of 67 /67
PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 2007 1. FORMATOR: Jean-Mircea BOGDAN INOVAREA INOVAREA PROCESUL DE INOVARE ŞI INOVAREA PROCESELOR

INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

Embed Size (px)

Text of INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este...

Page 1: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 20071.

FORMATOR: Jean-Mircea BOGDAN

INOVAREAINOVAREAPROCESUL DE INOVAREŞI INOVAREA PROCESELOR

Page 2: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 20072.

INOVARE ŞI CREATIVITATE

Creativitatea: sursă posibilă de idei.

Inovarea: afacere, investiţie în viitor.

Page 3: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 20073.

MATRICEACREATIVITĂŢII ŞI A INOVĂRII

3 Realizator complet Practician inovativ Copiator eficace

2 Creator realizat Om obişnuit Executant fărăimaginaţie

NIVE

L I

NOVA

RE

1 Cârpaci creativ Cârpaci inovativ Om fără nicio şansă

3 2 1

NIVEL CREATIVITATE

Sursa: O’Neill, 1991

Page 4: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 20074.

PROCESUL DE INOVARERAŢIUNEA DE A FI A INOVĂRII

Transformarea ideilor în bani. Schimbare în procese, produse,

pieţe. Îmbunătăţirea activităţilor. Investiţii în oameni. Motivarea personalului.

Page 5: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 20075.

DOMENII ALE INOVĂRII Produse, servicii, cunoştinţe, tehnologii, idei Procese tehnologice Cercetarea-dezvoltarea, proiectarea, laboratoare Aprovizionarea, depozitarea Vânzările, lanţul de distribuţie Circuitul documentelor Marketingul firmei Finanţarea activităţilor Administraţia firmei Relaţiile publice Pregătirea personalului Managementul firmei

Page 6: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 20076.

ACTIVITATENoţiune fundamentală, fără definiţie, dar caracterizată prin: are o utilitate socială, un scop bine determinat şi mai multe obiective; este previzibilă, poate fi planificată; se desfăşoară în timp, deci, are un început şi un sfârşit; poate fi descompusă în părţi componente sau agregată la nivel superior; consumă resurse umane, materiale şi energie; are nevoie de unelte, scule, dispozitive, echipamente, imobile, cunoştinţe; poate fi condusă: stopată, încetinită, accelerată, suspendată, repornită; poate fi măsurată, evaluată: costuri de desfăşurare, eficacitate, eficienţă.Sinonime: acţiune, demers, iniţiativă, proces, operaţie, lucrare, lucru, muncă, sarcină, proiect, îndeletnicire, ocupaţie, job, slujbă.

Page 7: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 20077.

Definiţie:O dorinţă exprimată succint: o îmbunătăţire, o realizare, rezolvarea unei anumite probleme. Raţiunea desfăşurării unei activităţi.Scopul poate fi materializat prin unul sau mai multe obiective.Scopul constituie un element mobilizator esenţial în desfăşurarea unei activităţi.

Sinonime: rol, rost, ţel, raţiunea de a fi, utilitate.

SCOP

Page 8: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 20078.

Definiţie:Ţintă măsurabilă care materializează un anume scop propus. Obiectivele trebuie să: susţină scopul propus; să se potenţeze reciproc; să fie măsurabile cu instrumente cunoscute; să poată fi atinse; unul din obiective va fi, obligatoriu, timpul.

Sinonime: ţintă, realizare de atins, justificare.

OBIECTIVE

Page 9: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 20079.

PRODUS: bun material, serviciu, informaţii, cunoştinţe, tehnologii, brevete sau o combinaţie a acestora, destinate valorificării lor pe piaţă sau în interiorul firmei.

PROCES DE INOVARE, ACTIVITATE DE INOVARE, ACTIVITATE INOVATIVĂ, INOVARE : ansamblu de activităţi destinat realizării unui produs nou sau lansării unor produse curente pe o nouă piaţă, destinat îmbunătăţirii proceselor din firmă şi a relaţiilor ei cu exteriorul, cu scopul ca firma să se dezvolte sau, cel puţin, să se menţină pe piaţă.

DEFINIŢII UTILE (1)

Page 10: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 200710.

