of 114 /114
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE Lista posturilor la data: 17/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea de învăţământ Nivel de învăţământ Disciplină [Mediu] [Unitatea de înv. cu statut juridic] Detalii Statut Viabilitate Post: 2. pt. nevăzători 1. complet Probă practică Probă intensiv / bilingv Probă orale la lb. de predare1 Probă orale la lb. de predare2 Avize şi atestate: 1. de culte 2. de alternativă 3. al unit. de înv. mil. 4. seminar teologic 5. IGP/ARR 6. ed. specială 7. HIV [Alte unităţi] Modalitate de angajare Nu măr ore trun chi com un / opţi onal e 3. propus pt. continuitate 8. al unit. de 9. al liceului 4. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei 5. conţine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei CLUBURILE COPIILOR 1033 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN CAREI CLUBUL ELEVILOR CAREI 2. Nu AEROMODELE / RACHETOMODELE 18/0 VACANT 1. Da 4 ani AEROMODELE - RACHETOMOD ELE (PALATE SI CLUBURI ALE COPIILOR) 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD. NEDETERMINA TA 3. Nu 8. Nu 9. Nu 4. Nu 5. Nu LICEAL 1816 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL TARNA MARE LICEUL TEHNOLOGIC TARNA MARE 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 17/1 VACANT 1. Da 2 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD. DETERMINATA 3. Nu 8. Nu 9. Nu 4. Nu 5. Nu LICEAL 1275 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN CAREI LICEUL TEHNOLOGIC "SIMION BĂRNUȚIU" CAREI 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 9/0 VACANT 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD. DETERMINATA 3. Nu 8. Nu 9. Nu 4. Nu 5. Nu LICEAL 1283 2.Nu 1. Nu Limba maghiară URBAN CAREI COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" CAREI 2. Nu ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / ALIMENTATIE PUBLICA 18/0 VACANT 1. Da 2 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD. DETERMINATA 3. Nu 8. Nu 9. Nu 4. Nu 5. Nu LICEAL 1251 2.Nu 1. ROMANO- Limba maghiară URBAN CAREI LICEUL ROMANO- CATOLIC "JOSEPHUS CALASANTIUS" CAREI 2. Nu ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / ALIMENTATIE PUBLICA 18/0 VACANT 1. Da 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. DA 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD. DETERMINATA 3. Nu 8. Nu 9. Nu 4. Nu 5. Nu Pagina 1 / 114

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

Embed Size (px)

Text of INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ......

Page 1: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU MARE

Lista posturilor la data: 17/02/2015

CodPost

Localitate

Unitatea deînvăţământ

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Mediu] [Unitatea de înv. custatut juridic]

Detalii

Statut

Viabilitate

Post:

2. pt. nevăzători

1. complet

Probăpractică

Probăintensiv /bilingv

Probă oralela lb. depredare1

Probă oralela lb. depredare2

Avize şi atestate:

1. de culte

2. de alternativă

3. al unit. de înv.mil.

4. seminarteologic

5. IGP/ARR

6. ed. specială

7. HIV[Alte unităţi]

Modalitate deangajare

Număroretrunchicomun /opţionale

3. propus pt. continuitate

8. al unit. de

9. al liceului

4. constituit din ore rez. dinreducerea cu 2 ore a normei

5. conţine ore rez. dinreducerea cu 2 ore a normei

CLUBURILECOPIILOR1033

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

CLUBUL ELEVILOR CAREI

2. NuAEROMODELE /RACHETOMODELE

18/0

VACANT 1. Da

4 ani

AEROMODELE-

RACHETOMODELE (PALATESI CLUBURI

ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL18162.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TARNAMARE

LICEUL TEHNOLOGICTARNA MARE

2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

17/1

VACANT 1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL12752.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

LICEUL TEHNOLOGIC"SIMION BĂRNUȚIU"

CAREI 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

9/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL12832.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

COLEGIUL TEHNIC "IULIUMANIU" CAREI

2. NuALIMENTATIE PUBLICASI TURISM /

ALIMENTATIE PUBLICA 18/0

VACANT 1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL12512.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

LICEUL ROMANO-CATOLIC "JOSEPHUSCALASANTIUS" CAREI 2. NuALIMENTATIE PUBLICA

SI TURISM /ALIMENTATIE PUBLICA 18/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 1 / 114

Page 2: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

LICEAL12822.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

COLEGIUL TEHNIC "IULIUMANIU" CAREI

2. NuALIMENTATIE PUBLICASI TURISM /

ALIMENTATIE PUBLICA 18/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PALATELECOPIILOR1032

2.Nu

1. Nu

Limba românăPALATUL COPIILOR SATUMARE

URBAN

TĂŞNAD

CLUBUL ELEVILORTĂȘNAD

2. NuANSAMBLU FOLCLORIC18/0

VACANT 1. Da

4 ani ANSAMBLURIFOLCLORICE 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17812.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuARTA VOCALA - CANTO18/0

VACANT 1. Da

1 aniARTA VOCALA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PALATELECOPIILOR1028

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

PALATUL COPIILOR SATUMARE

2. NuATELIERUL FANTEZIEI18/0

REZERVATPENSIE

REVIZUIBILA -

31.08.2016

1. Da

1 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14622.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

CĂPLENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"FENYI ISTVAN" CĂPLENI

2. NuBIOLOGIE8/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16892.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

SANISLĂU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE BULGĂR"

SANISLĂU 2. NuBIOLOGIE13/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limba română

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15802.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HOMORODU DE

MIJLOC

ȘCOALA GIMNAZIALĂHOMORODUL DE MIJLOC

2. NuBIOLOGIE6/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16452.Nu

1. Nu

Limba română

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SOLTESZ JANOS" AMBUD

RURAL

PĂULEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂPAULEȘTI

2. NuBIOLOGIE18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14052.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BĂTARCI

ȘCOALA GIMNAZIALĂBATARCI

2. NuBIOLOGIE8/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 2 / 114

Page 3: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

GIMNAZIAL12382.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE LUCACIU" CAREI

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 CAREI

2. NuBIOLOGIE16/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12292.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE LUCACIU" CAREI

2. NuBIOLOGIE9/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12172.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CAREI

2. NuBIOLOGIE5/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11872.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEOLOGICORTODOX "NICOLAESTEINHARDT" SATU

MARE2. NuBIOLOGIE

11/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11032.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEHNOLOGIC DEINDUSTRIE ALIMENTARĂ"GEORGE EMIL PALADE"

SATU MARE2. NuBIOLOGIE

18/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL10992.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL TEHNIC"UNIO-TRAIAN VUIA"

SATU MARE 2. NuBIOLOGIE5/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL10982.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL TEHNIC"UNIO-TRAIAN VUIA"

SATU MARE 2. NuBIOLOGIE6/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11542.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEORETICGERMAN "JOHANN

ETTINGER" SATU MARE 2. NuBIOLOGIE4/4

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18522.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VAMA

ȘCOALA GIMNAZIALĂVAMA

2. NuBIOLOGIE7/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 3 / 114

Page 4: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

GIMNAZIAL13432.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL TEHNOLOGICARDUD

URBAN

MĂDĂRAS

ȘCOALA GIMNAZIALĂMĂDĂRAS

2. NuBIOLOGIE4/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14482.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CĂLINEŞTI-OAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂLINEȘTI OAȘ

2. NuBIOLOGIE14/4

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15412.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GHERŢAMICĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂGHERȚA MICA

2. NuBIOLOGIE - CHIMIE18/0

VACANT 1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16572.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PIR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIR

2. NuBIOLOGIE - CHIMIE18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL11152.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TÂRŞOLŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂTÂRȘOLȚ

2. NuBIOLOGIE - CHIMIE9/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13932.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ANDRID

ȘCOALA GIMNAZIALĂANDRID

2. NuBIOLOGIE - CHIMIE8/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15972.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE COȘBUC"

MEDIEȘU AURITRURAL

IOJIB

ȘCOALA GIMNAZIALĂIOJIB

2. NuBIOLOGIE - CHIMIE10/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14312.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRI MOR" BOGDAND

RURAL

CORUND

ȘCOALA GIMNAZIALĂCORUND

2. NuBIOLOGIE - CHIMIE16/2

VACANT

ORE SI LABABTA

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10162.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RĂTEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂRĂTEȘTI

2. NuBIOLOGIE - CHIMIE10/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 4 / 114

Page 5: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

GIMNAZIAL15672.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

HODOD

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"WESSELENYI" HODOD

2. NuBIOLOGIE - EDUCATIETEHNOLOGICA

18/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu nota/media celputin 5 sau intre 5 si 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL12552.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

LICEUL ROMANO-CATOLIC "JOSEPHUSCALASANTIUS" CAREI 2. NuCHIMIE

18/0

REZERVATINGRIJIRE

COPIL -OCTOMBRIE

2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15682.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

HODOD

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"WESSELENYI" HODOD

2. NuCHIMIE8/0

VACANT

ORE SI LANADIS

1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11862.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEOLOGICORTODOX "NICOLAESTEINHARDT" SATU

MARE2. NuCHIMIE

7/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL12012.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL ECONOMIC"GHEORGHE DRAGOȘ"

SATU MARE 2. NuCHIMIE5/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL12792.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

COLEGIUL TEHNIC "IULIUMANIU" CAREI

2. NuCHIMIE18/0

REZERVAT

PENSIEREVIZUIBIL

A

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12632.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CAREI

2. NuCHIMIE2/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12642.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CAREI

2. NuCHIMIE4/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL18102.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TARNAMARE

LICEUL TEHNOLOGICTARNA MARE

2. NuCHIMIE - BIOLOGIE18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 5 / 114

Page 6: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

GIMNAZIAL15532.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HALMEU

ȘCOALA GIMNAZIALĂHALMEU

2. NuCHIMIE - FIZICA16/2

VACANT 1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL12772.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

LICEUL TEHNOLOGIC"SIMION BĂRNUȚIU"

CAREI 2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /

CONSTRUCTII 6/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17512.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuCOREPETITIE18/0

VACANT 1. Da

4 ani MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17522.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuCOREPETITIE18/0

VACANT 1. Da

1 ani MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17542.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuCOREPETITIE18/0

VACANT 1. Da

1 ani MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17532.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuCOREPETITIE18/0

VACANT 1. Da

1 ani MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL DEARTA1796

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuCROCHIURI15/0

VACANT 1. Nu

1 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE Limba

maghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11552.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEORETICGERMAN "JOHANN

ETTINGER" SATU MARE 2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE

14/3

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11912.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEOLOGICORTODOX "NICOLAESTEINHARDT" SATU

MARE2. Nu

DISCIPLINETEOLOGICE DESPECIALITATE

(TEOLOGIE ORTODOXA) 15/3

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 6 / 114

Page 7: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

LICEAL11922.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEOLOGICORTODOX "NICOLAESTEINHARDT" SATU

MARE2. Nu

DISCIPLINETEOLOGICE DESPECIALITATE

(TEOLOGIE ORTODOXA) 0/12

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL13012.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"IONIȚĂ G. ANDRON"

NEGREȘTI-OAȘ 2. Nu

ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

COMERT SI SERVICII /ECONOMIC,

ADMINISTRATIV,POSTA

18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

31.08.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL10702.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NATIONALMIHAI EMINESCU SATU

MARE 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

18/0

REZERVATPENSIE

REVIZUIBILA -

DECEMBRIE2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL12472.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

LICEUL TEORETIC CAREI

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

6/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL10972.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEHNOLOGIC"CONSTANTIN

BRÂNCUȘI" SATU MARE 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

6/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11412.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NAȚIONAL"DOAMNA STANCA" SATU

MARE 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

13/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11102.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEHNOLOGIC DEINDUSTRIE ALIMENTARĂ"GEORGE EMIL PALADE"

SATU MARE2. NuECONOMIE; EDUCATIE

ANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 5/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL12782.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

LICEUL TEHNOLOGIC"SIMION BĂRNUȚIU"

CAREI 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 18/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15292.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DOBA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOBA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 7 / 114

Page 8: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

GIMNAZIAL14882.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CRAIDOROLŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCRAIDOROLȚ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14772.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CEHAL

ȘCOALA GIMNAZIALĂCEHAL

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

ORE SI LACEHALUT

1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14532.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CĂMĂRZANA

ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂMĂRZANA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

14/4

VACANT 1. Da

3 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14432.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BOTIZ

ȘCOALA GIMNAZIALĂBOTIZ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

25.04.2016

1. Da

0 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11342.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NATIONAL"KOLCSEY FERENC" SATU

MARE 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

16/2

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11592.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEORETICGERMAN "JOHANN

ETTINGER" SATU MARE 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

9/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10862.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.10 SATU MARE

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL10892.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "HAM

JANOS" SATU MARE 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL17862.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 8 / 114

Page 9: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

LICEAL11652.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

LICEUL REFORMAT SATUMARE

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

9/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10562.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"LUCIAN BLAGA" SATU

MARE 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

06.07.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18532.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VAMA

ȘCOALA GIMNAZIALĂVAMA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

10/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18392.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

TURULUNG

ȘCOALA GIMNAZIALĂTURULUNG

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

12/0

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL11122.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TÂRŞOLŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂTÂRȘOLȚ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

12/6

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu nota/media celputin 5 sau intre 5 si 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18252.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TIREAM

ȘCOALA GIMNAZIALĂTIREAM

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT

ORE SI LAVEZENDIU

1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL18062.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TARNAMARE

LICEUL TEHNOLOGICTARNA MARE

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

REZERVAT

REZERVATPRIMAR -

IUNIE 2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15172.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

CIUMEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂCIUMEȘTI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

17/1

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16942.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SANISLĂU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE BULGĂR"

SANISLĂU 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

12/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 9 / 114

Page 10: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

GIMNAZIAL16462.Nu

1. Nu

Limba română

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SOLTESZ JANOS" AMBUD

RURAL

PĂULEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂPAULEȘTI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13642.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

LIVADA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETOFI SANDOR" LIVADA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Da, candidat cu nota/media celputin 5 sau intre 5 si 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15562.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HALMEU

ȘCOALA GIMNAZIALĂHALMEU

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

13/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13762.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ACÂŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂACÂȘ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT 1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12972.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 NEGREȘTI OAȘ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/2

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL13072.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"IONIȚĂ G. ANDRON"

NEGREȘTI-OAȘ 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

7/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12252.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE LUCACIU" CAREI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL12612.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

LICEUL ROMANO-CATOLIC "JOSEPHUSCALASANTIUS" CAREI 2. NuEDUCATIE FIZICA SI

SPORT13/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12152.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CAREI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

14.07.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 10 / 114

Page 11: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

LICEAL12862.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

COLEGIUL TEHNIC "IULIUMANIU" CAREI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

12/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11892.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEOLOGICORTODOX "NICOLAESTEINHARDT" SATU

MARE2. NuEDUCATIE FIZICA SI

SPORT14/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL17142.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂSOCOND

RURAL

STÂNA

ȘCOALA GIMNAZIALĂSTÂNA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15372.Nu

1. Nu

LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂ

DOROLȚRURAL

DARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDARA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

12/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16812.Nu

1. Nu

LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂ

PORUMBEȘTIRURAL

CIDREAG

ȘCOALA GIMNAZIALĂCIDREAG

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

14/0

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu nota/media celputin 5 sau intre 5 si 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

VOCATIONAL LICEAL1173

2.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL CU PROGRAMSPORTIV SATU MARE

URBAN

SATU MARE

CLUBUL SPORTIV ȘCOLARSATU MARE

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT 1. Da

1 aniHANDBAL

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

VOCATIONAL LICEAL1172

2.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL CU PROGRAMSPORTIV SATU MARE

URBAN

SATU MARE

CLUBUL SPORTIV ȘCOLARSATU MARE

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT 1. Da

1 aniSCRIMA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu nota/media celputin 5 sau intre 5 si 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

VOCATIONAL LICEAL1171

2.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL CU PROGRAMSPORTIV SATU MARE

URBAN

SATU MARE

CLUBUL SPORTIV ȘCOLARSATU MARE

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT 1. Da

1 aniVOLEI

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu nota/media celputin 5 sau intre 5 si 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

VOCATIONAL LICEAL1170

2.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL CU PROGRAMSPORTIV SATU MARE

URBAN

SATU MARE

CLUBUL SPORTIV ȘCOLARSATU MARE

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT 1. Da

1 aniATLETISM

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 11 / 114

Page 12: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

VOCATIONAL LICEAL1169

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV SATU MARE

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT 1. Da

4 aniFOTBAL

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL13332.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TĂŞNAD

