of 32 /32
// 6 HENT bygger Domus Medica for Statsbygg // 10 Reisebrev fra Noh Bo, Thailand // 16 HMS og miljø i HENT 2010 // 22 Status Aker Solutions Stavanger /// Nytt fra HENT AS / april - juni 2011 /// - solid, attraktiv og nyskapende

HENT Magasinet nr. 1, 2011

Embed Size (px)

DESCRIPTION

HENT Magasinet

Text of HENT Magasinet nr. 1, 2011

Page 1: HENT Magasinet nr. 1, 2011

// 6

HENT bygger Domus Medica for Statsbygg// 10

Reisebrev fra Noh Bo, Thailand// 16

HMS og miljø i HENT 2010// 22

Status Aker Solutions Stavanger

/// Nytt fra HENT AS / april - juni 2011 /// - solid, attraktiv og nyskapende

Page 2: HENT Magasinet nr. 1, 2011

Ole Asbjørn Grannes, anleggsleder - Oslo

Claes Suphammer, avdelingsleder PRL - Oslo

Arnt Skogan, kalkulasjon/innkjøp - Trondheim

Thorbjørn Bratteberg, kalkulasjon/innkjøp - Trondheim

Kenneth Dahle, fagansvarlig kvalitetssystem - Trondheim

Rune Hammervik, tømrer - Trondheim

Willy Skogen, tømrer - Trondheim Are Sundet, tømrer - Trondheim

Thorbjørn Paulsen, teamleder kalkulasjon/innkjøp - Trondheim

Far Jarek Walczak og sønn Leon Walczak, tømrere - Trondheim

Folk i HENT

2

Page 3: HENT Magasinet nr. 1, 2011

HENT MagasinetÅrgang 5 / Nr.1 - 2011

Ansvarlig utgiver:HENT ASRedaktør:Geir LesethProduksjon:HENT ASJournalister:Geir LesethØyvind KvarmeMaiken JohansenTerje Hugubakken Endre PersenKåre MyranJan K. JahrenNils Petter DahleTrond OrmstadOle Asbjørn GrannesGrafisk utforming:Maiken JohansenTrykk:Fagtrykk

Forsidebilde:HINNA Park AS

Noe som skal bygges? Ta kontakt med markedsdirektør Knut AlstadTlf: 72901707 / 97169169E-post: [email protected]

Jobbe for oss?Ta kontakt med personalsjef Terje HugubakkenTlf: 72901741 / 97137153 E-post: [email protected]

Samarbeid med oss?Ta kontakt med avdelingssjefkalkulasjon og innkjøp Bjørnar LundTlf: 72901759 / 91337032E-post: [email protected]

Visste du at...Status Aker Solutions StavangerVoll ArkitekterDomus Medica Protan TakMarkeds- og utviklingsavdelingenRiddersand skoleReisebrev fra Noh Bo - Thailand Erling Freitag Miljøhuset GK

Høy trivsel i HENT HMS og Miljø i HENT i 20108 i HENTIngen Som OssWeberAcustoHENT-skolenKirkens BymisjonNorheim NaturstenPortrettet - John-Ivar Myhre

469

10111215161920

21222324252627283032

Første kvartal av 2011 er tilbakelagt, og har vist oss at den oljestyrte norske økonomien er solid til tross for, og delvis som følge, av turbulens i markedene utenfor Norge. Investeringsviljen er tilbake, og vi ser oppsvinget dette har medført i den mest investeringsintensive landbaserte næringen – byggenæringen. HENT har kalkulert anbud for om lag 2 milliarder inneværende år, og vunnet nye kontrakter til en verdi av 300 millioner siden nyttår.

Å kunne planlegge for fremtiden kan vanskelig kalles en eksakt vitenskap. Det er det viktig å ha fokus på det en selv kan påvirke og planlegge ut fra de parametere en kjenner. Dette er vi gode på i HENT. Vi satte oss mål i 2004 om at vi skal bli bransjeledende på HMS. Konklusjonen fra årsmøtet i HENT sitt arbeidsmiljøutvalg som ble avholdt i mars i år konkluderte med at: det er HENT. Dette ut fra måleparameter som personskader og sykefravær på egne ansatte, samt arbeidskontrakter for utenlandsk arbeidskraft på våre prosjekt. HENT fremmer verdiene solid, attraktiv og nyskapende; for kunder, leverandører og egne ansatte. Vi satte mål for oss ved utgangen av fjoråret å ha 60 nye medarbeidere i løpet 2011. Dette for å kunne ivareta den økte ordreinngangen og en rekordhøy ordrereserve. Når vi ved utgangen av første kvartal i år kan se at vi alt har fylt 40 av de utlyste stillingene står det klart for meg at vi også oppfyller vår egen visjon.

For å bedre samle kunnskap og erfaringer og videre kunne implementere dette ut i prosjektene har HENT opprettet Teknisk avdeling. Denne omfatter arbeider knyttet til blant annet HENT sin satsing på Building Information Modelling (BIM), nye miljøsertifiseringsordninger som eksempelvis Breeam og mer tradisjonell prosjekteringsledelse. HENT er dyktig på disse områdene, og jeg gleder meg til å se resultatene som vil komme gjennom Teknisk avdeling.

I dette nummeret av HENT Magasinet får du blant annet en rapport fra det pågående kontorprosjektet for Aker Solutions i Stavanger og du kan lese mer om resultatene fra den nylig gjennomførte trivselsundersøkelsen i HENT. Resultatene viser positiv utvikling innenfor de fleste områder det måles på. Selv om resultatene er gode og vi har hatt godt arbeidsmiljø, så har vi fortsatt forbedringsområder. Vi ser blant annet at vi fortsatt har noe å hente på å bli bedre til å planlegge, involvere og delegere. Dette skal vi ta tak i, og forbedre i tiden som kommer.

Jeg ønsker dere god lesning og en riktig god påske!

Jan K. JahrenAdministrerende direktør i HENT

Målrettet

Claes Suphammer, avdelingsleder PRL - Oslo

Arnt Skogan, kalkulasjon/innkjøp - Trondheim

Are Sundet, tømrer - Trondheim

HENT ASVestre Rosten 797075 TillerTlf: 72901700Fax: 72901701E-post: [email protected]

Innhold

3

Page 4: HENT Magasinet nr. 1, 2011

... HENT etter utført revisjon fra Statoil, og fikk beste karakter.

... HENT har fått i oppdrag å bygge Borgund vgs byggetrinn 4 i Ålesund? Skolen har vært under trinnvis utbygging siden 2005. Oppstart byggetrinn 4 er i mai 2011. Byggetrinn 4 skal inneholde restaurant og matfagundervisning på 2 100 m² for området Nordre Sunnmøre.

... kontrakten ved prosjekt Norsk maritimt kompetansesenter i Ålesund er utvidet fra fra 12 000 m² til 23 000 m² ?

...vi har ansatt 40 nye medarbeidere i administrasjon siden oktober, og jobber fortsatt med rekruttering av 20 til?

... HENT skal bygge ny Kiwi-butikk for NorgesGruppen på Ranheim i Trondheim?

... kvalitetsavdelingen har fått 8 nye ansikter i løpet av 2010?

... Claes Suphammer er ansatt som ny leder for prosjekteringslederavdelingen?

... HENT sine etiske retningslinjer er tilgjengelig på web og infobank?

... KS- og HMS-avdelingen prøver ut nye samarbeidsmodeller for å bedre tjenesten på prosjekt?

visste du at...

4

Page 5: HENT Magasinet nr. 1, 2011

... Ålesund Sykehus ble overlevert byggherre 23. mars?

... kontrakten ved prosjekt Norsk maritimt kompetansesenter i Ålesund er utvidet fra fra 12 000 m² til 23 000 m² ?

... Bjørn Jørstad er ansvarlig for

mannskapsstyring og lærlingeordning i HENT

fra 2011?

... avdeling kalkulasjon og innkjøp i Trondheim har kalkulert 30 jobber hittil i år, til en samlet potensiell ordreverdi på om lag 2 milliarder?

... avdeling kalkulasjon og innkjøp i Trondheim har nå blitt 33 medarbeidere?

... HENT har opprettet Teknisk avdeling? Avdelingen tar for seg blant annet prosjekteringsledelse og utvikling av BIM i prosjektene ?

... avdeling marked og utvikling har ansatt Nils Petter Hjulstad som etableringssjef Stavanger og Bergen?

... det er nå 100 mann som er knyttet til HENT sitt kontor i Oslo?

5

Page 6: HENT Magasinet nr. 1, 2011

Status Aker Solutions Stavanger

I Jåttåvågen i Stavanger pågår det store byggearbeider. Det 65.000 m² store kontorbygget HENT har under oppføring er en viktig brikke i HENT sin satsing med etablering i Stavanger. HENT Magasinet har gått inn i prosjektet for å få en oppdatert tilstandsrapport fra et av Norges største byggeprosjekt – Aker Solutions kontorbygg (AKSO) på Hinna Park.

