9
İnfrared & Radyant Isıtıcı İhtiyacını Hesaplarken 1. Alanın ısı ihtiyacı hesaplanmalıdır. 2. Isıtıcıların monte edileceği yüksekliğe göre uygun bir ısıtıcı modeli seçilmelidir. 3.a. Alanın tamamı ısıtılacak ise; seçilen ısıtıcı modelinin sayısı tüm alanın toplam ısı ihtiyacını karşılayacak sayıda olmalıdır. b. Bölgesel veya kısmi ısıtma yapılacak ise; sadece gerekli sayıda uygun ısıtıcı tercih edilmelidir.

İnfrared & Radyant Isıtıcı İhtiyacını Hesaplarken

  • Upload
    dyanne

  • View
    34

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

İnfrared & Radyant Isıtıcı İhtiyacını Hesaplarken. 1 . Alanın ısı ihtiyacı hesaplanmalıdır. 2 . Isıtıcıların monte edileceği yüksekliğe göre uygun bir ısıtıcı modeli seçilmelidir. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: İnfrared & Radyant Isıtıcı İhtiyacını Hesaplarken

İnfrared & Radyant Isıtıcı İhtiyacını Hesaplarken

1. Alanın ısı ihtiyacı hesaplanmalıdır. 2. Isıtıcıların monte edileceği yüksekliğe göre uygun bir ısıtıcı modeli seçilmelidir.3.a. Alanın tamamı ısıtılacak ise;

seçilen ısıtıcı modelinin sayısı tüm alanın toplam ısı ihtiyacını karşılayacak sayıda olmalıdır.

b. Bölgesel veya kısmi ısıtma yapılacak ise; sadece gerekli sayıda uygun ısıtıcı tercih edilmelidir.

Page 2: İnfrared & Radyant Isıtıcı İhtiyacını Hesaplarken

Toplam Alan İçin Isı İhtiyacının Hesaplanması

Tavan yüksekliği 5 metre’den az olan alanların tamamının ısıtılması için ısıtma katsayısı 60 w/m2 alınmalıdır.

Tavan yüksekliği 5-7 metre arasında olan alanların tamamının ısıtılması için ısıtma katsayısı 70 w/m2 alınmalıdır.

Tavan yüksekliği 7-15 metre arasında olan alanların tamamının ısıtılması için ısıtma katsayısı 110 w/m2 alınmalıdır.

Page 3: İnfrared & Radyant Isıtıcı İhtiyacını Hesaplarken

İç Mekanlarda Isı İhtiyacının Hesaplanması

Montaj yüksekliği 2.5 m civarında olan iç mekanlarda ısıtma katsayısı 250 w/m2 olarak hesaplandığında radyant ısıtıcı sıcaklığı yaklaşık 10ºC artırır.

Montaj yüksekliği 2,5 m

Page 4: İnfrared & Radyant Isıtıcı İhtiyacını Hesaplarken

Kış Bahçesinde Isı İhtiyacının Hesaplanması

Rüzgarın olmadığı kapalı alanlarda ısıtma katsayısı 300 w/m2 olarak hesaplandığında infrared ısıtıcı sıcaklığı yaklaşık 10ºC artırır.

Montaj yüksekliği 2,5 m

Page 5: İnfrared & Radyant Isıtıcı İhtiyacını Hesaplarken

Terasta Isı İhtiyacının Hesaplanması

3 duvarlı bir terasta ısıtma katsayısı 750 w/m² olarak hesaplandığında infrared ısıtıcı sıcaklığı yaklaşık 10°C artırır.

Montaj yüksekliği 2,5 m

Page 6: İnfrared & Radyant Isıtıcı İhtiyacını Hesaplarken

Açık Alanlarda Isı İhtiyacının Hesaplanması

Montaj yüksekliği 2.5 m civarında olan, herhangi bir rüzgar koruması olmayan açık alanlarda ısıtma katsayısı 1000 w/m² olarak hesaplandığında infrared ısıtıcı sıcaklığı yaklaşık 10 ° derece artırır.

Montaj yüksekliği 2,5 m

Page 7: İnfrared & Radyant Isıtıcı İhtiyacını Hesaplarken

İnfrared & Radyant Isıtıcı Hesabı Toplam alanın ısıtılması için ısıtılacak toplam alan, montaj yüksekliğinin karesine bölünerek gerekli olan ısıtıcı adeti hesaplanır. Örnek: 400 m2 alana sahip 5m tavan yüksekliği olan fabrikanın tamamının ısıtılması için gerekli olan radyant ısıtıcı sayısı ve kapasitesi nedir? Önce bu fabrika için ısı ihtiyacını hesaplayalım: Isı ihtiyacı = Toplam alan x Isıtma katsayısı ( ısıtma katsayısı ‘’toplam alan için ısı ihtiyacının hesaplanması’’ konusunda verilmişti.) Bu formüle göre Isı ihtiyacı = 400 m2 x 70 w = 28.000 w ‘dır. İkinci aşamada kaç adet radyant ısıtıcı kullanmamız gerektiğini hesaplayalım: Toplam alan 400 m2 400 m2Isıtıcı adedi = -------------------------------------- = ------------ = ------------ = 16 adettir. Montaj yüksekliğinin karesi ( 5 ) 2 25

Üçüncü aşamasa ısı ihtiyacını gerekli olan ısıtıcı adedine bölerek kaç watt’lık radyantIsıtıcı kullanılması gerektiği bulunur. 28.000 w / 16 adet = 1.750 w Sonuç: Bu fabrikada toplam alanı ısıtabilmek için 1750 w gücünde 16 adet radyant ısıtıcı kullanılmalıdır. Kullanılacak radyant ısıtıcı modeli montaj yüksekliğine göre seçilmelidir.

Bölgesel ısıtmalarda her bir ısıtılacak bölge için ayrı ayrı ısıtıcı kullanılır. Örnek: Aynı fabrikada 5 adet sabit çalışma alanı vardır. Bu alanların ısıtılması için gerekli olan radyant ısıtıcı sayısı ve kapasitesi nedir? Fabrikada bölgesel ısıtma istendiğinden tavan yüksekliğine göre çalışma alanı sayısı kadar radyant ısıtıcı kullanılması yeterlidir.

Sonuç: Bu fabrikada bölgesel ısıtma için, 5 adet EZF 32 radyant ısıtıcı monte edilmelidir.

Page 8: İnfrared & Radyant Isıtıcı İhtiyacını Hesaplarken

h

h a

4 a

İnfrared & Radyant Isıtıcıların Etki Alanları

Page 9: İnfrared & Radyant Isıtıcı İhtiyacını Hesaplarken

Montaj

C-C

H

C-C

C-C = H or

C-C < H Radyant ısıtıcıları tavana veya tavan ile duvarın ayrıldığı çizgiye yakın olarak montaj yapılır.

Alanın tamamı ısıtılırken, ısıtıcılar arasındaki maksimum mesafe, montaj yüksekliğini geçmemelidir.

Duvara en yakın radyant ısıtıcının duvardan uzaklığı, iki ısıtıcı arasındaki mesafenin yarısı kadar olmalıdır.