Click here to load reader

ICF-plan-2015.doc.docx - Academia Română · Web viewColectiv de lucru Finalizare Colaborari 5.15 Coloizi functionali pentru nanomateriale avansate si compozite cu aplicatii in industrie,

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ICF-plan-2015.doc.docx - Academia Română · Web viewColectiv de lucru Finalizare Colaborari 5.15...

ICF-plan-2015.doc.docx

ACADEMIA ROMANA – Institutul de Chimie Fizica Ilie Murgulescu

PROGRAM 1: TERMODINAMICA SI CINETICA CHIMICA. CHIMIE CUANTICACoordonatori: Dr. Speranta Tanasescu; Dr. Domnina Razus; Dr. Fanica Cimpoesu

Nr.

Crt.

Titlu proiect

Responsabil

Titlul temei

Responsabil

Colectiv de lucru

Finalizare

Colaborari

1.1

Temodinamica sistemelor condensate in faza pura si la echilibru intre faze

Dr. SperantaTanasescu

Dr. Mariana Teodorescu

1.1.1 Evaluarea stabilitatii termodinamice a materialelor micro si nanostructurate multifunctionale (sisteme oxidice, metalice, materiale compozite, grafene). Proprietati termodinamice, diagrame de faze si corelatii cu defectele de structura– FEM+TC, DSC, TG, SPR, EC-SPR, TMA, Calorimetrie (Drop Calorimetry).

(INFRANANOCHEM I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, II.7, II.10)

Dr. Speranta Tanasescu

Dr. Cornelia Marinescu

Dr. Maxim Florentina

Dr. Sofronia Ancuta

Dr. Alina Botea-Petcu

Dr. Teodorescu Florina

Publicatii

Comunicari stiintifice

Institute of Electronics, Microelectronics and Nanotechnologies (IEMN)-University of Lille1, Lille-France (F.Teodorescu)

Grup d'Enginyeria de Materials-GEMAT, Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull, Barcelona (S. Tanasescu)

Laboratory of Environmental Chemometrics, Faculty of Chemistry, University of Gdansk (S. Tanasescu)

Univ. din Craiova - Dep. Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice (S. Tanasescu)

Proiecte nationale

PN-II-PT-PCCA-2013-4-2094

(BONY) 2014-2017

Proiecte internationale

H2020-NMP-CSA-2014 (PROSAFE), 2015-2017

H2020-NMP-2014-two-stage

(NANOREG II) 2015-2018

Bursa specializare postdoc: Florentina Maxim

Paul Scherrer Institute, Departament ENE, Villigen, Elvetia: Study on S-capturing materials for supercritical water gasification processes 2015-2017

1.1.2 Studii de echilibre de faze, proprietati termodinamice si termofizice in conditii de temperaturi si presiuni moderate, pentru componenti puri si sisteme selectate de lichide ionice si lichide moleculare – ELV, calorimetrie (C80), masuratori de densitati, volume de exces, indici de refractie, viscozitati.

(INFRANANOCHEM III.1 si III.2)

Dr. Mariana Teodorescu

Dr. Dana Dragoescu

Publicatii

Comunicari stiintifice

Univ. Politehnica din Bucuresti, Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Departamentul de Chimie Anorganica, Chimie Fizica si Electrochimie

Inst. de Procese Chimice Fundamentale al Academiei Cehe de Stiinte, Laboratorul de Procese de separare „Eduard Hala”, Praga, Cehia

Joint Research Project 2016-2017; Romanian Academy - National Academy of Sciences of Belarus, Belarusian Republican Foundation for Fundamental Research. Mogilev State University of Food Technologies (MSUFT), Department of Heat and Refrigerating Engineering, Mogilev, Belarus.

Acord de colaborare: Romanian Academy- Hungarian Academy of Sciences, Wigner Research Centre for Physics, Department of Neutron Spectroscopy, Budapest, Hungary.

1.1.3 Proprietati termodinamice si echilibre lichid-lichid in amestecuri simple si multicomponente de lichide organice/anorganice. ELL, modelare, simulare si corelare.

(INFRANANOCHEM I.3, I.5, II.9, III.1)

Dr. ing. Cristina Stoicescu

Publicatii

Comunicari stiintifice

Cooperare interacademica cu Institutul de Cataliza al Academiei Bulgare de Stiinte, Sofia, Bulgaria

Universitatea de Medicina si Farmacie ,,Carol Davila”, Bucuresti, Facultatea de Farmacie, Botanica Farmaceutica si Biologie CelularaDepartamentul de si Departamentul de Chimie Farmaceutica Bucuresti, Romania.

1.1.4 Proprietati fizico-chimice ale amestecurilor lichide de electroliti/neelectroliti cu sau fara component organic. Determinari experimentale si reprezentarea lor prin diferite ecuatii de corelare si predictie.

(INFRANANOCHEM I.3, I.5, II.1, II.4, II.8 si III.2)

Dr. ing. Florinela Sîrbu

Publicatie

Comunicari

Univ. Politehnica din Bucuresti, Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Departamentul de Chimie Anorganica, Chimie Fizica si Electrochimie

Joint Research Project 2016-2017; Romanian Academy - National Academy of Sciences of Belarus, Belarusian Republican Foundation for Fundamental Research. Mogilev State University of Food Technologies (MSUFT), Department of Heat and Refrigerating Engineering, Mogilev, Belarus.

1.2

Termodinamica si termochimia sistemelor de interes biologic

Dr. Speranta Tanasescu

1.2.5 Termochimia unor compusi de interes biologic: aminoacizi si derivati ai acestora – calorimetrie de combustie, DSC.

(INFRANANOCHEM II.5, II.6, II.8)

Dr. Speranta Tanasescu

Dr. Ana Neacsu

Dr. Daniela Gheorghe

Drd. Ioana Gheorghe

Publicatie

Comunicari

Inst. de Procese Chimice Fundamentale al Academiei Cehe de Stiinte, Laboratorul de Procese de separare „Eduard Hala”, Praga, Cehia

Universitatea Politehnica din Bucuresti, Departamentul de Chimie Generala

Proiect national

PN-II-PT-PCCA-2013-4-2094 (BONY) 2014-2017

Proiect international

H2020-NMP-2014-two-stage

(NANOREG II) 2015-2018

1.2.6 Studiul interactiei ligand-macromolecule (proteine, acizi nucleici, ciclodextrine) – investigatii ITC, nano-DSC, melting UV-VIS, simulare dinamica moleculara.

(INFRANANOCHEM II.1, II.2, II. 3, II.8)

Dr. Romica Sandu

Drd. Andreea Neacsu

Dr. Alina Botea

Dr. Daniela Gheorghe

Dr. Speranta Tanasescu

Publicatii

Comunicari stiintifice

Universitatea Bucuresti,, Catedra de Chimie Fizica

Proiect national

PN-II-PT-PCCA-2013-4-2094 (BONY) 2014-2017

Proiect international

H2020-NMP-2014-two-stage (NANOREG II) 2015-2018

1.3

Dinamica reactiilor rapide de oxidare si descompunere in sisteme omogene

Dr. Domnina Razus

1.3.7 Initierea locala a exploziilor in amestecuri gazoase combustibil-oxidant si combustibil-oxidant-inert

Dr. Domnina Razus

Dr. Maria Mitu

Dr. Codina Movileanu

Dr. Venera Giurcan

Publicatie

Comunicari

Universitatea Bucuresti

Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), Braunschweig, Germania

Bundesanstalt fűr Materialforschung und Prűfung (BAM), Berlin, Germania

1.3.8 Propagarea exploziilor amestecurilor de hidrocarburi cu oxidanti neconventionali

Dr. Domnina Razus

Dr. Codina Movileanu

Dr. Venera Giurcan

Dr. Maria Mitu

Dr. Adina Musuc

Publicatie

Comunicari

Universitatea din Bucuresti

Bundesanstalt fűr Materialforschung und Prűfung (BAM), Berlin, Germania

1.3.9. Modelarea exploziilor in sisteme combustibil-aer folosind modele cinetice complete si modele simplificate

Dr. Domnina Razus

Dr. Maria Mitu

Publicatie

Comunicari

Universitatea din Bucuresti

Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), Braunschweig, Germania

1.4

Modele ale regimului de legatura. Corelatii structura-proprietati.

Dr. Fanica Cimpoesu

1.4.10 Dezvoltari metodologice si aplicatii in modelarea structurii electronice si interactiilor intra- ori supra- moleculare

Dr. Fanica Cimpoesu

Dr. Gabriela. Ionita

Dr. Frecus Bogdan

Dr. Ana Maria Toader

Drd. Buta Maria Cristina

Publicatii

Comunicari

Universitatea Tokio si Tohoku, Japonia

Universitatea din Bucuresti,

Universitatea de Vest, Timisoara

Universitatea „A. I Cura”, Iasi

Universitatea „Ovidius”, Constanta

1.4.11 Chimia cuplajului de spin in sisteme cu purtatori p, d sau f. Modele, calcule, corelatii cu experimentul.

Dr. Fanica Cimpoesu

Dr. Gabriela. Ionita

Dr. Frecus Bogdan

Dr. Ana Maria Toader

Drd. Buta Maria Cristina

Publicatii

Comunicari

Universitatea Tokio si Tohoku, Japonia

Universitatea din Bucuresti,

Universitatea de Vest, Timisoara

Universitatea „A. I Cura”, Iasi

Universitatea „Ovidius”, Constanta

1.4.12 Studiul operatorilor-efect in sisteme cuantice. Investigarea structurii simetriilor spectrale

Dr. Dan Caragheorgheopol

Publicatii

Comunicari

Czech Technical University, Prague

1.5

Tehnici computationale de inalta performanta in chimia fizica

Dr. Viorel Chihaia

1.5.13 Metode computationale deterministice si stohastice pentru sisteme si fenomene chimice

Dr. Viorel Chihaia

Dr. Gabriel Munteanu

Dr. Daniel Angelescu

Publicatii

Comunicari

Juelich Supercomputing Center, Germany

Institute of Catalysis, Sofia, Bulgaria

1.5.14 Dezvoltarea de programe de calcul performante pentru simulari la scala atomica, nano si mezo prin programare seriala si paralela.

Dr. Viorel Chihaia

Dr. Gabriel Munteanu

Dr. Daniel Angelescu

Publicatii

Comunicari

Juelich Supercomputing Center, Germany

Institute of Catalysis, Sofia, Bulgaria

PROGRAM 2: PROCESE SI MATERIALE CATALITICE

Coordonator: Dr. Viorica Parvulescu

Nr.

Crt.

Titlu proiect

Responsabil

Titlul temei

Responsabil

Colectiv de lucru

Finalizare

Colaborari

2.6

Materiale catalitice cu aplicatii in chimia mediului si generare de energie

Dr. Ioan Balint

2.6.15 Catalizatori pe baza de nanoparticule mono/bimetalice asamblate cu oxizi cu morfologii atipice cu aplicatii in depoluare si generare de energie neconventionala

(INFRANANOCHEM I.13, I.14)

Dr. Ioan Balint

Dr. Crina Anastasescu

Dr. Florica Papa

Dr. Geanina Dobrescu

Dr. Bratan Veronica

Dr. Razvan State

Dr. Mariana Chelu

Dr. Vasile Anca

Publicatie

Comunicari

Japan Women's University

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Stiinte Biologice Bucuresti

-Grant PN II, BICLEANBIOS 46/2012

2.6.16 Aplicatii ale teoriei fractalilor in studiul proceselor de adsorptie si cataliza. Determinari ale dimensiunii fractale din analiza micrografiilor (TEM, SEM, AFM) si din analiza izotermelor de adsorptie

(INFRANANOCHEM I.11)

Dr. Geanina Dobrescu

Dr. Florica Papa

Iudit Fangli

Publicatie

Comunicari

Centrul de cercetare fizică atomică şi astrofizică, Facultatea de fizică, Universitatea Bucureşti

2.6.17 Studii privind dinamica interactiilor gaz-solid in cazul materialelor semiconductoare cu proprietati catalitice

(INFRANANOCHEM I.4, I.11)

Dr. Cristian Hornoiu

Dr. Veronica Bratan

Dr. Anca Vasile

Drd. Paul Chesler

Mariana Chelu

Publicatie

Comunicari

Institutul de ingineria mediului, Facultatea de inginerie,

Universitatea Panonia, Ungaria.