LICEUL TEHNOLOGICTĂȘNAD

2. NuEDUCATIE MUZICALA7/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1473

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CĂUAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂUAȘ

2. NuEDUCATIE MUZICALA7/0

VACANT

ORE SI LAGHENCI

1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1518

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

FOIENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂFOIENI

2. NuEDUCATIE MUZICALA5/0

VACANT 1. Nu

3 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1545

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GHERŢAMICĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂGHERȚA MICA

2. NuEDUCATIE MUZICALA7/0

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1384

2.Nu

1. Nu

Limba română

ŞCOALA GIMNAZIALĂACÂŞ

RURAL

HALMEU

ȘCOALA GIMNAZIALĂHALMEU

2. NuEDUCATIE MUZICALA18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1569

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HODOD

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"WESSELENYI" HODOD

2. NuEDUCATIE MUZICALA8/0

VACANT

POST PECOMUNA

1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1599

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MEDIEŞUAURIT

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE COȘBUC"

MEDIEȘU AURIT 2. NuEDUCATIE MUZICALA10/0

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1612

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MICULA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GELLERT SANDOR"

MICULA 2. NuEDUCATIE MUZICALA6/0

VACANT 1. Nu

0 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 12 / 114

Page 13: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

GIMNAZIU /PRIMAR1627

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ODOREU

ȘCOALA GIMNAZIALĂODOREU

2. NuEDUCATIE MUZICALA7/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1692

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SANISLĂU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE BULGĂR"

SANISLĂU 2. NuEDUCATIE MUZICALA7/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1522

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

URZICENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"TEMPFLI JOZSEF"

URZICENI 2. NuEDUCATIE MUZICALA4/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1856

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VAMA

ȘCOALA GIMNAZIALĂVAMA

2. NuEDUCATIE MUZICALA6/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1867

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIILE SATUMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂVIILE SATU MARE

2. NuEDUCATIE MUZICALA7/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1437

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BOGDAND

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRI MOR" BOGDAND

2. NuEDUCATIE MUZICALA8/0

VACANT

POST PECOMUNA

1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1538

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

DOROLŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOROLȚ

2. NuEDUCATIE MUZICALA7/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1050

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"AVRAM IANCU" SATU

MARE 2. NuEDUCATIE MUZICALA10/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11752.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV SATU MARE

2. NuEDUCATIE MUZICALA5/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 13 / 114

Page 14: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

LICEAL11762.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV SATU MARE

2. NuEDUCATIE MUZICALA8/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11882.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEOLOGICORTODOX "NICOLAESTEINHARDT" SATU

MARE2. NuEDUCATIE MUZICALA

11/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11232.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NAŢIONAL"IOAN SLAVICI" SATU

MARE 2. NuEDUCATIE MUZICALA15/3

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Da 4. Nu 5. Nu

LICEAL12602.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

LICEUL ROMANO-CATOLIC "JOSEPHUSCALASANTIUS" CAREI 2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/6

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1227

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE LUCACIU" CAREI

2. NuEDUCATIE MUZICALA9/2

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1463

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

CĂPLENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"FENYI ISTVAN" CĂPLENI

2. NuEDUCATIE MUZICALA5/1

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL13052.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"IONIȚĂ G. ANDRON"

NEGREȘTI-OAȘ 2. NuEDUCATIE MUZICALA5/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL13152.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

LICEUL TEORETICNEGREȘTI OAȘ

2. NuEDUCATIE MUZICALA8/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14722.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CĂUAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂUAȘ

2. NuEDUCATIE PLASTICA6/0

VACANT

ORE SI LAGHENCI

1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 14 / 114

Page 15: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

GIMNAZIAL16282.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ODOREU

ȘCOALA GIMNAZIALĂODOREU

2. NuEDUCATIE PLASTICA7/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13162.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TĂŞNAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂTĂȘNAD

2. NuEDUCATIE PLASTICA18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12932.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 NEGREȘTI OAȘ

2. NuEDUCATIE PLASTICA7/0

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10482.Nu

1. Nu

Limba română

SCOALA GIMNAZIALANR.10 SATU MARE

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ION CREANGĂ" SATU

MARE 2. NuEDUCATIE PLASTICA18/0

REZERVAT

PENSIEREVIZUIBIL

A

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13532.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HALMEU

ȘCOALA GIMNAZIALĂHALMEU

2. NuEDUCATIE PLASTICA6/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12322.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE LUCACIU" CAREI

2. NuEDUCATIE PLASTICA9/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15192.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

FOIENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂFOIENI

2. NuEDUCATIE PLASTICA3/0

VACANT 1. Nu

3 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18542.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VAMA

ȘCOALA GIMNAZIALĂVAMA

2. NuEDUCATIE PLASTICA6/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12222.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CAREI

2. NuEDUCATIE PLASTICA5/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 15 / 114

Page 16: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

GIMNAZIAL15982.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MEDIEŞUAURIT

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE COȘBUC"

MEDIEȘU AURIT 2. NuEDUCATIE PLASTICA10/0

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL11192.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"BĂLCESCU-PETOFI"

SATU MARE 2. NuEDUCATIE PLASTICA12/0

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13792.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ACÂŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂACÂȘ

2. NuEDUCATIE PLASTICA7/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16932.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SANISLĂU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE BULGĂR"

SANISLĂU 2. NuEDUCATIE PLASTICA7/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15702.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HODOD

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"WESSELENYI" HODOD

2. NuEDUCATIE PLASTICA6/0

VACANT

POST PECOMUNA

1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14362.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BOGDAND

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRI MOR" BOGDAND

2. NuEDUCATIE PLASTICA7/0

VACANT

ORE SI LABABTA SICORUND

1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10362.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GRIGORE MOISIL" SATU

MARE 2. NuEDUCATIE PLASTICA10/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10392.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIRCEA ELIADE" SATU

MARE 2. NuEDUCATIE PLASTICA16/2

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16472.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PĂULEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂPAULEȘTI

2. NuEDUCATIE PLASTICA7/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 16 / 114

Page 17: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

GIMNAZIAL10512.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"AVRAM IANCU" SATU

MARE 2. NuEDUCATIE PLASTICA10/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL10642.Nu

1. Nu

Limba română

SCOALA GIMNAZIALA"LUCIAN BLAGA" SATU

MARE

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NATIONALMIHAI EMINESCU SATU

MARE 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

SEPT.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL10912.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "HAM

JANOS" SATU MARE 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

9/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL13342.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TĂŞNAD

LICEUL TEHNOLOGICTĂȘNAD

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

6/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL13062.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"IONIȚĂ G. ANDRON"

NEGREȘTI-OAȘ 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

4/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL13142.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

LICEUL TEORETICNEGREȘTI OAȘ

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA 10/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL11612.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEORETICGERMAN "JOHANN

ETTINGER" SATU MARE 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

5/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15402.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CAREI

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

5/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13652.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LIVADA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETOFI SANDOR" LIVADA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

16/2

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 17 / 114

Page 18: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

GIMNAZIAL14242.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BÂRSĂU DESUS

ȘCOALA GIMNAZIALĂBÂRSĂU DE SUS

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

6/3

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14062.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BĂTARCI

ȘCOALA GIMNAZIALĂBATARCI

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

5/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12232.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 CAREI

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

13/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10272.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU" SATUMARE

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

9/0

REZERVAT

PENSIEREVIZIUIBIL

A

1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL18132.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TARNAMARE

LICEUL TEHNOLOGICTARNA MARE

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA -

BIOLOGIE 18/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

SPECIALPRESCOLAR1746

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE

2. Nu

EDUCATOARE/EDUCATOR; INSTITUTOR

PENTRUINVATAMANTUL

SPECIAL PRESCOLAR;PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR

20/0

VACANTPOST

PRELUATDE LA

GRADINITACU

PROGRAMPRELUNGITNR.3 CAREI

1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

SPECIALPRESCOLAR1748

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE

2. Nu

EDUCATOARE/EDUCATOR; INSTITUTOR

PENTRUINVATAMANTUL

SPECIAL PRESCOLAR;PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR

20/0

VACANTPOST

PRELUATDE LA

GRADINITACU

PROGRAMPRELUNGITNR.3 CAREI

1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

SPECIALPRESCOLAR1745

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE

2. Nu

EDUCATOARE/EDUCATOR; INSTITUTOR

PENTRUINVATAMANTUL

SPECIAL PRESCOLAR;PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR

20/0

VACANTPOST

PRELUATDE LA

GRADINITACU

PROGRAMPRELUNGITNR.3 CAREI

1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 18 / 114

Page 19: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

SPECIALPRESCOLAR1747

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE

2. Nu

EDUCATOARE/EDUCATOR; INSTITUTOR

PENTRUINVATAMANTUL

SPECIAL PRESCOLAR;PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR

20/0

VACANTPOST

PRELUATDE LA

GRADINITACU

PROGRAMPRELUNGITNR.3 CAREI

1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR10882.Nu

1. ROMANO-

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "HAM

JANOS" SATU MARE

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAGERMANA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

19.12.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR10032.Nu

1. Nu

RURAL

BELTIUG

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VIOREL SALAGEAN"

BELTIUG

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAGERMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR14602.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"FENYI ISTVAN" CĂPLENI

RURAL

CĂPLENI

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT CĂPLENI

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAGERMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR10872.Nu

1. ROMANO-

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "HAM

JANOS" SATU MARE

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAGERMANA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

16.11.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR10052.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VIOREL SALAGEAN"

BELTIUG

RURAL

GHIRIŞA

ȘCOALA PRIMARĂGHIRIȘA

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 19 / 114

Page 20: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

PRESCOLAR15122.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"BEM JOZSEF" CĂRĂȘEU

RURAL

CĂRĂŞEU

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT CĂRĂȘEU

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

VACANT 1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR15112.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"BEM JOZSEF" CĂRĂȘEU

RURAL

CĂRĂŞEU

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT CĂRĂȘEU

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

VACANT 1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR11642.Nu

1. REFORMAT

LICEUL REFORMAT SATUMARE

URBAN

SATU MARE

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 24 SATU

MARE

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

20.11.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR11632.Nu

1. REFORMAT

LICEUL REFORMAT SATUMARE

URBAN

SATU MARE

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 24 SATU

MARE

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

REZERVATPENSIE

REVIZUIBILA -

15.02.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR13702.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂACÂȘ

RURAL

ACÂŞ

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL ACÂȘ

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu nota/media celputin 5 sau intre 5 si 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR18802.Nu

1. Nu

URBAN

SATU MARE

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 6 SATU

MARE

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 20 / 114

Page 21: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

PRESCOLAR18482.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂVAMA

RURAL

VAMA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT VAMA

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR15622.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"WESSELENYI" HODOD

RURAL

LELEI

ȘCOALA PRIMARĂ LELEI

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR16152.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI VITEAZUL"

MOFTINU MIC

RURAL

DOMĂNEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOMĂNEȘTI

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR14652.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂUAȘ

RURAL

GHENCI

ȘCOALA GIMNAZIALĂGHENCI

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

VACANT 1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR16632.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂPIȘCOLT

RURAL

PIŞCOLT

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT PIȘCOLT

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR16712.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂPORUMBEȘTI

RURAL

CIDREAG

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL CIDREAG

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

09.12.2015

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 21 / 114

Page 22: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

PRESCOLAR13462.Nu

1. Nu

URBAN

ARDUD

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT ARDUD

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

01.12.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR18812.Nu

1. Nu

URBAN

SATU MARE

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 9 SATU

MARE

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

REZERVATPENSIE

REVIZUIBILA -

31.08.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR18832.Nu

1. Nu

URBAN

SATU MARE

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 13 SATU

MARE

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR18652.Nu

1. Nu

RURAL

VIILE SATUMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂVIILE SATU MARE

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

01.04.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR18232.Nu

1. Nu

RURAL

TIREAM

ȘCOALA GIMNAZIALĂTIREAM

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR13602.Nu

1. Nu

URBAN

LIVADA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETOFI SANDOR" LIVADA

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

VACANT

POST LALIVADAVECHE

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 22 / 114

Page 23: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

PRESCOLAR15472.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂHALMEU

RURAL

HALMEU

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT HALMEU

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

16.08.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR18342.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂTURULUNG

RURAL

TURULUNG

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT TURULUNG

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR14572.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂMIN

RURAL

CĂMIN

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT CĂMIN

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR14562.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂMIN

RURAL

CĂMIN

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT CĂMIN

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR13512.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 1

TĂȘNAD

URBAN

TĂŞNAD

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL NR. 2 TĂȘNAD

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

REZERVAT

PENSIEREVIZUIBIL

A

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR18622.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ OAR

RURAL

OAR

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT OAR

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 23 / 114

Page 24: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

PRESCOLAR15822.Nu

1. Nu

LICEUL TEHNOLOGIC"PETOFI SANDOR" LAZURI

RURAL

PELEŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂPELEȘ

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

05.07.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR16862.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE BULGĂR"

SANISLĂU

RURAL

SANISLĂU

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT SANISLĂU

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR13712.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂACÂȘ

RURAL

MIHĂIENI

ȘCOALA PRIMARĂMIHĂIENI

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

16.11.2015

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR18872.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 3 CAREI

URBAN

CAREI

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 8 CAREI

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

10.02.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR13862.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂANDRID

RURAL

IRINA

ȘCOALA GIMNAZIALĂIRINA

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

01.01.2017

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR18862.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 3 CAREI

URBAN

CAREI

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 4 CAREI

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANTPOST

PRELUATDE LA GPPNR.1 CAREI

1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 24 / 114

Page 25: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

PRESCOLAR18852.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 3 CAREI

URBAN

CAREI

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 4 CAREI

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANTPOST

PRELUATDE LA GPPNR.1 CAREI

1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR14512.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂMĂRZANA

RURAL

CĂMĂRZANA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL CĂMĂRZANA

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR11792.Nu

1. ORTODOX

LICEUL TEOLOGICORTODOX "NICOLAESTEINHARDT" SATU

MAREURBAN

SATU MARE

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 12 SATU

MARE

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR11812.Nu

1. ORTODOX

LICEUL TEOLOGICORTODOX "NICOLAESTEINHARDT" SATU

MAREURBAN

SATU MARE

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 12 SATU

MARE

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR11802.Nu

1. ORTODOX

LICEUL TEOLOGICORTODOX "NICOLAESTEINHARDT" SATU

MAREURBAN

SATU MARE

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 12 SATU

MARE

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR13892.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂANDRID

RURAL

ANDRID

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL ANDRID

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 25 / 114

Page 26: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

PRESCOLAR16962.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂSANTĂU

RURAL

SUDURĂU

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL SUDURĂU

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR16972.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂSANTĂU

RURAL

CHEREUŞA

ȘCOALA PRIMARĂCHEREUȘA

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR16872.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE BULGĂR"

SANISLĂU

RURAL

SANISLĂU

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT SANISLĂU

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR10122.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂRĂTEȘTI

RURAL

ŞANDRA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL ȘANDRA

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR18882.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 1

NEGREȘTI OAȘ

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL NR. 6 NEGREȘTI

OAȘ

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR18892.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 1

NEGREȘTI OAȘ

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL NR. 6 NEGREȘTI

OAȘ

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 26 / 114

Page 27: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

PRESCOLAR16402.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂPAULEȘTI

RURAL

HRIP

ȘCOALA GIMNAZIALĂHRIP

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR18912.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.7NEGREȘTI-OAȘ

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL "TUDORVLADIMIRESCU"NEGREȘTI-OAȘ 2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR18922.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.7NEGREȘTI-OAȘ

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL "GEORGE

COȘBUC" NEGREȘTI-OAȘ

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

REZERVATPENSIE

REVIZUIBILA -

14.12.2015

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR10002.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "DUMBRAVAMINUNATĂ" SATU MARE

URBAN

SATU MARE

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "MONDIALA"

SATU MARE

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

30.04.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR10022.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "DUMBRAVAMINUNATĂ" SATU MARE

URBAN

SATU MARE

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "MONDIALA"

SATU MARE

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

03.11.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR10012.Nu

1. Nu

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "DUMBRAVAMINUNATĂ" SATU MARE

URBAN

SATU MARE

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "MONDIALA"

SATU MARE

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

17.05.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 27 / 114

Page 28: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

PRESCOLAR13192.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂTĂȘNAD

URBAN

SĂRĂUAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂSĂRĂUAD

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR13382.Nu

1. Nu

LICEUL TEHNOLOGICARDUD

URBAN

GERĂUŞA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL GERĂUȘA

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR14502.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂLINEȘTI OAȘ

