Incoterms 2010 - Avtalsrätt. ätt.com/images/stories/Incoterms-2010.pdf · 1 Incoterms 2010 Jon Kihlman

 • View
  216

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Incoterms 2010 - Avtalsrätt. ätt.com/images/stories/Incoterms-2010.pdf · 1 Incoterms 2010 Jon...

 • 1

  Incoterms 2010

  Jon Kihlman

  Advokat, jur. dr

  Stockholm den 30 september 2010

  www.avtalsrtt.com

  Vad r Incoterms 2010?

  (INternational COmmecial TERMS)

 • 2

  3 kplagen

  Lagens bestmmelser tillmpas inte i den mn annat fljer av avtalet, av praxis som har

  utbildats mellan parterna eller av handelsbruk eller annan sedvnja som mste anses

  bindande fr parterna.

  Sledes ven Ncoterms 2010!

  Agenda (i)

  1. Incoterms 2010 i det kprttsliga systemet

  2. Frndringar i frhllande till Incoterms 2000

  3. Vad regleras och vad regleras inte genom Incoterms 2010?

  4. Funktionerna avlmnande och riskvergng

  5. De tio rubrikparen

 • 3

  Agenda (ii)

  6. Kopplingar till bakomliggande rttsregler

  7. De fyra grupperna och deras huvudsakliga knnetecken

  8. C-klausulerna

  9. Fartygsklausulerna

  10.EXW, FCA, DAP, DAT och DDP

  1. Incoterms 2010 i det kprttsliga systemet

  Genom att vlja en Incoterm gr parterna frndringar eller frtydliganden i frhllande till

  vad som annars skulle glla enligt kplagen, CISG eller annan tillmplig kplag.

 • 4

  CISG

  FN-konventionen angende avtal om internationella kp av varor.

  76 stater har tilltrtt CISG.

  Incoterms 2010 och CISG

  Incoterms 2010 r systematiskt och terminologiskt synkroniserat med CISG.

 • 5

  3 kplagen

  Lagens bestmmelser tillmpas inte i den mn annat fljer av avtalet, av praxis som har

  utbildats mellan parterna eller av handelsbruk eller annan sedvnja som mste anses

  bindande fr parterna.

  Art. 6 CISG

  The parties may exclude the application of this Convention or, subject to Article 12, derogate from or vary the effect of any of its provisions.

 • 6

  2. Frndringar i frhllande till Incoterms 2000

  Klausuler som frsvinner

  DAF

  DDU

  DES

  DEQ

 • 7

  Klausuler som kommer till

  DAP (Delivered at place)

  (erstter i frsta hand DDU, men ven DES)

  DAT (Delivered at terminal)

  (erstter i frsta hand DEQ)

  Presentation i tv kategorier

  Regler fr alla transportstt

  Regler fr sjtransport

 • 8

  3. Vad regleras och vad regleras inte genom Incoterms 2010?

  Vad regleras genom Incoterms 2010?

  Plats fr avlmnande

  Riskvergng

  Ansvar fr transportavtal

  Export / import

  Kostnadsfrdelning

  Anslutande frgor

 • 9

  Vad regleras inte genom Incoterms 2010?

  Avtalsobjekt

  Tid fr avlmnande

  Reklamation och preskription

  Pfljder vid avtalsbrott

  Vrdplikt

  4. Funktionerna avlmnande och riskvergng

 • 10

  Avlmnande (Delivery)

  Art. 30 CISG

  The seller must deliver the goods, hand over any documents relating to them and transfer the

  property in the goods, as required by the contract and this Convention.

  Avlmnande (Delivery)

  Art. 45 (1) CISG

  (1) If the seller fails to perform any of his obligations under the contract or this

  Convention, the buyer may:

  (a) exercise the rights provided in articles 46 to 52;

  (b) claim damages as provided in articles 74 to 77.

 • 11

  Avlmnande

  22 kplagen

  Avlmnas inte varan eller avlmnas den fr sent och beror det inte p kparen eller ngot

  frhllande p hans sida, fr kparen enligt 23 29 krva fullgrelse eller hva kpet samt

  dessutom krva skadestnd. Han fr ven hlla inne betalningen enligt 42 .

  Avlmnande

  Utan en definition av avlmnande r det omjligt att avgra om en leverantr r i drjsml

  eller inte.

  I CISG definieras avlmnande (delivery) i art. 31, medan motsvarande definitioner i kplagen

  finns i 6 och 7 .

  Varje Incoterm ger en egen definition av avlmnande, vilken erstter motsvarande

  definition i kplagstiftningen.

 • 12

  Riskvergng

  Art. 66 CISG

  Loss of or damage to the goods after the risk has passed to the buyer does not discharge him from his obligation to pay the price, unless the loss or damage is due to an act or omission

  of the seller.

  Riskvergng

  12 kplagen

  Br kparen risken fr varan, r han skyldig att betala varan ven om den har frstrts, kommit

  bort, frsmrats eller minskat genom en hndelse som inte beror p sljaren.

 • 13

  Riskvergng

  Art. 36 (1) CISG

  The seller is liable in accordance with the contract and this Convention for any lack of

  conformity which exists at the time when the risk passes to the buyer, even though the lack of conformity becomes apparent only after that

  time.

