H¬nh ¢nh S i G²n X°a

 • View
  224

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of H¬nh ¢nh S i G²n X°a

 • 8/12/2019 Hnh nh Si Gn Xa

  1/66

  Bnh Si Gn Xa

  Gc Hai B Trng Hin Vng (V ThSu)1968

  http://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/1968-goc-HienVuong.jpg
 • 8/12/2019 Hnh nh Si Gn Xa

  2/66

  Bng qung co xut hin khp ni 1971

  http://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/1971-Vietnam-Advertising-billboard.jpg
 • 8/12/2019 Hnh nh Si Gn Xa

  3/66

  Nsinh SG

  http://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/Ao-dai-SG-xua.jpg
 • 8/12/2019 Hnh nh Si Gn Xa

  4/66

  o do trng xut hin khp mi no ng SG

  http://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/aodai.jpg
 • 8/12/2019 Hnh nh Si Gn Xa

  5/66

  Mt bi gixe cht kn chti khu vc trung tm thnh ph

  http://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/bai-giu-xe.jpg
 • 8/12/2019 Hnh nh Si Gn Xa

  6/66

  Bn cm tra cnh dy kiosque trn i LNguyn Hu1966

  http://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/ban-com-trua.jpg
 • 8/12/2019 Hnh nh Si Gn Xa

  7/66

  Mn n chi thnh hnh ca dn SG txa n nay: B ba

  http://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/bo-bia-SGxua.jpg
 • 8/12/2019 Hnh nh Si Gn Xa

  8/66

  Bng binh chBn Thnh

  http://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/bungbinh-choBT.jpg
 • 8/12/2019 Hnh nh Si Gn Xa

  9/66

  Cy xng gc Phan Thanh GinL Vn Duyt1968

  http://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/cay-xang-1968.jpg
 • 8/12/2019 Hnh nh Si Gn Xa

  10/66

  ChC trn i lHm Nghi

  http://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/Cho-Cu-ham-nghi.jpg
 • 8/12/2019 Hnh nh Si Gn Xa

  11/66

  ChBn Thnh

  http://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/choBT.jpg
 • 8/12/2019 Hnh nh Si Gn Xa

  12/66

  ChLn 1965gc ng KhnhPh ng Thin Vng

  http://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/Cholon-1965-.jpg
 • 8/12/2019 Hnh nh Si Gn Xa

  13/66

  City HallTa Chnh 1968

  http://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/City-Hall.jpg
 • 8/12/2019 Hnh nh Si Gn Xa

  14/66

  Cnh st giao thng

  http://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/CSGT.jpg
 • 8/12/2019 Hnh nh Si Gn Xa

  15/66

  Xe lam chy ln ChLn

  http://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/downtown-street-corner.jpg
 • 8/12/2019 Hnh nh Si Gn Xa

  16/66

  ng inh Tin Hong, bn tri l H Canh Nng, bn phi l i Truyn Hnh

  http://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/DuongDTH.jpg
 • 8/12/2019 Hnh nh Si Gn Xa

  17/66

  ng Phan Chu Trinh, pha bn tri chBn Thnh

  http://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/DuongSg.jpg
 • 8/12/2019 Hnh nh Si Gn Xa

  18/66

  ng TDo

  http://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/duongTuDo.jpg
 • 8/12/2019 Hnh nh Si Gn Xa

  19/66

  Cc em b SG tht hn nhin v dthng trong cuc sng tm b, vt vgia cuc chin

  http://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/em-be-SG.jpg
 • 8/12/2019 Hnh nh Si Gn Xa

  20/66

  Gc ng L LiPhan Bi Chu (bn hng ChBn Thnh)1964

  http://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/gocduong.jpg
 • 8/12/2019 Hnh nh Si Gn Xa

  21/66

  Gc ng TDoThi Lp Thnh (nay l ng Khing Du) 1974

  http://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/gocduong-SG.jpg
 • 8/12/2019 Hnh nh Si Gn Xa

  22/66

  Hi trng din hng, trsThng NghVin

  http://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/hoi-truong-dien-hong.jpg
 • 8/12/2019 Hnh nh Si Gn Xa

  23/66

  Knh Nhiu Lctrn cu Cng L nhn vpha cu Trng Minh Ging, to nh cao l H Vn Hnh

  http://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/kenh-Nhieu_loc.jpg
 • 8/12/2019 Hnh nh Si Gn Xa

  24/66

  Kin trc bn hng chBnh Ty

  http://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/kien-truc-ben-hong-cho-Binh-tay.jpg
 • 8/12/2019 Hnh nh Si Gn Xa

  25/66

  Gc ng L LiNguyn Hu

  http://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/le-loi-nguyen-hue.jpg
 • 8/12/2019 Hnh nh Si Gn Xa

  26/66

  Ma Si Gn ng TDo

  http://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/MuaSg.jpghttp://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/Nga_tu_THD.jpg
 • 8/12/2019 Hnh nh Si Gn Xa

  27/66

  Ng t Trn Hng oPht Dim, nay l Trn nh Xu

  http://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/Nga_tu_THD.jpghttp://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/Nga-tu-Hong-Thap-Tu.jpg
 • 8/12/2019 Hnh nh Si Gn Xa

  28/66

  Ng t Hng Thp TPasteur1966 -72

  http://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/Nga-tu-Hong-Thap-Tu.jpghttp://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/SaigonCyclos.jpg
 • 8/12/2019 Hnh nh Si Gn Xa