IRCE-CNRS –Villeurbanne, Franta

Facultatea de Chimie, Universitatea din Bucuresti

2.6.18 Catalizatori de tip oxizi micsti ai metalelor conventionale pentru aplicatii in depoluare si obtinerea de biocombustibili

(INFRANANOCHEM I.13, II.6)

Dr. Vasile Georgescu

Dr. Jose Calderon Moreno

Dr. Cristian Hornoiu

Chim.Paul Chesler

Publicatie

Comunicari

Universitatea Politehnica --Bucuresti

UPG Ploiesti

Universitatea Bucuresti

INMR-Bucuresti

2.6.19 Generarea eficienta de energie ieftina prin valorificarea superioara a resurselor naturale

(INFRANANOCHEM I.13, I.14)

Dr. Florica Papa

Dr. Ioan Balint

Dr. Geanina Dobrescu

Dr. Razvan State

Dr. Monica Pavel

Dr. Veronica Bratan

Dr. Anca Vasile

Publicatie

Comunicari

Universitatea Politehnica -Bucuresti

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Stiinte Biologice Bucuresti

2.7

Procese catalitice nepoluante dezvoltate ca aplicatii ale nanomaterialelor

Dr. Viorica Parvulescu

2.7.20 Catalizatori mezostructurati cu metale tranzitionale activi in procese catalitice si fotocatalitice ale compusilor organici

(INFRANANOCHEM I.13)

Dr. Viorica Parvulescu

Dr. Elena Madalina Ciobanu

Dr. Gabriel Munteanu

Drd. Daniela Negoescu

Dr. Cornel Munteanu

Drd. Teodor Diaconu

Chim. Gabriela Petcu

Publicatie

Comunicari stiintifice

Academia Bulgara,

Institutul de Cataliza Sofia, Bulgaria-colaborare bilaterala interacademica

-Universitatea Craiova

2.7.21 Nanoarhitecturi suport pentru biocomponente extrase din plante si catalizatori hibrizi cu complecsi organometalici utilizati in oxidarea compusilor organici si electropile

(INFRANANOCHEM I.11, I.14)

Dr. Elena Madalina Ciobanu

Dr. Viorica Parvulescu

Dr. Cristina Munteanu

Chim. Gabriela Petcu

Publicatie

Comunicari stiintifice

Academia Romana, Institutul de Chimie Timisoara

Universitatea Craiova

INCD Chimicofarmaceutica ICCF- Bucuresti

INCDSB-Centrul de Bioanaliza, Bucuresti

Grant PN II, NEWBIOVECT 202/2014

2.7.22 Materiale oxidice utilizate in procse catalitice de oxidare in faza gazoasa

(INFRANANOCHEM I.9, 1.13)

Dr. Veronica Bratan

Dr. N. I. Ionescu

Dr. Mariana Scurtu

Dr. Cornel Munteanu

Dr. Anca Vasile

Drd. Daniela Negoescu

Publicatie

Comunicari stiintifice

Universitatea Panonia, Ungaria.

Universitatea Alcala, Spania

2.7.23 Corelatii intre conductivitatea electrica si reductibilitatea unor catalizatori oxidici.

(INFRANANOCHEM I.13)

Dr. Gabriel Munteanu

Viorel Chihaia

Cristian Hornoiu

Cornel Munteanu

Razvan State

Mihaela Filip

Publicatie

Comunicari stiintifice

-Academia Bulgara,

Institutul de Cataliza Sofia, Bulgaria-colaborare bilaterala

PROGRAMUL 3: PROCESE DE ELECTROD, MATERIALE PENTRU SISTEME ELECTROCHIMICE SI COROZIUNE

Coordonator: Dr. Nicolae Spataru

Nr.

Crt.

Titlu proiect

Responsabil

Titlul temei

Responsabil

Colectiv de lucru

Finalizare

Colaborari

33.8

Obţinerea şi caracterizarea prin metode electrochimice de materiale cu proprietăţi prestabilite

Dr. Nicolae Spătaru

3.8.24. Sinteza si caracterizarea electrochimica de noi materiale semiconductoare. Aplicatii in electroanaliza

Dr. Cecilia Lete

Dr. Tanta Spataru

Dr. Mariana Marin

Publicatie

Comunicare

Universitatea Politehnica Bucuresti

Turku University, Finlanda

Institutul de Microelectronica Barcelona

3.8.25. Nanocompozite pe baza de polimeri conductori, nanotuburi de carbon functionalizate, si dopanti de tipul surfactantilor cu aplicatii in diferite procese electrochimice

Dr. Florina Brânzoi

Chim. Catalina Pacuretu

Publicaţie

Comunicare

Universitatea Politehnica Bucuresti

INCDFM Magurele

3.8.26. Studiul proprietatilor electrochimice si electrocatalitice ale unor materiale multicomponent

Dr. N. Spataru

Dr. Tanta Spataru

Dr. Maria Marcu

Dr. Cecilia Lete

Dr. Loredana Preda

Chim. Mihai Marian Radu

Publicatie

Comunicare

Tokyo University of Science

Kanagawa Academy of Science and Technology

Keio University

3.8.27. Materiale nanostructurate pe baza de titan: interfata pentru aplicatii biomedicale

Dr. Maria Marcu

Dr. Tanta Spataru

Dr. Loredana Preda

Chim. Mihai Marian Radu

Publicaţie

Comunicare

Universitatea Politehnica Bucuresti

Universitatea Patras, Grecia

3.8.28. Electrosinteza unor materiale nanostructurate cu proprietati electrocatalitice

Dr. Tanţa Spătaru

Dr. Cecilia Lete

Dr. Mariana Marin

Dr. Loredana Preda

Publicatie

Comunicare

Institut de Chimie Moléculaire et Matériaux d’Orsay

33.9

Caracterizarea în medii corosive a unor aliaje inovative, filme protectoare şi inhibitori biodegradabili

