosításáról szóló 2017. évi LXX. Törvény

A törvényt az Országgyűlés a 2017. május 30-i ülésnapján fogadta el.

Hatályba lép: a kihirdetését követő 8. nap., 2017. augusztus 31., 2017. szeptember

1. , 2018. január 1., 2018. április 1., 2018. szeptember 1.

Külföldi iskolai kirándulás fogalma:

„15a. külföldi iskolai kirándulás: azonos nevelési-oktatási intézménnyel tanulói

jogviszonyban álló legalább hét tanuló részvételével, a nevelési-oktatási

intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban pedagógus vagy nevelő oktató

munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy felügyeletével

megszervezett a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII.

törvény hatálya alá nem tartozó állam területére irányuló térítésköteles

kirándulás,”

Objektív és általános felelősség

Az Nkt. 59. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

Page 12: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

12

„(3a) A tanulmányi és a külföldi iskolai kirándulások esetén a köznevelési

intézmény a tanulónak okozott kárért a kártérítési felelősség általános szabályai

szerint felel.”

Felelősségbiztosítás

„A többnapos tanulmányi és a külföldi iskolai kirándulások esetében – külön

jogszabályban meghatározott – felelősségbiztosítást kell kötni az iskolának vagy a

szervezőnek, amelynek kedvezményezettje a tanuló

A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,

valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI

rendelet módosításáról szóló 4/2017. (IV. 10.) EMMI rendelet

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII.

21.) EMMI rendelet módosításáról szóló 7/2017. (V. 5.) EMMI rendelet

A 2019-2020-as tanévet érintő törvények, rendeletek

11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet A 2019/2020. tanév rendjéről

2019. évi LXX. törvény a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról

és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény

hatályon kívül helyezéséről - a tanév helyi rendje alapján került összeállításra.

A vonatkozó törvények, rendeletek, valamint az iskola belső szabályzatainak, a tűzvédelmi-,

munkavédelmi-, és balesetvédelmi előírások megismerése és betartása minden intézményi dolgozó

számára kötelező.

A működés színterei:

Szakmai munkaközösségek

Közalkalmazotti Tanács

Diákönkormányzat

Intézményi Tanács

Szülői Közösség szervezeti kerete az osztályközösségek szülői munkaközösségei

Az intézményben dolgozók munkaköri feladatai külön munkaköri leírással szabályozottak,

melyek összhangot képeznek a belső működés feltételeit szabályzó törvényekkel, jogszabályokkal.

Ellenőrzések a 2019-2020-as tanévben:

Munkaközösség vezetők: az aktuális tanévre vonatkozó tanmenetek ellenőrzése (éves/heti

óraszámok, tantárgynevek, a munkatervben vállaltak teljesítésének ellenőrzése), munkaidő

nyilvántartások határidőre történő elkészítésének az ellenőrzése és leadása

Intézményvezető-helyettesek: heti rendszerességgel az elektronikus napló, a tanév során

folyamatosan a törzslapok, egyéb tanügyi dokumentumok ellenőrzése

Page 13: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

13

Intézményvezető: óralátogatások havi rendszerességgel, intézményvezető-helyettesek,

munkaközösség-vezetők munkájának ellenőrzése. Munkaidő-nyilvántartások havi ellenőrzése,

jelenléti ívek heti ellenőrzése.

A 2019/2020-as tanév legfontosabb időpontjai

A szorgalmi idő:

Az első tanítási nap: 2019. szeptember 2. (hétfő)

Az utolsó tanítási nap: 2020. június 15. (hétfő)

A tanítási napok száma száznyolcvan (180) nap. (36 hét)

A szorgalmi idő első féléve 2020. január 24-ig tart. Az iskolák 2020. január 31-ig értesítik

a tanulókat, kiskorú tanulók esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi

eredményekről.

Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak

nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését,

hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet

tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak.

A tanítási évben nevelőtestületi értekezleten el kell végezni az adott intézményre vonatkozó,

az országos kompetenciamérés, a nyelvi mérés, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal

kapcsolatos támogató rendszer, valamint a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérési

adatait tartalmazó informatikai alapú diagnosztikus értékelő rendszer (a továbbiakban:

NETFIT) szerinti fizikai fittségi mérések legutolsó rendelkezésre álló adatainak elemzését,

értékelését. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg

kell küldeni a fenntartónak.

Tanítási szünetek

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási

nap 2019. november 4. (hétfő).

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet utáni első

tanítási nap 2020. január 6. (hétfő).

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a szünet utáni első tanítási

nap 2020. április 15. (szerda).

Az iskola a meghatározott szünetek mellett - a tanítási év kezdő és befejező napjának

változatlanul hagyásával - más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek

kezdő és befejező napját módosíthatja, ha - az Nkt. 30. § (2) és (3) bekezdésében

meghatározottak megtartásával - heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges

feltételeket megteremti.

A szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának - szükség esetén - gondoskodnia

kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is

gondoskodhat.

A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést - az Nkt. 30. § (1)

bekezdése értelmében, továbbá a 2. § (2) bekezdésében előírt tanítási napok számára

figyelemmel - a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.

Első félév vége: 2020. január 24. (péntek)

Félévi értesítők kiosztásának határideje: 2020. január 31. (péntek)

Page 14: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

14

Országos mérések, értékelések

Országos kompetenciamérés: 2020. május 27. (szerda)

A méréshez szükséges adatok megküldése a Hivatalnak: 2019. november 22-ig

A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való

részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás a művészeti és a

testnevelésórák kivételével számukra nem szervezhető.

A Hivatal 2021. február 26-ig intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, majd

megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek, az intézményi és

a fenntartói szintű elemzéseket a fenntartóknak, továbbá azokat a honlapján

nyilvánosságra hozza. A Hivatal az országos elemzést megküldi az oktatásért felelős

miniszternek.

DIFER mérés: A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni

hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása

érdekében az általános iskolák 2019. október 11-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik

körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az

alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító

indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus

fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók 2019. október 25-ig a Hivatal által

meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e

bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2019.

november 29-ig kell elvégezniük.

Idegen nyelvi mérés: 6. és 8. évfolyamon angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként

választók körében, 2020. május 20. (szerda)

A méréshez szükséges adatok megküldése a Hivatalnak: 2019. november 22-ig

Az elvégzett vizsgálatok tanulói és intézményi adatainak elküldése: 2020. június 10-ig

Mérési eredmények közzététele: A mérések eredményét az érintett iskola a Hivatal által

közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen nyelvenként és

évfolyamonként lebontva a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon teszi

közzé 2020. június 10-ig.

Fizikai állapot és edzettség felmérés: az 1. és 4. évfolyam kivételével; 2020. január 08.-

2020. április 24. között.

Az oktatási intézmények 2020. május 29-ig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi

Teszt informatikai rendszerbe (NETFIT®).

Szakmai ellenőrzések a 2019-2020-as tanévben:

2020. január 6. és 2020. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell

vizsgálni a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók magas arányával, ezen belül

különösen a megelőző három év országos kompetenciamérési eredményei alapján

alacsony teljesítménnyel érintett, valamint a magas szegregációs indexszel jellemezhető

köznevelési intézményekben a lemorzsolódás megelőzése és a teljesítmény javítása,

valamint a deszegregáció érdekében tett intézményi, fenntartói intézkedéseket és azok

Page 15: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

15

megvalósulását. Az ellenőrzést a Hivatal folytatja le. Az ellenőrzésről készült jelentést a

Hivatal 2020. június 30-ig küldi meg az oktatásért felelős miniszter részére.

A középfokú iskolai felvételi eljárás időpontja:

2020. január 18. (pótló írásbeli felvételi vizsga: 2020. január 23.)

A tanköteles tanulók beíratása:

2020. március 2. – 2020. április 30. között a fenntartó által előírt időpontban.

Alapfokú művészetoktatás:

Első tanítási nap: 2019. szept. 09. (hétfő)

Utolsó tanítási nap:2020. június 08. (hétfő)

Szülői értekezletek, rendje

2019. szeptember 2.(hétfő) 1. évfolyam 17.00

2019. szeptember 10.(kedd) 2-4. évf. 17.00

2019. szeptember 11.(szerda) 5-8. évf. 17.00

2020. február 04. (kedd) –1-4. évf. 17.00 első félévet értékelő szülői értekezlet

2020.február 05. (szerda) –5-8. évf. 17.00 első félévet értékelő szülői értekezlet

Rendkívüli értekezlet – igény szerint (kirándulás, osztályproblémák)

Fogadóórák rendje:

2019. október 15.

2019.november 26.

2020. március 10.

2020. május 05.

- fogadóórák: keddi napok, 16.30-17.30 óra

Tanulmányi kirándulások megszervezése:

Ennek programját az osztályközösségek határozzák meg. Ez a tanév során 2020. június 03.

és 2020. június 05. (szerda-csütörtök- péntek) közé kell, hogy essen. Feltétel: az

osztályközösség legalább 80%-a részt kell, hogy vegyen rajta.

Határidő: 2020. május 15.

Felelősök: osztályfőnökök

Page 16: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

16

Feladatok a belső működés területén

Kiemelt feladataink:

Az intézményi dokumentumokhoz kapcsolódva:

- a Pedagógiai Program az SZMSZ, a Házirend aktualizálása – (intézményi önértékelés,

pedagógus-minősítés, „BECS” működtetése)

- EFOP-3.1.2-16-2016-00001:

- A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskola elhagyás csökkentése

céljából – 120 órás továbbképzés elvégzése (tantestület legalább 80%-a)

- dráma és tánc tantárgy oktatásának folytatása 5. évfolyamon

- fejlesztő-innovátori mesterprogram elindítása 1. évfolyamon (Grassroots labdarúgás)

- a tanulók 16 óráig iskolában tartózkodásának és foglalkoztatásának megszervezése

- a házirend felülvizsgálata és esetleges módosítása (aktuális jogszabályoknak megfelelően)

- az SZMSZ felülvizsgálata, kiegészítése (aktuális jogszabályoknak megfelelően)

- az Pedagógiai Program felülvizsgálata, kiegészítése (aktuális jogszabályoknak megfelelően)

Határidő: 2019.09.02. - folyamatos

Felelősök: vezetőség, Zakarné Lóczi Mária, tantestület

Témahetek megszervezése :

„Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2020. március 2-6. között

Felelősök: Göncziné Hudák Etelka, term. tud. mk.

Fenntarthatósági Témahét 2020. április 20-24. között.

Felelősök: Szudáné Schopper Mónika, term. tud, mk.

Digitális Témahét 2020. március 23-27. között,

Felelősök: minden osztályfőnök

A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a

témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával

összefüggő tanítási órákat, valamint egyéb foglalkozásokat a témahét keretében

megszervezheti.

Page 17: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

17

Kiemelt fejlesztési területeink:

I. Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók segítése:

Pedagógus-támogató tevékenység:

- a bevált intézményi jó gyakorlatokról tájékoztatás, tanulói előrehaladást támogató

tevékenység

Tanulói-támogató tevékenység:

- a hiányzó alapkompetenciákat pótló, fejlesztő programok,

- a mindennapi életben való eligazodást segítő tevékenységek (life skills)

- egyéni készség és képességfejlesztés egyéni fejlesztési terv kidolgozásával,

esetkonferencia szervezése (gyermekjóléti szolgálat, családsegítő, iskolapszichológus, stb.

részvételével)

- a tanuló előrehaladásának támogatása érdekében integrációs felkészítés megszervezése,

kulcskompetenciákat fejlesztő tanórai tevékenységek, tanulást segítő szakember bevonása

(fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus)

II. Tanár-tanuló, tanuló-tanuló közötti konfliktusok kezelése:

Pedagógus-támogató tevékenység:

- a bevált intézményi jó gyakorlatokról tájékoztatás, tanulói előrehaladást támogató

tevékenység

- szaktanácsadói segítség (tantestületi)

Tanulói-támogató tevékenység:

- egyéni segítségnyújtás

- iskolapszichológusi segítség

- iskolai szociális munkás segítségének kérése

-egységes pedagógiai követelmények megvalósítása -tehetséggondozás (szakkörök)

-felzárkóztatás (képességfejlesztés órák biztosítása)

-kompetencia mérések eredményességének javítása

Határidő: folyamatos

Felelősök: tantestület

Főbb pedagógiai feladataink:

- Egységes pedagógiai követelmények megvalósítása

- Módszertani kultúra fejlesztése (interaktív tábla, tanulói laptop használat)

- Felelősségtudat kialakítása tanulóinkban önmaguk és társaik iránt

- Az emberi értékek tiszteletére nevelés, értékítéletük és igényük fejlesztése

- A tanuláshoz fűződő viszony javítása, a tanulás motiváltságának átgondolása, új utak

keresése;

- Az értő olvasás, (mind néma, mind pedig a hangos olvasás tekintetében)

eredményességének javítása.

