of 45 /45
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: MEHEDINȚI Lista posturilor vacante-rezervate la data: 24/08/2020 Specialitate a postului Cod Post Num ăr ore trun chi com un / opţio nale Localitate Detalii Nivel de învăţământ Unitatea de învăţământ Disciplină [Mediu] [Unitatea de înv. cu statut juridic] Statut Viabilitate Post: 2. pt. nevăzători 1. complet Probă intensiv / bilingv Probă orale la lb. de predare1 Probă orale la lb. de predare2 Avize şi atestate: 1. de culte 2. de alternativă 3. al unit. de înv. mil. 4. seminar teologic 5. IGP/ARR 6. ed. specială 7. HIV [Alte unităţi] 8. al unit. de înv. particular 9. al liceului pedagogic 3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 4. conţine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 5.conţine ore solic. la întreg. nor. 7. propus pt. continuitate 6. pentru bursieri MEN SPECIAL (DEFICIENT E GRAVE, SEVERE, PROFUNDE SAU ASOCIATE) 1533 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN DROBETA- TURNU SEVERIN CENTRU ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ "CONSTANTIN PUFAN" 2. Nu ACTIVITATI DE PRE- PROFESIONALIZARE 16/0 VACANT 1. Nu 1 ani MECANICA / MECANICA - MECANICA AGRICOLA - MECANICA IN CONSTRUCTII - MECANICA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu PALATELE COPIILOR 1007 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN DROBETA- TURNU SEVERIN PALATUL COPIILOR DROBETA TURNU SEVERIN 2. Nu ATELIERUL FANTEZIEI 6/0 VACANT 1. Nu 1 ani - 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu GIMNAZIAL 1459 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL PODENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ PODENI 2. Nu BIOLOGIE 4/0 VACANT 1. Nu 1 ani - 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu GIMNAZIAL 1075 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL SVINIŢA ȘCOALA GIMNAZIALĂ SVINIȚA 2. Nu BIOLOGIE 2/0 VACANT 1. Nu 1 ani - 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu Pagina 1 / 45

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: MEHEDINȚI ...mh.edu.ro/images/Filtrare_Tiparire_posturi_24.pdfATELIERUL FANTEZIEI 6/0 VACANT 1. Nu 1 ani-3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 7. Nu 8

 • Upload
  others

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: MEHEDINȚI...

 • INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: MEHEDINȚI

  Lista posturilor vacante-rezervate la data: 24/08/2020

  Specialitatea postului

  CodPost

  Număroretrunchicomun /opţionale

  Localitate

  DetaliiNivel deînvăţământ

  Unitatea deînvăţământ

  Disciplină

  [Mediu][Unitatea de înv. custatut juridic]

  Statut

  Viabilitate

  Post:

  2. pt. nevăzători

  1. completProbăintensiv /bilingv

  Probă oralela lb. depredare1

  Probă oralela lb. depredare2

  Avize şi atestate:

  1. de culte

  2. de alternativă

  3. al unit. de înv.mil.

  4. seminarteologic

  5. IGP/ARR

  6. ed. specială

  7. HIV[Alte unităţi]

  8. al unit. deînv. particular

  9. al liceuluipedagogic

  3. constituit din ore rez. din reducereacu 2 ore a normei did.

  4. conţine ore rez. din reducerea cu 2ore a normei did.

  5.conţine ore solic. la întreg. nor.

  7. propus pt. continuitate

  6. pentru bursieri MEN

  SPECIAL(DEFICIENT

  E GRAVE,SEVERE,

  PROFUNDESAU

  ASOCIATE)

  15332.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  CENTRU ȘCOLAR PENTRUEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"CONSTANTIN PUFAN" 2. NuACTIVITATI DE PRE-

  PROFESIONALIZARE16/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

  MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PALATELECOPIILOR1007

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  PALATUL COPIILORDROBETA TURNU

  SEVERIN 2. NuATELIERUL FANTEZIEI6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14592.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PODENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂPODENI

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10752.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SVINIŢA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSVINIȚA

  2. NuBIOLOGIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 1 / 45

 • LICEAL13062.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CUJMIR

  LICEUL TEORETICCUJMIR

  2. NuBIOLOGIE

  3/0

  VACANT

  doar inregim platacu ora saucompletare

  norma -invatamantfrecventa

  redusa

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10182.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  OBÂRŞIA-CLOŞANI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂOBÂRȘIA CLOȘANI

  2. NuBIOLOGIE

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL16882.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  LICEUL TEHNOLOGIC„DECEBAL"

  2. NuBIOLOGIE

  10/0

  REZERVAT

  rez paun

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13232.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PRUNIŞOR

  ȘCOALA GIMNAZIALĂPRUNIȘOR

  2. NuBIOLOGIE

  5/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16942.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GRUIA

  ŞCOALA GIMNAZIALAGRUIA

  2. NuBIOLOGIE

  8/0

  REZERVAT

  rez dragut

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11412.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GÂRLAMARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂGÂRLA MARE

