Inter Truck nr9 - Inter Cars S.A.old. wi™ksze zapylenie powietrza jest mi™-dzy refl ektorami pojazdu,

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Inter Truck nr9 - Inter Cars S.A.old. wi™ksze zapylenie powietrza jest mi™-dzy refl...

FILTRY POWIETRZA ich rol trudno przeceni [str. 6]

EGZEMPLARZ BEZPATNY nr 2, czerwiec 2014

Feber dla rolnictwa

oferta specjalna [str. 11]

Common rail diagnoza (EDC 4)

szkolenie [str. 14]

Zwalniacze elektromagnetyczne

iwodne nowe konstrukcje [str. 18]

WIAT WOK NAS

Filtry powietrza

Feber dla rolnictwa

6

11nasz pierwszy konkurs wiedzy technicznej Master Mechanic cieszy si sporym

powodzeniem. Jestemy bardzo zadowoleni i dzikujemy mechanikom, ktrzy wzili w nim

udzia. W fi nale zwyciyli dowiadczeni mechanicy, ktrym serdecznie gratuluj, a wyniki

prezentujemy obok.

W tym numerze chciabym poleci tekst o fi ltracji powietrza wanym elemencie

wprawidowej pracy silnika spalinowego. Okazuje si, e fi ltr powietrza, chocia pozornie

prosty, moe mie skomplikowan budow, szczeglnie w silnikach speniajcych norm

Euro VI. Co prawda, pojazdy z tymi silnikami nie s jeszcze popularne w naszych

warsztatach, ale to tylko kwestia czasu. W tym numerze pisma przedstawiamy te silniki,

ktre speniaj norm Euro VI bez ukadu recyrkulacji spalin. Takie, nieco nietypowe

jednostki napdowe s stosowane w pojazdach Iveco i Scania.

Natomiast osobom zajmujcym si typowymi silnikami polecam szkolenie techniczne

zzakresu obsugi i napraw ukadu common rail w silnikach Euro III/IV. Jeli kto nie odpowie

na pytania kontrolne ze strony 14, powinien rozway moliwo wzicia udziau w tym

szkoleniu.

Rozpdzenie pojazdu jest znacznie atwiejsze ni jego zatrzymanie. Opisujemy stosunkowo

nowe zwalniacze wodne typu Aqatarder stosowane w Mercedesach i elektromagnetyczne

stosowane od lat fi rmy Telma oraz nowo Voith Magnatarder o ciekawej konstrukcji.

Zapraszam Pastwa do wsppracy przy redagowaniu pisma i zachcam do zgaszania

problemw warsztatowych. Piszcie do nas!

Witold Kmieciak,

REDAKTOR NACZELNY

OD REDAKCJIOD REDAKCJI

Silnikibez ukadu EGR

Zwalniaczeelektromagnetycznei wodne

16

18

SZCZYPTA TECHNIKI

SZKOLENIA INTER CARS

Common rail diagnoza (EDC 4)14

TROCH HISTORII

Historiafi ltrw powietrza25

BIZNES

Wywiad22

Szanowni Pastwo,

Redaktor naczelny: Witold Kmieciak

Zesp wsppracujcy: Andrzej Andraka, Wojciech Gaczyski, Ryszard Polit, Sylwia Wysocka, Magorzata Kobia

Kwartalnik Inter Truck

Adres Redakcji: Inter Cars SAul. Gdaska 15, 05-152 Czosnwtel.: 22 714-14-12www.truck.intercars.com.plwww.q-servicetruck.pl

Projekt i skad: Studio Art Rodar

Korekta: Sylwia Julianowicz

Druk: Art Druk

Reklama: Sylwia Wysocka, tel.: 22 714-17-03 Magorzata Kobia, tel.: 22 714-14-12ciezarowka@intercars.eu

Okadka: Fot. Renault TrucksNakad: 5 500 egz.

Harmonogram szkole technicznych Harmonogram szkole technicznych Inter CarsInter Cars dla rynku ciarowego dla rynku ciarowego

Zachcamy do odwiedzenia strony www.szkolenia.intercars.com.plzakadka: Szkolenia techniczne pojazdy ciarowe lub www.szkolenia.q-servicetruck.pl

Miesic Symbol Nazwa Miejsce DataMiesic Symbol Nazwa Miejsce Data

SK-04 Zautomatyzowane skrzynie biegw Biaystok od 3.06. do 5.06.2014

K-1

Klimatyzacje w pojazdach ciarowych Czosnw 17.06.2014

czerwiec na przykadzie BEHR

P-1

Podstawy pneumatycznych ukadw Supsk lub Koszalin od 25.06. do 26.06.2014

hamulcowych

SK-04 Zautomatyzowane skrzynie biegw Czstochowa od 25.06. do 27.06.2014

Znamy ju zwycizcw konkursu Master Mechanic ciarowe. Zwyciy Krzysztof Romaczyk, drugie miejsce zaj Maciej Nowak, trzecie Pawe abor. To prawdziwi mistrzowie warsztatu!

W konkursie wzili udzia mechanicy reprezentujcy warsztaty, ktre s klientami Inter Cars.

Co to by za fi na! Przeprowadzono go 17 maja w Zespole Szk Zawodowych nr1 w Nowym Dworze Mazowieckim. Zadanie polegao na roz-wizaniu testu z zakresu budowy i diagnostyki samochodw ciarowych. Pytania byy trudne i podchwytliwe. Trzeba byo je dokadnie przeczyta, aby zaznaczy prawidow odpo-wied. Przydaa mi si nie tylko wiedza wyniesiona ze szkole, ale take wieloletnia praktyka. Naprawami ciarwek zajmuj si prawie 15 lat powiedzia zwycizca Krzysztof Romaczyk reprezentujcy fi rm Truck Partner z Nowego Scza. Pytania testowe uoyli trenerzy Inter Cars, ktrzy take oceniali uczest-nikw konkursu. Wrczenie nagrd nastpi podczas Gali Mistrzw Warsztatu, ktra odbdzie si wMikoajkach wdniach 1315 czerwca.

Zwycizcom gratulujemy!

ZWYCIZCY KONKURSU

WYNIKI KONKURSU MASTER MECHANIC CIAROWE:

I miejsce Krzysztof Romaczyk nagroda o wartoci 2000 zWarsztat Truck Partner Sp. z o.o. zNowego Scza nagroda 5000 z

II miejsce Maciej Nowak nagroda o wartoci 1600 zWarsztat PUH Truck-Serwis Piotr Masztalerz zPodrzewia nagroda o wartoci 4000 z

III miejsce Pawe abor nagroda o wartoci 1200 zWarsztat Przedsibiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z Kamiennej Gry nagroda o wartoci 3000 z

Badania wykazay, e zanieczyszczenie w kabinie jest do szeciu razy wiksze ni na skraju jezdni. Tak wysokie st-enie zanieczyszcze moe okaza si do duym obcieniem dla kadego kierowcy. Jednak szczeglnie dla kie-rowcw ciarwek spdzajcych cay dzie za kkiem, ochrona zdrowia i czyste powietrze w kabinie s niezwy-kle wane. Dlatego tak wane s filtry kabinowe, eliminujce zanieczyszcze-nia wdrujce do kabiny z zasysanym powietrzem.

Kiedy wymienia?Chonno filtra kabinowego jest ogra-niczona i zmienia si w zalenoci od warunkw zewntrznych. Kiedy filtr zostaje przeadowany zanieczyszcze-niami, nie moe ju dziaa sprawnie, a filtrowane zanieczyszczenia uwal-niane s z powrotem do strumienia powietrza przedostajcego si do ka-biny, stajc si przy tym poywk dla pleni i bakterii. Zaleca si zatem, aby filtr kabinowy wymienia przynajmniej raz w roku. Idealnym momentem na zmian jest pocztek sezonu wiosen-nego. Wynika to z dwch powodw: po pierwsze podczas jesieni i zimy wilgo bardzo mocno obcia filtr ka-binowy i wydatnie redukuje jego mo-liwoci, a po drugie wiosna to czas pylenia, a wtedy filtr jest szczeglnie potrzebny. Nowy, dobrze funkjonuj-cy filtr kabinowy chroni puca przed pykami o rednicy mniejszej ni 0,0025 mm, zapewniajc czyste powie-trze i swobodny oddech.

