of 103 /103
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/05/2017 Probă practică Cod Post Num ăr ore trun chi com un / opţio nale Localitate Detalii Nivel de învăţământ Unitatea de învăţământ Disciplină [Mediu] [Unitatea de înv. cu statut juridic] Statut Viabilitate Post: 2. pt. nevăzători 1. complet Probă intensiv / bilingv Probă orale la lb. de predare1 Probă orale la lb. de predare2 Avize şi atestate: 1. de culte 2. de alternativă 3. al unit. de înv. mil. 4. seminar teologic 5. IGP/ARR 6. ed. specială 7. HIV [Alte unităţi] 8. al unit. de înv. particular 9. al liceului pedagogic 3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 4. conţine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 5.conţine ore solic. la întreg. nor. 6. propus pt. continuitate LICEAL 1685 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN FOCŞANI LICEUL TEHNOLOGIC "G.G. LONGINESCU" FOCSANI 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 14/0 VACANT 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 6. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu LICEAL 1400 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN PANCIU LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" PANCIU 2. Nu ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / ALIMENTATIE PUBLICA 18/0 VACANT Daca se realizeaza planul 1. Da 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 6. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu LICEAL 1403 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN PANCIU LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" PANCIU 2. Nu ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / ALIMENTATIE PUBLICA 18/0 VACANT DACA SE REALIZEAZA PLANUL DE SCOLARIZA RE 1. Da 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 6. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu LICEAL 1404 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN PANCIU LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" PANCIU 2. Nu ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / ALIMENTATIE PUBLICA 8/0 REZERVAT REZERVARE DIRECTOR ADJUNCT 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 6. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu LICEAL 1401 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN PANCIU LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" PANCIU 2. Nu ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / ALIMENTATIE PUBLICA 18/0 VACANT 1. Da 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 6. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu Pagina 1 / 103

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

Embed Size (px)

Text of INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta -...

Page 1: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA

Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/05/2017

Probăpractică

CodPost

Număroretrunchicomun /opţionale

Localitate

DetaliiNivel deînvăţământ

Unitatea deînvăţământ

Disciplină

[Mediu][Unitatea de înv. custatut juridic]

Statut

Viabilitate

Post:

2. pt. nevăzători

1. completProbăintensiv /bilingv

Probă oralela lb. depredare1

Probă oralela lb. depredare2

Avize şi atestate:

1. de culte

2. de alternativă

3. al unit. de înv.mil.

4. seminarteologic

5. IGP/ARR

6. ed. specială

7. HIV[Alte unităţi]

8. al unit. deînv. particular

9. al liceuluipedagogic

3. constituit din ore rez. din reducereacu 2 ore a normei did.

4. conţine ore rez. din reducerea cu 2ore a normei did.

5.conţine ore solic. la întreg. nor.

6. propus pt. continuitate

LICEAL16852.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

LICEUL TEHNOLOGIC"G.G. LONGINESCU"

FOCSANI 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL14002.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PANCIU

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU IOAN CUZA"

PANCIU 2. NuALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA 18/0

VACANTDaca serealizeaza

planul

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL14032.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PANCIU

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU IOAN CUZA"

PANCIU 2. NuALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA 18/0

VACANTDACA SEREALIZEAZAPLANUL DESCOLARIZA

RE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL14042.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PANCIU

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU IOAN CUZA"

PANCIU 2. NuALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA 8/0

REZERVATREZERVAREDIRECTORADJUNCT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL14012.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PANCIU

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU IOAN CUZA"

PANCIU 2. NuALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 1 / 103

Page 2: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

LICEAL17232.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

COLEGIUL TEHNIC "IONMINCU" FOCSANI

2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

TURISM 12/0

REZERVATDegrevaredirrector

1. Nu

3 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL14052.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PANCIU

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU IOAN CUZA"

PANCIU 2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

TURISM 10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

11952.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

LICEUL DE ARTA"GHEORGHE

TATTARESCU" FOCSANI 2. NuANSAMBLU CORAL

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

DIRIJATANSAMBLU

CORAL 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL DEARTA1191

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

LICEUL DE ARTA"GHEORGHE

TATTARESCU" FOCSANI 2. NuARHITECTURA

13/0

VACANT

1. Nu

4 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

11922.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

LICEUL DE ARTA"GHEORGHE

TATTARESCU" FOCSANI 2. NuARTA VOCALA -INITIERE VOCALA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

ARTA VOCALA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

11942.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

LICEUL DE ARTA"GHEORGHE

TATTARESCU" FOCSANI 2. NuARTA VOCALA -INITIERE VOCALA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

ARTA VOCALA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

11932.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

LICEUL DE ARTA"GHEORGHE

TATTARESCU" FOCSANI 2. NuARTA VOCALA -INITIERE VOCALA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

ARTA VOCALA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12312.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SPULBER

SCOALA GIMNAZIALASPULBER

2. NuBIOLOGIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL19942.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ANDREIAŞUDE JOS

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION CRISTIAN"ANDREIASU DE JOS 2. Nu

BIOLOGIE11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 2 / 103

Page 3: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

GIMNAZIAL17002.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GURACALIŢEI

SCOALA GIMNAZIALAGURA CALITEI

2. NuBIOLOGIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12402.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SLOBOZIABRADULUI

SCOALA GIMNAZIALASLOBOZIA BRADULUI

2. NuBIOLOGIE

14/0

REZERVATREZERVAREDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14772.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

SCOALA GIMNAZIALA"ANGHEL SALIGNY"

FOCSANI 2. NuBIOLOGIE

10/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL11742.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BILIEŞTI

SCOALA GIMNAZIALANR.1 BILIESTI

2. NuBIOLOGIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL20342.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NISTOREŞTI

SCOALA GIMNAZIALANISTORESTI

2. NuBIOLOGIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16142.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŢIFEŞTI

SCOALA GIMNAZIALATIFESTI

2. NuBIOLOGIE

8/0

VACANTCONTINUIT

ATE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10652.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HOMOCEA

SCOALA GIMNAZIALAHOMOCEA

2. NuBIOLOGIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14822.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NEREJU

SCOALA GIMNAZIALA"DIMITRIE GUSTI"

NEREJU 2. NuBIOLOGIE

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14912.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GOLOGANU

SCOALA GIMNAZIALA"PROF.GENERAL

GHEORGHE GHEORGHIU"GOLOGANU

2. NuBIOLOGIE

2/0

REZERVATDegrevaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 3 / 103

Page 4: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

GIMNAZIAL15212.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALAHOMOCEA

RURAL

LESPEZI

SCOALA GIMNAZIALALESPEZI

2. NuBIOLOGIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL11832.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CÂMPINEANCA

SCOALA GIMNAZIALA"IOAN CIMPINEANU"

CIMPINEANCA 2. NuBIOLOGIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL15772.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

MĂRĂŞEŞTI

LICEUL TEHNOLOGIC"EREMIA GRIGORESCU"

MARASESTI 2. NuBIOLOGIE

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15142.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BORDEŞTI

SCOALA GIMNAZIALA"INVATATOR GHEORGHEASANACHE" BORDESTI 2. Nu

BIOLOGIE2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13312.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"PRINCIPELE SERBANGHICA SI PRINCIPESA

ARISTITA GHICA" SIHLEARURAL

VOETIN

SCOALA GIMNAZIALAVOETIN

2. NuBIOLOGIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL13772.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DUMITREŞTI

LICEUL TEORETIC"GRIGORE GHEBA"

DUMITRESTI 2. NuBIOLOGIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL11202.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BĂLEŞTI

SCOALA GIMNAZIALABALESTI

2. NuBIOLOGIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12342.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SPULBER

SCOALA GIMNAZIALASPULBER

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL11182.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BĂLEŞTI

SCOALA GIMNAZIALABALESTI

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 4 / 103

Page 5: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

GIMNAZIAL17382.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MILCOVUL

SCOALA GIMNAZIALAMILCOVUL

2. NuCHIMIE

4/0

REZERVATDegrevaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15032.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ANDREIAŞUDE JOS

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION CRISTIAN"ANDREIASU DE JOS 2. Nu

CHIMIE8/0

VACANTPJ +

Structuri

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12942.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DRAGOSLOVENI

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION MEHEDINTI"

SOVEJA 2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15372.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PALTIN

SCOALA GIMNAZIALAPALTIN

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15312.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALAMAICANESTI

RURAL

RÂMNICENI

SCOALA GIMNAZIALARIMNICENI

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13482.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIORĂŞTI

SCOALA GIMNAZIALA"IONEL SARBU" CIORASTI

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15612.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TÂMBOEŞTI

SCOALA GIMNAZIALATIMBOESTI

2. NuCHIMIE

8/0

VACANT4 ore Sc.

GimnazialaTimboiesti4 ore Sc.

GimnazialaSlimnic

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12042.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JITIA

SCOALA GIMNAZIALAJITIA

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14812.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NEREJU

SCOALA GIMNAZIALA"DIMITRIE GUSTI"

NEREJU 2. NuCHIMIE

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 5 / 103

Page 6: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

LICEAL16792.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

LICEUL TEHNOLOGIC"G.G. LONGINESCU"

FOCSANI 2. NuCHIMIE

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16132.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŢIFEŞTI

SCOALA GIMNAZIALATIFESTI

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13252.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"PRINCIPELE SERBANGHICA SI PRINCIPESA

ARISTITA GHICA" SIHLEARURAL

VOETIN

SCOALA GIMNAZIALAVOETIN

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12732.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NEREJUMIC

SCOALA GIMNAZIALANEREJU MIC

2. NuCHIMIE

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL13762.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DUMITREŞTI

LICEUL TEORETIC"GRIGORE GHEBA"

DUMITRESTI 2. NuCHIMIE

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18292.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JARIŞTEA

SCOALA GIMNAZIALAJARISTEA

2. NuCHIMIE

8/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL19002.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GUGEŞTI

SCOALA GIMNAZIALA"ALEXANDRU VLAHUTA"

GUGESTI 2. NuCHIMIE

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL19952.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

CENTRUL SCOLARPENTRU EDUCATIEINCLUZIVA "ELENADOAMNA" FOCSANI

2. NuCHIMIE

11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

COMUNICAREIN LIMBAJMIMICO-GESTUAL

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL11562.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"REGINA MARIA"

VINTILEASCARURAL

BAHNELE

SCOALA GIMNAZIALA"PICTOR MIHAIL

BALASESCU" BAHNELE 2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 6 / 103

Page 7: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

GIMNAZIAL14872.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GOLOGANU

SCOALA GIMNAZIALA"PROF.GENERAL

GHEORGHE GHEORGHIU"GOLOGANU

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15992.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ANDREIAŞUDE JOS

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION CRISTIAN"ANDREIASU DE JOS 2. Nu

CULTURA CIVICA2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18802.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NEGRILEŞTI

SCOALA GIMNAZIALA"DUMITRU PRICOP"

NEGRILESTI 2. NuCULTURA CIVICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16962.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALAVIZANTEA RAZASEASCA

RURAL

VIZANTEAMĂNĂSTIRE

ASCĂ

SCOALA GIMNAZIALAVIZANTEA

MANASTIREASCA 2. NuCULTURA CIVICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL20082.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PUFEŞTI

SCOALA GIMNAZIALAPUFESTI

2. NuCULTURA CIVICA

4/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL11252.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ODOBEŞTI

LICEUL TEORETIC"DUILIU ZAMFIRESCU"

ODOBESTI 2. NuCULTURA CIVICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14652.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"SIMION CRISTIAN"ANDREIASU DE JOSRURAL

ANDREIAŞUDE SUS

SCOALA GIMNAZIALAANDREIASU DE SUS

2. NuCULTURA CIVICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15382.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PALTIN

SCOALA GIMNAZIALAPALTIN

2. NuCULTURA CIVICA

2/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18442.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NĂRUJA

SCOALA GIMNAZIALA"BARBU STEFANESCU

DELAVRANCEA" NARUJA 2. NuCULTURA CIVICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 7 / 103

Page 8: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

GIMNAZIAL19372.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PĂULEŞTI

SCOALA GIMNAZIALAPAULESTI

2. NuCULTURA CIVICA

3/0

VACANT1 ORAGANDIRECRITICA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL20252.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂICĂNEŞTI

CENTRUL SCOLARPENTRU EDUCATIE

INCLUZIVA MAICANESTI 2. NuCULTURA CIVICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18682.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NĂRUJA

SCOALA GIMNAZIALA"BARBU STEFANESCU

DELAVRANCEA" NARUJA 2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13012.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DRAGOSLOVENI

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION MEHEDINTI"

SOVEJA 2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13172.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

SCOALA GIMNAZIALA"DUILIU ZAMFIRESCU"

FOCSANI 2. NuCULTURA CIVICA -

GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PALATELECOPIILOR1643

2.Nu

1. Nu

Limba românăPALATUL COPIILORFOCSANI

URBAN

ODOBEŞTI

CLUBUL COPIILORODOBESTI

2. NuDANS CONTEMPORAN/ MODERN

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

DANSCONTEMPORAN / MODERN(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL15822.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

MĂRĂŞEŞTI

LICEUL TEHNOLOGIC"EREMIA GRIGORESCU"

MARASESTI 2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 19/0

REZERVATConcediucrestere

copil

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL14552.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ADJUD

COLEGIUL TEHNIC"GHEORGHE BALS" ADJUD

2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 9/0

VACANTDaca serealizeazaplanul de

scolarizare.

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL16612.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIDRA

LICEUL "SIMIONMEHEDINTI" VIDRA

2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 8 / 103

Page 9: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

LICEAL16622.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIDRA

LICEUL "SIMIONMEHEDINTI" VIDRA

2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 0/0

VACANTNU S-AREALIZAT

PLANUL DESCOALRIZA

RE

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL16252.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

COLEGIUL ECONOMIC"MIHAIL KOGALNICEANU"

FOCSANI 2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

POSTA5/0

REZERVATREZERVATDIRECTORADJUNCT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL16242.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

COLEGIUL ECONOMIC"MIHAIL KOGALNICEANU"

FOCSANI 2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

POSTA7/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL11472.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ADJUD

COLEGIUL NATIONAL"EMIL BOTTA" ADJUD

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL13972.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PANCIU

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU IOAN CUZA"

PANCIU 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 15/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL15912.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

COLEGIUL TEHNIC "IONMINCU" FOCSANI

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 3/0

VACANTDaca serealizeazaplanul de

scolarizare.

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL16212.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

COLEGIUL ECONOMIC"MIHAIL KOGALNICEANU"

FOCSANI 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL14522.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ADJUD

COLEGIUL TEHNIC"GHEORGHE BALS" ADJUD

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 18/0

VACANTDaca serealizeazaplanul de

scolarizare.

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL16812.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

LICEUL TEHNOLOGIC"G.G. LONGINESCU"

FOCSANI 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 9 / 103

Page 10: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

LICEAL13842.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DUMITREŞTI

LICEUL TEORETIC"GRIGORE GHEBA"

DUMITRESTI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

16/0

VACANTPE RAZA

COMUNEI

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14682.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CÂMPURI

SCOALA GIMNAZIALACAMPURI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL16532.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIDRA

LICEUL "SIMIONMEHEDINTI" VIDRA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

10/0

VACANTDACA SEREALIZEAZAPLANUL DESCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL17582.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BROŞTENI

SCOALA GIMNAZIALA"PROFESOR PANAITE C.

MAZILU" BROSTENI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

17/1

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL17712.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VULTURU

SCOALA GIMNAZIALAVULTURU

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

0/0

VACANTore retraseprin adresa

3979/15.05.2017

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18082.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIDRA

SCOALA GIMNAZIALAVIDRA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

10/0

VACANTScolileprimare din

comuna.

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL20292.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OBREJIŢA

SCOALA GIMNAZIALAOBREJITA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

17/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL17402.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RĂSTOACA

SCOALA GIMNAZIALARASTOACA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

0/0

VACANTnerealizare

plan

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL17462.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"VICTOR SLAVESCU"

COTESTIRURAL

BUDEŞTI

SCOALA GIMNAZIALA"NICOLAE RADULESCU"

BUDESTI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

15/0

VACANTorele sunt lainvatamantprimar sigimnazial

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 10 / 103

Page 11: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

GIMNAZIAL19332.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂICĂNEŞTI

SCOALA GIMNAZIALAMAICANESTI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL20112.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŢIFEŞTI

SCOALA GIMNAZIALATIFESTI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL20092.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PUFEŞTI

SCOALA GIMNAZIALAPUFESTI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR12152.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALAVIRTESCOIU

RURAL

FARAOANELE

SCOALA GIMNAZIALAFARAOANELE

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL14542.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ADJUD

COLEGIUL TEHNIC"GHEORGHE BALS" ADJUD

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

REZERVAT

.