- A logikus gondolkodás fejlesztése,

- Az eltérő ütemű fejlődésből fakadó többletfeladatok ellátása:

- Az átlagnál jobban haladó gyermekek megfelelő terhelése (differenciálás),

- A lemaradt tanulók felzárkóztatása (korrepetálása),

Page 18: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

18

- A tanulási zavarral küzdő gyerekek (SNI) fejlesztő foglalkozásokon és tanórákon történő

fejlesztése egyéni haladási terv szerint.

- A tanulási nehézséggel küzdő gyerekek (BTMN) fejlesztő foglalkozásokon történő

fejlesztése egyéni haladási terv szerint.

- „KEVE” program folytatása 1-2. bevezetése 3. évfolyamon

- Alternatív testnevelés tantervek alkalmazásának bevezetése (1. évf. „Grassroots-labdarúgás)

-Digitális kompetencia fejlesztése elsősorban 5. évfolyamon (EFOP -3.2.4-16-2016)

- Az országos központi kompetencia mérések eredményességének javítása, erre való

hatékony, eredményes felkészülés biztosítása.

Határidő: folyamatos

Felelősök: tantestület

Belső vizsgák:

8. évf. – félévkor

anyanyelvi kompetencia (írásbeli): 2020.jan.07. (kedd)

matematika (írásbeli): 2020.jan.08. (szerda)

emelt óraszámú idegen nyelvi (szóbeli) 2020. febr. 03. (hétfő)

A TANÉV SORÁN JELENTKEZŐ ÁLTALÁNOS FELADATOK:

2019. AUGUSZTUS

-A nevelők jelentkezése. Tanulócsoportok, napközis csoportok kialakítása, elhelyezése. A

tantermek előkészítése a gyerekek fogadására.

Határidő: augusztus 23-30.

Felelős: a tantestület minden tagja

-Javítóvizsga megszervezése, lebonyolítása, jegyzőkönyvek elkészítése.

Határidő: augusztus 28.

Felelős: 3 tagú bizottságok, Illés Máté Lászlóné int.vez.h.

-Első munkaközösségi foglalkozások megtartása. Ezen fogalmazódnak meg a konkrét

javaslatok az éves oktató és nevelőmunkához. Tanulmányi versenyek, vetélkedők, saját

szakmai programok, vállalások. Előterjesztés: 2019. augusztus 30. munkaértekezlet

Időpont: augusztus 29.

Felelős: mk. vezetők

-Tankönyvosztás: aug.28-szept.30-ig

Határidő: szeptember 02.

Felelős: Szűcs Lászlóné, Szatmári Katalin

Page 19: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

19

- Az iskola WEB-lapjának kezelése

Határidő: folyamatos

Felelős: Martina Gabriella, Horváthné Kucsora Zsófia

-Az egész évre szóló ciklusos órarend elkészítése

Határidő: augusztus 30.

Felelős: Martina Gabriella, Judákné Káli Éva int.vez.h.

-Az alsó tagozatos órarend elkészítése

Határidő: augusztus 30.

Felelős: alsós tanítók

-Napközisek munkaidejének elkészítése

Határidő: augusztus 30.

Felelős: Napközi vezetők, Judákné Káli Éva int.vez.h..

-Testnevelés órarend elkészítése

Határidő: augusztus 29.

Felelős: Vezsenyi Zoltán

-Tanévnyitó értekezlet – a 2019/2020-as tanév munkaprogramjának előterjesztése

Határidő: augusztus 30.

Felelős: Kiss László int.vez.

-Tűzvédelmi és munkavédelmi oktatás, munkabiztonsági szemle

Időpontja: augusztus 30. 1000

Felelős: Precíz Kft.

-Szaktantermek, tantermek, szertárak év eleji előkészítése, dekorálása, csinosítása, a

dekorációk folyamatos cseréje.

Határidő: augusztus 30.

Felelős: minden osztályfőnök, munkaközösség-vezető

- Újonnan beiratkozott tanulók adatainak rögzítése a KRÉTA rendszerbe

Időpontja: augusztus 31.

Felelős: iskolatitkárok

- Javítóvizsgák eredményei alapján az osztályok névsorának aktualizálása a KRÉTA

rendszerben

Időpontja: augusztus 31.

Felelős:Judákné Káli Éva int. vez, h. iskolatitkárok,

rendszergazda

Page 20: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

20

- A tanév tantárgyfelosztásának rögzítése a KRÉTA rendszerben

Időpontja: augusztus 31.

Felelős: Judákné Káli Éva int. vez. h., Martina Gabriella

- A tanév rendjének rögzítése a KRÉTA naptárában

Időpontja: augusztus 31.

Felelős: Judákné Káli Éva int. vez. h.,

Illés Máté Lászlóné int.vez. h.

- Végleges órarend rögzítése a KRÉTA rendszerbe

Időpontja: augusztus 31.

Felelős: Judákné Káli Éva int. vez. h.,

Illés Máté Lászlóné int.vez. h.

2019. SZEPTEMBER

-Tanévnyitó ünnepség

Időpont: szeptember 02.(iskolarádió, tornaterem)

Felelős: Illés Máté Lászlóné int.vez. hely.,3.évf. of.k

-A tanári és diákügyelet beindítása

Határidő: szeptember 02.

Felelős: Illés Máté Lászlóné int.vez. h.,Szatmári Katalin

diákönkormányzat vezető

-Helyettesítési rend kialakítása:

Határidő: szeptember 02.

Felelős:. Judákné Káli Éva int.vez.h., Murányi Anita

alsós mkv.,István Andrásné napközis mkv.

-E-naplók lezárása, iktatása, törzslapok lezárása (érkezések-távozások záradékolása)

Határidő: első hét

Felelős: minden osztályfőnök, Illés Máté Lászlóné

int.vez.h., iskolatitkárok, rendszergazda

Page 21: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

21

-Beiratkozás a művészetoktatás különböző tanszakaira

Határidő: szeptember 06.

Felelős: Kiss László int. vez. ,mkv.,csoportvezetők

Szatmári Katalin

A 2019/2020.as tanév eseménynaptárának elkészítése

Felelős: Illés Máté Lászlóné, munk. vezetők

Határidő: szeptember 06.

- 2019/2020-as tanév tantárgyfelosztás véglegesítése

Felelős: Judákné Káli Éva int.vez.h.. Kiss László int.vez.

Határidő: szeptember 09.

- A 2019/2020-as tanév munkatervének, eseménynaptárának, tantárgyfelosztásának az előző

tanév beszámolójának megküldése a fenntartó felé

Felelős: Kiss László

Határidő: szeptember 09.

Tanuló-nyilvántartó kitöltése, pedagógus igazolványok érvényesítése

Felelős: iskolatitkárok

Határidő: szeptember 09

-Végleges órarend rögzítése a KRÉTA rendszerbe.

Időpontja: szeptember16.

Felelős: Judákné Káli Éva int. vez. h.,

Martina Gabriella

-Végleges csoportbeosztások rögzítése a KRÉTA rendszerbe

Időpontja: szeptember16.

Felelős: Judákné Káli Éva int. vez. h.,

iskolatitkárok

-Sportkörök, szakkörök megszervezése, beindítása. Szakköri munkatervek elkészítése.

Határidő: szeptember 16.

Felelős: Illés Máté Lászlóné int.vez.h.. és

szakkörvezetők

-Az osztályok szülői képviselőit évente 2 alkalommal összehívjuk (2019. szept.10-kedd-

2020. febr.04-kedd), szükség esetén több alkalommal. 16.30

Felelős: Kiss László int.vez.

Page 22: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

22

-Színház, bábszínház bérletek (szept.)

Felelős: Törökné Somlyai Julianna

- az intézményi tanács összehívása a tanév során kétszer. (2019. szept.10-kedd- 2020. febr.04-

kedd), szükség esetén több alkalommal.

Felelősök: Kiss László int.vez.

Temesvári Attila int. tanács elnök

-Tankönyv pótrendelés elküldése a könyvtárellátónak

Határidő: szept. 15.

Felelős: Szűcs Lászlóné, Szatmári Katalin

-Tűzriadó próba

Időpontja: október (egyeztetett időpontban)

Felelős: Precíz Kft., vezetőség, tantestület

2019. OKTÓBER

-Tanmenetek, foglalkozási tervek, osztályfőnöki munka tervezése.

Határidő: 2019. október 01.

Felelős: szaktanár, osztályfőnök, napközi vezető

Ellenőrzi: munkaközösség vezető

Jóváhagyja: Kiss László int.vez.

-Törzslapok, anyakönyvek megnyitása 1-5. évfolyamon:

Határidő: 2019. október 01.

Felelős: oszt. f., iskolatitkár, műv. okt. csoportvezetői

Ellenőrzi: Illés Máté Lászlóné int.vez.h..

-Az alapfokú művészetoktatáshoz megállapított térítési díjak befizetése:

I félév: október, II.félév: február

Felelős: Szatmári Katalin, iskolatitkárok

-Az október 1-i statisztika elkészítéséhez adatok gyűjtése, ill. a statisztika elkészítése

Határidő: 2019. október 01.

Felelős: oszt. f., mk.vez. Judákné Káli Éva int.vez.h..

Kiss László int.vez.

-Ütemterv készítése a tankönyvellátás lebonyolítására

Határidő: 2019. október 25.

Felelős: Szűcs Lászlóné

2019. NOVEMBER-DECEMBER:

A feladatok a speciális munkaközösségi tervezetekben jelennek meg.

Page 23: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

23

2020. JANUÁR

-Szabadságolási terv elkészítése, véleményeztetése a KT-vel

Határidő: 2020. január

Felelős: Kiss László int.vez.

-Idegen nyelv szabadon választása1- 2. év végén, kötelezően választása 3. év végén

Határidő: 2020. január 13.

Felelős: Illés Máté Lászlóné int.vez.h., tanítók, leadás az

iskolatitkároknak

2020. FEBRUÁR

-Az osztályok szülői képviselőit évente 2 alkalommal összehívjuk (2019. szept.10-kedd-

2020. febr.04-kedd), szükség esetén több alkalommal. Felelős: Kiss László int.vez.

-Az intézményi tanács összehívása a tanév során kétszer. (2019. szept.10-kedd- 2020. febr.04-

kedd), szükség esetén több alkalommal.

Felelős: Kiss László int.vez.,

Temesvári Attila int. tanács elnök

-Az alapfokú művészetoktatáshoz megállapított térítési díjak befizetése:

I félév: 2019. október

II.félév: 2020. február

Felelős: Szatmári Katalin, iskolatitkárok

2020. MÁRCIUS

Pedagógusok jelentkezése a hétévenkénti továbbképzésre – az éves beiskolázási terv

elkészítéséhez, véleményeztetése a KT-vel.

Határidő: 2020. március 09.

Felelős: érintett nevelők, Kiss László int.vez.

2020. ÁPRILIS

-Az iskola igazgatója köteles felmérni, hány tanulónak lehet/kell a tankönyvellátást az iskolai

könyvtárból tankönyvkölcsönzés útján biztosítani (Tnkr. 25.§ 1. bek.)

Határidő: 2020. április 20. (június 10 helyett)

Felelős: Szűcs Lászlóné, Kiss László

-A művészeti oktatásban részesülő tanulók év végi vizsgái:

Határidő:2020.május 18-június 05

Felelősök: Szatmári Katalin, Fekete Renáta, Feketéné

Nagy Mariann, , Apróné

László Edina,

-Tankönyvrendelés, a munkaközösség-vezetők adják le rendelésüket.

Page 24: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

24

-A szülők tájékoztatása a választott tankönyvekről, taneszközökről

Határidő: 2020. április 27.

Felelős: munkaközösség-vezetők, Szűcs Lászlóné

tk.felelős

.

-A tanköteles tanulók 1. évfolyamra történő beírása – a fenntartó által kijelölt időben.

Határidő: 2020. március - április

Felelős: Kiss László int.vez. Judákné Káli Éva, Illés

Máté Lászlóné int.vez.h

-Emelt óraszámú képzésre, választható tantárgyakra való jelentkezés.

Határidő: 2020. április 27.

Felelős: Illés Máté Lászlóné int.vez.h. és osztályfőnökök

-Magántanulók vizsgaidőpontjainak kijelölése

Határidő: 2020.ápr.27.

Felelős:.Kiss László int.vez. Judákné Káli Éva int.vez.h.

