14
183 Hoval ThermoCondensor AF (450-3200) Unitate de recuperare a caldurii in condensatie pentru cazane cu combustibil lichid (continut de sulf < 50 ppm) / gaz Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Descriere Cazane din otel, recuperatoare de caldura ThermoCondensor AF Unitate in condensatie de recuperare a caldurii s 5NITATEPENTRURECUPERAREACALDURIIDINGAZE- LEARSESIACALDURIILATENTEDINCONDENSAREA VAPORILORDEAPADINGAZELEARSE s 0ENTRUCAZANECUCOMBUSTIBILGAZOSSAU MOTORINACUCONTINUTSCAZUTDESULFCONTINUT DESULFPPMPRECUMSICUBIODIESEL %. s 0ENTRUAFIRACORDATLARETEAUADEINCALZIRECU SAUFARABOILER s 0ARTILECAREINTRAINCONTACTCUGAZELEARSE SICONDENSSUNTDINOTELINOXIDABILDEINALTA CALITATE s #ONDENSAREMAXIMADINGAZELEARSEDATO- RITASUPRAFETELORDETRANSFERTERMICDINTEVI ALU&ER ® s )ZOLATIETERMICADINVATAMINERALASITESATURA DINFIBRADESTICLA s #ARCASADINTABLADEOTELVOPSITAINCAMP ELECTROSTATICINROSUORANGE s 3ISTEMINTEGRATDECOMANDAPENTRUOPRIREA ARZATORULUIMLASUPRATEMPERATURA 4ERMOSTATDELUCRU # ,IMITATORDETEMPERATURA # 4ERMOSTATDEGAZEARSE # 3TECKERPENTRURACORDAREACUTIEIDENEU- TRALIZARECONDENS s #OLECTORDEGAZEARSEDELAPARTEASUPERIO- ARAINCLUSIVRACORDULDEGAZEARSEPOATEFI ROTITCU LAFATALOCULUI s 2ECUPERATORULDECALDURAPOATEFICOMBINAT CUUNCAZANPEGAZNON(OVAL s 3EPOATEUTILIZAUNARZATORMIXTPECOMBUST- BILLICHIDGAZDACASERESPECTAURMATOARELE CONDITIISICALITATEACOMBUSTIBILULUILICHID #OMBUSTIBILLICHIDCUMAIPUTINDEPPM SULF 4IMPDEFUNCTIONAREREDUSSUBSAPTAMANI PESEZONULDEINCALZIRECUCOMBUSTIBILLICHID 2ECUPERATORULDECALDURASECURATADEDOUA ORIPEANDACASEUTILIZEAZAARZATOAREMIXTE s 2ACORDURIDEINCALZIRECUCONTRAFLANSESURU- BURISIPIULITE Presiune de lucru: 4HERMO#ONDENSOR!&MAXBAR Temperatura de lucru: !PADEINCALZIREMAX # Temperatura gazelor arse: LAINTRAREAINSCHIMBATORULDECALDURA MAX # Livrare: s 4HERMO#ONDENSOR!&IZOLATIESICARCASA LIVRATEAMBALATESEPARAT Optional ThermoCondensor AF s 3CHIMBATORULDECALDURAPOATEFIROTITPESOC- LUCU s #UPOMPADEEVACUARECONDENSPENTRU SCURGERISITUATEDEASUPRANIVELULUIELIMINARII ACESTUIADIN4HERMO#ONDENSOR!& Nota 4HERMO#ONDENSOR!&POATElUTILIZATSI CUALTECAZANEPEGAZ ThermoCondensor AF PUTERE PUTERE RETUR # RETUR # 4IP K7 K7 83 33

Hoval ThermoCondensor AF (450-3200) Unitate de recuperare ... · Cazane din otel, recuperatoare de calduraCazane din otel, recuperatoare de caldura Dispozitiv de neutralizare pentru

  • Upload
    others

  • View
    25

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Hoval ThermoCondensor AF (450-3200) Unitate de recuperare ... · Cazane din otel, recuperatoare de calduraCazane din otel, recuperatoare de caldura Dispozitiv de neutralizare pentru

183

Hoval ThermoCondensor AF (450-3200)Unitate de recuperare a caldurii in condensatie pentrucazane cu combustibil lichid (continut de sulf < 50 ppm) / gaz

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012

Descriere

Cazane din otel, recuperatoare de caldura

ThermoCondensor AF

Unitate in condensatie de recuperare a caldurii

-

-

®

-

-

-

-

Presiune de lucru:

Temperatura de lucru:

Temperatura gazelor arse:

Livrare:

Optional

ThermoCondensor AF

-

Nota

ThermoCondensor

AF

83 33

Page 2: Hoval ThermoCondensor AF (450-3200) Unitate de recuperare ... · Cazane din otel, recuperatoare de calduraCazane din otel, recuperatoare de caldura Dispozitiv de neutralizare pentru

Hoval ThermoCondensor AF (450-3200)

Coduri articole / Preturi

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012Cazane din otel, recuperatoare de caldura

ThermoCondensor AF

-

® -

Livrare:

Accesorii

Cutie de neutralizare

KB 23 ThermoCondensor AF

-

KB 24 ThermoCondensor AF

Service

Punere in functiune

-

Granule pentru neutralizare (suplimentar)

Granule pentru neutralizare pentru cutia de

neutralizare

Coduri articole

Page 3: Hoval ThermoCondensor AF (450-3200) Unitate de recuperare ... · Cazane din otel, recuperatoare de calduraCazane din otel, recuperatoare de caldura Dispozitiv de neutralizare pentru

Hoval ThermoCondensor AF (450-3200)

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012

Date tehnice

Cazane din otel, recuperatoare de caldura

ThermoCondensor AF

3 83

33

1

3

Pentru calculul cosului la cea mai mare putere nominala de incalzire 2

3

3

3

3

Granule de neutralizare

18

1 3

3

Page 4: Hoval ThermoCondensor AF (450-3200) Unitate de recuperare ... · Cazane din otel, recuperatoare de calduraCazane din otel, recuperatoare de caldura Dispozitiv de neutralizare pentru

Hoval ThermoCondensor AF (450-3200)

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012

Dimensiuni

Cazane din otel, recuperatoare de caldura

ThermoCondensor AF

B D J K Q

83

1831 83

83

83

188 188

Page 5: Hoval ThermoCondensor AF (450-3200) Unitate de recuperare ... · Cazane din otel, recuperatoare de calduraCazane din otel, recuperatoare de caldura Dispozitiv de neutralizare pentru

Hoval ThermoCondensor AF (450-3200)

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012

Dimensiuni

Cazane din otel, recuperatoare de caldura

Dimensiuni ThermoCondensor AF (400 - 1500)

Dimensiuni

ThermoCondensor AF

B D

Spatiul minim necesar ThermoCondensor AF

Page 6: Hoval ThermoCondensor AF (450-3200) Unitate de recuperare ... · Cazane din otel, recuperatoare de calduraCazane din otel, recuperatoare de caldura Dispozitiv de neutralizare pentru

188

Hoval ThermoCondensor AF (450-3200)

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012

Dimensiuni

Cazane din otel, recuperatoare de calduraCazane din otel, recuperatoare de caldura

Dispozitiv de neutralizare pentru ThermoCondensor AF

Cutie de neutralizare

Tip KB 23 ThermoCondensor AF

Utilizare

Varianta

La montare:

Cutie de neutralizare cu pompa

Tip KB 24 ThermoCondensor AF

Utilizare:

Varianta

La montare:

Page 7: Hoval ThermoCondensor AF (450-3200) Unitate de recuperare ... · Cazane din otel, recuperatoare de calduraCazane din otel, recuperatoare de caldura Dispozitiv de neutralizare pentru

Hoval ThermoCondensor AF (450-3200)

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Cazane din otel, recuperatoare de calduraCazane din otel, recuperatoare de caldura

Prescriptii si directive

-

-

Apa de incalzire

Instalatia de incalzire

Aerul necesar arderii

Spatiul necesar

-

Montarea carcasei

-

Utilizare

-

Functionare

-

Apa de incalzire- debit volumic

Pompa de recirculare

-

-

-

Separarea sistemului

-

Izolare fonica

-

Page 8: Hoval ThermoCondensor AF (450-3200) Unitate de recuperare ... · Cazane din otel, recuperatoare de calduraCazane din otel, recuperatoare de caldura Dispozitiv de neutralizare pentru

Hoval ThermoCondensor AF (450-3200)

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012Cazane din otel, recuperatoare de caldura

Evacuarea condensului

-

-

Cosul / instalatia de evacuare

a gazelor arse

Conducta de legatura

-

-

Cosul

-

-

D

D 1D

D

Page 9: Hoval ThermoCondensor AF (450-3200) Unitate de recuperare ... · Cazane din otel, recuperatoare de calduraCazane din otel, recuperatoare de caldura Dispozitiv de neutralizare pentru

Hoval ThermoCondensor AF (450-3200)

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Cazane din otel, recuperatoare de caldura

3

Nivelul de energie recuperat pentru combustie cu gaze

Exemplu:

-

-

-

3

-

-

-

3

Necesar de energie de incalzire (Gaze naturale)