Siden begynnelsen av 1970-tallet har Jåttåvågen vært preget av høyt aktivitetsnivå. I begynnelsen av perioden var det offshore-virksomhet som preget området. Det ble i løpet av en tyveårsperiode bygget 17 betongplattformer i vågen. På det meste var nesten 3000 arbeidere sysselsatt med glidestøping i Jåttåvågen. ”Det skjeve tårnet” er fremdeles et godt synlig merke etter den aktive offshore-perioden. Fra år 2000 har industrivirksomheten blitt trappet ned, og området preges nå av

flotte bolig- og næringsbygg på området som i dag heter Hinna Park. I tillegg ligger Stavanger sin storstue, Viking Stadion, hvor Viking fotballklubb spiller sine hjemmekamper sentralt plassert og er nærmeste nabo til Aker Solutions kontorbygg som nå er under oppføring.

HENT sin oppdragsgiver er Jåttåvågen AS. Selskapet eies av Aker Solutions AS og AB Invest AS. Sistnevnte selskap eies av Arthur og Anders Buchardt, som HENT har gjort flere prosjekter med tidligere.

At dette er et omfattende prosjekt får en raskt blikk for når en tar en tur rundt på byggeplassen. Bygg A, det største av de to som utgjør prosjektet, er på 54.000 m². Hele bygget er fundamentert med peler til fjell. Bygget har to underetasjer med parkeringskjeller.

Det har blitt en omfattende pelejobb - kan prosjektleder Thomas Grøttvik fortelle. 2,5 kilometer med stålkjernepeling har blitt

Tekst: Maiken Johansen Illustrasjon/foto: Voll Arkitekter, HINNA Park

6

Page 7: HENT Magasinet nr. 1, 2011

Status Aker Solutions Stavanger

foretatt. Dette er om lag 3 ganger mer enn vi hadde forutsatt i vår opprinnelige gjennomføringsplan. Til tross for dette er vi på plan i henhold til den forutsatte fremdriften for prosjektet. Alt det vesentlige av betongarbeider avsluttes til påske. Bygg B (se tegning neste side)lukkes også til påske. På bygg A er prefab- leveransen godt i gang, også disse ligger på plan. Prefab-leveransen på bygg A skal ferdigstilles i september i år, og bygget skal være lukket til jul. Det går meget bra og samarbeidet på byggeplassen er fungerer godt på tvers av alle fag, forteller Grøttvik videre.

Å bygge under grunnvannstand kan være utfordrende, og også ved dette prosjektet har det vært nødvendig med pumping. Nederste del av bygget ligger 5 meter under grunnvannstand, men dette har ikke medført større problemer enn at vi har kunnet løse det med pumping. Vi hadde sett for oss en større spuntejobb i forprosjektfasen. Ved prøvegraving viste det seg at massene var tettere enn først antatt, forteller Grøttvik.

Prosjektering Med bakgrunn i samarbeidet HENT hadde ved det første prosjektet av de to kontorprosjektene for Aker Solutions AS, K2 på Fornebu, blir prosjektet i Jåttåvågen tegnet av Voll Arkitekter AS. Andre firma i rådgivergruppen er Rambøll Norge AS, Myklebust AS , Norconsult AS og Multiconsult AS. HENT er blant de ledende i Norge på bruk av Building Information Modeling (BIM) i prosjektering - Trimmet digital Bygging - og BIM i produksjon -Trimmet Bygging. Prosjekteringsgruppa har aktivt brukt BIM i prosjektet både til tegningsproduksjon og tverrfaglig koordinering. En ting HENT lærte tidlig av sin BIM og åpenBIM rådgiver, Lars Chr Christensen fra multiBIM, var hvor viktig det er å se på BIM som en integrert del av prosjekteringsarbeidet og ikke være for ambisiøs de første gangene.

Vi har en tett møteplan med ukentlige møter i prosjekteringsgruppa fordi fremdriften er trimmet, forteller Grøttvik. Den digitale byggeplassen har også vært viktig for

7

Page 8: HENT Magasinet nr. 1, 2011

oss. Dette med bakgrunn i at vi unngår mange av de potensielle feilene i prosjekteringsgrunnlaget, og med det også på byggeplassen. Å gjennomføre et prosjekt med åpen-BIM, slik vi gjør på dette prosjektet, betyr at man bygger bygget på skjermen før man gjør det på byggeplassen. Vi regner med å kunne luke ut minst 80% av de åpenbare prosjekteringsfeil/kollisjoner som tidligere har vært løst på byggeplass som følge av dette. Det betyr også at vi i langt større grad enn tidligere kan kontrollere prosjekteringsfremdrift på alle fag. I tillegg er det et godt hjelpemiddel til visualisering av bygget, og dette benyttes på basmøter og byggherremøter. En feil på PCen er billig å rette opp, mens en feil på byggeplass ofte koster betydelig både i ”plunder og hef”, fremdrift og penger, fremholder Grøttvik.

ByggeteknikkDen omfattende betongjobben ved prosjektet styres av HENT sine egne medarbeidere men gjennomføres ved hjelp av mannskaper fra en innleid underentreprenør fra Portugal. Dyktighet og arbeidsvilje har preget gjennomføring av betongarbeidene som i all hovedsak avsluttes til påske. Totalt vil det benyttes 12.000 m3 betong ved prosjektet. Dette tilsvarer 2500 fulle betongbiler.

Bygningsmassen skal romme om lag 2600 arbeidsplasser. Hovedvolumet, Bygg A, består av 5 etasjer med høyeffektive kontorlokaler med hovedsakelig kontorlandskaper og tilhørende støttefunksjoner. Deler av bygg A er 8 etasjer høyt. Nivåene under første etasje består av Con form-elementer som leveres av Con-Form Trøndelag. De prefabrikkerte dekkene fra og med første etasje leveres av Spenncon.

De to kontorbyggene inneholder også støttefunksjoner som kantine, kurs- og konferansesenter, treningsavdeling og lokaler for drift og vedlikehold. Ut mot gaten Jåttavågen, vil det på grunnplan etableres arealer for ekstern merkantil næringsvirksomhet som frisør og kaffebar.

Fasadekledning er av granitt, Trespo-plater og Steni-plater. Fasade-elementene varierer fra 13-15 kvadratmeter. Alle fasadeelementer prefabrikkeres og blir digitalt konstruert og digitalt prøvemontert før de ankommer byggeplass. At aktiviteten på byggeplassen er høy underbygges av at det

produseres for millioner av kroner hver dag.

Den arkitektoniske utformingen gir rom for grøntareal og åpne gårdsrom som knytter de to byggene sammen, og understøtter den arkitektonisk og kvalitetsmessig høye profilen som Hinna Park preges av. Internkommunikasjon mellom byggene og den øvrige bebyggelsen ivaretas både visuelt og fysisk gjennom store åpninger i bygningskroppen og godt tilrettelagte gang- og sykkelveier til friområde, parken og øvrig bebyggelse og infrastruktur.

MiljøKontorbyggene møter dagens og morgendagens miljøkrav. Først og fremst er plasseringen viktig, nær det nye dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger. Det er også gode bussforbindelser til området. For de tilsammen 2600 arbeidsplassene i huset, er det lagt inn 583 parkeringsplasser, og 1000 sykkelparkeringsplasser. Det stilles strenge krav til byggets miljøtekniske kvaliteter. Kontorbyggene skal oppføres i energiklasse B – lavenergibygg, og det er leveranser av fjernvarme fra det lokale kraftselskapet som skal dekke energitilførselen.

Sikker arbeidsplassHelse, Miljø og Sikkerhet (HMS) har meget høy fokus i HENT. Denne fokusen gjelder også for all planlegging og gjennomføring også ved prosjektet i Jåttavågen. En sikker arbeidsplass, er en effektiv arbeidsplass- kan prosjektleder Grøttvik fortelle oss. Det skal være en selvfølge at vi ikke skal ha skader på personell og utstyr ved anlegget, men vi kan ikke ta det som en selvfølge. Det er ingenting som heter “hendelige uhell”. Alle involverte i prosjektet skal være med å ivareta egen og andres sikkerhet og trivsel. Dette oppnås kun gjennom systematisk jobbing og sterk fokus. Så langt i prosjektet har vi da heller ikke hatt noen skader med fravær. Dette gjelder på både interne arbeidere og for våre underentreprenører, sier Grøttvik videre.

HENT Magasinet takker for muligheten til å få innsyn i et meget spennende prosjekt og ønsker lykke til videre til alle involverte i prosjektet.

8

Page 9: HENT Magasinet nr. 1, 2011

Voll Arkitekter bygger stort sammen med HENTTekst: Maiken Johansen Illustrasjon/foto: Voll Arkitekter, Maiken Johansen

I særpregede lokaler på Nedre Elvehavn i Trondheim finner vi Voll Arkitekter AS. Et arkitektbyrå bestående av erfarne arkitekter og planleggere med bred kompetanse og unge medarbeidere med frisk tilnærming til alle typer arkitekturprosjektering.

Voll Arkitekter AS arbeider med alle former for byggeoppgaver, reguleringsplanlegging, eiendomsutvikling og infrastrukturanlegg. Oppdragsgivere er både offentlige og private fra hele landet, og HENT AS er en av disse.

