Informacijski sustav

 • View
  66

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Informacijski sustav. Što je IS Funkcije IS IS i PS Usklađivanje PS-a i IS-a Pristup izgradnji IS-a. Informacijski sustav. Pristup shvaćanju kroz opće karakteristike sustava + Ontološki = sadržaj, funkcije, sudionici (ljudi i tehnologija); ono što sustav jest - PowerPoint PPT Presentation

Text of Informacijski sustav

 • to je ISFunkcije ISIS i PSUsklaivanje PS-a i IS-aPristup izgradnji IS-a

  Upravljanje informacijskim resursima- IS 2008/09

  Upravljanje informacijskim resursima- IS 2008/09

 • Upravljanje informacijskim resursima- IS 2008/09Pristup shvaanju kroz ope karakteristike sustava +Ontoloki = sadraj, funkcije, sudionici (ljudi i tehnologija); ono to sustav jestTeleoloki- svrha; opskrbiti poslovni sustav informacijama potrebnim zaIzvoenje poslovnog procesaUpravljanje poslovnim procesom Uspostavljanje i odravanje komunikacija u sustavu i sustava s okruenjem

  Upravljanje informacijskim resursima- IS 2008/09

 • Upravljanje informacijskim resursima- IS 2008/09Sistematizirani (organizacijski ureen i svrhovit) skup aktivnosti, postupaka, metoda i tehnologije za pronalaenje, prikupljanje, obradu, uvanje i distribuciju podataka i informacija ini informacijski sustav poslovne organizacije. (moe se ali ne mora bazirati se na informacijskim tehnologijama)

  Upravljanje informacijskim resursima- IS 2008/09

 • Upravljanje informacijskim resursima- IS 2008/09Olakava radOslobaa od rutinskih poslovaini vas efikasnijim u obavljanju poslovaini informacije lake dostupnimPouzdanija je od ovjeka u pogledu moguih greakaOmoguava bre donoenje odluka...

  Upravljanje informacijskim resursima- IS 2008/09

 • Upravljanje informacijskim resursima- IS 2008/09Kriteriji i toke promatranja za podjeluSvrha i ciljSustav za obradu transakcijaSustav za potporu odluivanjuSustav za komunikaciju i suradnjuArhitekuraSistemska arhitekturaPoslovna arhitekturaOperativna arhitekturaArhitekturalne komponente (ljudi, strojevi, podatci, programi)Poslovna funkcija kojoj je namijenjenFinancijeRaunovodstvoProizvodnjaMarketingLjudski resursi...

  Upravljanje informacijskim resursima- IS 2008/09

 • Upravljanje informacijskim resursima- IS 2008/09

  Upravljanje informacijskim resursima- IS 2008/09

 • Upravljanje informacijskim resursima- IS 2008/09Dataljne informacije i podatciAgregirane informacije i podatciStratekimanagementTaktikimanagementOperativnimanagementPoslovni procesi, operacije i dogaajiHorizontalni informacijski tokoviVertikalni informacijski tokovi

  Upravljanje informacijskim resursima- IS 2008/09

 • Upravljanje informacijskim resursima- IS 2008/09Neke problemske situacije:Primjer 1: Neke poslovne funkcije (knjigovodstvo i dio proizvodnje) ne mogu se vie izvoditi runo ili na poluatomatizirani nain jer ne mogu obraditi podatke u potrebnom vremenuPrimjer 2: Poslovni sustav se zbog diverzifikacije poslovanja iri puno bre nego to su mogunosti obrade na postojeem IS-uPrimjer 3. Uveli smo informacijski sustav ali je on slabo iskoriten i nadilazi nae potrebe i mogunosti naeg osoblja

  Upravljanje informacijskim resursima- IS 2008/09

 • Upravljanje informacijskim resursima- IS 2008/09Dobro definiran PS ulaz je u IS. Cilj modeliranja IS-a jest nainiti projekt IS-a razraditi 3 cjeline: model informacijskih procesa, model podataka i model resursa. Poslovni i informacijski procesi nisu isti. Model IS-a nam pokazuje kako treba, organizirati informacijski sustav da on stvarno daje potporu PS-u. IS mora biti neovisan i neoptereen od bilo kakve konkretne ICT tehnologije. Izvor:http://www.foi.hr/studiji/dodiplomski/IS/kolegiji/uis/nastavni_materijali.html