3

Economisire

„Curbe de incalzire“ pentru sisteme de incalzire cu calorifere

Pompa de condens

Page 10: Hoval ThermoCondensor AF (450-3200) Unitate de recuperare ... · Cazane din otel, recuperatoare de calduraCazane din otel, recuperatoare de caldura Dispozitiv de neutralizare pentru

Hoval ThermoCondensor AF (450-3200)

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012Cazane din otel, recuperatoare de caldura

Exemplul B

-

-

Exemplul A

-

Exemplul C

-

Evacuarea condensului

Page 11: Hoval ThermoCondensor AF (450-3200) Unitate de recuperare ... · Cazane din otel, recuperatoare de calduraCazane din otel, recuperatoare de caldura Dispozitiv de neutralizare pentru

Hoval ThermoCondensor AF (450-3200)

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Cazane din otel, recuperatoare de caldura

Page 12: Hoval ThermoCondensor AF (450-3200) Unitate de recuperare ... · Cazane din otel, recuperatoare de calduraCazane din otel, recuperatoare de caldura Dispozitiv de neutralizare pentru

Hoval ThermoCondensor AF (450-3200)

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012Cazane din otel, recuperatoare de caldura

Plan hidraulic BBGT010

Plan hidraulic BBGT020

B1VF3

MK3

YK3

B1VF3

MK3

YK3

B1VF2

MK2

YK2

B1VF2

MK2

YK2

B1VF1

MK1

YK1

RS-T

AF

TopTronic T

RS-T

1

RS-T

TopTronic T

RS-T

1

B1VF4

MK4

YK4

B1VF4

MK4

YK4

KF

BRU

Thermo -

Condensor

TCAF

Dies ist einunerlaubter Weg!Gehen Sie einenSchritt zurück oderlöschen Sie diesesShape!Sie haben dieMöglichkeit einneues Shape zunehmen!!!hovhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovavalhovalhovalhova

Uno-3,Mega-3

Dies ist einunerlaubterWeg!Gehen Sieeinen Schrittzurück oderlöschen Siedieses Shape!Sie haben dieMöglichkeit einneues Shapezu nehmen!!!hovhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalh

SF

SLP

HTNT NT

VF3

MK3

YK3

B1VF2

MK2

YK2

B1VF1

MK1

YK1

B1VF2

MK2

YK2

VF3

MK3

YK3

Dies ist einunerlaubterWeg!Gehen Sieeinen Schrittzurück oderlöschen Siedieses Shape!Sie haben dieMöglichkeit einneues Shapezu nehmen!!!hovhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalh

SF

SLP

KF

RLF

Thermo -

Condensor

TCAF

Dies ist einunerlaubter Weg!Gehen Sie einenSchritt zurück oderlöschen Sie diesesShape!Sie haben dieMöglichkeit einneues Shape zunehmen!!!hovhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovavalhovalhovalhova

Uno-3,Mega-3,Max-3,Giga-3

M16

KKPPPZUP

RS-T

AF

TopTronic T

RS-T

1

RS-T

TopTronic T

RS-T

1

B1VF4

MK4

YK4

VF4

MK4

YK4

HT

Indicatii importante :

-

Page 13: Hoval ThermoCondensor AF (450-3200) Unitate de recuperare ... · Cazane din otel, recuperatoare de calduraCazane din otel, recuperatoare de caldura Dispozitiv de neutralizare pentru

Hoval ThermoCondensor AF (450-3200)

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Cazane din otel, recuperatoare de caldura

Indicatii importante :

-

-

-

Plan hidraulic BBGT040

HTNT NT

VF3

MK3

YK3

B1VF2

MK2

YK2

B1VF1

MK1

YK1

B1VF2

MK2

YK2

VF3

MK3

YK3

Dies ist einunerlaubterWeg!Gehen Sieeinen Schrittzurück oderlöschen Siedieses Shape!Sie haben dieMöglichkeit einneues Shapezu nehmen!!!hovhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalh

SF

SLP

RS-T

AF

TopTronic T

1

RS-T

TopTronic T

RS-T

1

KFThermo -

Condensor

TCAF

Dies ist einunerlaubter Weg!Gehen Sie einenSchritt zurück oderlöschen Sie diesesShape!Sie haben dieMöglichkeit einneues Shape zunehmen!!!hovhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovalhovavalhovalhovalhova

RLF

Uno-3,Mega-3,Max-3,Giga-3

M16

YKR

KKPPPZUP

Page 14: Hoval ThermoCondensor AF (450-3200) Unitate de recuperare ... · Cazane din otel, recuperatoare de calduraCazane din otel, recuperatoare de caldura Dispozitiv de neutralizare pentru