119 000 m²

Voll Arkitekter startet opp i 1972 og har jobbet sammen med HENT i mange år. Et godt samarbeid har ført til oppstart av flere av Norges største prosjekter. I løpet av 2012 vil 3 prosjekter på en samlet størrelse på 119 000 m² bli ferdigstilt av Voll Arkitekter og HENT. Ny postterminal i Ålesund på 8000 m² , Aker Solutions Stavanger på 65 000 m² og Aker Solutions Fornebu K2 på 46 000 m² . Rolf N. Sterud, prosjektansvarlig arkitekt ved sistnevnte prosjekt, mener samarbeidet med HENT fungerer veldig bra. - Et nært samarbeid mellom byggherre, HENT og oss gjøre at vi raskt finner løsninger på utfordringer som oppstår, sier Sterud.

Veien videreMed ny profil i 2011 og stort pågangsmot, satser Voll Arkitekter gjerne på enda flere utfordringer sammen med HENT i årene som kommer. – HENT inviterte oss til å begynne og arbeide med BIM ved Aker Solutions prosjektene. Vi så utfordringer med å begynne med et nytt dataverktøy på så store prosjekter som Aker Solutions Fornebu K2 og Aker Solutions Stavanger, men vi ser nå helt klart store fordeler ved bruk av BIM, avslutter Sterud.

Særpregete kontorlokaler på Nedre Elvehavn i Trondheim

Aker Solutions Stavanger

Aker Solutions Fornebu K2

Ny postterminal i Ålesund

9

Page 10: HENT Magasinet nr. 1, 2011

Trimmet byggingHENT skal gjennomføre prosjektet etter trimmet bygging prinsippene (TB), og Statsbygg tok med seg hele prosjekteringsgruppen, samt tre fra HENT og tre fra HENT sine tekniske UE’er til Stuttgart for å lære av Porsche Consulting hvordan de har implementert filosofien på hvordan effektivisere produksjonsprinsipper ved en produksjonslinje videre til andre bransjer som bygg, verft, flyindustri osv. Dette er enkle prinsipper som fokuserer på hvordan man eliminerer unødig arbeid og konsentrerer seg om verdiskapning. Dette fordrer godt gjennomtenkt oppdeling av kontrollområder, god intern logistikk og tilnærmet lik arbeidstid pr. fag pr. kontrollområde slik at man holder en jevn “takt” gjennom bygget.

HENT holder fortsatt på med råbygg, hvor fordelene med trimmet bygging ikke kommer helt til sin rett siden den er relativt enfaglig. HENT vil introdusere trimmet bygging i prosjektet i forbindelse med ombyggingsarbeidene i eksisterende bygg. Trimmet bygging på Domus Medica starter for fullt når vi har tett bygg og starter med innredning. Likevel er det en trimmet bygging tilnærming på tett bygg arbeidene der fasadene er oppstykket for å få enfaglighet i de forskjellige kontrollområdene og ved dette minimere utfordringene med å “tråkke oppå hverandre” og skape en lite rasjonell drift.

Status så langt Prosjektet har hatt utfordringer i forbindelse med omlegging av ledninger som gikk på kryss og tvers over tomta, samt at vi måtte legge om adkomstveier og skaffe deponitomt til forurensede masser. Etter at sprengning var utført og betongarbeidene startet viste det seg at vi fikk ekstraarbeider med fundamenter direkte på fjell fordi fjellet gikk opp og ned i store slipper. Nå begynner råbygget å nærme seg ferdig og vi har første milepel “Råbygg ferdigstilt” tirsdag 3. mai.

Stillaser for “tett bygg arbeider” er satt opp og arbeidet med gesims og fasader starter denne uken, neste milepel som gjelder tett bygg er i slutten av august.

Utfordringer videre før overleveringTrimmet bygging kan gi en litt for blottlagt framdriftsplan og dersom det skulle oppstå behov for omprosjektering vil det kunne bli utfordrende å omrokere mannskap fra et område til et annet. Det samme gjelder dersom en UE har feilkalkulert tiden

Tekst og foto: Trond Ormstad og Ole Asbjørn Grannes

DOMUS MEDICA

de trenger i et kontrollområde og ikke klarer å forsere inn dette ved å øke bemanningen. Tidlige forsøk med TB vil kunne gi svar på hvordan slike utfordringer skal håndteres.

Byggherren har påtatt seg rollen som “service provider” for å bistå i en mest mulig smidig og pro-aktiv prosess på Domus Medica. De har en handlekraftig bemanning på prosjektet og er godt synlig i alle prosesser på byggeplassen. Vi har et svært godt samarbeide til tross for våre forskjellige roller. Byggherren har for øvrig etter kurset hos Porsche Consulting gode forutsetninger for å forstå prinsippene og utfordringene med TB og synes arbeidsmetodikken er meget spennende. Domus Medica er for øvrig første statsbyggprosjekt der disse prinsippene benyttes og vil forhåpentligvis danne grunnlaget for hvordan statsbygg ønsker å gjennomføre alle sine prosjekter i fremtiden.

Overleveringen vil være 07.01.2013 etter 6 måneder prøvedrift.

Ikke langt fra Ullevål Stadion i Oslo bygger HENT nye lokaler for Statsbygg.

• Nybygg for tannlegestudenter: 2 Bygg, totalt ca. 12 000 m2 (inkl. 700 m2 rehab i eks. bygg):

• Lab-Bygget består av: Laboratorier, kontorer, undervisningsrom og parkeringskjeller.

• Rotunden består av: Dyrestall, fellesarealer og auditorium.• HENT gjør betongarbeidene i egenregi, mens resterende

arbeider utføres av underentreprenører.

// Fakta

10

Page 11: HENT Magasinet nr. 1, 2011

Protan er en totalleverandør av tak og membransystemer for nybygg og rehabilitering. Våre løsninger selges i Norden og i mer enn 20 andre europeiskeland. Tradisjonelt er Protan takbelegg blitt brukt på flate tak der kravet til styrke og tetthet er spesielt stort, men benyttes nå stadig oftere på skrå og buede tak.

Protan takbelegg er like velegnet til nybygg som til rehabilitering, og kan monteres på alle typer underlag. Protans membraner anvendes på mange ulike områder som terrasser med og uten overdekning, våtrom, torvtak, parkeringsdekker og tunneller.

I forhold til andre tekkematerialer veier det mindre, slik at vekten på taket ikke økes vesentlig. Protan takbelegg kan legges løst oppå den gamle tekkingen, og festes enten med ballast, med mekanisk forankring eller etter vakuum-prinsippet. Protan vakuumtak er spesielt fordelaktig der det er behov for uttørking av det gamle tettesjiktet eller når støy i byggeperioden må unngås.

Protan tilbyr attraktive og fremtidsrettede løsninger som samtidig er kostnadseffektive, vi er ledende på fag-området tak. Kjernevirksomheten til Protan i Norge er PVC takbelegg og membraner, og mye av dette er prosjektering og installasjon på flate tak. Vi har de siste årene drevet intensiv utvikling og er derfor unike på en rekke områder.

Økt fokus på god planlegging og valg av kostnadsoptimale løsninger har ført til at vi har utviklet et AutoCad basert prosjekteringsverktøy i samarbeid med våre kunder. Det gjør det digitale planleggings- og designarbeidet enkelt og profesjonellt, samt sikrer presis kalkulering og en god installeringsplan. Nylig lanserte vi dette verktøyet med en innebygget modul for beregning av isolasjon. Eiendomsbesittere over det ganske land har nå fått øynene opp for at etterisolering er god økonomi. I kombinasjon med nytt takdekke maksimerer man energieffektiviteten, og da kan sparte energikostnader finansiere ditt nye tak!

Protan ASPostboks 420 Brakerøya - 3002 Drammen

Telefon 32 22 16 00 - 32 22 17 00www.protan.no

11

Page 12: HENT Magasinet nr. 1, 2011

Markeds- og utviklingsavdelingen-Fra ide til ferdig bygg

Konsept- og utviklingsprosjekter utgjør en stor del av HENT sin omsetning. Både offentlige og private aktører ønsker i stadig større grad og benytte den kunnskap og erfaring som ligger hos entreprenørene for å sikre større forutsigbarhet i prosjektgjennomføringen. Markeds- og utviklingsavdelingen deltar i konkurransene fra idé til ferdig bygg.

Konseptkonkurranser er noe av ansvarsområdet til Markeds- og Utviklingsavdelingen (MU). Merkevarebygging, markedsføring og markedsovervåking ligger også under ansvarsområdet til avdelingen. Markeds- og utviklingsavdelingen ledes av Markedsdirektør Knut Alstad. Med seg i avdelingen har han prosjektledere, utviklingsledere og en markedskoordinator. Avdelingens målsetning; å være byggebransjens beste markedsavdeling.

Konseptkonkurranser.De siste 6-7 årene har konseptkonkurranser blitt brukt i mange større offentlige konkurranser. Entreprenører blir vanligvis invitert til å sette sammen en fullstendig rådgivergruppe som sammen utarbeider et konsept basert på byggherres konkurransegrunnlag. Dette konkurransegrunnlaget består gjerne av en funksjonsbeskrivelse, som sier noe om hvilke funksjoner bygget skal inneholde, en overordnet fremdriftsplan og evalueringskriterier for konkurransen.