RURAL

COCA

ȘCOALA PRIMARĂ COCA

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

15.12.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR16352.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂORAȘU NOU

RURAL

PRILOG

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL PRILOG

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR16382.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂRACȘA

RURAL

RACŞA VII

ȘCOALA PRIMARĂ RACȘAVII

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR14992.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂPOMI

RURAL

BORLEŞTI

ȘCOALA PRIMARĂBORLEȘTI

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 28 / 114

Page 29: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

PRESCOLAR13502.Nu

1. Nu

URBAN

TĂŞNAD

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 1

TĂȘNAD

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

REZERVAT

PENSIEREVIZUIBIL

A

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu nota/media celputin 5 sau intre 5 si 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR18902.Nu

1. Nu

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.7NEGREȘTI-OAȘ

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR18842.Nu

1. Nu

URBAN

CAREI

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 2 CAREI

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR18722.Nu

1. Nu

URBAN

SATU MARE

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "DRAGA MEA"

SATU MARE

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR18792.Nu

1. Nu

URBAN

SATU MARE

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 1 SATU

MARE

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

04.11.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR18782.Nu

1. Nu

URBAN

SATU MARE

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 1 SATU

MARE

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

22.10.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 29 / 114

Page 30: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

PRESCOLAR18822.Nu

1. Nu

URBAN

SATU MARE

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 11 SATU

MARE

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR15792.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂHOMORODUL DE MIJLOC

RURAL

NECOPOI

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL NECOPOI

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu nota/media celputin 5 sau intre 5 si 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR15782.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂHOMORODUL DE MIJLOC

RURAL

HOMORODU DE JOS

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL HOMORODUL

DE JOS

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR18492.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂVAMA

RURAL

VAMA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT VAMA

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

15.01.2017

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR18472.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂVAMA

RURAL

VAMA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT VAMA

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR18462.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂVAMA

RURAL

VAMA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT VAMA

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 30 / 114

Page 31: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

PRESCOLAR17102.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂSOCOND

RURAL

STÂNA

ȘCOALA GIMNAZIALĂSTÂNA

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR17062.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂSOCOND

RURAL

SOCONZEL

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL SOCONZEL

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR14012.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂBATARCI

RURAL

COMLĂUŞA

ȘCOALA PRIMARĂCOMLĂUȘA

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu nota/media celputin 5 sau intre 5 si 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR14002.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂBATARCI

RURAL

BĂTARCI

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL BATARCI

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

18.10.2015

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR15242.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOBA

RURAL

BOGHIŞ

ȘCOALA PRIMARĂBOGHIȘ

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR15062.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂCULCIU MARE

RURAL

CULCIUMIC

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL CULCIU MIC

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

19.01.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 31 / 114

Page 32: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

PRESCOLAR15332.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOROLȚ

RURAL

DOROLŢ

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT DOROLȚ

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

19.02.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR14122.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE LUCACIU"

LUCĂCENI

RURAL

LUCĂCENI

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL LUCĂCENI

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

12.03.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR16622.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂPIȘCOLT

RURAL

PIŞCOLT

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT PIȘCOLT

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR16612.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂPIȘCOLT

RURAL

PIŞCOLT

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT PIȘCOLT

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR14842.Nu

1. Nu

RURAL

CRAIDOROLŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCRAIDOROLȚ

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR14872.Nu

1. Nu

RURAL

CRAIDOROLŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCRAIDOROLȚ

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 32 / 114

Page 33: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

PRESCOLAR10132.Nu

1. Nu

RURAL

RĂTEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂRĂTEȘTI

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR13482.Nu

1. Nu

URBAN

ARDUD

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT ARDUD

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR13492.Nu

1. Nu

URBAN

ARDUD

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT ARDUD

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR13472.Nu

1. Nu

URBAN

ARDUD

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT ARDUD

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

24.10.2015

1. Da

0 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR18752.Nu

1. Nu

URBAN

SATU MARE

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT

"VOINICELUL" SATUMARE 2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

31.08.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR18762.Nu

1. Nu

URBAN

SATU MARE

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "14 MAI"

SATU MARE

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

22.03.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 33 / 114

Page 34: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

PRESCOLAR18772.Nu

1. Nu

URBAN

SATU MARE

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "14 MAI"

SATU MARE

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

21.01.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR18732.Nu

1. Nu

URBAN

SATU MARE

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "GULIVER"

SATU MARE

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

27.09.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR18742.Nu

1. Nu

URBAN

SATU MARE

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT "GULIVER"

SATU MARE

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

08.04.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR17052.Nu

1. Nu

RURAL

SOCOND

ȘCOALA GIMNAZIALĂSOCOND

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR16372.Nu

1. Nu

RURAL

RACŞA

ȘCOALA GIMNAZIALĂRACȘA

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR16322.Nu

1. Nu

RURAL

ODOREU

GRĂDINIȚA CU PROGRAMSĂPTĂMÂNAL "FLOAREA

DE LOTUS" ODOREU

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

04.07.2016

1. Da

0 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 34 / 114

Page 35: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

PRESCOLAR15772.Nu

1. Nu

RURAL

HOMORODU DE

MIJLOC

ȘCOALA GIMNAZIALĂHOMORODUL DE MIJLOC

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR15232.Nu

1. Nu

RURAL

DOBA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOBA

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu nota/media celputin 5 sau intre 5 si 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR15482.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂHALMEU

RURAL

MESTEACĂN

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL MESTEACĂN

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu nota/media celputin 5 sau intre 5 si 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR15462.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂHALMEU

RURAL

HALMEU

GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT HALMEU

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRESCOLAR18032.Nu

1. Nu

LICEUL TEHNOLOGIC"PETRU CUPCEA"SUPURU DE JOS

RURAL

RACOVA

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL RACOVA

2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu nota/media celputin 5 sau intre 5 si 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL12802.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

COLEGIUL TEHNIC "IULIUMANIU" CAREI

2. NuELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI 18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11062.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEHNOLOGIC DEINDUSTRIE ALIMENTARĂ"GEORGE EMIL PALADE"

SATU MARE2. Nu

ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI 14/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 35 / 114

Page 36: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

LICEAL13542.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LIVADA

LICEUL TEHNOLOGIC"GEORGE BARIȚIU"

LIVADA 2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /ELECTROMECANICA 8/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL12022.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL TEHNIC "ELISAZAMFIRESCU" SATU

MARE 2. NuESTETICA SI IGIENACORPULUI OMENESC

18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11682.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

LICEUL REFORMAT SATUMARE

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 10/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL13292.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TĂŞNAD

LICEUL TEHNOLOGICTĂȘNAD

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 6/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11902.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEOLOGICORTODOX "NICOLAESTEINHARDT" SATU

MARE2. Nu

FILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE -PSIHOLOGIE - STUDII

SOCIALE15/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL12482.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

LICEUL TEORETIC CAREI

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE -SOCIOLOGIE 8/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL12912.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

COLEGIUL TEHNIC "IULIUMANIU" CAREI

2. Nu

FILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE -SOCIOLOGIE - STUDII

SOCIALE6/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL12002.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL ECONOMIC"GHEORGHE DRAGOȘ"

SATU MARE 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE - STUDIISOCIALE 8/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL11182.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"BĂLCESCU-PETOFI"

SATU MARE 2. NuFIZICA8/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 36 / 114

Page 37: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

LICEAL11212.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NAŢIONAL"IOAN SLAVICI" SATU

MARE 2. NuFIZICA18/0

REZERVAT

REZERVATMEMBRU

CNA

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL12402.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

LICEUL TEORETIC CAREI

2. NuFIZICA18/0

VACANT 1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12922.Nu

1. Nu

Limba română

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 NEGREŞTI-OAŞ

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 NEGREȘTI OAȘ

2. NuFIZICA18/0

VACANT 1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL13092.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

LICEUL TEORETICNEGREȘTI OAȘ

2. NuFIZICA18/0

VACANT 1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13752.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ACÂŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂACÂȘ

2. NuFIZICA8/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL12032.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL TEHNIC "ELISAZAMFIRESCU" SATU

MARE 2. NuFIZICA18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15132.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

CĂRĂŞEU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"BEM JOZSEF" CĂRĂȘEU

2. NuFIZICA7/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13662.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LIVADA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETOFI SANDOR" LIVADA

2. NuFIZICA18/0

VACANT 1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15002.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

POMI

ȘCOALA GIMNAZIALĂPOMI

2. NuFIZICA5/0

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 37 / 114

Page 38: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

GIMNAZIAL15512.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HALMEU

ȘCOALA GIMNAZIALĂHALMEU

2. NuFIZICA - CHIMIE18/0

VACANT 1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16342.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ORAŞUNOU

ȘCOALA GIMNAZIALĂORAȘU NOU

2. NuFIZICA - CHIMIE18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16262.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ODOREU

ȘCOALA GIMNAZIALĂODOREU

2. NuFIZICA - CHIMIE18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14802.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CEHAL

ȘCOALA GIMNAZIALĂCEHAL

2. NuFIZICA - CHIMIE16/0

VACANT

ORE SI LACEHALUT

1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu nota/media celputin 5 sau intre 5 si 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14042.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BĂTARCI

ȘCOALA GIMNAZIALĂBATARCI

2. NuFIZICA - CHIMIE14/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14192.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TRIP

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"AUREL HAIDUC" TRIP

2. NuFIZICA - CHIMIE9/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18182.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TEREBEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂTEREBEȘTI

2. NuFIZICA - CHIMIE14/4

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18402.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DRĂGUŞENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂDRĂGUȘENI

2. NuFIZICA - CHIMIE10/0

VACANT 1. Nu

3 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16562.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PIR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIR

2. NuFIZICA - MATEMATICA18/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 38 / 114

Page 39: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

GIMNAZIAL13952.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

APA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE LUCACIU" APA

2. NuGEOGRAFIE8/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14982.Nu

1. Nu

Limba română

ŞCOALA GIMNAZIALĂPOMI

RURAL

POIANACODRULUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂPOIANA CODRULUI

2. NuGEOGRAFIE18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL13312.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TĂŞNAD

LICEUL TEHNOLOGICTĂȘNAD

2. NuGEOGRAFIE9/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL13322.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TĂŞNAD

LICEUL TEHNOLOGICTĂȘNAD

2. NuGEOGRAFIE7/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13212.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TĂŞNAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂTĂȘNAD

2. NuGEOGRAFIE12/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL13112.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

LICEUL TEORETICNEGREȘTI OAȘ

2. NuGEOGRAFIE8/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL13102.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

LICEUL TEORETICNEGREȘTI OAȘ

2. NuGEOGRAFIE9/0

REZERVATPENSIEGR.III -

REVIZUIBILA 11.09.2015

1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL13042.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"IONIȚĂ G. ANDRON"

NEGREȘTI-OAȘ 2. NuGEOGRAFIE8/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12372.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 CAREI

2. NuGEOGRAFIE7/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 39 / 114

Page 40: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

GIMNAZIAL12312.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE LUCACIU" CAREI

2. NuGEOGRAFIE5/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13802.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ACÂŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂACÂȘ

2. NuGEOGRAFIE10/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15552.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

HALMEU

ȘCOALA GIMNAZIALĂHALMEU

2. NuGEOGRAFIE9/0

VACANT 1. Nu

3 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13592.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LIVADA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETOFI SANDOR" LIVADA

2. NuGEOGRAFIE18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

01.10.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13672.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LIVADA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETOFI SANDOR" LIVADA

2. NuGEOGRAFIE6/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL12902.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

COLEGIUL TEHNIC "IULIUMANIU" CAREI

2. NuGEOGRAFIE5/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11972.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL ECONOMIC"GHEORGHE DRAGOȘ"

SATU MARE 2. NuGEOGRAFIE7/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11772.Nu

1. Nu

Limba română

COLEGIUL NATIONAL"IOAN SLAVICI" SATU

MARE

URBAN

SATU MARE

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV SATU MARE

2. NuGEOGRAFIE18/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10222.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU" SATUMARE

2. NuGEOGRAFIE10/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 40 / 114

Page 41: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

LICEAL11002.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL TEHNIC"UNIO-TRAIAN VUIA"

SATU MARE 2. NuGEOGRAFIE6/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11332.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NATIONAL"KOLCSEY FERENC" SATU

MARE 2. NuGEOGRAFIE17/1

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11582.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEORETICGERMAN "JOHANN

ETTINGER" SATU MARE 2. NuGEOGRAFIE4/3

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL17852.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuGEOGRAFIE7/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL12132.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL TEHNIC "ELISAZAMFIRESCU" SATU

MARE 2. NuGEOGRAFIE4/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16582.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PIR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIR

2. NuGEOGRAFIE11/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15502.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HALMEU

ȘCOALA GIMNAZIALĂHALMEU

2. NuGEOGRAFIE - ISTORIE18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16882.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

SANISLĂU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE BULGĂR"

SANISLĂU 2. NuGEOGRAFIE - ISTORIE18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18682.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

VIILE SATUMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂVIILE SATU MARE

2. NuGEOGRAFIE - ISTORIE10/0

VACANT 1. Nu

3 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 41 / 114

Page 42: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

LICEAL12542.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

LICEUL ROMANO-CATOLIC "JOSEPHUSCALASANTIUS" CAREI 2. NuGEOGRAFIE - LIMBA

ENGLEZA18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL12872.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

COLEGIUL TEHNIC "IULIUMANIU" CAREI

2. NuINDUSTRIEALIMENTARA

7/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11222.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NAŢIONAL"IOAN SLAVICI" SATU

MARE 2. NuINFORMATICA18/0

REZERVAT

REYERVATMETODIST

CCD

1. Da

1 aniINFORMATICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11602.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEORETICGERMAN "JOHANN

ETTINGER" SATU MARE 2. NuINFORMATICA7/7

VACANT 1. Nu

1 aniINFORMATICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11932.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEOLOGICORTODOX "NICOLAESTEINHARDT" SATU

MARE2. Nu

INFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 12/4

VACANT 1. Nu

1 aniINFORMATICA

3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL13262.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TĂŞNAD

LICEUL TEHNOLOGICTĂȘNAD

2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

31.08.2016

1. Da

1 aniINFORMATICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR11492.Nu

1. Nu

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEORETICGERMAN "JOHANN

ETTINGER" SATU MARE

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAGERMANA)

20/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

07.10.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR11502.Nu

1. Nu

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEORETICGERMAN "JOHANN

ETTINGER" SATU MARE

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAGERMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 42 / 114

Page 43: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

PRIMAR11512.Nu

1. Nu

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEORETICGERMAN "JOHANN

ETTINGER" SATU MARE

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAGERMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR11522.Nu

1. Nu

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEORETICGERMAN "JOHANN

ETTINGER" SATU MARE

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAGERMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR12142.Nu

1. Nu

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CAREI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAGERMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR11472.Nu

1. Nu

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEORETICGERMAN "JOHANN

ETTINGER" SATU MARE

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAGERMANA)

20/0

REZERVATPENSIE

REVIZUIBILA -

21.11.2015

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR16542.Nu

1. Nu

RURAL

PIR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIR

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR16522.Nu

1. Nu

RURAL

PIR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIR

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

REZERVAT

POSTVICEPRIMA

R

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 43 / 114

Page 44: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

PRIMAR16132.Nu

1. Nu

RURAL

MOFTINUMIC

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI VITEAZUL"

MOFTINU MIC

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR16192.Nu

1. Nu

RURAL

MOFTINUMIC

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI VITEAZUL"

MOFTINU MIC

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

24.04.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR16062.Nu

1. Nu

RURAL

MICULA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GELLERT SANDOR"

MICULA

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

09.12.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR15842.Nu

1. Nu

RURAL

LAZURI

LICEUL TEHNOLOGIC"PETOFI SANDOR" LAZURI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

07.11.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR15492.Nu

1. Nu

RURAL

HALMEU

ȘCOALA GIMNAZIALĂHALMEU

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR15362.Nu

1. Nu

RURAL

DOROLŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOROLȚ

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 44 / 114

Page 45: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

PRIMAR15632.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"WESSELENYI" HODOD

RURAL

NADIŞUHODODULU

I

ȘCOALA GIMNAZIALĂNADIȘU HODODULUI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

21.07.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR15612.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"WESSELENYI" HODOD

RURAL

LELEI

ȘCOALA PRIMARĂ LELEI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR16142.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI VITEAZUL"

MOFTINU MIC

RURAL

MOFTINUMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂMOFTINU MARE

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR14032.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂBATARCI

RURAL

TĂMĂŞENI

ȘCOALA PRIMARĂTĂMĂȘENI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu nota/media celputin 5 sau intre 5 si 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR14762.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂCEHAL

RURAL

CEHĂLUŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCEHĂLUȚ

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR15952.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE COȘBUC"

MEDIEȘU AURIT

RURAL

POTĂU

ȘCOALA PRIMARĂ POTĂU

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 45 / 114

Page 46: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

PRIMAR15942.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE COȘBUC"

MEDIEȘU AURIT

RURAL

POTĂU

ȘCOALA PRIMARĂ POTĂU

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR16742.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂPORUMBEȘTI

RURAL

CIDREAG

ȘCOALA GIMNAZIALĂCIDREAG

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

18.12.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR16722.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂPORUMBEȘTI

RURAL

CIDREAG

ȘCOALA GIMNAZIALĂCIDREAG

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR16732.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂPORUMBEȘTI

RURAL

CIDREAG

ȘCOALA GIMNAZIALĂCIDREAG

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR13882.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂANDRID

RURAL

IRINA

ȘCOALA GIMNAZIALĂIRINA

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR15832.Nu

1. Nu

LICEUL TEHNOLOGIC"PETOFI SANDOR" LAZURI

RURAL

NISIPENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂNISIPENI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

27.04.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 46 / 114

Page 47: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

PRIMAR15882.Nu

1. Nu

LICEUL TEHNOLOGIC"PETOFI SANDOR" LAZURI

RURAL

NISIPENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂNISIPENI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

VACANT 1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR10062.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VIOREL SALAGEAN"

BELTIUG

RURAL

GHIRIŞA

ȘCOALA PRIMARĂGHIRIȘA

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR16432.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂPAULEȘTI

RURAL

HRIP

ȘCOALA GIMNAZIALĂHRIP

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

26.07.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR16422.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂPAULEȘTI

RURAL

HRIP

ȘCOALA GIMNAZIALĂHRIP

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR13572.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETOFI SANDOR" LIVADA

URBAN

ADRIAN

ȘCOALA PRIMARĂ ADRIAN

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

05.08.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR13782.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂACÂȘ

RURAL

MIHĂIENI

ȘCOALA PRIMARĂMIHĂIENI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 47 / 114

Page 48: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

PRIMAR13722.Nu

1. Nu

RURAL

ACÂŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂACÂȘ

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR13172.Nu

1. Nu

URBAN

TĂŞNAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂTĂȘNAD

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR14612.Nu

1. Nu

RURAL

CĂPLENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"FENYI ISTVAN" CĂPLENI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR16532.Nu

1. Nu

RURAL

PIR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIR

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

31.08.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR15152.Nu

1. Nu

RURAL

CIUMEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂCIUMEȘTI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR18352.Nu

1. Nu

RURAL

TURULUNG

ȘCOALA GIMNAZIALĂTURULUNG

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 48 / 114

Page 49: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

PRIMAR18372.Nu

1. Nu

RURAL

TURULUNG

ȘCOALA GIMNAZIALĂTURULUNG

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

31.08.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR18362.Nu

1. Nu

RURAL

TURULUNG

ȘCOALA GIMNAZIALĂTURULUNG

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR18662.Nu

1. Nu

RURAL

VIILE SATUMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂVIILE SATU MARE

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR11622.Nu

1. REFORMAT

URBAN

SATU MARE

LICEUL REFORMAT SATUMARE

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR11312.Nu

1. Nu

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NATIONAL"KOLCSEY FERENC" SATU

MARE

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR13422.Nu

1. Nu

URBAN

ARDUD

LICEUL TEHNOLOGICARDUD

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

19.12.2015

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 49 / 114

Page 50: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

PRIMAR13412.Nu

1. Nu

URBAN

ARDUD

LICEUL TEHNOLOGICARDUD

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR14262.Nu

1. Nu

RURAL

BOGDAND

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRI MOR" BOGDAND

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR14102.Nu

1. Nu

RURAL

BERVENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂBERVENI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAMAGHIARA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR19002.Nu

1. Nu

RURAL

CULCIUMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂCULCIU MARE

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR15072.Nu

1. Nu

RURAL

CULCIUMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂCULCIU MARE

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR15082.Nu

1. Nu

RURAL

CULCIUMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂCULCIU MARE

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 50 / 114

Page 51: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

PRIMAR14952.Nu

1. Nu

RURAL

POIANACODRULUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂPOIANA CODRULUI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR14752.Nu

1. Nu

RURAL

CEHAL

ȘCOALA GIMNAZIALĂCEHAL

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu nota/media celputin 5 sau intre 5 si 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR14742.Nu

1. Nu

RURAL

CEHAL

ȘCOALA GIMNAZIALĂCEHAL

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR14232.Nu

1. Nu

RURAL

BÂRSĂU DESUS

ȘCOALA GIMNAZIALĂBÂRSĂU DE SUS

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR14222.Nu

1. Nu

RURAL

BÂRSĂU DESUS

ȘCOALA GIMNAZIALĂBÂRSĂU DE SUS

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR14132.Nu

1. Nu

RURAL

LUCĂCENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE LUCACIU"

LUCĂCENI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 51 / 114

Page 52: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

PRIMAR14142.Nu

1. Nu

RURAL

LUCĂCENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE LUCACIU"

LUCĂCENI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR10142.Nu

1. Nu

RURAL

RĂTEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂRĂTEȘTI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR10072.Nu

1. Nu

RURAL

BELTIUG

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VIOREL SALAGEAN"

BELTIUG

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR10042.Nu

1. Nu

RURAL

BELTIUG

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VIOREL SALAGEAN"

BELTIUG

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

22.08.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR10082.Nu

1. Nu

RURAL

BELTIUG

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VIOREL SALAGEAN"

BELTIUG

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR14022.Nu

1. Nu

RURAL

BĂTARCI

ȘCOALA GIMNAZIALĂBATARCI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 52 / 114

Page 53: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

PRIMAR13402.Nu

1. Nu

URBAN

ARDUD

LICEUL TEHNOLOGICARDUD

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR10772.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"OCTAVIAN GOGA" SATU

MARE

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR10762.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"OCTAVIAN GOGA" SATU

MARE

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR10752.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"OCTAVIAN GOGA" SATU

MARE

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR10842.Nu

1. Nu

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.10 SATU MARE

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR17802.Nu

1. Nu

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 53 / 114

Page 54: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

PRIMAR10602.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"LUCIAN BLAGA" SATU

MARE

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR10592.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"LUCIAN BLAGA" SATU

MARE

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR10572.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"LUCIAN BLAGA" SATU

MARE

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR10582.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"LUCIAN BLAGA" SATU

MARE

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR18612.Nu

1. Nu

RURAL

VETIŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂVETIȘ

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR18322.Nu

1. Nu

RURAL

TURŢ

LICEUL TEHNOLOGIC"ANGHEL SALIGNY" TURȚ

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 54 / 114

Page 55: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

PRIMAR11142.Nu

1. Nu

RURAL

TÂRŞOLŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂTÂRȘOLȚ

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR17072.Nu

1. Nu

RURAL

SOCOND

ȘCOALA GIMNAZIALĂSOCOND

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR16832.Nu

1. Nu

RURAL

SANISLĂU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE BULGĂR"

SANISLĂU

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

REZERVAT

PENSIEREVIZUIBIL

A

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR16852.Nu

1. Nu

RURAL

SANISLĂU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE BULGĂR"

SANISLĂU

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR15022.Nu

1. Nu

RURAL

POMI

ȘCOALA GIMNAZIALĂPOMI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR15012.Nu

1. Nu

RURAL

POMI

ȘCOALA GIMNAZIALĂPOMI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 55 / 114

Page 56: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

PRIMAR16662.Nu

1. Nu

RURAL

PIŞCOLT

ȘCOALA GIMNAZIALĂPIȘCOLT

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

04.07.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR16642.Nu

1. Nu

RURAL

PIŞCOLT

ȘCOALA GIMNAZIALĂPIȘCOLT

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR16552.Nu

1. Nu

RURAL

PIR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIR

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR16512.Nu

1. Nu

RURAL

PETREŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DR. STEFAN VONHAZ"

PETREȘTI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR16412.Nu

1. Nu

RURAL

PĂULEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂPAULEȘTI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR16332.Nu

1. Nu

RURAL

ORAŞUNOU

ȘCOALA GIMNAZIALĂORAȘU NOU

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

08.12.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 56 / 114

Page 57: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

PRIMAR15932.Nu

1. Nu

RURAL

MEDIEŞUAURIT

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE COȘBUC"

MEDIEȘU AURIT

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR15872.Nu

1. Nu

RURAL

LAZURI

LICEUL TEHNOLOGIC"PETOFI SANDOR" LAZURI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR15742.Nu

1. Nu

RURAL

HOMORODU DE

MIJLOC

ȘCOALA GIMNAZIALĂHOMORODUL DE MIJLOC

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu nota/media celputin 5 sau intre 5 si 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR15762.Nu

1. Nu

RURAL

HOMORODU DE

MIJLOC

ȘCOALA GIMNAZIALĂHOMORODUL DE MIJLOC

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL - MAI

2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR15752.Nu

1. Nu

RURAL

HOMORODU DE

MIJLOC

ȘCOALA GIMNAZIALĂHOMORODUL DE MIJLOC

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR18212.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂTEREBEȘTI

RURAL

PIŞCARI

ȘCOALA PRIMARĂPIȘCARI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 57 / 114

Page 58: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

PRIMAR17112.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂSOCOND

RURAL

STÂNA

ȘCOALA GIMNAZIALĂSTÂNA

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR17122.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂSOCOND

RURAL

STÂNA

ȘCOALA GIMNAZIALĂSTÂNA

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR15252.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOBA

RURAL

BOGHIŞ

ȘCOALA PRIMARĂBOGHIȘ

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR18642.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂVIILE SATU MARE

RURAL

TĂTĂREŞTI

ȘCOALA PRIMARĂTĂTĂRESTI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR14852.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂCRAIDOROLȚ

RURAL

ERIUSÂNCRAI

ȘCOALA PRIMARĂ ERIUSÂNCRAI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR14862.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂCRAIDOROLȚ

RURAL

ERIUSÂNCRAI

ȘCOALA PRIMARĂ ERIUSÂNCRAI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 58 / 114

Page 59: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

PRIMAR15922.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE COȘBUC"

MEDIEȘU AURIT

RURAL

IOJIB

ȘCOALA GIMNAZIALĂIOJIB

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

REZERVATPENSIE

REVIZUIBILA -

12.10.2015

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR13872.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂANDRID

RURAL

DINDEŞTI

ȘCOALA PRIMARĂDINDEȘTI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

10.10.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR14292.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRI MOR" BOGDAND

RURAL

CORUND

ȘCOALA GIMNAZIALĂCORUND

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR14282.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRI MOR" BOGDAND

RURAL

BABŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂBABȚA

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR14272.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRI MOR" BOGDAND

RURAL

BABŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂBABȚA

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR10612.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"LUCIAN BLAGA" SATU

MARE

URBAN

SĂTMĂREL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.11 SĂTMĂREL

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 59 / 114

Page 60: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

PRIMAR10622.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"LUCIAN BLAGA" SATU

MARE

URBAN

SĂTMĂREL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.11 SĂTMĂREL

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR18572.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂVETIȘ

RURAL

DECEBAL

ȘCOALA GIMNAZIALĂDECEBAL

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR18582.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂVETIȘ

RURAL

DECEBAL

ȘCOALA GIMNAZIALĂDECEBAL

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR13612.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETOFI SANDOR" LIVADA

URBAN

DUMBRAVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IOSIF ȚIPROC"

DUMBRAVA

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR13622.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETOFI SANDOR" LIVADA

URBAN

DUMBRAVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IOSIF ȚIPROC"

DUMBRAVA

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR13562.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETOFI SANDOR" LIVADA

URBAN

DUMBRAVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"IOSIF ȚIPROC"

DUMBRAVA

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

REZERVAT

INGTIJIRECOPIL -

07.01.2017

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 60 / 114

Page 61: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

PRIMAR13732.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂACÂȘ

RURAL

UNIMĂT

ȘCOALA PRIMARĂUNIMĂT

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

3 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu nota/media celputin 5 sau intre 5 si 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR15032.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂPOMI

RURAL

BORLEŞTI

ȘCOALA PRIMARĂBORLEȘTI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR15042.Nu

1. Nu

ȘCOALA GIMNAZIALĂPOMI

RURAL

BORLEŞTI

ȘCOALA PRIMARĂBORLEȘTI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR12982.Nu

1. Nu

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 NEGREȘTI OAȘ

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR12242.Nu

1. Nu

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE LUCACIU" CAREI

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

SPECIALPRIMAR1739

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANTPOST

PRELUATDE LA

SCOALAGIMNAZIALA "VASILELUCACIU"

CAREI

1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 61 / 114

Page 62: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

SPECIALPRIMAR1738

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANTPOST

PRELUATDE LA

SCOALAGIMNAZIALA "VASILELUCACIU"

CAREI

1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

SPECIALPRIMAR1735

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE

2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANTPOST LA

PENITENCIARUL SATU

MARE

1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR11822.Nu

1. ORTODOX

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEOLOGICORTODOX "NICOLAESTEINHARDT" SATU

MARE 2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

26.02.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PRIMAR10202.Nu

1. Nu

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU" SATUMARE 2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL DEARTA1797

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuISTORIA ARTEI12/0

VACANT 1. Nu

0 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE Limba

maghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17902.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuISTORIA MUZICII8/0

VACANT 1. Nu

1 ani

STUDIITEORETICE(TEORIE -

SOLFEGIU -DICTEU;

ARMONIE;ISTORIA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14972.Nu

1. Nu

Limba română

ŞCOALA GIMNAZIALĂPOMI

RURAL

POIANACODRULUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂPOIANA CODRULUI

2. NuISTORIE18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 62 / 114

Page 63: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

LICEAL12122.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL TEHNIC "ELISAZAMFIRESCU" SATU

MARE 2. NuISTORIE4/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL12892.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

COLEGIUL TEHNIC "IULIUMANIU" CAREI

2. NuISTORIE5/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL12672.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

LICEUL TEHNOLOGIC"SIMION BĂRNUȚIU"

CAREI 2. NuISTORIE18/0

VACANT 1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL13302.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TĂŞNAD

LICEUL TEHNOLOGICTĂȘNAD

2. NuISTORIE7/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13942.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

APA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE LUCACIU" APA

2. NuISTORIE12/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16052.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MEDIEŞUAURIT

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE COȘBUC"

MEDIEȘU AURIT 2. NuISTORIE10/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10662.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DR. VASILE LUCACIU"

SATU MARE 2. NuISTORIE18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

06.11.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limba română

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18992.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.10 SATU MARE

2. NuISTORIE9/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11562.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEORETICGERMAN "JOHANN

ETTINGER" SATU MARE 2. NuISTORIE9/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 63 / 114

Page 64: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

LICEAL11362.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NATIONAL"KOLCSEY FERENC" SATU

MARE 2. NuISTORIE18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

13.10.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10402.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIRCEA ELIADE" SATU

MARE 2. NuISTORIE13/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18972.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIRCEA ELIADE" SATU

MARE 2. NuISTORIE5/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11432.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NAȚIONAL"DOAMNA STANCA" SATU

MARE 2. NuISTORIE6/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18192.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TEREBEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂTEREBEȘTI

2. NuISTORIE - GEOGRAFIE14/4

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14322.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRI MOR" BOGDAND

RURAL

CORUND

ȘCOALA GIMNAZIALĂCORUND

2. NuISTORIE - GEOGRAFIE18/0

VACANT

ORE SI LABABTA

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14892.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CRAIDOROLŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCRAIDOROLȚ

2. NuISTORIE - GEOGRAFIE15/0

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14812.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CEHAL

ȘCOALA GIMNAZIALĂCEHAL

2. NuISTORIE - GEOGRAFIE18/0

VACANT

ORE SI LACEHALUT

1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16002.Nu

1. Nu

LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂ

"GEORGE COȘBUC"MEDIEȘU AURITRURAL

IOJIB

ȘCOALA GIMNAZIALĂIOJIB

2. NuISTORIE - GEOGRAFIE13/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 64 / 114

Page 65: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

GIMNAZIAL15722.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"WESSELENYI" HODOD

RURAL

GIURTELECU

HODODULUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂGIURTELECUHODODULUI 2. NuISTORIE - GEOGRAFIE

7/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14672.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CĂUAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂUAȘ

2. NuISTORIE - GEOGRAFIE18/0

VACANT

ORE SI LAGHENCI

1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16442.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PĂULEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂPAULEȘTI

2. NuISTORIE - GEOGRAFIE18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

13.09.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16482.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

AMBUD

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SOLTESZ JANOS" AMBUD

2. NuISTORIE - GEOGRAFIE18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Da, candidat cu nota/media celputin 5 sau intre 5 si 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18052.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

DOBRA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOBRA

2. NuISTORIE - GEOGRAFIE13/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10172.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RĂTEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂRĂTEȘTI

2. NuISTORIE - GEOGRAFIE10/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14162.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LUCĂCENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE LUCACIU"

LUCĂCENI 2. NuISTORIE - GEOGRAFIE8/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu nota/media celputin 5 sau intre 5 si 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12182.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CAREI

2. NuISTORIE - GEOGRAFIE9/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1750

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. NuKINETOTERAPIE6/0

VACANT 1. Nu

0 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 65 / 114

Page 66: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

GIMNAZIAL15662.Nu

1. Nu

LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂ

"WESSELENYI" HODODRURAL

NADIŞUHODODULU

I

ȘCOALA GIMNAZIALĂNADIȘU HODODULUI

2. NuLIMBA ENGLEZA18/0

VACANT

ORE SI LAGIURTELEC

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limba română

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu nota/media celputin 5 sau intre 5 si 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14702.Nu

1. Nu

LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂ

CĂUAȘRURAL

GHENCI

ȘCOALA GIMNAZIALĂGHENCI

2. NuLIMBA ENGLEZA11/0

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15862.Nu

1. Nu

LimbamaghiarăLICEUL TEHNOLOGIC

"PETOFI SANDOR" LAZURIRURAL

PELEŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂPELEȘ

2. NuLIMBA ENGLEZA18/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13182.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TĂŞNAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂTĂȘNAD

2. NuLIMBA ENGLEZA18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14582.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

CĂMIN

ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂMIN

2. NuLIMBA ENGLEZA1/3

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12362.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 CAREI

2. NuLIMBA ENGLEZA16/2

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12262.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE LUCACIU" CAREI

2. NuLIMBA ENGLEZA9/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL12432.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

LICEUL TEORETIC CAREI

2. NuLIMBA ENGLEZA8/8

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL12392.Nu

1. Nu

Limba română

Limba engleză

URBAN

CAREI

LICEUL TEORETIC CAREI

2. NuLIMBA ENGLEZA18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 66 / 114

Page 67: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

LICEAL11242.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NAŢIONAL"IOAN SLAVICI" SATU

MARE 2. NuLIMBA ENGLEZA9/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL11202.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"BĂLCESCU-PETOFI"

SATU MARE 2. NuLIMBA ENGLEZA11/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11742.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV SATU MARE

2. NuLIMBA ENGLEZA18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL - 18-

11.2015

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10212.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU" SATUMARE

2. NuLIMBA ENGLEZA18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11452.Nu

1. Nu

Limba română

Limba engleză

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NAȚIONAL"DOAMNA STANCA" SATU

MARE 2. NuLIMBA ENGLEZA9/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11392.Nu

1. Nu

Limba română

Limba engleză

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NAȚIONAL"DOAMNA STANCA" SATU

MARE 2. NuLIMBA ENGLEZA14/4

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

11.06.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11382.Nu

1. Nu

Limba română

Limba engleză

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NAȚIONAL"DOAMNA STANCA" SATU

MARE 2. NuLIMBA ENGLEZA18/0

REZERVATREZERVATINSOTITORMISIUNE

STRAINATATE

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10492.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"AVRAM IANCU" SATU

MARE 2. NuLIMBA ENGLEZA18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10422.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIRCEA ELIADE" SATU

MARE 2. NuLIMBA ENGLEZA18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL-

31.08.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 67 / 114

Page 68: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

GIMNAZIAL10352.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GRIGORE MOISIL" SATU

MARE 2. NuLIMBA ENGLEZA9/9

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL10712.Nu

1. Nu

Limba română

Limba engleză

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NATIONALMIHAI EMINESCU SATU

MARE 2. NuLIMBA ENGLEZA14/4

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11462.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEORETICGERMAN "JOHANN

ETTINGER" SATU MARE 2. NuLIMBA ENGLEZA18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

13.08.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL17832.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuLIMBA ENGLEZA9/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10552.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"LUCIAN BLAGA" SATU

MARE 2. NuLIMBA ENGLEZA18/0

REZERVAT

PENSIEREVIZUIBIL

A

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18592.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VETIŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂVETIȘ

2. NuLIMBA ENGLEZA14/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL17082.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SOCOND

ȘCOALA GIMNAZIALĂSOCOND

2. NuLIMBA ENGLEZA18/0

VACANT

3 ORE LASTANA

1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16952.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

SANISLĂU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE BULGĂR"

SANISLĂU 2. NuLIMBA ENGLEZA3/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16672.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PIŞCOLT

ȘCOALA GIMNAZIALĂPIȘCOLT

2. NuLIMBA ENGLEZA9/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 68 / 114

Page 69: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

GIMNAZIAL16502.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

AMBUD

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SOLTESZ JANOS" AMBUD

2. NuLIMBA ENGLEZA15/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu nota/media celputin 5 sau intre 5 si 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16292.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ODOREU

ȘCOALA GIMNAZIALĂODOREU

2. NuLIMBA ENGLEZA9/0

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15912.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MEDIEŞUAURIT

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE COȘBUC"

MEDIEȘU AURIT 2. NuLIMBA ENGLEZA18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

14.07.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL13522.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LIVADA

LICEUL TEHNOLOGIC"GEORGE BARIȚIU"

LIVADA 2. NuLIMBA ENGLEZA18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

04.03.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15652.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

HODOD

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"WESSELENYI" HODOD

2. NuLIMBA ENGLEZA18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16702.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

PORUMBEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂPORUMBEȘTI

2. NuLIMBA ENGLEZA18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15392.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

DOROLŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOROLȚ

2. NuLIMBA ENGLEZA11/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15262.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DOBA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOBA

2. NuLIMBA ENGLEZA18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

18.09.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15142.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

CĂRĂŞEU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"BEM JOZSEF" CĂRĂȘEU

2. NuLIMBA ENGLEZA11/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 69 / 114

Page 70: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

GIMNAZIAL14962.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

POIANACODRULUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂPOIANA CODRULUI

2. NuLIMBA ENGLEZA15/3

VACANT 1. Da

3 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu nota/media celputin 5 sau intre 5 si 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13852.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

AGRIŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"CSURY BALINT" AGRIȘ

2. NuLIMBA ENGLEZA18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

23.09.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14422.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BOTIZ

ȘCOALA GIMNAZIALĂBOTIZ

2. NuLIMBA ENGLEZA18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14442.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BOTIZ

ȘCOALA GIMNAZIALĂBOTIZ

2. NuLIMBA ENGLEZA9/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14112.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BERVENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂBERVENI

2. NuLIMBA ENGLEZA8/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13982.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BĂTARCI

ȘCOALA GIMNAZIALĂBATARCI

2. NuLIMBA ENGLEZA18/0

REZERVAT

PENSIEREVIZUIBIL

A

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL13392.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ARDUD

LICEUL TEHNOLOGICARDUD

2. NuLIMBA ENGLEZA18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16992.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SĂCĂŞENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂSĂCĂȘENI

2. NuLIMBA ENGLEZA -GEOGRAFIE

18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL12662.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

LICEUL TEHNOLOGIC"SIMION BĂRNUȚIU"

CAREI 2. NuLIMBA ENGLEZA -ISTORIE

18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

22.08.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 70 / 114

Page 71: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

GIMNAZIAL17132.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂSOCOND

RURAL

STÂNA

ȘCOALA GIMNAZIALĂSTÂNA

2. NuLIMBA ENGLEZA -LIMBA FRANCEZA

18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14522.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CĂMĂRZANA

ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂMĂRZANA

2. NuLIMBA ENGLEZA -LIMBA FRANCEZA

18/0

VACANT 1. Da

3 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18242.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TIREAM

ȘCOALA GIMNAZIALĂTIREAM

2. NuLIMBA ENGLEZA -LIMBA FRANCEZA

17/1

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13772.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ACÂŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂACÂȘ

2. NuLIMBA ENGLEZA -LIMBA FRANCEZA

18/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14302.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRI MOR" BOGDAND

RURAL

CORUND

ȘCOALA GIMNAZIALĂCORUND

2. NuLIMBA ENGLEZA -LIMBA FRANCEZA

18/0

VACANT

ORE SO LABABTA

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL11302.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DRĂGUŞENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂDRĂGUȘENI

2. NuLIMBA ENGLEZA -LIMBA FRANCEZA

18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Da 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18632.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIILE SATUMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂVIILE SATU MARE

2. NuLIMBA ENGLEZA -LIMBA FRANCEZA

18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14152.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LUCĂCENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE LUCACIU"

LUCĂCENI 2. NuLIMBA ENGLEZA -LIMBA FRANCEZA

18/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL11162.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TÂRŞOLŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂTÂRȘOLȚ

2. NuLIMBA ENGLEZA -LIMBA FRANCEZA

14/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 71 / 114

Page 72: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

GIMNAZIAL14662.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CĂUAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂUAȘ

2. NuLIMBA ENGLEZA -LIMBA FRANCEZA

18/0

VACANT 1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14492.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CĂLINEŞTI-OAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂLINEȘTI OAȘ

2. NuLIMBA FRANCEZA14/4

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10782.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"OCTAVIAN GOGA" SATU

MARE 2. NuLIMBA FRANCEZA18/0

VACANT 1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14902.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CRAIDOROLŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCRAIDOROLȚ

2. NuLIMBA FRANCEZA11/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15092.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CULCIUMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂCULCIU MARE

2. NuLIMBA FRANCEZA9/0

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18432.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VALEAVINULUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂVALEA VINULUI

2. NuLIMBA FRANCEZA8/0

VACANT 1. Nu

3 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12282.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE LUCACIU" CAREI

2. NuLIMBA FRANCEZA2/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL12452.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

LICEUL TEORETIC CAREI

2. NuLIMBA FRANCEZA6/2

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL18302.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TURŢ

LICEUL TEHNOLOGIC"ANGHEL SALIGNY" TURȚ

2. NuLIMBA FRANCEZA18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 72 / 114

Page 73: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

LICEAL18312.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TURŢ

LICEUL TEHNOLOGIC"ANGHEL SALIGNY" TURȚ

2. NuLIMBA FRANCEZA18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11852.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEOLOGICORTODOX "NICOLAESTEINHARDT" SATU

MARE2. NuLIMBA FRANCEZA

12/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11832.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEOLOGICORTODOX "NICOLAESTEINHARDT" SATU

MARE2. NuLIMBA FRANCEZA

18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

31.08.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10232.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU" SATUMARE

2. NuLIMBA FRANCEZA12/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12342.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 CAREI

2. NuLIMBA FRANCEZA4/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL17992.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SUPURU DEJOS

LICEUL TEHNOLOGIC"PETRU CUPCEA"SUPURU DE JOS 2. NuLIMBA FRANCEZA

18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL18072.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TARNAMARE

LICEUL TEHNOLOGICTARNA MARE

2. NuLIMBA FRANCEZA18/0

VACANT 1. Da

3 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL13002.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"IONIȚĂ G. ANDRON"

NEGREȘTI-OAȘ 2. NuLIMBA FRANCEZA18/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12992.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 NEGREȘTI OAȘ

2. NuLIMBA FRANCEZA16/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 73 / 114

Page 74: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

LICEAL13272.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TĂŞNAD

LICEUL TEHNOLOGICTĂȘNAD

2. NuLIMBA FRANCEZA18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL10722.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NATIONALMIHAI EMINESCU SATU

MARE 2. NuLIMBA FRANCEZA18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL13282.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TĂŞNAD

LICEUL TEHNOLOGICTĂȘNAD

2. NuLIMBA FRANCEZA8/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18202.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TEREBEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂTEREBEȘTI

2. NuLIMBA FRANCEZA -LIMBA ENGLEZA

18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15422.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GHERŢAMICĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂGHERȚA MICA

2. NuLIMBA FRANCEZA -LIMBA ENGLEZA

18/0

VACANT 1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL18142.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TARNAMARE

LICEUL TEHNOLOGICTARNA MARE

2. NuLIMBA FRANCEZA -LIMBA ENGLEZA

17/1

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14182.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TRIP

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"AUREL HAIDUC" TRIP

2. NuLIMBA FRANCEZA -LIMBA ENGLEZA

9/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10372.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GRIGORE MOISIL" SATU

MARE 2. NuLIMBA GERMANA12/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11422.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NAȚIONAL"DOAMNA STANCA" SATU

MARE 2. NuLIMBA GERMANA9/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 74 / 114

Page 75: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

GIMNAZIAL10242.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU" SATUMARE

2. NuLIMBA GERMANA4/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10672.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DR. VASILE LUCACIU"

SATU MARE 2. NuLIMBA GERMANA10/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11172.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NAŢIONAL"IOAN SLAVICI" SATU

MARE 2. NuLIMBA GERMANA10/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12202.Nu

1. Nu

Limba română

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE LUCACIU"

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CAREI

2. NuLIMBA GERMANA17/1

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL12572.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

LICEUL ROMANO-CATOLIC "JOSEPHUSCALASANTIUS" CAREI 2. NuLIMBA GERMANA

18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

31.08.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL12442.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

LICEUL TEORETIC CAREI

2. NuLIMBA GERMANA8/4

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12352.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 CAREI

2. NuLIMBA GERMANA8/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10152.Nu

1. Nu

Limbagermană

RURAL

RĂTEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂRĂTEȘTI

2. NuLIMBA GERMANA8/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16102.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MICULA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GELLERT SANDOR"

MICULA 2. NuLIMBA GERMANA7/0

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 75 / 114

Page 76: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

GIMNAZIAL16682.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PIŞCOLT

ȘCOALA GIMNAZIALĂPIȘCOLT

2. NuLIMBA GERMANA2/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15212.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

URZICENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"TEMPFLI JOZSEF"

URZICENI 2. NuLIMBA GERMANA4/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10852.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.10 SATU MARE

2. NuLIMBA GERMANA6/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL10902.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "HAM

JANOS" SATU MARE 2. NuLIMBA GERMANA14/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11372.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NATIONAL"KOLCSEY FERENC" SATU

MARE 2. NuLIMBA GERMANA11/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10792.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"OCTAVIAN GOGA" SATU

MARE 2. NuLIMBA GERMANA4/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16772.Nu

1. Nu

LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂ

PORUMBEȘTIRURAL

CIDREAG

ȘCOALA GIMNAZIALĂCIDREAG

2. NuLIMBA GERMANA -GEOGRAFIE

18/0

VACANT 1. Da

3 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12162.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CAREI

2. NuLIMBA GERMANA-MATERNA

18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11482.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEORETICGERMAN "JOHANN

ETTINGER" SATU MARE 2. NuLIMBA GERMANA-MATERNA

18/0

VACANTPROPUS

OCUPAREPROFESOR

RFG

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 76 / 114

Page 77: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

LICEAL10742.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NATIONALMIHAI EMINESCU SATU

MARE 2. NuLIMBA LATINA8/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11662.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

LICEUL REFORMAT SATUMARE

2. NuLIMBA LATINA8/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL12462.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

LICEUL TEORETIC CAREI

2. NuLIMBA LATINA11/0

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11842.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEOLOGICORTODOX "NICOLAESTEINHARDT" SATU

MARE2. NuLIMBA LATINA

10/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11532.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEORETICGERMAN "JOHANN

ETTINGER" SATU MARE 2. NuLIMBA LATINA4/3

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14782.Nu

1. Nu

LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂ

CEHALRURAL

CEHĂLUŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCEHĂLUȚ

2. NuLIMBA MAGHIARA -MATERNA - LIMBA

ENGLEZA 18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16162.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

MOFTINUMIC

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI VITEAZUL"

MOFTINU MIC 2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

0/18

VACANTPOST

PENTRUELEVIETNICI

MAGHIARIINSCRISI LA

SECTIAROMANA

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16492.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

AMBUD

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"SOLTESZ JANOS" AMBUD

2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

01.01.2017

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16842.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

SANISLĂU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE BULGĂR"

SANISLĂU 2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

20.01.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 77 / 114

Page 78: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

GIMNAZIAL17002.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

SĂCĂŞENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂSĂCĂȘENI

2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

5/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18502.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