INOVAŢIE, PROIECT DE INOVARE: materializare în cadrul unui proiect a activităţii de inovare. Orice inovaţie constituie o investiţie de risc pentru firmă.INOVAREA PROCESELOR: aplicarea inovării asupra proceselor tehnologice, economice, financiare, administrative, sociale şi manageriale, care se desfăşoară în firmă şi conduc la realizarea produselor.INOVARE DESCHISĂ, REŢEA INOVATIVĂ: activitate de inovare realizată prin cooperarea cu alte firme, într-un cadru contractual stabilit.

DEFINIŢII UTILE (2)

Page 11: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 200711.

PROCESUL DE INOVAREETAPE

INSTRUIREA MANAGERULUI

DE INOVARE

ORGANIZAREA INOVĂRII

INIŢIEREA INOVĂRII

INOVAREA CONTINUĂ

Manager de inovare

instruit

Oameni, ROF, FP, proceduri

etc

Strategie, planuri,

programe, bugete,

finanţare

Rezultate

Propuneri de îmbunătăţire a inovării

Dorinţa de schimbare a managerului general

I II III IV

Page 12: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 200712.

PROCESUL DE INOVAREETAPA a IV-a: FAZELE INOVĂRII CONTINUE

1 Colectarea ideilor 2 Clasificarea ideilor3 Selectarea ideilor 4 Obţinerea finanţării5 Realizarea prototipului 6 Promovarea produsului7 Lansarea produsului 8 Evaluarea inovării9 Corectarea erorilor

Page 13: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 200713.

PROCESUL DE INOVAREETAPA a IV-a: FAZELE INOVĂRII CONTINUE

Colectarea ideilor

Raport de evaluare periodic

Strategie, planuri,

programe, bugete,

finanţare

Clasificarea ideilor

Selectarea ideilor

Obţinerea finanţării

Realizarea prototipului

Lansarea produsului

Corectarea erorilor

Promovarea produsului

Evaluarea produsulu

i

Corecţii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Page 14: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 200714.

1 Colectarea ideilor

Stabilirea surselor de idei. Investigarea surselor de idei. Stabilirea tehnicilor de culegere a datelor. Elaborarea procedurilor de culegere a datelor. Culegerea datelor despre idei. Stocarea datelor într-o bază de date primară. Asigurarea protecţiei acestei baze de date.

Page 15: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 200715.

2 Clasificarea ideilor

Definirea relaţiei dintre informaţii, date, idei, cunoştinţe.

Stabilirea criteriilor de ordonare a ideilor în baza de date şi a criteriilor de regăsire a acestora.

Proiectarea logică a bazei de cunoştinţe a firmei şi elaborarea caietului de sarcini.

Stabilirea nivelurilor de acces la baza de date. Asigurarea accesului la baza de cunoştinţe a firmei.

Page 16: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 200716.

3 Selectarea ideilor Analizarea strategiei firmei şi stabilirea priorităţilor privind procesul de inovare. Analiza cerinţelor şi a nevoilor clienţilor firmei. Studierea reclamaţiilor venite de la clienţi. Selectarea ideilor prin întâlniri creative. Transformarea ideilor în produse sau servicii. Întărirea relaţiilor cu compartimentele de cercetare, proiectare, service, marketing şi cel financiar şi consultarea lor cu privire la soluţiile alese.

Page 17: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 200717.

4 Obţinerea finanţării Stabilirea formei de valorificare a produselor sau serviciilor inovative pe piaţă. Întocmirea planului de afaceri pentru fiecare din ele. Prezentarea şi susţinerea planului de afaceri, în vederea obţinerii finanţării. Corectarea documentaţiei tehnice şi economice justificative (dacă e cazul). Deschiderea finanţării. Numirea şefului de proiect pentru realizarea produsului inovativ şi lansarea prototipului.

Page 18: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 200718.

4 - Obţinerea finanţării PLANUL DE AFACERE

Finanţarea se poate obţine pe baza unui plan de afacere. Conţinutul acestuia este stabilit exclusiv de către finanţator. Fiecare finanţator are propriile sale reguli pe care trebuie să le îndeplinească un plan de afacere, pentru a putea fi luat în consideraţie. În esenţă, planul de afacere cuprinde:

• Descrierea generală a afacerii

• Studiu de piaţă

• Posibilităţi de realizare a produsului

• Estimarea încasărilor ce pot fi obţinute

Page 19: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 200719.