Evaluering av konseptkonkurranser gjøres gjerne på andre kriterier enn pris alene. En viktig del av evalueringen ligger på plan og design, og hvordan dette igjen oppfyller funksjonsbeskrivelsen. Arkitektens oppgave er viktig i så måte - bommer en på funksjonsbeskrivelsen kan en forkastes fra konkurransen. Da vil ikke pris eller andre evalueringskriterier komme i betraktning.

Tekst: Geir Leseth Foto/illustrasjon: Voll Arkitekter, Arkitektene Vis-a-Vis, Astrid Hals og Maiken Johansen

1 2

5 6

9 10

12

Page 13: HENT Magasinet nr. 1, 2011

Markeds- og utviklingsavdelingen-Fra ide til ferdig bygg

Gjennomføringsevne og kompetanse er ofte vesentlige evalueringskriterier ved denne konkurranseformen. Det er derfor viktig at den gruppa som settes sammen har teoretisk kunnskap og praktisk erfaring for å kunne gjennomføre nettopp den aktuelle typen prosjekt. Kravene til gruppen gjelder alle involverte; totalentreprenøren, arkitekter og rådgivere og underentreprenører. Denne gruppen settes gjerne sammen allerede ved prekvalifiseringen ved den aktuelle konkurransen. HENT har et stort nettverk i landets ledende fagmiljøer, og vi har vist oss meget dyktige til å sette sammen riktige grupper i prekvalifiseringer. HENT har god treffprosent i forbindelse med prekvalifisering til offentlige konkurranser. Med bakgrunn i dette og at HENT har vunnet mange konseptkonkurranser får vi stadig henvendelse fra nye rådgivergrupper som ønsker å samarbeide med HENT. Dette styrker ytterligere HENT sine muligheter til å lykkes i fremtiden.

Kravene til energiforbruk settes i konseptkonkurransene gjerne høyere enn gjeldende TEK-forskrift. HENT har opparbeidet seg solid erfaring og kunnskap om fremtidsrettede løsninger hva angår miljø og energi. Dette er ofte etterspurte kvaliteter hos byggherre. Det å foreta mindre tilleggsinvesteringer for å bedre energikvalitetene i et bygg kan gi store kostnadsbesparelser for brukerne på lengre sikt, og med det gi større merverdi for byggherre. HENT benytter egen kunnskap og bistand fra eksterne miljørådgivere i konseptkonkurranser

for å optimalisere kost/nytte-forholdet på energi- og miljøinvesteringer.

Å sette entreprenør og rådgivergruppe sammen fra konseptfase til detaljprosjektering og senere gjennomføringsfasen har mange fordeler. Det sikrer felles forståelse av prosjekteringsgrunnlaget og gir byggherre større økonomisk forutsigbarhet. Det gir også en bedre utnyttelse av tverrfaglige ressurser.

SamspillSamspill som entrepriseform er spesielt godt egnet i konseptkonkurranser. Det muliggjør i større grad involvering av alle som, på et eller annet nivå, kommer i kontakt med bygget. Entreprenør, rådgivere, byggherre, brukere og ikke minst drift og vedlikeholdspersonell. Samspill dreier seg om hvordan man på best mulig måte skal få folk til å jobbe godt sammen, og er en utbredt entrepriseform i både offentlig og privat sektor. Kontraktsformen trekker inn mye kompetanse tidlig i prosjektet og baserer seg på samarbeid og tillit. HENT har arbeidet aktivt med utvikling av sitt samspillkonsept, HENT Totalverdi, siden 2004. Mye av grunnlaget for konseptet, slik det fremstår i dag, er lagt i samarbeid med Trondheimsfirmaet Idea Consulting AS. Deres bidrag i prosessutviklingen har blant annet omfattet utvikling av elektroniske rapporteringsverktøy til bruk i samspillsprosesser og deltakelse som katalysator i prosjektene.

>>

3 4

7 8

11

1. Sandmoen Bussdepot2. Storøya Grendesenter3. Svolvær skole4. Hamar katedralskole5. Høvik skole6. Stokkan skole7. Forskningsbygget Radiumhospitalet

8. Aker Solutions Stavanger9. Ny terminal Ålesund10. Mariehaven Bo- og Behandlingssenter11. Aker Solutions Fornebu K2

13

Page 14: HENT Magasinet nr. 1, 2011

HENT Totalverdi er et praktisk rettet konsept for gjennomføring av samspillprosjekter. Det fokuserer på enkle mekanismer og bygger bruer mellom aktørene i et byggeprosjekt, alltid med fokus på et optimalt sluttresultat med tanke på økonomi, byggetid, kvalitet, HMS, energi og miljø og ikke minst trivsel og motivasjon for deltakeren i prosjektet. HENT har gjennomført mange samspillprosjekter og har god erfaring med å jobbe med byggherrer og brukere for å få til formålstjenlige løsninger innenfor realistiske økonomiske rammer. HENT har per i dag ferdigstilt i underkant av 200.000 m² i byggeprosjekt gjennom samspillprosesser, og har flere prosjekter under utvikling. Dette gjør oss til en av landets mest erfarne på denne typen prosesser og prosjekter. I dag gjennomføres de fleste konseptkonkurranser med samspill i større eller mindre grad.

ProfilbyggingI forbindelse med opprettelsen av HENT, fra Heimdal Entreprenør, var det nødvendig å gi firmaet en ny og klar profil. Profilbygging er viktig for å gi HENT og dets medarbeidere identitet og tilhørighet. Profilen HENT har valg skal underbygge våre verdier; solid attraktiv og nyskapende, og kommunisere dette til våre omgivelser. Det tilligger markeds- og utviklingsavdelingen (MU) og sørge for at HENT synliggjøres og at profilen utvikler seg i takt med firmaet for øvrig. Synlighet og gjenkjennbarhet er en viktig måte å kommunisere på med omverden, og HENT gjør dette blant annet gjennom byggeplassprofilering, synlighet på arbeidsklær, firmabiler og i det offentlige rom. HENT Magasinet du nå leser er også et medie for profilbygging som MU har ansvaret for. Likeså tilligger profil og vedlikehold på internett og intranett ansvarsområdet til avdelingen.

MarkedskontaktHENT har hatt omsetningsøkning fra år til år gjennom sin 30 år lange eksistens. Vi har i dag om lag 400 ansatte til sammen ved kontorene i Trondheim, Oslo, Ålesund, Hamar og Stavanger. For å opprettholde aktivitetsnivået er det viktig å ha godt overblikk over hvordan markedet utvikler seg og hvor kommende prosjekter vil igangsettes. MU overvåker markedet gjennom ulike medier, tips fra ansatte og kontakter i bransjen for øvrig. Oppsøkende virksomhet mot byggherreorganisasjoner og presentasjon for disse er viktig for å formidle den kunnskap og erfaring HENT har med alle typer byggeprosjekter. For ytterligere informasjon om aktiviteten i Markeds- og Utviklingsavdelingen i HENT eller om du har tips om kommende prosjekter kan du gjerne ta kontakt med Geir Leseth([email protected]) eller noen av de andre i avdelingen.

Referanser på samspillprosjekt

HENT AS har gjennomført flere store samspillkontrakter eller beslektede modeller, bl.a. med Trondheim Kommune, Bærum kommune, Lier kommune, Hamar fylkeskommune og Rikshospitalet/Radiumhospitalet. Her er noen av de viktigste samspillprosjektene utført ila siste 5-års periode:

Hamar katedralskole for Hamar FylkeskommuneProsjektkostnad: 415 millGjennomføringsmodell: Samspillkontrakt (basert på NS3431)Tidsrom: 2005-2008Oppdragsgiver: Hamar fylkeskommune

Forskningsbygget for Rikshospitalet/Radiumhospitalet HFProsjektkostnad: 152 millGjennomføringsmodell: Samspillkontrakt (basert på NS8405)Tidsrom: 2006-2008Oppdragsgiver: RRHF

Mariehaven bo- og behandlingssenter for Bærum kommuneProsjektkostnad: 236 mill.Gjennomføringsmodell: Samspillkontrakt (basert på NS3431)Tidsrom: 2007-2008Oppdragsgiver: Bærum Kommune

Storøya Grendesenter for Bærum kommuneProsjektkostnad: 400millGjennomføringsmodell: Samspillkontrakt (basert på NS3431)Tidsrom: 2006 -2009Oppdragsgiver: Bærum Kommune

Høvik Skole for Lier kommuneProsjektkostnad: 350 millGjennomføringsmodell: Samspillkontrakt (basert på NS3431)Tidsrom: 2006 - 2010Oppdragsgiver: Lier Kommune

14

Page 15: HENT Magasinet nr. 1, 2011

Skolen skulle bygges i 6 delvis adskilte bygg henholdsvis bygg A og B (adminsistrasjon) og C, D, E og F (elevbygg). Beskrivelsen av prosjektet innebar at bygg A skulle totalrenoveres innvendig og tak skulle bygges opp på nytt med luftet løsning. Bygg B var beskrevet med mindre innvendige arbeider. Bygg D og E var eksisterende bygg som skulle rives komplett ned til grunnmur, mens bygg C og F var nybygg i sin helhet, totalt omfattet prosjektet omlag 3200 m² forteller prosjektleder Erik Grannes oss.

