Instruktionsbog Toledo SEAT Toledo SEAT SEAT Toledo SEAT Toledo 10.2018. SEAT S.A. arbejder konstant

 • View
  10

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Instruktionsbog Toledo SEAT Toledo SEAT SEAT Toledo SEAT Toledo 10.2018. SEAT S.A. arbejder konstant

 • Instruktionsbog SEAT Toledo

  SE AT

  To le

  do

  10.2018

 • SEAT S.A. arbejder konstant på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder dig have forståelse for, at der til enhver tid kan forekomme ændringer, hvad angår bilernes form, udstyr og teknik. Der kan derfor ikke rejses krav ud fra oplysninger, billeder og beskrivelser i denne instruktionsbog. Alle tekster, billeder og anvisninger i denne instruktionsbog er baseret på de informationer, der forelå ved redaktionens afslutning. Informationerne i denne instruktionsbog er gældende ved redaktionens afslutning. Der tages forbehold for fejl og udeladelser. Eftertryk, kopiering eller oversættelse, også i uddrag, er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse fra SEAT S.A. Alle rettigheder ifølge loven om ophavsret forbeholdes SEAT S.A. Ret til ændringer forbeholdes.

  ❀Dette papir er fremstillet af klorfrit bleget materiale. © SEAT S.A. – Genoptryk: 10.2018

  Bilens data

  Bilmodel:

  Indregistreringsnummer:

  Bilens stelnummer:

  Dato for første indregistrering eller udlevering:

  SEAT partner:

  Servicerådgiver:

  Telefon:

  Bekræftelse af modtagelse af bilens servicemappe og nøgler

  Følgende hører med til bilen: JA NEJ

  Servicemappe

  Hovednøgle

  Anden nøgle

  Det er blevet kontrolleret, at nøglerne fungerer korrekt.

  By: Dato:

  Ejers underskrift:

 • Introduktion Tak for den tillid, du har vist ved at beslutte dig for en SEAT.

  Med din nye SEAT vil du kunne nyde en bil med moderne teknologi og udstyr af høj kva- litet.

  Vi anbefaler, at du læser denne instruktions- bog grundigt, så du bliver fortrolig med din bil og kan anvende alle dens funktioner ved den daglige kørsel.

  Informationerne om betjeningen suppleres af anvisninger om bilens funktion og pleje for dermed at garantere dens sikkerhed og gen- salgsværdi. Desuden giver vi nyttige praktiske råd og forslag til effektiv og miljøbevidst kør- sel i din bil.

  Vi ønsker dig god fornøjelse med din nye bil.

  SEAT, S.A.

  PAS PÅ Vær opmærksom på vigtige sikkerheds- anvisninger vedr. forsædepassagerens frontairbag ››› Side 76, Vigtige anvis- ninger vedr. forsædepassagerens fron- tairbag.

 • Om denne instruktions- bog I denne instruktionsbog beskrives udstyret i bilen baseret på de informationer, der forelå ved redaktionens afslutning. Noget af det ud- styr, der bliver beskrevet, kommer først senere eller kan kun fås i bestemte lande.

  Noget af det udstyr og nogle af de funktio- ner, der er beskrevet her, findes ikke i alle biler, og kan blive ændret af tekniske og markedsspecifikke årsager, uden at dette kan betragtes som vildledende markeds- føring.

  Der kan være afvigelser mellem de viste bil- leder og din bil, da billederne kun er vejle- dende.

  Retningsangivelserne (fx venstre, højre, for- rest, bagest, foran og bagi) i denne instrukti- onsbog er set i bilens kørselsretning, hvis ikke andet er angivet.

  Det audiovisuelle materiale skal blot hjælpe brugeren med bedre at forstå nogle af bilens funktioner. Det er ikke en erstatning for in- struktionsbogen. Læs instruktionsbogen for at få komplette informationer og advarsler.

  Det udstyr, der er kendetegnet med en stjerne (*), leveres kun som standardud- styr til bestemte modeller, kan kun leve-

  res som ekstraudstyr til bestemte model- ler eller fås kun i nogle lande. Beskyttede varemærker er kendeteg- net med ®. Selv om tegnet ikke altid er der, betyder det ikke, at de pågældende begreber frit kan benyttes. Afsnittet fortsættes på næste side. Vigtige advarsler på den angivne side.

  Detaljeret indhold på den angivne side.

  Generelle informationer på den angivne side. Ulykkesoplysninger på den angivne si- de.

  I denne instruktionsbog kan du få adgang til informationerne i følgende form:

  ● En tematisk almindelig indholdsfortegnelse, der er ordnet efter kapitler ● En visuel indholdsfortegnelse med grafisk sideangivelse af, hvor du kan finde grundlæg- gende informationer, der uddybes i de på- gældende kapitler ● Et stikordsregister med talrige fagbegreber og synonymer, som letter søgningen efter in- formationer

  PAS PÅ Tekster med dette symbol indeholder informationer om din sikkerhed og gør

  ®

  

  dig opmærksom på, at der kan være fa- re for ulykker og kvæstelser.

