Humler p£¥ hageplanter i Oslo sentrum Hageplanter Oslo Ann Mari Nylund i Bymilj£¸etaten

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Humler p£¥ hageplanter i Oslo sentrum Hageplanter Oslo Ann Mari Nylund i...

 • Humler på hageplanter i Oslo sentrum

  Kartlegging og vurdering av fremtidig tilrettelegging

  Roald Bengtson og Bård Ø. Bredesen

  Rapport til Bymiljøetaten i Oslo, 15. mai 2014

 • 2

  Forord

  Utgangspunktet for denne rapporten er at Bymiljøetaten i Oslo ønsket å vite hvordan det på best mulig

  måte kan tilrettelegges for humler og andre pollinatorer (bestøvere) i sentrum av byen.

  Det plantes et stort antall hageplanter i ulike bed i Oslo sentrum, men flere av disse ser ut til å være

  lite attraktive for humler. I bedene på noen steder, som ved fontenen foran Nationaltheatret stasjon og

  på 7. juniplassen, var det imidlertid sett store konsentrasjoner av humler. Hvilke arter av humler det

  dreide seg om, var ikke kjent.

  For å ha et best mulig grunnlag for valg av planter kommende år, var det ønske om en

  miniundersøkelse av en god del bed spredt i Oslo sentrum en sensommerdag i 2013. Hovedformålet

  med feltarbeidet var å finne ut hvilke planter som besøkes mest hyppig av humlene på den årstiden.

  Det skulle etterpå utarbeides et notat som framstilte hvilke planter og humler man fant i de respektive

  bedene på lokalitetene, hvilke planter som virket mest attraktive for ulike arter av humler, og

  eventuelle forslag til et annerledes plantevalg i bedene. Notatet er blitt utvidet til denne noe mer

  omfattende rapporten.

  Det er imidlertid lite sannsynlig at bed i Oslo sentrum vil ha nevneverdig betydning for rødlistete/truete

  arter av humler og andre pollinerende insekter. Det er seks rødlistete arter av humler i Norge, se

  lenger under her og for øvrig Kålås mfl. (2010) og Bengtson og Olsen (2013, 2014). Et bevisst

  plantevalg vil likevel trolig øke artsmangfoldet generelt. Spektakulære insekter, som humler og

  dagsommerfugler, gir stor opplevelsesverdi og en økt bevissthet om biologisk mangfold og økologi

  med utgangspunkt i hva som kan sanses i nærmiljøet. Det er et viktig samspill mellom insekter og

  blomster, inkludert den gjensidige avhengigheten mellom dem (insekter får næring, plantene blir

  pollinert). Dette er sentralt også i urbane økosystemer, som for eksempel i Oslo sentrum. Se

  Bollingmo (2010) og Totland mfl. (2013) for detaljer om pollinering.

  Roald Bengtson (RB) ble engasjert som humlekyndig til oppdraget, og han tok en befaring til de

  aktuelle bedene (se under) sammen med Bård Ø. Bredesen (BØB) fra Bymiljøetaten i Oslo fra sen

  formiddag til sen ettermiddag 13. august 2013. Under feltarbeidet burde det også vært med en gartner

  med kunnskap om de aktuelle hageplantene, men det lot seg ikke oppdrive på kort varsel.

  Under presenteres resultater og drøftinger. I tillegg til humler er det fokusert på dagsommerfugler.

  Situasjonen i Oslo sentrum drøftes og settes inn i en større økologisk sammenheng. I den

  anledningen baserer vi oss på befaringen 13. august 2013, litteratur og erfaringer/kunnskap for øvrig.

  Takk til Atle Mjelde for informasjon om humler og planter, og til Morten Kristian Bragdø (Randesund

  Planteskole) for informasjon om hageplanter. Ann Mari Nylund i Bymiljøetaten (Oslo) takkes for

  bestemmelse av noen hageplanter.

  Forside-bilder: Steinhumle på kattost-planten «Mystic Merlin» Malva sylvestris (venstre) og

  åkerhumle på ullsalvie Salvia farinacea (høyre), begge i bed ved Nationaltheatret 2. august 2013.

  Foto: Bård Ø. Bredesen

  Referanse: Bengtson, R. og Bredesen, B. Ø. 2014. Humler på hageplanter i Oslo sentrum – Kartlegging

  og vurdering av fremtidig tilrettelegging. Rapport til Bymiljøetaten i Oslo. 18 s.

  Oslo, 15. mai 2014

  Roald Bengtson og Bård Ø. Bredesen

 • 3

  Undersøkelsen

  Den 13. august 2013 fra klokken 11.35 til 16.40 ble flere bed i Oslo sentrum kartlagt med henblikk på

  å finne ut hvilke planter som er mest attraktive for humler der på ettersommeren. Dagsommerfugler er

  også inkludert i undersøkelsen, siden disse ofte er lette å artsbestemme og har betydning for

  pollinering. Det var meldt 17–18 °C i det aktuelle tidsrommet, fra skyet til halvskyet, litt regn og 4–6

  m/s vind fra N/NNV/NV. Det ble noenlunde slik, og det var en del humler i aktivitet (de er mindre

  «værfølsomme» enn dagsommerfugler).

  Resultater fra undersøkelsen

  Bed ved fontenen, Nationaltheatret kl. 11.35–12.30

  Mørk jordhumle Bombus terrestris 25+ (mest hanner)

  Steinhumle Bombus lapidarius 15+ (mest hanner)

  Åkerhumle Bombus pascuorum (bare på ullsalvie Salvia farinacea)

  De tilsynelatende mest populære plantene for humler var (listet opp noenlunde i rekkefølge fra mest

  populære til minst populære) kattost-planten «Mystic Merlin» Malva sylvestris, jernurt Verbenia

  bonariensis, ullsalvie Salvia farinacea, paradisblomst Cleome spinosa, pyntekurv/pyntekosmos

  Cosmos bipinnatus og duftheliotrop Heliotropium arborescens. Fløyelsblomst Tagetes erecta og

  hagelobelia Lobelia erinus var det noen få humler på.

  Steinhumler på pyntekosmos Cosmos bipinnatus i bed ved Nationaltheatret 2. august 2013.

  Foto: Bård Ø. Bredesen.

 • 4

  Jordhumler på duftheliotrop Heliotropium arborescens i bed ved Nationaltheatret 2. august 2013.

  Foto: Bård Ø. Bredesen.

  Jernurt Verbena bonariensis og paradisblomst Cleome spinosa i bed ved Nationaltheatret 13. august

  2013. Foto: Bård Ø. Bredesen.

 • 5

  7. juniplassen (avsluttet der kl. 13.30)

  Mørk jordhumle 100+

  Steinhumle 50+

  Liten kålsommerfugl Pieris rapae

  Tistelsommerfugl Cynthia cardui (fotografert av BØB)

  Gammafly Autographa gamma

  Blomsterflue Syrphidae ubestemt

  Honningbie Apis mellifera

  De tilsynelatende mest populære plantene for humler var flekksolhatt Rudbeckia hirta, gullkosmos

  Cosmos sulphureus, ullsalvie Salvia farinacea, løvemunn Antirrhinum sp. og hagelobelia Lobelia

  erinus. Flittiglise Impatiens walleriana var det noen få humler på.

  Jordhumle med stor pollenklump på løvemunn Antirrhinum sp. (venstre) og steinhumle på ullsalvie

  Salvia farinacea (høyre) på 7. juniplassen 13. august 2013. Foto: Bård Ø. Bredesen.

 • 6

  Steinhumler på gullkosmos Cosmos sulphureus på 7. juniplassen 7. august 2013.

  Foto: Bård Ø. Bredesen.

 • 7

  Abelhaugen (avsluttet der kl. 14.00)

  Mørk jordhumle 20+

  Steinhumle 10+

  Åkerhumle 5+ (bare på dusksalvie Salvia viridis)

  Liten kålsommerfugl hann

  Den tilsynelatende mest populære planten for humler var paradisblomst Cleome spinosa, mens

  nummer to var duftheliotrop Heliotropium arborescens og nummer tre var løvemunn Antirrhinum sp.

  Dusksalvie Salvia viridis (venstre) og jordhumle på paradisblomst Cleome spinosa (høyre) i bed på

  Abelhaugen 13. august 2013. Foto: Bård Ø. Bredesen.

 • 8

  Spikersuppa (avsluttet der kl. 14.35)

  Mest «matplanter» der, og lite humler.

  Mørk jordhumle 10+

  Steinhumle 5+

  De tilsynelatende mest populære plantene for humler var vanlig blomkarse Tropaeolum majus,

  solsikke Helianthus annuus, solhatt Rudbeckia sp., erteblomst/bredflatbelg Lathyrus latifolius (?),

  squash Cucurbita sp. og artisjokk/artiskokk Cynara sp. med tre eksemplarer av steinhumle.

  Artisjokk Cynara sp. (venstre) og jordhumle på solhatt Rudbeckia sp. (høyre) i bed i Spikersuppa 13.

  august 2013. Foto: Bård Ø. Bredesen.

 • 9

  Rådhusbrygga (etter regnvær, avsluttet der kl. 16.15)

  Mørk jordhumle 15+

  Steinhumle 10+

  De tilsynelatende mest populære plantene for humler var georgine Dahlia sp. (rød form mest attraktiv)

  og ullsalvie Salvia farinacea.

  Steinhumle hann på georgine Dahlia sp. i bed på Rådhusbrygga 13. august 2013.

  Foto: Bård Ø. Bredesen.

  Vest for Rådhuset (avsluttet der kl. 16.40)

  Mørk jordhumle 15+

  Steinhumle 8+

  Åkerhumle (bare på dusksalvie Salvia viridis)

  De tilsynelatende mest populære plantene var ullsalvie (Salvia farinacea) og blåsalvie (S. patens).

 • 10

  Jordhumle på blåsalvie Salvia patens i bed vest for Rådhuset 13. august 2013.

  Foto: Bård Ø. Bredesen.

  Tidligere spredte observasjoner av humler og dagsommerfugler i Oslo sentrum

  Den 12. juni 2011 (ca. kl. 14.15–14.30) noterte RB følgende i og rundt blomsterbed ved et buss-stopp

  i Frederiks gate (32VNM9691843292): steinhumle (3 arbeidere), trehumle Bombus hypnorum (4+

  arbeidere) og jordhumle sp. (arbeider).

  Den 20. juli 2011 (ca. kl. 09.10) noterte RB en arbeider av åkerhumle i et bed ved Nationaltheatret

  buss-stopp.

  Den 30. august 2011 (tidlig ettermiddag) noterte RB følgende etter å ha tittet i flere store bed på

  Rådhusplassen: mørk jordhumle (5 dronninger og 40+ arbeidere/hanner), steinhumle (2

  arbeidere/hanner), rapssommerfugl Pieris napi (hann), neslesommerfugl Aglais urticae og admiral

  Vanessa atalanta (2+).

  Den 27. september 20