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14842.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NEREJU

SCOALA GIMNAZIALA"DIMITRIE GUSTI"

NEREJU 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANTPJ +

Structuri

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18752.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VRÂNCIOAIA

SCOALA GIMNAZIALA"NECULAI JECHIANU"

VRINCIOAIA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

11/0

VACANT

Pe comuna

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15692.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CHIOJDENI

SCOALA GIMNAZIALACHIOJDENI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

VACANT

2 ore Sc.PrimaraCatauti

2 ore Sc.Luncile

2 ore Sc.Tulburea

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15482.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALARUGINESTI

RURAL

ANGHELEŞTI

SCOALA GIMNAZIALAANGHELESTI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

15/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 11 / 103

Page 12: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

GIMNAZIAL15652.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

URECHEŞTI

SCOALA GIMNAZIALAURECHESTI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13132.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TĂNĂSOAIA

SCOALA GIMNAZIALATANASOAIA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13962.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PANCIU

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU IOAN CUZA"

PANCIU 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL15792.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

MĂRĂŞEŞTI

LICEUL TEHNOLOGIC"EREMIA GRIGORESCU"

MARASESTI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15322.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂICĂNEŞTI

SCOALA GIMNAZIALAMAICANESTI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

REZERVATDegrevaredirector

CSEIMaicanesti

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR12682.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALANEREJU MIC 4 ORE,SCOALA PRIMARACHIRICARI 4 ORE

SCOALA GIMNAZIALANEREJU MIC

RURAL

BRĂDĂCEŞTI

SCOALA PRIMARABRADACESTI

2. NuEDUCATIE FIZICA SI

SPORT14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL11462.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ADJUD

COLEGIUL NATIONAL"EMIL BOTTA" ADJUD

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

14/6

REZERVAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR12972.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DRAGOSLOVENI

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION MEHEDINTI"

SOVEJA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13072.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"IONEL SARBU" CIORASTI

RURAL

MIHĂLCENI

SCOALA PRIMARAMIHALCENI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

5/0

REZERVATRezervaredirector, ore

la primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 12 / 103

Page 13: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

GIMNAZIAL19142.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALANR.2 MARASESTI

URBAN

PĂDURENI

SCOALA PRIMARAPADURENI / MARASESTI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

0/0

VACANTNEREALIZARE PLAN

SCOLARIZARE

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16342.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MILCOVUL

SCOALA GIMNAZIALAMILCOVUL

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

0/0

VACANTLUATE DETITULAR

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL16522.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIDRA

LICEUL "SIMIONMEHEDINTI" VIDRA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL20332.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞERBĂNEŞTI

SCOALA GIMNAZIALASERBANESTI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL20362.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DRAGOSLOVENI

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION MEHEDINTI"

SOVEJA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL11262.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ODOBEŞTI

LICEUL TEORETIC"DUILIU ZAMFIRESCU"

ODOBESTI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR10502.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ADJUD

SCOALA GIMNAZIALA"MARESAL ALEXANDRU

AVERESCU" ADJUD 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL11042.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TĂNĂSOAIA

SCOALA GIMNAZIALATANASOAIA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 13 / 103

Page 14: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

GIMNAZIAL11162.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PLOSCUŢENI

SCOALA GIMNAZIALAPLOSCUTENI

2. Nu

EDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT

4 ore nivelgimnazial

ScoalaGimnaziala

Ploscuteni; 4ore nivelprimarScoala

PrimaraArgea

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR11402.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

SCOALA GIMNAZIALA"NICOLAE IORGA"

FOCSANI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10362.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"PRINCIPELE RADU"

ADJUDURBAN

ADJUDUVECHI

SCOALA GIMNAZIALAADJUDU VECHI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13382.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"PRINCIPELE SERBANGHICA SI PRINCIPESA

ARISTITA GHICA" SIHLEARURAL

VOETIN

SCOALA GIMNAZIALAVOETIN

2. NuEDUCATIE FIZICA SI

SPORT13/0

VACANT8 ORE SUNTLA PRIMAR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL17012.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GURACALIŢEI

SCOALA GIMNAZIALAGURA CALITEI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

11/0

VACANTPE COMUNA

8 ORE -CICLUL

PRIMAR SI 3ORE -

CICLULGIMNAZIAL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL17162.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

SCOALA GIMNAZIALA"ION BASGAN" FOCSANI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL17842.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

COLEGIUL TEHNIC"VALERIU D. COTEA"

FOCSANI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL20102.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NISTOREŞTI

SCOALA GIMNAZIALANISTORESTI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 14 / 103

Page 15: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

PRIMAR11812.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CÂMPINEANCA

SCOALA GIMNAZIALA"IOAN CIMPINEANU"

CIMPINEANCA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13692.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"DR. COSTICA BALAN"

POIANA CRISTEIRURAL

TÂRÂTU

SCOALA GIMNAZIALATIRITU

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR11772.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BILIEŞTI

SCOALA GIMNAZIALANR.1 BILIESTI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15052.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ANDREIAŞUDE JOS

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION CRISTIAN"ANDREIASU DE JOS 2. NuEDUCATIE FIZICA SI

SPORT18/0

VACANTPJ +

Structuri

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR12592.Nu

1. Nu

Limba română

SCOALA PRIMARAVULCANEASA NR. 2

SCOALA GIMNAZIALANR.1 MERA

RURAL

LIVADA

SCOALA PRIMARA LIVADA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

10/0

VACANT2 ORE LAVULCANEAS

A

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL19052.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"ALEXANDRU VLAHUTA"

GUGESTIRURAL

GUGEŞTI

SCOALA GIMNAZIALANR.2 GUGESTI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL19132.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALANR.2 MARASESTI

URBAN

HARET

SCOALA PRIMARA HARET

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANT2 ORE -CICLULPRIMAR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL16222.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

COLEGIUL ECONOMIC"MIHAIL KOGALNICEANU"

FOCSANI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL17912.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"DUILIU ZAMFIRESCU"

DUMBRAVENIRURAL

CÂNDEŞTI

SCOALA GIMNAZIALACINDESTI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 15 / 103

Page 16: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

GIMNAZIAL14632.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ANDREIAŞUDE JOS

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION CRISTIAN"ANDREIASU DE JOS 2. NuEDUCATIE FIZICA SI

SPORT3/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13362.Nu

1. Nu

Limba română

SCOALA CAIATASCOALA SIGHLEA

SCOALA GIMNAZIALA"PRINCIPELE SERBANGHICA SI PRINCIPESA

ARISTITA GHICA" SIHLEARURAL

BOGZA

SCOALA GIMNAZIALABOGZA

2. NuEDUCATIE FIZICA SI

SPORT18/0

VACANT4 ORE SUNTLA PRIMAR

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL17682.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NĂNEŞTI

SCOALA GIMNAZIALANANESTI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

17/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18672.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NĂRUJA

SCOALA GIMNAZIALA"BARBU STEFANESCU

DELAVRANCEA" NARUJA 2. NuEDUCATIE FIZICA SI

SPORT18/0

VACANT

10 ORE -CICLUL

PRIMAR SI 8ORE -

CICLULGIMNAZIALREZERVATDIRECTOR

VALEA SARII

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL19162.Nu

1. Nu

Limba română

SCOALA PRIMARA DOAGAFABRICA

URBAN

MĂRĂŞEŞTI

SCOALA GIMNAZIALANR.2 MARASESTI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

0/0

VACANTNEREALIZARE PLAN

SCOLARIZARE

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10712.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞINDRILARI

SCOALA GIMNAZIALASINDRILARI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

VACANTPE COMUNALA CICLUL

PRIMAR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10872.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BOGHEŞTI

SCOALA GIMNAZIALABOGHESTI

2. Nu

EDUCATIE FIZICA SISPORT

17/0

VACANT

8 ore nivelprimarScoala

GimnazialăBoghesti; 7

ore nivelgimnazial

ScoalaGimnazialăBoghesti; 2

ore nivelprimarScoala

GimnazialăPrisecani

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 16 / 103

Page 17: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

PRIMAR10402.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ADJUD

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAIL ARMENCEA"

ADJUD 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANT

2 ore laScoala

PrimaraBurcioaia2 ore laScoala

PrimaraSiscani

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18662.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIZANTEARĂZĂŞEASC

Ă

SCOALA GIMNAZIALAVIZANTEA RAZASEASCA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

10/0

REZERVATREZERVAREDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18222.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JARIŞTEA

SCOALA GIMNAZIALAJARISTEA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANTInvatamantprimar pecomuna

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR16902.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIZANTEARĂZĂŞEASC

Ă

SCOALA GIMNAZIALAVIZANTEA RAZASEASCA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

10/0

VACANTORELESUNT PECOMUNA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL10032.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PANCIU

LICEUL TEORETIC "IOANSLAVICI" PANCIU

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL19152.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALANR.2 MARASESTI

URBAN

CĂLIMĂNEŞTI

SCOALA PRIMARACALIMANESTI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANT4 ORE -CICLULPRIMAR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

18252.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

CLUBUL SPORTIV SCOLARFOCSANI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANTSPECIALITATEA RUGBY

1. Da

4 ani

RUGBY /RUGBY TAG 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

20372.Nu

1. Nu

Limba românăCLUBUL SPORTIV SCOLARFOCSANI

URBAN

ADJUD

CLUBUL SPORTIV SCOLARADJUD

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

handbal

1. Da

4 ani

HANDBAL3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

11312.Nu

1. Nu

Limba românăCLUBUL SPORTIV SCOLARFOCSANI

URBAN

ADJUD

CLUBUL SPORTIV SCOLARADJUD

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANTO CATEDRADE

HANDBAL

1. Da

1 ani

HANDBAL3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 17 / 103

Page 18: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

GIMNAZIU /PRIMAR1564

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

URECHEŞTI

SCOALA GIMNAZIALAURECHESTI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1225

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SURAIA

SCOALA GIMNAZIALASURAIA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

7/0

VACANT

PE COMUNA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL14182.Nu

1. Nu

Limba română

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV- GIMNAZIU

URBAN

FOCŞANI

LICEUL PEDAGOGIC"SPIRU HARET" FOCSANI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

13/0

VACANTMETODICA,PRACTICA

PEDAGOGICA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1886

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NEGRILEŞTI

SCOALA GIMNAZIALA"DUMITRU PRICOP"

NEGRILESTI 2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1891

2.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"NECULAI JECHIANU"

VRINCIOAIARURAL

SPINEŞTI

SCOALA GIMNAZIALASPINESTI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1091

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BOGHEŞTI

SCOALA GIMNAZIALABOGHESTI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1032

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ADJUD

SCOALA GIMNAZIALA"PRINCIPELE RADU"

ADJUD 2. Nu

EDUCATIE MUZICALA6/0

VACANT

3,5 oreScoala

GimnazialaPrincipele

Radu2,5 oreScoala

GimnazialaAdjudu Vechi

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1818

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

STRĂOANE

SCOALA GIMNAZIALANR.1 STRAOANE

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL16822.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

LICEUL TEHNOLOGIC"G.G. LONGINESCU"

FOCSANI 2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 18 / 103

Page 19: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

GIMNAZIU /PRIMAR1043

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ADJUD

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAIL ARMENCEA"

ADJUD 2. NuEDUCATIE MUZICALA

5/0

VACANTNumai dacase fac 2 clase

de a V-a.

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL10072.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PANCIU

LICEUL TEORETIC "IOANSLAVICI" PANCIU

2. NuEDUCATIE MUZICALA

8/0

VACANT3,5 OREGIMNAZIU

5 ORELICEU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1370

2.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"DR. COSTICA BALAN"

POIANA CRISTEIRURAL

TÂRÂTU

SCOALA GIMNAZIALATIRITU

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1402

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PANCIU

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU IOAN CUZA"

PANCIU 2. NuEDUCATIE MUZICALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1560

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TÂMBOEŞTI

SCOALA GIMNAZIALATIMBOESTI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

8/0

VACANT4 ore Sc.

GimnazialaTimboiesti4 ore Sc.

GimnazialaSlimnic

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1568

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CHIOJDENI

SCOALA GIMNAZIALACHIOJDENI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1836

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞINDRILARI

SCOALA GIMNAZIALASINDRILARI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

0/0

VACANTincarcateronat

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1855

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MOVILIŢA

SCOALA GIMNAZIALAMOVILITA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1425

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

CENTRUL SCOLARPENTRU EDUCATIEINCLUZIVA "ELENADOAMNA" FOCSANI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 19 / 103

Page 20: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

GIMNAZIU /PRIMAR1510

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BĂLEŞTI

SCOALA GIMNAZIALABALESTI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1512

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BORDEŞTI

SCOALA GIMNAZIALA"INVATATOR GHEORGHEASANACHE" BORDESTI 2. Nu

EDUCATIE MUZICALA3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1534

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂICĂNEŞTI

SCOALA GIMNAZIALAMAICANESTI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1837

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BĂLEŞTI

SCOALA GIMNAZIALABALESTI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1824

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JARIŞTEA

SCOALA GIMNAZIALAJARISTEA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

8/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1865

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

POPEŞTI

SCOALA GIMNAZIALA"PROFESOR DOCTOR

GENERAL GHEORGHE V.ZAHARIA" POPESTI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1129

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ODOBEŞTI

LICEUL TEORETIC"DUILIU ZAMFIRESCU"

ODOBESTI 2. NuEDUCATIE MUZICALA

13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1263

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MERA

SCOALA GIMNAZIALANR.1 MERA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1802

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RĂCOASA

SCOALA GIMNAZIALARACOASA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 20 / 103

Page 21: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

GIMNAZIU /PRIMAR1318

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞINDRILARI

SCOALA GIMNAZIALASINDRILARI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1340

2.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"PRINCIPELE SERBANGHICA SI PRINCIPESA

ARISTITA GHICA" SIHLEARURAL

VOETIN

SCOALA GIMNAZIALAVOETIN

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1470

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CÂMPURI

SCOALA GIMNAZIALACAMPURI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1507

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ANDREIAŞUDE JOS

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION CRISTIAN"ANDREIASU DE JOS 2. Nu

EDUCATIE MUZICALA5/0

VACANTPJ +

Structuri

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1299

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DRAGOSLOVENI

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION MEHEDINTI"

SOVEJA 2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1306

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CÂMPINEANCA

SCOALA GIMNAZIALA"IOAN CIMPINEANU"

CIMPINEANCA 2. NuEDUCATIE MUZICALA

0/0

VACANTpost retraspentru

completarenormatitulari

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1287

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FITIONEŞTI

SCOALA GIMNAZIALAFITIONESTI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1305

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SIHLEA

SCOALA GIMNAZIALA"PRINCIPELE SERBANGHICA SI PRINCIPESA

ARISTITA GHICA" SIHLEA2. Nu

EDUCATIE MUZICALA5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1350

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIORĂŞTI

SCOALA GIMNAZIALA"IONEL SARBU" CIORASTI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 21 / 103

Page 22: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

GIMNAZIU /PRIMAR1355

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SLOBOZIACIORĂŞTI

SCOALA GIMNAZIALA"IOAN VODA CEL VITEAZ"

SLOBOZIA CIORASTI 2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1890

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VRÂNCIOAIA

SCOALA GIMNAZIALA"NECULAI JECHIANU"

VRINCIOAIA 2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1909

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GUGEŞTI

SCOALA GIMNAZIALA"ALEXANDRU VLAHUTA"

GUGESTI 2. NuEDUCATIE MUZICALA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1617

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŢIFEŞTI

SCOALA GIMNAZIALATIFESTI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL16512.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIDRA

LICEUL "SIMIONMEHEDINTI" VIDRA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1806

2.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALANR.2 BORDEASCA VECHE

RURAL

TĂTĂRANU

SCOALA GIMNAZIALATATARANU

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL15902.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

COLEGIUL TEHNIC"VALERIU D. COTEA"

FOCSANI 2. NuEDUCATIE MUZICALA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1315

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VINTILEASCA

SCOALA GIMNAZIALA"REGINA MARIA"

VINTILEASCA 2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

2 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1339

2.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"PRINCIPELE SERBANGHICA SI PRINCIPESA

ARISTITA GHICA" SIHLEARURAL

BOGZA

SCOALA GIMNAZIALABOGZA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 22 / 103

Page 23: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

GIMNAZIU /PRIMAR1383

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DUMITREŞTI

LICEUL TEORETIC"GRIGORE GHEBA"

DUMITRESTI 2. NuEDUCATIE MUZICALA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1940

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PĂULEŞTI

SCOALA GIMNAZIALAPAULESTI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1524

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞINDRILARI

SCOALA GIMNAZIALASINDRILARI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

0/0

VACANTincarcateronat

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1695

2.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALAVIZANTEA RAZASEASCA

RURAL

VIZANTEAMĂNĂSTIRE

ASCĂ

SCOALA GIMNAZIALAVIZANTEA

MANASTIREASCA 2. NuEDUCATIE MUZICALA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1702

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GURACALIŢEI

SCOALA GIMNAZIALAGURA CALITEI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1721

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PĂUNEŞTI

SCOALA GIMNAZIALAPAUNESTI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1743

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RĂSTOACA

SCOALA GIMNAZIALARASTOACA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1759

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BROŞTENI

SCOALA GIMNAZIALA"PROFESOR PANAITE C.

MAZILU" BROSTENI 2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1792

2.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"DUILIU ZAMFIRESCU"

DUMBRAVENIRURAL

CÂNDEŞTI

SCOALA GIMNAZIALACINDESTI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 23 / 103

Page 24: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

GIMNAZIU /PRIMAR1810

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIDRA

SCOALA GIMNAZIALAVIDRA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1848

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NĂRUJA

SCOALA GIMNAZIALA"BARBU STEFANESCU

DELAVRANCEA" NARUJA 2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1728

2.Nu

1. Nu

URBAN

FOCŞANI

SCOALA GIMNAZIALANR.7 FOCSANI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA

Limba română

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1748

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

COTEŞTI

SCOALA GIMNAZIALA"VICTOR SLAVESCU"

COTESTI 2. NuEDUCATIE MUZICALA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1766

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NĂNEŞTI

SCOALA GIMNAZIALANANESTI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1838

2.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"REGINA MARIA"

VINTILEASCARURAL

BAHNELE

SCOALA GIMNAZIALA"PICTOR MIHAIL

BALASESCU" BAHNELE 2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1216

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VÂRTEŞCOIU

SCOALA GIMNAZIALAVIRTESCOIU

2. NuEDUCATIE MUZICALA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1248

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SLOBOZIABRADULUI

SCOALA GIMNAZIALASLOBOZIA BRADULUI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

15/0

VACANT

Pe comuna

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1464

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BĂLEŞTI

SCOALA GIMNAZIALABALESTI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 24 / 103

Page 25: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

GIMNAZIU /PRIMAR1490

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GOLOGANU

SCOALA GIMNAZIALA"PROF.GENERAL

GHEORGHE GHEORGHIU"GOLOGANU

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1550

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RUGINEŞTI

SCOALA GIMNAZIALARUGINESTI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

8/0

VACANT

4 ore Sc.GimnazialaRuginesti

viabilitate 3ani

4 ore Sc.GimnazialaAnghelesti

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1207

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JITIA

SCOALA GIMNAZIALAJITIA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18052.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALANR.2 BORDEASCA VECHE

RURAL

TĂTĂRANU

SCOALA GIMNAZIALATATARANU

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

PE COMUNA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10672.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HOMOCEA

SCOALA GIMNAZIALAHOMOCEA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

8/0

VACANT8 ore ScoalaGimnazialaHomocea2,5 oreScoala

GimnazialaLespezi

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL11382.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

SCOALA GIMNAZIALA"NICOLAE IORGA"

FOCSANI 2. NuEDUCATIE PLASTICA

8/0

VACANT

1. Nu

3 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL19392.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PĂULEŞTI

SCOALA GIMNAZIALAPAULESTI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10962.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞINDRILARI

SCOALA GIMNAZIALASINDRILARI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 25 / 103

Page 26: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

GIMNAZIAL10332.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ADJUD

SCOALA GIMNAZIALA"PRINCIPELE RADU"

ADJUD 2. Nu

EDUCATIE PLASTICA6/0

VACANT

3,5 oreScoala

GimnazialaPrincipele

Radu2,5 oreScoala

GimnazialaAdjudu Vechi

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18172.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

STRĂOANE

SCOALA GIMNAZIALANR.1 STRAOANE

2. NuEDUCATIE PLASTICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL19072.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GUGEŞTI

SCOALA GIMNAZIALA"ALEXANDRU VLAHUTA"

GUGESTI 2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10382.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ADJUD

SCOALA GIMNAZIALA"ANGELA GHEORGHIU"

ADJUD 2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10422.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ADJUD

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAIL ARMENCEA"

ADJUD 2. NuEDUCATIE PLASTICA

5/0

VACANTNumai dacase fac 2 clase

de a V-a.