  FORSIGTIG Tekster med dette symbol gør dig op- mærksom på, at der kan opstå skader på din bil.

  Miljøanvisning Tekster med dette symbol indeholder miljøoplysninger.

  Anvisning Tekster med dette symbol indeholder yderligere informationer.

 • Trykt instruktionsbog Den trykte instruktionsbog indeholder vigtige informationer om brugen af bilen og betjenin- gen af infotainmentsystemet.

  I den digitale version af instruktionsbogen fin- der du detaljerede informationer.

  Digital version af vejledningen til in- fotainmentsystemet

  Fig. 1 SEATs hjemmeside

  Den digitale version er tilgængelig på SEATs officielle hjemmeside.

  Sådan får du adgang til den digitale version af vejledningen:

  ● Scan QR-koden ››› Fig. 1 ● ELLER indtast følgende adresse i din brow- ser:

  http://www.seat.com/owners/your- seat/manuals-offline.html

  Vælg din bil og derefter optionen “Infotain- ment“.

  Nævnte videoer

  Fig. 2 SEATs hjemmeside

  Betjeningen af nogle af bilens funktioner kan blive vist i form af videovejledninger:

  ● Scan QR-koden ››› Fig. 2 ● ELLER indtast følgende adresse i din brow- ser:

  http://www.seat.com/owners/your- seat/manuals-offline.html

  Vælg din bil og derefter optionen “Multime- die“.

  Anvisning Videovejledningerne er kun tilgængeli- ge på nogle sprog.

 • Hyppige spørgsmål Inden kørsel

  Hvordan indstilles sædet? ››› Side 14 Hvordan indstilles rattet? ››› Side 16 Hvordan indstilles sidespejlene? ››› Side 15

  Hvordan tændes de udvendige lygter? ››› Side21

  Hvor fungerer gearvælgeren til den automatiskegearkasse? ››› Side 36 Hvordan tankes der brændstof? ››› Side 41

  Hvordan tilsluttes forrudeviskerne og sprinkle-ranlægget? ››› Side 23

  Nødstilfælde

  En kontrollampe lyser eller blinker. Hvad bety-der det? ››› Side 34

  Hvor i bilen er førstehjælpskassen og advarsels-trekanten placeret? ››› Side 78 Hvordan åbnes motorhjelmen? ››› Side 13 Hvordan udføres nødstarthjælp? ››› Side 54

  Hvor i bilen er bilens værktøj placeret? ››› Side48

  Hvordan repareres et dæk med havarisættet?››› Side 47 Hvordan skiftes et hjul? ››› Side 48 Hvordan udskiftes en sikring? ››› Side 45 Hvordan udskiftes en pære? ››› Side 46 Hvordan bugseres bilen? ››› Side 52

  Nyttige tips

  Hvordan indstilles klokkeslættet? ››› Side 99 Hvornår skal bilen til service? ››› Side 33

  Hvilke funktioner har knapperne/hjulene på rat-tet? ››› Side 103

  Hvordan kører jeg økonomisk og miljøbevidst?››› Side 212

  Hvordan kontrolleres motoroliestanden, og hvor-dan fyldes der olie på? ››› Side 42

  Hvordan kontrolleres motorens kølevæskestand, og hvordan fyldes der kølevæske på? ››› Side 43

  Hvordan fyldes der sprinklervæske på? ››› Side44

  Hvordan kontrolleres bremsevæskestanden, og hvordan fyldes der bremsevæske på? ››› Side 43

  Hvordan kontrolleres og indstilles dæktrykket?››› Side 258 Tips til vask af bilen ››› Side 266

  Andre funktioner

  Easy Connect, menuen BIL ››› Side 24

  Hvordan fungerer start-stop-systemet? ››› Side216

  Hvilke assistenter kan anvendes til parkering?››› Side 224 Hvordan fungerer bakkameraet? ››› Side 229

  Hvordan fungerer dæktrykskontrolsystemet?››› Side 261

  Hvordan åbnes bilen uden nøgle (Keyless Ac-cess)? ››› Side 114 Kabinelys og ambientebelysning ››› Side 126

 • Indholdsfortegnelse

  Indholdsfortegnelse Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Bilen set udefra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Bilen set udefra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Bilen set indefra (venstrestyret) . . . . . . . . . . 9 Bilen set indefra (højrestyret bil) . . . . . . . . . 10 Funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Åbning og lukning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Inden kørsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Airbags . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Børnesæder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Start af bil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Se, og bliv set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Easy Connect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Førerinformationssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Displayvisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Fartpilot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Kontrollamper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Gearstang/gearvælger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .