HUMOUD - mfc.ba Lokacija Stambeno-poslovnog objekta kolektivnog stanovanja Humoud nalazi se na podru¤†ju

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of HUMOUD - mfc.ba Lokacija Stambeno-poslovnog objekta kolektivnog stanovanja Humoud nalazi se na...

 • H U M O U D R E S I D E N T I A L B U I L D I N G

  H u m o u d d . o . o

 • P R O J E C T M A N A G E M E N T

  w w w. m f c . b a

 • 3

 • 4

  Lokacija Stambeno-poslovnog objekta kolektivnog stanovanja Humoud nalazi se na području Ilidže, u okviru usvojenog Regulacionog plana “Banjsko-rekreativni centar Ilidža”, na zemljištu označenom kao k.č. broj 983/1. Na parcelu i prizemnu etažu objekta pristupa se sa postojećeg saobraćajnice sa južne strane (Ulica Hrasnička cesta). Glavni ulaz u stambeni dio je sa saobraćajnice. Objekat ima prizemlje, šest spratova i mansardu.

  Osnovna funkcija objekta je stanovanje. U prizemlju je planiran prostor restorana sa kuhinjom, ostavom i svim pripadajućim prostorijama. Na dijelu prvog sprata planiran je poslovni prostor veličine 99,39m2. Na spratovima se nalaze dvadeset i tri stana, veličine od 43,28 m2 do 120,07 m2. Pristup stanovima je sa južne strane objekta, preko haustora koji sadrži centralno jezgro sa dva lifta. Na zapadnom dijelu objekta, povezano sa centralnim glavnim stepeništem nalazi se požarno stepenište. Stan koji se nalazi na mansardi ima ulaz/izlaz prema glavnom stepeništu i prema požarnom stepeništu direktno iz stana. Sa krovne etaže - mansarde je omogućen pristup ravnom prohodnom krovu iznad šestog sprata.

  STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA RESIDENTIAL AND BUSSINES BUILDING

  The location of the residential and bussines building Humoud is in Ilidža, within the approved regulatory plan “Spa and recreational center Ilidža”, on plot number 983/1. The plot and ground florr can be accessed from the south (Hrasnicka street). The main entrance for the residential part of the building is from the main street. The building has a ground floor, six floors and an attic.

  The main function of the building is habitation. A restaurant with a kitchen, pantry and other associated spaces are planned for the ground floor. A part of the first floor is ment to be a bussines space with an area of 99,39m2. Twenty-three apartments are planned for the upper floors with areas from 43,28m2 to 120,07m2. The residential part of the builing can be accessed from the south side through an entrance hallway and service core whith two elevators. On the west side of the building, connected with the main stairway is the fire escape stairway. The apartment on attic has an direct entrance/exit from the main stairway and the fire escape stairway. The attic apartment has a direct access to the roof terace above the sixth floor.

  TOTAL BRUTTO 2288,4 m2

 • 5

  1

  1

  2

  2

  3

  3

  4

  4

  5

  5

  6

  7

  9

  10

  11 8

  1. 2. 3. 4. 5.

  SERVICE CORE FIRE ESCAPE BUSSINES SPACE APARTMENT 1 APARTMENT 2

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

  GLAVNI ULAZ ULAZ U RESTORAN POŽARNI IZLAZ ULAZNI HODNIK HAUSTOR TEHNIČKA SOBA RESTORANSKI HODNIK RESTORAN KUHINJA WC TERASA

  MAIN ENTRANCE RESTAURANT ENTRANCE FIRE ESCAPE EXIT ENTRANCE HALLWAY SERVICE CORE TECHNICAL ROOM RESTAURANT HALLWAY RESTAURANT KITCHEN TOILET TERRACE

  PRIZEMLJE PRVI SPRATGROUND FLOOR FIRST FLOOR

  RESTAURANT 247,53 m2 APARTMENT 2 43,28 m2

  APARTMENT 1 86,89 m2

  BUSSINES SPACE 99,39 m2

  0 1

  HAUSTOR POŽARNO STEPENIŠTE POSLOVNI PROSTOR STAN 1 STAN 2

 • 6

 • 7

  1 1

  2 2

  3 34

  4 4 5 6

  1. 2. 3. 4.

  HAUSTOR POŽARNO STEPENIŠTE STAN 1 TERASA

  SERVICE CORE FIRE ESCAPE APARTMENT 1 TERRACE

  1. 2. 3. 4. 5. 6.

  HAUSTOR POŽARNO STEPENIŠTE STAN 1 STAN 2 STAN 3 STAN 4

  SERVICE CORE FIRE ESCAPE STAIRWAY APARTMENT 1 APARTMENT 2 APARTMENT 3 APARTMENT 4

  SPRATOVI MANSARDAFLOORS ATTIC

  APARTMENT 4 43,28 m2

  APARTMENT 3 43,42 m2

  APARTMENT 2 77,29 m2

  APARTMENT 1 84,57 m2

  APARTMENT 1 120,07 m2 0 1

 • 8

  GRADILIŠTE

  BUILDING SITE

  DOKUMENTACIJA

  DOCUMENTATION

  TEMELJI

  FOUNDATIONS

  The project program and project documents for creating the project documentation are:

  • Planning permit (No. 03-23-2634/14-4) • Planning-technical conditions • Conceptual design • Project program defined by the Investor • Geodetic survey of the existing site • Geotechnical report for the relevant site

  Gradilište je organizovano prema pravilnicima.