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13542.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SLOBOZIACIORĂŞTI

SCOALA GIMNAZIALA"IOAN VODA CEL VITEAZ"

SLOBOZIA CIORASTI 2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13822.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DUMITREŞTI

LICEUL TEORETIC"GRIGORE GHEBA"

DUMITRESTI 2. NuEDUCATIE PLASTICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16942.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIZANTEARĂZĂŞEASC

Ă

SCOALA GIMNAZIALAVIZANTEA RAZASEASCA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

1/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15492.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALARUGINESTI

RURAL

ANGHELEŞTI

SCOALA GIMNAZIALAANGHELESTI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 26 / 103

Page 27: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

GIMNAZIAL12262.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SURAIA

SCOALA GIMNAZIALASURAIA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

7/0

VACANT

PE COMUNA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12442.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SLOBOZIABRADULUI

SCOALA GIMNAZIALASLOBOZIA BRADULUI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

15/0

VACANT

Pe comuna

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14242.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

CENTRUL SCOLARPENTRU EDUCATIEINCLUZIVA "ELENADOAMNA" FOCSANI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

COMUNICAREIN LIMBAJMIMICO-GESTUAL

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12832.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GĂGEŞTI

SCOALA GIMNAZIALAGAGESTI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13712.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"DR. COSTICA BALAN"

POIANA CRISTEIRURAL

TÂRÂTU

SCOALA GIMNAZIALATIRITU

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL11802.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CÂMPINEANCA

SCOALA GIMNAZIALA"IOAN CIMPINEANU"

CIMPINEANCA 2. NuEDUCATIE PLASTICA

0/0

VACANTpost retraspentru

completarenormetitulari

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15112.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BORDEŞTI

SCOALA GIMNAZIALA"INVATATOR GHEORGHEASANACHE" BORDESTI 2. Nu

EDUCATIE PLASTICA3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18542.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MOVILIŢA

SCOALA GIMNAZIALAMOVILITA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL11582.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"REGINA MARIA"

VINTILEASCARURAL

BAHNELE

SCOALA GIMNAZIALA"PICTOR MIHAIL

BALASESCU" BAHNELE 2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 27 / 103

Page 28: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

GIMNAZIAL11622.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VINTILEASCA

SCOALA GIMNAZIALA"REGINA MARIA"

VINTILEASCA 2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

2 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18812.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VRÂNCIOAIA

SCOALA GIMNAZIALA"NECULAI JECHIANU"

VRINCIOAIA 2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12712.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NEREJUMIC

SCOALA GIMNAZIALANEREJU MIC

2. NuEDUCATIE PLASTICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13342.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SIHLEA

SCOALA GIMNAZIALA"PRINCIPELE SERBANGHICA SI PRINCIPESA

ARISTITA GHICA" SIHLEA2. Nu

EDUCATIE PLASTICA4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15232.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALAHOMOCEA

RURAL

LESPEZI

SCOALA GIMNAZIALALESPEZI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12622.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MERA

SCOALA GIMNAZIALANR.1 MERA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12982.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DRAGOSLOVENI

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION MEHEDINTI"

SOVEJA 2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13412.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"PRINCIPELE SERBANGHICA SI PRINCIPESA

ARISTITA GHICA" SIHLEARURAL

VOETIN

SCOALA GIMNAZIALAVOETIN

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18842.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"NECULAI JECHIANU"

VRINCIOAIARURAL

SPINEŞTI

SCOALA GIMNAZIALASPINESTI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 28 / 103

Page 29: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

GIMNAZIAL18852.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NEGRILEŞTI

SCOALA GIMNAZIALA"DUMITRU PRICOP"

NEGRILESTI 2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10062.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PANCIU

LICEUL TEORETIC "IOANSLAVICI" PANCIU

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10172.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

SCOALA GIMNAZIALA"ALEXANDRU VLAHUTA"

FOCSANI 2. NuEDUCATIE PLASTICA

9/0

VACANT

1. Nu

2 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16162.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŢIFEŞTI

SCOALA GIMNAZIALATIFESTI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL11172.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PLOSCUŢENI

SCOALA GIMNAZIALAPLOSCUTENI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10512.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ADJUD

SCOALA GIMNAZIALA"MARESAL ALEXANDRU

AVERESCU" ADJUD 2. NuEDUCATIE PLASTICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12062.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JITIA

SCOALA GIMNAZIALAJITIA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13992.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PANCIU

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU IOAN CUZA"

PANCIU 2. NuEDUCATIE PLASTICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15062.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ANDREIAŞUDE JOS

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION CRISTIAN"ANDREIASU DE JOS 2. Nu

EDUCATIE PLASTICA5/0

VACANTPJ +

Structuri

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 29 / 103

Page 30: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

GIMNAZIAL17202.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PĂUNEŞTI

SCOALA GIMNAZIALAPAUNESTI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL17292.Nu

1. Nu

URBAN

FOCŞANI

SCOALA GIMNAZIALANR.7 FOCSANI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA

Limba română

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL17422.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RĂSTOACA

SCOALA GIMNAZIALARASTOACA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18472.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NĂRUJA

SCOALA GIMNAZIALA"BARBU STEFANESCU

DELAVRANCEA" NARUJA 2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL17472.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

COTEŞTI

SCOALA GIMNAZIALA"VICTOR SLAVESCU"

COTESTI 2. NuEDUCATIE PLASTICA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL17652.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NĂNEŞTI

SCOALA GIMNAZIALANANESTI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL17752.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VULTURU

SCOALA GIMNAZIALAVULTURU

2. NuEDUCATIE PLASTICA

0/0

VACANTore retraseprin adresa

3979/15.05.2015

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18272.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PALTIN

SCOALA GIMNAZIALAPALTIN

2. NuEDUCATIE PLASTICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

EDUCATIE MUZICALA6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14832.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NEREJU

SCOALA GIMNAZIALA"DIMITRIE GUSTI"

NEREJU 2. NuEDUCATIE PLASTICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 30 / 103

Page 31: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

GIMNAZIAL11792.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BILIEŞTI

SCOALA GIMNAZIALANR.1 BILIESTI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

5/0

REZERVATDegrevaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

EDUCATIE MUZICALA6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12172.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VÂRTEŞCOIU

SCOALA GIMNAZIALAVIRTESCOIU

2. NuEDUCATIE PLASTICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15592.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TÂMBOEŞTI

SCOALA GIMNAZIALATIMBOESTI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

7/0

VACANT3,5 ore Sc.GimnazialaTimboiesti3,5 ore Sc.Gimnaziala

Slimnic

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15632.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

URECHEŞTI

SCOALA GIMNAZIALAURECHESTI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

1/0

VACANT

1,5 ore

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15672.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CHIOJDENI

SCOALA GIMNAZIALACHIOJDENI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL15782.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

MĂRĂŞEŞTI

LICEUL TEHNOLOGIC"EREMIA GRIGORESCU"

MARASESTI 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

12/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL16382.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

COLEGIUL TEHNIC"EDMOND NICOLAU"

FOCSANI 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL19432.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HOMOCEA

SCOALA GIMNAZIALAHOMOCEA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

6/0

REZERVATrezervatdirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18882.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NEGRILEŞTI

SCOALA GIMNAZIALA"DUMITRU PRICOP"

NEGRILESTI 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 31 / 103

Page 32: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

GIMNAZIAL13852.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DUMITREŞTI

LICEUL TEORETIC"GRIGORE GHEBA"

DUMITRESTI 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL17032.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GURACALIŢEI

SCOALA GIMNAZIALAGURA CALITEI

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15512.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RUGINEŞTI

SCOALA GIMNAZIALARUGINESTI

2. NuEDUCATIE

TEHNOLOGICA8/1

VACANT

4 ore Sc.GimnazialaRuginesti

viabilitate 3ani

4 ore Sc.GimnazialaAnghelesti

1 CDS

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12352.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SPULBER

SCOALA GIMNAZIALASPULBER

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18922.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VRÂNCIOAIA

SCOALA GIMNAZIALA"NECULAI JECHIANU"

VRINCIOAIA 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18932.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"NECULAI JECHIANU"

VRINCIOAIARURAL

SPINEŞTI

SCOALA GIMNAZIALASPINESTI

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL19062.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

MĂRĂŞEŞTI

SCOALA GIMNAZIALANR.2 MARASESTI

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL11752.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BILIEŞTI

SCOALA GIMNAZIALANR.1 BILIESTI

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10682.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HOMOCEA

SCOALA GIMNAZIALAHOMOCEA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

6/0

REZERVAT3 ore laHomocea SI3 ORE LALESPEZI

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 32 / 103

Page 33: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

GIMNAZIAL12662.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NEREJUMIC

SCOALA GIMNAZIALANEREJU MIC

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL17672.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NĂNEŞTI

SCOALA GIMNAZIALANANESTI

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14272.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

CENTRUL SCOLARPENTRU EDUCATIEINCLUZIVA "ELENADOAMNA" FOCSANI

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANTCONTINUITATE

MOCANUMARIANA

1. Nu

1 ani

COMUNICAREIN LIMBAJMIMICO-GESTUAL

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13422.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"PRINCIPELE SERBANGHICA SI PRINCIPESA

ARISTITA GHICA" SIHLEARURAL

VOETIN

SCOALA GIMNAZIALAVOETIN

2. NuEDUCATIE

TEHNOLOGICA3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13492.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIORĂŞTI

SCOALA GIMNAZIALA"IONEL SARBU" CIORASTI

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16182.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŢIFEŞTI

SCOALA GIMNAZIALATIFESTI

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

9/0

VACANTContinuitateBichiu

Vladimir

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15392.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PALTIN

SCOALA GIMNAZIALAPALTIN

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13752.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"DR. COSTICA BALAN"

POIANA CRISTEIRURAL

TÂRÂTU

SCOALA GIMNAZIALATIRITU

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL11632.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VINTILEASCA

SCOALA GIMNAZIALA"REGINA MARIA"

VINTILEASCA 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

3/0

VACANT

1. Nu

2 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 33 / 103

Page 34: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

GIMNAZIAL15132.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BORDEŞTI

SCOALA GIMNAZIALA"INVATATOR GHEORGHEASANACHE" BORDESTI 2. NuEDUCATIE

TEHNOLOGICA4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL17952.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DUMBRĂVENI

SCOALA GIMNAZIALA"DUILIU ZAMFIRESCU"

DUMBRAVENI 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15082.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ANDREIAŞUDE JOS

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION CRISTIAN"ANDREIASU DE JOS 2. NuEDUCATIE

TEHNOLOGICA5/0

VACANTPJ +

Structuri

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL20312.Nu

1. Nu

Limba română

Liceul Pedagogic Focsani (3ore)

RURAL

SLOBOZIABRADULUI

SCOALA GIMNAZIALASLOBOZIA BRADULUI

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

20/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL11192.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PLOSCUŢENI

SCOALA GIMNAZIALAPLOSCUTENI

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL11242.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BĂLEŞTI

SCOALA GIMNAZIALABALESTI

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL11592.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"REGINA MARIA"

VINTILEASCARURAL

BAHNELE

SCOALA GIMNAZIALA"PICTOR MIHAIL

BALASESCU" BAHNELE 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14922.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GOLOGANU

SCOALA GIMNAZIALA"PROF.GENERAL

GHEORGHE GHEORGHIU"GOLOGANU

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

REZERVATDegrevaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL16502.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIDRA

LICEUL "SIMIONMEHEDINTI" VIDRA

2. NuEDUCATIE VIZUALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 34 / 103

Page 35: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

LICEAL16832.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

LICEUL TEHNOLOGIC"G.G. LONGINESCU"

FOCSANI 2. NuEDUCATIE VIZUALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL10052.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PANCIU

LICEUL TEORETIC "IOANSLAVICI" PANCIU

2. NuEDUCATIE VIZUALA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL17772.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

COLEGIUL TEHNIC"VALERIU D. COTEA"

FOCSANI 2. NuEDUCATIE VIZUALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR11502.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALA"REGINA MARIA"

VINTILEASCA

RURAL

NECULELE

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL "VOINICELUL"

NECULELE 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR15292.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALAMAICANESTI

RURAL

STUPINA

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL STUPINA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTDaca serealizeazaplanul de

scolarizare.

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR12102.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALAVIRTESCOIU

RURAL

VÂRTEŞCOIU

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL VIRTESCOIU

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTDACA SE

REALIZEAZAGRUPA

PENTRUPROGRAM

PRELUNGIT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR12202.Nu

1. Nu

RURAL

SURAIA

SCOALA GIMNAZIALASURAIA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 35 / 103

Page 36: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

PRESCOLAR12122.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALAVIRTESCOIU

RURAL

FARAOANELE

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL FARAOANELE

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

0/0

VACANTpost retraspentru

nerealizareaplanului

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR15572.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALATIMBOESTI

RURAL

TÂMBOEŞTI

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL TIMBOESTI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR15732.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALACHIOJDENI

RURAL

CĂTĂUŢI

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL CATAUTI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR13872.Nu

1. Nu

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU IOAN CUZA"

PANCIU

URBAN

CRUCEA DESUS

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT CRUCEA DE

SUS 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR15882.Nu

1. Nu

URBAN

ODOBEŞTI

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.1

ODOBESTI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATCCCGREBLE

(STRIMBEI)ANA MARIA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR10252.Nu

1. Nu

URBAN

FOCŞANI

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.18

FOCSANI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATPensionatmedical

revizuibilanual

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 36 / 103

Page 37: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

PRESCOLAR10922.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

FOCŞANI

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.23

FOCSANI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATDegrevaredirector,

Step By Step

1. Da

3 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR10932.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

FOCŞANI

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.23

FOCSANI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATCCC Revineîn timpul

anului școlar2017-2018

Step By Step

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR10952.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

FOCŞANI

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.23

FOCSANI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

0/0

REZERVATA REVENITDIN CCC

TITULARULPOSTOLACH

E

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR10742.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALASINDRILARI

RURAL

ŞINDRILARI

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL NR.1

SINDRILARI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR18982.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALA"NECULAI JECHIANU"

VRINCIOAIA

RURAL

PLOŞTINA

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL PLOSTINA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR19282.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

FOCŞANI

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.17

FOCSANI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Da

3 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 37 / 103

Page 38: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

PRESCOLAR19292.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

FOCŞANI

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.17

FOCSANI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATPENSIONARREVIZUIBIL

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR17182.Nu

1. Nu

RURAL

PĂUNEŞTI

SCOALA GIMNAZIALAPAUNESTI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR19812.Nu

1. Nu

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU IOAN CUZA"

PANCIU

URBAN

CRUCEA DESUS

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT CRUCEA DE

SUS 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR15532.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALAPUFESTI

RURAL

DOMNEŞTI-TÂRG

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL DOMNESTI TIRG

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR17052.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALAGURA CALITEI

RURAL

DEALULLUNG

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL DEALU LUNG

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR12562.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALANR.1 MERA

RURAL

LIVADA

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL LIVADA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 38 / 103

Page 39: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

PRESCOLAR15422.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALARUGINESTI

RURAL

COPĂCEŞTI

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL COPACESTI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR13092.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALANR.2 MARASESTI

URBAN

PĂDURENI

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL PADURENI /

MARASESTI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

0/0

VACANT

POSTRETRASPENTRU

NEREALIZAREA

PLANULUIDE

SCOLARIZARE

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR14602.Nu

1. Nu

URBAN

FOCŞANI

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.16

FOCSANI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATDegrevaredirector

1. Da

3 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR10292.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALA"PRINCIPELE RADU"

ADJUD

URBAN

ADJUD

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL NR.2 ADJUD

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR14782.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALA"DIMITRIE GUSTI"

NEREJU

RURAL

NEREJUMIC

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL NR.2 NEREJU

MIC 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR12552.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALANR.1 MERA

RURAL

VULCĂNEASA

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL NR.1VULCANEASA 2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

18/0

VACANTPROPUS PT

ART.253

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 39 / 103

Page 40: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

PRESCOLAR16262.Nu

1. Nu

LICEUL TEORETIC"GRIGORE GHEBA"

DUMITRESTI

RURAL

MOTNĂU

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL MOTNAU

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR19822.Nu

1. Nu

gradinita paulesti fundatura

SCOALA GIMNAZIALAPAULESTI

RURAL

PĂULEŞTI

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL PAULESTI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR19832.Nu

1. Nu

URBAN

ADJUD

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAIL ARMENCEA"

ADJUD 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR19862.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALA"DUMITRU PRICOP"

NEGRILESTI

RURAL

NEGRILEŞTI

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL NEGRILESTI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR19872.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAIL ARMENCEA"

ADJUD

URBAN

ŞIŞCANI

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL SISCANI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR18112.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALAVIDRA

RURAL

VOLOŞCANI

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL VOLOSCANI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 40 / 103

Page 41: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

PRESCOLAR12012.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALAJITIA

RURAL

JITIA DEJOS

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL NR.1 JITIA DE

JOS 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

0/0

VACANTnerealizareaplanului descolarizare

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR13582.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALA"ION DIACONU" TULNICI

RURAL

LEPŞA

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL LEPSA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR17982.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALARACOASA

RURAL

MĂRĂŞTI

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL MARASTI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR15742.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALACHIOJDENI

RURAL

LUNCILE

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL LUNCILE

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR14952.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION CRISTIAN"ANDREIASU DE JOS

RURAL

ANDREIAŞUDE JOS

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL ANDREIASU DE

JOS 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR14962.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION CRISTIAN"ANDREIASU DE JOS

RURAL

RĂCHITAŞU

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL RACHITASU

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 41 / 103

Page 42: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

PRESCOLAR15282.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALAMAICANESTI

RURAL

RÂMNICENI

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL RIMNICENI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTDaca serealizeazaplanul de

scolarizare.