  2. NuBIOLOGIE

  0/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL17202.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GRECI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂGRECI

  2. NuBIOLOGIE

  7/0

  VACANTADRESA SC7237/14.08.2

  020

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  EPS 7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10352.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  EIBENTHAL

  ȘCOALA GIMNAZIALĂEIBENTHAL

  2. NuBIOLOGIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14732.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DUMBRAVADE JOS

  ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRAVA DE JOS

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 2 / 45

 • LICEAL17222.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  LICEUL TEHNOLOGIC„DOMNUL TUDOR"

  2. NuCHIMIE

  18/0

  VACANTprinpensionare

  Iosub

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10962.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VÂNĂTORI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂVÂNĂTORI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14852.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞOVARNA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂȘOVARNA

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14582.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PODENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂPODENI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10172.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  OBÂRŞIA-CLOŞANI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂOBÂRȘIA CLOȘANI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12082.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BÂCLEŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBÂCLEȘ

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11022.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ILOVĂŢ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂILOVĂȚ

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10362.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  EIBENTHAL

  ȘCOALA GIMNAZIALĂEIBENTHAL

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10522.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VLĂDAIA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PREDA BUZESCU"

  VLĂDAIA 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 3 / 45

 • GIMNAZIAL11742.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DÂRVARI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂDÂRVARI

  2. NuCHIMIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12602.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PĂTULELE

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"CONSTANTIN TRUŞCĂ"

  PĂTULELE 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11112.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CĂZĂNEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂZĂNEȘTI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14702.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PONOARELE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DR. ALEXANDRU M.

  POPESCU" PONOARELE 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10742.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SVINIŢA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSVINIȚA

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11462.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GROZEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂGROZEȘTI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12242.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  OPRIŞOR

  ŞCOALA GIMNAZIALĂOPRIŞOR

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  13582.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  LICEUL DE ARTE"I.ȘT.PAULIAN"

  2. NuCOREPETITIE

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIAN 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  13592.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  LICEUL DE ARTE"I.ȘT.PAULIAN"

  2. NuCOREPETITIE

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIAN 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 4 / 45

 • LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  13572.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  LICEUL DE ARTE"I.ȘT.PAULIAN"

  2. NuCOREPETITIE

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIAN 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PALATELECOPIILOR1024

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  PALATUL COPIILORDROBETA TURNU

  SEVERIN 2. NuDANS CONTEMPORAN/ MODERN

  8/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PALATELECOPIILOR1005

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  PALATUL COPIILORDROBETA TURNU

  SEVERIN 2. NuDANS SPORTIV18/0

  VACANT

  1. Da

  2 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PROFESIONAL1044

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CORLĂŢEL

  ȘCOALA PROFESIONALĂCORLĂȚEL

  2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL13182.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CUJMIR

  LICEUL TEORETICCUJMIR

  2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 6/0

  VACANT

  doar inregim de

  plata cu orasau

  completarenorma-inv.frecventa

  redusa

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12232.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BUTOIEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"CONSTANTIN

  RĂDULESCU MOTRU"BUTOIEȘTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11312.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PĂDINAMARE

  ȘCOALA PRIMARĂ PĂDINAMARE

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL13142.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CUJMIR

  LICEUL TEORETICCUJMIR

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL17082.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.3 DROBETA TURNU

  SEVERIN 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  10/0

  REZERVAT

  rez valcea

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 5 / 45

 • GIMNAZIAL10792.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SVINIŢA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSVINIȚA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11262.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SALCIA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSALCIA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12492.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DIMITRIE GRECESCU"

  DROBETA TURNUSEVERIN

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  6/0

  REZERVATsub rezervainscrieriicopiilor

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10372.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  EIBENTHAL

  ȘCOALA GIMNAZIALĂEIBENTHAL

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  SPECIAL(DEFICIENT

  E GRAVE,SEVERE,

  PROFUNDESAU

  ASOCIATE)

  15342.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  CENTRU ȘCOLAR PENTRUEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"CONSTANTIN PUFAN" 2. NuEDUCATIE FIZICA SI

  SPORT10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12362.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  POROINAMARE

  ȘCOALA PRIMARĂPOROINA MARE

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16632.Nu

  1. Nu

  Limba română

  COL NAT PED STODOBLEJA

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"THEODOR COSTESCU"

  DROBETA TURNUSEVERIN

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  16/0

  REZERVATINSPECTORHARCAU D

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  VOCATIONAL

  GIMNAZIAL1526

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORŞOVA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PAMFIL ȘEICARU"

  ORȘOVA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  KAIAC-CANOE3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1263

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PĂTULELE

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"CONSTANTIN TRUŞCĂ"

  PĂTULELE 2. NuEDUCATIE MUZICALA2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 6 / 45

 • GIMNAZIU /PRIMAR1313

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CUJMIR

  LICEUL TEORETICCUJMIR

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1065

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  FLOREŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂFLOREȘTI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1139

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GÂRLAMARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂGÂRLA MARE