Dr. Ecaterina Vasilescu

3.9.29. Evaluarea, modelarea si monitorizarea stabilitatii unor bioaliaje pentru implanturi

Dr. Silviu I. Drob

Dr. Ecaterina Vasilescu

Dr. Jose M. Calderon Moreno

Dr. Cora Vasilescu

Publicatie

Comunicare

Universitatea Politehnica Bucuresti

3.9.30. Dezvoltarea, evaluarea si caracterizarea unor protectii multistrat, multifunctionale

Dr. Cora Vasilescu

Dr. Monica Popa

Dr. Jose M. Calderon Moreno

Dr. E. Vasilescu

Dr. Silviu I. Drob

Publicatie

Comunicare

Universitatea Politehnica Bucuresti

National Institute of Applied Sciences – INSA, Rennes

3.9.31. Inhibitori de coroziune ecologici si biodegradabili pentru protectia anticorosiva a materialelor metalice in diferite medii agresive

Dr. Florina Branzoi

Chim. Catalina Pacuretu

Publicatie

Comunicare

Universitatea Politehnica Bucuresti

ICEMENERG

BETA Srl

33.10

Lichide ionice:

proprietati si aplicatii electrochimice

Dr. Ana Maria Popescu

3.10.32 Lichide ionice de joasa si inalta temperatura cu aplicatii în obţinerea electrochimică a metalelor si in coroziunea unor materiale metalice.

Dr. Popescu Ana Maria

Dr.Virgil Constantin

Dr. Cristina Donath

Dr. Elena Ionela Neacsu

Publicatie

Conferinte

Univ. Politehnica Bucuresti, Fac. Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Chimie Anorganica, Chimie Fizica si Electrochimie;

Institutul pentru Metale Neferoase si Rare (IMNR)

Scientific Practical MaterialsResearch Center, NAS-Minsk, Belarus

PROGRAM 4: STIINTA MATERIALELOR SI METODE AVANSATE DE CARACTERIZARE

Coordonatori: Dr. Maria Zaharescu, Membru al Academiei Romane; Dr. Luminita Patron

Nr.

Crt.

Titlu proiect

Responsabil

Titlul temei

Responsabil

Colectiv de lucru

Finalizare

Colaborari

4.11

Siteme oxidice cristalizate, vitroase si vitroceramice cu aplicatii speciale

Dr.Victor Fruth

4.11.33 Metode de obtinere si mecanisme de reactie in sisteme oxidice cu proprietati electrice si/sau magnetice

(INFRANANOCHEM I.9).

Dr. Victor Fruth

Drd. Silviu Preda

Dr. Irina Atkinson

Dr. Jeanina Pandele

Drd. Adriana Rusu

Dr. Ecaterina Tenea

Drd. Georgeta Tanase

Drd. Alexandru Voicu

Dr. Adina Musuc

Dr. Cristian Hornoiu

Dr. Simona Petrescu

Publicatii

Comunicari

Doctorat

Colaborare inter-academica cu Institutul de Fizica, Centrul de Fizica Starii Solide si Materiale Noi, Belgrad

4.11.34 Fenomene fizico-chimice in materiale poroase si aplicatii ale acestora

(INFRANANOCHEM I.14)

Dr. Victor Fruth

Dr. Jeanina Pandele

Dr. Irina Atkinson

Dr. Raul Mitran

Dr. Cristina Stan

Dr. Viorica Parvulescu

Dr. Veronica Bratan

Dr. Daniela C. Culita

Dr. Elena Anghel

Dr.Simona Petrescu

Publicatii

Comunicari

Universitatea Politehnica Bucuresti

4.11.35 Materiale ceramice din sistemul SnO2-ZnO cu proprietati optice si electrice

(INFRANANOCHEM I.5)

Dr. Irina Atkinson

Dr. Suzana Mihaiu

Dr. Maria Zaharescu

Dr. Oana Mocioiu

Drd. Alexandra Butnaru

Drd.Cristina Vladut

Dr. Cornel Munteanu

Drd. Paul Chesler

Dr. Cristian Hornoiu

Publicatii

Doctorat

Comunicari

INCDFM Bucuresti

Proiect de colaborare cu Universitatea Tehnica si Economica, Budapesta, Ungaria

4.11.36 Sinteza si studiul cristalizarii unor nanomateriale vitroase pe baza de SiO2-ZnO

(INFRANANOCHEM I.5)

Dr. Oana Catalina Mocioiu

Dr. Maria Zaharescu

Dr. Irina Atkinson

Dr. Jeanina Pandele Cusu

Drd. Alexandra Butnaru

Drd.Cristina Vladut

publicatii

comunicari

Universitatea Politehnica Bucuresti

4.11.37 Sticle bioactive in sistemul SiO2-CaO-P2O5 cu diferiti dopanti pentru potentiale aplicatii medicale

(INFRANANOCHEM I.5)

Dr. Irina Atkinson

Dr.Maria Zaharescu

Dr. Jeanina Pandele

Dr. Luminita Predoana

Dr. Oana Mocioiu

Dr. Elena Maria Anghel

Dr. Simona Petrescu

Drd. Alexandra Butnaru

Drd. Silviu Preda

publicatii

comunicari

ICECHIM, Bucuresti

4.12

Sisteme oxidice obtinute prin metode chimice, in solutie

Dr. Maria Crisan

4.12.38 Nanomateriale oxidice sol-gel cu aplicatii in procese de depoluare

(INFRANANOCHEM I.14)

Dr. Maria Crisan,

Dr. Dorel Crisan

Dr. Nicolae Dragan

Dr. Ligia Todan

Dr. Cristina Stan

Publicatii

ECOIND, Bucuresti

Universitatea Bucuresti

Universitatea Politehnica Bucuresti

Facultatea de Fizica, Universitatea Al.I.Cuza, Iasi

4.12.39 Studiul structural al nanomaterialelor oxidice obtinute prin metode chimice.

(INFRANANOCHEM I.14)

Dr. Dorel Crisan

Dr. Nicolae Dragan

Dr. Maria Crisan

Dr. Ligia Todan

Publicatii

Colaborare cu Universitatea Politehnica Bucuresti

Colaborare interacademica cu Institutul de Cataliza Sofia, Bulgaria

4.12.40 Nanopulberi si acoperiri oxidice policomponente cu proprietati controlate

(INFRANANOCHEM I.14)

Dr. Monica Popa

Drd. Silviu Preda

Drd. Adriana Rusu

Dr. Jeanina Pandele Cusu

Dr. Jose-Calderon Moreno

Dr. Petre Osiceanu

Dr. Nicolae Stanica

Dr. D.Culita

Publicatii

4.12.41 Filme oxidice cu proprietati electrice obtinute prin metoda sol-gel

(INFRANANOCHEM I.14)

(Colaborare cu Grupul de Stiinta Suprafetelor)

Dr. Luminita Predoana

Dr. Suzana Mihaiu

Drd. Alexandra Toader

Drd. Silviu Preda

Drd. Adriana Rusu

Drd. Cristina Vladut

Irina Stanciu

Dr. Elena Maria Anghel

Dr. Maria Zaharescu

publicatii

comunicari

doctorat

- Colaborare Proiect M-ERA NET, coordonat de IMT Bucuresti

- Colaborare intreracademica cu Institutul de Fotonica si Electronica al Academiei Cehe de Stiinte, Praga, Republica Ceha

- ICECHIM, Bucuresti

4.12.42 Acoperiri oxidice pe baza de structuri 1D de tip titanat de sodiu si ZnO obtinute prin metode chimice

(INFRANANOCHEM I.5).