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR12852.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALAFITIONESTI

RURAL

FITIONEŞTI

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL NR.2

FITIONESTI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR19522.Nu

1. Nu

URBAN

FOCŞANI

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.2

FOCSANI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTDACA SE VAREALIZA

PLANUL DESCOLARIZA

RE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR13082.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALANR.2 MARASESTI

URBAN

CĂLIMĂNEŞTI

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL CALIMANESTI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

0/0

VACANT

POSTRETRASPENTRU

NEREALIZAREA

PLANULUIDE

SCOLARIZARE

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR16272.Nu

1. Nu

LICEUL TEORETIC"GRIGORE GHEBA"

DUMITRESTI

RURAL

DUMITREŞTII DE SUS

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL DUMITRESTII

DE SUS 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR16282.Nu

1. Nu

LICEUL TEORETIC"GRIGORE GHEBA"

DUMITRESTI

RURAL

DUMITREŞTII-FAŢĂ

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL DUMITRESTI-

FATA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 42 / 103

Page 43: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

PRESCOLAR16722.Nu

1. Nu

URBAN

FOCŞANI

LICEUL TEHNOLOGIC"G.G. LONGINESCU"

FOCSANI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATREZERVATDIRECTORGRADINITA

1VLADCAMELIA

1. Da

3 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR10122.Nu

1. Nu

URBAN

FOCŞANI

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.1

FOCSANI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATPENSIONARREVIZUIBIL

2018

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR19882.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALA"ALEXANDRU VLAHUTA"

GUGESTI

RURAL

GUGEŞTI

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT GUGESTI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR19892.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALACAMPURI

RURAL

CÂMPURI

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL NR.2 CAMPURI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

2 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR19752.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALASPULBER

RURAL

PĂVĂLARI

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL PAVALARI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR19842.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALA"DR. COSTICA BALAN"

POIANA CRISTEI

RURAL

MAHRIU

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL MAHRIU

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 43 / 103

Page 44: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

PRESCOLAR19852.Nu

1. Nu

URBAN

MĂRĂŞEŞTI

SCOALA GIMNAZIALANR.2 MARASESTI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

0/0

VACANTeronat

introdus

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR15892.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

ODOBEŞTI

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.1

ODOBESTI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATConcediumedical

sarcina silehuzieMOISE(TIRLA)SIMONA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR10752.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALASINDRILARI

RURAL

ŞINDRILARI

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL NR.3

SINDRILARI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR10772.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALASINDRILARI

RURAL

RĂIUŢI

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL RAIUTI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR16292.Nu

1. Nu

LICEUL TEORETIC"GRIGORE GHEBA"

DUMITRESTI

RURAL

POIENIŢA

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL POIENITA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR20432.Nu

1. Nu

URBAN

ADJUD

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "JOVIAL"

ADJUD 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 44 / 103

Page 45: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

PRESCOLAR10762.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALABOGHESTI

RURAL

PRISECANI

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL PRISECANI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR12112.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALAVIRTESCOIU

RURAL

FARAOANELE

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL FARAOANELE

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

0/0

VACANTpost retraspentru

nerealizareaplanului

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR13572.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALA"ION DIACONU" TULNICI

RURAL

COZA

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL COZA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR20382.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALANR.2 BORDEASCA VECHE

RURAL

TĂTĂRANU

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL TATARANU

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR15162.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALAHOMOCEA

RURAL

COSTIŞA

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL COSTISA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR16112.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALATIFESTI

RURAL

BĂTINEŞTI

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL BATINESTI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVAT

CCC

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 45 / 103

Page 46: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

PRESCOLAR17502.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALA"VASILE IFTIMESCU"

VALEA SARII

RURAL

COLACU

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL COLACU

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR17882.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALANR.2 BORDEASCA VECHE

RURAL

BORDEASCA NOUĂ

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL BORDEASCA

NOUA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR17892.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALANR.2 BORDEASCA VECHE

RURAL

MĂRTINEŞTI

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL MARTINESTI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR15872.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

ODOBEŞTI

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.1

ODOBESTI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATREZERVAREDIRECTOR

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR17612.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALANANESTI

RURAL

CĂLIENIIVECHI

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL CALIENII VECHI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR19502.Nu

1. Nu

URBAN

FOCŞANI

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.2

FOCSANI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 46 / 103

Page 47: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

PRESCOLAR20392.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALANR.2 MARASESTI

URBAN

CĂLIMĂNEŞTI

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL CALIMANESTI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

RROMANI)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL15922.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

COLEGIUL TEHNIC "IONMINCU" FOCSANI

2. NuELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL13032.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

COLEGIUL TEHNIC "IONMINCU" FOCSANI

2. NuELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI 9/0

REZERVATREZERVAREDIRECTOR

1. Nu

3 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL16372.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

COLEGIUL TEHNIC"EDMOND NICOLAU"

FOCSANI 2. NuELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI 18/0

REZERVATREZERVATINSPECTOR

MEN

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL16352.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

COLEGIUL TEHNIC"EDMOND NICOLAU"

FOCSANI 2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /ELECTROMECANICA 9/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

POSTLICEAL10152.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

SCOALA POSTLICEALASANITARA "VASILE

ALECSANDRI" FOCSANI 2. NuFARMACIE

18/0

VACANT

1. Da

3 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL19972.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JARIŞTEA

SCOALA GIMNAZIALAJARISTEA

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL17732.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VULTURU

SCOALA GIMNAZIALAVULTURU

2. NuFIZICA

10/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 47 / 103

Page 48: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

LICEAL19272.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

COLEGIUL TEHNIC AUTO"TRAIAN VUIA" FOCSANI

2. NuFIZICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12802.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GĂGEŞTI

SCOALA GIMNAZIALAGAGESTI

2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL15762.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

MĂRĂŞEŞTI

LICEUL TEHNOLOGIC"EREMIA GRIGORESCU"

MARASESTI 2. NuFIZICA

18/0

REZERVATRezervareMEN

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL19962.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

CENTRUL SCOLARPENTRU EDUCATIEINCLUZIVA "ELENADOAMNA" FOCSANI

2. NuFIZICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

COMUNICAREIN LIMBAJMIMICO-GESTUAL

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18792.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NEGRILEŞTI

SCOALA GIMNAZIALA"DUMITRU PRICOP"

NEGRILESTI 2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL17192.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PĂUNEŞTI

SCOALA GIMNAZIALAPAUNESTI

2. NuFIZICA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15662.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CHIOJDENI

SCOALA GIMNAZIALACHIOJDENI

2. NuFIZICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL17152.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

SCOALA GIMNAZIALA"ION BASGAN" FOCSANI

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL11552.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"REGINA MARIA"

VINTILEASCARURAL

BAHNELE

SCOALA GIMNAZIALA"PICTOR MIHAIL

BALASESCU" BAHNELE 2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 48 / 103

Page 49: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

GIMNAZIAL12532.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SLOBOZIABRADULUI

SCOALA GIMNAZIALASLOBOZIA BRADULUI

2. NuFIZICA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13602.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TULNICI

SCOALA GIMNAZIALA"ION DIACONU" TULNICI

2. NuFIZICA

12/0

VACANTPTCONTINUIT

ATE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14712.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CÂMPURI

SCOALA GIMNAZIALACAMPURI

2. NuFIZICA

6/0

REZERVATRezervattitular.

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL16362.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

COLEGIUL TEHNIC"EDMOND NICOLAU"

FOCSANI 2. NuFIZICA

9/0

REZERVATREZERVATDIRECTORADJUNCT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL19982.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NISTOREŞTI

SCOALA GIMNAZIALANISTORESTI

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

CHIMIE6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL20262.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PANCIU

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU IOAN CUZA"

PANCIU 2. NuFIZICA

8/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL20282.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DRAGOSLOVENI

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION MEHEDINTI"

SOVEJA 2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL11132.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BĂLEŞTI

SCOALA GIMNAZIALABALESTI

2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12722.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NEREJUMIC

SCOALA GIMNAZIALANEREJU MIC

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 49 / 103

Page 50: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

GIMNAZIAL15022.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ANDREIAŞUDE JOS

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION CRISTIAN"ANDREIASU DE JOS 2. Nu

FIZICA8/0

VACANTPJ +

Structuri

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18712.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VRÂNCIOAIA

SCOALA GIMNAZIALA"NECULAI JECHIANU"

VRINCIOAIA 2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15182.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALAMAICANESTI

RURAL

RÂMNICENI

SCOALA GIMNAZIALARIMNICENI

2. NuFIZICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12182.Nu

1. Nu

RURAL

VÂRTEŞCOIU

SCOALA GIMNAZIALAVIRTESCOIU

2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA

Limba română

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12052.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JITIA

SCOALA GIMNAZIALAJITIA

2. NuFIZICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13472.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIORĂŞTI

SCOALA GIMNAZIALA"IONEL SARBU" CIORASTI

2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16122.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŢIFEŞTI

SCOALA GIMNAZIALATIFESTI

2. NuFIZICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL17312.Nu

1. Nu

URBAN

FOCŞANI

SCOALA GIMNAZIALANR.7 FOCSANI

2. NuFIZICA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA

Limba română

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL17322.Nu

1. Nu

RURAL

BÂRSEŞTI

SCOALA GIMNAZIALA"STEFAN CEL MARE"

BIRSESTI 2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA

Limba română

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 50 / 103

Page 51: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

GIMNAZIAL20272.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FITIONEŞTI

SCOALA GIMNAZIALAFITIONESTI

2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL17742.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALAVULTURU

RURAL

HÂNGULEŞTI

SCOALA GIMNAZIALAHINGULESTI

2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13292.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"PRINCIPELE SERBANGHICA SI PRINCIPESA

ARISTITA GHICA" SIHLEARURAL

BOGZA

SCOALA GIMNAZIALABOGZA

2. NuFIZICA - CHIMIE

6/0

REZERVATREZERVAREDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13732.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"DR. COSTICA BALAN"

POIANA CRISTEIRURAL

TÂRÂTU

SCOALA GIMNAZIALATIRITU

2. NuFIZICA - CHIMIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL14222.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

CENTRUL SCOLARPENTRU EDUCATIEINCLUZIVA "ELENADOAMNA" FOCSANI

2. NuFIZICA - STIINTE

13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

COMUNICAREIN LIMBAJMIMICO-GESTUAL

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10662.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HOMOCEA

SCOALA GIMNAZIALAHOMOCEA

2. NuGEOGRAFIE

13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18732.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"NECULAI JECHIANU"

VRINCIOAIARURAL

SPINEŞTI

SCOALA GIMNAZIALASPINESTI

2. NuGEOGRAFIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL20202.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

SCOALA GIMNAZIALA"NICOLAE IORGA"

FOCSANI 2. NuGEOGRAFIE

8/0

REZERVATREZERVAREDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL20192.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

CENTRUL SCOLARPENTRU EDUCATIEINCLUZIVA "ELENADOAMNA" FOCSANI

2. NuGEOGRAFIE

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

COMUNICAREIN LIMBAJMIMICO-GESTUAL

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 51 / 103

Page 52: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

LICEAL11862.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

COLEGIUL NATIONAL"UNIREA" FOCSANI

2. NuGEOGRAFIE

1/0

VACANTPropuspentru

continuitate

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL13792.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DUMITREŞTI

LICEUL TEORETIC"GRIGORE GHEBA"

DUMITRESTI 2. NuGEOGRAFIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL17372.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MILCOVUL

SCOALA GIMNAZIALAMILCOVUL

2. NuGEOGRAFIE

0/0

REZERVATLUATE DETITULAR

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13142.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

NĂRUJA

SCOALA GIMNAZIALA"BARBU STEFANESCU

DELAVRANCEA" NARUJA 2. NuGEOGRAFIE

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13162.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

SCOALA GIMNAZIALA"DUILIU ZAMFIRESCU"

FOCSANI 2. NuGEOGRAFIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL13942.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PANCIU

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU IOAN CUZA"

PANCIU 2. NuGEOGRAFIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15222.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALAHOMOCEA

RURAL

LESPEZI

SCOALA GIMNAZIALALESPEZI

2. NuGEOGRAFIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL19362.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PĂULEŞTI

SCOALA GIMNAZIALAPAULESTI

2. NuGEOGRAFIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18722.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VRÂNCIOAIA

SCOALA GIMNAZIALA"NECULAI JECHIANU"

VRINCIOAIA 2. NuGEOGRAFIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 52 / 103

Page 53: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

LICEAL20232.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ODOBEŞTI

LICEUL TEHNOLOGICODOBESTI

2. NuINDUSTRIEALIMENTARA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL16662.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ODOBEŞTI

LICEUL TEHNOLOGICODOBESTI

2. NuINDUSTRIEALIMENTARA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12322.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SPULBER

SCOALA GIMNAZIALASPULBER

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

SPECIALPRIMAR1428

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

CENTRUL SCOLARPENTRU EDUCATIEINCLUZIVA "ELENADOAMNA" FOCSANI

2. NuINVATATOR

ITINERANT SI DESPRIJIN/INSTITUTOR

ITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

SPECIALPRIMAR/PROFESORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTULSPECIAL PRIMAR

16/0

VACANTSCOALA

HOMOCEA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

SPECIALPRIMAR1608

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂICĂNEŞTI

CENTRUL SCOLARPENTRU EDUCATIE

INCLUZIVA MAICANESTI 2. NuINVATATOR-

EDUCATOR/INSTITUTOR-

EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATOR

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

SPECIALPRIMAR1606

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂICĂNEŞTI

CENTRUL SCOLARPENTRU EDUCATIE

INCLUZIVA MAICANESTI 2. NuINVATATOR-

EDUCATOR/INSTITUTOR-

EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATOR

20/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

SPECIALPRIMAR1609

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂICĂNEŞTI

CENTRUL SCOLARPENTRU EDUCATIE

INCLUZIVA MAICANESTI 2. NuINVATATOR-

EDUCATOR/INSTITUTOR-

EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATOR

20/0

REZERVATtitulardetasat ininteresul

invatamantului

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

SPECIALPRIMAR1610

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂICĂNEŞTI

CENTRUL SCOLARPENTRU EDUCATIE

INCLUZIVA MAICANESTI 2. NuINVATATOR-

EDUCATOR/INSTITUTOR-

EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATOR

20/0

REZERVATtitular desatin interesul

invatamantului

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 53 / 103

Page 54: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

SPECIALPRIMAR1436

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MIHĂLCENI

CENTRUL SCOLARPENTRU EDUCATIE

INCLUZIVA MIHALCENI 2. NuINVATATOR-

EDUCATOR/INSTITUTOR-

EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATOR

16/0

VACANTDaca seformeazagrupa 0

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

SPECIALPRIMAR1437

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MIHĂLCENI

CENTRUL SCOLARPENTRU EDUCATIE

INCLUZIVA MIHALCENI 2. NuINVATATOR-

EDUCATOR/INSTITUTOR-

EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATOR

16/0

VACANTDACA SEFORMEAZA

GRUPA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

SPECIALPRIMAR1435

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MIHĂLCENI

CENTRUL SCOLARPENTRU EDUCATIE

INCLUZIVA MIHALCENI 2. NuINVATATOR-

EDUCATOR/INSTITUTOR-

EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATOR

16/0

REZERVATREZERVATPENSIONARREVIZUIBIL

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR18072.Nu

1. Nu

RURAL

BORDEASCA VECHE

SCOALA GIMNAZIALANR.2 BORDEASCA VECHE

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR18412.Nu

1. Nu

RURAL

NĂRUJA

SCOALA GIMNAZIALA"BARBU STEFANESCU

DELAVRANCEA" NARUJA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR19702.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALA"PRINCIPELE SERBANGHICA SI PRINCIPESA

ARISTITA GHICA" SIHLEARURAL

BOGZA

SCOALA GIMNAZIALABOGZA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

2 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR18892.Nu

1. Nu

RURAL

NEGRILEŞTI

SCOALA GIMNAZIALA"DUMITRU PRICOP"

NEGRILESTI 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 54 / 103

Page 55: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

PRIMAR17902.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALANR.2 BORDEASCA VECHE

RURAL

TĂTĂRANU

SCOALA GIMNAZIALATATARANU

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTDACA SEREALIZEAZA

CLASAPREGATITO

ARE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR19722.Nu

1. Nu

scoala gimnaziala taratuRURAL

POIANACRISTEI

SCOALA GIMNAZIALA"DR. COSTICA BALAN"

POIANA CRISTEI 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR20302.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALANR.2 MARASESTI

URBAN

HARET

SCOALA PRIMARA HARET

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR10792.Nu

1. Nu

RURAL

BOGHEŞTI

SCOALA GIMNAZIALABOGHESTI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR10832.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALASINDRILARI

RURAL

ŞINDRILARI

SCOALA PRIMARA NR.2SINDRILARI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR10852.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALASINDRILARI

RURAL

ŞINDRILARI

SCOALA PRIMARA NR.3SINDRILARI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 55 / 103

Page 56: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

PRIMAR16302.Nu

1. Nu

LICEUL TEORETIC"GRIGORE GHEBA"

DUMITRESTI

RURAL

DUMITREŞTII-FAŢĂ

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL DUMITRESTI-

FATA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR18572.STEP BY STEP

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALA"NECULAI JECHIANU"

VRINCIOAIA

RURAL

MUNCEI

SCOALA PRIMARAMUNCEI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR10882.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALASINDRILARI

RURAL

URSOAIA

SCOALA PRIMARAURSOAIA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR13622.Nu

1. Nu

RURAL

POIANACRISTEI

SCOALA GIMNAZIALA"DR. COSTICA BALAN"

POIANA CRISTEI 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTCLASAPREGATITO

ARE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR13902.Nu

1. Nu

URBAN

PANCIU

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU IOAN CUZA"

PANCIU 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTContinuitate

Ion Nusa

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR12142.Nu

1. Nu

RURAL

VÂRTEŞCOIU

SCOALA GIMNAZIALAVIRTESCOIU

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTCONTINUIT

ATE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 56 / 103

Page 57: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

PRIMAR12392.Nu

1. Nu

RURAL

SLOBOZIABRADULUI

SCOALA GIMNAZIALASLOBOZIA BRADULUI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR14672.Nu

1. Nu

RURAL

CÂMPURI

SCOALA GIMNAZIALACAMPURI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR15412.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALARUGINESTI

RURAL

ANGHELEŞTI

SCOALA GIMNAZIALAANGHELESTI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR12212.Nu

1. Nu

RURAL

SURAIA

SCOALA GIMNAZIALASURAIA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR13192.Nu

1. Nu

RURAL

SIHLEA

SCOALA GIMNAZIALA"PRINCIPELE SERBANGHICA SI PRINCIPESA

ARISTITA GHICA" SIHLEA2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

18/0

VACANTPOSTULESTE LASCOALA

PRIMARACAIATA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR13202.Nu

1. Nu

RURAL

SIHLEA

SCOALA GIMNAZIALA"PRINCIPELE SERBANGHICA SI PRINCIPESA

ARISTITA GHICA" SIHLEA2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

18/0

VACANTPOSTULESTE LASCOALA

PRIMARACAIATA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 57 / 103

Page 58: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

PRIMAR13892.Nu

1. Nu

URBAN

PANCIU

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU IOAN CUZA"

PANCIU 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR14092.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

FOCŞANI

LICEUL PEDAGOGIC"SPIRU HARET" FOCSANI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

CURSURIALTERNATIVA STEP-BY-

STEP,CURSURI

CLASAPREGATITO

ARE

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR14112.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

FOCŞANI

LICEUL PEDAGOGIC"SPIRU HARET" FOCSANI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

CURSURIALTERNATIVA STEP-BY-

STEP,CURSURI

CLASAPREGATITO

ARE

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR12862.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALAFITIONESTI

RURAL

MĂNĂSTIOARA

SCOALA PRIMARAMANASTIOARA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR13212.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALA"PRINCIPELE SERBANGHICA SI PRINCIPESA

ARISTITA GHICA" SIHLEARURAL

VOETIN

SCOALA GIMNAZIALAVOETIN

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR13222.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALA"PRINCIPELE SERBANGHICA SI PRINCIPESA

ARISTITA GHICA" SIHLEARURAL

VOETIN

SCOALA GIMNAZIALAVOETIN

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 58 / 103

Page 59: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

PRIMAR13522.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALA"IONEL SARBU" CIORASTI

RURAL

MIHĂLCENI

SCOALA PRIMARAMIHALCENI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATPENSIONARREVIZUIBIL

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR13562.Nu

1. Nu

RURAL

SLOBOZIACIORĂŞTI

SCOALA GIMNAZIALA"IOAN VODA CEL VITEAZ"

SLOBOZIA CIORASTI 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATCCC PREDAPANA LA 03FEBRUARIE

2018

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR14662.Nu

1. Nu

RURAL

CÂMPURI

SCOALA GIMNAZIALACAMPURI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR14982.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION CRISTIAN"ANDREIASU DE JOS

RURAL

RĂCHITAŞU

SCOALA PRIMARA NR.1RACHITASU

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR17062.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALAGURA CALITEI

RURAL

DEALULLUNG

SCOALA PRIMARA DEALULUNG

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR19582.Nu

1. Nu

URBAN

ODOBEŞTI

LICEUL TEORETIC"DUILIU ZAMFIRESCU"

ODOBESTI 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

2 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 59 / 103

Page 60: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

PRIMAR19542.Nu

1. Nu

RURAL

SIHLEA

SCOALA GIMNAZIALA"PRINCIPELE SERBANGHICA SI PRINCIPESA

ARISTITA GHICA" SIHLEA2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

2 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR20412.Nu

1. Nu

RURAL

SLOBOZIABRADULUI

SCOALA GIMNAZIALASLOBOZIA BRADULUI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR17532.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALANISTORESTI

RURAL

ROMĂNEŞTI

SCOALA PRIMARAROMANESTI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR17622.Nu

1. Nu

RURAL

NĂNEŞTI

SCOALA GIMNAZIALANANESTI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTDaca serealizeazaplanul de

scolarizare

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR17522.Nu

1. Nu

RURAL

NISTOREŞTI

SCOALA GIMNAZIALANISTORESTI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATRezervatprimar

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR19572.Nu

1. Nu

RURAL

NĂNEŞTI

SCOALA GIMNAZIALANANESTI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 60 / 103

Page 61: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

PRIMAR19302.Nu

1. Nu

RURAL

PĂULEŞTI

SCOALA GIMNAZIALAPAULESTI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR19802.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALACHIOJDENI

RURAL

LUNCILE

SCOALA PRIMARALUNCILE

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR18392.Nu

1. Nu

RURAL

VÂNĂTORI

SCOALA GIMNAZIALAVINATORI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTREZERVATVICEPRIMA

R

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR12232.Nu

1. Nu

RURAL

SURAIA

SCOALA GIMNAZIALASURAIA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATTITULARUL

IN CCC

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR11102.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALATANASOAIA

RURAL

VLADNICUDE SUS

SCOALA PRIMARAVLADNICU DE SUS

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR11112.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALATANASOAIA

RURAL

CĂLIMĂNEASA

SCOALA PRIMARACALIMANEASA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

0/0

VACANTpost retraspentru

nerealizareaplanului descolarizare

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 61 / 103

Page 62: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

PRIMAR12582.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALANR.1 MERA

RURAL

LIVADA

SCOALA PRIMARA LIVADA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR12892.Nu

1. Nu

RURAL

DRAGOSLOVENI

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION MEHEDINTI"

SOVEJA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

3 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR10302.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALA"PRINCIPELE RADU"

ADJUD

URBAN

ADJUDUVECHI

SCOALA GIMNAZIALAADJUDU VECHI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR13612.Nu

1. Nu

RURAL

POIANACRISTEI

SCOALA GIMNAZIALA"DR. COSTICA BALAN"

POIANA CRISTEI 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTPOSTULESTE LADEALUL

CUCULUI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR17992.Nu

1. Nu

RURAL

RĂCOASA

SCOALA GIMNAZIALARACOASA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR18692.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALAVIZANTEA RAZASEASCA

RURAL

LIVEZILE

SCOALA PRIMARALIVEZILE

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 62 / 103

Page 63: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

PRIMAR10862.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALASINDRILARI

RURAL

RĂIUŢI

SCOALA PRIMARA RAIUTI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR18562.STEP BY STEP

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALA"NECULAI JECHIANU"

VRINCIOAIA

RURAL

SPINEŞTI

SCOALA GIMNAZIALASPINESTI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR19012.Nu

1. Nu

SCOALA PRIMARA DOAGAFABRICAURBAN

MĂRĂŞEŞTI

SCOALA GIMNAZIALANR.2 MARASESTI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

0/0

VACANTpost retraspentru

nerealizeazaplanul de

scolarizare

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR19662.Nu

1. Nu

RURAL

SLOBOZIABRADULUI

SCOALA GIMNAZIALASLOBOZIA BRADULUI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR18422.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALA"BARBU STEFANESCU

DELAVRANCEA" NARUJA

RURAL

PODUNĂRUJEI

SCOALA PRIMARA PODUNARUJEI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR18522.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALANR.2 MARASESTI

URBAN

SIRETU

SCOALA PRIMARA SIRETU

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 63 / 103

Page 64: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

PRIMAR16932.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALAVIZANTEA RAZASEASCA

RURAL

VIZANTEAMĂNĂSTIRE

ASCĂ

SCOALA GIMNAZIALAVIZANTEA

MANASTIREASCA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR19592.Nu

1. Nu

RURAL

SLOBOZIABRADULUI

SCOALA GIMNAZIALASLOBOZIA BRADULUI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR19692.Nu

1. Nu

RURAL

SLOBOZIABRADULUI

SCOALA GIMNAZIALASLOBOZIA BRADULUI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR19712.Nu

1. Nu

RURAL

SLOBOZIABRADULUI

SCOALA GIMNAZIALASLOBOZIA BRADULUI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR18202.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALAJARISTEA

RURAL

PĂDURENI

SCOALA PRIMARAPADURENI / JARISTEA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTClasapregatitoare

clasa II

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR18212.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALAJARISTEA

RURAL

VĂRSĂTURA

SCOALA PRIMARAVARSATURA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTClasa dublu

simultan

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 64 / 103

Page 65: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

PRIMAR12362.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALASPULBER

RURAL

CARŞOCHEŞTI-

CORĂBIŢA

SCOALA PRIMARACARSOCHESTI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVAT

CCC

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR14972.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION CRISTIAN"ANDREIASU DE JOS

RURAL

ANDREIAŞUDE SUS

SCOALA GIMNAZIALAANDREIASU DE SUS

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR15262.Nu

1. Nu

RURAL

MĂICĂNEŞTI

SCOALA GIMNAZIALAMAICANESTI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR15272.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALAMAICANESTI

RURAL

RÂMNICENI

SCOALA GIMNAZIALARIMNICENI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTDaca serealizeazaplanul de

scolarizare.

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR12572.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALANR.1 MERA

RURAL

LIVADA

SCOALA PRIMARA LIVADA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTPENSIONARREVIZUIBIL

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR12882.Nu

1. Nu

RURAL

DRAGOSLOVENI

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION MEHEDINTI"

SOVEJA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 65 / 103

Page 66: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

PRIMAR13102.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALANR.2 MARASESTI

URBAN

CĂLIMĂNEŞTI

SCOALA PRIMARACALIMANESTI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR13112.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALANR.2 MARASESTI

URBAN

PĂDURENI

SCOALA PRIMARAPADURENI / MARASESTI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

0/0

VACANT

POSTRETRASPENTRU

NEREALIZAREA

PLANULUIDE

SCOLARIZARE

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR13632.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALA"DR. COSTICA BALAN"

POIANA CRISTEI

RURAL

TÂRÂTU

SCOALA GIMNAZIALATIRITU

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR11652.Nu

1. Nu

RURAL

PLOSCUŢENI

SCOALA GIMNAZIALAPLOSCUTENI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATConcediuCrestere

Copil PaluSimona Seintoarce pe1.februarie

2018

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR11732.Nu

1. Nu

RURAL

BILIEŞTI

SCOALA GIMNAZIALANR.1 BILIESTI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR10312.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALA"PRINCIPELE RADU"

ADJUD

URBAN

ADJUDUVECHI

SCOALA GIMNAZIALAADJUDU VECHI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 66 / 103

Page 67: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

PRIMAR18582.STEP BY STEP

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALA"NECULAI JECHIANU"

VRINCIOAIA

RURAL

BODEŞTI

SCOALA PRIMARABODESTI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR11512.Nu

1. Nu

SCOALA GIMNAZIALA"REGINA MARIA"

VINTILEASCA

RURAL

BAHNELE

SCOALA GIMNAZIALA"PICTOR MIHAIL

BALASESCU" BAHNELE 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

2 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR19622.Nu

1. Nu

RURAL

SLOBOZIABRADULUI

SCOALA GIMNAZIALASLOBOZIA BRADULUI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PRIMAR19632.Nu

1. Nu

RURAL

SLOBOZIABRADULUI

SCOALA GIMNAZIALASLOBOZIA BRADULUI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

11962.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

LICEUL DE ARTA"GHEORGHE

TATTARESCU" FOCSANI 2. NuISTORIA MUZICII

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

STUDIITEORETICE(TEORIE -

SOLFEGIU -DICTEU;

ARMONIE;ISTORIA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10592.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VINTILEASCA

SCOALA GIMNAZIALA"REGINA MARIA"

VINTILEASCA 2. Nu

ISTORIE9/0

REZERVATREZERVAREDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

5 ORE ISTORIE (4 ORELA BAHNELE UNA LA

VINTILEASCA4 ORE DE CIVICA (2

VINTILEASCA 6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL19352.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PĂULEŞTI

SCOALA GIMNAZIALAPAULESTI

2. NuISTORIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 67 / 103

Page 68: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

LICEAL20242.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂICĂNEŞTI

CENTRUL SCOLARPENTRU EDUCATIE

INCLUZIVA MAICANESTI 2. NuISTORIE

8/0

VACANT

1. Nu

2 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL11872.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

COLEGIUL NATIONAL"UNIREA" FOCSANI

2. NuISTORIE

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL19492.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CÂMPINEANCA

SCOALA GIMNAZIALA"IOAN CIMPINEANU"

CIMPINEANCA 2. NuISTORIE

9/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

TÎRTANVALENTINA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

CULTURA CIVICAEDUCATIE SOCIALA 6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL16232.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

COLEGIUL ECONOMIC"MIHAIL KOGALNICEANU"

FOCSANI 2. NuISTORIE

9/0

REZERVATREZERVATINSPECTORGENERAL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18782.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NEGRILEŞTI

SCOALA GIMNAZIALA"DUMITRU PRICOP"

NEGRILESTI 2. NuISTORIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18432.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NĂRUJA

SCOALA GIMNAZIALA"BARBU STEFANESCU

DELAVRANCEA" NARUJA 2. NuISTORIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL16702.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ODOBEŞTI

LICEUL TEHNOLOGICODOBESTI

2. NuISTORIE

10/0

REZERVATREZERVAREDIRECTOR

TAMANNELU

1. Nu

3 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL20402.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SLOBOZIACIORĂŞTI

SCOALA GIMNAZIALA"IOAN VODA CEL VITEAZ"

SLOBOZIA CIORASTI 2. NuISTORIE

9/0

VACANTCULTURA

CIVICA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

CULTURA CIVICA6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13722.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"DR. COSTICA BALAN"

POIANA CRISTEIRURAL

TÂRÂTU

SCOALA GIMNAZIALATIRITU

2. NuISTORIE - GEOGRAFIE

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 68 / 103

Page 69: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

LICEAL16482.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIDRA

LICEUL "SIMIONMEHEDINTI" VIDRA

2. NuISTORIE - GEOGRAFIE

5/0

REZERVATREZERVATDIRECTORADJUNCT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL11662.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BOGHEŞTI

SCOALA GIMNAZIALABOGHESTI

2. Nu

ISTORIE - GEOGRAFIE14/1

VACANT

6 ore TC + 1ora optional

Istorie5 ore TCGeografie2 ore TCCulturacivica

1 ore TCEducatiesociala

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10892.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BOGHEŞTI

SCOALA GIMNAZIALABOGHESTI

2. NuLIMBA ENGLEZA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL10192.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ADJUD

COLEGIUL NATIONAL"EMIL BOTTA" ADJUD

2. NuLIMBA ENGLEZA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL11012.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞINDRILARI

SCOALA GIMNAZIALASINDRILARI

2. NuLIMBA ENGLEZA

8/0

VACANTPECOMUNA-

STRUCTURICICLULPRIMAR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL11142.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PLOSCUŢENI

SCOALA GIMNAZIALAPLOSCUTENI

2. Nu

LIMBA ENGLEZA16/0

VACANT

12 ore nivelgimnazial

ScoalaGimnaziala

Ploscuteni; 4ore nivelprimarScoala

PrimaraArgea

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10612.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HOMOCEA

SCOALA GIMNAZIALAHOMOCEA

2. NuLIMBA ENGLEZA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL19122.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALANR.2 MARASESTI

URBAN

PĂDURENI

SCOALA PRIMARAPADURENI / MARASESTI

2. NuLIMBA ENGLEZA

0/0

VACANTNEREALIZARE PLAN

SCOLARIZARE

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 69 / 103

Page 70: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

GIMNAZIAL19312.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PĂULEŞTI

SCOALA GIMNAZIALAPAULESTI

2. NuLIMBA ENGLEZA

11/0

VACANT3 ORE

PRIMARPAULESTI

SI 2 PRIMARFUNDATUR

A

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18832.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALANR.2 MARASESTI

URBAN

CĂLIMĂNEŞTI

SCOALA PRIMARACALIMANESTI

2. NuLIMBA ENGLEZA

3/0

VACANT3 ORE LACICLULPRIMAR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15172.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALAHOMOCEA

RURAL

COSTIŞA

SCOALA PRIMARACOSTISA

2. NuLIMBA ENGLEZA

2/0

VACANTPRIMARSCOALACOSTISA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15622.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TÂMBOEŞTI

SCOALA GIMNAZIALATIMBOESTI

2. NuLIMBA ENGLEZA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15442.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALARUGINESTI

RURAL

ANGHELEŞTI

SCOALA GIMNAZIALAANGHELESTI

2. NuLIMBA ENGLEZA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12962.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NEREJU

SCOALA GIMNAZIALA"DIMITRIE GUSTI"

NEREJU 2. NuLIMBA ENGLEZA

5/0

VACANT

Pe comuna

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13022.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

POIANACRISTEI

SCOALA GIMNAZIALA"DR. COSTICA BALAN"

POIANA CRISTEI 2. NuLIMBA ENGLEZA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL20052.Nu

1. Nu

Limba română

SCOala CindestiRURAL

DUMBRĂVENI

SCOALA GIMNAZIALA"DUILIU ZAMFIRESCU"

DUMBRAVENI 2. NuLIMBA ENGLEZA

9/0

VACANTorele sunt la

Candesti

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15752.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

MĂRĂŞEŞTI

LICEUL TEHNOLOGIC"EREMIA GRIGORESCU"

MARASESTI 2. NuLIMBA ENGLEZA

18/0

REZERVAT12 orerezervatdirector

6 ore vacant

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 70 / 103

Page 71: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

GIMNAZIAL13442.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIORĂŞTI

SCOALA GIMNAZIALA"IONEL SARBU" CIORASTI

2. NuLIMBA ENGLEZA

11/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13452.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"IONEL SARBU" CIORASTI

RURAL

MIHĂLCENI

SCOALA PRIMARAMIHALCENI

2. NuLIMBA ENGLEZA

4/0

VACANT4 ORE

PRIMAR

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL13922.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PANCIU

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU IOAN CUZA"

PANCIU 2. NuLIMBA ENGLEZA

18/0

REZERVATCCC

12.02.2018

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16992.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GURACALIŢEI

SCOALA GIMNAZIALAGURA CALITEI

2. NuLIMBA ENGLEZA

13/0

VACANTPE COMUNA

5 ORE -CICLUL

PRIMAR SI 8ORE -

CICLULGIMNAZIAL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL17552.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NISTOREŞTI

SCOALA GIMNAZIALANISTORESTI

2. NuLIMBA ENGLEZA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL20072.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ADJUD

COLEGIUL TEHNIC"GHEORGHE BALS" ADJUD

2. NuLIMBA ENGLEZA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL19482.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

LICEUL PEDAGOGIC"SPIRU HARET" FOCSANI

2. NuLIMBA ENGLEZA

16/0

REZERVATREZERVAREDEPUTATTALVAR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL20142.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DRAGOSLOVENI

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION MEHEDINTI"

SOVEJA 2. NuLIMBA ENGLEZA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL20132.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CÂMPURI

SCOALA GIMNAZIALACAMPURI

2. NuLIMBA ENGLEZA

9/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 71 / 103

Page 72: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

GIMNAZIAL12332.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SPULBER

SCOALA GIMNAZIALASPULBER

2. NuLIMBA ENGLEZA

13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL11692.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"PRINCIPELE RADU"

ADJUDURBAN

ADJUDUVECHI

SCOALA GIMNAZIALAADJUDU VECHI

2. NuLIMBA ENGLEZA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10982.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALATANASOAIA

RURAL

FELDIOARA

SCOALA GIMNAZIALAFELDIOARA

2. NuLIMBA ENGLEZA

2/0

VACANTOre la nivel

primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL11122.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BĂLEŞTI

SCOALA GIMNAZIALABALESTI

2. NuLIMBA ENGLEZA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13302.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"PRINCIPELE SERBANGHICA SI PRINCIPESA

ARISTITA GHICA" SIHLEARURAL

VOETIN

SCOALA GIMNAZIALAVOETIN

2. NuLIMBA ENGLEZA

8/0

VACANT6 ORE SUNTLA PRIMAR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18632.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VRÂNCIOAIA

SCOALA GIMNAZIALA"NECULAI JECHIANU"

VRINCIOAIA 2. NuLIMBA ENGLEZA

8/0

VACANTconcediucrestere

copil

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18642.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"NECULAI JECHIANU"

VRINCIOAIARURAL

SPINEŞTI

SCOALA GIMNAZIALASPINESTI

2. NuLIMBA ENGLEZA

2/0

VACANTconcediucrestere

copil

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10492.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ADJUD

SCOALA GIMNAZIALA"MARESAL ALEXANDRU

AVERESCU" ADJUD 2. NuLIMBA ENGLEZA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 72 / 103

Page 73: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

GIMNAZIAL10622.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HOMOCEA

SCOALA GIMNAZIALAHOMOCEA

2. NuLIMBA ENGLEZA

18/0

VACANT

17 oreprimarScoala

GimnazialaHomocea

1 ora ScoalaGimnaziala

Lespezi

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL18352.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

COLEGIUL NATIONAL "AL.I. CUZA" FOCSANI

2. NuLIMBA ENGLEZA

5/0

REZERVATREZERVAREDIRECTORADJUNCT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10102.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

MĂRĂŞEŞTI

SCOALA GIMNAZIALANR.2 MARASESTI

2. NuLIMBA ENGLEZA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10972.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TĂNĂSOAIA

SCOALA GIMNAZIALATANASOAIA

2. NuLIMBA ENGLEZA

18/0

VACANT8 ore laprimar pecomuna

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10632.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HOMOCEA

SCOALA GIMNAZIALAHOMOCEA

2. NuLIMBA ENGLEZA

11/0

VACANT11 oreScoala

GimnazialaLespezi

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18972.Nu

1. Nu

Limba română

SCOALA PRIMARA DOAGAFABRICA

URBAN

MĂRĂŞEŞTI

SCOALA GIMNAZIALANR.2 MARASESTI

2. NuLIMBA ENGLEZA

0/0

VACANTNEREALIZARE PLAN

SCOLARIZARE

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12032.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JITIA

SCOALA GIMNAZIALAJITIA

2. NuLIMBA ENGLEZA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14882.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GOLOGANU

SCOALA GIMNAZIALA"PROF.GENERAL

GHEORGHE GHEORGHIU"GOLOGANU

2. NuLIMBA ENGLEZA

5/0

VACANTore la nivelul

primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14992.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ANDREIAŞUDE JOS

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION CRISTIAN"ANDREIASU DE JOS 2. Nu

LIMBA ENGLEZA18/0

VACANTPJ +

Structuri

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 73 / 103

Page 74: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

GIMNAZIAL15362.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PALTIN

SCOALA GIMNAZIALAPALTIN

2. NuLIMBA ENGLEZA

8/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12642.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NEREJUMIC

SCOALA GIMNAZIALANEREJU MIC

2. NuLIMBA ENGLEZA

18/0

REZERVAT

CCC

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12652.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA PRIMARA

CHIRICARIN 3 ORE,SCOALA GIMNAZIALA

NEREJU MIC 3 ORE

SCOALA GIMNAZIALANEREJU MIC

RURAL

BRĂDĂCEŞTI

SCOALA PRIMARABRADACESTI

2. Nu

LIMBA ENGLEZA11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12792.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GĂGEŞTI

SCOALA GIMNAZIALAGAGESTI

2. NuLIMBA ENGLEZA

6/0

VACANTOre nivelprimar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13672.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"DR. COSTICA BALAN"

POIANA CRISTEIRURAL

TÂRÂTU

SCOALA GIMNAZIALATIRITU

2. NuLIMBA ENGLEZA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

EMODERATE

SAUUSOARE)

10552.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂICĂNEŞTI

CENTRUL SCOLARPENTRU EDUCATIE

INCLUZIVA MAICANESTI 2. NuLIMBA ENGLEZA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

SPECIALLICEAL1419

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

CENTRUL SCOLARPENTRU EDUCATIEINCLUZIVA "ELENADOAMNA" FOCSANI

2. NuLIMBA ENGLEZA

8/0

VACANTContinuitateIonescuDaniela

1. Nu

1 ani

COMUNICAREIN LIMBAJMIMICO-GESTUAL

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18962.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALANR.2 MARASESTI

URBAN

HARET

SCOALA PRIMARA HARET

2. NuLIMBA ENGLEZA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL19112.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALANR.2 MARASESTI

URBAN

SIRETU

SCOALA PRIMARA SIRETU

2. NuLIMBA ENGLEZA

2/0

VACANT2 ORE -CICLULPRIMAR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 74 / 103

Page 75: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

GIMNAZIAL19672.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RĂSTOACA

SCOALA GIMNAZIALARASTOACA

2. NuLIMBA ENGLEZA

9/0

REZERVATTITULAR IN

CCC

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18142.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

STRĂOANE

SCOALA GIMNAZIALANR.1 STRAOANE

2. NuLIMBA ENGLEZA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL16332.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DUMITREŞTI

LICEUL TEORETIC"GRIGORE GHEBA"

DUMITRESTI 2. NuLIMBA ENGLEZA

12/0

VACANTPE RAZA

COMUNEI

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL20472.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OBREJIŢA

SCOALA GIMNAZIALAOBREJITA

2. NuLIMBA ENGLEZA -LIMBA FRANCEZA

18/0

REZERVATttitular(PatrascanuCatalina)in

ccc

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10842.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BOGHEŞTI

SCOALA GIMNAZIALABOGHESTI

2. Nu

LIMBA FRANCEZA16/0

VACANT

6 ore nivelprimarScoala

GimnazialăBoghesti; 8

ore nivelgimnazial

ScoalaGimnazialăBoghesti; 2

ore nivelprimarScoala

GimnazialăPrisecani

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL20462.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TÂMBOEŞTI

SCOALA GIMNAZIALATIMBOESTI

2. NuLIMBA FRANCEZA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10992.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALATANASOAIA

RURAL

FELDIOARA

SCOALA GIMNAZIALAFELDIOARA

2. NuLIMBA FRANCEZA

2/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL11032.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞINDRILARI

SCOALA GIMNAZIALASINDRILARI

2. NuLIMBA FRANCEZA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 75 / 103

Page 76: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

GIMNAZIAL13272.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"PRINCIPELE SERBANGHICA SI PRINCIPESA

ARISTITA GHICA" SIHLEARURAL

BOGZA

SCOALA GIMNAZIALABOGZA

2. NuLIMBA FRANCEZA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13462.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIORĂŞTI

SCOALA GIMNAZIALA"IONEL SARBU" CIORASTI

2. NuLIMBA FRANCEZA

8/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL11532.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"REGINA MARIA"

VINTILEASCARURAL

BAHNELE

SCOALA GIMNAZIALA"PICTOR MIHAIL

BALASESCU" BAHNELE 2. NuLIMBA FRANCEZA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15002.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ANDREIAŞUDE JOS

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION CRISTIAN"ANDREIASU DE JOS 2. Nu

LIMBA FRANCEZA10/0

VACANTPJ +

Structuri

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL17562.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NISTOREŞTI

SCOALA GIMNAZIALANISTORESTI

2. NuLIMBA FRANCEZA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18002.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RĂCOASA

SCOALA GIMNAZIALARACOASA

2. NuLIMBA FRANCEZA

18/0

REZERVATConcediucrestere

copil pana in1.07.2018

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL11092.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BĂLEŞTI

SCOALA GIMNAZIALABALESTI

2. NuLIMBA FRANCEZA

8/0

VACANT6 ORE-CICLUL

PRIMAR SI 2ORE-CICLULGIMNAZIAL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL11282.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ODOBEŞTI

LICEUL TEORETIC"DUILIU ZAMFIRESCU"

ODOBESTI 2. NuLIMBA FRANCEZA

18/0

REZERVATRezervatsenator

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10212.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞERBĂNEŞTI

SCOALA GIMNAZIALASERBANESTI

2. NuLIMBA FRANCEZA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 76 / 103

Page 77: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

GIMNAZIAL12782.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALAGAGESTI

RURAL

IVĂNCEŞTI

SCOALA PRIMARAIVANCESTI

2. NuLIMBA FRANCEZA

2/0

VACANT

PRIMAR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12932.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DRAGOSLOVENI

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION MEHEDINTI"

SOVEJA 2. NuLIMBA FRANCEZA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18772.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALANR.2 MARASESTI

URBAN

SIRETU

SCOALA PRIMARA SIRETU

2. NuLIMBA FRANCEZA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16912.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VRÂNCIOAIA

SCOALA GIMNAZIALA"NECULAI JECHIANU"

VRINCIOAIA 2. NuLIMBA FRANCEZA

6/0

REZERVATconcediucrestere

copilore pe

comuna

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL19322.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PĂULEŞTI

SCOALA GIMNAZIALAPAULESTI

2. NuLIMBA FRANCEZA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL17822.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

COLEGIUL TEHNIC"VALERIU D. COTEA"

FOCSANI 2. NuLIMBA FRANCEZA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL19932.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALAHOMOCEA

RURAL

LESPEZI

SCOALA GIMNAZIALALESPEZI

2. NuLIMBA FRANCEZA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10822.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TĂNĂSOAIA

SCOALA GIMNAZIALATANASOAIA

2. NuLIMBA FRANCEZA

6/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14892.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GOLOGANU

SCOALA GIMNAZIALA"PROF.GENERAL

GHEORGHE GHEORGHIU"GOLOGANU

2. NuLIMBA FRANCEZA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 77 / 103

Page 78: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

GIMNAZIAL15452.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RUGINEŞTI

SCOALA GIMNAZIALARUGINESTI

2. NuLIMBA FRANCEZA

16/0

VACANT

8 ora Sc.GimnazialaRuginesti

viabilitate 3ani

8 ore Sc.GimnazialaAnghelesti

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13262.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"PRINCIPELE SERBANGHICA SI PRINCIPESA

ARISTITA GHICA" SIHLEARURAL

VOETIN

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL VOETIN

2. NuLIMBA FRANCEZA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13682.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"DR. COSTICA BALAN"

POIANA CRISTEIRURAL

TÂRÂTU

SCOALA GIMNAZIALATIRITU

2. NuLIMBA FRANCEZA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14202.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

CENTRUL SCOLARPENTRU EDUCATIEINCLUZIVA "ELENADOAMNA" FOCSANI

2. NuLIMBA FRANCEZA

8/0

VACANTContinuitateIonescuDaniela

1. Nu

1 ani

COMUNICAREIN LIMBAJMIMICO-GESTUAL

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL11882.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

COLEGIUL NATIONAL"UNIREA" FOCSANI

2. NuLIMBA FRANCEZA -LIMBA ENGLEZA

14/0

REZERVATConcediucrestereacopilului

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL18012.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

COLEGIUL NATIONAL "AL.I. CUZA" FOCSANI

2. NuLIMBA GERMANA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL16322.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DUMITREŞTI

LICEUL TEORETIC"GRIGORE GHEBA"

DUMITRESTI 2. NuLIMBA LATINA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15432.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RUGINEŞTI

SCOALA GIMNAZIALARUGINESTI

2. NuLIMBA LATINA

2/0

VACANT1 ora Sc.

GimnazialaRuginesti1 ora Sc.

GimnazialaAnghelesti

1. Nu

2 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12902.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DRAGOSLOVENI

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION MEHEDINTI"

SOVEJA 2. NuLIMBA LATINA

1/0

REZERVATREZERVAT

CCC

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 78 / 103

Page 79: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

LICEAL11842.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

COLEGIUL NATIONAL"UNIREA" FOCSANI

2. NuLIMBA LATINA

8/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

1 ora Nivel gimnazial7 ore Nivel liceal 6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL17782.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

COLEGIUL TEHNIC"VALERIU D. COTEA"

FOCSANI 2. NuLIMBA LATINA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL19422.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PĂULEŞTI

SCOALA GIMNAZIALAPAULESTI

2. NuLIMBA LATINA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL18302.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

COLEGIUL NATIONAL "AL.I. CUZA" FOCSANI

2. NuLIMBA LATINA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18622.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"NECULAI JECHIANU"

VRINCIOAIARURAL

SPINEŞTI

SCOALA GIMNAZIALASPINESTI

2. NuLIMBA LATINA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10352.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"PRINCIPELE RADU"

ADJUDURBAN

ADJUDUVECHI

SCOALA GIMNAZIALAADJUDU VECHI

2. NuLIMBA LATINA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL16762.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

LICEUL TEHNOLOGIC"G.G. LONGINESCU"

FOCSANI 2. NuLIMBA LATINA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16982.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GURACALIŢEI

SCOALA GIMNAZIALAGURA CALITEI

2. NuLIMBA LATINA

1/0

VACANTREZERVAREDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL16642.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ODOBEŞTI

LICEUL TEORETIC"DUILIU ZAMFIRESCU"

ODOBESTI 2. NuLIMBA LATINA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 79 / 103

Page 80: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

LICEAL10042.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PANCIU

LICEUL TEORETIC "IOANSLAVICI" PANCIU

2. NuLIMBA LATINA

11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12452.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SLOBOZIABRADULUI

SCOALA GIMNAZIALASLOBOZIA BRADULUI

2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA

18/0

VACANT18 ORE LA

PRIMAR

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12432.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SLOBOZIABRADULUI

SCOALA GIMNAZIALASLOBOZIA BRADULUI

2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA

18/0

VACANT4 ORE LAPRIMAR

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12462.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SLOBOZIABRADULUI

SCOALA GIMNAZIALASLOBOZIA BRADULUI

2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA

18/0

VACANT

4 ore primar

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL18322.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

COLEGIUL NATIONAL "AL.I. CUZA" FOCSANI

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

0/0

REZERVATinspectorintors lacatedra

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18132.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DUMBRĂVENI

SCOALA GIMNAZIALA"DUILIU ZAMFIRESCU"

DUMBRAVENI 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

4/1

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12912.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DRAGOSLOVENI

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION MEHEDINTI"

SOVEJA 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

16/0

REZERVATREZERVATCCC

30.06.2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL17702.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VULTURU

SCOALA GIMNAZIALAVULTURU

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

4/0

REZERVATDegrevaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18612.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"NECULAI JECHIANU"

VRINCIOAIARURAL

SPINEŞTI

SCOALA GIMNAZIALASPINESTI

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 80 / 103

Page 81: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

GIMNAZIAL16972.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GURACALIŢEI

SCOALA GIMNAZIALAGURA CALITEI

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

4/0

VACANTREZERVAREDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18032.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CÂRLIGELE

SCOALA GIMNAZIALA"PROF. MIHAI SIMBOTIN"

CIRLIGELE 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

4/1

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL17252.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALATANASOAIA

RURAL

FELDIOARA

SCOALA GIMNAZIALAFELDIOARA

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

8/2

VACANT8 oreromana, 1latina si 1

ora cds

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13652.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"DR. COSTICA BALAN"

POIANA CRISTEIRURAL

TÂRÂTU

SCOALA GIMNAZIALATIRITU

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

LIMBA LATINA6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL19472.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

LICEUL TEHNOLOGIC"G.G. LONGINESCU"

FOCSANI 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL19922.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALAHOMOCEA

RURAL

LESPEZI

SCOALA GIMNAZIALALESPEZI

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL13802.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DUMITREŞTI

LICEUL TEORETIC"GRIGORE GHEBA"

DUMITRESTI 2. NuLIMBA SI LITERATURA

ROMANA -LITERATURAUNIVERSALA 0/0

VACANTdata latitulari

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL11782.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BILIEŞTI

SCOALA GIMNAZIALANR.1 BILIESTI

2. NuMATEMATICA

12/0

REZERVATRezervatprimar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 81 / 103

Page 82: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

GIMNAZIAL20422.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MOVILIŢA

SCOALA GIMNAZIALAMOVILITA

2. Nu

MATEMATICA20/0

REZERVAT

INPERIOADA 1SEPT 2017-

15NOIEMBRIE2017 PLATA

CU ORATITULAR INCM SI APOI

IN CCC

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13662.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"DR. COSTICA BALAN"

POIANA CRISTEIRURAL

TÂRÂTU

SCOALA GIMNAZIALATIRITU

2. NuMATEMATICA

12/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL17942.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALANR.2 BORDEASCA VECHE

RURAL

TĂTĂRANU

SCOALA GIMNAZIALATATARANU

2. NuMATEMATICA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18492.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NĂRUJA

SCOALA GIMNAZIALA"BARBU STEFANESCU

DELAVRANCEA" NARUJA 2. NuMATEMATICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL11892.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

COLEGIUL NATIONAL"UNIREA" FOCSANI

2. NuMATEMATICA

9/0

REZERVATPropuspentru

continuitate

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL17092.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALAVINATORI

RURAL

MIRCEŞTIINOI

SCOALA GIMNAZIALAMIRCESTII NOI

2. NuMATEMATICA

12/0

VACANT4 ORE LA

SIMULTAN

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12922.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DRAGOSLOVENI

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION MEHEDINTI"

SOVEJA 2. NuMATEMATICA

4/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL19342.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PĂULEŞTI

SCOALA GIMNAZIALAPAULESTI

2. NuMATEMATICA

16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 82 / 103

Page 83: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

GIMNAZIAL20022.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SLOBOZIABRADULUI

SCOALA GIMNAZIALASLOBOZIA BRADULUI

2. NuMATEMATICA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL18332.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

COLEGIUL NATIONAL "AL.I. CUZA" FOCSANI

2. NuMATEMATICA

9/0

REZERVATREZERVAREDIRECTOR

CCD

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL18342.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

COLEGIUL NATIONAL "AL.I. CUZA" FOCSANI

2. NuMATEMATICA

8/0

REZERVATREZERVAREDIRECTOR

CNAIC

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14692.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CÂMPURI

SCOALA GIMNAZIALACAMPURI

2. NuMATEMATICA

4/0

REZERVATDegrevaredirectorSoveja.