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1477

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DUMBRAVADE JOS

  ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRAVA DE JOS

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL14432.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  LICEUL TEHNOLOGICSPECIAL DROBETA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1253

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VRATA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂVRATA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1227

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.5 DROBETA TURNU

  SEVERIN 2. NuEDUCATIE MUZICALA4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL11702.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞIŞEŞTI

  LICEUL TEORETIC"GHEORGHE IONESCU

  ȘIȘEȘTI" 2. NuEDUCATIE MUZICALA6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1046

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CORLĂŢEL

  ȘCOALA PROFESIONALĂCORLĂȚEL

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 7 / 45

 • GIMNAZIU /PRIMAR1031

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  HINOVA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂHINOVA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1125

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ILOVIŢA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂILOVIȚA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL13352.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  STREHAIA

  LICEUL TEHNOLOGIC"MATEI BASARAB"

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1032

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  EIBENTHAL

  ȘCOALA GIMNAZIALĂEIBENTHAL

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1281

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BROŞTENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBROȘTENI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL13262.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  LICEUL TEHNOLOGIC„DOMNUL TUDOR"

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1056

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VÂNJUMARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂVÂNJU MARE

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1467

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  STREHAIA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI VITEAZUL"

  STREHAIA 2. NuEDUCATIE MUZICALA6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1101

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  LIVEZILE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂLIVEZILE

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 8 / 45

 • LICEAL14482.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  LICEUL TEHNOLOGIC„LORIN SĂLĂGEAN"

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  2/0

  VACANTsolcompletarenivel unitate

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL12312.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  VÂNJUMARE

  LICEUL TEORETIC"DR.VICTOR GOMOIU"

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1343

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  JIANA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂJIANA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12252.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.5 DROBETA TURNU

  SEVERIN 2. NuEDUCATIE PLASTICA4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15282.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORŞOVA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PAMFIL ȘEICARU"

  ORȘOVA 2. NuEDUCATIE PLASTICA6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10212.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  OBÂRŞIA-CLOŞANI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂOBÂRȘIA CLOȘANI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14752.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DUMBRAVADE JOS

  ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRAVA DE JOS

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10642.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  FLOREŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂFLOREȘTI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12802.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BROŞTENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBROȘTENI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 9 / 45

 • GIMNAZIAL14202.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  HUSNICIOARA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂHUSNICIOARA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12212.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BUTOIEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"CONSTANTIN

  RĂDULESCU MOTRU"BUTOIEȘTI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  ED MUZICALA7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11992.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRE SERGESCU"DROBETA TURNU

  SEVERIN2. Nu

  EDUCATIE PLASTICA7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12102.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BÂCLEŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBÂCLEȘ

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11242.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ILOVIŢA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂILOVIȚA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10472.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CORLĂŢEL

  ȘCOALA PROFESIONALĂCORLĂȚEL

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12662.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.15 DROBETA TURNU

  SEVERIN 2. NuEDUCATIE PLASTICA5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13422.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  JIANA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂJIANA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10602.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  IZVORUBÂRZII

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"DUMITRU CRAŞOVEANU"

  IZVORU BÂRZII 2. NuEDUCATIE PLASTICA1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 10 / 45

 • GIMNAZIAL11172.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CĂZĂNEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂZĂNEȘTI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11382.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GÂRLAMARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂGÂRLA MARE

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12542.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VRATA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂVRATA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL14442.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  LICEUL TEHNOLOGICSPECIAL DROBETA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL11692.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞIŞEŞTI

  LICEUL TEORETIC"GHEORGHE IONESCU

  ȘIȘEȘTI" 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL13272.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  LICEUL TEHNOLOGIC„DOMNUL TUDOR"

  2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL14492.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  LICEUL TEHNOLOGIC„LORIN SĂLĂGEAN"

  2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

  3/0

  VACANTsolcompletarenivel unitate

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL13152.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CUJMIR

  LICEUL TEORETICCUJMIR

  2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

  2/0

  VACANT

  doar inregim platacu ora saucompletare

  norma -invatamantfrecventa

  redusa

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL13472.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  LICEUL DE ARTE"I.ȘT.PAULIAN"

  2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA 16/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 11 / 45

 • GIMNAZIAL13122.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CUJMIR

  LICEUL TEORETICCUJMIR

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

  APLICATII PRACTICE 6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10802.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SVINIŢA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSVINIȚA

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

  APLICATII PRACTICE 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  ed. muzicala+ed.plastica informatica 7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14332.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  COLEGIUL NAȚIONAL"TRAIAN"

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

  APLICATII PRACTICE 1/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10222.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  OBÂRŞIA-CLOŞANI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂOBÂRȘIA CLOȘANI

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

  APLICATII PRACTICE 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16142.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  LIVEZILE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂLIVEZILE

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

  APLICATII PRACTICE 4/0

  VACANTelib pret

  puscu

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14992.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PUNGHINA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂPUNGHINA

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

  APLICATII PRACTICE 2/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14612.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PODENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂPODENI

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

  APLICATII PRACTICE 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12762.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.14 DROBETA TURNU

  SEVERIN 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SIAPLICATII PRACTICE 4/0

  REZERVATsol nivelunitate

  completare

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12622.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PĂTULELE

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"CONSTANTIN TRUŞCĂ"

  PĂTULELE 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SIAPLICATII PRACTICE 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 12 / 45

 • GIMNAZIAL11162.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CĂZĂNEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂZĂNEȘTI

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

  APLICATII PRACTICE 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR12062.Nu

  1. Nu

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  GRĂDINIŢA ROMANO-CATOLICĂ "SF. TEREZA

  VERZERI" 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Da

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL14522.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  LICEUL TEHNOLOGIC„LORIN SĂLĂGEAN"

  2. NuELECTROTEHNICA

  4/0

  VACANTsolcompletarenivel unitate

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL13382.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  STREHAIA

  LICEUL TEHNOLOGIC"MATEI BASARAB"

  2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /

  ELECTROTEHNICA 9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL14532.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  LICEUL TEHNOLOGIC„LORIN SĂLĂGEAN"

  2. NuESTETICA SI IGIENACORPULUI OMENESC

  6/0

  VACANTsolcompletarenivel unitate

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PALATELECOPIILOR1004

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  PALATUL COPIILORDROBETA TURNU

  SEVERIN 2. NuESTRADA18/0

  VACANT

  1. Da

  2 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  POSTLICEAL14102.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  ȘCOALA POSTLICEALĂSANITARĂ DROBETA

  TURNU SEVERIN 2. NuETICA PROFESIONALA

  SIMULTICULTURALITAT

  E 6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  POSTLICEAL13992.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  ȘCOALA POSTLICEALĂSANITARĂ DROBETA

  TURNU SEVERIN 2. NuFARMACIE /BIOCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 13 / 45

 • POSTLICEAL14152.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  ȘCOALA POSTLICEALĂSANITARĂ DROBETA

  TURNU SEVERIN 2. NuFARMACIE /BIOCHIMIE

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  POSTLICEAL13972.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  ȘCOALA POSTLICEALĂSANITARĂ DROBETA

  TURNU SEVERIN 2. NuFARMACIE /

  MANAGEMENTULFINANCIAR

  FARMACEUTIC SILEGISLATIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  POSTLICEAL14172.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  ȘCOALA POSTLICEALĂSANITARĂ DROBETA

  TURNU SEVERIN 2. NuFARMACIE /

  MANAGEMENTULFINANCIAR

  FARMACEUTIC SILEGISLATIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  POSTLICEAL13952.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  ȘCOALA POSTLICEALĂSANITARĂ DROBETA

  TURNU SEVERIN 2. NuFARMACIE /

  MANAGEMENTULFINANCIAR

  FARMACEUTIC SILEGISLATIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL14272.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  COLEGIUL NAȚIONAL"TRAIAN"

  2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

  COMUNICARE 8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL12772.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  LICEUL DETRANSPORTURI AUTO

  2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

  COMUNICARE -PSIHOLOGIE 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL16682.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  COLEGIUL NAȚIONALECONOMIC "THEODOR

  COSTESCU" 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

  COMUNICARE -PSIHOLOGIE 16/0

  REZERVATINSPECTOR

  PIUITU

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL12722.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BAIA DEARAMĂ

  COLEGIUL TEHNOLOGIC"CONSTANTIN

  BRÂNCOVEANU" 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

  COMUNICARE -PSIHOLOGIE - STUDII

  SOCIALE6/0

  VACANTprinmodificarepost 1271

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL13192.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CUJMIR

  LICEUL TEORETICCUJMIR

  2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

  COMUNICARE -PSIHOLOGIE - STUDII

  SOCIALE14/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 14 / 45

 • LICEAL13202.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CUJMIR

  LICEUL TEORETICCUJMIR

  2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

  COMUNICARE -PSIHOLOGIE - STUDII

  SOCIALE3/0

  VACANT

  doar inregim de

  plata cu orasau

  completarenorma-inv.frecventa

  redusa

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10512.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VLĂDAIA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PREDA BUZESCU"

  VLĂDAIA 2. NuFIZICA6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12592.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PĂTULELE

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"CONSTANTIN TRUŞCĂ"

  PĂTULELE 2. NuFIZICA6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10862.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BRANIŞTEA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBRANIȘTEA

  2. NuFIZICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10952.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VÂNĂTORI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂVÂNĂTORI

  2. NuFIZICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14572.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PODENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂPODENI

  2. NuFIZICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14742.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DUMBRAVADE JOS

  ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRAVA DE JOS

  2. NuFIZICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11052.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CIREŞU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCIREȘU

  2. NuFIZICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12512.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VRATA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂVRATA

  2. NuFIZICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 15 / 45

 • LICEAL15142.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BAIA DEARAMĂ

  COLEGIUL TEHNOLOGIC"CONSTANTIN

  BRÂNCOVEANU" 2. NuFIZICA16/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL14462.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  LICEUL TEHNOLOGIC„LORIN SĂLĂGEAN"

  2. NuFIZICA

  10/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14712.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PONOARELE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DR. ALEXANDRU M.

