Click here to load reader

Infractiuni Care Impiedica Infaptuirea Justitiei

  • View
    79

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei

Text of Infractiuni Care Impiedica Infaptuirea Justitiei

INFRACTIUNI CARE IMPIEDICA INFAPTUIREA JUSTITIEI

(B. IV. 2)

INFRACTIUNI CARE IMPIEDICA INFAPTUIREA JUSTITIEIdenuntarea calomnioas,

mrturia mincinoas, nedenuntarea unor infractiuni, favorizarea infractorului, arestarea nelegal si cercetarea abuziv evadarea, nlesnirea evadrii.DENUNTAREA CALOMNIOASAObiectul ocrotirii penaleObiectul juridic special al infractiunii de denuntare calomnioasa il constituie acele relatii sociale referitoare la infaptuirea justitiei a caror existenta este ocrotita prin apararea activitatii de urmarire si de judecata a organelor judiciare penale, astfel incat aceasta activitate sa nu fie deviata de la normala infaptuire a justitiei prin plangeri sau denunturi mincinoase si prin producerea sau ticluirea de probe contrarii adevarului.Denuntarea calomnioasa are si un obiect juridic secundar (adiacent) si anume relatiile sociale ocrotite prin apararea demnitatii si a libertatii persoanei invinuita ori condamnata pe nedrept.Obiectul material lipseste deoarece actiunea care constituie elementul material al acestei infractiuni, adica invinuirea mincinoasa ca si producerea sau ticluirea de probe mincinoase, nu se indreapta direct asupra unui lucru, bun sau persoana. Probele mincinoase produse sau ticluite in sprijinul unei invinuiri nedrepte nu constituie obiecte materiale, ci produse sau mijloace de savarsire a infractiunii, la fel ca si plangerea sau denuntul82.Desi se admite ca valoarea concreta protejata este de ordin intelectual -justitia penala - in doctrina s-a sustinut si parerea ca denuntarea calomnioasa are un obiect material in masura in care ne referim la activitatea obiectiva, materializata, a organelor de justitie penala.Subiectii infractiuniiSubiectul activ nemijlocit (autor) al infractiunii de denuntare calomnioasa poate fi, in principiu, orice persoana fizica, fiindca pentru existenta acestei fapte nu se cere ca subiectul activ sa indeplineasca vreo conditie sau sa aiba vreo calitate anume.Persoana care se autoinvinuieste mincinos sau care produce ori ticluieste probe in sprijinul unei invinuiri nedrepte impotriva sa nu savarseste fapta de denuntare calomnioasa684.Persoanele cu functii de conducere intr-o unitate din cele aratate la art. 145 C. pen., cele cu atributii de control, ca si functionarii publici sau functionarii care au obligatia sa sesizeze organele de urmarire penala cand au luat la cunostinta despre savarsirea unei infractiuni in legatura cu serviciul lor, daca fac o sesizare mincinoasa vor fi autori ai infractiunii de denuntare calomnioasa.Subiect activ al acestei infractiuni poate fi si o persoana juridica, cu limitarile si in conditiile prevazute in art. 191 alin. (1) C. pen.Participatia penala este posibila sub forma coautoratului, instigarii sau complicitatii. Cand o persoana invinuieste mincinos prin denunt sau plangere pe cineva de savarsirea unei infractiuni, iar o alta persoana produce sau ticluiesteprobe in sprijinul acelei invinuiri nedrepte, fiecare raspunde ca autor, primul pentru infractiunea prevazuta in varianta din alin. (1) al art. 259 C. pen., iar eel de-al doilea pentru varianta din alin. (2).Subiectul pasiv (general si imediat) al faptei de denuntare calomnioasa este statul, ca reprezentant al societStii amenintate in normala infaptuire a justitiei, prin savarsirea infractiunii in una din modalitatile acesteia.Subiectul pasiv secundar (adiacent) este persoana vatamata in demnitatea sau libertatea sa prin savarsirea acestei infractiuni. Acesta poate fi orice persoana, legea necerand vreo calitate sau conditie specials. Cand subiectul pasiv are vreo calitate sau se particularizeaza printr-o insusire ori situatie specials, acestea pot sa constituie, dupa caz, o imprejurare agravanta sau atenuanta judiciarS.Latura obiectivaElemental material. Denuntarea calomnioasa este prevazuta in doua variante: una simpla, varianta tip, adica denuntarea calomnioasa propriu-zisa sau explicits, constand din invinuirea mincinoasa fScutS prin denunt sau plangere cu privire la sSvarsirea unei infractiuni de catre o anume persoanS, prevSzuta in art. 259 alin. (1) C. pen. si o varianta agravata, adica denuntare calomnioasa asimilata sau implicita, constand in producerea sau ticluirea de probe mincinoase, in sprijinul unei invinuiri nedrepte, prevazuta in alin. (2) al art. 259 C. pen.In varianta tip, elementul material constS in actiunea de invinuire mincinoasS, iar la varianta asimilatS in actiunea de producere sau ticluire de probe mincinoase.Savarsirea uneia dintre aceste actiuni este suficientS pentru realizarea elementului obiectiv al infractiunii. Savarsirea ambelor fapte, pe baza aceleiasi rezolutii infractionale, nu constituie concurs de infractiuni, ci o infractiune unica .In ambele variante ale infractiunii de denuntare calomnioasa, caracterul comun al elementului material este falsa informatie (falsa notitia criminis) datS despre infractiune, alterarea