Dr. Maria Zaharescu

Dr. Suzana Mihaiu

Drd. Silviu Preda

Dr. Irina Atkinson

Dr. Jeanina Pandele

Drd Alexandra Toader

Dr. Cristina Stan

Dr. Elena Anghel

Drd. Cristina Vladut

Publicatii

comunicari

doctorat

Proiect PCCA-13/2014-Director: Dr. M. Gartner

Proiect M-ERA NET, coordonat de IMT Bucuresti

Proiect M-ERA NET, coordonat de ICF- Bucuresti

4.13

De la compusi coordinativi la materiale avansate prin metode ale chimiei blande.

Nanomateriale si compusi organici cu reactivitate specifica

Dr. Luminita Patron

4.13.43 Sinteza si caracterizarea unor materiale magnetice nanostructurate (magnetite, ferite) functionalizate

(INFRANANOCHEM I.14)

Dr. Daniela Culita

Dr. Luminita Patron

Dr. Ioana Mindru

Dr. Gabriela Marinescu

Dr. Nicolae Stanica

Dr. Jose Calderon Moreno

Drd. Silviu Preda

Publicatii

Comunicari

Institutul National pentru Fizica Materialelor

Universitatea Politehnica Bucuresti

Universitatea din Bucuresti

Contract PCCA 92/2014

4.13.44 Nanomateriale oxidice cu proprietati speciale obtinute prin metode ale chimiei blande. Caracterizare si aplicatii

(INFRANANOCHEM I.14)

Dr. Ioana Mindru

Dr. Luminita Patron

Dr. Dana Mihaela Gingasu

Dr. Gabriela Marinescu

Dr. Daniela Culita

Dr. Petre Osiceanu

Dr. Jose Calderon Moreno

Dr. Viorica Pirvulescu

Dr. Simona Somacescu

Drd. Silviu Preda

Publicatii

Comunicari

Institutul National pentru Fizica Materialelor

Universitatea Politehnica Bucuresti

Universitatea din Manchester, Departamentul de Chimie, Anglia

Universitatea din Bucuresti

Institutul National de Cercetare Dezvoltare Chimico Farmaceutica, Bucuresti

4.13.45 Sinteza unor nanomateriale cu proprietati speciale prin metode ale chimiei blande folosind extracte de plante

(INFRANANOCHEM I.14)

Dr. Dana Mihaela Gingasu

Dr. Luminita Patron

Dr. Ioana Mindru

Dr. Daniela Culita

Dr.Gabriela Marinescu

Dr. Oana Mocioiu

Dr.Simona Somacescu

Dr. Nicolae Stanica

Dr. Jose Calderon Moreno

Drd. Silviu Preda

Publicatii

Comunicari

Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Biologie

Universitatea Politehnica Bucuresti

Institutul National pentru Fizica Materialelor

Institutul National de Cercetare Dezvoltare Chimico Farmaceutica, Bucuresti

4.13.46 Sisteme complexe de dimensiuni nanometrice cu aplicatii multiple

Dr. Madalina Tudose

Dr. Daniela Culita

Dr. Gabriela Marinescu

Dr. Cecilia Lete

Dr. Petre Ionita

Publicatii

Comunicari

Academia Romana, Institutul de Chime Organica „C. D. Nenitescu”

Institutul de Fizica Atomica Magurele

Universitatea Bucuresti, Facultatea de Chimie

Facultatea de Biologie

Institutul de Virusologie „S. Nicolau”

4.13.47 Reactii si sisteme mediate de radicali liberi

Dr. Petre Ionita

Publicatii

Comunicari

Universitatea Bucuresti, Facultatea de Chimie

Academia Romana, Institutul de Chime Organica C .D .Nenitescu

Texas A&M University at Galveston, Texas, USA

4.13.48 Arhitecturi moleculare avand proprietati fizico-chimice si/sau biologice impuse prin design-ul structural proiectat. Sinteze, caracterizari, corelatii structura-proprietati

Dr. Marioara Bem

Dr. Ana-Cristina Radutiu

Dr. Rodica Daniela Carpen

Dr. Elena Nusa Hristea

Dr. Petre Ionita

Publicatii

Comunicari

Academia Romana, Institutul de Chime Organica „C .D. Nenitescu”

Texas A&M University at Galveston, Texas, USA

Institutul de Virusologie „S. Nicolau”

Laboratorul Central Fitosanitar

4.13.49 Noi tendinte in chimia computationala. Modele structurale si metode chemometrice implicand tehnici avansate cu aplicatii pentru chimie, biologie si medicina

(INFRANANOCHEM II.3.)

Dr. Adrian Beteringhe

Dr. Alice Mischie

Dr. Felicia Spafiu

Dr. Ana-Cristina Radutiu

Dr. Rodica Daniela Carpen

Dr. Marioara Bem

Dr. Elena Nusa Hristea

Publicatii

Comunicari

Academia Romana, Institutul de Chime Organica „C. D. Nenitescu”

Texas A&M University at Galveston, Texas, USA

University of Texas Medical Branch, Dept. of Biology and Molecular Biochemistry, Galveston, USA

4.14

Caracterizarea magnetica a sistemelor finite de la clusteri la cristale. Interpretarea teoretica pe baza modelului momentului magnetic localizat

Dr. Nicolae Stanica

4.14.50 Simulari Monte Carlo pentru ordonarea magnetica a structurilor perovskitice Ising.

(INFRANANOCHEM I.10, III.6)

Dr. Nicolae Stanica

Publicatii

Comunicari

Institutul de Chimie al Academiei de Stiinte, Moldova

Institutul de Cataliza, Sofia, Bulgaria

Institutul Victor Babes

Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Chimie, Catedra de Chimie Anorganica

ICECHIM

Universitatea Politehnica Bucuresti

PROGRAMUL 5: COLOIZI FUNCTIONALI COMPLECSI

Coordonator: Dr. Dan-Florin Anghel

Nr.