  POPESCU" PONOARELE 2. NuFIZICA4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16332.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PETRE SERGESCU"DROBETA TURNU

  SEVERIN2. Nu

  FIZICA14/0

  VACANTelibpretransfer

  ciocan

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL17192.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORŞOVA

  LICEUL TEHNOLOGIC„DIERNA"

  2. NuFIZICA

  12/0

  REZERVATREZ

  DIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  MATEMATICA7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11632.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞIMIAN

  ŞCOALA GIMNAZIALĂŞIMIAN

  2. NuFIZICA

  10/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11122.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CĂZĂNEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂZĂNEȘTI

  2. NuFIZICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL16712.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  LICEUL TEHNOLOGIC„DECEBAL"

  2. NuFIZICA

  14/0

  REZERVATINSPECTORIORDAICHE

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL14322.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  COLEGIUL NAȚIONAL"TRAIAN"

  2. NuFIZICA

  4/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 16 / 45

 • GIMNAZIAL14192.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  HUSNICIOARA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂHUSNICIOARA

  2. NuFIZICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL13362.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  STREHAIA

  LICEUL TEHNOLOGIC"MATEI BASARAB"

  2. NuFIZICA

  8/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10162.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  OBÂRŞIA-CLOŞANI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂOBÂRȘIA CLOȘANI

  2. NuFIZICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10392.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  EIBENTHAL

  ȘCOALA GIMNAZIALĂEIBENTHAL

  2. NuFIZICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15092.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BALTA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBALTA

  2. NuFIZICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL16562.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  COLEGIUL NAȚIONALPEDAGOGIC "ȘTEFAN

  ODOBLEJA" 2. NuFIZICA9/0

  REZERVATINSPECTORIORDACHE

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14842.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞOVARNA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂȘOVARNA

  2. NuFIZICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10732.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SVINIŢA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSVINIȚA

  2. NuFIZICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL16552.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  COLEGIUL NAȚIONAL"TRAIAN"

  2. NuFIZICA

  5/0

  REZERVATINSPECTORIORDACHE

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 17 / 45

 • GIMNAZIAL16932.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  LIVEZILE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂLIVEZILE

  2. NuFIZICA - CHIMIE

  8/0

  REZERVAT

  rez ciovica

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14972.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PUNGHINA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂPUNGHINA

  2. NuFIZICA - CHIMIE

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10692.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  FLOREŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂFLOREȘTI

  2. NuGANDIRE CRITICA SI

  DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

  INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  EDUCATIEFINANCIARA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10782.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SVINIŢA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSVINIȚA

  2. NuGANDIRE CRITICA SI

  DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

  INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  EDUCATIEFINANCIARA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11102.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CĂZĂNEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂZĂNEȘTI

  2. NuGANDIRE CRITICA SI

  DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

  INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  EDUCATIEFINANCIARA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11492.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GROZEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂGROZEȘTI

  2. NuGANDIRE CRITICA SI

  DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

  INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  EDUCATIEFINANCIARA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 18 / 45

 • LICEAL13172.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CUJMIR

  LICEUL TEORETICCUJMIR

  2. NuGANDIRE CRITICA SI

  DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

  INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  EDUCATIEFINANCIARA - STUDII

  SOCIALE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10772.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SVINIŢA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSVINIȚA

  2. NuGEOGRAFIE

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL13102.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CUJMIR

  LICEUL TEORETICCUJMIR

  2. NuINFORMATICA

  4/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL16702.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  LICEUL TEHNOLOGIC„DOMNUL TUDOR"

  2. NuINFORMATICA

  7/0

  REZERVATINSPECTOR

  JOZSA

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL16972.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.6 DROBETA TURNU

  SEVERIN 2. NuINFORMATICA7/0

  REZERVATINSPECTOR

  JOZSA

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PALATELECOPIILOR1025

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  PALATUL COPIILORDROBETA TURNU

  SEVERIN 2. NuINFORMATICA6/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL13112.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CUJMIR

  LICEUL TEORETICCUJMIR

  2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

  VACANT

  doar inregim de

  plata cu orasau

  completarenorma-inv.frecventa

  redusa

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL11682.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞIŞEŞTI

  LICEUL TEORETIC"GHEORGHE IONESCU

  ȘIȘEȘTI" 2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

  INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 19 / 45

 • GIMNAZIAL15292.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORŞOVA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"PAMFIL ȘEICARU"

  ORȘOVA 2. NuINFORMATICA SI

  TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11482.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GROZEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂGROZEȘTI

  2. NuINFORMATICA SI

  TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10302.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  HINOVA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂHINOVA

  2. NuINFORMATICA SI

  TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10402.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  EIBENTHAL

  ȘCOALA GIMNAZIALĂEIBENTHAL

  2. NuINFORMATICA SI

  TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13242.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PRUNIŞOR