HENT startet arbeidet på Riddersand skole oktober 2009. Arbeidene startet med riving av bygg D og E, ca 2000 m² med gammel skole, samt innvendig riving av om lag 600 m² i administrasjons bygg A. Grunnarbeidene ble så satt i gang for nybyggene C og F som skulle kobles sammen med gammel grunnmur og betongplate for bygg D og E.

Grunnarbeidet utført med t-skjeI forbindelse med grunnarbeidene for de nye byggene fikk vi besøk av arkeologer, noe som medførte 1 mnd stopp i arbeidet for vår del. Litt spesielt i det vi frakter ut våre maskiner, kommer arkeologene inn i bygge-gropen utrustet med t-skje og kost, kommenterer prosjektleder Erik Grannes. Grunnen er at Akershus største gravhaug ligger på tomta og at hele tomta er av arkeologisk interesse. Dette fikk vi fristforlengelse for og kunne etter noen endringer fortsette jobben.

Råbygget var ferdig på under 3 mnd slik at vi hadde tett bygg i februar 2010. Jobben startet så med innredning i alle bygg. Dette gikk veldig bra så vi fikk god tid etter hvert til å gå ferdigbefaringer og kontroll av tekniske fag.

HENT utførte tømrerarbeidene i egenregi med mannskaper fra tømreravdelingen i Oslo. Resterende arbeider er utført i

Riddersand skole overlevert til Fet kommune med topp karakter

samarbeid med underentreprenører. Byggherren, HENT og underentreprenører har under hele pros-jektet hatt en felles interesse og dratt i samme retning for å sikre et produkt oppfyller kontrakten med tanke på kvalitet og ønsket løsning – kan Grannes videre fortelle.

Overlevert til avtalt tid, og rett kvalitetVi overleverte skolebygget til Fet kommune til avtalt tid 15.10.2010, og ikke minst med rett kvalitet.

Som representant for prosjektorganisasjonen er jeg stolt over at HENT fikk utelukkende gode tilbakemeldinger under evalu-eringen fra byggherre som har gitt HENT 5 og 6 på alle punk-ter,- oppsummerer Grannes.

HENT Magasinet gratulerer Grannes og de andre prosjektmedarbeidene med et godt gjennomført prosjekt og Fet kommune med et flott skolebygg.

Tekst: Øyvind Kvarme Foto: Nils Petter Dale

15

Page 16: HENT Magasinet nr. 1, 2011

Karen-folket er en av flere minoriteter som blir forfulgt i Burma. Burma var britisk koloni, og etter 2. verdenskrig ble det inngått enighet om at de ulike minoritetene skulle få egne områder med selvstyre og være underlagt Burma. Grensene ble inntegnet på kartet. Eneste feil var at avtalen aldri ble undertegnet. Områdene er fortsatt inntegnet på kartene, men noe selvstyre eksisterer ikke. Burma bruker 1/4 av sitt nasjonalprodukt på militæret til tross for at de ikke har noen ytre fiender. Dvs at det kun er for å forfølge og underkue egne innbyggere. Det er ikke rart det fører til mange flyktninger. Det er ingen som vet hvor mange karenere som finnes, anslagene varierer fra 4 – 15 millioner.

HENT har i to år gitt støtte til et hjelpeprosjekt som er rettet mot Karen-flyktninger som har kommet over grensen fra Burma til Thailand.

Familieplanlegging er ikke et tema i denne delen av verden, så de fleste familier har mange barn. Det er tilfeller der enkelte må selge noen barn for å få råd til å beholde de øvrige. De fleste av de som selges går da til slavearbeid eller sexindustri.

Jeg, Svein Ola Sognli, var så heldig å få representere HENT på en workshop for å bygge et skolebygg hos Line Ramstad, primus motor i hjelpeprosjektet, i Noh Bo på grensa mellom Thailand og Burma. Vi var totalt 16 nordmenn som var utplukket etter søknad om å få delta. Dvs de andre hadde søkt, jeg fikk være med som representant for hovedsponsoren. De spent workshopdeltakerne møttes i Bangkok, og for å komme

oss til Noh Bo ble det først 10 timer i buss med aircondition nordvestover til Mo Sat. Etter middag der ble vi fortalt at det skulle være 2 timer på platten til pick-up før vi var fremme. Temperaturen var behagelig, og kveldsmørket kom fort. Det er en opplevelse i seg selv å sitte i fri luft bak på bilen og kjenne uvanlige dufter, høre innsekter og dyr, samt se på en strålende stjernehimmel.

Da vi nærmet oss landsbyen vi skulle til, og dermed grensen mot Burma, dukket det opp flere flyktningeleirer og vegposter med militærkontroll. I den siste kontrollposten ble vi heftet i 1,5 t til tross for at vi hadde scannet inn pass og varslet vår ankomst. Sjefen ved kontrollposten og hans medhjelpere måtte markere seg (vi tror ikke de var helt edru heller). De påstod og ikke ha mottatt oversikt over hvem som skulle komme, og vi måtte legitimere oss på nytt. “Dragen” (som vi døpte stasjonens sjef) skulle skrive av navnene våre fra passet, men kunne bare thai så det gikk ikke. Vi måtte derfor si våre navn til en av de militær som kunne litt engelsk. Han gjentok navnene sakte og fonetisk flere ganger til dragen hadde fått skrevet dem ned på thai. Videre måtte de ta bilder av oss med et digitalkamera. Våre høye lyse damer var mest populære og ble avfotografert samme med de militære. Til slutt gikk kameraet tomt for strøm og da fortsatte de å ta bilder med mobiltlf. Det hele var en farse, men vi kom da omsider frem til stedet vi skulle bo. Ifølge Line vet de aldri hva som skjer, men det er ingen vits i å stresse eller bli hissig. “Ting tar tid i Thailand”.

Huset til Line og familien hun bor hos var av høy standard i forhold til flykningenes hus selv om det for oss var skikkelig primitivt. Kjøkkenet var lite og hadde sparsomt med utstyr. Oppvasken var ute der hønene og hunder gikk fritt blant mat og oppvask. Vi fikk felles soverom (eller gulv) der vi ble innkvartert tre og tre i samme moskitomyggnett. Vi hadde

Reisebrev fra Noh Bo, ThailandTekst: Svein Ola Sognli Foto: Audhild Svela, Line Ramstad og Svein Ola Sognli

16

Page 17: HENT Magasinet nr. 1, 2011

ca. 3 m² hver og svært lite privatliv. Madrassen var ca. 2 cm så det var hardt å ligge. Mørket kom tidlig på kveldene, så det ble ingen sene kvelder. Normalt var det rolig i 10 -11 tida, og det var bra for hanen startet vekkinga i 4-tida. En time senere matet de grisene, og da ble det enda mer bråk. I 7-tid var det på tide å stå opp for å få frokost før arbeidsdagen startet kl. 8.

Vi fikk servert tre måltid pr. dag av husmora med sine to lokale medhjelpere. Måltidene var likestilt, dvs ikke forskjell på frokost, lunsj og middag. Alle måltider var basert på ris med tilbehør og en suppe med ulike grønnsaker og cat-fish noen dager. Tilbehøret til risen kunne være høns, stekt egg, svinekjøtt og en masse ulike grønnsaksorter. Etter 8 dager og 24 måltider basert på ris må jeg ærlig innrømme at jeg ble matlei. Til måltidene var det ofte servert frukt som bananer (fersk, fritert eller varm), mandariner, ananas og pasjonsfrukt. Det var alltid rikelig tilgang på lunken te laget på lokale planter. Av husdyr hadde de gris, kyr, geiter og høner. Det er nesten ikke noe storvilt å jakte på, kun litt hjort og bjørn. I tillegg er det litt fuglejakt. De lokale fanger rotter og villkatter som de tilbereder. Vi nordmenn ble også tilbudt å smake det. Noen prøvde villkatt, men ingen spiste rotter så vidt jeg vet.

Vi var i Thailand i januar, og da er det vinter der. En normal januarmåned har to regndager og temperaturen ligger på 24 – 35 grader på dagtid. På natta var det helt ned i 12 grader. Vi hadde kun litt regn et par kvelder mens vi var der, resten av tida var det enten blå himmel eller litt disig. Det var svært varmt å jobbe på dagtid i 35 grader og knallsol. Svetten rant, så det var godt å bade i elva på ettermiddagen. Elva var grensa mellom Thailand og Burma, og vi fikk svømme ut til en holme midt i elva. Vi ble sporadisk overvåket av militære fra begge land, og å krysse grensa kunne medføre arrestasjon i Burma. På Burmasiden var det i tillegg lagt ut landminer. Vannet var

behagelig, og lå på ca. 22 grader.