Crt.

Titlu proiect

Responsabil

Titlul temei

Responsabil

Colectiv de lucru

Finalizare

Colaborari

5.15

Coloizi functionali pentru nanomateriale avansate si compozite cu aplicatii in industrie, biologie si medicina

Dr. Adriana Baran

5.15.51 Comportarea polimerilor modificaţi hidrofob şi/sau cu fluorofori în soluţii apoase, în absenţa şi în prezenţa surfactanţilor

(INFRANANOCHEM I.6 si III.3)

Dr. Adriana Băran,

Dr. Gabriela Stîngă,

Dr. Alina Iovescu,

Dr. Dan-Florin Anghel,

Drd. Elena Simion,

Drd. Catalina Gîfu,

Drd. Ludmila Aricov

Publicaţii

Comunicări

Centrul de Chimie Organică „C.D. Neniţescu” al Academiei Române

Technion – Israel Institute of Technology, Chemical Engineering, Haifa, Israel

Institute of Physical Chemistry, Bulgarian Academy of Science, Sofia, Bulgaria

Center of Molecular and Macromolecular Studies, Polish Academy of Sciences, Lodz, Poland

5.15.52 Structuri inteligente coloidale de tip surfactant/polimer emisiv la interfaţa aer/apa şi în apă

(INFRANANOCHEM II.9)

Dr. Gabriela Stîngă

Dr. Dan-Florin Anghel

Dr. Adriana Băran

Dr. Alina Iovescu

Dr. Monica Maxim

Dr. Marieta Balcan

Dr. Anca Leontieş

Publicaţii

Comunicări

INCD-ICECHIM Bucureşti

Centrul de Chimie Organică „C.D. Neniţescu” al Academiei Române

5.15.53 Complecşi moleculari si macromoleculari in solutie si pe suport solid

(INFRANANOCHEM I.8)

Dr. Monica Maxim

Dr. Gabriela Stîngă,

Dr. Adriana Băran,

Dr. Alina Iovescu,

Dr. Dan-Florin Anghel

Drd. Catalina Gîfu

Publicaţii

Comunicări

Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelory

5.15.54 Amestecuri apoase de surfactanţi şi compuşi macromoleculari cu rol biologic

(INFRANANOCHEM I.6)

Dr. Alina Iovescu

Dr. Anca Leontieş,

Dr. Gabriela Stîngă,

Dr. Adriana Băran,

Dr. Monica Maxim,

Dr. Dan-Florin Anghel

Publicaţii

Comunicări

Center of Molecular and Macromolecular Studies, Polish Academy of Sciences, Lodz, Poland

Institute of Physical Chemistry, Bulgarian Academy of Science, Sofia, Bulgaria

5.15.55 Studiul comportării proteinelor în sisteme apoase şi neapoase (INFRANANOCHEM II.8)

Dr. Anca Leontieş

Dr. Dan-Florin Anghel

Dr. Adriana Băran

Dr. Alina Iovescu

Dr. Gabriela Stîngă

Publicaţii

Comunicări

Universitatea Bucureşti,

Centrul International de Biodimanica, Bucuresti

Technion – Israel Institute of Technology, Chemical Engineering, Haifa, Israel

5.15.56 Micro- si nanoemulsii pe baza de uleiuri vegetale pentru motoarele cu ardere interna

(INFRANANOCHEM I.7)

Dr. Marieta Balcan

Dr. Dan-Florin Anghel,

Dr. Gabriela Stîngă,

Dr. Monica Maxim,

Drd. Cristina Mihailescu

Drd. Catalina Gifu

Drd. Elena Simion

Drd. Ludmila Aricov

Publicaţii

Comunicari

INCD-ICECHIM Bucuresti

Centrul de Chimie Organica „C.D. Nenitescu” al Academiei Romane

Technion – Israel Institute of Technology, Chemical Engineering, Haifa, Israel

PROGRAM 6: APLICATII BIOMEDICALE SI DE PROTECTIE A MEDIULUI. (BIOMEDICAL AND ENVIRONMENTAL APPLICATIONS)

Coordonatori: Dr. Oana Carp; Dr. Gabriela Ionita

Nr.

Crt.

Titlu proiect

Responsabil

Titlul temei

Responsabil

Colectiv de lucru

Finalizare

Colaborari

6.16

Studii moleculare si structurale asupra unor sisteme cu relevanta biologica

Dr. Gabriela Ionita

6.16.57 Studii RES si de fluorescenta privind interactii supramoleculare, noncovalente in sisteme neomogene

(INFRANANOCHEM II.8)

Dr. Gabriela Ionita

Dr.Iulia Matei

Dr. Aurica Precupas

Dr. Mirela Enache

Drd. Maria Victoria Neacsu

Drd. Sorin Mocanu

Publicatii

Comunicari

- Universitatea Bucuresti,

- Facultatea de Chimie

Aristotle University of Thessaloniki, Laboratory of Inorganic Chemistry and Chemistry of Advanced Materials

· OFTACLINIC Grup Bucuresti

6.16.58 Sinteza si caracterizarea sistemelor flavina – nanoparticule de argint

(INFRANANOCHEM II.8)

Dr. Mariana Voicescu

Dr. Daniel Angelescu

Publicatii

Comunicari

Universitatea din Bucuresti

INCDSB Bucuresti

Universitatea Politehnica Bucuresti

ICECHIM Bucuresti

Propunere proiect: PN-III-P4-ID-PCE-2016-0129

6.16.59 Auto-asamblarea materiei moi la scara nano- si mesoscopica

Dr. Daniel Angelescu

Publicatii

Comunicari

6.16.60 Studii la interfata mediului celular cu sisteme chimice duale – nanoparticule/porfirine

Dr. Radu Socoteanu

Dr. Mihai Anastasescu

Publicatii

Comunicari

UMF Carol Davila Bucuresti

Proiect: ERANET

Cooperare europeana si internationala CEI – H2020

Nr: 54/2016

6.17

Procese de biolegare neuniforma

Dr. Vlad T. Popa

6.17.61 Apa constrinsa / apa legata in sisteme de polimeri biocompatibili.

Matrici poroase colagenice pentru refacere tisulara.