  ȘCOALA GIMNAZIALĂPRUNIȘOR

  2. NuINFORMATICA SI

  TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10232.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  OBÂRŞIA-CLOŞANI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂOBÂRȘIA CLOȘANI

  2. NuINFORMATICA SI

  TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12152.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BURILAMARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBURILA MARE

  2. NuINFORMATICA SI

  TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12552.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VRATA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂVRATA

  2. NuINFORMATICA SI

  TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  ed. tehnologica7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14632.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PODENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂPODENI

  2. NuINFORMATICA SI

  TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 20 / 45

 • GIMNAZIAL15002.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PUNGHINA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂPUNGHINA

  2. NuINFORMATICA SI

  TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 11/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11132.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CĂZĂNEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂZĂNEȘTI

  2. NuINFORMATICA SI

  TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  13662.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  LICEUL DE ARTE"I.ȘT.PAULIAN"

  2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSTRUMENTE MUZICALEPOPULARE:

  NAI3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  13642.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  LICEUL DE ARTE"I.ȘT.PAULIAN"

  2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSTRUMENTE MUZICALEPOPULARE:

  NAI3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  SPECIALPRIMAR1557

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  CENTRU ȘCOLAR PENTRUEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"CONSTANTIN PUFAN" 2. Nu

  INVATATORITINERANT SI DE

  SPRIJIN/INSTITUTORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

  SPECIALPRIMAR/PROFESORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTULSPECIAL PRIMAR

  16/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  SPECIALPRIMAR1561

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  CENTRU ȘCOLAR PENTRUEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"CONSTANTIN PUFAN" 2. Nu

  INVATATORITINERANT SI DE

  SPRIJIN/INSTITUTORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

  SPECIALPRIMAR/PROFESORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTULSPECIAL PRIMAR

  16/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 21 / 45

 • SPECIALPRIMAR1564

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  CENTRU ȘCOLAR PENTRUEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"CONSTANTIN PUFAN" 2. Nu

  INVATATORITINERANT SI DE

  SPRIJIN/INSTITUTORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

  SPECIALPRIMAR/PROFESORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTULSPECIAL PRIMAR

  16/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  SPECIALPRIMAR1568

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  CENTRU ȘCOLAR PENTRUEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"CONSTANTIN PUFAN" 2. Nu

  INVATATORITINERANT SI DE

  SPRIJIN/INSTITUTORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

  SPECIALPRIMAR/PROFESORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTULSPECIAL PRIMAR

  16/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  SPECIALPRIMAR1553

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  CENTRU ȘCOLAR PENTRUEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"CONSTANTIN PUFAN" 2. Nu

  INVATATORITINERANT SI DE

  SPRIJIN/INSTITUTORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

  SPECIALPRIMAR/PROFESORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTULSPECIAL PRIMAR

  16/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  SPECIALPRIMAR1554

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  CENTRU ȘCOLAR PENTRUEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"CONSTANTIN PUFAN" 2. Nu

  INVATATORITINERANT SI DE

  SPRIJIN/INSTITUTORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

  SPECIALPRIMAR/PROFESORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTULSPECIAL PRIMAR

  16/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 22 / 45

 • SPECIALPRIMAR1555

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  CENTRU ȘCOLAR PENTRUEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"CONSTANTIN PUFAN" 2. Nu

  INVATATORITINERANT SI DE

  SPRIJIN/INSTITUTORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

  SPECIALPRIMAR/PROFESORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTULSPECIAL PRIMAR

  16/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  SPECIALPRIMAR1562

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  CENTRU ȘCOLAR PENTRUEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"CONSTANTIN PUFAN" 2. Nu

  INVATATORITINERANT SI DE

  SPRIJIN/INSTITUTORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

  SPECIALPRIMAR/PROFESORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTULSPECIAL PRIMAR

  16/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  SPECIALPRIMAR1563

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  CENTRU ȘCOLAR PENTRUEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"CONSTANTIN PUFAN" 2. Nu

  INVATATORITINERANT SI DE

  SPRIJIN/INSTITUTORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

  SPECIALPRIMAR/PROFESORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTULSPECIAL PRIMAR

  16/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  SPECIALPRIMAR1566

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  CENTRU ȘCOLAR PENTRUEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"CONSTANTIN PUFAN" 2. Nu

  INVATATORITINERANT SI DE

  SPRIJIN/INSTITUTORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

  SPECIALPRIMAR/PROFESORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTULSPECIAL PRIMAR

  16/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 23 / 45

 • SPECIALPRIMAR1551

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  CENTRU ȘCOLAR PENTRUEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"CONSTANTIN PUFAN" 2. Nu

  INVATATORITINERANT SI DE

  SPRIJIN/INSTITUTORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

  SPECIALPRIMAR/PROFESORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTULSPECIAL PRIMAR

  16/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  SPECIALPRIMAR1565

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  CENTRU ȘCOLAR PENTRUEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"CONSTANTIN PUFAN" 2. Nu

