Industrieel Ontwerpen

 • Published on
  06-Mar-2016

 • View
  216

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Industrieel Ontwerpen - Catalogus 2010 - Howest Kortrijk

Transcript

 • INDUSTRIEEL ONTWERPENMASTER INDUSTRIEEL ONTWERPEN

  HOWESTCATALOGUS EXPO 2010

 • arch

  itect VK STUDIO | ph

  oto MARC

  DETIFFE

  DEZE PUBLICATIE IS GEREALISEERD MET DE STEUN VAN

 • INDUSTRIEEL ONTWERPENMASTER INDUSTRIEEL ONTWERPEN

  HOWESTCATALOGUS EXPO 2010

  Marksesteenweg 5885OO KortrijkBelgi

  www.industrialdesigncenter.bewww.howest.be

 • INDUSTRIEEL ONTWERPEN

  De masteropleiding industrieel ontwerpen is een vierjarige ingenieursoplei-ding met specialisatie in productontwerpen. Sinds de Europese Bolognaverklaring, die de 2-cycli opleidingen in het hoger onderwijs omvormt naar een tweeledige bachelor-master structuur, is er heel wat veranderd. Het academiseringsproces moet de academische bachelor en masteropleidingen tot volwaardige academische opleidingen omvormen zodat ze in hetzelfde kader als universiteiten kunnen beoordeeld worden.Niet alleen docenten en assistenten worden actief betrokken bij onderzoek maar ook bij de studenten wordt speciale aandacht geschonken aan het bijbrengen van onderzoeksvaardigheden. In het opleidingsprogramma gaat veel aandacht naar de onderzoeks- en ontwerpmethodologie bij het ontwerpen van nieuwe producten. Via literatuurstudie, patentenonderzoek, analyse van de stand van de technologie, uitgebreide testcampagnes,

  Master industrial design engineering is a 4 year education program engi-neering education with a specialization in product design.A lot has been changed since the European Bologna process has started, which aims at reforming 2-cycli higher education programs into bachelor-master structure. The process of academic reform will convert academic higher education programs into the same framework as universities.This process has initiated the organization of university associations in Flanders and a mentality change in the educational landscape is noticed. Besides the fact that professors and assistants are actively involved in research projects, special attention is given to teaching research attitudes. In the education program, for example, special modules research and design methodology are being teached. Through literature and patent search, analysis of the technology state of the art, test campaigns, user analysis, the student finds the optimal match between technology, user and environ-

  dr. ir. Rino VersluysOpleidingscordinator master industrieel ontwerpen

  rino.versluys@howest.be

  gebruikersanalyse, gaat de student op zoek naar een perfecte match tussen de technologie, de gebruiker en de interactie met de omgeving wat resulteert in innovatieve producten met meerwaarde voor alle stakeholders. Via talrijke ontwerpprojecten, waarvan de meeste in samenwerking met de industrie, ervaart de student elke stap in het ontwerpproces en bouwt op deze manier aan een kritische ontwerpattitude om zodoende in de master-proef een individueel ontwerp voor een bedrijf te realiseren.Een master industrieel ontwerpen is via de hervorming nog sterker een integrator van kennis en vaardigheden om op een multidisciplinaire manier innovatieve producten te bedenken

  De masteropleiding Industrieel Ontwerpen wordt gegeven in het Industrial Design Center van Howest, een unieke atelierruimte/onderzoeks- en exper-tisecentrum te midden van het groen.

  ment interaction, resulting in innovative products with added value for all stakeholders.Through many design projects, of which the major part is in cooperation with industry, the student experiences every step of the design process and trains a critical research attitude that will be used within the master thesis project.Through this academic reformation, a master industrial design engineering has become a stronger integrator of knowledge and attitudes to design innovative products in a multidisciplinary way

  The masters program in Industrial Design Engineering is set up in the Indus-trial Design Center at Howest University College, which is a unique fab lab (fabrication laboratory)/research and expertise centre in a green area.

 • WORK

  IN PRO

  GRE

  SS 1IO

 • WORK IN PROGRESS 1IO

  HANDTEKENENHet basis communicatiemiddel van een ontwerper.ONTWERPEN & WERKPLAATSThema: vorm gekoppeld aan creativiteit, verschillende materialen verkennenHEMA ontwerpwedstrijd Herontwerp een bestaand productOntwerp van kinderspeelgoed (Cesar Vandevelde)VORMSTUDIEVormsemantiek: karaktereigenschappen vertalen naar een insectenvorm (Kor Baetens)Vorm & taal: huisstijl vertalen naar een loopfietsje (Alexander Debie)

  SKETCHINGThe basic communication tool for an industrial designer.INDUSTRIAL DESIGN & PROTOTYPINGTheme: form follows creativity, exploring different materialsHEMA design award Redesign an existing productDesign of children toy (Cesar Vandevelde)FORM & SHAPEForm semantics: translating a character into an insect shape (Kor Baetens)Form and language: translating a company identity into a childrens toy (Alexander Debie)

  BACHELOR INDUSTRIEEL ONTWERPEN

  BACHELOR INDUSTRIAL DESIGN ENGINEERING

 • WORK

  IN PRO

  GRE

  SS 2IO

 • WORK IN PROGRESS 2IO

  ONTWERPEN & WERKPLAATSThemas: vorm gekoppeld aan materiaal - creativiteit gekoppeld aan techniek - vorm gekoppeld aan functieInnovatieve flessenverpakking (WINE - Brecht Dewaele)Nieuwe productconcepten met afvalmateriaal ism Outdoor Wood Concepts (STRANDSTAND - Julien De Nys) Ideegeneratie voor Outdoor Wood Concepts (Cesar Vandevelde)