Område der flyktningene bor er skjermet av de to lands militære på hver sin side, og flyktningene får bo der i fred. De har ingen rettigheter som skolegang, helsevesen, rett til arbeid, pass/legitimasjon/personnummer osv.. Enkelte greier å komme seg forbi militærsperringene og inn i Thailand. Der kan de være så heldig å få jobb i butikk, lager, landbruk eller lignende, og ei dagslønn ligger på ca. 25 N.kr. De får oftest bo i arbeidsgivernes uthus, løer eller lignende. Med jevne mellomrom raider militæret områder der de vet det oppholder seg flyktninger og kjører de tilbake til leiren.

Som sagt har de ingen rett til utdanning. Der er derfor etablert at akademi basert på bistand fra flere land. Det er totalt 180 elever og 15 lærere. Flere av lærerne er utenlandske som verver seg for et år eller flere og jobber gratis. Elevene er ikke bare karen-folk, men kommer fra ulike leirer og folkeslag. Pga stor søknad er det opptakskrav, og behovet for økt kapasitet er stor. Skoleåret går fra juni til mars. April og mai er ferietid pga at temperaturen da kan nærme seg 50 grader. Klasserommene på den eksisterende skolen har bare enkel bordvegg mellom seg og spiler av bambus over 1,5 m høyde. Støy mellom klasserom var en utfordring. Hjelpemidler til undervisning var mangelvare, og dataundervisning foregikk på 3 – 4 gamle PC-er. Jeg hadde tatt med en gamme PC på turen, og den ble donert til skolen til stor glede for både lærere og elever.

Vår workshop bestod av tegning, modellering og oppstart med bygging av klasserom for 1. og 2. klasse videregående skole pluss lager for musikk og noe fellesareal. Vi nordmenn jobbet sammen med flyktningene, og ble delt i 5 grupper med både karen og norsk i alle gruppene. Hver gruppe laget sin egen løsning av skolen med både tegninger og modell.

17

Page 18: HENT Magasinet nr. 1, 2011

Det som skulle vektlegges ved utforming av skolen var:• Bæresystem for tak måtte løses med maks 17 stolper da

det var materialene som var tilgjengelig• Beskyttelse mot sol, helst lyst yttertak for å redusere

innetemperatur• Lysinnslipp da det ikke benyttes annet enn naturlig lys• Lufting pga varmen, men ikke innslipp av regn• Gulv som er lett å holde ren• Ingen åpninger nederst i vegger pga at slanger og innsekt/

krypdyr ikke skal komme inn• Helst støpt gulv, hvis kryprom så må det være så høyt at

det ikke blir yngleplass for skadedyr/slanger osv…• Prøve å redusere støy mellom klasserom til tross for

åpenhet

Jeg har nevnt tilgangen på materialer, som ikke var så enkel. Målet var å benytte mest mulig lokalt lett tilgjengelig materialer både for å være mest mulig selvhjulpet, men også for å redusere kostnad. Det vi benyttet var for det meste:• Vi hadde 17 stolper av regnskog som var kjøpt på

svartebørs og gjemt under et hus da det ikke er lov å handle med materialer. Det oppstod en episode da vi skulle bære stolpene fra gjemmestedet og til skolen. Line hadde avtalt med militæret at vi kunne bære stolpene etter mørkets frembrudd, så fra kl. 20.00 var ok. Dessverre var det noen som startet kl 19.45, og da kom militæret med maskinpistoler og i full utrykning. Det ble en heftig diskusjon der heldigvis en lærerinne som var i huset der vi bodde (og som kunne thai) tok ordet. Etter en halvtimes argumentasjon ble kompromisset at karen-folket skulle få bære de resterende stokkene, men ikke langs vegen. Vi vestlige fikk ikke delta i bæringen.

• Takplater måtte kjøpes, og det er en av de to største postene i kostnadene

• Sement til gulvstøp var den andre store kostnaden. Sand og stein til tilslag hentet vi i elva

• Bambus er en billig ressurs det finnes mye av. Vi var en halv dag i jungelen og hogg bambus. Den ble kappet i lengder på 3 – 4 meter og splittet på langs i spiler på ca. 1 – 2 cm bredde. Av den ble det flettet nett som ble

benyttet til armering i gulvet. For øvrig ble bambusen brukt som spiler i øverste deler av vegger for lufting og innslipp av lys.

• Mange vegger ble murt opp av adobestein som vi produserte selv. Det benyttes jord og sand blandet med rishams (fiberarmering). Blandemaskin var ikke tilgjengelig, så massen ble tilsatt vann og tråkket sammen. Massen ble deretter utstøpt i former og tørket i sola. Den samme massen ble benyttet til å pusse veggene.

Det ble bygd ca. 160 m² skole til en kostnad på under NOK 30.000,-. Dvs under kr. 200,-/m².

Normalt settes stolper opp først, deretter legges taket så det øvrige arbeidet kan utføres i skyggen. Tidspunkt for levering av materialer er tilfeldig, og vi fikk dessverre ikke taket til avtalt tid. Vi måtte derfor støpe gulv i solsteken, og det var slitsomme dager. Skolen ble ikke helt ferdig mens vi var der, men karen-folka ferdigstilte det som gjenstod.

Minnene etter turen er mange. Vi kom i god kontakt med flyktningene, og det gjelder ikke bare de vi bodde samme med. Vi opplevde en åpenhet og gjestfrihet som var helt fantastisk. Uten at vi visste det hadde de laget karen-skorter til oss alle som vi fikk før hjemreisen. Det er tydelig at de er svært takknemlig for å få hjelp, og Line & co får mye ut av de bidragene de får fra blant annet HENT. Hvis noen får anledning til å delta på tilsvarende opplegg så kan det anbefales. Dette gir en mye større opplevelse enn en “syden-tur” i tillegg til at det er hjelp til noen som har det svært vanskelig.

Med vennlig hilsenLU KA PUE (mitt karen-navn, det betyr bestefar til Lucas)

18

Page 19: HENT Magasinet nr. 1, 2011

Postboks 2345 Postterminalen, 3103 Tønsberg Tlf 33 34 98 50 - Faks 33 34 98 60 - Mobil 91 19 14 24

www . e r l i n g f r e i t a g . n o

D E T TRYGGE V A L G E T

NHO MAJORSTUEN

COMFORT HOTEL RUNWAY TJUVHOLMEN FELT 2

THOR HEYERDAHL VGS

Page 20: HENT Magasinet nr. 1, 2011

MILJØHUSET GK

A-mbisiøst Miljøhuset GK på Ryen skal stå ferdig 2012 og oppnå energimerke A/passivhus

GK er en TotalTeknisk Entreprenør og Servicepartner: Vi tilbyr supplerende råd givning basert på inngående produktkjennskap og fl ere tiårs driftserfaring, ledende teknologi og en lang rekke smarte løsninger som bidrar til betyde-lige energi- og miljøgevinster i kombinasjon med optimal komfort for byggets brukere. Vi er tilstede lokalt i hele Norge, Sverige og Danmark, og vi har fordelen av et bredt støtte apparat med teknisk kompetanse på høyeste nivå. www.gk.no

Tidsriktig arkitektur

Vinduer med U-verdi 0,80 W (m2K)

Ventilasjon med 82% varmegjenvinning Behovsstyrt

varme, lys og ventilasjon

Lave energikostnader

GK og Stor-Oslo Prosjekt er i gang med det som skal bli et av Norges mest moderne og energieffektive bygg. Ambisjonen er å bygge et passivhus som oppnår energimerking A.

GK står naturlig nok selv som total teknisk entreprenør. Dette betyr at GK tar hånd om alle tekniske fagområder og sørger for å optimalisere løsningene. Bygget skal bli et utstillingsvindu med de beste tekniske og energimessige løsninger og produkter.

Vi ønsker her å vise at GK designer og gjennomfører tekniske totalprosjekt til beste for både brukere, samfunn og miljø.

GK vil ta i bruk i halvparten av det 14000 kvm store arealet i nybygget. I resten fi nnes fortsatt ledig plass. Realist Nærings-megling er stedet å henvende seg for den som ønsker seg innbydende lokaler i et foregangsbygg når det gjelder arbeidsforhold, komfort og energibruk.

20

Page 21: HENT Magasinet nr. 1, 2011

MILJØHUSET GK

A-mbisiøst Miljøhuset GK på Ryen skal stå ferdig 2012 og oppnå energimerke A/passivhus

GK er en TotalTeknisk Entreprenør og Servicepartner: Vi tilbyr supplerende råd givning basert på inngående produktkjennskap og fl ere tiårs driftserfaring, ledende teknologi og en lang rekke smarte løsninger som bidrar til betyde-lige energi- og miljøgevinster i kombinasjon med optimal komfort for byggets brukere. Vi er tilstede lokalt i hele Norge, Sverige og Danmark, og vi har fordelen av et bredt støtte apparat med teknisk kompetanse på høyeste nivå. www.gk.no

Tidsriktig arkitektur

Vinduer med U-verdi 0,80 W (m2K)

Ventilasjon med 82% varmegjenvinning Behovsstyrt

varme, lys og ventilasjon

Lave energikostnader

GK og Stor-Oslo Prosjekt er i gang med det som skal bli et av Norges mest moderne og energieffektive bygg. Ambisjonen er å bygge et passivhus som oppnår energimerking A.