  INVATATORITINERANT SI DE

  SPRIJIN/INSTITUTORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

  SPECIALPRIMAR/PROFESORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTULSPECIAL PRIMAR

  16/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  SPECIALPRIMAR1567

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  CENTRU ȘCOLAR PENTRUEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"CONSTANTIN PUFAN" 2. Nu

  INVATATORITINERANT SI DE

  SPRIJIN/INSTITUTORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

  SPECIALPRIMAR/PROFESORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTULSPECIAL PRIMAR

  16/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  SPECIALPRIMAR1569

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  CENTRU ȘCOLAR PENTRUEDUCAȚIE INCLUZIVĂ"CONSTANTIN PUFAN" 2. Nu

  INVATATORITINERANT SI DE

  SPRIJIN/INSTITUTORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

  SPECIALPRIMAR/PROFESORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTULSPECIAL PRIMAR

  16/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR17182.Nu

  1. Nu

  RURAL

  HINOVA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂHINOVA

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  REZERVATREZERVAT

  PRIMAR

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 24 / 45

 • LICEAL13082.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CUJMIR

  LICEUL TEORETICCUJMIR

  2. NuISTORIE

  6/0

  VACANT

  doar inregim de

  plata cu orasau

  completarenorma-inv.frecventa

  redusa

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL13072.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CUJMIR

  LICEUL TEORETICCUJMIR

  2. NuISTORIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16162.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BREZNIŢA-OCOL

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBREZNIȚA-OCOL

  2. NuISTORIE

  8/0

  VACANTelib pret

  gropsianu

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11512.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GROZEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂGROZEȘTI

  2. Nu

  ISTORIE6/0

  VACANT

  cf. hot CA aISJ MH

  29.05.2020,urmare aadmiterii

  contestatieidlui Velcu

  Petre Adriance are 15 ore

  ReligieOrtodoxa in

  norma invederea

  modif. CIMpe perioadaviabilitatiipostului.cod 1152

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10762.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SVINIŢA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSVINIȚA

  2. NuISTORIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12092.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BÂCLEŞ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBÂCLEȘ

  2. NuISTORIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  POSTLICEAL14072.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  ȘCOALA POSTLICEALĂSANITARĂ DROBETA

  TURNU SEVERIN 2. NuLEADERSHIP SICOMUNICAREPROFESIONALA 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 25 / 45

 • GIMNAZIAL10342.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  EIBENTHAL

  ȘCOALA GIMNAZIALĂEIBENTHAL

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12222.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BUTOIEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"CONSTANTIN

  RĂDULESCU MOTRU"BUTOIEȘTI

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL13032.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CUJMIR

  LICEUL TEORETICCUJMIR

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  5/0

  VACANT

  doar inregim platacu ora saucompletare

  norma -invatamantfrecventa

  redusa

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14622.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PODENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂPODENI

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL11652.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞIŞEŞTI

  LICEUL TEORETIC"GHEORGHE IONESCU

  ȘIȘEȘTI" 2. NuLIMBA ENGLEZA6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL13022.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CUJMIR

  LICEUL TEORETICCUJMIR

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11872.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GOGOŞU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂGOGOȘU

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  4/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10822.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BREZNIŢA-OCOL

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBREZNIȚA-OCOL

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL16612.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SC GIM P DUMITRIUORSOVA

  URBAN

  ORŞOVA

  LICEUL TEORETIC"TRAIAN LALESCU"

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  18/0

  REZERVATINSPECTOR

  ROATES

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 26 / 45

 • GIMNAZIAL10132.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  OBÂRŞIA-CLOŞANI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂOBÂRȘIA CLOȘANI

  2. NuLIMBA FRANCEZA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11912.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TÂMNA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GHEORGHE ENESCU"

  TÂMNA 2. NuLIMBA FRANCEZA4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11302.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PĂDINAMARE

  ȘCOALA PRIMARĂ PĂDINAMARE

  2. NuLIMBA FRANCEZA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14822.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞOVARNA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂȘOVARNA

  2. NuLIMBA FRANCEZA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16222.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BALA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBALA

  2. NuLIMBA FRANCEZA

  12/0

  VACANTelib pretmitrica

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16202.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ROGOVA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂROGOVA

  2. NuLIMBA FRANCEZA

  2/0

  VACANTelib pretracman

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16192.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DEVESEL

  ȘCOALA GIMNAZIALĂDEVESEL

  2. NuLIMBA FRANCEZA

  2/0

  VACANTelib modifrep gurgu

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL16722.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  COLEGIUL NAȚIONALPEDAGOGIC "ȘTEFAN

  ODOBLEJA" 2. NuLIMBA FRANCEZA16/0

  REZERVATINSPECTORCROITORU+

  MUSAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL17042.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VOLOIAC

  ȘCOALA GIMNAZIALĂVOLOIAC

  2. NuLIMBA FRANCEZA

  16/0

  REZERVAT

  rez cic turcu

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 27 / 45

 • GIMNAZIAL16182.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  POROINAMARE