4 - Obţinerea finanţării STUDIUL DE PIAŢĂ

Studiul de piaţă are rolul de a oferi date despre piaţa căreia îi este destinat produsul inovativ. Elaborarea lui presupune parcurgerea următoarele etape:

• Colectarea datelor de marketing

• Analiza datelor culese şi realizarea previziunilor

• Segmentarea pieţei

• Elaborarea noilor produse

• Stabilirea preţului

Fiecare etapă se încheie cu un raport detaliat înaintat conducerii, iar sinteza acestor rapoarte formează studiul de piaţă.

Page 20: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 200720.

4 - Obţinerea finanţării STUDIUL DE FEZABILITATE

În anumite cazuri, finanţarea se poate obţine şi pe baza unui studiu de fezabilitate. Spre exemplu, pentru proiectele care urmează a fi realizate cu asistenţă financiară nerambursabilă din partea Comisiei Europene, conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate este:

• Date generale despre investiţie

• Date tehnice ale investiţiei

• Durata de realizare şi principalele etape

• Costul estimat al investiţiei

• Modul de finanţare a investiţiei

• Estimarea folosirii forţei de muncă

• Avize şi acorduri legate de investiţie

Page 21: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 200721.

4 - Obţinerea finanţării CAIETUL DE SARCINI

În cazul când planul de afacere se realizează cu ajutorul unei firme de specialitate, contractul cu aceasta trebuie să fie însoţit de un caiet de sarcini cât mai detaliat. În unele cazuri, este suficientă numai o temă de realizare. Cuprinsul unui caiet de sarcini poate fi:

• Descrierea detaliată a firmei: amplasare, produse, pieţe, canale de distribuţie, tehnologii, strategie de dezvoltare, finanţatori potenţiali.

• Descrierea produsului inovativ şi a pieţelor pe care doreşte să fie lansat.

• Încasările aşteptate în următorii ani de pe urma acestui produs.

• Elemente restrictive: procesele tehnologice existente, durata de elaborare a planului de afacere, conţinutul minimal etc.

Page 22: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 200722.

5 Realizarea prototipului

Studierea posibilităţilor de realizare în firmă a componentelor produsului inovativ. Elaborarea proiectului pentru produsul inovativ. Execuţia prototipului. Testarea tehnică a prototipului. Corectarea problemelor tehnice şi funcţionale. Evaluarea costurilor de fabricaţie. Întocmirea raportului de lansare în fabricaţie şi pe piaţă.

Page 23: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 200723.

6 Promovarea produsului

Testarea produsului în raport cu gustul clienţilor, pe câteva pieţe. Îmbunătăţirea funcţiunilor produsului. Elaborarea unei strategii de promovare pe piaţă a produsului sau serviciului. Stabilirea formelor de promovare a produsului în raport cu acoperirea estimată a pieţei. Realizarea promovării produsului, folosind forme specifice.

Page 24: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 200724.

7 Lansarea produsului Stabilirea lotulului optim de fabricaţie. Luarea deciziei de a fabrica sau cumpăra componentele produsului. Organizarea liniei de fabricaţie. Pregătirea aprovizionării şi distribuţiei. Stabilirea parteneriatelor. Lansarea în fabricaţie a seriei zero. Vânzarea produselor Corectarea deficienţelor constatate. Pregătirea lansării următoarelor loturi de produse

Page 25: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 200725.

8 Evaluarea inovării

Urmărirea în detaliu a costurilor pe întregul lanţ de aprovizionare, fabricaţie şi distribuţie al produsului inovativ.

Ponderarea cheltuielilor generale de inovare, pentru un anume produs inovativ.

Evaluarea eficacităţii şi eficienţii produsului inovativ. Elaborarea raportului privind produsul inovativ şi

evidenţierea elementelor critice.

Page 26: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 200726.

9 Corectarea erorilor

• Studierea problemelor apărute în desfăşurarea procesului de inovare şi stabilirea cauzelor obiective.• Elaborarea măsurilor de corectare a procesului de inovare în firmă.• Realizarea corecţiilor necesare proiectelor de inovare în curs de desfăşurare.• Asigurarea transparenţei managementului inovării, de-a lungul întregului proces.• Stimularea reuşitelor inovării şi popularizarea lor.

Page 27: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 200727.