-Alapfokú művészetoktatásra való jelentkezés:

Határidő: 2020. április 27.

Felelős: Judákné Káli Éva int.vez.h, Szatmári Katalin

-A 2020/2021-es tanév etika/ /hit és erkölcstan tantárgyakra való jelentkezés felmérése

1-4. és 5-8. évfolyamokon

Határidő: 2020. április 27.

Felelős: Judákné Káli Éva int. vez.h. iskolatitkárok,

osztályfőnökök

2020. MÁJUS

-A következő évre szóló napközis igények felmérése, étkezési támogatás megigénylése.

Határidő: 2020. május 11.

Felelős: osztályfőnökök, István Andrásné napközi mkv.

-Nyári napközis táborra jelentkezők felmérése.

Határidő: 2020. május 11.

Felelős: Tóthné Kovács Andrea gazdasági titkár,

osztályfőnökök

-Erdei iskola megszervezése az 5. évfolyamon Duna Ipoly Nemzeti Park, Királyrét

Időpont: 2020. márc.30-ápr.02

2020. ápr.27.-ápr.30

Programja: Hegyvidéki életközösségek és táj

tanulmányozása

Felelős: Illés Máté Lászlóné, int.vez.h. osztályfőnökök

Page 25: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

25

2020. JÚNIUS

-Balatonkenesei tábor szervezése

Határidő: 2020. június 01.

Felelős: Illés Máté Lászlóné, int.vez.h Tóthné Kovács

Andrea gazdasági titkár, osztályfőnökök, iskolatitkárok

-A 2020/21-es tanévre az „Egyéni tanulói munkarend kérelmek” megküldése a Hivatalnak,

elbírálás céljából

Felelős: Kiss László int.vez. iskolatitkárok

Határidő: 2020. június 15.

-Tanév végi dokumentumok elkészítése, törzslapok kitöltése, bizonyítványok megírása,

E-naplók ellenőrzése

Felelős: minden osztályfőnök, Illés Máté Lászlóné

int.vez.h.,

Határidő: 2020. június 19.

-A következő tanévre készített tantárgyfelosztás egyeztetése a szakmai munkaközösségekkel

és véleményezése a nevelőtestülettel.

Határidő: 2020. június 26.

Felelős: Judákné Káli Éva int.vez. h., Kiss László

int.vez.

-Erzsébet-tábor szervezése (lehetőség, a jelentkezések függvényében)

Határidő: 2020. június 22- 26.

Felelős: Vezsenyi Zoltán, érintett osztályfőnökök

-A 2018/19-es tanév „Kompetencia-mérés” eredmények értékelése, elemzés készítése

Felelős: Kálmán Anna, Zakarné Lóczi Mária

Határidő: 2020. június 29.

-A 2019/20-as tanév Netfit eredmények elemzése

Felelős: Vezsenyi Zoltán

Határidő: 2020.június 29.

Page 26: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

26

III. NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Tanulók, tanulmányi munka

2010/

2011

tanév

félév

2010/

2011

tanév

vége

2011/

2012

tanév

félév

2011/

2012

tanév

vége

2012/

2013

tanév

félév

2012/

2013

tanév

vége

2013/

2014

tanév

félév

2013/

2014

tanév

vége

2014/

2015

tanév

félév

2014/

2015

tanév

vége

2015/

2016

tanév

félév

2015/

2016

tanév

vége

2016/

2017

tanév

félév

2016/

2017

tanév

vége

2017/

2018

tanév

félév

2017/

2018

tanév

vége

Létszám 566 560 553 550 553 549 534 527 493 495 513 509 491 492 460 456 Ebből osztályozható 566 560 553 550 553 549 534 527 493 495 512 509 491 492 460 456

Tanulmányi átlag 3,68 3,96 3,79 3,86 3,79 3,79 3,87 3,87 4,10 3,96 3,97 4.01 4,11 4,03 4,13 4,17

Bukott tanulók

47

36

55

41

54

36

48

20

20

15

34

28

32

12

25

8

Tantárgyi bukás 124 89 145 79 112 62 96 53 39 27 54 31 75 22 52 13

2018/

2019

tanév

félév

2018/

2019

tanév

vége

Létszám 439 440

Ebből osztályozható 439 440

Tanulmányi átlag 4,19 4,21

Bukott tanulók 11 7

Tantárgyi bukás 21 14

A 2018/19-es tanév végén 6 tanulót bocsátottunk javítóvizsgára, 1 tanuló évismétlésre kötelezett.

A 6 megtartott javítóvizsgából 5 vizsga sikeres volt.

Az évismétlésre utasított 8. évfolyamos 16. életévét betöltött tanuló a Híd I programban tanul

tovább.

Másik oktatási intézménybe való átiratkozás miatt megszűnt a tanulói jogviszonya az

alábbi tanulóknak:

Távozó tanulók a 2018/2019-es tanítási évben (2019.06.15-ig)

1. Frittmann Ákos 4.b

2. Arany Péter Tamás 1.a

3. Gönczöl Levente Péter 7.a

4. Zsolnai Jázmin Maja 2.a

5. Zsolnai Luca Kira 2.a

6. Kisbódi András 7.c

7. Kisbódi Bence 4.a

8. Kisbódi Tünde 2.a

9. Franczia Dávid 5.b

10. Ritser Dominik 2.a

11. Kis Bendegúz Gyula 6.b

Page 27: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

27

Távozó tanulók 2018/19 tanév nyár (2019.06.16-tól 2019.08.31-ig)

1. Nagy Jázmin Amanda leendő 1.a

2. Kovács Boglárka 6.a

3. Bujtás Gergő 4.a

4. Szelindi Botond Bálint 6.a

5. Konkoly Alex Róbert 4.a

6. Boldizsár Kevin Krisztián 1.b

Másik intézményből átiratkozott új tanulók:

Érkező tanulók a 2018/2019-es tanítási évben (2019.06.15-ig)

1. Ökrös Roxána 6.c

2. Sági Gerda 2.a

3. Jankovics Krisztina 2.a

4. Mérnyei Lujza 6.c

5. Mérnyei Róbert 4.c

6. Dékány Konrád Sándor 5.a

7. Antal Máté 1.a

8. Barát Bianka 4.b

9. Hulmán Olivér 3.b

10. Hulmán Dominik 5.b

11. Molnár Ádám 4.a

Érkező tanulók 2018/19 tanév nyár (2019.06.16-tól 2019.08.31-ig)

1. Tóth Hanna 2019/2020-as tanévben osztálya: 1.a

2. Nyemcsok Áron Konor 2019/2020-as tanévben osztálya: 4.a

3. Rédai Petra Panka 2019/2020-as tanévben osztálya: 4.b

4. Álmos Tamás Géza 2019/2020-as tanévben osztálya: 5.a

5. Reseterics Veronika 2019/2020-as tanévben osztálya: 1.a

6. Reseterics Sarolta 2019/2020-as tanévben osztálya: 4.b

Page 28: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

28

Pályakövetés

Beiskolázási eredmények 2018/2019

8.a

Tanuló neve Intézmény

1. Bagi Árpád

Szegedi Szakképzési Centrum -Szegedi SZC Móravárosi

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája szakközépiskola; építészet szakmacsoport: festő, mázoló, tapétázó;

2. Bíró Benedek

Bence

Szegedi Szakképzési Centrum - Szegedi SZC Móravárosi

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája szakközépiskola; vegyipar szakmacsoport: ipari gumitermék előállító;

3. Dóda

Dorottya Alexia

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános

Iskola gimnázium

4. Engi

Bernadett Mária

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános

Iskola gimnázium

5. Farkas

Vanessza

Szegedi Szakképzési Centrum Szegedi SZC Krúdy Gyula

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma

és Szakközépiskolája

szakgimnázium; turisztika ágazat; turisztikai szervező

6. Jóni Márkó

Dienes

Szegedi Szakképzési Centrum - Szegedi SZC Krúdy Gyula

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma

és Szakközépiskolája

szakközépiskola; vendéglátás-turisztika szakmacsoport;

7. Kiss

Alexandra

Szegedi Szakképzési Centrum - Szegedi SZC Kőrösy József

Közgazdasági Szakgimnáziuma nyelvi osztály szakgimnázium; közgazdaság ágazat; pénzügyi-számviteli

ügyintéző

8. Kornis Martin

Dávid

Szegedi Szakképzési Centrum -Szegedi SZC Móravárosi

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, szakközépiskola; vegyipar szakmacsoport: ipari gumitermék előállító;

9. Pászti Milán

Dominik

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP)

10 Rácz Dorina

Tímea

Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti

Iskola Szegedi Tagintézménye szakgimnázium; előadóművészet ágazat; táncos

11 Sajtos Martin

Péter

Szegedi Szakképzési Centrum -Szegedi SZC Móravárosi

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája szakközépiskola; elektrotechnika-elektronika szakmacsoport villanyszerelő

12 Sipka Ádám

Kadosa

Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola -Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és

Általános Iskola gimnázium; speciális matematika

13 Szirovicza

Petra Dóra

Szegedi Szakképzési Centrum - Szegedi SZC Vedres István

Építőipari Szakgimnáziuma szakgimnázium; képző- és iparművészet ágazat; grafikus

Page 29: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

29

14 Szűcs László

Antal

Szegedi Szakképzési Centrum - Szegedi SZC Móravárosi

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája szakközépiskola; faipar

szakmacsoport; asztalos

15 Terhes Gábor

Trisztán

Szegedi Szakképzési Centrum - Szegedi SZC Vedres István

Építőipari Szakgimnáziuma szakgimnázium; képző- és iparművészet ágazat; grafikus

16 Urbán Leila

Szegedi Szakképzési Centrum - Szegedi SZC Móravárosi

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája szakgimnázium; szépészet ágazat; fodrász;

17 Urbán

Mercédesz

Szakképzési Centrum - Szegedi SZC Móravárosi

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája szakgimnázium; szépészet ágazat; fodrász;

18 Vig Zsófia

Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és

Általános Iskola gimnázium; emelt óraszámú fizika

19 Zoltán Tibor Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola -

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium gimnázium;

20 Zsiga Bence

Szegedi Szakképzési Centrum - Szegedi SZC Vedres István

Építőipari Szakgimnáziuma szakgimnázium; építőipar ágazat; építészet, magasépítő technikus;