VAMA

ȘCOALA GIMNAZIALĂVAMA

2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

14/4

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10442.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIRCEA ELIADE" SATU

MARE 2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

9/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL10942.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEHNOLOGIC"CONSTANTIN

BRÂNCUȘI" SATU MARE 2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

12/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10652.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DR. VASILE LUCACIU"

SATU MARE 2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

31.08.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL12842.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

COLEGIUL TEHNIC "IULIUMANIU" CAREI

2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

10/0

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL12562.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

LICEUL ROMANO-CATOLIC "JOSEPHUSCALASANTIUS" CAREI 2. NuLIMBA MAGHIARA-

MATERNA18/0

REZERVATINGRIJIRE

COPIL -DECEMBRIE

2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL12582.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

LICEUL ROMANO-CATOLIC "JOSEPHUSCALASANTIUS" CAREI 2. NuLIMBA MAGHIARA-

MATERNA16/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL12422.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

LICEUL TEORETIC CAREI

2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

9/6

VACANT 1. Nu

3 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 78 / 114

Page 79: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

GIMNAZIAL13202.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TĂŞNAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂTĂȘNAD

2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

8/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15902.Nu

1. Nu

LimbamaghiarăLICEUL TEHNOLOGIC

"PETOFI SANDOR" LAZURIRURAL

NISIPENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂNISIPENI

2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

8/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13912.Nu

1. Nu

LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂ

ANDRIDRURAL

IRINA

ȘCOALA GIMNAZIALĂIRINA

2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

13/0

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16762.Nu

1. Nu

LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂ

PORUMBEȘTIRURAL

CIDREAG

ȘCOALA GIMNAZIALĂCIDREAG

2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

17/1

VACANT 1. Da

3 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15962.Nu

1. Nu

LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂ

"GEORGE COȘBUC"MEDIEȘU AURITRURAL

IOJIB

ȘCOALA GIMNAZIALĂIOJIB

2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

12/6

VACANT 1. Da

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16212.Nu

1. Nu

LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂ

"MIHAI VITEAZUL"MOFTINU MICRURAL

MOFTINUMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂMOFTINU MARE

2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

13/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10102.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BELTIUG

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VIOREL SALAGEAN"

BELTIUG 2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

9/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL15852.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LAZURI

LICEUL TEHNOLOGIC"PETOFI SANDOR" LAZURI

2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

18/0

REZERVAT

INGTIJIRECOPIL -

17.10.2015

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL17012.Nu

1. Nu

Limba romani(rromani)

RURAL

SĂCĂŞENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂSĂCĂȘENI

2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA

10/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 79 / 114

Page 80: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

GIMNAZIAL16822.Nu

1. Nu

Limba romani(rromani)ȘCOALA GIMNAZIALĂ

PORUMBEȘTIRURAL

CIDREAG

ȘCOALA GIMNAZIALĂCIDREAG

2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA

9/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13252.Nu

1. Nu

Limba romani(rromani)ȘCOALA GIMNAZIALĂ

TĂȘNADURBAN

SĂRĂUAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂSĂRĂUAD

2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA

14/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18112.Nu

1. Nu

Limba românăLICEUL TEHNOLOGICTARNA MARE

RURAL

VALEASEACĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂVALEA SEACĂ

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

17/1

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL12592.Nu

1. ROMANO-

Limba română

LICEUL TOMANO-CATOLIC "JOSEPHUSCALASANTIUS" CAREI

URBAN

CAREI

COLEGIUL TEHNIC "IULIUMANIU" CAREI

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

18/0

REZERVAT

INGRIJIERECOPIL -

31.08.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16752.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂPORUMBEȘTI

RURAL

CIDREAG

ȘCOALA GIMNAZIALĂCIDREAG

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

17/1

VACANT 1. Da

3 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu nota/media celputin 5 sau intre 5 si 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL13032.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"IONIȚĂ G. ANDRON"

NEGREȘTI-OAȘ 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

15/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15342.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DOROLŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOROLȚ

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

18/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13992.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BĂTARCI

ȘCOALA GIMNAZIALĂBATARCI

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

20.03.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15162.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIUMEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂCIUMEȘTI

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

17/1

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

31.08.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 80 / 114

Page 81: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

GIMNAZIAL14682.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂCĂUAȘ

RURAL

GHENCI

ȘCOALA GIMNAZIALĂGHENCI

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

14/0

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL12412.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

LICEUL TEORETIC CAREI

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

8/9

VACANT 1. Nu

3 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11352.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NATIONAL"KOLCSEY FERENC" SATU

MARE 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

16.07.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10412.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIRCEA ELIADE" SATU

MARE 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

18/0

REZERVATINGRIJIRE

COPIL -FEBRUARIE

2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14382.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRI MOR" BOGDAND

RURAL

CORUND

ȘCOALA GIMNAZIALĂCORUND

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA - LIMBA

ENGLEZA 18/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18602.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂVETIȘ

RURAL

DECEBAL

ȘCOALA GIMNAZIALĂDECEBAL

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA - LIMBA

ENGLEZA 18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

12.09.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16172.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI VITEAZUL"

MOFTINU MICRURAL

DOMĂNEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOMĂNEȘTI

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA - LIMBA

ENGLEZA 18/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15282.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DOBA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOBA

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA - LIMBA

ENGLEZA 16/2

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13632.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LIVADA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETOFI SANDOR" LIVADA

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA - LIMBA

ENGLEZA 18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 81 / 114

Page 82: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

GIMNAZIAL17042.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂSĂUCA

RURAL

BECHENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂBECHENI

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA - LIMBA

ENGLEZA 18/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14342.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRI MOR" BOGDAND

RURAL

BABŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂBABȚA

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA - LIMBA

ENGLEZA 18/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15642.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"WESSELENYI" HODOD

RURAL

GIURTELECU

HODODULUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂGIURTELECUHODODULUI 2. NuLIMBA SI LITERATURA

ROMANA - LIMBAFRANCEZA 18/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu nota/media celputin 5 sau intre 5 si 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16602.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PIR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIR

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA - LIMBA

FRANCEZA 13/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16072.Nu

1. Nu

Limbaucraineană

RURAL

MICULA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GELLERT SANDOR"

MICULA 2. NuLIMBA UCRAINEANA-MATERNA

0/18

VACANTOPTIONALPENTRUCOPIIIETNICI

UCRAINENIINSCRISI LAALTE SECTII

1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15272.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DOBA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOBA

2. NuMATEMATICA18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

24.10.2015

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14792.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CEHAL

ȘCOALA GIMNAZIALĂCEHAL

2. NuMATEMATICA14/4

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14092.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

BERVENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂBERVENI

2. NuMATEMATICA16/2

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15732.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"WESSELENYI" HODOD

RURAL

GIURTELECU

HODODULUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂGIURTELECUHODODULUI 2. NuMATEMATICA

12/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 82 / 114

Page 83: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

GIMNAZIAL16182.Nu

1. Nu

LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂ

"MIHAI VITEAZUL"MOFTINU MICRURAL

MOFTINUMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂMOFTINU MARE

2. NuMATEMATICA16/2

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15352.Nu

1. Nu

LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂ

DOROLȚRURAL

DARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDARA

2. NuMATEMATICA16/2

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14822.Nu

1. Nu

LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂ

CEHALRURAL

CEHĂLUŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCEHĂLUȚ

2. NuMATEMATICA12/3

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14692.Nu

1. Nu

LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂ

CĂUAȘRURAL

GHENCI

ȘCOALA GIMNAZIALĂGHENCI

2. NuMATEMATICA12/0

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16042.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE COȘBUC"

MEDIEȘU AURITRURAL

IOJIB

ȘCOALA GIMNAZIALĂIOJIB

2. NuMATEMATICA12/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13902.Nu

1. Nu

LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂ

ANDRIDRURAL

IRINA

ȘCOALA GIMNAZIALĂIRINA

2. NuMATEMATICA12/0

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14352.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRI MOR" BOGDAND

RURAL

CORUND

ȘCOALA GIMNAZIALĂCORUND

2. NuMATEMATICA12/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL12652.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

LICEUL TEORETIC CAREI

2. NuMATEMATICA1/5

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL12522.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

LICEUL ROMANO-CATOLIC "JOSEPHUSCALASANTIUS" CAREI 2. NuMATEMATICA

18/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 83 / 114

Page 84: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

LICEAL11782.Nu

1. Nu

Limba română

COLEGIUL TEHNIC "ELISAZAMFIRESCU" SATU

MARE

URBAN

SATU MARE

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV SATU MARE

2. NuMATEMATICA18/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10432.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIRCEA ELIADE" SATU

MARE 2. NuMATEMATICA8/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11322.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NATIONAL"KOLCSEY FERENC" SATU

MARE 2. NuMATEMATICA16/2

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18512.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

VAMA

ȘCOALA GIMNAZIALĂVAMA

2. NuMATEMATICA12/0

VACANT 1. Nu

3 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18422.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VALEAVINULUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂVALEA VINULUI

2. NuMATEMATICA16/2

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

31.08.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15202.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

URZICENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"TEMPFLI JOZSEF"

URZICENI 2. NuMATEMATICA16/2

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL18282.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TURŢ

LICEUL TEHNOLOGIC"ANGHEL SALIGNY" TURȚ

2. NuMATEMATICA18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

17.02.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL11132.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TÂRŞOLŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂTÂRȘOLȚ

2. NuMATEMATICA16/2

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL18082.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TARNAMARE

LICEUL TEHNOLOGICTARNA MARE

2. NuMATEMATICA18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 84 / 114

Page 85: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

LICEAL18092.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TARNAMARE

LICEUL TEHNOLOGICTARNA MARE

2. NuMATEMATICA12/6

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL18002.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SUPURU DEJOS

LICEUL TEHNOLOGIC"PETRU CUPCEA"SUPURU DE JOS 2. NuMATEMATICA

14/4

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL17092.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SOCOND

ȘCOALA GIMNAZIALĂSOCOND

2. NuMATEMATICA16/2

REZERVAT

CONTRACTSUA

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13582.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LIVADA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETOFI SANDOR" LIVADA

2. NuMATEMATICA10/8

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

20.10.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

INFORMATICAANG. PERD.

DETERMINATA

3. Da, candidat cu nota/media celputin 5 sau intre 5 si 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15542.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HALMEU

ȘCOALA GIMNAZIALĂHALMEU

2. NuMATEMATICA12/0

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15322.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DOBA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOBA

2. NuMATEMATICA8/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14332.Nu

1. Nu

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRI MOR" BOGDAND

RURAL

BABŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂBABȚA

2. NuMATEMATICA - FIZICA18/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13742.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ACÂŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂACÂȘ

2. NuMATEMATICA - FIZICA16/2

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16652.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

PIŞCOLT

ȘCOALA GIMNAZIALĂPIȘCOLT

2. NuMATEMATICA - FIZICA18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 85 / 114

Page 86: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

LICEAL13352.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TĂŞNAD

LICEUL TEHNOLOGICTĂȘNAD

2. NuMECANICA / MECANICA18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIALDE ARTA1782

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMODELAJ18/0

VACANT 1. Da

1 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE Limba

maghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PALATELECOPIILOR1029

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

PALATUL COPIILOR SATUMARE

2. NuMUZICA FOLK18/0

VACANT 1. Da

4 aniMUZICA FOLK

(PALATE SICLUBURI ALE

COPIILOR)3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17912.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 17/0

VACANT 1. Nu

1 aniMUZICA

INSTRUMENTALA:

CLARINET3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17692.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT 1. Da

4 ani MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17872.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 13/0

VACANT 1. Nu

1 ani MUZICAINSTRUMENTALA: CHITARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17742.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 16/2

VACANT 1. Da

1 ani MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17592.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT 1. Da

1 ani MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17572.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT 1. Da

4 ani MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 86 / 114

Page 87: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17562.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT 1. Da

4 ani MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17952.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 6/0

VACANT 1. Nu

1 ani MUZICAINSTRUMENT

ALA: CORN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17942.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 16/0

VACANT 1. Nu

1 aniMUZICA

INSTRUMENTALA:

TROMPETA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17932.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 6/0

VACANT 1. Nu

1 ani MUZICAINSTRUMENTALA: FAGOT 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17682.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT 1. Da

1 ani MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17612.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT 1. Da

1 ani MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17762.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT 1. Da

1 ani MUZICAINSTRUMENTALA: CHITARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17722.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT 1. Da

1 ani MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17552.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT 1. Da

4 ani MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 87 / 114

Page 88: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17792.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT 1. Da

1 aniMUZICA

INSTRUMENTALA:

PERCUTIE3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17752.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT 1. Da

1 ani MUZICAINSTRUMENTALA: CHITARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17732.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT 1. Da

1 ani MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17712.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT 1. Da

1 ani MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17662.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT 1. Da

1 ani MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17652.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT 1. Da

1 ani MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17642.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT 1. Da

1 ani MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17632.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT 1. Da

1 ani MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17622.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT 1. Da

1 ani MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 88 / 114

Page 89: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17582.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT 1. Da

4 ani MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17922.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 13/0

VACANT 1. Nu

1 ani MUZICAINSTRUMENTALA: FLAUT 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17672.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT 1. Da

1 ani MUZICAINSTRUMENT

ALA: OBOI 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17602.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT 1. Da

1 ani MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17982.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 6/0

VACANT 1. Nu

1 aniMUZICA

INSTRUMENTALA:

VIOLONCEL3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17882.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 8/0

VACANT 1. Nu

1 ani MUZICAINSTRUMENTALA: HARPA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17892.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 7/0

VACANT 1. Nu

1 aniMUZICA

INSTRUMENTALA:

CONTRABAS3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17702.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT 1. Da

4 ani MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PALATELECOPIILOR1030

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

PALATUL COPIILOR SATUMARE

2. NuMUZICA USOARAVOCALA SI

INSTRUMENTALA 18/0

VACANT 1. Da

4 ani

MUZICAUSOARA SI

VOCAL -INSTRUMENTALA (PALATESI CLUBURI)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 89 / 114

Page 90: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

GIMNAZIAL13972.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

APA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE LUCACIU" APA

2. Nu

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0/6

VACANT 1. Nu

1 aniINFORMATICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10112.Nu

1. Nu

Limba română

ŞCOALA GIMNAZIALĂRĂTEŞTI

RURAL

BELTIUG

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VIOREL SALAGEAN"

BELTIUG 2. Nu

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0/18

VACANT 1. Da

1 aniINFORMATICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13232.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TĂŞNAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂTĂȘNAD

2. Nu

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0/5

VACANT 1. Nu

1 aniINFORMATICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12192.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CAREI

2. Nu

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0/12

VACANT 1. Nu

1 aniINFORMATICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10252.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU" SATUMARE 2. Nu

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0/9

VACANT 1. Nu

4 aniINFORMATICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10542.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"AVRAM IANCU" SATU

MARE 2. Nu

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0/6

VACANT 1. Nu

1 aniINFORMATICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10802.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"OCTAVIAN GOGA" SATU

MARE 2. Nu

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0/11

VACANT 1. Nu

1 aniINFORMATICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18692.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIILE SATUMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂVIILE SATU MARE

2. Nu

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0/9

VACANT 1. Nu

1 aniINFORMATICA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 90 / 114

Page 91: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

GIMNAZIAL18452.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VALEAVINULUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂVALEA VINULUI

2. Nu

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0/5

VACANT 1. Nu

1 aniINFORMATICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16982.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SANTĂU

ȘCOALA GIMNAZIALĂSANTĂU

2. Nu

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0/6

VACANT 1. Nu

1 aniINFORMATICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16202.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MOFTINUMIC

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI VITEAZUL"

MOFTINU MIC 2. Nu

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0/10

VACANT 1. Nu

1 aniINFORMATICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16112.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MICULA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GELLERT SANDOR"

MICULA 2. Nu

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0/5

VACANT 1. Nu

1 aniINFORMATICA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16782.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

PORUMBEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂPORUMBEȘTI

2. Nu

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0/8

VACANT

ORE SI LACIDREAG

1. Nu

1 aniINFORMATICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15572.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HALMEU

ȘCOALA GIMNAZIALĂHALMEU

2. Nu

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0/2

VACANT 1. Nu

1 aniINFORMATICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15102.Nu

1. Nu

Limba română

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"BEM JOZSEF" CĂRĂŞEU

RURAL

CULCIUMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂCULCIU MARE

2. Nu

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0/12

VACANT 1. Nu

1 aniINFORMATICA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14252.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BÂRSĂU DESUS