  INDUSTRIAL DESIGN & PROTOTYPINGTheme: form follows material - creative technology - form follows functionInnovative packaging concept for bottles (WINE - Brecht Dewaele)New product concepts with waste cedar material in collaboration with Outdoor Wood Concepts (Beach Support - Julien De Nys)Idea generation for Outdoor Wood Concepts (Cesar Vandevelde)

  BACHELOR INDUSTRIEEL ONTWERPEN

  BACHELOR INDUSTRIAL DESIGN ENGINEERING

 • WORK

  IN PRO

  GRE

  SS 3IO

 • WORK IN PROGRESS 3IO

  BACHELORPROEFIntensive Program Green products through a multicoloured approach (internationaal ontwerpproject met studenten uit Itali, Portugal, Nederland, Frankrijk, Engeland) DUURZAME PRODUCTONTWIKKELING & ERGONOMIEI_MUGSTER (Wouter Dever, Marc Van Strydonck, Oliver Dewolf)ONTWERPMETHODOLOGIEOntwerp een toepassing voor de TEC technologie (Thermo Electric Genera-tor) opdracht i.s.m. Imec (Jeff Stubbe)

  BACHELORPROJECTIntensive Program Green products through a multicoloured approach (international innovation project with students from Itali, Portugal, the Netherlands, France, UK) SUSTAINABLE PRODUCT DEVELOPMENT & ERGONOMICSI_MUGSTER (Wouter Dever, Marc Van Strydonck, Oliver Dewolf)DESIGN METHODOLOGYDevelopment of new applications for the TEC technology (Thermo Electric Generator) in collaboration with Imec (Jeff Stubbe)

  BACHELOR INDUSTRIEEL ONTWERPEN

  BACHELOR INDUSTRIAL DESIGN ENGINEERING

 • WORK

  IN PRO

  GRE

  SS 4IO

 • WORK IN PROGRESS 4IO

  DESIGN STUDIOThema: Open design hulpmiddelen op maat van specifieke eindgebruikers, Design for every[one] (samenwerking opleiding ergotherapie) NAGELKNIP-PER 1.7 (IO - Evy Allemeersch, Louis-Philippe Vancraeynest; ERGO - Charlotte Schatteman UZGENT); AUTIKLOK 1.7 (IO: Thomas Valcke, Jan De Paepe; ERGO: Nena Verleyen, Justine Vanhee)COMPUTER AIDED INDUSTRIAL DESIGNBlobjects (kleurrijk, kunststof-gebaseerd, emotioneel gebruiksvoorwerp met een gekromde, vloeiende vorm) (Dries Coutigny)ONDERNEMERSCHAPDe studenten richten in hun masterjaar een eigen studenten onderneming op. VIBE: decibelmeter voor de bewustmaking van de problematiek rond gehoorschade op fuifen & festivals. (ZEBRA team: Levi Algoet, Fauve Collie, Tine Depauw, Elke Vanmaele, Basil Vereecke)

  DESIGN STUDIOTheme: Custom made assistive devices for disabled users, Design for every[one] (cooperation with ergotherapy students) NAGELKNIPPER 1.7 (IO - Evy Allemeersch, Louis-Philippe Vancraeynest; ERGO - Charlotte Schatteman UZGENT); AUTIKLOK 1.7 (IO - Thomas Valcke, Jan De Paepe; ERGO - Nena Verleyen, Justine Vanhee)COMPUTER AIDED INDUSTRIAL DESIGNBlobjects (a colorful, plastic-based, emotionally engaging consumer product with a curvilinear, flowing shape) (Dries Coutigny)ENTREPRENEURSHIPStarting up of a student company. VIBE: sound level meter for the awareness of problems concerning ear damage at parties & festivals. (team ZEBRA: Levi Algoet, Fauve Collie, Tine Depauw, Elke Vanmaele, Basil Vereecke)

  BACHELOR INDUSTRIEEL ONTWERPEN

  BACHELOR INDUSTRIAL DESIGN ENGINEERING

 • AVC, Dav

  y Pa

  rmen

  tier | HOWEST, God

  win Van

  Hoo

  rewed

  er

 • AVCS ALUFLAT

  AVCs trapsystemen worden ontworpen met het gebruik van aluminium profielen. Binnen het gamma van AVCs alu trappen, maakt het bedrijf gebruik van een inox platform dat moet worden gelast, dit is een dure job. AVC wil van deze tijdrovende werkmethode afstappen door het gebruik van een slim alu profiel. AVCs AluFlat is een modulaire bordes dat perfect past binnen het gamma van AVCs trapsystemen, dit binnen de ontwerpgrenzen van aluminium extrusie. Deze bordes biedt enerzijds een oplossing voor de tijdrovende assemblagemethode en anderzijds een creatieve oplossing volledig naar de wens van de eindgebruiker, dit op basis van kennis en mid-delen aangeboden door AVC.

  AVC staircase systems are designed with the consideration of using alumini-um extrusion profiles. Within the range of AVCs alu staircases, the company uses a inox platform that has to be welded together, this is an expensive job. AVC wants to leave this time-consuming working method by using smart alu profiles. AVCs AluFlat is a modular platform that is designed within the range of AVCs staircase systems, this within the boundaries of alu extrusion