GK står naturlig nok selv som total teknisk entreprenør. Dette betyr at GK tar hånd om alle tekniske fagområder og sørger for å optimalisere løsningene. Bygget skal bli et utstillingsvindu med de beste tekniske og energimessige løsninger og produkter.

Vi ønsker her å vise at GK designer og gjennomfører tekniske totalprosjekt til beste for både brukere, samfunn og miljø.

GK vil ta i bruk i halvparten av det 14000 kvm store arealet i nybygget. I resten fi nnes fortsatt ledig plass. Realist Nærings-megling er stedet å henvende seg for den som ønsker seg innbydende lokaler i et foregangsbygg når det gjelder arbeidsforhold, komfort og energibruk.

Resultatene fra klimaundersøkelsen er klare, og viser at det er høy grad av trivsel i HENT. Klimaundersøkelsen er en årlig undersøkelse vi kjører i HENT der vi måler “temperaturen” innenfor en rekke områder. Hensikten med å gjennomføre dette er å få en tilbakemelding fra alle i HENT, danne oss et bilde på trivselen og få muligheten til å iverksette tiltak på områder vi kan forbedre oss.

Det enkeltspørsmålet som gir høyest score i HENT er “hvor godt trives du i HENT?”. Her er snittscoren på 4,85 på en skala der 1 er lavest og 6 høyest. Dette er et godt bilde på at medarbeidere i HENT trives.

HENT har de siste årene hatt Ledelse som et eget satsingsområde, og gjennom HENT skolen har ca 80 ledere, på ulike administrative nivå, deltatt på lederutviklingskurs. Det er derfor gledelig at det er positiv utvikling på spørsmål i undersøkelsen som dreier seg om ledelse. Dette er det området som har mest fremgang fra siste undersøkelse, og mange gir gode tilbakemeldinger på sin nærmeste leder.

Vi ser videre ut av undersøkelsen på at vi fortsatt kan bli enda bedre på planlegging og organisering av arbeidet. Dette er områder vi alltid søker å forbedre oss på og det foregår en rekke prosesser i ulike avdelinger som vi mener vil kunne bidra til en positiv utvikling på disse områdene.

Vi ser at at høy aktivitet og høy vekst i HENT også gir utslag av at mange opplever og ikke ha så god tid til å utføre

arbeidsoppgavene som en ønsker. Dette er et område som henger sammen med planlegging og organisering, slik at dersom vi får til den ønskede utvikling på disse områdene vil vi kunne få positive effekter på opplevelsen av å ha bedre tid til arbeidsoppgavene.Vi hadde 291 besvarelser denne gangen, noe som gir en høyere svarprosent enn ved tidligere undersøkelser.

Videre prosess med resultatene fra klimaundersøkelsen er at personalavdelingen presenterer resultatene for administrerende direktør og ledergruppen i HENT, samt i Arbeidsmiljøutvalget (AMU). Her vil det vurderes tiltak basert på det resultatene viser, og disse tiltakene vil videre følges opp av AMU. Personalavdelingen vil også gå igjennom resultatene på avdelingsnivå med hver avdelingsleder, som vil arbeide videre med trivsel innenfor sin avdeling.

Høy trivsel i HENT

6

5

4

3

2

1Liten grad

Stor grad

Generelt Faglig og personlig utvikling

Nærmeste leder Organisering av arbeidsoppgaver

Innhold i jobben

2008 2009 2010

4,64 4,63 4,62

4,40 4,45 4,42

4,17 4,17 4,284,08 4,07 4,14

4,39 4,32 4,34

Tekst: Terje Hugubkken Foto: Maiken Johansen

21

Page 22: HENT Magasinet nr. 1, 2011

HENT har et uttalt mål om å være bransjeledende på Helse-, Miljø- og Sikkerhetsarbeid. Fra og med 2010 har vi utvidet målsettingen til å omfatte det praktiske arbeidet med Ytre Miljø på byggeprosjektene våre.

Dette er en dristig målsetting, og krever selvsagt betydelige ressurser for å kunne innfris. HMS-avdelingen til HENT teller ved årsskiftet 23 heltidsansatte og har et årsbudsjett på omlag 13 mill. kroner. I 2010 ble avdelingen styrket med en Miljøleder (Tom Husby) og en HMS-leder med ansvar for oppfølging UE (Stig Arne Kristensen). Den viktigste ressursen i avdelingen er de 18 HMS-koordinatorene, som ledes av HMS-lederne Nils Jørgen Lervold og Jonny Snyen geografisk fordelt på hhv. Nord-Norge og Sør-Norge.

Siden adm. dir. i 2004 signerte målsettingen om å være “bransjeledende på HMS i 2008” har oppgaveomfanget på HMS-området økt betraktelig. Fra å måle kun på sykefravær og personskader er bedriftens HMS-satsing utvidet til blant annet å omfatte HMS og Miljø i anbudsfasen, kontroll med lønns- og arbeidsforhold hos våre underentreprenører, kontroll med stoffer og kjemikalier, avfallsbehandling, RentTørtBygg, ergonomi samt intern og ekstern kommunikasjon på prosjektene - for å nevne noe. I tillegg ser vi at HMS-koordinatorene får en stadig viktigere funksjon inn mot byggherrer og offentlige myndigheter.

Målene for HMS- og Miljøarbeidet settes av HENT sitt Arbeidsmiljøutvalg (AMU). Og hvilke mål ble nådd i 2010? • 2010 ble det første kalenderåret uten fraværsskade

på eget personell (H=0)! AMU sitt mål for året var til sammenligning H<4, noe som ville tilsvart ca 3 fraværsskader.

• Det ble i 2010 registrert 15 fraværsskader hos våre UE’er – mot 19 i 2009 og 22 i 2008. Dette viser at HENT er et “lokomotiv” for UE’ene – også på sikkerhet.

• Sykefraværet er ikke bare influensa og vonde rygger, det er også en målestokk på generell trivsel. Sykefraværet i HENT i 2010 endte på 5.5%, mot 8.3% i 2009. Som vi vil huske var 2009 preget av finanskrise og dermed endel usikkerhet blant arbeidstakerne.

• Sorteringsgrad avfall levert Franzefoss endte på 77% - mot et årsmål på 85% og 81% i 2009. Årsaken til tilbakegangen ligger i problemer mht avfallsbehandling i sentrumsnære byggfornyelses-prosjekter. På større prosjekter ligger sorteringsgrad på 90% eller høyere!

• Hele 9 av 10 prosjekter hadde innført et systematisk arbeid med RentTørtBygg ved utgangen av 2010 – mot 7 av 10 i 2009. Godt arbeid med RTB gir bedre trivsel, bedre sikkerhet – og selvsagt bedre produktivitet.

• 9 av 10 prosjekter har også gjennomført systematiske Husmøter i 2010 – mot 6 av 10 i 2009. Husmøtene er viktige for at HENT skal ha en god intern kommunikasjon på prosjektene, og dermed utøve god ledelse overfor våre UE’er.

• 2010 ble også det året da HENT startet et systematisk arbeid med ergonomi. Vi må nok innse at HENT fram til nå ikke har vært en forgangsbedrift i slikt arbeid, noe de tillitsvalgte har påpekt ved flere anledninger. AMU i HENT har imidlertid høsten 2010 vedtatt et ambisiøst handlingsprogram – med bla et prinsippvedtak om å gå over til bruk av 90 cm gipsplater. Planen skal gjennomføres første halvår 2011.

Dette er resultatene for noen av de viktigste områdene i HMS- og Miljøsatsingen til HENT i 2010. Med unntak av avfallsbehandling har bedriften gjort til dels betydelige fremskritt i året som gikk. Et synlig bevis på dette var prisen “Den Gylne Hjelm” som Statsbygg tildelte prosjektet Trondheim Fengsel ved slutten av året. Dette er en pris som alle ansatte i HENT har en andel i. HENT har mottatt “Den Gylne Hjelm” også i 2008 og 2009 ved Høyskolen i Vestfold.

HMS og Miljø i HENT i 2010 - Best year ever!Tekst: Kåre Myran Foto: Bent Raanes og Sarah Cameron Sørensen

Høyskolen i Vestfold Den Gylne Hjelm

22

Page 23: HENT Magasinet nr. 1, 2011

Den statlige utbyggeren Statsbygg premierer byggeplasser som utmerker seg positiv innen Sikkerhet, Helse og arbeidsmiljø. HENT har blitt tildelt “Den gylne hjelm” tre år på rad. Hva tror

du er årsaken til at HENT utmerker seg positivt på HMS-arbeid?

8iHENT

Miroslaw Cieplak, tømrer

HENT ønsker hele tiden å utvikle seg gjennom et godt og systematisk HMS-arbeide noe som bidrar til økt lønnsomhet samtidig som dette styrker bedriftens omdømme. HENT har de senere årene tatt HMS-arbeidet svært viktig og dette har helt klart vært en medvirkende årsak til å bli premiert med “Den gylne hjelm” av statsbygg for tredje år på rad. HENT ønsker å skape et godt arbeidsmiljø for den enkelte og for at bedriften skal nå sine mål også i 2011.