PROCESUL DE INOVAREUN POSIBIL MODEL CANTITATIV

IDE

I C

LAS

IFIC

ATE

SU

RS

E D

E I

DE

I

INO

VA

ŢII

PO

TEN

ŢIA

LE

INO

VA

ŢII

PR

OD

US

E

LAN

SA

TE

PR

OD

US

E

RE

ITE

Idei în aşteptarea clasificării

SELECTAREA IDEILOR

PLAN DE AFACERE LANSAREA EVALUAREA

CLASIFICAREA IDEILOR

Idei în dezbatere

Idei care încă nu pot fi transformate

în proiecte

Produse care încă nu se justifică

economic

Produse eşuate

NOTĂ: Procentele sunt doar orientative.

90%100%

10%

30%

60%

10%

20%

6%

4%

3%

3%

Rapoarte privind derularea procesului de inovare continuu

Page 28: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 200728.

RAPORTUL DE INOVAREPropunere de conţinut

Raportul de inovare se realizează periodic şi cuprinde sinteza rapoartelor privind desfăşurarea fiecărui proiect inovativ, derulat în firmă, însoţită de evaluarea generală a desfăşurării procesului de inovare, pe perioada analizată. Descrierea proceselor este asociată întotdeauna cu costurile implicate de acestea. Raportul de inovare are o tentă profund critică, dar nu a oamenilor, ci a situaţiilor prezentate. Activităţile generale inovative ale firmei: pregătirea personalului, măsuri de asigurare a continităţii procesului inovativ, mijloacele puse la dispoziţia personalului pentru a uşura inovarea, efortul de a crea un mediu inovativ în firmă, instrumente de stimulare a inovării etc. Lista proiectelor inovative, stadiul fiecăruia, costurile la zi, estimări ale încasărilor imediate şi probleme apărute în desfăşurarea lor. Produse reuşite, realizări deosebite şi propuneri de premiere. Erori, eşecuri, cauzele lor şi propuneri de îmbunătăţire a procesului de inovare, a relaţiilor cu compartimentele firmei şi cu exteriorul acesteia.

Page 29: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 200729.

SURSE POTENŢIALE DE IDEI Întâlniri cu clienţii firmei Întâlniri cu furnizorii firmei Reviste şi cărţi de specialitate, Brevete de invenţii Întâlniri creative cu angajaţii firmei Sugestii ale departamentelor de proiectare şi C-D Observaţii ale personalului de service al firmei Reglementări legale Propuneri ale universitarilor, consultanţilor externi Idei culese la simpozioane, seminarii, târguri

Page 30: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 200730.

CONTRIBUŢIA SURSELOR DE IDEI

Sursa: Pw C Innovation Study 2000

Competitori5%C-D

9%

Specialişti11%

Angajaţi29%

Parteneri46%

Page 31: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 200731.

INOVAREA PROCESELOR(1)

Viziune globală asupra lanţului bani-marfă-bani.

Îmbunătăţirea managementului firmei.

Îmbunătăţirea relaţiilor firmei cu partenerii de

afaceri.

Page 32: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 200732.

INOVAREA PROCESELOR(2)

Metodă de analiză şi reproiectare a

proceselor de afaceri, care se bazează pe

compromisul, pe care le introduce orice

proces, dintre beneficii şi pierderi.

Page 33: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 200733.

INOVAREA PROCESELOR (3)

Activitate de căutare a unor soluţii unice pentru procesele unice ale unei firme: reducerea ciclului de fabricaţie; creşterea produtivităţii muncii; îmbunătăţirea calităţii; reducerea erorilor; creşterea satisfacţiei personalului; coordonarea activităţii diferitelor departamente; automatizarea sarcinilor administrative.

Sursa: Howard SMITH, Computer Sciences Corp.

Page 34: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 200734.

INOVAREA PROCESELOR (4)

Activitate de căutare a unor soluţii unice pentru procesele unice ale unei firme:

reducerea costurilor per tranzacţie; accesul utilizatorilor externi la procesele interne; concordanţa activităţilor cu reglementările legale;

flexibilizarea afacerii la contactul cu clienţii;

adaptarea produselor la nevoile clienţilor;

îmbunătăţirea tuturor proceselor în care este implicată firma.

Sursa: Howard SMITH, Computer Sciences Corp.

Page 35: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 200735.