8.b

Tanuló neve Intézmény

1 Beke Zalán

Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma és

Szakközépiskolája

Szakgimnáziumi osztály: informatika ágazat- irodai

informatikus

2 Csúri Zsaklin

Anna

Szeged Baptista Középiskola

gimnáziumi osztálya

3 Darázs

Szabolcs

Szegedi Deák Ferenc Gimnázium

gimnázium

4 Engi

Dominik Milán

Szegedi Szakképzési Centrum Szegedi SZC Kőrösy József

Közgazdasági Szakgimnáziuma

magas óraszámú informatika

5 György

Vivien Enikő

Szeged SZC Vedres István Építőipari Szakgimnáziuma

Nyelvi előkészítő osztály

6 Haraszti

Alexandra Dóra

Szegedi Deák Ferenc Gimnázium

humán és idegennyelvi orientáció

7 Herceg

László

Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Szakgimnáziuma

és Szakközépiskolája

Page 30: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

30

Szakgimnázium: autószerelő

8 Jankó Alex

Erik

Szegedi Szakképzési Centrum - Szegedi SZC Móravárosi

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Híd-program

9 Juhász

Gabriella

Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti

Szakgimnázium

emelt szintű humán

10 Körmöci

Orsolya

SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola

magyar-történelem orientáció

11 Lakatos

Laura

Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Szakgimnáziuma

és Szakközépiskolája

Szakgimnázium: közszolgálati ügyintéző

12 Mészáros

Flóra

Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti

Szakgimnázium

gimnáziumi osztály: emelt szintű német nyelvi osztály

13 Ördög Lili

Szeged Radnóti Miklós Kísérlet Gimnázium

biológia tagozata

14 Pranjko

Szinisa

SzSZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és

Turisztikai Szakgimnáziuma

vendéglátóipari szakgimnáziumi osztály

15 Radics

Balázs Gergő

SzSZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és

Turisztikai Szakgimnáziuma Ész Szakközépiskolája

szakközépiskolai osztály: cukrász

16 Schrek Máté

SzSZC Kőrösy József Közgazdasági Szakgimnázium

szakmai osztálya: közgazdasági ágazat

17 Seres Márk

Milán

Gregus Máté Mezőgazdasági Szakgimnáziuma és

Szakközépiskolája

Mezőgazdasági ágazat: Állattenyésztő és állategészségügyi

technikus

18 Szabó Evelin

Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti

Szakgimnázium

gimnáziumi osztály: emelt szintű német nyelvi osztály

19 Szűcs Balázs

SZTEJKI Eötvös József Gimnázium

angol nyelvi tagozat

20 Taró Vanda

Laura

Szeged Baptista Középiskola

Szakgimnázium: Rendészet és közszolgálat ágazat

21 Temkó

Lóránt Domink

Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Közgazdasági

Szakgimnázium

szakmai osztály: közgazdasági ágazat

22 Tóth Levente

Szegedi Szakképzési Centrum Gábor Dénes Szakgimnáziuma

és Szakközépiskolája

Szakgimnázium: távközlés ágazat: infokommunikációs

hálózatépítő és üzemeltető

23 Virág Réka

Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Kereskedelmi,

Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma Ész

Szakközépiskolája

szakközépiskolai osztály: cukrász

Page 31: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

31

24

Vörös Dániel

Szegedi Szakképzési Centrum Hansági Ferenc Szakképző

Iskolája

Szakgimnáziumi osztály: turisztikai ágazat

8.c

1. Apró Balázs Viktor Dugonics András Piarista Gimnázium

2. Berki Levente Márkó

Szent Benedek Gimnázium

3. Csoma Dorka Szegedi Tömörkény István Gimnázium és

Művészeti Szakgimnázium

emelt szintű német nyelvi osztály

4. Farkas Adrián Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai

Szakgimnáziuma

vendéglátóipari szakközépiskolai osztály

5. Ferenczi Kristóf Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Szakgimnáziumi osztály

6. Gyürki Botond Zsolt Dugonics András Piarista Gimnázium

7. Huszka Daniella Izabella SZTEJKI Eötvös József Gimnázium

8. Klesch Norbert Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István

Építőipari Szakgimnáziuma

Nyelvi előkészítő osztály

9. Keresztesi Szilvia Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István

Építőipari Szakgimnáziuma

Nyelvi előkészítő osztály

10.. Masa Barnabás Zsolt Szent Benedek Gimnázium

11. Mikovic Sára Szegedi Szakképzési Centrum Fodor József

Élelmiszeripari, Szakgimnáziuma

szakközépiskolai osztály

12. Nagyváti Rómeó Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

szakgimnáziumi osztály

13. Német Szkarlett Eliza Szegedi Szakképzési Centrum Vasvári Pál

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Szakgimnáziumi osztály

14. Oláh Fanni Barbara Szent Benedek Gimnázium

15. Papp Márk Zoltán Szeged SZC Vedres István Építőipari

Szakgimnáziuma

16. Peresztegi Vivien SZTEJKI Eötvös József Gimnázium

17. Salamon Szonja Szegedi Szakképzési Centrum Gábor Dénes

Page 32: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

32

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Szakgimnázium:

18. Seres Héra Hódmezővásárhelyi SszC Corvin Mátyás

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Szakgimnázium

19 Szűcs Dominik SZTEJKI Eötvös József Gimnázium

20 Szűcs Patrik Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Szakgimnázium:

21 Varga Dorina Szegedi Deák Ferenc Gimnázium

gimnázium

22 Varga Zsolt Ferenc Szegedi Szakképzési Centrum Hansági Ferenc

Szakképző Iskolája

Szakgimnáziumi osztály

Központi írásbeli felvételi eredmények: (elért pontszámok)

Rókusvárosi II.Sz. Általános Iskola, és AMI 2018/19-es tanév

Osztály Magyar nyelv Matematika

8.a 22,26 16,7

8.b 27,96 18,29

8.c 25,5 15

Intézményi átlag 25,24 16,6

Országos átlag 29,9 19,5

Beiskolázás

A 2019/2020-as tanévre 52 óvodás jelentkezett. Intézményünk 52fő jelentkezését fogadta el.

A 2019.04.11-12-én megtartott beíratás folyamán 49 fő jelent meg és iratkozott be iskolánkba.

A 2019/2020-as tanévben induló osztályok és tanuló létszámaik

Osztály Orientáció Jelentkezők száma

1.a általános 24

1.b általános 26

Page 33: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

33

FELADATOK A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TERÜLETÉN

SPECIÁLIS, MUNKAKÖZÖSSÉGI FELADATOK

AZ ALSÓ TAGOZATOS MUNKAKÖZÖSSÉG

2019-2020-AS TANÉVI MUNKATERVE

Készítette: Murányi Anita munkaközösség-vezető

A munkaközösség tagjai:

Bogár Ildikó

Csanádyné Sipos Henriette

Csikotáné Sponner Zsuzsanna

Kamondi Erika

Kissné Cseh Mónika

Kocsis Rozália

Kovácsné Vecserek Beáta

Murányi Anita

A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok:

Hónap Elvégzendő feladatok

Szeptember

2019.09.02. Tanévnyitó műsor az elsősöknek – Csanádyné Sipos

Henriette

2019.09.10. Év eleji szülői értekezletek – minden tanító

Kapcsolatfelvétel az óvodákkal, a Sulikóstoló c. iskolaelőkészítő

foglalkozások szóróanyagának kiosztása – Kovácsné Vecserek Beáta

Kocsis Rozália

Törzslapok, bizonyítvány adatlapok, helyzetelemzések, tanmenetek

megírása – tanítók

2019.09.27. Európai Diáksport Szövetség napja – tanítók

Kiemelt feladat: KEVE program kidolgozása

Page 34: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

34

a harmadik évfolyamon – Csanádyné Sipos Henriette, Csikotáné

Sponner Zsuzsanna, alsós munkaközösség

Október

2019.10.06. Megemlékezés az aradi vértanúk napjáról – tanítók

2019.10.09. Sulikóstoló: /iskolánk bemutatása szülőknek, játékok,

kézműves foglalkozás óvodásoknak/ - alsós munkaközösség

2019.10.11. A problémás tanulók kiszűrése – elsős tanítók

2019.10.15. Fogadó óra

2019.10.18. Pályaorientációs nap – osztályfőnökök

2019.10.22. Ünnepi megemlékezés az okt.23-i nemzeti ünnep

tiszteletére - osztályfőnökök

2019. 10.21. Iskolai mesemondó verseny – Kocsis Rozália, Kissné Cseh

Mónika

November

2019.11.06. Sulikóstoló – idegen nyelvi foglalkozás - leendő elsős

tanítók

2019.11.20. Sulikóstoló: Nyílt órák – Kovácsné Vecserek Beáta, Kocsis

Rozália

2019.11.26. Fogadó óra

2019.11.28. Nyelvtan háziverseny 4. évfolyam részére Felelős: Murányi

Anita

2019.11.29. A DIFER mérésen kiszűrt tanulók szakértői bizottságokhoz

irányítása Felelős: elsős tanítók

December

2019.12.03. Matematika háziverseny 4. évfolyam – Csikotáné Sponner

Zsuzsanna

2019.12.14. Adventi vásár és előkészületei - tanítók

Óvodák meghívása a karácsonyi műsorra – Murányi Anita

2019.12.19. Részvétel a karácsonyi ünnepségen – 2. a és 3. a osztály

szereplése

Január

2020.01.08. Sulikóstoló: Játék és sportfoglalkozás – Kiss László,

Kovácsné Vecserek Beáta, Kocsis Rozália

2020.01.16. Versmondó verseny – Kamondi Erika, Kovácsné Vecserek

Beáta

2020.01. 22. Megemlékezés a magyar kultúra napjáról – Murányi Anita

Félévi szöveges értékelések és bizonyítványok elkészítése – minden

tanító

2020.01.29. Sulikóstoló: Nyílt órák tartása – Kovácsné Vecserek Beáta,

Kocsis Rozália

2020.01.31. Félévi értesítők kiosztása

Page 35: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

35

Február

2020.02.04. Féléves szülői értekezletek megtartása – tanítók

2020.02.12. Sulikóstoló: Farsangi matematika foglalkozás – Kocsis

Rozália, Kovácsné Vecserek Beáta

2020.02.14. Farsang – minden tanító

2020.02.18. Nyelvtan háziverseny 3. évfolyam – Kovácsné Vecserek

Beáta

2020.02.25. Nyelvtan háziverseny 2. évfolyam – Kamondi Erika

Március

2020. 03. 10. Fogadó óra

Óvodások meghívása a március 15-i műsorra – Murányi Anita

2020.03.03. Matematika háziverseny 3. évfolyam – Bogár Ildikó

2020.03.04. Sulikóstoló: Tavaszváró anyanyelvi foglalkozás –

Kovácsné Vecserek Beáta, Kocsis Rozália

2020.03.13. Részvétel a márc.15-i nemzeti ünnep tiszteletére rendezett

ünnepségen

2020.03.19. Matematika háziverseny 2. évfolyam – Csanádyné Sipos

Henriette

2020.03.23-27. Bekapcsolódás a Digitális témahét programjaiba –

tanítók

2020.03.26. Bekapcsolódás a Tankerületi helyesírási verseny

szervezésébe – Kocsis Rozália, alsós munkaközösség

Április

2020.04.08. Egészségnap – második évfolyamon tanítók: Bogár Ildikó,

Murányi Anita

Hangos olvasás mérése a második évfolyamon – Murányi Anita

2020.04.23. Bekapcsolódás a Tankerületi matematika verseny

lebonyolításába – Kissné Cseh Mónika, Murányi Anita

2020.04.20. Kazinczy-verseny – Bogár Ildikó

2020.04.20-24. Bekapcsolódás a Fenntarthatósági témahét programjaiba

– tanítók

Május

2020.05.05. Fogadó óra – tanítók

2020.05.11. Madarak és fák napja – harmadik évfolyamon tanítók:

Csanádyné Sipos Henriette, Csikotáné Sponner Zsuzsanna

Szülői értekezlet a beírt első osztályosok szülei részére – leendő elsős

tanítók

Év végi felmérések a Pedagógiai Program szerint

1. évfolyam: matematika, magyar

2. évfolyam: elemi készségek felmérése

Page 36: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

36

3. évfolyam: matematika, értő néma olvasás

4. évfolyam: helyesírás, matematika

Az eredmények összesítése és leadása – minden tanító

Június

Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról – osztályfőnökök

Szöveges értékelések elkészítése – elsős tanítók

Bizonyítványok, törzslapok megírása – tanítók

Tanévnyitó műsor összeállítása – Murányi Anita, Bogár Ildikó

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG

2019/2020-AS TANÉVI MUNKATERVE

Készítette: Kálmán Anna munkaközösség-vezető

A munkaközösség tagjai:

1. Apróné László Edina

2. Gerebicné Szabó Éva

3. Ferencziné Török Anikó

4. Fodorné Berkó Adrienn

5. Judákné Káli Éva

6. Kálmán Anna

7. Ocskó Andrea

8. Szatmári Katalin

9. Szűcs Lászlóné

10. Törökné Somlyai Julianna

11. Zakarné Lóczi Mária

12. Zsemberi Emese

Page 37: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

37

Évfolyamfelelősök:

5. évfolyam: Zakarné Lóczi Mária

6. évfolyam: Kálmán Anna

7. évfolyam: Apróné László Edina

8. évfolyam: Szűcs Lászlóné

A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok:

Hónap Elvégzendő feladatok

Szeptember

2019. 09. 20-ig Év eleji folyamatmérések (hangos olvasás, szövegértés,

helyesírás) - évfolyamfelelősök, szaktanárok

2019. 09. 20-ig Szaktantermek dekorációja - szaktanárok

Október

10. 06. (10. 04-én megtartva) Aradi vértanúk napja – történelem

tanárok osztályonként megemlékeznek történelem órán

10. 16. (szerda) Helyesírási verseny iskolai fordulója – Gerebicné Szabó

Éva 8., Zakarné Lóczi Mária 6., Kálmán Anna 5., Szűcs Lászlóné 7.