  29/66

  Xe xch l c mt khp ni

  http://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/SaigonCyclos.jpghttp://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/Saigon-Black-Market-area.jpg
 • 8/12/2019 Hnh nh Si Gn Xa

  30/66

  Chtri

  http://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/Saigon-Black-Market-area.jpghttp://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/Saigon-1966-4.jpg
 • 8/12/2019 Hnh nh Si Gn Xa

  31/66

  Saigon 1966

  http://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/Saigon-1966-4.jpghttp://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/Saigon-View-from-Metropole-Hote.jpg
 • 8/12/2019 Hnh nh Si Gn Xa

  32/66

  Quang cnh SG nhn tkhch sn Metropole

  http://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/Saigon-View-from-Metropole-Hote.jpghttp://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/Saigon-street-67-68.jpg
 • 8/12/2019 Hnh nh Si Gn Xa

  33/66

  p Casino Dakao, inh Tin Hong 67-68

  http://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/Saigon-street-67-68.jpghttp://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/Saigon-Naval-port-ca-1965.jpg
 • 8/12/2019 Hnh nh Si Gn Xa

  34/66

  Cng SG 1965

  http://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/Saigon-Naval-port-ca-1965.jpghttp://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/saigon-da-len-den.jpg
 • 8/12/2019 Hnh nh Si Gn Xa

  35/66

  Saigon ln n

  http://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/saigon-da-len-den.jpghttp://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/Saigon-1973-On-the-way-to-Tan-Son-Nhat-Airport.jpg
 • 8/12/2019 Hnh nh Si Gn Xa

  36/66

  ng ln sn bay Tn Sn Nht

  http://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/Saigon-1973-On-the-way-to-Tan-Son-Nhat-Airport.jpghttp://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/Saigon-1972-Hai-Ba-Trung-Street-Tennessee-Bar.jpg
 • 8/12/2019 Hnh nh Si Gn Xa

  37/66

  Qun bar kh ni thi SG xa: Nu c, nm trn ng Hai B Trng

  http://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/Saigon-1972-Hai-Ba-Trung-Street-Tennessee-Bar.jpghttp://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/saigon-1971.jpg
 • 8/12/2019 Hnh nh Si Gn Xa

  38/66

  ng TDo 1972

  http://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/saigon-1971.jpghttp://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/Saigon-1969-1.jpg
 • 8/12/2019 Hnh nh Si Gn Xa

  39/66

  Khu vc bng binh gn Thng x Tax

  http://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/Saigon-1969-1.jpghttp://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/Saigon-1969-baidauxe.jpg
 • 8/12/2019 Hnh nh Si Gn Xa

  40/66

  Bi u xe pha sau Quc Hi 1969

  http://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/Saigon-1969-baidauxe.jpghttp://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/Saigon-1969.jpg
 • 8/12/2019 Hnh nh Si Gn Xa

  41/66

  Cng trng Lam Sn

  http://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/Saigon-1969.jpghttp://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/Saigon-1968-goc-HBT.jpg
 • 8/12/2019 Hnh nh Si Gn Xa

  42/66

  Gc ng Hai B Trng -Trn Quc Ton 1968

  http://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/Saigon-1968-goc-HBT.jpghttp://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/Saigon-1968-DuongNguyenThiep.jpg
 • 8/12/2019 Hnh nh Si Gn Xa

  43/66

  Saigon 1968ng Nguyn Thip

  http://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/Saigon-1968-DuongNguyenThiep.jpghttp://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/Saigon-1967-duong-Nguyen-Van-Thinh.jpg
 • 8/12/2019 Hnh nh Si Gn Xa

  44/66

  ng Nguyn Vn Thinh 1967, nay l Mc ThBi

  http://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/Saigon-1967-duong-Nguyen-Van-Thinh.jpghttp://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/Saigon-1964-Tan-Son-Nhut-taxi.jpg
 • 8/12/2019 Hnh nh Si Gn Xa

  45/66

  Xe lam SG xa

  http://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/Saigon-1964-Tan-Son-Nhut-taxi.jpghttp://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/Saigon-1964-Rex-Movie-Theatre.jpg
 • 8/12/2019 Hnh nh Si Gn Xa

  46/66

  Rp chiu phim Rex

  http://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/Saigon-1964-Rex-Movie-Theatre.jpghttp://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/Saigon-68-69.-Nguyen-Hue-Blvd-International-House.jpg
 • 8/12/2019 Hnh nh Si Gn Xa

  47/66

  Ta nh Quc T, ng Nguyn Hu1969

  http://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/Saigon-68-69.-Nguyen-Hue-Blvd-International-House.jpghttp://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/Saigon-68-69.-Hai-Ba-Trung.jpg
 • 8/12/2019 Hnh nh Si Gn Xa

  48/66

  ng Hai B Trng 68-69

  http://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/Saigon-68-69.-Hai-Ba-Trung.jpghttp://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/rap-hat-Hung-Dao.jpg
 • 8/12/2019 Hnh nh Si Gn Xa

  49/66

  Rp ht Hng o, chuyn din ci lng

  http://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/rap-hat-Hung-Dao.jpghttp://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/Parliament-Hall-Saigon-Vietnam-1969.jpg
 • 8/12/2019 Hnh nh Si Gn Xa

  50/66

  SG vm

  http://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/Parliament-Hall-Saigon-Vietnam-1969.jpghttp://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/nhahang-Maxim.jpg
 • 8/12/2019 Hnh nh Si Gn Xa

  51/66

  Nh hng ni ting Maxim, ng TDo

  http://trangxanh.com/wp-content/uploads/2013/08/nhahang-Maxi