  Riskvergng

  21 1 st. kplagen

  Frgan om varan r felaktig skall bedmas med hnsyn till dess beskaffenhet nr risken fr

  varan gr ver p kparen. Sljaren svarar fr fel som har funnits vid denna tidpunkt ven om

  felet visar sig frst senare.

 • 14

  Riskvergng

  Utan en definition av riskvergng r det omjligt att avgra om en vara r felaktig.

  I CISG definieras riskvergngen (the passingof risk) i art. 67 och 69, medan motsvarande

  definition i kplagen finns i 13 .

  Varje Incoterm ger en egen definition av riskvergng, vilken erstter motsvarande

  definition i kplagstiftningen.

  Kostnadsfrdelning

  11 kplagen

  Sljaren svarar fr sdana kostnader fr varan som uppkommer fre avlmnandet och som inte beror p att avlmnandet har frsenats till fljd

  av ngot frhllande p kparens sida.

 • 15

  Kostnadsfrdelning

  CISG saknar uttrycklig reglering.

  Se dock art. 7 (2)

  Questions concerning matters governed by this Convention which are not expressly settled in it are to be settled in conformity with the general

  principles on which it is based or, in the absence of such principles, in conformity with the law

  applicable by virtue of the rules of private international law.

  Kostnadsfrdelning

  Varje Incoterm frdelar kostnader i anslutning till avlmnande och transport

  mellan parterna.

  I E-, F-, och D-villkoren frdelas kostnaden i anslutning till avlmnandet.

  I C-villkoren avviker kostnadsfrdelningen frn regleringen av avlmnande.

 • 16

  Lastning och lossning

  Kplagstiftningen anger inte om avlmnandet och riskvergngen och fljaktligen inte heller

  kostnadsfrdelningen sker fre eller efter lastning / lossning.

  Frgan fr i stllet avgras frn fall till fall, i frsta hand genom avtalstolkning.

  Avtalstolkning

  Art. 4.1 Unidroit Principles

  (Intention of the parties)

  (1) A contract shall be interpreted according to the common intention of the parties.

  (2) If such an intention cannot be established, the contract shall be interpreted according to the meaning that reasonable persons of the same kind as the parties would give to it in the same

  circumstances.

 • 17

  Avtalstolkning

  Incoterms frmsta betydelse ligger i dess precisering av de centrala begreppen

  avlmnande och riskvergng.

  Preciseringen minimerar behovet av tolkning och kar drigenom frutsebarheten, vilket

  tminstone i ett strre perspektiv ger lgre kostnader.

  5. De tio rubrikparen

  A1

  A2

  A3

  A4A5

  The sellersobligationsGeneral obligations of the sellerLicences, authorizations,security clearances and other formalitiesContracts of carriage and insuranceDeliveryTransfer of risk

  B1

  B2

  B3

  B4B5

  The buyersobligationsGeneral obligations of the buyerLicences, authorizations,security clearances and other formalitiesContracts of carriage and insuranceTaking deliveryTransfer of risk

 • 18

  4. De tio rubrikparen

  A6A7A8A9

  A10

  The sellersobligationsAllocation of costsNotices to the buyerDelivery documentsChecking packaging markingAssistance with information and relatedcosts

  B6B7B8B9

  B10

  The buyersobligationsAllocation of costsNotices to the sellerProof of deliveryInspection of goods

  Assistance with information and relatedcosts

  6. Kopplingar till bakomliggande rttsregler

 • 19

  1. Allmnna skyldigheter

  Leverans av vara jmte dokumentation

  17 kplagen

  Art. 30, 34 och 35 CISG

  2. Tillstnd, export- och importformaliteter

  Regleras indirekt genom 6-7 kplagen och art. 30 CISG.

 • 20

  3. Transport- och frskringsavtal

  Transportavtal regleras indirekt genom 6-7 kplagen och art. 30-31 CISG och uttryckligt genom 8 kplagen och art. 32 (2) CISG.

  Frskringsavtal regleras indirekt genom 12-13 kplagen och art 66-69 CISG.

  4. Avlmnande

  6-7 kplagen

  Art. 31 CISG

  Observera att Incoterms 2010 definierar avlmnandet, men dremot inte berr dess

  effekter, i frsta hand kopplingen till avtalsbrottet drjsml (se 22 kplagen och art. 45 CISG).

 • 21

  5. Riskvergng

  13 kplagen

  Art. 67 CISG

  Observera att Incoterms 2010 definierar riskvergngen, men dremot inte berr dess effekter, ssom kopplingen till avtalsbrottet fel (se 21 kplagen och art. 36 och 45 CISG).

  6. Kostnadsfrdelning

  11 kplagen

  Indirekt reglering genom art. 7 (2) CISG

 • 22

  7. Meddelanden

  9 3 st. kplagen

  Art. 32 (1) CISG

  8. Dokumentation

  Indirekt reglering genom 6, 7 och 17 kplagen

  Art. 30, 34 CISG

 • 23

  9. Kontroll, frpackning och mrkning

  Kontroll och mrkning indirekt reglerade genom 6, 7 och 17 kplagen samt art. 30, 31 och 35

  CISG.

  Frpackning uttryckligt reglerad genom 17 1 st. och 2 st. 4 p. kplagen samt art 35 (1) och (2, d)

  CISG.

  10. Bistnd med information och anslutande kostnader

  Indirekt reglerat genom 17 kplagen samt ar