évfolyam felelőse

November

11. 06. Játékos idegen nyelvi délután az óvodásoknak (Sulikóstoló

keretében) – Ocskó Andrea, Zsemberi Emese és a nyelvszakosok

11. 13. Idegennyelvi (Milne) szavalóversenyek iskolai fordulója –

Judákné Káli Éva

2019. november 20. (szerda) 14 óra Simonyi Zsigmond helyesírási

verseny területi forduló – Kálmán Anna, Zakarné Lóczi Mária,

Gerebicné Szabó Éva, Szűcs Lászlóné

December

12. 11. (szerda) Iskolai Kazinczy-verseny Apróné László Edina

Január

01. 07. (kedd) 8. évf. magyar kompetencia mérése, belső mérés –

Apróné László Edina, Szatmári Katalin, Szűcs Lászlóné

01. 22. (szerda) A magyar kultúra napja, iskolarádiós műsor – Szűcs

Lászlóné

Page 38: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

38

Nyelvi vetélkedő a magyar kultúra napja alkalmából (havonta egy

feladatlap kitöltése szeptembertől januárig) – Apróné László Edina

Február

02. 03. (hétfő) idegen nyelvet emelt szinten tanuló nyolcadikos diákok

vizsgája - nyelvszakosok

02. 25. (kedd) Megemlékezés a kommunizmus és egyéb diktatúrák

áldozatairól-történelem tanárok

Március 03. 17. (szerda) Iskolai szavalóverseny – Zakarné Lóczi Mária

Április

04. 16. (csütörtök) Megemlékezés a holokauszt áldozatairól –

történelem tanárok

04. 22. (szerda) Idegen nyelvi vetélkedők – felső tagozat számára,

Judákné Káli Éva, Zsemberi Emese és a nyelvszakosok

Május

05. 20. (szerda) Játékos idegen nyelvi délután – alsó tagozat - Ocskó

Andrea, Zsemberi Emese + nyelvszakosok

05. 20. (szerda) Idegen nyelvi mérés

05. 21. (csütörtök) Szeged napja (május 21.) - Műveltségi vetélkedő -

Törökné Somlyai Julianna. és Zakarné Lóczi Mária

05. 27. (szerda) Kompetenciamérés (felkészítés folyamatos)

05. utolsó hete: Év végi folyamatmérések:

5.6.7. évf.: helyesírás - évfolyamfelelősök

5.6.7. évf.: szövegértés – Kálmán Anna

6.7. évf.: idegen nyelvi szövegértés – Kálmán Anna, Zsemberi Emese

Június

06. 04. (csütörtök) – megtartva 06.02. (kedd) Nemzeti összetartozás

napja, rádiós műsor – Törökné Somlyai Julianna

Page 39: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

39

TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG

2019/2020-AS TANÉVI MUNKATERVE

Készítette: Szudáné Schopper Mónika munkaközösség-vezető

A munkaközösség tagjai:

Fekete Renáta Eszter

Fodorné Berkó Adrienn

Göncziné Hudák Etelka

Horváthné Kucsora Zsófia

Kutsánné Ragó Ágnes

Illés Máté Lászlóné

Martina Gabriella

Piszker Ilona

Reményfiné Vas Franciska

Szudáné Schopper Mónika

A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok

Hónap Elvégzendő feladatok

Szeptember

Az évi munka megszervezése: a munkaközösség programjának

elkészítése

Határidő: 2019.09.30.

Felelős: Szudáné Schopper Mónika

Tanmenetek összeállítása, szaktantermek arculatának kialakítása.

Az iskolai web lap kezelése a tanévben

Felelős: Martina Gabriella

Házi versenyek meghirdetése földrajz, természetismeret, technika és

matematika tárgyakból

Felelős: Illés Máté Lászlóné, Kutsánné Ragó Ágnes, Szudáné Schopper

Page 40: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

40

Mónika, Göncziné Hudák Etelka, Fodorné Berkó Adrienn, Horváthné

Kucsora Zsófia, Piszker Ilona, Reményfiné Vas Franciska

Erdei iskola meghirdetése, programjának bemutatása az 5. évfolyam

és a szülők számára Illés Máté Lászlóné

Csatlakozás a Világ Legnagyobb Tanórája c. oktatási projekthez.

Felelős: Szudáné Schopper Mónika a 7.a,7.b,7.c 8.a, 8.b,8.c

osztályokban 2019.09.30-10.04.

Felvételi előkészítő szervezése: Reményfiné Vas Franciska,

Piszker Ilona, Horváthné Kucsora Zsófia, Fodorné Berkó Adrienn

Határidő:2019.09.15

Nívócsoportok kialakítása matematikából 6. 7.és 8.évfolyamon

Határidő: 2019.09.01.

Felelősök: Szaktantárgyak gondozói

Tehetséggondozó órákat tart Piszker Ilona heti 2 órában az 5.

évfolyamon

Informatika szakkör szervezése

Felelős: Martina Gabriella

Pályaorientációs szakkör szervezése

Felelős: Horváthné Kucsora Zsófia

Október

Állatok Világnapja alkalmából program a Vadasparkban, osztályonként,

fakultatív

A Kőrösy József Közgazdasági Szakgimnázium által rendezett

tehetségkutató versenyre benevezés

Felelős: Piszker Ilona

Az iskolagyümölcs program szervezési munkálatai.

Felelős: Vezsenyi Zoltán

November

Tehetséggondozás, benevezés a versenyekre

Gábor Dénes Informatikaversenyre benevezés, tanulók felkészítése.

Felelős: Martina Gabriella

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Reményfiné Vas Franciska, Fodorné Berkó Adrienn, Piszker Ilona,

Horváthné Kucsora Zsófia

Bókay Árpád Országos Biológiaverseny és az Árokszállásy Zoltán

Biológiaverseny

Felkészítő tanár: Illés Máté Lászlóné

Benevezés rajz pályázatokra folyamatosan

Felkészítő tanár: Fekete Renáta, Feketéné Nagy Mariann

December

A Bókay verseny első fordulójához kapcsolódó pályamunka elkészítése,

beküldése.

Karácsonyi dekoráció készítése, elhelyezése

Felelős: Fekete Renáta, Feketéné Nagy Mariann

Page 41: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

41

Január

Az első félévben végzett munka értékelése

Feladatlapok készítése matematika házi vizsgára

Felelős: Reményfiné Vas Franciska, Piszker Ilona,Horváthné Kucsora

Zsófia Fodorné Berkó Adrienn

A földrajz és a természetismeret háziverseny előkészítése

Felelős: Illés Máté Lászlóné, Kutsánné Ragó Ágnes, Szudáné Schopper

Mónika

Matematika házi vizsga szervezése a 8. évfolyam számára.

2020.01.08

Felelős Piszker Ilona, Reményfiné Vas Franciska, Horváthné Kucsora

Zsófia, Fodorné Berkó Adrienn

Február

Technikatörténeti házi verseny 2020.02.05.

Felelős: Göncziné Hudák Etelka

Földrajz házi verseny a 7. évfolyam számára 2020.02.18.

Felelős: Szudáné Schopper Mónika

Természetismeret házi verseny a 6. évfolyam számára 2020.02.26.

Felelős: Illés Máté Lászlóné, Kutsánné Ragó Ágnes, Szudáné Schopper

Mónika

Felkészítés a Bókay Országos Biológia Verseny országos döntőjére

Illés Máté Lászlóné

Az Erdei iskola projekt elindítása, anyaggyűjtés

Felelős: Illés Máté Lászlóné

Zrínyi Ilona Matematika Verseny: Fodorné Berkó Adrienn, Reményfiné

Vas Franciska, Piszker Ilona, Horváthné Kucsora Zsófia

Március

Pénz7 pénzügyi- és vállalkozói témahét szervezése, lebonyolítása

2020.03.02-06.

Felelős: Göncziné Hudák Etelka, munkaközösség, tantestület

Munkaközösségi értekezlet:

Téma: Tankerületi Játékos Természettudományi Vetélkedő feladatainak

összeállítása, a verseny szervezésének előkészítése

Tantárgygondozók:

Matematika: Reményfiné Vas Franciska - Fodorné Berkó Adrienn

Fizika: Martina Gabriella - Göncziné-Hudák Etelka

Informatika: Martina Gabriella – Horváthné Kucsora Zsófia

Kémia: Kutsánné Ragó Ágnes

Földrajz: Szudáné Schopper Mónika

Biológia: Illés Máté Lászlóné

A jelentkeztetés szervezése, kommunikáció: Illés Máté Lászlóné

A verseny előkészítése, szervezési feladatok: Piszker Ilona

A verseny logójának tervezése: Fekete Renáta

Természetismeret házi verseny az 5. évfolyam számára 2020.03.25.

Page 42: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

42

F: Illés Máté Lászlóné, Kutsánné Ragó Ágnes, Szudáné Schopper

Mónika

„Pörögj fel” matematika házi verseny

Felelős: Horváthné Kucsora Zsófia, Fodorné Berkó Adrienn

Digitális Témahét: 2020. március 23-27.

Felelős: osztályfőnökök

Erdei iskola 5. évfolyam 2020.03.30-04.02.

Április

Tankerületi Játékos Természettudományi Vetélkedő rendezése

Felelős: a munkaközösség minden tagja, 2020.04.23.

Fenntarthatóság -Környezettudatosság Témahét

Időpont:2020. április 20-24.

Felelős: Szudáné Schopper Mónika

Matematika házi verseny, válogató a Makkosházi Matematikaversenyre

Egészségnap: 2020.04.08.

Felelős: Illés Máté Lászlóné, Szudáné Schopper Mónika

Makkosházi Matematikaversenyre felkészítés

Felelős: Piszker Ilona, Reményfiné Vas Franciska, Fodorné Berkó

Adrienn, Horváthné Kucsora Zsófia

Részvétel a Föld Napja alkalmából szervezett programokon

Erdei iskola 5. évfolyam 2020.04.27-04.30.

Május

Felkészítés az Országos Kompetenciamérésre

Piszker Ilona, Reményfiné Vas Franciska, Horváthné Kucsora Zsófia,

Fodorné Berkó Adrienn

2020. május 27.

Június

Madarak fák ünnepe

2020.06.15.

Felelős: Szudáné Schopper Mónika

Munkaközösségi záró értekezlet 2020.06.29.

Page 43: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

43

A TESTNEVELÉS MUNKAKÖZÖSSÉG

2019/2020-AS TANÉVI MUNKATERVE

Készítette: Szélesné Körtvélyessy Valéria munkaközösség-vezető

A munkaközösség tagjai:

Szélesné Körtvélyessy Valéria

Molnár-Tóth Szilvia

Vezsenyi Zoltán

Kiss László

Kissné Cseh Mónika

Kovácsné Vecserek Beáta

Kovács Gabriella Réka

Darvasi Mihályné

Korom Ildikó

Bogár Ildikó

Murányi Anita

Csanádiné Sípos Henrietta

Kamondi Erika

Kocsis Rozália

Szőke Éva

Szokol Szilvia

István Andrásné

Törköly József

Page 44: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

44

A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok:

Hónap Elvégzendő feladatok

Szeptember

2019.09.03. – Délutáni sportkörök megszervezése elindítása –

Szélesné Körtvélyessy Valéria, Molnár-Tóth Szilvia,

Vezsenyi Zoltán, Kiss László

2019.09.19. – Házi bajnokság Mezei futás – Szélesné Körtvélyessy

Valéria

2019.09.20. – Piarista atlétikai verseny – Szélesné Körtvélyessy Valéria

2019.09.29. – Pick Utcai Futófesztivál – Szélesné Körtvélyessy Valéria

2019.09.27. – Európai Diáksport Napja – Testnevelés mk. tagok

2019.09. – Diákolimpia Ügyességi és Váltó Csapatbajnokság –

Szélesné Körtvélyessy Valéria

2019.09. – Bozsik program keretében labdarúgó mérkőzések – Kiss

László

2019.09. – Zumba – Molnár-Tóth Szilvia

2019.09. – Játékos sportverseny – Szélesné Körtvélyessy Valéria

2019.09. – Atlétia (alsó/felső) – Szélesné Körtvélyessy Valéria

Október

2019.10.01. – Tanmenetek leadása

2019.10.05. – Mol suliváltó – Szélesné Körtvélyessy valéria

2019.10. – Bozsik Program keretében labdarúgó mérkőzések – Kiss

László

2019.10. – Őszi Zsongás – Kovácsné Vecserek Beáta, Kocsis

Rozália, Kamondi Erika .