ECHIPA DE INOVARE Managerul de inovare - cunoştinţe necesare

Tehnice şi tehnologice Economice, financiare Studii de marketing Comunicare Planificare Elaborare strategii Conducere proiecte Tehnici creative Conducerea echipelor Relaţii publice

Page 36: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 200736.

ECHIPA DE INOVARERoluri

• Conectorul• Bibliotecarul• Încadratorul• Judecătorul• Realizatorul• Măsurătorul• Povestitorul• Cercetaşul Sursa: Dean HERING şi Jeffrey PHILLIPS, NetCentrics Corp.

Page 37: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 200737.

Conectorul

•Este cel care leagă departamentele aceleiaşi firme,

partenerii de afaceri, furnizorii, clienţii, persoanele

publice.

•El trece peste etape birocratice, ştie ce şi unde se

găseşte un anume lucru.

•Au uşă deschisă la vârful organizaţiei, pot realiza rapid

punţi de legătură.

Page 38: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 200738.

Bibliotecarul

•Organizează colectarea datelor privind probleme, soluţii,

idei, tehnologii, produse, servicii, reuşite, eşecuri.

•Defineşte structura datelor privind ideile.

•Ajută la depozitarea şi regăsirea datelor.

•Uşurează documentarea etapelor de inovare.

Page 39: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 200739.

Încadratorul

• Stabileşte cadrul de lucru al echipei de

inovare în organizaţie.

• Păstrează legătura cu managerii firmei.

• Stabileşte criteriile de evaluare a ideilor de

inovare, pe clase de idei.

• Elaborează strategia de inovare a firmei.

Page 40: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 200740.

Judecătorul•Evaluează ideile de inovare, pe baza criteriilor

stabilite, în vederea selectării celor care vor fi finaţate.

•Stabileşte investigaţiile suplimentare, necesare

pentru anumite idei.

•Întocmeşte documentele care conţin justificarea

alegerii făcute, pentru istorie.

•Elaborează procedurile pentru alegerea ideilor care

vor fi finanţate.

Page 41: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 200741.

Realizatorul•Oferă soluţii pentru realizarea prototipului.

•Elaborează rapid prototipul produsului şi condiţiile lui de testare.

•Reface machetele produsului şi le îmbunătăţeşte.

•Corectează, conform cerinţelor clientului, specificaţiile produsului inovativ.

•Convinge clientul că produsul corespunde exigenţelor sale.

Page 42: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 200742.

Măsurătorul

•Stabileşte măsuri pentru toate aspectele tehnice,

economice şi financiare ale procesul de inovare.

•Analizează şi stabileşte şabloane şi etaloane de

defăşurare a inovării, pentru evaluarea cantitativă a

acestui proces.

•Propune corecţii ale procesului de inovare din firmă,

pentru menţinerea tendinţei de evoluţie pozitivă a

acesteia.

Page 43: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 200743.

Povestitorul•Descrie modul cum se desfăşoară procesul de inovare

în firmă, pentru crearea unui climat propice inovării

continue.

•Convinge personalul firmei să participe activ la inovare.

•Crează o componentă a culturii organizaţionale în firmă,

descriind reuşitele echipei de inovare.

•Realizează legătura oamenilor cu un proces abstract

complex, plin de riscuri.

Page 44: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 200744.

Cercetaşul•Scrutează viitorul tehnologiilor, tendinţele care se manifestă şi impactul lor probabil asupra firmei.•Elaborează scenarii previzibile în domeniul firmei.•Cercetează nevoile clienţilor şi le vine în întâmpinare.•Se documentează în domeniile de vârf ale tehnologiei şi crează punţi de legătură între diferite domenii ale cunoaşterii.•Analizează convergenţa modei în tehnologii şi face deosebirea dintre zgomotul de fond şi marile idei.

Page 45: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 200745.

METODA INOVATIVĂ TRIZ•Teoria rezolvării inventive a problemelor

•DEFINIŢIE:

•Instrument care uşurează creativitatea şi inovarea.

•Complement care se adaugă creativităţii naturale a

omului.

•Metodologie eficace şi transformaţională.

•COMPONENŢĂ:

•Instrumente, metode, strategii.

Page 46: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 200746.

PRINCIPIILE METODEI TRIZ

• Toate inovaţiile rezultă dintr-un număr mic de principii

şi reguli.

• Tendinţa evoluţiei tehnologiilor este perfect predictibilă.