adev&rului.Elementul material al infractiunii de denuntare calomnioasS, in varianta tip, consta in actiunea de invinuire.,,Actiunea de invinuire" inseamna a afirma ca o persoana a savarsit sau a participat la savarsirea unei infractiuni.Invinuirea trebuie sS fie adusS prin denunt sau plangere. Invinuirea adusS altfel decat printr-o plangere sau un denunt nu realizeazS elementul material al denuntSrii calomnioase (de ex.: invinuirea fScutS cu ocazia unui interogator luat unui inculpat sau cu ocazia audierii unui martor de catre un organ judiciar; in aceste cazuri, afirmatiile mincinoase pot constitui temei pentru introducerea unei actiuni civile avand ca obiect obligarea paratului la plata unor daune sau pentru tragerea la rSspundere penala pentru mSrturie mincinoasS).In varianta asimilatS, elementul material al incriminSrii se poate realiza alternativ fie prin producerea de probe mincinoase, fie prin ticluirea unor astfel de probe.Actiunea de ,,producere" de probe mincinoase consta in aducerea sau depunerea la organul de urmarire penala sau la instanta de judecata a unor probe in care adevarul este alterat (inscrisuri sau probe materiale false).DacS mijlocul de probS mincinos ,,produs" de faptuitor constS intr-un inscris, iar acesta este fals, denuntarea calomnioasS va intra in concurs cu una din faptele de fals in inscrisuri in functie de natura inscrisului sau de modul in care acesta este falsificat686.Actiunea de ,,ticluire" de probe mincinoase consta in crearea printr-un aranjament abil a unei aparente care sa fie luata drept proba (ticluirea poate privi probe materiale, urme ale faptuitorului, fotografii etc.). Probele produse sau ticluite pot fi referitoare la persoane sau la bunuri.Cerinte esentiale. In cazul variantei de tip a incriminarii trebuie sa fie indeplinite urmatoarele cerinte:1.Actiunea de invinuire sa fie ,,mincinoasa".Invinuirea este mincinoasa cand se refera fie la o fapta inexistenta, adica la o infractiune care nu s-a savarsit deloc, fie la o fapta reals, care nu constituie infractiune, dar care este prezentata ca si cum ar constitui infractiune. Invinuirea este mincinoasa si atunci cand infractiunea care formeaza obiectul invinuirii s-a savarsit de catre alta persoana decat persoana invinuita687.Cerinta esentiala a caracterului mincinos al invinuirii nu este indeplinita atunci cand persoana invinuita pe care denuntatorul o credea nevinovata, s-a dovedit totusi ca este vinovata, sau cand din eroare denuntatorul a gresit numele invinuitului.2.Invinuirea sa fie facuta prin ,,denunt sau plangere".Pentru notiunile de denunt si plangere in sensul dispozitiei din art. 259 alin. (1) C. pen. se va tine seama de prevederile art. 222 C. proc. pen. si art. 223 C. proc. pen.Cerinta este indeplinita chiar daca in momentul introducerii plangerii sau denuntului, organul de urmarire penala a inceput efectuarea de cercetari cu privire la infractiune, dar nu cunoaste inca cine este faptuitorul688.In practica judiciara s-a decis689 ca exista infractiunea analizata chiar daca denuntul nu a fost semnat. In sustinerea acestei sentinte, in doctrina690 s-a aratat ca si nesemnat, denuntul determina efectuarea de acte de urmarire pentru stabilirea adevarului si, implicit, se produc acele urmari pentru prevenirea carora a fost incriminata denuntarea calomnioasa.Cand invinuirea poarta asupra unei infractiuni urmaribila numai la plangerea prealabila, un simplu denunt nu este suficient pentru indeplinirea acestei cerinte esentiale6 \ Constituirea de parte civila, de asemenea, nu valoreaza plangere.Art. 259 C. pen. prevazand limitativ modurile in care trebuie sa fie prezentata invinuirea mincinoasa, sesizarea organelor judiciare in alte moduri prevazute de Codul de procedura penala decat denuntul sau plangerea, nu face sa fie indeplinita cerinta esentiala, cu exceptia sesizarilor facute de catre functionarii publici sau privati, ca si de catre persoanele cu functii de conducere.3.Invinuirea mincinoasa facuta prin denunt sau plangere sa priveasca,,savarsirea unei infractiuni".Aceasta cerinta se refera la obiectul invinuirii, pe care art. 259 C. pen. il limiteaza numai la savarsirea unei ,,infractiuni". Invinuirea care are ca obiect o fapta ilicita de alta natura, ca abaterile cu caracter disciplinar, civil, contraventional, abaterile de la regulile de convietuire sociala sau o fapta imorala, nu indeplineste aceasta cerinta esentiala.Prin ,,savarsirea unei infractiuni" se intelege, potrivit art. 144 C. pen., savarsirea oricareia dintre faptele pe care legea le pedepseste ca infractiune consumata sau ca tentativa, precum si participarea la comiterea acestora, ca autor, instigator sau complice.Exista aceasta infractiune daca faptuitorul a facut sesizari prin care invinuieste persoana vatamata de fapte care, daca ar fi reale, ar constitui infractiuni.Este necesar ca latura obiectiva a infractiunii asupra careia poarta invinuirea sa reiasa din modul in care este descrisa fapta si nu este nevoie sa fie indicata infractiunea, prin numele ei.Invinuirea mincinoasa trebuie sa priveasca o infracti

Search related