  Upravljanje informacijskim resursima- IS 2008/09

  POSLOVNI SUSTAV (PS)

  INFORMACIJSKI SUSTAV (IS)

  ICT IZVEDBA

  Zahtjevi

  Nain realizacije

  Nain realizacije

  Zahtjevi

 • Upravljanje informacijskim resursima- IS 2008/09Uvoenje i primjena IT moe biti uspjeno samo onda ako je razvoj IS-a usklaen sa strategijom razvoja poslovnog sustava. Ovakav pristup naziva se stratekim planiranjem razvoja IS-a. (za to postoji vie mogunosti i metodolokih pristupa kao to su:strateko poravnanje PS-a i IS-a,strateko planiranje IS-a iARIS, MIRIS, EARL-ova metoda metoda CoBIT itd.

  Upravljanje informacijskim resursima- IS 2008/09

 • Upravljanje informacijskim resursima- IS 2008/09Izvor:http://www.foi.hr/studiji/dodiplomski/IS/kolegiji/uis/nastavni_materijali.html

  Upravljanje informacijskim resursima- IS 2008/09

 • Organizacijska zrelost PS-atehnika razina,potpora poslovanju,strateko upravljanje iuenje i organizacijski razvojUpravljanje informacijskim resursima- IS 2008/09Uloge informatike u PS-u:potpora aktivnostima u vrijednosnom lancu,integracije vrijednosnog lanca,poboljanje poslovnih procesa promjena opsega poslovanja Izbor strategijeStrategija operativne potpore strategiji operativne potpore odgovara uloga IS kao potpora aktivnostima lanca stvaranja vrijednosti. Strategija integracije poslovanja njoj odgovara uloga IS kao integratora lanca stvaranja vrijednosti. Strategija stvaranja organizacijske vrijednosti u organizacijama koje primjenjuju strategiju stvaranja organizacijske vrijednosti IS mora (s obzirom na zrelost svojih mogunosti) biti na razini stratekog upravljanja.

  Upravljanje informacijskim resursima- IS 2008/09

 • Upravljanje informacijskim resursima- IS 2008/09Raunalni (kompjutorski) informacijski sustav je formalni informacijski sustav koji za uvanje i obradu podataka koristi IT ali se neki procesi (administrativne operacije) izvode runo od strane ljudi, to znai da je samo dio sustava kompjutoriziran.Mehanografski informacijski sustav je formalni informacijski sustav zasnovan na strojevima koji u svojoj konstrukciji nemaju mikroprocesor.Runi informacijski sustav (manualni, bez upotrebe raunala) je formalni informacijski sustav koji za uvanje i obradu podataka koristi ljudski rad, a podaci se zapisuju uglavnom na papirnatim medijima (ili na kamenu, glini, papirusu, vosku) i ne koristi IT ni u jednom svom dijelu.

  Upravljanje informacijskim resursima- IS 2008/09

 • Upravljanje informacijskim resursima- IS 2008/09

  Upravljanje informacijskim resursima- IS 2008/09

  Y-Axis

  X-Axis

  Balloon callout. Select shape and start typing. Resize box to desired dimensions. Move control handle to aim pointer at speaker.

  The height of the text box and its associated line increase or decrease as you add text. To change the width of the comment, drag the side handle.

  `

  Exchange Organization

  dSA

  NDPS Manager

 • Sa stajalita znaaja informacijski sustav se moe podijeliti u formalni i neformalni.

  Formalni informacijski sustavi sadre vane informacije prikupljene na pravilan i unaprijed definiran nain koje su nune za funkcioniranje organizacije.

