III. angiologický deň Národného ústavu srdcových a ... ?· III. angiologický deň Národného… page 1
III. angiologický deň Národného ústavu srdcových a ... ?· III. angiologický deň Národného… page 2

III. angiologický deň Národného ústavu srdcových a ... ?· III. angiologický deň Národného…

Embed Size (px)

Text of III. angiologický deň Národného ústavu srdcových a ... ?· III. angiologický deň...

III. angiologick de Nrodnho stavu

srdcovch a cievnych chorb, a.s.

Nrodn stav srdcovcha cievnych chorb, a.s.,v spoluprci so Slovenskou angio-logickou spolonosou a Slovenskou kardiologickou spolonosou

usporiada

Termn konania:

4. jn 2010

Tmy:NeoangiogenzaIschemick nefropatiaVenzny tromboembolizmus

Zahranin hos:Prof. MUDr. Jozef Bartnek, PhD.Cardiovascular Center Aalst, Belgium

Miesto konania: Nrodn stav srdcovch a cievnych chorb, a.s. Pod Krsnou hrkou 1 833 48 Bratislava, Konferenn sla (-2. poschodie)

Otvorenie (9.00)

MUDr. A.Mistrk, hl.odbornk MZSR v odbore angiolgia

Ischemick nefropatia. (9.05 10.30)

1. Prof. MUDr. J.Bartnek, PhD. (15 min.) o je vznamn stenza renlnej artrie? Cardiovascular Center, Aalst, Belgicko

2. MUDr. Z.ilinsk (15 min.) Stenza renlnej artrie je intervencia nevyhnutn?

Urologick klinika s Centrom pre transplantcie obliiek, Kramre, FNsP Bratislava

3. MUDr. I.Vulev, PhD. (15 min.) Emboloprotekcia pri endovaskulrnej liebe ischemickej nefropatie.

ODIR, NSCH, a.s. Bratislava

4. MUDr. D.Hladkov (15 min.) Prediktory pozitvneho klinickho efektu PTRA ron sledovanie. OIA,

Kardiologick klinika, NSCH, a.s., Bratislava

5. MUDr. P.Solk,PhD. (10 min.) Stenza renlnej artrie ako prina refraktrneho srdcovho zlyhvania (kazuistika).

OZaT, NSCH, a.s. Bratislava

Diskusia (15 min.)

Prestvka (10.30 10.45)

Bunkov lieba angiogenza (10.45 11.45)

1. Ing. .Altaner, PhD. (15 min.) Mezenchymlne kmeov bunky v reparanch procesoch organizmu. NO SAV, Bratislava

2. Prof. MUDr. J.Bartnek, PhD. (15 min.) Bunkov lieba pri kardilnej regenercii: Quo vadis? Cardiovascular Center, Aalst, Belgicko

3. MUDr. J.Maari, PhD. (15 min.) Transplantcia Autolgnych kmeovch Buniek v liebe

kritickej konatinovej ischmie TABU. OIA, Kardiologick klinika NSCH, a.s., Bratislava

Diskusia (15 min.)

Prestvka (11.45 12.20)

Tromboembolick choroba (12.20 13.45)

1. doc.MUDr.A.Btorov, PhD. (15 min.) Vroden a zskan tromboflie, ich diagnostika a manament. Odd. pre poruchy hemostzy, KHaT, FNsP, LFUK, SZU, Bratislava

2. MUDr. T.Kozlovsk: (15 min.) Manament pacientov s extenzvnou hlbokou venznou trombzou ron sledovanie. OIA, Kardiologick klinika, NSCH, a.s. Bratislava

3. MUDr. A.Klepanec: (15 min.) Endovaskulrna lieba aktneho venzneho trombu.

ODIR, NSCH, a.s. Bratislava

4. MUDr. J.Maari, PhD. (15 min.) Implantcia kavlnych filtrov u pacientov s venznym tromboembolizmom.

OIA, Kardiologick klinika, NSCH, a.s. Bratislava

5. MUDr. M.Tth, MUDr. M.Majerk: (10 min.) Agenza VCI u mladho portovca. Kazuistika.

OIA, Kardiologick klinika, ODIR, NSCH, a.s. Bratislava

Diskusia (15 min.)

(13.45 14.00)

MUDr. J.Maari, PhD., MUDr. I.Vulev, PhD., MUDr.V.Neuschl: Chronick cerebrospinlna venzna insuficiencia (CCSVI)

u pacientov so sclerosis multiplex prv sksenosti. Kardiologick klinika, ODIR, NSCH, a.s. Bratislava, IZD, Trnava

Ukonenie podujatia (14.00)