ȘCOALA GIMNAZIALĂBÂRSĂU DE SUS

2. Nu

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0/4

VACANT 1. Nu

1 aniINFORMATICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 91 / 114

Page 92: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

GIMNAZIAL13832.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ACÂŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂACÂȘ

2. Nu

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

8/0

VACANT 1. Nu

1 aniINFORMATICA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11262.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NAŢIONAL"IOAN SLAVICI" SATU

MARE 2. NuPEDAGOGIE6/3

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Da 4. Nu 5. Nu

LICEAL11942.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL ECONOMIC"GHEORGHE DRAGOȘ"

SATU MARE 2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(ALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

ALIMENTATIEPUBLICA)

24/0

VACANT 1. Da

1 aniALIMENTATIE

PUBLICA SITURISM /

ALIMENTATIEPUBLICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11952.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL ECONOMIC"GHEORGHE DRAGOȘ"

SATU MARE 2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(ALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

ALIMENTATIEPUBLICA)

24/0

VACANT 1. Da

1 aniALIMENTATIE

PUBLICA SITURISM /

ALIMENTATIEPUBLICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11962.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL ECONOMIC"GHEORGHE DRAGOȘ"

SATU MARE 2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(ALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

ALIMENTATIEPUBLICA)

24/0

VACANT 1. Da

4 aniALIMENTATIE

PUBLICA SITURISM /

ALIMENTATIEPUBLICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL13022.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

LICEUL TEHNOLOGIC"IONIȚĂ G. ANDRON"

NEGREȘTI-OAȘ 2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII)

24/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

31.08.2016

1. Da

1 ani

ECONOMIC,ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII /COMERT SI

SERVICII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11022.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEHNOLOGIC DEINDUSTRIE ALIMENTARĂ"GEORGE EMIL PALADE"

SATU MARE 2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI)

24/0

VACANT 1. Da

1 ani

ELECTRONICASI

AUTOMATIZARI /

ELECTRONICASI

AUTOMATIZALimba

maghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL13552.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

LIVADA

LICEUL TEHNOLOGIC"GEORGE BARIȚIU"

LIVADA 2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /ELECTROMECANICA

16/0

VACANT 1. Nu

1 ani

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /ELECTROTEH

NICA -

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 92 / 114

Page 93: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

LICEAL12042.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL TEHNIC "ELISAZAMFIRESCU" SATU

MARE 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ESTETICA SI IGIENA

CORPULUI OMENESC) 24/0

VACANT 1. Da

4 aniESTETICA SIINGRIJIREACORPULUIOMENESC

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL12052.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL TEHNIC "ELISAZAMFIRESCU" SATU

MARE 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ESTETICA SI IGIENA

CORPULUI OMENESC) 12/0

VACANT

COAFURA

1. Nu

1 aniESTETICA SIINGRIJIREACORPULUIOMENESC

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL12062.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL TEHNIC "ELISAZAMFIRESCU" SATU

MARE 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ESTETICA SI IGIENA

CORPULUI OMENESC) 18/0

VACANT

MANICHIURA

1. Nu

1 aniESTETICA SIINGRIJIREACORPULUIOMENESC

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL12072.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL TEHNIC "ELISAZAMFIRESCU" SATU

MARE 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ESTETICA SI IGIENA

CORPULUI OMENESC) 12/0

VACANT

COSMETICA

1. Nu

1 aniESTETICA SIINGRIJIREACORPULUIOMENESC

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL12882.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

COLEGIUL TEHNIC "IULIUMANIU" CAREI

2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(INDUSTRIEALIMENTARA /

INDUSTRIAALIMENTARA)

7/0

VACANT 1. Nu

1 aniINDUSTRIE

ALIMENTARA /INDUSTRIA

ALIMENTARA Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11052.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEHNOLOGIC DEINDUSTRIE ALIMENTARĂ"GEORGE EMIL PALADE"

SATU MARE 2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(INDUSTRIEALIMENTARA /

INDUSTRIAALIMENTARA)

15/0

VACANT 1. Nu

1 aniINDUSTRIE

ALIMENTARA /INDUSTRIA

ALIMENTARA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11012.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEHNOLOGIC DEINDUSTRIE ALIMENTARĂ"GEORGE EMIL PALADE"

SATU MARE 2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(INDUSTRIEALIMENTARA /

INDUSTRIAALIMENTARA)

24/0

VACANT 1. Da

1 aniINDUSTRIE

ALIMENTARA /INDUSTRIA

ALIMENTARA Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11042.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEHNOLOGIC DEINDUSTRIE ALIMENTARĂ"GEORGE EMIL PALADE"

SATU MARE 2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(INDUSTRIEALIMENTARA /

INDUSTRIAALIMENTARA)

24/0

VACANT 1. Da

1 aniINDUSTRIE

ALIMENTARA /INDUSTRIA

ALIMENTARA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 93 / 114

Page 94: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

LICEAL12702.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

LICEUL TEHNOLOGIC"SIMION BĂRNUȚIU"

CAREI 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(MECANICA /

MECANICA AGRICOLA) 20/0

VACANT 1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL12682.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

LICEUL TEHNOLOGIC"SIMION BĂRNUȚIU"

CAREI 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(MECANICA /

MECANICA AGRICOLA) 24/0

VACANT 1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL12692.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

LICEUL TEHNOLOGIC"SIMION BĂRNUȚIU"

CAREI 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(MECANICA /

MECANICA AGRICOLA) 24/0

VACANT 1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL13362.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

TĂŞNAD

LICEUL TEHNOLOGICTĂȘNAD

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(MECANICA /

MECANICA AGRICOLA) 12/0

VACANT 1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL12762.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

LICEUL TEHNOLOGIC"SIMION BĂRNUȚIU"

CAREI 2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(PRELUCRAREALEMNULUI /

PRELUCRAREALEMNULUI)

12/0

VACANT 1. Nu

1 aniPRELUCRAREA LEMNULUI /PRELUCRAREA LEMNULUI

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL18012.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SUPURU DEJOS

LICEUL TEHNOLOGIC"PETRU CUPCEA"SUPURU DE JOS 2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(PRELUCRAREALEMNULUI /

PRELUCRAREALEMNULUI)

24/0

VACANT 1. Da

1 aniPRELUCRAREA LEMNULUI /PRELUCRAREA LEMNULUI

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL12722.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

LICEUL TEHNOLOGIC"SIMION BĂRNUȚIU"

CAREI 2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(TRANSPORTURI /CONDUCEREA

AUTOVEHICULELOR)13/0

VACANT 1. Nu

1 aniTRANSPORTU

RI /TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL12712.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

LICEUL TEHNOLOGIC"SIMION BĂRNUȚIU"

CAREI 2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(TRANSPORTURI /CONDUCEREA

AUTOVEHICULELOR)24/0

VACANT 1. Da

1 aniTRANSPORTU

RI /TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL10342.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL TEHNIC DETRANSPORTURI ȘI

TELECOMUNICAȚII "IONI. C. BRĂTIANU" SATU

MARE

2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(TRANSPORTURI /CONDUCEREA

AUTOVEHICULELOR)12/0

VACANTIN SITUATIAIN CAREELEVII

SOLICITAEFECTUAREA SCOLII DE

SOFERI

1. Nu

1 aniTRANSPORTU

RI /TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 94 / 114

Page 95: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

LICEAL18332.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TURŢ

LICEUL TEHNOLOGIC"ANGHEL SALIGNY" TURȚ

2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(TRANSPORTURI /CONDUCEREA

AUTOVEHICULELOR)24/0

VACANT 1. Da

4 aniTRANSPORTU

RI /TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL18122.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TARNAMARE

LICEUL TEHNOLOGICTARNA MARE

2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(TRANSPORTURI /CONDUCEREA

AUTOVEHICULELOR)24/0

VACANT 1. Da

1 aniTRANSPORTU

RI /TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL18172.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TARNAMARE

LICEUL TEHNOLOGICTARNA MARE

2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(TRANSPORTURI /CONDUCEREA

AUTOVEHICULELOR)15/0

VACANT 1. Nu

1 aniTRANSPORTU

RI /TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL13372.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TĂŞNAD

LICEUL TEHNOLOGICTĂȘNAD

2. NuPRELUCRAREALEMNULUI

8/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1744

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. NuPROFESOR - EDUCATOR

20/0

VACANTPOST

PRELUATDE LA

SCOALAGIMNAZIALA "VASILELUCACIU"

CAREI

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1722

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. NuPROFESOR - EDUCATOR

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1726

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. NuPROFESOR - EDUCATOR

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1901

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. NuPROFESOR - EDUCATOR

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1743

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. NuPROFESOR - EDUCATOR

20/0

VACANTPOST

PRELUATDE LA

SCOALAGIMNAZIALA "VASILELUCACIU"

CAREI

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 95 / 114

Page 96: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

SPECIALGIMNAZIAL1727

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. NuPROFESOR - EDUCATOR

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1725

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. NuPROFESOR - EDUCATOR

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1733

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. NuPROFESOR - EDUCATOR

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1734

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. NuPROFESOR - EDUCATOR

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1729

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. NuPROFESOR - EDUCATOR

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1732

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. NuPROFESOR - EDUCATOR

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1731

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. NuPROFESOR - EDUCATOR

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1723

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. NuPROFESOR - EDUCATOR

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1724

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. NuPROFESOR - EDUCATOR

20/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 96 / 114

Page 97: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

SPECIALGIMNAZIAL1730

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. NuPROFESOR - EDUCATOR

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu nota/media celputin 5 sau intre 5 si 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1728

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. NuPROFESOR - EDUCATOR

20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1902

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. NuPROFESOR - LOGOPED20/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

CENTRE DEDOCUMENT

ARE SIINFORMARE

13082.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

LICEUL TEORETICNEGREȘTI OAȘ

2. NuPROFESORDOCUMENTARIST

18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

CENTRE DEDOCUMENT

ARE SIINFORMARE

18292.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TURŢ

LICEUL TEHNOLOGIC"ANGHEL SALIGNY" TURȚ

2. NuPROFESORDOCUMENTARIST

18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

CENTRE DEDOCUMENT

ARE SIINFORMARE

15522.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HALMEU

ȘCOALA GIMNAZIALĂHALMEU

2. NuPROFESORDOCUMENTARIST

18/0

VACANT 1. Da

3 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA(NIVELLICEAL)

18932.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NATIONAL"KOLCSEY FERENC" SATU

MARE 2. NuPROFESOR IN CENTRE

SI CABINETE DEASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA 18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

05.04.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA(NIVELLICEAL)

12112.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEHNOLOGIC DEINDUSTRIE ALIMENTARĂ"GEORGE EMIL PALADE"

SATU MARE2. Nu

PROFESOR IN CENTRESI CABINETE DE

ASISTENTAPSIHOPEDAGOGICA 18/0

VACANT 1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA1896

2.Nu

1. Nu

Limba română

SCOALA GIMNAZIALA"CSURY BALINT" AGRIS

RURAL

MICULA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GELLERT SANDOR"

MICULA 2. NuPROFESOR IN CENTRE

SI CABINETE DEASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA 18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

31.08.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 97 / 114

Page 98: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA1895

2.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA

POIANACODRULUI+SCOALAGIMNAZIALA POMI

RURAL

BÂRSĂU DESUS

ȘCOALA GIMNAZIALĂBÂRSĂU DE SUS

2. NuPROFESOR IN CENTRE

SI CABINETE DEASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA 18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

29.04.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA1894

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ION CREANGĂ" SATU

MARE 2. NuPROFESOR IN CENTRE

SI CABINETE DEASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA 18/0

REZERVAT

INGRIJIRECOPIL -

30.10.2016

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

17402.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. Nu

PROFESORPSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU OCATEDRA DE EDUCATIE

SPECIALA16/0

VACANTPOST

PRELUATDE LA

SCOALAGIMNAZIALA "VASILELUCACIU"

CAREI

1. Da

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

17372.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. Nu

PROFESORPSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU OCATEDRA DE EDUCATIE

SPECIALA16/0

VACANTPOST

PRELUATDE LA

SCOALALIVADA

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

EMODERATE

SAUUSOARE)

17362.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE2. Nu

PROFESORPSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU OCATEDRA DE EDUCATIE

SPECIALA16/0

VACANTPOST

PRELUATDE LA

SCOALAGIMNAZIAL

A"OCTAVIAN

GOGA" SATUMARE

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

17212.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. Nu

PROFESORPSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU OCATEDRA DE EDUCATIE

SPECIALA14/2

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

17182.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. Nu

PROFESORPSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU OCATEDRA DE EDUCATIE

SPECIALA14/2

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

17412.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. Nu

PROFESORPSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU OCATEDRA DE EDUCATIE

SPECIALA16/0

VACANTPOST

PRELUATDE LA

SCOALAGIMNAZIALA "VASILELUCACIU"

CAREI

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 98 / 114

Page 99: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

19032.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. Nu

PROFESORPSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU OCATEDRA DE EDUCATIE

SPECIALA16/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

17422.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. Nu

PROFESORPSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU OCATEDRA DE EDUCATIE

SPECIALA16/0

VACANTPOST

PRELUATDE LA

SCOALAGIMNAZIALA "VASILELUCACIU"

CAREI

1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

17152.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. Nu

PROFESORPSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU OCATEDRA DE EDUCATIE

SPECIALA14/2

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

17202.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. Nu

PROFESORPSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU OCATEDRA DE EDUCATIE

SPECIALA14/2

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

17172.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. Nu

PROFESORPSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU OCATEDRA DE EDUCATIE

SPECIALA14/2

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu nota/media celputin 5 sau intre 5 si 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

17162.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. Nu

PROFESORPSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU OCATEDRA DE EDUCATIE

SPECIALA14/2

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu nota/media celputin 5 sau intre 5 si 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

17192.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. Nu

PROFESORPSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU OCATEDRA DE EDUCATIE

SPECIALA14/2

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11252.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NAŢIONAL"IOAN SLAVICI" SATU

MARE 2. NuPSIHOLOGIE5/0

VACANT 1. Nu

0 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Da 4. Nu 5. Nu

LICEAL11112.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEHNOLOGIC DEINDUSTRIE ALIMENTARĂ"GEORGE EMIL PALADE"

SATU MARE2. NuPSIHOLOGIE

4/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 99 / 114

Page 100: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

LICEAL12082.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL TEHNIC "ELISAZAMFIRESCU" SATU

MARE 2. NuPSIHOLOGIE -SOCIOLOGIE - STUDII

SOCIALE 15/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14212.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

RURAL

TÂRŞOLŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂTÂRȘOLȚ

2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

3/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16302.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

RURAL

ODOREU

ȘCOALA GIMNAZIALĂODOREU

2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

3/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16092.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limbamaghiară

RURAL

MICULA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GELLERT SANDOR"

MICULA 2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

2/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16012.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

RURAL

MEDIEŞUAURIT

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE COȘBUC"

MEDIEȘU AURIT 2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

2/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13682.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limbamaghiară

URBAN

LIVADA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETOFI SANDOR" LIVADA

2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

9/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL15892.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limbamaghiară

RURAL

LAZURI

LICEUL TEHNOLOGIC"PETOFI SANDOR" LAZURI

2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

7/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16802.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limbamaghiară

RURAL

PORUMBEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂPORUMBEȘTI

2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

12/0

VACANT

ORE SI LACIDREAG

1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14932.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

RURAL

CRAIDOROLŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCRAIDOROLȚ

2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

1/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 100 / 114

Page 101: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

GIMNAZIAL14552.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

RURAL

CĂMĂRZANA

ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂMĂRZANA

2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

2/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14462.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

RURAL

BOTIZ

ȘCOALA GIMNAZIALĂBOTIZ

2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

5/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14202.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

RURAL

TRIP

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"AUREL HAIDUC" TRIP

2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

7/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL13452.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

ARDUD

LICEUL TEHNOLOGICARDUD

2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

8/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16242.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI VITEAZUL"

MOFTINU MICRURAL

DOMĂNEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOMĂNEȘTI

2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

6/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14412.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRI MOR" BOGDAND

RURAL

BABŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂBABȚA

2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

2/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL13122.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

LICEUL TEORETICNEGREȘTI OAȘ

2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

2/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12952.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 NEGREȘTI OAȘ

2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

1/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12302.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 CAREI

2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

4/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 101 / 114

Page 102: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

LICEAL12502.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

CAREI

LICEUL TEORETIC CAREI

2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

2/0

VACANT 1. Nu

3 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12212.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CAREI