2019.10. – Tömegsport osztályok közötti mérkőzések – Vezsenyi

Zoltán

2019.10. – Zumba – Molnár-Tóth Silvia

2019.10. – Játékos sportverseny – Szélesné Körtvélyessy Valéria

2019.10. – Atlétika (alsós/felsős) – Szélesné Körtvélyessy Valéria

2019.10. – TESCO körüli váltófutás – Szélesné Körtvélyessy Valéria

2019.10. – SZVSE Kölyökatlétika Verseny – Szélesné Körtvélyessy

Valéria

November

2019.11. – Bozsik program keretében labdarúgó mérkőzések – Kiss

László

2019.11. – Tömegsport osztályok közötti mérkőzések – Vezsenyi

Zoltán

2019.11. – Zumba – Molnár-Tóth Szilvia

2019.11. – Játékos sportverseny – Szélesné Körtvélyessy Valéria

2019.11. – Atlétika (alsós/felsős) – Szélesné Körtvélyessy Valéria

Page 45: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

45

December

2019.12. – Városi Diákolimpia Játékos Sportverseny megszervezése,

lebonyolítása és a részvétel – Szélesné Körtvélyessy Valéria,

2019.12. - Bozsik Program keretében labdarúgó mérkőzések – Kiss

László

2019.12. – Tömegsport osztályok közötti mérkőzések – Vezsenyi

Zoltán

2019.12. – Zumba – Molnár-Tóth Szilvia

2019.12. – Játékos sportverseny – Szélesné Körtvélyessy Valéria

2019.12. – Atlétika (alsós/felsős) – Szélesné Körtvélyessy Valéria

Január

2020.01. – Megyei Diákolimpia Játékos Sportverseny – Szélesné

Körtvélyessy Valéria

2020.01. – Bozsik Program keretében labdarúgó mérkőzések – Kiss

László

2020.01. – Tömegsport osztályok közötti mérkőzések – Vezsenyi

Zoltán

2020.01. – Óvodások részére játékos iskola előkészítő

sportfoglalkozás – Kissné Cseh Mónika, Kamondi Erika, Kocsis Rozália

2020.01.06. – Házi bajnokság Terematlétika alsós – Szélesné

Körtvélyessy Valéria

2020.01.10. – Házi bajnokság Terematlétika felsős – Szélesné

Körtvélyessy Valéria

2020.01. – Zumba – Molnár-Tóth Szilvia

2020.01. – Játékos sportverseny – Szélesné Körtvélyessy Valéria

2020.01. – Atlétika (alsós/felsős) – Szélesné Körtvélyessy Valéria

2020.01.21. – Úszó Diákolimpia – Szélesné Körtvélyessy Valéria

2020.01.08. – NETFIT mérések elkezdése – Vezsenyi Zoltán, Szélesné

Körtvélyessy Valéria, Molnár-Tóth Szilvia

Február

2020.02.22. – Megyei gyermek és serdülő terematlétikai Verseny –

Szélesné Körtvélyessy Valéria

2020.02. – Bozsik Program keretében labdarúgó mérkőzések – Kiss

László

2020.02. – Tömegsport osztályok közötti mérkőzések – Vezsenyi

Zoltán

2020.02. – Zumba – Molnár-Tóth Szilvia

2020.02. – Játékos sportverseny – Szélesné Körtvélyessy Valéria

2020.02. – Atlétika (alsós/felsős) – Szélesné Körtvélyessy Valéria

2020.02. – Téli Sportágválasztó

2020.02. – Diákolimpia Torna – Szélesné Körtvélyessy Valéria,

Vezsenyi Zoltán

Március

2020.03.17. - Dél-Alföldi régió mezei futóversenye – Sport XXI.

Program – Szélesné Körtvélyessy Valéria

2020.03. – Bozsik Program keretében labdarúgó mérkőzések – Kiss

László

2020.03. – Tömegsport osztályok közötti mérkőzések – Vezsenyi

Zoltán

Page 46: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

46

2020.03.20. – Városi Diákolimpia mezei futóverseny – Szélesné

Körtvélyessy Valéria

2020.03.25. – Megyei Diákolimpia mezei futóverseny – Szélesné

Körtvélyessy Valéria

2020.03. – Zumba – Molnár-Tóth Szilvia

2020.03. – Játékos Sportverseny – Szélesné Körtvélyessy Valéria

2020.03 – Atlétika (alsós/felsős) – Szélesné Körtvélyessy Valéria

2020.03. – CSIMOTA Játékos sportverseny – Szélesné Körtvélyessy

Valéria

Április

2020.04.24. – Piár Atlétikai Verseny – Szélesné Körtvélyessy Valéria

2020.04. – ÁRKÁD utcai futóverseny – Szélesné Körtvélyessy

Valéria

2020.04. – NETFIT mérések befejezése – Vezsenyi Zoltán, Szélesné

Körtvélyessy Valéria, Molnár-Tóth Szilvia

2020.04.22. – Városi Diákolimpia Atlétika Többpróba IV. kcs. –

Szélesné Körtvélyessy Valéria

2020.04.23. – Városi Diákolimpia Atlétika Többpróba I.-II. kcs. –

Szélesné Körtvélyessy Valéria

2020.04.24. – Városi Diákolinpia Atlétika Többpróba III. kcs. –

Szélesné Körtvélyessy Valéria

2020.04.24. - NETFIT mérések befejezése

2020.04. – Tömegsport osztályok közötti mérkőzések – Vezsenyi

Zoltán

2020.04. – Bozsik Program keretében labdarúgó mérkőzések – Kiss

László

2020.04. – Zumba – Molnár-Tóth Szilvia

2020.04. – Játékos sportverseny – Szélesné Körtvélyessy Valéria

2020.04. – Atlétika (alsós/felsős) – Szélesné Körtvélyessy Valéria

Page 47: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

47

Május

2020.05. – Megyei Diákolimpia Atlétika Többpróba IV. kcs. –

Szélesné Körtvélyessy Valéria

2020.05. – Megyei Diákolimpia Atlétika Többpróba II.- III. kcs. –

Szélesné Körtvélyessy Valéria

2020.05.06. – Megyei Egyéni Diákolimpia – Szélesné Körtvélyessy

Valéria

2020.05.10. – VIVICITTA utcai futóverseny – Szélesné Körtvélyessy

Valéria

2020.05. – Bozsik Program keretében labdarúgó mérkőzések – Kiss

László

2020.05. – Tömegsport osztályok közötti mérkőzések – Vezsenyi

Zoltán

2020.05.29. – NETFIT mérések adatainak elektronikus felvitelének

határideje – Vezsenyi Zoltán, Molnár-Tóth Szilvia, Szélesné

Körtvélyessy valéria

2020.05. – Zumba – Molnár-Tóth Szilvia

2020.05. – Játékos sportverseny – Szélesné Körtvélyessy Valéria

2020.05. – Atlétika (alsós/felsős) – Szélesné Körtvélyessy Valéria

Június

2020.06. – Országos Diákolimpia Atlétika – Szélesné Körtvélyessy

Valéria

2020.06. – Diákolimpia, Országos Gyorsasági Görkorcsolya –

Szélesné Körtvélyessy Valéria

Page 48: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

48

AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKAKÖZÖSSÉG

2019/2020-AS TANÉVI MUNKATERVE

Készítette: Szűcs László Gáborné munkaközösség-vezető

A munkaközösség tagjai:

Bogár Ildikó 2.b

Csanádyné Sípos Henriette 3.b

Fekete Renáta 7.c

Feketéné Nagy Mariann 5.b

Gerebicné Szabó Éva 6.a

Csikotáné Sponner Zsuzsanna 3.a

Szudáné Schopper Mónika 7.b

Kálmán Anna 6.b

Kamondi Erika 1.a

Kissné Cseh Mónika 1.b

Kocsis Rozália 4.b

Kovácsné Vecserek Beáta 4.a

Martina Gabriella 5.a

Murányi Anita 2.a

Szatmári Katalin 8.a

Szélesné Körtvélyessy Valéria 7.a

Szűcs Lászlóné 8.b

Vezsenyi Zoltán 8.c

Zakarné Lóczi Mária 5.c

Page 49: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

49

A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok:

Hónap Elvégzendő feladatok

Szeptember

2019. szeptember 02. - Szervezési feladatok: házirend és az

osztályközösségi szabályok megbeszélése, DÖK választás, speciális

baleset-és tűzvédelmi szabályok ismertetése, iskola környékére

vonatkozó közlekedési ismeretek és a kerékpáros közlekedés

szabályainak felelevenítése./ Felelős/ök: osztályfőnökök

2019. szeptember 03. Első évfolyam szülői értekezletei 17:00.

/ Felelős/ök: 1. évfolyam osztályfőnökei

2019. szeptember 03. „Közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra!”

Közlekedésbiztonsági program beindítása a 3. évfolyamon. /Felelős/ök:

harmadikos osztályfőnökök

2019. szeptember 05. 14:00 - DÖK közgyűlés az osztályokban

megválasztott tagokkal. /Felelős/ök: osztályfőnökök

2019. szeptember 10 /11.- 17:00 Alsós/felsős szülői értekezlet

megtartása./ Felelős/ök: osztályfőnökök

2019. szeptember 27. Európai Diáksport napja - szervezése,

lebonyolításában való segédkezés. /Felelős/ök: osztályfőnökök

Október

2019. október 01. Adminisztrációs feladatok leadása, törzslapok

kitöltése, statisztikák, osztály-adatlapok (x-elős), tanmenetek,

helyzetelemzések, elkészítése. Kapcsolattartás az osztályban tanítókkal,

védőnővel, DÖK vezetővel, fejlesztő pedagógussal. /Felelős/ök:

osztályfőnökök

2019. október 01. Zenei világnapi hangverseny./ Felelős/ök:

osztályfőnökök

2019. október 04. Állatok világnapja - Vadaspark látogatása

osztályonként, fakultatív módon. / Felelős/ök: osztályfőnökök

2019. október 06. Megemlékezés az aradi vértanúkról. Felelős/ök:

osztályfőnökök

2019. október 15. Fogadóórák tartása./ Felelős/ök: osztályfőnökök

2019.10.15. 17:00 Pályaorientációs szülői értekezlet tartása./ Felelős/ök:

8. évfolyamos osztályfőnökök

2019. október 18. Pályaválasztási nap, tájékoztató kiállítás az IH-ban, a

7-8. évfolyam számára. /Felelős/ök:7-8. évfolyamos osztályfőnökök,

2019. október 21. Őszi papírgyűjtés. /Felelős/ök: osztályfőnökök

2019. október 22.. Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója.

Ünnepi műsor. Felelős/ök: 8. évfolyamos osztályfőnökök

November

2019. november. Színház-és Bábszínház látogatása / Felelős/ök:

osztályfőnökök, Törökné Somlyai Julianna

2019. november. Egyéni pályaválasztási tanácsadás 8. évf./

Felelős/ök: 8. évfolyamos osztályfőnökök

2019. november 26. Fogadóórák tartása Aktuális problémák

megbeszélése az osztályban tanítókkal. / Felelős/ök: osztályfőnökök

Page 50: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

50

December

2019.12.05.Mikulás. / Felelős/ök: osztályfőnökök

2019. december. Karácsonnyal kapcsolatos feladatok megbeszélése.

Osztályonként és a szülőkkel készülődés az adventi vásárra. /

Felelős/ök: osztályfőnökök

2019. december 14. adventi vásár lebonyolítása./ Felelős/ök:

osztályfőnökök

2019. december 19. 16:30. Karácsonyi műsor /Műsorért felelnek a 2-3.

évfolyamos tanítónők, osztályfőnökök

Január

2020. január 07. 8. évfolyam magyar vizsga./Felelős/ök: adott szakos

osztályfőnökök

2020. január 08. 8. évfolyam matematika vizsga./Felelős/ök: adott

szakos osztályfőnökök

2020. január 20-24. Felkészülés a félévzárásra./ Felelős/ök:

osztályfőnökök

2020. január 22. A Magyar kultúra napja. /Felelős/ök: osztályfőnökök

2020. január 31. Félévi értesítők kiosztása./ Felelős/ök: osztályfőnökök

Február

2020.02.03. Idegen nyelvi házi vizsga 8. évfolyam emelt óraszámban

tanuló diákjainak. / Felelős/ök: osztályfőnökök, nyelvszakosok

2020. február 04/05. 17:00 alsós/felsős szülői értekezlet./ Felelős/ök:

osztályfőnökök

2020. február 14. Farsang megtartása osztálykeretben./ Felelős/ök:

osztályfőnökök

2020.02. Színházlátogatás./ Felelős/ök: osztályfőnökök

2020. február Továbbtanulási lapok kitöltése a nyolcadik osztályokban./

Felelős/ök: 8.-os osztályfőnökök

2020. február 25. Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák

áldozatairól./ Felelős/ök: osztályfőnökök

Március

2020.március.02-06. Pénz7-Pénzügyi tudatosság hete./ Felelős/ök:

programban résztvevő osztályfőnökök

2020.március 10. Fogadóórák tartása. / Felelős/ök: osztályfőnökök

2020. március 13. A nemzeti ünnepek, nemzeti hagyományok a

közösség életében. A március 15-i ünnepi műsor bemutatása./

Felelős/ök: 6. évfolyam osztályfőnökei

2020.március Erdei iskola. / Felelős/ök: 5. évfolyamos osztályfőnökök

2020.március. Színházlátogatás./ Felelős/ök: osztályfőnökök

2020. március 23 és 2020. március 27. Digitális témahét./ Felelős/ök:

programban résztvevő osztályfőnökök

Április

2020. április 08. Egészségnap. / Felelős/ök: osztályfőnökök

2020. április 16. Megemlékezés a holokauszt áldozatairól /Felelős/ök:

osztályfőnökök

2020.áprikis 20-24. Fenntartóság hete./ Felelős/ök: programban

résztvevő osztályfőnökök

2020.április Erdei iskola. / Felelős/ök: 5. évfolyamos osztályfőnökök

Május

2020. május 05. Fogadó órák tartása, bukásra álló tanulók értesítése./

Felelős/ök: osztályfőnökök

2020. május. Pályaválasztási tanácsadás a 7. évfolyamon./ Felelős/ök:

7.-es osztályfőnökök

2020.május 20. Idegen nyelvi kompetenciamérés 6. és 8. évfolyamon. ./

Page 51: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

51

Felelős/ök: 6. és 8. évfolyamos osztályfőnökök

2020. május 21. Szeged városi műveltségi vetélkedőre való felkészítés.