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15202.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALAHOMOCEA

RURAL

LESPEZI

SCOALA GIMNAZIALALESPEZI

2. NuMATEMATICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13282.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"PRINCIPELE SERBANGHICA SI PRINCIPESA

ARISTITA GHICA" SIHLEARURAL

BOGZA

SCOALA GIMNAZIALABOGZA

2. NuMATEMATICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18702.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"NECULAI JECHIANU"

VRINCIOAIARURAL

SPINEŞTI

SCOALA GIMNAZIALASPINESTI

2. NuMATEMATICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL11542.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"REGINA MARIA"

VINTILEASCARURAL

BAHNELE

SCOALA GIMNAZIALA"PICTOR MIHAIL

BALASESCU" BAHNELE 2. NuMATEMATICA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL11062.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALATANASOAIA

RURAL

FELDIOARA

SCOALA GIMNAZIALAFELDIOARA

2. NuMATEMATICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 83 / 103

Page 84: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

GIMNAZIAL10812.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BOGHEŞTI

SCOALA GIMNAZIALABOGHESTI

2. NuMATEMATICA

17/1

VACANTPOSTPROPUSPENTRUART. 253

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

TEHNOLOGIAINFORMATIILOR SICOMUNICATIILOR 6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12602.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALANR.1 MERA

RURAL

VULCĂNEASA

SCOALA GIMNAZIALANR.1 VULCANEASA

2. NuMATEMATICA

8/0

VACANT

1. Nu

3 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15012.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"SIMION CRISTIAN"ANDREIASU DE JOSRURAL

ANDREIAŞUDE SUS

SCOALA GIMNAZIALAANDREIASU DE SUS

2. NuMATEMATICA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL19032.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

MĂRĂŞEŞTI

SCOALA GIMNAZIALANR.2 MARASESTI

2. NuMATEMATICA

8/0

REZERVATDEGRAVAREDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18162.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

STRĂOANE

SCOALA GIMNAZIALANR.1 STRAOANE

2. NuMATEMATICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL16472.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIDRA

LICEUL "SIMIONMEHEDINTI" VIDRA

2. NuMATEMATICA

5/0

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL17852.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

COLEGIUL TEHNIC"VALERIU D. COTEA"

FOCSANI 2. NuMECANICA /MECANICA

11/0

REZERVAT REZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

POSTLICEAL10132.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

SCOALA POSTLICEALASANITARA "VASILE

ALECSANDRI" FOCSANI 2. NuMEDICINA GENERALA

18/0

VACANTPOST

ELIBERATPRIN

IESIREA LAPENSIE DR.

NITAPETRICA

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

11992.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

LICEUL DE ARTA"GHEORGHE

TATTARESCU" FOCSANI 2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

PIAN TEHNIC6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 84 / 103

Page 85: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

14462.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

LICEUL DE ARTA"GHEORGHE

TATTARESCU" FOCSANI 2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:SAXOFON

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

11972.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

LICEUL DE ARTA"GHEORGHE

TATTARESCU" FOCSANI 2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT6 ore nivelgimnazial

12 ore nivelliceal

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

14432.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

LICEUL DE ARTA"GHEORGHE

TATTARESCU" FOCSANI 2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 9/0

VACANT

1. Nu

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:CLARINET

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

14452.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

LICEUL DE ARTA"GHEORGHE

TATTARESCU" FOCSANI 2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 12/0

VACANT

1. Nu

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:TROMPETA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

14442.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

LICEUL DE ARTA"GHEORGHE

TATTARESCU" FOCSANI 2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: FLAUT 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

14422.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

LICEUL DE ARTA"GHEORGHE

TATTARESCU" FOCSANI 2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:CLARINET

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

14482.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

LICEUL DE ARTA"GHEORGHE

TATTARESCU" FOCSANI 2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 9/0

REZERVATDegrevareinspector

scolar

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

11982.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

LICEUL DE ARTA"GHEORGHE

TATTARESCU" FOCSANI 2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

PIAN TEHNIC6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

14472.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

LICEUL DE ARTA"GHEORGHE

TATTARESCU" FOCSANI 2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIANCOMPLEMENT

AR3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 85 / 103

Page 86: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

GIMNAZIAL17172.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

SCOALA GIMNAZIALA"ION BASGAN" FOCSANI

2. NuOPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

4/5

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15192.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALAHOMOCEA

RURAL

LESPEZI

SCOALA GIMNAZIALALESPEZI

2. NuOPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0/3

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12292.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SURAIA

SCOALA GIMNAZIALASURAIA

2. NuOPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

2/7

REZERVATREZERVATDIRECTOR

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL14162.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

LICEUL PEDAGOGIC"SPIRU HARET" FOCSANI

2. NuPEDAGOGIE

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PALATELECOPIILOR1641

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

PALATUL COPIILORFOCSANI

2. NuPICTURA / DESEN

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL16882.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

LICEUL TEHNOLOGIC"G.G. LONGINESCU"

FOCSANI 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(AGRIGULTURA,

HORTICULTURA /AGRICULTURA)

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

AGRICULTURA,

HORTICULTURA /

AGRICULTURA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL16652.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ODOBEŞTI

LICEUL TEHNOLOGICODOBESTI

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(AGRIGULTURA,

HORTICULTURA /HORTICULTURA)

21/0

VACANTDACA SEREALIZEAZAPLANUL DESCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

AGRICULTURA,

HORTICULTURA /

HORTICULTURA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL16552.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIDRA

LICEUL "SIMIONMEHEDINTI" VIDRA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA)10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /

ALIMENTATIEPUBLICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 86 / 103

Page 87: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

LICEAL14062.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PANCIU

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU IOAN CUZA"

PANCIU 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA)5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /

ALIMENTATIEPUBLICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL15852.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

COLEGIUL TEHNIC"GHEORGHE ASACHI"

FOCSANI 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA)25/0

VACANTDaca serealizeazaplanul de

scolarizare.

1. Da

1 ani

ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /

ALIMENTATIEPUBLICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL15952.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

COLEGIUL TEHNIC "IONMINCU" FOCSANI

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /TURISM)

18/0

VACANTDaca serealizeazaplanul de

scolarizare.

1. Nu

1 ani

ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /TURISM

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL15962.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

COLEGIUL TEHNIC "IONMINCU" FOCSANI

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(CONSTRUCTII SI

LUCRARI PUBLICE /CONSTRUCTII)

17/0

VACANTDaca serealizeazaplanul de

scolarizare.

1. Nu

1 ani

CONSTRUCTIISI LUCRARIPUBLICE /

CONSTRUCTII3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL15832.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

MĂRĂŞEŞTI

LICEUL TEHNOLOGIC"EREMIA GRIGORESCU"

MARASESTI 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII)

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ECONOMIC,ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII /COMERT SI

SERVICII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL16602.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIDRA

LICEUL "SIMIONMEHEDINTI" VIDRA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII)

8/0

VACANTDACA SEREALIZEAZAPLANUL DESCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

ECONOMIC,ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII /COMERT SI

SERVICII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL15932.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

COLEGIUL TEHNIC "IONMINCU" FOCSANI

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI)

11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ELECTRONICASI

AUTOMATIZARI /

ELECTRONICASI

AUTOMATIZA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL14592.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ADJUD

COLEGIUL TEHNIC"GHEORGHE BALS" ADJUD

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI)

9/0

VACANTDaca serealizeazaplanul de

scolarizare.

1. Nu

1 ani

ELECTRONICASI

AUTOMATIZARI /

ELECTRONICASI

AUTOMATIZA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 87 / 103

Page 88: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

LICEAL16872.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

LICEUL TEHNOLOGIC"G.G. LONGINESCU"

FOCSANI 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ESTETICA SI IGIENA

CORPULUI OMENESC) 24/0

VACANT

1. Da

1 ani

ESTETICA SIINGRIJIREACORPULUIOMENESC

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL16862.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

LICEUL TEHNOLOGIC"G.G. LONGINESCU"

FOCSANI 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ESTETICA SI IGIENA

CORPULUI OMENESC) 24/0

VACANT

1. Da

1 ani

ESTETICA SIINGRIJIREACORPULUIOMENESC

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL16672.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ODOBEŞTI

LICEUL TEHNOLOGICODOBESTI

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(INDUSTRIE

ALIMENTARA /INDUSTRIA

ALIMENTARA)13/0

VACANTDACA SEREALIZEAZAPLANUL DESCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

INDUSTRIEALIMENTARA /

INDUSTRIAALIMENTARA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL14582.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ADJUD

COLEGIUL TEHNIC"GHEORGHE BALS" ADJUD

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANTNecesita aviz

ARR

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL19262.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

COLEGIUL TEHNIC AUTO"TRAIAN VUIA" FOCSANI

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANTDACA SEREALIZEZAPLANUL DESCOLARIZA

RE

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL14562.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ADJUD

COLEGIUL TEHNIC"GHEORGHE BALS" ADJUD

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

4 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL17802.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

COLEGIUL TEHNIC"VALERIU D. COTEA"

FOCSANI 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(PROTECTIAMEDIULUI) 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

PROTECTIAMEDIULUI 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL16582.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIDRA

LICEUL "SIMIONMEHEDINTI" VIDRA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(SILVICULTURA /SILVICULTURA) 24/0

VACANTDACA SEREALIZEAZAPLANUL DESCOLARIZA

RE

1. Nu

1 ani

SILVICULTURA /

SILVICULTURA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL16592.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIDRA

LICEUL "SIMIONMEHEDINTI" VIDRA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(SILVICULTURA /SILVICULTURA) 9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

SILVICULTURA /

SILVICULTURA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 88 / 103

Page 89: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

LICEAL15862.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

COLEGIUL TEHNIC"GHEORGHE ASACHI"

FOCSANI 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ)

18/0

VACANTDaca serealizeazaplanul de

scolarizare.

1. Nu

1 ani

TEXTILE /TRICOTAJE SICONFECTIITEXTILE,FINISAJ

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL14072.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PANCIU

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU IOAN CUZA"

PANCIU 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ)

24/0

VACANTDACA SEREALIZEAZAPLANUL DESCOLARIZA

RE

1. Da

1 ani

TEXTILE /TRICOTAJE SICONFECTIITEXTILE,FINISAJ

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

STAGII DEPREGATIREPRACTICA

16052.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂICĂNEŞTI

CENTRUL SCOLARPENTRU EDUCATIE

INCLUZIVA MAICANESTI 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ)

13/0

VACANT

PREGATIRE-INSTRUIREPRACTICA

/TEXTILE/TRICOTAJE SICONFECTIITEXTILE,FINISAJ

1. Nu

1 ani

TEXTILE /TRICOTAJE SICONFECTIITEXTILE,FINISAJ

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL14082.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PANCIU

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU IOAN CUZA"

PANCIU 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ)

24/0

VACANTDACA SEREALIZEAZAPLANUL DESCOLARIZA

RE

1. Da

1 ani

TEXTILE /TRICOTAJE SICONFECTIITEXTILE,FINISAJ

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL19252.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

COLEGIUL TEHNIC AUTO"TRAIAN VUIA" FOCSANI

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /

CONDUCEREAAUTOVEHICULELOR)

24/0

VACANTDACA SEREALIZEZAPLANUL DESCOLARIZA

RE

1. Da

1 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL19242.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

COLEGIUL TEHNIC AUTO"TRAIAN VUIA" FOCSANI

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /

CONDUCEREAAUTOVEHICULELOR)

24/0

VACANT

1. Da

1 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL16682.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ODOBEŞTI

LICEUL TEHNOLOGICODOBESTI

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /TRANSPORTURI

RUTIERE)24/0

VACANTDACA SEREALIZEAZAPLANUL DESCOLARIZA

RE

1. Da

1 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL DEARTA1450

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

LICEUL DE ARTA"GHEORGHE

TATTARESCU" FOCSANI 2. NuPROCESAREACOMPUTERIZATA A

IMAGINII 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

SPECIALGIMNAZIAL2004

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MIHĂLCENI

CENTRUL SCOLARPENTRU EDUCATIE

INCLUZIVA MIHALCENI 2. NuPROFESOR -EDUCATOR

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 89 / 103

Page 90: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

SPECIALGIMNAZIAL1431

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MIHĂLCENI

CENTRUL SCOLARPENTRU EDUCATIE

INCLUZIVA MIHALCENI 2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1920

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

CENTRUL JUDETEAN DERESURSE SI ASISTENTA

EDUCATIONALA VRANCEA 2. NuPROFESOR -PSIHOLOG SCOLAR

18/0

VACANT

SEOSP

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

SPECIALLICEAL1919

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

CENTRUL JUDETEAN DERESURSE SI ASISTENTA

EDUCATIONALA VRANCEA 2. NuPROFESOR -PSIHOLOG SCOLAR

18/0

VACANT

SEOSP

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA(NIVELLICEAL)

20182.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

CENTRUL JUDETEAN DERESURSE SI ASISTENTA

EDUCATIONALA VRANCEA 2. NuPROFESOR IN CENTRE

SI CABINETE DEASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA 18/0

VACANTLOCATIA

COLEGIULTEHNIC GHBALS ADJUD

si ScoalaGimnaziala

Paunesti

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA2017

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

CENTRUL JUDETEAN DERESURSE SI ASISTENTA

EDUCATIONALA VRANCEA 2. NuPROFESOR IN CENTRE

SI CABINETE DEASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA 18/0

VACANTLOCATIAScoala

GimnazialaNr. 2

MARASESTI

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

SPECIALPRIMAR1429

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

CENTRUL SCOLARPENTRU EDUCATIEINCLUZIVA "ELENADOAMNA" FOCSANI

2. NuPROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN

16/0

VACANTSCOALA 2,SCOALA 7FOCSANI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

CABINETELOGOPEDICE SCOLARE

19232.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

CENTRUL JUDETEAN DERESURSE SI ASISTENTA

EDUCATIONALA VRANCEA 2. NuPROFESOR LOGOPED

16/0

VACANT

SEOSP

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

SPECIALPRIMAR1430

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

CENTRUL SCOLARPENTRU EDUCATIEINCLUZIVA "ELENADOAMNA" FOCSANI

2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOG

16/0

VACANTCCCDUMITRASCU GIANINA

1. Da

1 ani

COMUNICAREIN LIMBAJMIMICO-GESTUAL

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

SPECIALLICEAL1922

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

CENTRUL JUDETEAN DERESURSE SI ASISTENTA

EDUCATIONALA VRANCEA 2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOG

18/0

VACANTSEOSPPROFESORCONSILIER

SCOLAR

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 90 / 103

Page 91: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

SPECIALLICEAL1921

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

CENTRUL JUDETEAN DERESURSE SI ASISTENTA

EDUCATIONALA VRANCEA 2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOG

18/0

VACANTSEOSPPROFESORCONSILIER

SCOLAR

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

EMODERATE

SAUUSOARE)

16022.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂICĂNEŞTI

CENTRUL SCOLARPENTRU EDUCATIE

INCLUZIVA MAICANESTI 2. NuPROFESOR

PSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU O

CATEDRA DEEDUCATIE SPECIALA

16/0

VACANTGEOGRAFIE

7 ORE SICHIMIE 3

ORE SIEDUCATIE

MUZICALA 6ORE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

EMODERATE

SAUUSOARE)

14402.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MIHĂLCENI

CENTRUL SCOLARPENTRU EDUCATIE

INCLUZIVA MIHALCENI 2. NuPROFESOR

PSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU O

CATEDRA DEEDUCATIE SPECIALA

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

(9 ORE RELIGIE, 3 ORESOCIO UMANE 4 ORE

MUZICA) 6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

EMODERATE

SAUUSOARE)

16042.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂICĂNEŞTI

CENTRUL SCOLARPENTRU EDUCATIE

INCLUZIVA MAICANESTI 2. NuPROFESOR

PSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU O

CATEDRA DEEDUCATIE SPECIALA

0/0

VACANTore retrasede CSEI

Maicanesti

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

TEXTILE/TRICOTAJE SICONFECTII TEXTILE

PENTRU FINISAJ 6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

EMODERATE

SAUUSOARE)

14392.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MIHĂLCENI

CENTRUL SCOLARPENTRU EDUCATIE

INCLUZIVA MIHALCENI 2. NuPROFESOR

PSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU O

CATEDRA DEEDUCATIE SPECIALA

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

(16 ORE MATEMATICA)6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

EMODERATE

SAUUSOARE)

16002.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂICĂNEŞTI

CENTRUL SCOLARPENTRU EDUCATIE

INCLUZIVA MAICANESTI 2. NuPROFESOR

PSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU O

CATEDRA DEEDUCATIE SPECIALA

16/0

VACANTBIOLOGIE11 ORE SIEDUCATIE

PLASTICA 5ORE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

EMODERATE

SAUUSOARE)

16012.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂICĂNEŞTI

CENTRUL SCOLARPENTRU EDUCATIE

INCLUZIVA MAICANESTI 2. NuPROFESOR

PSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU O

CATEDRA DEEDUCATIE SPECIALA

16/0

VACANTMATEMATICA 10 ORE SI

FIZICA 6ORE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

EMODERATE

SAUUSOARE)

14412.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MIHĂLCENI

CENTRUL SCOLARPENTRU EDUCATIE

INCLUZIVA MIHALCENI 2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU OCATEDRA DE

EDUCATIE SPECIALA16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

(9 ORE EDUCATIEFIZICA, 3 ORE

ENGLEZA 4 OREEDUCATIE PLASTICA) 6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 91 / 103