  Gradilište je ograđeno zaštitnom ogradom. Nošenje zaštitne odjeće i kacige je obavezno. Potrebno je obratiti pažnju na opasnosti od visećeg tereta i pada predmeta sa visine.

  Temeljnu konstrukciju čini armirano- betonska kontra ploča, koja se izvodi sa odgovarajućom oplatom, prema projektu konstrukcije.

  Foundation for the house is planned as a concrete foundation plate, which is performed with appropriate formwork, according to the project construction .

  Projektni program i projektne podloge za izradu gore navedene projektne dokumentacije su sljedeći: • Urbanistička saglasnost

  (br. 03-23-2634/14-4) • Urbanističko-tehnički uslovi • Idejni projekat • Projektni program definiran od strane

  Investitora • Geodetski snimak postojeće lokacije • Geomehanički izvještaj za predmetni

  lokalitet

  The construction site is organized according to the regulations.

  Construction site is enclosed by a protective fence. Wearing of protective clothing and helmets is mandatory. It’s neccesary to pay attention to the danger of suspended loads and from falling objects.

 • 9

  IZGRADNJA

  BUILDING

  KONSTRUKTIVNI SISTEM

  STRUCTURAL SYSTEM

  NOSIVI ZIDOVI/STUBOVI

  LOADBEARING WALLS/COLUMNS

  NOSIVI AB STUBOVI

  PREGRADNI ZID

  AB PLOČA 18cm

  Izgradnja se vrši u fazama planiranim prema projektu. Sve faze trebaju biti završene u ranije određenim rokovima. Ovlaštena osoba za nadzor treba da prati i reguliše sve faze izgradnje i da kontroliše radnike na gradilištu.

  Construction is carried out in stages according to the planned project. All phases should be completed within specified time limits. The authorized supervisor should monitor and regulate all phases of construction and control the workers at the construction site.

  U konstruktivnom smislu objekat je predviđen kao zidan klasičnom gradnjom, sa armiranobetonskim horizontalnim i vertikalnim serklažima.

  Međuspratne konstrukcije su armiranobetonske.

  Svijetla visina prizemlja je 2.90m dok spratovi imaju svijetlu visinuod 2.70 m.

  Structurally, the building is designed as a masonry building with reinforced horizontal and vertical concrete ring beams.

  The ceiling is made of reinforced concrete.

  The ground floor ceilings is 2.90m high while the floors are 2.70 m high.

  Konstruktivni vanjski zidovi rađeni u armiranom betonu određene marke, odgovarajuće debljine u skladu sa statičkim proračunom. Imaju funkciju horizontalnog seizmičkog ukrućenja sa primarnom armiranobetonskom konstrukcijom. Nose ulogu nosivih primarnih elemenata.

  Nosivi unutrašnji zidovi/stubovi će biti izgrađeni od armiranog betona određene marke u odgovarajućoj glatkoj oplati.

  The structural exterior walls are made of reinforced concrete of a chosen brand with an appropriate thickness in accordance with the static calculation. The walls function as horizontal seismic bracings with an reinforced concrete structure. They have a function of loadbearing structure.

  The load-bearing interior walls/columns are made of reinforced concrete of a chosen brand in the corresponding smooth formwork.

 • 10

  NENOSIVI VANJSKI ZID

  NON-BEARING EXTERIOR WALL

  NENOSIVI UNUTRAŠNJI ZID

  NON-BEARING INTERIOR WALL

  KROVNA KONSTRUKCIJA

  ROOF CONSTRUCTION

  Nenosivi vanjski zidovi su izvedeni od opečnih šupljih blokova Porotherm, Ecotherm ili sličan proizvod debljine 20 cm u cementnom malteru miješanom u omjeru 1:3:9. Ovi blokovi se izvode u ravni i pravcu sa vanjskim armiranobetonskim elementima (zidovi, grede, parapeti), odnosno u skladu sa arhitektonskim nacrtima i detaljima. Redovi zidanih opečnih blokova moraju biti potpuno horizontalni, sa spojnicama maksimalne širine 1 cm koje moraju biti u potpunosti ispunjene i zalivene malterom. Za zidanje je potrebno koristiti dolomitni pijesak za spravljanje maltera i vodu koja nema sastojke koji mogu štetiti ovim radovima. Na uglovima je potrebno predvidjeti ugradnju aluminijumskih lajsni.

  Non-bearing walls are made of hollow brick blocks Porotherm, Ecotherm or similar 20 cm thick cement mortar mixed in a ratio of 1 : 3 : 9. These blocks are placed in plane and direction of the outer reinforced concrete elements (walls, beams, parapets) or in accordance with architectural drawings and details. Rows of brick masonry blocks must be completely horizontal, with couplings with maximum width of 1 cm, which must be fully filled and sealed with plaster. It is necessary for masonry to use dolomite sand for making plaster and water that does not have ingredients that can harm these works. For corners it is necessary to provide aluminum strips.

  Nenosivi unutrašnji zidovi će se raditi od opečnih blokova debljine 20cm i 12 cm, proizvod Porotherm, Ecotherm ili slično.

  Redovi zidanih opečnih blokova moraju biti potpuno horizontalni, sa spojnicama ma