  Neformalni informacijski sustavi su glasine koje se sastoje od: prijateljskih razgovora radnika, aputanja, ogovaranja, uvjeravanja kupaca, ideja, osobnih percepcija pojedinaca, lai i poluistina, osobnih podataka, nevanih komunikacija, razgovora na poslovnim veerama, suvinih pria i pretpostavki. (Pavli)

  Upravljanje informacijskim resursima- IS 2008/09

  Upravljanje informacijskim resursima- IS 2008/09

 • Upravljanje informacijskim resursima- IS 2008/09Poslovne funkcije - organizacijaUpravljanje i odluivanjeVrijeme- procesi-dogaaji - transakcijeIzvjetavanjeKontrolaZajednike operacije (uredsko poslovanje)Arhitektura i razvoj

  Upravljanje informacijskim resursima- IS 2008/09

 • IS predstavlja skup povezanih dijelova, i to:ljudi (analitiari, dizajneri, programeri i poslovni korisnici),IT (hardver, strojevi, mrea, alati, softver ),procedure (pravila, propisi, ogranienja, znanja, metodologija ),organizacija (hijerarhija, mjesta odluivanja, linije kontrole i izvjetavanja, odgovornost, raspodjela posla, timovi).

  Upravljanje informacijskim resursima- IS 2008/09

  Upravljanje informacijskim resursima- IS 2008/09

 • Upravljanje informacijskim resursima- IS 2008/09Izvor: Jons Montilva C. and Judith Barrios A. BMM: A Business Modeling MethodFor Information Systems Development, CLEI ELECTRONIC JOURNAL, VOL. 7, NO. 2, PAPER 3, DECEMBER 2004INFORMACIJSKI SUSTAV = MODEL POSLOVNOG SUSTAVA U INFORMACIJSKOM POLJU

  IS JE KOMPLEKSAN SUSTAV PO SVEMU TO NEKI SUSTAV INI KOMPLEKSNIMNunost modeliranja

  Upravljanje informacijskim resursima- IS 2008/09

 • IS u poslovanju /INFORMATIKA EFOS 2006/7*Za lake razumijevanje poslovnih procesaZa razumijevanje programske podrkeZa definiranje i optimizaciju strukture i arhitektureReininjerstvo poslovnih procesaZa razumijevanje ciljeva poslovnih sustavaZa dizajn programske podrkeUspostavljanje organizacijeUspostavljanje odnosa s okruenjem

  IS u poslovanju /INFORMATIKA EFOS 2006/7

 • Upravljanje informacijskim resursima- IS 2008/09Izvor: Jons Montilva C. and Judith Barrios A. BMM: A Business Modeling Method For Information Systems Development, CLEI ELECTRONIC JOURNAL, VOL. 7, NO. 2, PAPER 3, DECEMBER 2004

  Upravljanje informacijskim resursima- IS 2008/09

 • IS u poslovanju /INFORMATIKA EFOS 2006/7*Akteri netko ili neto to je u interakciji sa sustavomIzvritelji zaposlenici u poslovnim procesimaAktivnostiEntiteti objekti relevantni za poslovni proces (proizvodi, strojevi, dokumenti...)Tijek (meusobna ovisnost) procesa (sluajevi upotrebe)Organizacijske cjelineNaini i oblici komunikacije aktera i izvrilaca tijekom procesa

  IS u poslovanju /INFORMATIKA EFOS 2006/7

 • IS u poslovanju /INFORMATIKA EFOS 2006/7*modela podataka - definiranje podataka u inf. sustavu kojima se opisuju stvarni elementi posl. sustava(npr. proizvod se opisuje nazivom, cijenom, jed. mjere, itd.) modela procesa (ili model funkcija) - opisuje procese i funkcije kojima se mijenjaju podaci(npr. ispis rauna, izraun prodajne cijene, obraun kamata itd.) modela izvritelja (resursa) - opisuje tehniku opremu (hardware), programsku opremu (software), ljude izvritelje (lifeware) i organizaciju svih elemenata u cjelinu (orgware).

  IS u poslovanju /INFORMATIKA EFOS

Recommended

View more >