Page 92: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

LICEAL17792.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

COLEGIUL TEHNIC"VALERIU D. COTEA"

FOCSANI 2. NuPROTECTIA MEDIULUI

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

PALATELECOPIILOR1644

2.Nu

1. Nu

Limba românăPALATUL COPIILORFOCSANI

URBAN

ADJUD

CLUBUL COPIILOR ADJUD

2. NuPROTECTIA MEDIULUI/ ECOLOGIE

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL17862.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

COLEGIUL TEHNIC"VALERIU D. COTEA"

FOCSANI 2. NuPSIHOLOGIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL16802.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

LICEUL TEHNOLOGIC"G.G. LONGINESCU"

FOCSANI 2. NuPSIHOLOGIE

4/0

VACANTPENTRUCJRAE -

OBLIGATIENORMA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL11852.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

COLEGIUL NATIONAL"UNIREA" FOCSANI

2. NuPSIHOLOGIE

4/0

VACANTPropuspentru

continuitateCIUBOTARU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

POSTLICEAL10162.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

SCOALA POSTLICEALASANITARA "VASILE

ALECSANDRI" FOCSANI 2. NuPSIHOLOGIEGENERALA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13332.Nu

1. ORTODOX

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"PRINCIPELE SERBANGHICA SI PRINCIPESA

ARISTITA GHICA" SIHLEARURAL

BOGZA

SCOALA GIMNAZIALABOGZA

2. NuRELIGIE ORTODOXA

6/0

VACANT2 ORE SUNTLA PRIMAR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL17512.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

VALEASĂRII

SCOALA GIMNAZIALA"VASILE IFTIMESCU"

VALEA SARII 2. NuRELIGIE ORTODOXA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL17392.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

MILCOVUL

SCOALA GIMNAZIALAMILCOVUL

2. NuRELIGIE ORTODOXA

0/0

REZERVATDegrevaredirector

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 92 / 103

Page 93: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

LICEAL13812.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

DUMITREŞTI

LICEUL TEORETIC"GRIGORE GHEBA"

DUMITRESTI 2. NuRELIGIE ORTODOXA

18/0

VACANTSCOLILE DEPE RAZA

COMUNEI

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18742.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

VRÂNCIOAIA

SCOALA GIMNAZIALA"NECULAI JECHIANU"

VRINCIOAIA 2. NuRELIGIE ORTODOXA

15/0

VACANT

Pe comuna

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10442.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

ADJUD

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAIL ARMENCEA"

ADJUD 2. NuRELIGIE ORTODOXA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10222.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

ŞERBĂNEŞTI

SCOALA GIMNAZIALASERBANESTI

2. NuRELIGIE ORTODOXA

9/0

VACANT5 ore primar4 ore

gimnazial

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10722.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

ŞINDRILARI

SCOALA GIMNAZIALASINDRILARI

2. NuRELIGIE ORTODOXA

4/0

VACANTPE COMUNALA CICLUL

PRIMAR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL19022.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

GUGEŞTI

SCOALA GIMNAZIALA"ALEXANDRU VLAHUTA"

GUGESTI 2. NuRELIGIE ORTODOXA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10412.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

ADJUD

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAIL ARMENCEA"

ADJUD 2. NuRELIGIE ORTODOXA

2/0

VACANT

1 ora laScoala

PrimaraBurcioaia1 ora laScoala

PrimaraSiscani

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15972.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

ODOBEŞTI

LICEUL TEORETIC"DUILIU ZAMFIRESCU"

ODOBESTI 2. NuRELIGIE ORTODOXA

18/0

REZERVATCCC 16.03.

2018

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL20222.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

PALTIN

SCOALA GIMNAZIALAPALTIN

2. NuRELIGIE ORTODOXA

9/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 93 / 103

Page 94: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

GIMNAZIAL20212.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

SPULBER

SCOALA GIMNAZIALASPULBER

2. NuRELIGIE ORTODOXA

9/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18462.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

NĂRUJA

SCOALA GIMNAZIALA"BARBU STEFANESCU

DELAVRANCEA" NARUJA 2. NuRELIGIE ORTODOXA

9/0

VACANT5 ORE -CICLUL

PRIMAR SI 4ORE -

CICLULGIMNAZIAL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL11572.Nu

1. ORTODOX

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"REGINA MARIA"

VINTILEASCARURAL

BAHNELE

SCOALA GIMNAZIALA"PICTOR MIHAIL

BALASESCU" BAHNELE 2. NuRELIGIE ORTODOXA

4/0

VACANT2 ore - ciclulprimar si 2ore - ciclulgimnazial

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL11612.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

VINTILEASCA

SCOALA GIMNAZIALA"REGINA MARIA"

VINTILEASCA 2. NuRELIGIE ORTODOXA

6/0

VACANT3 ore - ciclulprimar si 3ore - ciclulgimnazial

1. Nu

2 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL17332.Nu

1. ORTODOX

RURAL

BÂRSEŞTI

SCOALA GIMNAZIALA"STEFAN CEL MARE"

BIRSESTI 2. NuRELIGIE ORTODOXA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA

Limba română

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL17722.Nu

1. ORTODOX

Limba românăSCOALA GIMNAZIALAVULTURU

RURAL

HÂNGULEŞTI

SCOALA GIMNAZIALAHINGULESTI

2. NuRELIGIE ORTODOXA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14862.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

NEREJU

SCOALA GIMNAZIALA"DIMITRIE GUSTI"

NEREJU 2. NuRELIGIE ORTODOXA

13/0

VACANTPJ +

Structuri

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL14232.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

FOCŞANI

CENTRUL SCOLARPENTRU EDUCATIEINCLUZIVA "ELENADOAMNA" FOCSANI

2. NuRELIGIE ORTODOXA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

COMUNICAREIN LIMBAJMIMICO-GESTUAL

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 94 / 103

Page 95: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

GIMNAZIAL15472.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

RUGINEŞTI

SCOALA GIMNAZIALARUGINESTI

2. Nu

RELIGIE ORTODOXA16/0

VACANT

9 ore Sc.GimnazialaRuginesti

viabilitate 3ani

6 ore Sc.GimnazialaAnghelesti1 ora Sc.Primara

Copacesti

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13042.Nu

1. ORTODOX

Limba românăSCOALA GIMNAZIALAVULTURU

RURAL

BOŢÂRLĂU

SCOALA PRIMARABOTIRLAU

2. NuRELIGIE ORTODOXA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL17872.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

FOCŞANI

COLEGIUL TEHNIC"VALERIU D. COTEA"

FOCSANI 2. NuRELIGIE ORTODOXA

9/0

REZERVATPENSIONARREVIZUIBIL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL20322.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

NĂNEŞTI

SCOALA GIMNAZIALANANESTI

2. NuRELIGIE ORTODOXA

9/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10902.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

BOGHEŞTI

SCOALA GIMNAZIALABOGHESTI

2. Nu

RELIGIE ORTODOXA9/0

VACANT

4 ore nivelprimarScoala

GimnazialăBoghesti; 4

ore nivelgimnazial

ScoalaGimnazialăBoghesti; 1

ore nivelprimarScoala

GimnazialăPrisecani

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL11272.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

BĂLEŞTI

SCOALA GIMNAZIALABALESTI

2. NuRELIGIE ORTODOXA

8/0

VACANT5ORE-CICLUL

PRIMAR SI3ORE -

GIMNAZIU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12842.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

FITIONEŞTI

SCOALA GIMNAZIALAFITIONESTI

2. NuRELIGIE ORTODOXA

9/0

VACANT5 ORE

PRIMAR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 95 / 103

Page 96: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

GIMNAZIAL12492.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

SLOBOZIABRADULUI

SCOALA GIMNAZIALASLOBOZIA BRADULUI

2. NuRELIGIE ORTODOXA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12502.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

SLOBOZIABRADULUI

SCOALA GIMNAZIALASLOBOZIA BRADULUI

2. NuRELIGIE ORTODOXA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL19462.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

FOCŞANI

LICEUL DE ARTA"GHEORGHE

TATTARESCU" FOCSANI 2. NuRELIGIE ORTODOXA

9/0

REZERVATPENSIONARREVIZUIBIL

pIRLOGmARIETA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL11442.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

ADJUD

COLEGIUL NATIONAL"EMIL BOTTA" ADJUD

2. NuRELIGIE ORTODOXA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL11672.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

GOLEŞTI

SCOALA GIMNAZIALAGOLESTI

2. NuRELIGIE ORTODOXA

9/0

REZERVATDegrevaredirector

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13122.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

TĂNĂSOAIA

SCOALA GIMNAZIALATANASOAIA

2. NuRELIGIE ORTODOXA

2/0

VACANTORELESUNT LAPRIMAR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12692.Nu

1. ORTODOX

Limba românăSCOALA GIMNAZIALANEREJU MIC 3 ORE,SCOALA PRIMARACHIRICARI 2 ORE

SCOALA GIMNAZIALANEREJU MIC

RURAL

BRĂDĂCEŞTI

SCOALA PRIMARABRADACESTI

2. Nu

RELIGIE ORTODOXA8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13742.Nu

1. ORTODOX

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"DR. COSTICA BALAN"

POIANA CRISTEIRURAL

TÂRÂTU

SCOALA GIMNAZIALATIRITU

2. NuRELIGIE ORTODOXA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL19382.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

PĂULEŞTI

SCOALA GIMNAZIALAPAULESTI

2. NuRELIGIE ORTODOXA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 96 / 103

Page 97: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

GIMNAZIAL15152.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

BORDEŞTI

SCOALA GIMNAZIALA"INVATATOR GHEORGHEASANACHE" BORDESTI 2. Nu

RELIGIE ORTODOXA9/0

REZERVATRezervat

viceprimar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL16072.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

FOCŞANI

LICEUL DE ARTA"GHEORGHE

TATTARESCU" FOCSANI 2. NuRELIGIE ORTODOXA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL17572.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

NISTOREŞTI

SCOALA GIMNAZIALANISTORESTI

2. NuRELIGIE ORTODOXA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12522.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

RURAL

SLOBOZIABRADULUI

SCOALA GIMNAZIALASLOBOZIA BRADULUI

2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12512.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

RURAL

SLOBOZIABRADULUI

SCOALA GIMNAZIALASLOBOZIA BRADULUI

2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL16572.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIDRA

LICEUL "SIMIONMEHEDINTI" VIDRA

2. NuSILVICULTURA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL16562.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIDRA

LICEUL "SIMIONMEHEDINTI" VIDRA

2. NuSILVICULTURA

18/0

VACANTCONTINUITATE ABABEI

ANCA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL14142.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

LICEUL PEDAGOGIC"SPIRU HARET" FOCSANI

2. NuSOCIOLOGIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL DEARTA1449

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

LICEUL DE ARTA"GHEORGHE

TATTARESCU" FOCSANI 2. NuSTUDIUL CORPULUI SIAL FIGURII UMANE, IN

CULOARE 5/0

REZERVATDegrevaredirector

1. Nu

1 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 97 / 103

Page 98: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

GIMNAZIAL10522.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ADJUD

SCOALA GIMNAZIALA"MARESAL ALEXANDRU

AVERESCU" ADJUD 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/6

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL17492.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

COTEŞTI

SCOALA GIMNAZIALA"VICTOR SLAVESCU"

COTESTI 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/6

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15812.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

MĂRĂŞEŞTI

LICEUL TEHNOLOGIC"EREMIA GRIGORESCU"

MARASESTI 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 0/4

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL17692.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VULTURU

SCOALA GIMNAZIALAVULTURU

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/4

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13862.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DUMITREŞTI

LICEUL TEORETIC"GRIGORE GHEBA"

DUMITRESTI 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18942.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VRÂNCIOAIA

SCOALA GIMNAZIALA"NECULAI JECHIANU"

VRINCIOAIA 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 0/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL11212.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PLOSCUŢENI

SCOALA GIMNAZIALAPLOSCUTENI

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 7/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18402.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VÂNĂTORI

SCOALA GIMNAZIALAVINATORI

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/6

VACANTREZERVATDIRECTOR

3 ORE SUNTLA

MIRCESTI

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18042.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALANR.2 BORDEASCA VECHE

RURAL

TĂTĂRANU

SCOALA GIMNAZIALATATARANU

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/4

VACANT

PE COMUNA

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 98 / 103

Page 99: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

GIMNAZIAL11642.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VINTILEASCA

SCOALA GIMNAZIALA"REGINA MARIA"

VINTILEASCA 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL19412.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PĂULEŞTI

SCOALA GIMNAZIALAPAULESTI

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10942.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞINDRILARI

SCOALA GIMNAZIALASINDRILARI

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10692.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HOMOCEA

SCOALA GIMNAZIALAHOMOCEA

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

VACANT

i

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18502.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NĂRUJA

SCOALA GIMNAZIALA"BARBU STEFANESCU

DELAVRANCEA" NARUJA 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 0/3

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL11372.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

SCOALA GIMNAZIALA"NICOLAE IORGA"

FOCSANI 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/8

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18872.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NEGRILEŞTI

SCOALA GIMNAZIALA"DUMITRU PRICOP"

NEGRILESTI 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15562.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PUFEŞTI

SCOALA GIMNAZIALAPUFESTI

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL17042.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GURACALIŢEI

SCOALA GIMNAZIALAGURA CALITEI

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 0/3

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 99 / 103

Page 100: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

GIMNAZIAL11822.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CÂMPINEANCA

SCOALA GIMNAZIALA"IOAN CIMPINEANU"

CIMPINEANCA 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/3

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL11602.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"REGINA MARIA"

VINTILEASCARURAL

BAHNELE

SCOALA GIMNAZIALA"PICTOR MIHAIL

BALASESCU" BAHNELE 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12472.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SLOBOZIABRADULUI

SCOALA GIMNAZIALASLOBOZIA BRADULUI

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 6/11

VACANT

PE COMUNA

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14852.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NEREJU

SCOALA GIMNAZIALA"DIMITRIE GUSTI"

NEREJU 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15402.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PALTIN

SCOALA GIMNAZIALAPALTIN

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/1

VACANT

1. Nu

4 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12612.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MERA

SCOALA GIMNAZIALANR.1 MERA

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/6

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL11762.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BILIEŞTI

SCOALA GIMNAZIALANR.1 BILIESTI

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 0/3

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18952.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"NECULAI JECHIANU"

VRINCIOAIARURAL

SPINEŞTI

SCOALA GIMNAZIALASPINESTI

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18152.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

STRĂOANE

SCOALA GIMNAZIALANR.1 STRAOANE

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/5

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 100 / 103

Page 101: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

GIMNAZIAL10202.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

SCOALA GIMNAZIALA"ALEXANDRU VLAHUTA"

FOCSANI 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 0/8

VACANT

1. Nu

2 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10182.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

SCOALA GIMNAZIALA"ALEXANDRU VLAHUTA"

FOCSANI 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL10282.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV FOCSANI

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 0/6

VACANT6 ore

gimnazial

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16192.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŢIFEŞTI

SCOALA GIMNAZIALATIFESTI

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/7

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10372.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ADJUD

SCOALA GIMNAZIALA"ANGELA GHEORGHIU"

ADJUD 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/3

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12822.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GĂGEŞTI

SCOALA GIMNAZIALAGAGESTI

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/6

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13432.Nu

1. Nu

Limba română

SC VOETIN SI SC BOGZARURAL

SIHLEA

SCOALA GIMNAZIALA"PRINCIPELE SERBANGHICA SI PRINCIPESA

ARISTITA GHICA" SIHLEA2. NuTEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/9

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL14532.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ADJUD

COLEGIUL TEHNIC"GHEORGHE BALS" ADJUD

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 10/0

REZERVAT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15332.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂICĂNEŞTI

SCOALA GIMNAZIALAMAICANESTI

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/7

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 101 / 103

Page 102: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

GIMNAZIAL15522.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RUGINEŞTI

SCOALA GIMNAZIALARUGINESTI

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 0/4

VACANT1 ora Sc.

GimnazialaRuginesti3 ore Sc.

GimnazialaAnghelesti

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12082.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JITIA

SCOALA GIMNAZIALAJITIA

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/4

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15702.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CHIOJDENI

SCOALA GIMNAZIALACHIOJDENI

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/5

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13982.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PANCIU

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU IOAN CUZA"

PANCIU 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/4

VACANTDaca serealizeaza

planul

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15092.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ANDREIAŞUDE JOS

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION CRISTIAN"ANDREIASU DE JOS 2. NuTEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/5

VACANTPJ +

Structuri

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15252.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HOMOCEA

SCOALA GIMNAZIALAHOMOCEA

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 0/6

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12702.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NEREJUMIC

SCOALA GIMNAZIALANEREJU MIC

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/6

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13002.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DRAGOSLOVENI

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION MEHEDINTI"

SOVEJA 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL17302.Nu

1. Nu

URBAN

FOCŞANI

SCOALA GIMNAZIALANR.7 FOCSANI

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 0/5

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA

Limba română

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

Pagina 102 / 103

Page 103: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: VRANCEA …isjvn.vn.edu.ro/upload/f4109.pdf · arta - coregrafi e 1195 2.nu 1. nu ... compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5

GIMNAZIAL17442.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RĂSTOACA

SCOALA GIMNAZIALARASTOACA

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL17602.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BROŞTENI

SCOALA GIMNAZIALA"PROFESOR PANAITE C.

MAZILU" BROSTENI 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/3

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL14262.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

FOCŞANI

CENTRUL SCOLARPENTRU EDUCATIEINCLUZIVA "ELENADOAMNA" FOCSANI

2. NuTEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ

TEXTIL 10/0

VACANTCONTINUITATE

MOCANUMARIANA

1. Nu

1 ani

COMUNICAREIN LIMBAJMIMICO-GESTUAL

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL10542.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MĂICĂNEŞTI

CENTRUL SCOLARPENTRU EDUCATIE

INCLUZIVA MAICANESTI 2. NuTEXTILE / TRICOTAJESI CONFECTII

TEXTILE, FINISAJTEXTIL 6/0

VACANT

OREPREDATE

DEPROFESORLA STAGII

DEPREGATIREPRACTICA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

LICEAL16692.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ODOBEŞTI

LICEUL TEHNOLOGICODOBESTI

2. NuTRANSPORTURI /TRANSPORTURI

RUTIERE 1/0

VACANTORELE

SUNT DELEGISLATIERUTIERA (60ORE PE AN)

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

6. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu

103Pagina 103 /