of 8 /8
Internationale betrekkingen 9.1 Groeiende internationale samenwerking 9.2 De Europese Unie 9.3 Overige internationale organisaties

Internationale betrekkingen 9.1 Groeiende internationale samenwerking 9.2 De Europese Unie 9.3 Overige internationale organisaties

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Internationale betrekkingen 9.1 Groeiende internationale samenwerking 9.2 De Europese Unie 9.3 Overige internationale organisaties

Internationale betrekkingen

9.1 Groeiende internationale samenwerking 9.2 De Europese Unie9.3 Overige internationale organisaties

Page 2: Internationale betrekkingen 9.1 Groeiende internationale samenwerking 9.2 De Europese Unie 9.3 Overige internationale organisaties

• interdependentie’dependence’ = afhankelijkheid

• globalisering- politiek-juridisch – verdragen/organisaties- sociaal-economisch – beurzen/bedrijven- sociaal-cultureel – opinievorming/bewustw.

Internationale betrekkingen

9.1 Groeiende internationale samenwerking 9.2 De Europese Unie9.3 Overige internationale organisaties

Page 3: Internationale betrekkingen 9.1 Groeiende internationale samenwerking 9.2 De Europese Unie 9.3 Overige internationale organisaties

• Belemmeringen- emotie- vertrouwen- belangen (individueel vs. collectief)

prisoner’s dilemma

Internationale betrekkingen

9.1 Groeiende internationale samenwerking 9.2 De Europese Unie9.3 Overige internationale organisaties

Page 4: Internationale betrekkingen 9.1 Groeiende internationale samenwerking 9.2 De Europese Unie 9.3 Overige internationale organisaties

• EU – ontstaan– 1951 – Verdrag van Parijs

Europese Gemeenschap voor Kolen

en Staal– 1958 – Verdrag van Rome

Europese Economische Gemeenschap steeds meer landen willen lid worden voorwaarde: democratie

– 1992 – Verdrag van Maastricht Europese Unie

extra voorwaarden

• Besluitvorming– supranationaal

(van bovenaf)– intergouvernementeel

(onderling)

• 2002 – Invoering €

Internationale betrekkingen

9.1 Groeiende internationale samenwerking 9.2 De Europese Unie9.3 Overige internationale organisaties

Page 5: Internationale betrekkingen 9.1 Groeiende internationale samenwerking 9.2 De Europese Unie 9.3 Overige internationale organisaties

• Bestuurlijke structuur EU– Europese commissie

dagelijks bestuurbeheer begrotingbesluiten en wetsvoorstellen

– Raad van de EUwetgevende bevoegdheidbeoordeling voorstellen EC (60%)

– Europese Raad(“Europese Top”)algemene politieke beleidslijnen

– Europees Parlementbeoordelen voorstellen ECcontroleren beleid ECdemocratisch deficit?

– Europees Hof van Justitiecontrole gelijke toepassing EU-wetgeving binnen verschillende landenregelen geschillen tussen regeringen en EU-instellingenEU wetgeving > nationale wetgeving

Internationale betrekkingen

9.1 Groeiende internationale samenwerking 9.2 De Europese Unie9.3 Overige internationale organisaties

Page 6: Internationale betrekkingen 9.1 Groeiende internationale samenwerking 9.2 De Europese Unie 9.3 Overige internationale organisaties

• Beleidsterreinen– buitenlands / justitieel (unaniem!)– economisch/monetair (supranationaal)

• Euro– Europese Monetaire Unie– beperking zelfstandigheid lidstaten

(regels)

• Onderwijs, cultuur, sociale voorzieningen– niet binnen de EU– strijd: economisch of bovenstaande?

• Knelpunten– Zie boek

Internationale betrekkingen

9.1 Groeiende internationale samenwerking 9.2 De Europese Unie9.3 Overige internationale organisaties

Page 7: Internationale betrekkingen 9.1 Groeiende internationale samenwerking 9.2 De Europese Unie 9.3 Overige internationale organisaties

• VN– = United Nations (UN)

= United Nations Organization– Opgericht: oktober 1945 (51 lidstaten)– Nu: 193 lidstaten

• Algemene Vergadering• Secretaris-Generaal• Veiligheidsraad

– Veiligheidsraad nader bekeken:• wanneer• sancties• recente resoluties

– VN-organisaties• UNICEF• UNESCO

Internationale betrekkingen

9.1 Groeiende internationale samenwerking 9.2 De Europese Unie9.3 Overige internationale organisaties

Page 8: Internationale betrekkingen 9.1 Groeiende internationale samenwerking 9.2 De Europese Unie 9.3 Overige internationale organisaties

Internationale betrekkingen

9.1 Groeiende internationale samenwerking 9.2 De Europese Unie9.3 Overige internationale organisaties