• Cele mai bune soluţii inovative, din brevete:• transformă elementele nedorite ale unui sistem în resurse

perfect utilizabile;

• distrug conflictele şi compromisurile, pe care practica curentă

de proiectare le consideră de neînlăturat.

Page 47: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 200747.

AVANTAJE ALE METODEI TRIZ• Are un scop general.

• Generează soluţii complete.

• Are la bază o experienţă uriaşă, rezultată din brevete depuse.

• Generează soluţii care trec de inerţia psihologică a omului.

• Poate fi combinată cu uşurinţă cu alte metode.

• Reduce costurile cerute de generarea de soluţii.

• Este mai rapidă, comparativ cu alte metode creative.

• Poate fi folosită de oameni cu orice fel de nivel de pregătire.

• Permite rezolvarea unor probleme dintr-un domeniu, folosind

experienţa oamenilor din alte domenii.

Page 48: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 200748.

P-TRIZ:INOVAREA PROCESELOR

• Aplicarea metodei TRIZ la toate procesele de afaceri.

• Metodă pentru analiza, restructurarea, reproiectarea, recrearea

şi documentarea proceselor de afaceri.

• Metoda se bazează pe faptul că oricare proces are două

componente: beneficiile (ceea ce se doreşte să se obţină) şi

pierderile (costurile care însoţesc orice proces).

• Orice beneficiu este o funcţie folositoare (care trebuie întărită),

pe când orice pierdere este o funcţie dăunătoare (care trebuie

contracarată).

Page 49: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 200749.

ŞABLON ELEMENTAR P-TRIZ

INTRĂRI IEŞIRIEfect

folositor

Problemă

FUNCŢIUNE

EfectCauză

Efect folositor

Efect nefolositor

Efect ne-folositor

Efect ne-folositor

Page 50: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 200750.

EXEMPLU P-TRIZ (1)

VÂNZĂRI ÎNCASĂRI

Efect nefolositor

Reduce efect folositor

Costul vânzărilor

Efect folositor

Page 51: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 200751.

EXEMPLU P-TRIZ (2)

FABRICAŢIE PRODUS

Efect nefolositor

Costul stocurilor

Efect folositor

Programarea comenzilor

Reducere efect

nefolositor

Page 52: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 200752.

CEI 5SSAU INOVAREA LA LOCUL DE MUNCĂ

SEIRI: separarea obiectelor necesare de cele inutile

SEITON: accesul uşor la obiectele necesare.

SEISO: curăţenie desăvârşită la locul de muncă.

SEIKETSU: menţinerea curăţeniei la locul de muncă.

SHITSUKE: păstrarea ordinei realizate.

Sursa: Naotaka SAWADA, Nagoya, Japonia

Page 53: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 200753.

CEI 5SOBIECTIVE

Conceptul de management al producţiei cu zero: timp de pregătire; defecte de fabricaţie; pierderi de materiale, energie sau de timp; întârzieri la livrarea produselor; accidente de muncă.

Economie de spaţiu de depozitare Relaţii publice avantajoase cu partenerii de afaceri. Personalul mulţumit că are un loc de muncă plăcut.

Page 54: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 200754.

MANUALUL OSLO SCOPUL MANUALULUI

Metodologie de comparare a nivelului de inovare al diferitelor

firme, ţări şi regiuni, prin rapoarte de supraveghere.

Manualul cuprinde liniile directoare, care pot fi aplicate pentru a

produce indicatori ai inovării tehnologice a produselor şi proceselor

(TPP).

Încearcă să reglementeze modul de calcul al cheltuielilor legate

de inovare.

Manualul reprezintă şi o filosofie a inovării, deoarece el crează un

sistem de noţiuni folosite în domeniul inovării, la nivel european.

Page 55: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 200755.

MANUALUL OSLOCÂTEVA NOŢIUNI

Inovare tehnologică [de produs şi de proces]: presupune schimbări legate de difuzarea tehnologiei informaţiei (TI) şi de realizarea investiţiilor necorporale (în C-D-I, aplicaţii şi programe de calcul, instruirea personalului, marketing etc.).

Produs: bun [material] sau serviciu. Proces: activitate sau ansamblu de activităţi, care au drept scop

realizarea unui produs, destinat vânzării. Inovare tehnologică de produs: punerea în aplicare sau

comercializarea unui produs cu caracteristici [de performanţă] îmbunătăţite, care oferă în mod obiectiv consumatorului servicii noi sau îmbunătăţite.