Fenomene de autoorganizare in sisteme pluronici – ciclodextrine

(INFRANANOCHEM II.1)

Dr. Marian Micut

Dr. Gabriela Ionita

Dr. Teodora Staicu

Dr. Vlad T. Popa

Dr. Iulia Matei

Dr. Aurica Precupas

Dr. Anca Leonties

Publicatii

Comunicari

Universitatea Bucuresti, Facultatea de Chimie, Catedra

6.17.62 Studiul interactiilor ligand – biopolimer cu aplicatii in procese de livare si eliberare controlata a medicamentelor.

(INFRANANOCHEM II.3-4, 8, 10)

Dr. Mirela Enache

Dr. Ana Maria Toader

Dr. Vlad T. Popa

Dr. Aurica Precupas

Dr. Romica Sandu

Dr. Anca Leonties

Drd. Maria Victoria Neacsu

Drd. Izabella Dascalu

Publicatii

Comunicari

Universitatea Bucuresti,

Facultatea de Chimie

Catedra de Chimie Fizica

6.17.63 Evaluarea microcalorimetrica a cresterii bacteriene si actiunii antibiotice.

Interactia cu antibiotice sintetice si naturale si nanoparticule.

(INFRANANOCHEM II.4-5, 10)

Dr. Vlad T. Popa

Dr. Aurica Precupas

Dr. Iulia Matei

Dr. Gabriela Ionita

Dr. Dragos Zaharia

Alexandru Muntean

Adrian Poenaru

Andrei Neagu

Costin Caracoti

Publicatii

Comunicari

-UMF „Carol Davila”

-Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”

6.17.64 Caracterizarea fizico-chimica a unor noi complecsi de incluziune pe baza de oligozaharide ciclice cu aplicatii in industria farmaceutica

(INFRANANOCHEM III.4)

Dr. Adina M. Musuc

Dr. Vlad T. Popa

Dr. Irina Atkinson

Drd. Adriana Rusu

Publicatii

Comunicari

Facultatea de Farmacie, UMF „Carol Davila”, Bucuresti

ICECHIM, Bucuresti

6.18

Investigatii electrochimice ale unor interactii si sisteme de interes biochimic

Dr. Valentina Lazarescu

6.18.65 Studiul interactiei cisteinei cu electrozi monocristalini semiconductori

Dr. Valentina Lazarescu

Dr. Mirela Enache Dr.Loredana Preda

Dr. Mihai Anastasescu

Dr. Gianina Dobrescu

Publicatii

Comunicari

INCDFM;

Institut für Theoretische Chemie-Universität Ulm

6.19

Nanomateriale cu schimbare de faza (PCM) de temperaturi joase pentru stocarea energiei solare, geotermale sau reziduale pentru cladiri cu consum redus de energie

Dr. Mariella Constantinescu

6.19.66 Caracterizarea fizico-chimica a nanocompozitelor cu schimbare de faza pentru incalzirea si racirea locuintelor

Dr. M. Constantinescu

Dr. Elena M. Anghel

Dr. Simona Petrescu

Dr. Vlad Tudor Popa

Drd. Alina Stoica

Publicatii

Comunicari

Institutul de Fizica al Academiei Cehe

Actiunea COST TU0802

”Ne CoE-PCM”

6.20

Materiale oxidice avansate cu implicatii ecologice

Dr. Elena Maria Anghel

6.20.67 Izolatori electrici vitrosi si vitroceramici pentru pile de combustie de temperatura medie

Dr. Elena M.Anghel

Dr. M. Constantinescu

Dr. Simona Petrescu,

Dr.Vlad Tudor Popa

Dr. Irina Atkinson

Publicatii

Comunicari

Institutul de Fizica al Academiei Cehe

Universitatea Politehnica Bucuresti

6.21

Sinteze verzi de materiale nanostructurate

Dr. Oana Carp

6.21.68 Materiale oxidice cu structuri ierarhizate obtinute prin sinteze mediate de polizaharide

Dr. Oana Carp

Dr. Greta Socoteanu

Dr. Diana Visinescu

Dr. Paula Cucos

Dr. Cristian Dumitru Ene

Dr. Jose Calderon Moreno

Dr. Daniela Culita

Dr. Adina Musuc

Publicatii

Comunicari

National Institute for Lasers, Plasma and Radiation Physics, Bucharest

University "Politehnica" of Timisoara,

National Institute of Material Physics, Bucharest

PN-II-ID-PCE-2011-3-0473

6.21.69 Materiale oxidice in depoluarea mediului si aplicatii antibacteriene

Dr. Greta Socoteanu

Dr. Oana Carp

Dr. Diana Visinescu

Dr. Jose Calderon Moreno

Dr. Viorica Parvulescu

Dr. Ioan Balint

Dr. V.T. Popa

Dr. Paula Cucos

Dr. Cristian Dumitru Ene

Publicatii

Comunicari

National Institute for Lasers, Plasma and Radiation Physics, Bucharest

University "Politehnica" of Timisoara

National Institute of Material Physics, Bucharest

Augsburg University, Resource Energy Chair, Germany

PN-II-ID-PCE-2011-3-0473

6.22

Chimia metalosupramoleculara: ingineria cristalina a materialelor moleculare (multi)functionale.

Dr. Gabriela Marinescu

6.22.70 Sisteme supramoleculare homo- si heteropolimetalice. Sinteza si corelatii magneto-structurale.

Compusi coordinativi cu potentiala activitate terapeutica.