Wgiel aktywnyZnacznie bardziej za awansowane wa-ciwoci filtracyjne od zwykych filtrw posiadaj filtry kabinowe z wglem aktywnym, umieszczonym we wkni-nie filtracyjnej. Wchania on szkodliwe

gazy, takie jak tlenki azotu, opary pa-liwowe, pyki czy ozon. Filtr kabinowy z wglem aktywnym nie wyglda na zbyt skomplikowan konstrukcj, ale to tylko pozory kady tego rodza-ju filtr firmy Bosch jest urzdzeniem bardzo zaawansowanym technolo-gicznie. Warstwa wgla aktywnego w filtrze kabinowym wyprodukowana jest z naturalnych skadnikw upi-ny orzechw kokosowych poddanych procesowi karbonizacji, a nastpnie prasowania bez dostpu powietrza. Sprasowane warstwy poddawane s dziaaniu pary w temperaturze do 800 C, tworzc gbczast struktur nazywan wglem aktywnym.

Filtry kabinowe z wglem aktywo-wanym Bosch dziaaj niezawodnie w temperaturach od -40 do +85 C. Coraz wiksza wiadomo waci-cieli samochodw, firm transporto-wych, jak rwnie rosnca wiedza o istniejcych w powietrzu pykach oraz o obecnoci szkodliwego ozo-nu, wpywa na wzrost zaintereso-wania filtrami kabinowymi z wglem aktywnym. Szczegowe informacje o filtrach kabinowych Bosch mona znale na stronie www.filtryBosch.pl.

Filtry kabinowe Bosch do samochodw ciarowych

Marka auta Model auta Nr filtra Typ filtra Nr OE

DAF 95 XF; XF 95 1.987.432.152 Filtr kabinowy DAF 1322255DAF 1658991

DAF CF 65; CF 75; CF 85 1.987.431.169 Filtr kabinowy DAF 1362124

DAF CF 65; CF 75; CF 85 1.987.431.452 Filtr kabinowy z wglem aktywnym DAF 1362168

MAN TG; TGA; TGL; TGM 1.987.431.163 Filtr kabinowy MAN 81.61910.0018

MAN TG; TGA; TGL; TGM 1.987.431.458 Filtr kabinowy z wglem aktywnym MAN 81.61910.0019

MAN L2000; L2000 Evolution; M2000 Evolution 1.987.431.162 Filtr kabinowy MAN 85.61950.0025

MERCEDES-BENZ Actros I; Actros II 1.987.432.150 Filtr kabinowy MB 000 830 11 18

MERCEDES-BENZ Actros I; Actros II 1.987.431.455 Filtr kabinowy z wglem aktywnym MB 000 830 15 18

MERCEDES-BENZ Actros II 1.987.431.454 Filtr kabinowy z wglem aktywnymMB 000 830 13 18MB 000 830 34 18

MERCEDES-BENZ Actros; Actros II 1.987.431.154 Filtr kabinowy do pojazdw budowlanych MB 000 830 12 18

MERCEDES-BENZ Atego; Atego II 1.987.431.157 Filtr kabinowy MB 973 835 01 47

MERCEDES-BENZ Atego; Atego II 1.987.431.456 Filtr kabinowy z wglem aktywnym MB 973 835 03 47

MERCEDES-BENZ Atego I; Atego II 1.987.431.156 Filtr kabinowy do pojazdw budowlanych MB 973 835 02 47

SCANIA 4-seria; P,G,R,T-serie 1.987.432.153 Filtr kabinowy Scania 1420197Scania 1379952

VOLVO FH Serie; FH Serie 1; FH Serie 2 1.987.431.167 Filtr kabinowyVolvo 8144430Volvo 8143691

VOLVO FH Serie; FH Serie; FM Serie 1; FM Serie 2 1.987.431.451Filtr kabinowy z wglem aktywnym Volvo 20409908

WGIEL AKTYWNY

1 gram wgla aktywnego ma wewntrzn

powierzchni okoo 1000 m

1 yeczka wgla aktywnego rwna si

powierzchni boiska pikarskiego

rednica najmniejszej czsteczki pyku,

zatrzymywanej przez filtr kabinowy jest okoo 500 razy mniejsza ni

rednica ludzkiego wosa.

Samochd ciarowy, pracujc czsto wcikich warunkach iw ruchu ulicznym, dziaa bar-dzo podobnie jak odkurzacz zbiera zanieczyszczenia.

WWWW

wwwgla

Ochrona zdrowia dziki skutecznej filtracji sadzy, pykw, czsteczek brudu izanieczyszcze, to tylko jeden z elementw dziaania filtrw kabinowych B