/Felelős/ök: osztályfőnökök

2020. május. A leendő elsős osztályok szülői értekezletének megtartása.

/Felelős/ök: leendő 1. évfolyamos osztályfőnökök

2020. május Tavaszi papírgyűjtés../ Felelős/ök: osztályfőnökök

2020.május 27. Országos kompetenciamérés 6. és 8. évfolyamon

szövegértésből és matematikából./ Felelős/ök: 6. és 8. évfolyamos

osztályfőnökök

Június

2020. június 02. Nemzeti összetartozás napja./ Felelős/ök:

osztályfőnökök

2020. június 3-5. Év végi kirándulások szervezése

felelősségbiztosítással, autóbuszos nyilatkozatokkal. Felelős/ök:

osztályfőnökök

2020. június 15. Madarak és fák napja. Helyi környezeti problémák

megbeszélése, környezeti értékek megóvása./ Felelős/ök:

osztályfőnökök

2020. június Ballagási előkészületek 8. évfolyamon /Felelős/ök: 8.-os

osztályfőnökök

2020. június 19. 16:30 Ballagás szervezése, műsor bemutatása.

/Felelős/ök: 7.-es osztályfőnökök

2020. június 15-18. Felkészülés a tanév zárására: adminisztráció, E-

napló, bizonyítvány, törzslapok írása. Iskolai statisztikák kitöltése .

/ Felelős/ök: osztályfőnökök

2020.június 22. Tanévzáró. / Felelős/ök: osztályfőnökök

Page 52: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

52

A MŰVÉSZETI MUNKAKÖZÖSSÉG

2019/2020-AS TANÉVI MUNKATERVE

Készítette: Szatmári Katalin munkaközösség-vezető

A munkaközösség tagjai:

Apróné László Edina

Fekete Renáta Eszter

Feketéné Nagy Mariann

Ocskó Andrea

Szatmári Katalin

A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok:

Hónap Elvégzendő feladatok

Szeptember

Színjáték tanszak és Képzőművészeti tanszak:

Szeptember 2-6. – Adminisztrációs feladatok elvégzése:

létszámok tisztázása,

csoportok beosztása, véglegesítése,

foglalkozások időpontjának megbeszélése,

tantermek beosztása.

Felelős: minden tanszakon tanító nevelő.

Képzőművészeti tanszak:

Tanulmányséták,"iskola kert" növényeinek tanulmányozása, rajzolás,

festés a természetben. Kész munkák kiállítása az aulában.

Szeptember 22. Autómentes világnap alakalmából plakátok készítése, a

legjobban sikerült munkák kiállítása az aulában.

Online virtuális galéria létrehozása az iskola honlapján, az oldal

folyamatos frissítése a tanév során.

Felelős: Fekete Renáta Eszter, Feketéné Nagy Mariann

Page 53: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

53

Október

Színjáték tanszak és Képzőművészeti tanszak:

Október 1-5. – Adminisztrációs feladatok elvégzése:

naplók, törzslapok megírása, bizonyítványok záradékolása,

térítési díjak, tandíjak beszedésének szervezése.

Felelős: minden tanszakon tanító nevelő.

Színjáték tanszak:

Október 1. Zenei világnap – komolyzenei hangverseny szervezése

Felelős: Szatmári Katalin

Képzőművészeti tanszak:

Október 4. – Az állatok világnapja, a Vadasparkban (október 2.) szerzett

élmények megjelenítése, alkotások kiállítása az aulában.

A szabadság napja - október 23. téma - kiállítás az aulában, a műsorhoz

kapcsolódó dekoráció elkészítése.

Felelős: Fekete Renáta Eszter, Feketéné Nagy Mariann

November

Színjáték tanszak:

improvizációs helyzetgyakorlatok: készségfejlesztő játékok a

drámaoktatásban.

színházlátogatás

Felelős: Apróné László Edina, Szatmári Katalin, Ocskó Andrea

Képzőművészeti tanszak:

faliújság folyamatos frissítése (ebédlő mellett).

Ősz és Tél évszakok grafikai, festészeti kiállítása (faliújság).

November 11. Márton- nap hagyománya, ehhez kapcsolódó

népszokások megismerése. Márton-napi lámpás készítése.

Halloween kiállítás az aulában (faragott tökök, grafikák, témához

kapcsolódó festmények feldolgozása).

Felelős: Fekete Renáta Eszter, Feketéné Nagy Mariann

December

Színjáték tanszak:

karácsonyi versek és mesék: jelenetek, bábjelenetek, illusztrációk a

szeretet ünnepéről

séta a Dóm téri adventi kavalkádban (bálaszínház, adventi vásár

megtekintése).

Felelős: Apróné László Edina, Ocskó Andrea, Szatmári Katalin

Képzőművészeti tanszak:

Karácsony témakör: faliújság folyamatos frissítése, téli tájképek,

karácsonyi applikációk, tablók.

Karácsonyi műsor díszleteinek kivitelezése

Page 54: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

54

Karácsonyi vásár - osztályok kézműves munkáinak segítése,

kivitelezése.

Mézeskalács készítés.

Karácsonyi ünnepkör - séta az adventi vásárban, látogatás a szegedi

Dómba.

Felelős: Fekete Renáta Eszter, Feketéné Nagy Mariann

Január

Színjáték tanszak és Képzőművészeti tanszak:

Január 24-31. – Félévi adminisztrációs feladatok elvégzése.

Felelős: minden tanszakon tanító nevelő.

Színjáték tanszak:

január 19. - megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról csoportszinten,

alsós versmondó verseny nyerteseinek szereplése a Magyar Kultúra

Napja alkalmából.

Felelős: Szatmári Katalin, Apróné László Edina

Képzőművészeti tanszak:

Faliújság folyamatos frissítése: Tél témakör,

Múzeumpedagógiai foglalkozáson való részvétel a Móra Ferenc

Múzeumban.

Felelős: Fekete Renáta Eszter, Feketéné Nagy Mariann

Február

Színjáték tanszak:

színházlátogatás

A farsangi kavalkádra való készülés segítése

Felelős: Szatmári Katalin, Apróné László Edina, Ocskó Andrea

Képzőművészeti tanszak:

A vizes élőhelyek világnapja. (Február 2.) Plakátok, rajzok készítése a

témában, kiállítás szervezése az elkészült alkotásokból.

Felelős: Fekete Renáta Eszter, Feketéné Nagy Mariann

Március

Színjáték tanszak:

Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseiről:

Ünnepi, drámás tanulók felkészülése, vers, dal, jelenet.

Felelős: Szatmári Katalin, Apróné László Edina

Képzőművészeti tanszak:

március 15. Nemzeti ünnephez kapcsolódó alkotások bemutatása, műsor

díszletének, dekorációjának elkészítése

március 22. A víz világnapja kiállítás az aulában

„Húsvéti hagyományok” kiállítás

Felelős: Fekete Renáta Eszter, Feketéné Nagy Mariann

Április

Színjáték tanszak:

Színjáték tanszakos tanulók szavaló és prózamondó házi versenye (április

11. a költészet napja alkalmából)

Felelős: Szatmári Katalin, Apróné László Edina

Page 55: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

55

Képzőművészeti tanszak:

Költészet napja – Kiállítás szervezése versillusztrációkból.

Kiállítások a faliújságon: Az egészség világnapja, a Föld napja

témakörökhöz kapcsolódóan.

Április 12. Az Űrhajózás napja.

Rajzok, festmények készítése a témában, kiállítás rendezése az aulában.

Felelős: Fekete Renáta Eszter, Feketéné Nagy Mariann

Május

Színjáték tanszak:

a tanév során elsajátított drámajátékok gyűjteményének elkészítése

csoportonként.

nyílt óra tartása a szülők számára

Felelős: Szatmári Katalin, Apróné László Edina

Képzőművészeti tanszak:

május 10. Madarak és fák napja témában készült munkák kiállítása az

aulában

május 25-től Tanévzáró kiállítás a képzőművészeti tanszakos tanulók

vizsgamunkáiból.

Tavaszi zsongás” csendéletfestő kiállítás

Városi tanulmányséta, kiállítás látogatás, múzeumpedagógia

Felelős: Fekete Renáta Eszter, Feketéné Nagy Mariann

Június

Színjáték és képzőművészeti tanszak:

Június 15-19. - Év végi adminisztrációs feladatok elvégzése:

naplók, törzslapok és bizonyítványok megírása, lezárása.

Felelős: minden tanszakon tanító nevelő.

Képzőművészeti tanszak:

ballagási díszlet elkészítése,

Felelős: Fekete Renáta Eszter, Feketéné Nagy Mariann

Page 56: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

56

A NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉG

2019/2020-AS TANÉVI MUNKATERVE

Készítette: István Andrásné munkaközösség-vezető

A munkaközösség tagjai:

Darvasi Mihályné

István Andrásné

Korom Ildikó

Kovács Gabriella Réka

Szokol Szilvia

Szőke Éva

Temesváriné Szabó Andrea

Törköly József

A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok:

Hónap Elvégzendő feladatok

Szeptember

2019. 08. 23-tól 08. 30-ig - Szervezési feladatok, csoportlétszámok

felmérése. Felelős: minden csoportvezető

2019. 08. 23-tól 08. 30-ig - A tantermek otthonossá tétele, játékaink

rendezése. F: minden csop. vez.

2019. 08. 29-én tanévnyitó munkaközösségi értekezletünk megtartása.

F: István Andrásné

2019. 08. 31-től 09. 30-ig foglalkozási tervek, helyzetelemzések elkészítése.

F: István Andrásné és minden csop.vez.

2019. 09. 02-án, 09. 10-én és 11-én - szülői értekezlet,

F: mindenki

2019. 09. 27-én 9.00-12.00-ig részt veszünk az Európai Diáksport Napja

DÖK-rendezvényen (tanítás nélküli munkanap)

09. 30-ig helyzetelemzések és tanmenetek, foglalkozási tervek leadása 2-3-

4. évfolyamon. F.: minden csoportvezető

Október

10.01-én - Az idősek hónapja alkalmából köszöntő műsor előadása.

F: Temesváriné Szabó Andrea

10. 04-én – állatok világnapja, projektnap.

F.: osztályfőnökök, csoportvezetők

Fogadóóra: 10.15-én 16.30-17.30-ig

10. 18-án pályaorientációs nap (tanítás nélküli munkanap). F.: minden

csoportvezető

Page 57: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

57

10. 22-én részt veszünk az 1956-os forradalom emlékére rendezett

iskolai ünnepségen, F.: minden csoportvezető

10. 24-25-én - KAP-továbbképzés (tanítás nélküli munkanap).

November

11. ____ bábszínház látogatása, F: érintett csop. vez.

11. ____ színházlátogatás

11. 26-án 16.30-17.30-ig fogadóóra

December

12. 06 - 07-én - KAP-továbbképzés

12.14. – adventi vásár F: mindenki

12. 19-én – karácsonyi ünnepi műsor, F: Korom Ildikó és Szőke Éva

téli szünetig: - A tankerületi helyesírási és matematika versenyekre

feladatsorok elkészítése. F: Darvasi Mihályné és István Andrásné

Január

2020. 01.___ külön egyeztetés szerint - A félévi értékelés elkészítése az

osztálytanítókkal együttműködve. F: mindenki

E hónapban folyamatosan – Az alsós tankerületi helyesírási és matematika

versenyre feladatlapok, sorszámok, emléklapok elkészítése.

F: Darvasi Mihályné és István Andrásné

Február

02. 07-én - félévzáró tantestületi értekezlet

02. 04 - 05-én 17 órától félévértékelő szülői értekezlet F.: mindenki

02. 14-én 14.00-16.30-ig – farsangi mulatság lebonyolításában való

részvétel, F: minden csop.vez.