Dr. Gabriela Marinescu

Dr. Daniela Cristina Culita

Dr. Luminita Patron

Dr. Nicolae Stanica

Publicatii

Comunicari

Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Chimie, Catedra de Chimie Anorganica

Institute of Experimental Morphology, Pathology and Anthropology with Museum, Academy of Science, Sofia, Bulgaria

Contract PCCA 126/2012

Schimb interacademic Romania - Bulgaria (2015-2017)

6.22.71 Design de (nano)materiale moleculare (multi)functionale. Studii structurale si magneto-optice.

Dr. Diana Visinescu

Dr. Gabriela Marinescu

Dr. Paula Cucos

Dr. Cristian Dumitru Ene

Publicatii

Comunicari

Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Chimie, Catedra de Chimie Anorganica

Universitatea din Valencia, Institutul de Stiinte moleculare (ICMol), Grupul de Chimie Coordinativa, Spania

Laboratorul de Chimie Coordinativa, CNRS, Universitatea Paul Sabatier din Toulouse, Franta.

Actiunea COST CM1203-PoCheMon

PROGRAM 7 STIINTA SUPRAFETELOR SI A STRATURILOR SUBTIRI

Coordonator: Dr. Mariuca Gartner

Nr.

Crt.

Titlu proiect

Responsabil

Titlul temei

Responsabil

Colectiv de lucru

Finalizare

Colaborari

7.23

Chimia fizica a suprafetelor, interfetelor

si straturilor subtiri

Dr. Mariuca Gartner

7.23.72 Studii microstructurale, optice si electrice pe filme multistrat, cu aplicatii in opto-electronica.

(INFRANANOCHEM I.5, I.14, III.9)

Dr. Mariuca Gartner

Dr. Petre Osiceanu

Dr. Mihai Anastasescu

Dr. Jose Calderon Moreno

Dr. Mihai Stoica

Dr. Madalina Nicolescu

Dr. Hermine Stroescu

Dr. Alexandru Marin

Drd. Izabella Dascalu

Drd. Paul Chesler

Dr.Cristian Hornoiu

Publicatie

Comunicari stiintifice

Rapoarte contracte extrabugetare

PN II-ID-PCE- 12/05.10.2011

PN II-PT-PCE 13/ 2014

M-ERA.NET

2015

Curs in cadrul Programului de doctorat al ICF + training doctoranzi

Institute of Solid State Physics

Sofia, Bulgaria

Center for Energy Research,

Budapesta, Ungaria

Pannonia University, Budapesta,

Ungaria

Universitatea Transilvania Brasov

IMT Bucuresti, Romania

IFTM Bucuresti, Romania

ROMELGEN, Romania SRL, Bucuresti,

NANOM Mems, SRL, Romania

Joseph Stefan Inst., Slovenia

HIPOT, Slovenia

Inst. de Cercetari Electronice, Polonia

MEDBRYT, Polonia

Honeywell – Sensors Laboratory of Bucharest – Romania

INOE, Bucuresti, Romania

7.24

Caracterizarea suprafetelor, interfetelor si straturilor subtiri ale solidului.

Dr. Petre Osiceanu

7.24.73 Investigarea suprafetelor prin metoda XPS pentru materiale oxidice, filme subtiri si aliaje

(INFRANANOCHEM I.4, I.9, III.5)

Dr. Petre Osiceanu

Dr. Jose Calderon Moreno

Dr. Simona Somacescu

Drd. Alexandru Marin

Drd. Izabella Dascalu

Publicatie

Comunicari stiintifice

Rapoarte contracte extrabugetare

Curs in cadrul Programului de doctorat al ICF + training doctoranzi

Institutul National pentru Fizica Laserilor, Plamei si Radiatiei (INFLPR) – Magurele, Romania

Instituto de Tecnología Química (ITQ), Valencia, Spania

Institut für Physikalische und Theoretische Chemie, Tuebingen, Germany

Honeywell – Sensors Laboratory of Bucharest – Romania

Dept. Chemistry, Graduate School of Science Kyoto University, Japan

School of Materials Science and Engineering, Queen Mary University of London, United Kingdom

IMT

7.25

Functionalizarea suprafetei solide prin modificarea chimica si structurala in solutie.

Dr. Jose Maria Calderon Moreno

7.25.74 Design-ul, tehnologia si caracterizarea structurala la scara micro si nano de invelisuri obtinute prin sonochimie.

– Lab. sonochimie, FE-SEM, XPS, XRD, Raman, FT-IR and EDX spectroscopy, HRTEM, AFM.

(INFRANANOCHEM I.5, I.8, I.9, I.11, I.14, II.2)

Dr. Jose Calderon Moreno

Dr. Mariuca Gartner

Dr. Petre Osiceanu

Dr. Monica Popa

Dr. Mihai Anastasescu

Dr. Simona Somacescu

Publicatie

Comunicari stiintifice

PNII-ID-PCE-2011-3-0510

Argonne National Laboratory, SUA

National Center for Nanomaterials, Pohang, Coreea de Sud

Bar-Ilan University, Israel

7.25.75 Investigarea si modificarea suprafetei aliajelor biomedicale. – Lab. chimie, SEM, TEM, XPS, XRD, Raman, FT-IR and EDX spectroscopy.

(INFRANANOCHEM I.5, I.14, III.9)

Dr. Jose Calderon Moreno

Dr. Mariuca Gartner

Dr. Petre Osiceanu

Dr. Monica Popa

Dr. Mihai Anastasescu

Dr. Simona Somacescu

Publicatie

Comunicari stiintifice

Jožef Stefan Institute, Ljubljana Slovenia

University of Primorska, Slovenia

Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona, Spania

7.26

Materiale multifunctionale pe baza de TiO2 si ZnO pentru degradarea unor compusi organici

Dr. Mihai Anastasescu

7.26.76 Prepararea si testarea de materiale nanostructurate pe baza de TiO2 si ZnO prin metode ale chimiei umede

(INFRANANOCHEM I.5, I.8, I.9, I.11, I.14, II.2, III.9)

Dr. Mihai Anastasescu

Dr. M. Gartner

Dr. P. Osiceanu

Dr. Jose Calderon Moreno

Dr. S. Mihai

Dr. C. Anastasescu

Dr. A. Marin

Dr. M. Zaharescu

Dr. S. Mihaiu

Dr. L. Predoana

Dr. I. Atkinson

Dr. O. Mocioiu

Dr. J. Pandele Cusu

Dr. A. Butnaru

Drd. S. Preda

Publicatie

Comunicari stiintifice

PN II-PT- PCCA 2014-4

Nr. 94/2014

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie – ICECHIM

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiaţiei - INCDFLPR

SC CHIMCOLOR SRL

2

Plan de cercetare – 2017