  ȘCOALA PRIMARĂPOROINA MARE

  2. NuLIMBA FRANCEZA

  2/0

  VACANTelip pret

  popa luiza

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15072.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BALTA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBALTA

  2. NuLIMBA FRANCEZA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12562.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VRATA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂVRATA

  2. NuLIMBA FRANCEZA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10882.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  OBÂRŞIADE CÂMP

  ȘCOALA GIMNAZIALĂOBÂRŞIA DE CÂMP

  2. NuLIMBA FRANCEZA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL11662.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞIŞEŞTI

  LICEUL TEORETIC"GHEORGHE IONESCU

  ȘIȘEȘTI" 2. NuLIMBA FRANCEZA7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10022.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ISVERNA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂISVERNA

  2. NuLIMBA FRANCEZA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11152.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CĂZĂNEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂZĂNEȘTI

  2. NuLIMBA FRANCEZA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12142.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BURILAMARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂBURILA MARE

  2. NuLIMBA FRANCEZA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL13042.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CUJMIR

  LICEUL TEORETICCUJMIR

  2. NuLIMBA FRANCEZA

  5/0

  VACANT

  doar inregim platacu ora saucompletare

  norma -invatamantfrecventa

  redusa

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 28 / 45

 • LICEAL12402.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ORŞOVA

  LICEUL TEORETIC"TRAIAN LALESCU"

  2. NuLIMBA GERMANA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12172.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"ALICE VOINESCU"DROBETA TURNU

  SEVERIN2. Nu

  LIMBA GERMANA2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL15892.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  COLEGIUL NAȚIONAL"GHEORGHE ȚIȚEICA"

  2. NuLIMBA GERMANA

  9/0

  VACANTsplitat dinpost 1294

  1. Da

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL14222.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  COLEGIUL NAȚIONAL"TRAIAN"

  2. NuLIMBA GERMANA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL12952.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  COLEGIUL NAȚIONAL"GHEORGHE ȚIȚEICA"

  2. NuLIMBA GERMANA

  18/0

  VACANTadresaunitatescoala cu nr.535/05.06.20

  20

  1. Da

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11962.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.6 DROBETA TURNU

  SEVERIN 2. NuLIMBA GERMANA8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16232.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  OBÂRŞIADE CÂMP

  ȘCOALA GIMNAZIALĂOBÂRŞIA DE CÂMP

  2. NuLIMBA LATINA -

  ELEMENTE DE LIMBALATINA SI DE

  CULTURA ROMANICA 2/0

  VACANTelib pretpopescubeatrice

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL13012.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CUJMIR

  LICEUL TEORETICCUJMIR

  2. NuLIMBA LATINA -

  ELEMENTE DE LIMBALATINA SI DE

  CULTURA ROMANICA 7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10662.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  FLOREŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂFLOREȘTI

  2. NuLIMBA LATINA -

  ELEMENTE DE LIMBALATINA SI DE

  CULTURA ROMANICA 1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 29 / 45

 • GIMNAZIAL10532.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VLĂDAIA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PREDA BUZESCU"

  VLĂDAIA 2. NuLIMBA LATINA -

  ELEMENTE DE LIMBALATINA SI DE

  CULTURA ROMANICA 1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL13002.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CUJMIR

  LICEUL TEORETICCUJMIR

  2. NuLIMBA LATINA -ELEMENTE DE LIMBALATINA SI DE

  CULTURA ROMANICA 5/0

  VACANT

  doar inregim platacu ora saucompletare

  norma-invatamantfrecventa

  redusa

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10592.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  IZVORUBÂRZII

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ"DUMITRU CRAŞOVEANU"

  IZVORU BÂRZII 2. NuLIMBA LATINA -

  ELEMENTE DE LIMBALATINA SI DE

  CULTURA ROMANICA 1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11142.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CĂZĂNEŞTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCĂZĂNEȘTI

  2. NuLIMBA LATINA -

  ELEMENTE DE LIMBALATINA SI DE

  CULTURA ROMANICA 1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL12982.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DROBETA-TURNU

  SEVERIN

  COLEGIUL NAȚIONAL"GHEORGHE ȚIȚEICA"

  2. NuLIMBA NEOGREACA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13442.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  JIANA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂJIANA

  2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA - LIMBA

  RROMANI 16/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12572.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VRATA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂVRATA

  2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA - LIMBA

  RROMANI 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11862.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GOGOŞU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂGOGOȘU

  2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA - LIMBA

  RROMANI 12/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14952.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PUNGHINA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂPUNGHINA

  2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA - LIMBA

  RROMANI 18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 30 / 45

 • GIMNAZIAL14962.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PUNGHINA

  ŞCOALA GIMNAZIALĂPUNGHINA

  2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA - LIMBA

  RROMANI 18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10292.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GRUIA

  ŞCOALA GIMNAZIALAGRUIA

  2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA - LIMBA

  RROMANI 18/0

  VACANT

  1.