Inovare tehnologică de proces: punerea în aplicare sau adoptarea unor metode noi sau îmbunătăţite în mod semnificativ de [aprovizionare], producţie sau de livrare.

Page 56: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 200756.

MANUALUL OSLOECONOMIE BAZATĂ PE CUNOŞTINŢE

Noţiune creată pentru a descrie tendinţele din cele mai avansate economii care au:

o mare dependenţă de cunoştinţe, informaţii;

niveluri înalte de calificare a personalului şi

o nevoie imperioasă de acces la ele.

De aceste tendinţe depind, din ce în ce mai mult, politicile statelor.

Statele care dispun de cunoştinţe au realizări economice mai bune, iar cunoştinţele au devenit averea naţiunilor şi ele joacă un rol strategic, pe termen lung, deoarece crează locuri de muncă în viitor, venituri mai mari pentru cetăţeni.

Page 57: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 200757.

MANUALUL OSLORELAŢIA CERCETARE – INOVARE

Cercetarea nu poate fi văzută ca o simplă activitate de

descoperire, care precede inovarea, ci mai curând, ca o activitate de

validare a ideilor inovative, care vin din alte surse.

Multe din activităţile de cercetare se vor adapta procesului de

inovare şi multe din problemele cu care cercetarea se confruntă vor

veni din ideile inovative, care au fost generate în altă parte.

C-D nu poate decide asupra politicilor de inovare, ea limitându-se,

de regulă, la cercetarea tehnologică

Page 58: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 200758.

MANUALUL OSLOCHELTUIELILE CU INOVAREA SUNT CELE:

Cu cercetarea-dezvoltarea. Pentru achiziţionarea tehnologiilor neîncorporate în echipamente şi know-how. Pentru achiziţionarea tehnologiilor încorporate în echipamente. Pentru execuţia SDV-urilor, pregătirea fabricaţiei, design industrial, realizarea standurilor de testare şi a cheltuielilor pentru prototipuri, neîncadrate în partea de C-D. Pentru instruirea personalului, legată de activităţile de inovare TPP. Cu marketingul pentru produsele noi sau îmbunătăţite.

Page 59: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 200759.

STRATEGIA FIRMEIPRIVITĂ CA INVENŢIE

Strategia este ceea ce dvs şi firma pe care o conduceţi doriţi să deveniţi, împreună cu un concept larg deschis al modului cum gândiţi să faceţi acest lucru. Strategia este o declaraţie despre ceea ce va face firma, pentru a realiza viziunea dvs globală, cu alte cuvinte, cum veţi adăuga valoare şi, prin asta, cum veţi putea obţine profit. O strategie nu trebuie privită ca o alegere dintre mai multe opţiuni existente, ci ca o invenţie; strategia trebuie creată. Planificarea strategică nu este o strategie. Strategia nu este o creştere pas cu pas, adică, ţinte stabilite numeric de la un an la altul. Strategia nu rezultă evolutiv, ea este o revoluţie în gândire.

Sursa: Paul LEMBERG, www.paullemberg.com

Page 60: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 2007

ORGANIZARE INOVĂRII MODELE ORIENTATE CĂTRE INTERIORUL FIRMEI

Cultură organizaţională – atitudinile şi normele care permit persoanelor

şi echipelor să gândească imaginativ, să-şi asume cu prudenţă riscuri şi să

caute să creeze şi să introducă soluţii inovative.

• Procese – procesele generale ale afacerii şi practicile care permit ca

departamentele să lucreze eficace şi să colaboreze, în vederea atingerii

unui obiectiv comun şi, de asemenea, un set robust de metodologii şi

instrumente de inovare.

• Structură organizatorică – structura organizaţiei şi tehnologiile care

susţin colaborarea dintre compartimente, de-a lungul liniilor funcţionale.

Sursa: Firma InnovationPoint LLC

60.

Page 61: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 2007

ORGANIZAREA INOVĂRII NIVELURI

Com

plex

itate

Costul managementului, durată şi dificultate ÎnalteScăzute

Înaltă

Scăzută

Grupuri neoficiale, voluntari (minimai sau extensiv)

Coordonare posibilă prin tehnoligie

Grup oficial (de la simplu la complex)

Integrator (cu timp complet, cu roluri sau departamente)

Organizare matricială

Organizare lineară

Creştere a capitalului social:1. Reţele de persoane2. Încredere3. Valori împărtăşite

Servicii folositeîn comun

Organizaremultidisciplinară

Comisie de inovare

Echipă de proiect de inovare

Comunitate apracticii de inovare

Reţea de experţi

Relaţii neoficialeîntre grupuri

Sursa: Firma InnovationPoint LLC

61.