2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

2/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11272.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NAŢIONAL"IOAN SLAVICI" SATU

MARE 2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

2/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10692.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DR. VASILE LUCACIU"

SATU MARE 2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

2/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10262.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU" SATUMARE

2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

6/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11402.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NAȚIONAL"DOAMNA STANCA" SATU

MARE 2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

6/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10532.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"AVRAM IANCU" SATU

MARE 2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

2/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10452.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIRCEA ELIADE" SATU

MARE 2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

4/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL10732.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NATIONALMIHAI EMINESCU SATU

MARE 2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

2/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 102 / 114

Page 103: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

GIMNAZIAL10812.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"OCTAVIAN GOGA" SATU

MARE 2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

3/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL12102.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL TEHNIC "ELISAZAMFIRESCU" SATU

MARE 2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

2/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18702.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

RURAL

VIILE SATUMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂVIILE SATU MARE

2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

4/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18442.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

VALEAVINULUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂVALEA VINULUI

2. NuRELIGIE ORTODOXA5/0

VACANT

ORE SI LASÂI

1. Nu

3 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18712.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

VIILE SATUMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂVIILE SATU MARE

2. NuRELIGIE ORTODOXA7/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18262.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

TIREAM

ȘCOALA GIMNAZIALĂTIREAM

2. NuRELIGIE ORTODOXA6/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18222.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

TEREBEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂTEREBEȘTI

2. NuRELIGIE ORTODOXA11/0

VACANT

POST PECOMUNA

1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL18022.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

SUPURU DEJOS

LICEUL TEHNOLOGIC"PETRU CUPCEA"SUPURU DE JOS 2. NuRELIGIE ORTODOXA

18/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL17022.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

SĂCĂŞENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂSĂCĂȘENI

2. NuRELIGIE ORTODOXA5/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 103 / 114

Page 104: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

GIMNAZIAL16902.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

SANISLĂU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE BULGĂR"

SANISLĂU 2. NuRELIGIE ORTODOXA9/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15052.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

POMI

ȘCOALA GIMNAZIALĂPOMI

2. NuRELIGIE ORTODOXA9/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16692.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

PIŞCOLT

ȘCOALA GIMNAZIALĂPIȘCOLT

2. NuRELIGIE ORTODOXA8/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16592.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

PIR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIR

2. NuRELIGIE ORTODOXA4/0

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16392.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

RACŞA

ȘCOALA GIMNAZIALĂRACȘA

2. NuRELIGIE ORTODOXA5/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16222.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

MOFTINUMIC

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI VITEAZUL"

MOFTINU MIC 2. NuRELIGIE ORTODOXA8/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15812.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

HOMORODU DE

MIJLOC

ȘCOALA GIMNAZIALĂHOMORODUL DE MIJLOC

2. NuRELIGIE ORTODOXA9/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15442.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

GHERŢAMICĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂGHERȚA MICA

2. NuRELIGIE ORTODOXA2/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15302.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

DOBA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOBA

2. NuRELIGIE ORTODOXA9/0

VACANT

ORE SI LABOGHIS

1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 104 / 114

Page 105: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

GIMNAZIAL14912.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

CRAIDOROLŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCRAIDOROLȚ

2. NuRELIGIE ORTODOXA3/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14712.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

CĂUAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂUAȘ

2. NuRELIGIE ORTODOXA8/0

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14542.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

CĂMĂRZANA

ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂMĂRZANA

2. NuRELIGIE ORTODOXA6/0

VACANT 1. Nu

3 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14452.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

BOTIZ

ȘCOALA GIMNAZIALĂBOTIZ

2. NuRELIGIE ORTODOXA6/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14172.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

LUCĂCENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE LUCACIU"

LUCĂCENI 2. NuRELIGIE ORTODOXA7/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10192.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

RĂTEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂRĂTEȘTI

2. NuRELIGIE ORTODOXA6/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14072.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

BĂTARCI

ȘCOALA GIMNAZIALĂBATARCI

2. NuRELIGIE ORTODOXA11/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15712.Nu

1. ORTODOX

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"WESSELENYI" HODOD

RURAL

GIURTELECU

HODODULUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂGIURTELECUHODODULUI 2. NuRELIGIE ORTODOXA

4/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14402.Nu

1. ORTODOX

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRI MOR" BOGDAND

RURAL

CORUND

ȘCOALA GIMNAZIALĂCORUND

2. NuRELIGIE ORTODOXA4/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 105 / 114

Page 106: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

GIMNAZIAL14392.Nu

1. ORTODOX

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRI MOR" BOGDAND

RURAL

BABŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂBABȚA

2. NuRELIGIE ORTODOXA4/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13242.Nu

1. ORTODOX

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂTĂȘNAD

URBAN

SĂRĂUAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂSĂRĂUAD

2. NuRELIGIE ORTODOXA7/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10632.Nu

1. ORTODOX

Limba românăȘCOALA GIMNAZIALĂ"LUCIAN BLAGA" SATU

MAREURBAN

SĂTMĂREL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.11 SĂTMĂREL

2. NuRELIGIE ORTODOXA9/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13922.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

ANDRID

ȘCOALA GIMNAZIALĂANDRID

2. NuRELIGIE ORTODOXA9/0

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13822.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

ACÂŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂACÂȘ

2. NuRELIGIE ORTODOXA6/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12942.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 NEGREȘTI OAȘ

2. NuRELIGIE ORTODOXA4/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

17492.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

SATU MARE

CENTRUL ȘCOLARPENTRU EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ SATU MARE 2. NuRELIGIE ORTODOXA8/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11082.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEHNOLOGIC DEINDUSTRIE ALIMENTARĂ"GEORGE EMIL PALADE"

SATU MARE2. NuRELIGIE ORTODOXA

11/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10682.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DR. VASILE LUCACIU"

SATU MARE 2. NuRELIGIE ORTODOXA9/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 106 / 114

Page 107: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

LICEAL11442.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NAȚIONAL"DOAMNA STANCA" SATU

MARE 2. NuRELIGIE ORTODOXA6/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18982.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIRCEA ELIADE" SATU

MARE 2. NuRELIGIE ORTODOXA9/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10382.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GRIGORE MOISIL" SATU

MARE 2. NuRELIGIE ORTODOXA6/0

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18412.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

DRĂGUŞENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂDRĂGUȘENI

2. NuRELIGIE ORTODOXA6/0

VACANT 1. Nu

3 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15432.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

RURAL

GHERŢAMICĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂGHERȚA MICA

2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

7/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15602.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

RURAL

HALMEU

ȘCOALA GIMNAZIALĂHALMEU

2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

7/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16022.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

MEDIEŞUAURIT

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GEORGE COȘBUC"

MEDIEȘU AURIT 2. NuRELIGIE REFORMATA6/0

VACANT

POST PECOMUNA

1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11672.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

LICEUL REFORMAT SATUMARE

2. NuRELIGIE REFORMATA5/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL17032.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

SĂCĂŞENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂSĂCĂȘENI

2. NuRELIGIE REFORMATA4/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 107 / 114

Page 108: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

GIMNAZIAL13812.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

ACÂŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂACÂȘ

2. NuRELIGIE REFORMATA14/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13962.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

APA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE LUCACIU" APA

2. NuRELIGIE REFORMATA2/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18042.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

DOBRA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOBRA

2. NuRELIGIE REFORMATA6/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14832.Nu

1. REFORMAT

LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂ

CEHALRURAL

CEHĂLUŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCEHĂLUȚ

2. NuRELIGIE REFORMATA4/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16912.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

SANISLĂU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE BULGĂR"

SANISLĂU 2. NuRELIGIE REFORMATA2/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10822.Nu

1. REFORMAT

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"OCTAVIAN GOGA" SATU

MARE 2. NuRELIGIE REFORMATA3/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18552.Nu

1. REFORMAT

Limba română

RURAL

VAMA

ȘCOALA GIMNAZIALĂVAMA

2. NuRELIGIE REFORMATA5/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL10952.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEHNOLOGIC"CONSTANTIN

BRÂNCUȘI" SATU MARE 2. NuRELIGIE REFORMATA4/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14082.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

BĂTARCI

ȘCOALA GIMNAZIALĂBATARCI

2. NuRELIGIE REFORMATA3/0

VACANT

POST LATAMASENI

1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 108 / 114

Page 109: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

GIMNAZIAL16232.Nu

1. REFORMAT

Limba română

RURAL

MOFTINUMIC

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI VITEAZUL"

MOFTINU MIC 2. NuRELIGIE REFORMATA7/0

VACANT 1. Nu

4 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11982.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL ECONOMIC"GHEORGHE DRAGOȘ"

SATU MARE 2. NuRELIGIE REFORMATA5/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11282.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NAŢIONAL"IOAN SLAVICI" SATU

MARE 2. NuRELIGIE REFORMATA2/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10472.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ION CREANGĂ" SATU

MARE 2. NuRELIGIE REFORMATA11/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL12622.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

LICEUL ROMANO-CATOLIC "JOSEPHUSCALASANTIUS" CAREI 2. NuRELIGIE REFORMATA

9/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16362.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

ORAŞUNOU

ȘCOALA GIMNAZIALĂORAȘU NOU

2. NuRELIGIE REFORMATA9/0

VACANT 1. Nu

3 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14942.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

CRAIDOROLŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCRAIDOROLȚ

2. NuRELIGIE REFORMATA2/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL12732.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

LICEUL TEHNOLOGIC"SIMION BĂRNUȚIU"

CAREI 2. NuRELIGIE REFORMATA6/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15312.Nu

1. REFORMAT

Limba română

RURAL

DOBA

ȘCOALA GIMNAZIALĂDOBA

2. NuRELIGIE REFORMATA2/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 109 / 114

Page 110: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

GIMNAZIAL12332.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VASILE LUCACIU" CAREI

2. NuRELIGIE REFORMATA3/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL15582.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

HALMEU

ȘCOALA GIMNAZIALĂHALMEU

2. NuRELIGIE REFORMATA4/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11292.Nu

1. ROMANO-

Limba română

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL NAŢIONAL"IOAN SLAVICI" SATU

MARE 2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA

2/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL12962.Nu

1. ROMANO-

Limba română

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 NEGREȘTI OAȘ

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA

1/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10462.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIRCEA ELIADE" SATU

MARE 2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA

3/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10182.Nu

1. ROMANO-

Limba română

RURAL

RĂTEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂRĂTEȘTI

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA

6/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10832.Nu

1. ROMANO-

Limba română

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"OCTAVIAN GOGA" SATU

MARE 2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA

3/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11572.Nu

1. ROMANO-

Limbagermană

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEORETICGERMAN "JOHANN

ETTINGER" SATU MARE 2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA

10/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL13132.Nu

1. ROMANO-

Limba română

URBAN

NEGREŞTI-OAŞ

LICEUL TEORETICNEGREȘTI OAȘ

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA

1/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 110 / 114

Page 111: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

LICEAL12092.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL TEHNIC "ELISAZAMFIRESCU" SATU

MARE 2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 5/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10522.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"AVRAM IANCU" SATU

MARE 2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 6/0

VACANT 1. Nu

3 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL10962.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEHNOLOGIC"CONSTANTIN

BRÂNCUȘI" SATU MARE 2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 4/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11072.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEHNOLOGIC DEINDUSTRIE ALIMENTARĂ"GEORGE EMIL PALADE"

SATU MARE2. NuRELIGIE ROMANO-

CATOLICA DE LIMBAMAGHIARA 3/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11992.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

COLEGIUL ECONOMIC"GHEORGHE DRAGOȘ"

SATU MARE 2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 5/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL12852.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

COLEGIUL TEHNIC "IULIUMANIU" CAREI

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 5/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL12532.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

LICEUL ROMANO-CATOLIC "JOSEPHUSCALASANTIUS" CAREI 2. NuRELIGIE ROMANO-

CATOLICA DE LIMBAMAGHIARA 18/0

VACANT 1. Da

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL12492.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

CAREI

LICEUL TEORETIC CAREI

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 14/0

VACANT 1. Nu

3 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL12742.Nu

1. ROMANO-

Limba română

URBAN

CAREI

LICEUL TEHNOLOGIC"SIMION BĂRNUȚIU"

CAREI 2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 6/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 111 / 114

Page 112: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

GIMNAZIAL14642.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

RURAL

CĂPLENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"FENYI ISTVAN" CĂPLENI

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 11/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14592.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

RURAL

CĂMIN

ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂMIN

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 9/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13222.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

TĂŞNAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂTĂȘNAD

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 9/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16032.Nu

1. ROMANO-

LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂ

"GEORGE COȘBUC"MEDIEȘU AURITRURAL

IOJIB

ȘCOALA GIMNAZIALĂIOJIB

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 2/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16252.Nu

1. ROMANO-

LimbamaghiarăȘCOALA GIMNAZIALĂ

"MIHAI VITEAZUL"MOFTINU MICRURAL

MOFTINUMARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂMOFTINU MARE

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 6/0

VACANT 1. Nu

0 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL13442.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

ARDUD

LICEUL TEHNOLOGICARDUD

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 12/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL10092.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

RURAL

BELTIUG

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"VIOREL SALAGEAN"

BELTIUG 2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 6/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14472.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

RURAL

BOTIZ

ȘCOALA GIMNAZIALĂBOTIZ

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 4/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL14922.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

RURAL

CRAIDOROLŢ

ȘCOALA GIMNAZIALĂCRAIDOROLȚ

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 2/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 112 / 114

Page 113: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

GIMNAZIAL15592.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

RURAL

HALMEU

ȘCOALA GIMNAZIALĂHALMEU

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 4/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16792.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

RURAL

PORUMBEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂPORUMBEȘTI

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 5/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL13692.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

LIVADA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETOFI SANDOR" LIVADA

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 7/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16082.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

RURAL

MICULA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GELLERT SANDOR"

MICULA 2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 5/0

VACANT 1. Nu

2 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL16312.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

RURAL

ODOREU

ȘCOALA GIMNAZIALĂODOREU

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 2/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18272.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

RURAL

TIREAM

ȘCOALA GIMNAZIALĂTIREAM

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 4/0

VACANT 1. Nu

1 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

GIMNAZIAL18382.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

RURAL

TURULUNG

ȘCOALA GIMNAZIALĂTURULUNG

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 15/0

VACANT 1. Nu

3 ani INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

PALATELECOPIILOR1031

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

PALATUL COPIILOR SATUMARE

2. NuSAH18/0

VACANT 1. Da

4 aniSAH

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.NEDETERMINA

TA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL10922.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "HAM

JANOS" SATU MARE 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 8/0

VACANT 1. Nu

1 aniINFORMATICA

3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

Pagina 113 / 114

Page 114: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: SATU · PDF fileARTA - COREGRAFI E 1781 2.Nu 1. Nu ... COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu ANG. PERD

LICEAL17842.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/9

VACANT 1. Nu

2 aniINFORMATICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL18152.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

TARNAMARE

LICEUL TEHNOLOGICTARNA MARE

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 11/7

VACANT 1. Da

1 aniINFORMATICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL11092.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEHNOLOGIC DEINDUSTRIE ALIMENTARĂ"GEORGE EMIL PALADE"

SATU MARE2. NuTEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT 1. Nu

1 aniINFORMATICA

Limbamaghiară

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEAL10932.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL TEHNOLOGIC"CONSTANTIN

BRÂNCUȘI" SATU MARE 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 12/0

REZERVAT

REZERVATMETODIST

CCD

1. Nu

1 aniINFORMATICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

POSTLICEAL12812.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CAREI

COLEGIUL TEHNIC "IULIUMANIU" CAREI

2. Nu

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI A

COMUNICATIILOR SIUTILIZAREA TEHNICII

DE CALCUL18/0

VACANTDACA SE

REALIZEAZAAN I

POSTLICEAL

1. Da

1 aniINFORMATICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Nu8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17772.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuTEORIE-SOLFEGIU-DICTEU

18/0

VACANT 1. Da

1 ani

STUDIITEORETICE(TEORIE -

SOLFEGIU -DICTEU;

ARMONIE;ISTORIA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

17782.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SATU MARE

LICEUL DE ARTE "AURELPOPP" SATU MARE

2. NuTEORIE-SOLFEGIU-DICTEU

18/0

VACANT 1. Da

1 ani

STUDIITEORETICE(TEORIE -

SOLFEGIU -DICTEU;

ARMONIE;ISTORIA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

ANG. PERD.DETERMINATA

3. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7 8. Nu

9. Nu 4. Nu 5. Nu

114Pagina 114 /