Március

03.10-én 16.30-17.30-ig fogadóóra

színházlátogatás, F: mindenki

03. 13-án megemlékezés az 1848-49-es szabadságharc tiszteletére.

2019. 03. 26 -án – alsós tankerületi helyesírási verseny lebonyolítása.

Felelős: Darvasi Mihályné, István Andrásné

Április

04. 12-én – egészségnap programjában való részvétel, F.: mindenki

04.23-án 13.00-17.00-ig – alsós tankerületi matematika verseny

szervezése és lebonyolítása. F.: Darvasi Mihályné, István Andrásné

Page 58: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

58

Május

05. ___ bábszínház, F: csop.vez.

időpont: csoportonként más - anyák napi műsorok szervezésének

segítése, F: csop.vez.

05. 05-én 16.30-17.30-ig fogadóóra

05.11. – Madarak, fák ünnepe, F: minden csop. vez.

Június

hónap eleje - osztálykirándulások szervezésében, lebonyolításában való

részvétel, tanítók segítése, F: minden cs.v.

június első hete - év végi statisztika elkészítése, F: minden cs.v.

06. 22-én 17.00 órakor tanévzáró,

utolsó tanítási hét - tanév vége utáni gyűjtőcsoport szervezése,

F: István Andrásné

IV. AZ ISKOLA KAPCSOLATAI

Az iskola kapcsolatteremtésének színterei, módja:

1. Kapcsolattartás a fenntartóval

Felelős: Kiss László

Határidő: folyamatos

2. Kapcsolattartás a szülői szervezettel, a diákönkormányzattal

Felelős: Kiss László, Szatmári Katalin

Határidő: folyamatos

3. Kapcsolattartás a közalkalmazotti tanáccsal

Felelős: Kiss László

Határidő: folyamatos

4. Kapcsolattartás a szakszervezettel

Felelős: Kiss László

Határidő: folyamatos

5. Kapcsolattartás a beiskolázást biztosító óvodákkal

Felelős: alsós munkaközösség

Határidő: folyamatos

6. Kapcsolattartás az iskolarendőri hálózattal

Felelős: Kiss László

Határidő: folyamatos

7. Kapcsolattartás a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságával

Felelős: Illés Máté Lászlóné

Határidő: folyamatos

Page 59: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

59

8. Kapcsolattartás a Magyar Labdarúgó Szövetséggel

Felelős: Kiss László

Határidő: folyamatos

9. Kapcsolattartás a SZEOL SC. sportklubbal

Felelős: Kiss László

Határidő: folyamatos

10. Kapcsolattartás az iskolaorvossal

Felelős: Illés Máté Lászlóné

Határidő: folyamatos

11. Kapcsolattartás az iskolai védőnővel

Felelős: : Illés Máté Lászlóné

Határidő: folyamatos

12. Kapcsolattartás az iskolai fogorvossal

Felelős: : Illés Máté Lászlóné

Határidő: folyamatos

13. Kapcsolattartás az országos véradói hálózattal

Felelős: Törökné Somlyai Julianna

Határidő: folyamatos

14. Kapcsolattartás az intézményi tanáccsal

Felelős: Kiss László

Határidő: folyamatos

15. Kapcsolattartás a középiskolákkal

Felelős: Illés Máté Lászlóné

Határidő: folyamatos

16. Kapcsolattartás a tűz -és balesetvédelmi előírásokért felelős szervezettel (Precíz Kft.),

Felelős: Kiss László, iskolatitkárok, Tóthné Kovács Andrea

Határidő: folyamatos

17. Kapcsolattartás a Csongrád Megyei Pedagógia Szakszolgálattal

Felelős: Kiss László, fejlesztő pedagógusok, osztályfőnökök

Határidő: folyamatos

18. Kapcsolattartás a POK-kal

Felelős: Kiss László, Illés-Máté Lászlóné, Judákné Káli Éva

Határidő: folyamatos

19. Kapcsolattartás a minősítő bizottsággal

Felelős: Kiss László

Határidő: folyamatos

Page 60: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

60

20. Kapcsolattartás a Csongrád-Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával

Felelős: illés-Máté Lászlóné

Határidő: folyamatos

21. Kapcsolattartás a CSMRF

Felelős: Kiss László

Határidő: folyamatos

V. A 2019/2020-AS TANÉV RENDEZVÉNYEI

Nemzeti ünnepek:

Október 23.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának, a köztársaság kikiáltásának méltó

megünneplése.

Felelősök: 8. évfolyam, osztályfőnökök

Időpont: 2019.október 22.(kedd.)

Március 15.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc

Felelősök: 6. évfolyam, osztályfőnökök

Időpont: 2020. március 13. (péntek)

Iskolai hagyományok:

Tanévnyitó: 2019. szeptember 02. 800

Felelős: Kiss László int.vez. Illés Máté Lászlóné int.vez.h, 3. osztályos of.

Diákközgyűlés: 2019. szeptember 05.(csütörtök) 1400

Felelős: Szatmári Katalin diákönkormányzat felelős

Európai Diáksport Napja: 2019. szeptember. 27. (péntek) 900

-1200

Felelős: Szélesné Körtvélyessy Valéria, testnevelés munkaközösség,

osztályfőnökök, tantestület

Adventi vásár: 2019. december 14 (szombat)

Felelősök: osztályfőnökök, tantestület

Karácsonyi műsor: 2019.december 19. (csütörtök) 1630

Felelősök: 2-3. évfolyam, napközis mk. Korom Ildikó, Szőke Év

Page 61: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

61

Farsangi karnevál: 2020. február 14. (péntek) 1400

-1630

Felelős: Szatmári Katalin diákönkormányzat felelős

Minden osztályfőnök

Ballagás: 2020. június 19. (péntek) - du. 1630

óra.

Műsor: 7. évfolyam

Felelős: Illés Máté Lászlóné int.vez.h

Tanévzáró: 2020. június 22.(hétfő) - du. 1700

óra

Felelős: Illés Máté Lászlóné int.vez.h.

minden osztályfőnök

Megemlékezések, évfordulók:

2019. október 01. Idősek Világnapja - napközisek köszöntik az időseket

Felelős: Temesváriné Szabó Andrea

2019. október 01.. Zenei Világnap

Felelős: Szatmári Katalin (800

)

2019. október 04. Állatok Világnapja Vadasparki programok (fakultatív)

Felelős: osztályfőnökök

2019. október 06. Aradi vértanúk napja

Felelős: történelem tanárok, osztályfőnökök

(okt.04. péntek) E-napló

2019. december 06. Mikulás

A diákönkormányzat szervezésében a nagyok

megajándékozzák a kicsiket.

Felelős: Szatmári Katalin (dec.05. csütörtök)

2020. január 22. Magyar kultúra napja

Felelősök: Murányi Anita -alsó

Szűcs Lászlóné-felső (iskolarádió)

2020. február 25. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja

Felelősök: történelem tanárok, osztályfőnökök, E- napló

2020. április 12. Egészség-nap

Felelősök: 2.-os osztályfőnökök, szaktanárok, Szudáné

Schopper Mónika Illés-Máté Lászlóné (ápr.08. szerda)

2020. április 16. A holokauszt áldozatainak emléknapja

Felelős: történelem tanárok, osztályfőnökök, E- napló

Page 62: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

62

2020. május 10. Madarak, fák ünnepe

Felelős: természettudományi munkaközösség (jún.15.)

alsó: május 11. 3. évfolyam

2020. május 21. Szeged Napja

Műveltségi vetélkedő

Felelős: Törökné Somlyai Julianna, Zakarné Lóczi Mária

2020. június 04. Nemzeti Összetartozás Napja (2020. június 02. kedd,

iskolarádió)

Felelős: Törökné Somlyai Julianna, történelem tanárok,

osztályfőnökök, E- napló

Tankerületi versenyek intézményünk szervezésében:

- Játékos Természettudományi Vetélkedő (7-8. évfolyam)

Időpont: 2020. április 23. (csütörtök)

Felelős: Szudáné Schopper Mónika – tantárgygondozói felelősök

- Tankerületi matematika verseny (2-3-4. évfolyam)

Időpont: 2020. április 23. (csütörtök)

Felelős: Murányi Anita-alsós munkaközösség István Andrásné Darvasi Mihályné-

napközis munkaközösség

- Alsós városi helyesírási verseny (2-4. évfolyam)

Időpont: március 26.

Felelős: Kocsis Rozália, István Andrásné, Szőke Éva, munkaközösségek

Sportversenyek:

Labdarúgás – Bozsik Iskolai Program: bajnokság levezetése az egész tanév során, pénteki

napokon, kézilabda, atlétika versenyek lebonyolítása

Atlétika- sportversenyek

Szivacskézilabda - sportversenyek

Iskolák közötti sportversenyek

„Rókus olimpia” háziversenyek

Játékos sportversenyek

Page 63: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

63

VI. TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK

FELHASZNÁLÁSA

A 2019/2020-as tanév rendje meghatározza a tanítás nélküli munkanapok számát /6 nap/,

felhasználásának lehetőségeit, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a

nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni,

egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.

1 nap: Európai Diáksport Napja (Diákönkormányzat napja)

Ideje: 2019. szeptember 27. (péntek) 9.00-12.00

Felelős: Szélesné Körtvélyessy Valéria, testnevelők, tantestület

2. nap: Pályaorientációs nap

Ideje:2019. október 18. (péntek)

Felelősök: Illés Máté Lászlóné, osztályfőnökök, munkaközösség vezetők

3 nap: EFOP-3.1.2-16-2016-00001 sz. " A köznevelés módszertani megújítása a

végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából" tantestületi továbbképzés

Ideje: 2019. október 24.(csütörtök)

Felelős: Kiss László, vezetőség, munkaközösség-vezetők

4 nap: EFOP-3.1.2-16-2016-00001 sz. " A köznevelés módszertani megújítása a

végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából" tantestületi továbbképzés

Ideje: 2019. október 25.(péntek)

Felelős: Kiss László, vezetőség, munkaközösség-vezetők

5. nap: EFOP-3.1.2-16-2016-00001 sz. " A köznevelés módszertani megújítása a

végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából" tantestületi továbbképzés

Ideje: 2019. december 06.(péntek)

Felelős: Kiss László, vezetőség, munkaközösség-vezetők

6 nap: EFOP-3.1.2-16-2016-00001 sz. " A köznevelés módszertani megújítása a

végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából" tantestületi továbbképzés

Ideje: 2019. december 07.(szombat, munkanap)

Felelős: Kiss László, vezetőség, munkaközösség-vezetők

Page 64: Intézmény címe: OM azonosító:029670 MUNKATERV A … · - Apróné László Edina magyar-történelem szakos kolléga, 75%-os álláshely helyett egész állásban kerül alkalmazásra

64

VII. TERVEZETT ÉRTEKEZLETEK

Tanév előkészítő tanácskozás

Időpont: 2019. augusztus 23.(péntek)

Felelős: Kiss László int.vez.

A 2019/2020-as tanév munkaprogramjának előterjesztése és

elfogadása

Időpont: 2019. augusztus 30.(péntek)

Felelős: Kiss László int.vez.

A tanév első félévi munkájának elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata

Időpont: 2020. február 07.(péntek) rövidített órák

Felelős: Kiss László int.vez., Illés Máté Lászlóné int.vez.h., Judákné Káli Éva

int. vez. h.,munkaközösség-vezetők

A tanév munkájának elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata

Időpont: 2020. június 29. (hétfő)

Felelős: Kiss László int.vez.,Judákné Káli Éva int.vez.h., Illés Máté Lászlóné

int.vez.h., munkaközösség- vezetők

Félévzáró konferencia: 2020. január 27. hétfő (5 rövidített óra után 12.30-tól)

Tanévzáró konferencia: 2020. június 15. hétfő (Madarak fák napja után 12.30-tól)

Magántanulók vizsgaidőszaka: 2020. 01 13-15.

2020.06. 08-10.

A tanév során, szükség esetén, rendkívüli nevelőtestületi értekezletet tartunk. (Nevelőtestületi

értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület egyharmada kéri, ha a szülői szervezet,

diákönkormányzat kezdeményezi, továbbá ha az igazgató kéri.)

Munkaértekezletek: havonta, illetve szükség szerint. Minden tankerületi értekezlet után.

Vezetői értekezletek: hétfői napok, 08 00

Kibővített vezetői értekezletek: havonta egyszer, egyeztetett időpontokban

Kelt: Szeged, 2019.08.30.

Kiss László

intézményvezető