Page 62: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 2007

UN POSIBIL MODEL FUNCŢIONALAL CONDUCERII UNEI FIRME INOVATIVE

CONSILIUL DEADMINISTRAŢIE

CONDUCEREAEXECUTIVĂ

ELABORARE STRATEGIIŞI PLANIFICARE

Asigurare finanţări

MARKETING INOVAREResurse umane

Contabilitate-bugete

Produse Preţ Com. Distrib.

Sistem Informatic

ProiecteProceseJuridic

Produse

Idei

Bunuri

Servicii

Tehnologice

Administrative

Manageriale

Financiare

Publicitate

Relaţii publice

Promovare vânzări

Forţa de vânzare BD cunoştinţe

CanalePieţe

Clienţi

Forme

Claseprod.

Caiet sarcini

Ambalaje

Căi distr. Generare idei

Noi produse

Investiţii

Dezvoltări

Informaţionale

PrevizionaleElaborare planuriOrganizareElaborare proceduriStimulare personalMăsurarea inovării

Tehnologii

Planuri

SIC

MANAGEMENTULvalorii adăugate

COMP.AUXILIARE

Specificaţii

Fabricaţie

Proiectare

Cercetare-dezv.

Prototipuri

Laboratoare

Aprovizionare

Vânzare

Service

Mentenanţă

Sculărie

Asociaţii

Culegere idei

Brevete

Administraţie

UtilităţiTransporturiCantinăGrădiniţăIgenizarePazăPSIP-S în muncăArhivăRegistraturăSecretariat

62.

Page 63: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 2007

MINTZBERG DESPRE INOVARE

„A inova înseamnă a înlătura şabloanele existente în firmă. Din acest motiv, pentru conducerea sa, o firmă inovativă nu poate depinde de nicio formă de standardizare. Ea trebuie să elimine toate piedicile structurilor birocratice precum: diviziunea strictă a muncii, separarea netă a departamentelor, comportamentul oficial excesiv sau influenţa exagerată a sistemelor de planificare şi de control. În ciuda tuturor obstacolelor, firma trebuie să rămână flexibilă şi să fie capabilă să pună la lucru specialişti din diferite domenii, în cadrul unor echipe formate ad-hoc, care să funcţioneze perfect.”

Mintzberg on ManagementInside our Strange World of Organizations, 1989

63.

Page 64: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 2007

REGULĂ NECESARĂ INOVĂRII

Principala regulă pentru inovare nu este dezvoltarea creativităţii individuale în exclusivitate, ci crearea unui mediu inovativ care să se dezvolte permanent în firmă.

Sursa: Bryn MEREDITH, Innovation: A leadership issue, [email protected]

64.

Page 65: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 2007

COMPUTER AIDED INNOVATION

CAI: Inovare asistată de calculator - domeniu nou în

zona aplicaţiilor CAD, CAM, CAE.

Scop: Sprijinirea firmelor cu programe de calculator,

pentru întregul proces al inovării, pornind de la cerinţele

clienţilor şi terminând cu lansarea reuşită pe piaţă a

produselor inovative.

65.

Page 66: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 2007

UN MOTO INTERESANT

Pentru problema dvs, dacă nu găsim o soluţie, o vom inventa !

Moto-ul unei firme din Bucureşti(afişat pe autoturismul ei)

66.

Page 67: INOVAREA - agpitt.roagpitt.ro/wp-content/uploads/pdf/Modul Procesul inovare si inovarea... · este previzibilă, ... service, marketing şi cel financiar şi ... Întocmirea planului

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 2007

S.C. AGPITT INVENT S.R.L. Bucure tişB-dul Libertãţii nr.12, Bl. 113, Sc. 2, Et. 3, Ap. 28,

Sector 4, CP42-106Tel: 0744293552; 317.76.93; Fax: 317.75.84

E-mail: [email protected]; [email protected]; www.agpitt.ro

INOVARE PENTRU SUCCES!