Cathrine Eriksen, HMS Koordinator

Vi har gode HMS ledere som lager og setter HMS i system for oss, som vi også blir inkludert i og har muligheten til å påvirke i praksis ute på prosjektene.

Jeg er på mitt 3. prosjekt for HENT nå og min oppfatning av eller om vi får dette til å fungere i hverdagen, har veldig mye å si på samarbeid internt i anleggsledelsen og samarbeid opp imot byggherre

Petter Eide, prosjektleder ved HIVE

Den største årsaken på prosjektet var at det ble innført de rette holdninger til HMS-arbeidet fra PL og hele adm. på byggeplass i alle oppstartsmøter gjennomført med UE ble viktigheten av HMS- arbeidet understreket. HENT har systemer for riktig og rasjonelt HMS-arbeid.

Håkon Bekkedal, Kalkulatør/innkjøper

Men det må jo være fordi vi verner om hverandre.

Erik Grannes, prosjektleder

HENT tar HMS-arbeidet alvor og legger ned mye energi i at våre underentreprenører også skal ha samme standard. At vi har egne HMS-koordinater som kun har HMS som fokusområdet hjelper HENT til å være bedre enn andre entreprenører. HMS har vært viktig for HENT i mange år, og belønnes nå i form av en trygg arbeidsplass og som foregangsgjenger hos BH.

Svein Eggen, kvalitetsleder

HMS-avdelingen har gjort en fremragende jobb med å følge opp på byggeplass og arbeidsfolk. Det er ikke bare HENT sine ansatte, men også alle underentreprenører.

Tom Nordseth, arbeidsleder

Det må være det at vi jobber målrettet og begynner å få et bra system på HMS. Vi har ”makt/tyngde” til å sette ned foten til underentreprenører for hvordan det skal være på våre byggeplasser.

Stig Morten Prestmo, servicesnekker

Det må være fordi HENT satser og arbeider målbevisst for å være bransje-ledende på HMS.

23

Page 24: HENT Magasinet nr. 1, 2011

Ovennevnte forsøk på en forklaring av ISO-begrepet, er nok i overkant folkelig. ISO (International Organization for Standardization) er en internasjonal standardiseringsorganisasjon som utgir en rekke standarder innenfor ulike områder. HENT arbeider nå med å forberede organisasjonen på sertifisering etter følgende 3 standarder: ISO 9001:2008 Kvalitetsstandarden, ISO 14001:2004 Miljøstandarden, og OHSAS 18001:2007 Standard for arbeidsmiljø, helse og sikkerhet.

Barneskirenn !Det er ikke alle forunt å fornye språket, men en mosviking har klart det. Eller mer presist: Han har klart det og! - Og i god Petter-ånd, tar vi sjansen på å hevde at en ISO-sertifisering ikke er mer enn et barneskirenn, eller kanskje mer et ungdomsrenn… For med tydelige interne ambisjoner kombinert med økende krav fra så vel myndigheter, byggherrer og allmenhet, sier det seg selv at alle seriøse aktører må ha systemer som sikrer at en leverer iht krav, forventninger eller avtaler. HENT har for lengst etablert slike systemer innenfor alle deler av verdikjeden, og da blir resten et barneskirenn?

ISO-sertifiseringISO Sertifisering betyr i all enkelhet at en lar en uhildet og kvalifisert 3.part gå gjennom selskapets styringssystemer, og sjekke ut om vi gjør det vi sier, vi sier det vi gjør, vi gjør det ISO-standarden krever og vi benytter resultatet til å forbedre egen prestasjon. Så enkelt, og så vanskelig. - Og i tillegg trør vi til og tar de 3 viktigste standardene i en smell!

ISO 9001 KvalitetsstandardenStandarden legger vekt på å dokumentere de prosesser som skjer selskapet, og stiller spesifikke krav til ledelse,

systemoppbygging og forlanger kunde- og produktfokus. Et kvalitetssystem iht til denne standarden, forsikrer kunden at selskapet har innført interne rutiner for å imøtekomme kundens krav og forventninger.

ISO 14001 MiljøstandardenDette er den vanligste og mest brukte standarden som skal dokumentere at selskapet tar aktive skritt for å sikre kontroll og håndtering av egne miljøaspekter som utslipp, avfall, bruk av naturressurser og energisparing. Det etableres et miljøstyringssystem som integreres i nevnte Kvalitetsstandard, og skal gi så vel kunder, egen organisasjon og øvrige omgivelser en sikkerhet for selskapet tar sine miljøforpliktelser på alvor.

OHSAS 18001 Standard for arbeidsmiljø, helse og sikkerhet.HENT har ved flere anledninger oppnådd betydelig anerkjennelse for sitt arbeid innen disse temaene, bla ved 3x å ha vunnet Statsbyggs “ Den Gylne Hjelm”. Det var derfor naturlig for oss og også inkludere denne standarden sammen med de to andre. Et sertifisert styringssystem for helse og sikkerhet, viser at virksomheten tar de ansattes helse og sikkerhet på alvor, og er en forsikring for kunder og andre at lovmessige krav effektivt overholdes.

Veien videreVi vil med det første velge en akkreditert sertifisør blant de tilbudene vi har mottatt. Det jobbes også med en totalrenovering av dagens styringssystem (InfoBank) slik det foreligger på selskapets intranett, samtidig som alle avdelinger har gjennomgått og kvalitetssikret sine rutiner og beskrivelser. Et nyvasket kvalitetsstyringssystem skal være klart i løpet av første halvår, og en ekstern sertifiseringsrevisjon vil bli gjennomført i andre halvår. Om alle gode krefter står oss bi, bør sertifikatene henge på veggen julaften 2011

Ingen Som OssTekst: Endre Persen

24

Page 25: HENT Magasinet nr. 1, 2011

HENT skriver samarbeidsavtale med Weber

Nøkkelen i avtalen er KompetanseWeber jobber hele tiden med kompetansebygging, både internt og eksternt. Weber har det ledende kompetansemiljøet på mur- og murverksrelaterte produkter i Norge. Ett annet ledende miljø vi har i Norge er på gulvsiden, med avretting og sparkelprodukter, komfort og designløsninger. Weber er også i en veldig spennende utvikling på våtromssiden, hvor vi vet at det er behov for enda mer ekspertise og gode løsninger på det norske markedet. Weber er ledende på alle sine forretningsområder – og det aller viktigste rundt alle løsningene er kompetanse.

Gjennom avtalen skal vi jobbe aktivt med å overføre denne kompetansen helt ut på byggeplassene til HENT. Men like viktig for oss er å få ta del i HENT sin kompetanse rundt vårt fag både

på byggeplasser og også på prosjekteringskontoret. Weberskompetansesenter vil bli brukt i forbindelse med avtalen, men vi vil også være tilstedet på kontorene og byggeplassene til HENT.

HENT utfordrer oss – og gjør oss stadig bedreWeber jobber hele tiden med å utvikle nye løsninger for byggebransjen. Ett av våre store prosjekt er bærekraftige produkter og løsninger inn i fremtiden, og der vet vi at mange Murprodukter er unike. Men skal vi få dette til er et tett samarbeid med de ledende entreprenørene helt essensielt. Vi ønsker å sette oss enda bedre inn i HENT sin hverdag for å påse at våre løsninger passer inn, både i dag og i fremtiden.

Trekantsamarbeid med HENT sine handelspartnereWeber selger sine produkter gjennom Byggevarehandelen, og ønsker også å sette et ekstra fokus på trekantsamarbeidet med Handelen. Vi ser at vi har hver våre roller som utfyller hverandre ut på byggeplassene til HENT. Det gjennomgående er riktig informasjon og kompetanseflyt. På den måten kan vi bygge på handelens logistikk produkt også med god kunnskap om levering av rett kvalitet til rett tid.

Vi ønsker også å hjelpe HENT til å finne de riktige løsningene for å sikre produktet vi leverer i Byggebransjen. Ved å unngå byggefeil, få rett fremdrift og kvalitet skal sikre enda bedre bygg i årene som kommer. Å jobbe aktivt sammen med ledende Entreprenører, Leverandører og Handelen har vi satt som vårt hovedmål for vellykket samarbeid. Vi håper avtalen vil hjelpe oss på veien til å nå disse målene.

På HENT sitt hovedkontor i Trondheim ble det skrevet en avtale om kompetanseoverføring, samarbeid om løsninger og arrangementer for 2011. Avtalen forplikter begge parter til aktivt å jobbe med kompetanse og å samarbeide om løsninger. Weber er veldig stolte og glade over avtalen. At vi underskrev avtalen samme dag som de Weber-sponsede skijentene tok stafettgull i VM er betegnende for hva vi tror vi vil få ut av avtalen. Dette blir GULL!

F.v: Salgsingeniør Frank Nornberg og salgssjef marked Carl Petter Simonsen i Weber ser frem til et tettere samarbeid med HENT.

Tekst: Weber Foto: Maiken Johansen

Page 26: HENT Magasinet nr. 1, 2011

Acusto er en av Norges ledende leverandører av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg. Acusto leverer innredningsentrepriser over hele landet. Fremtidens innrednings-løsninger utvikles i nært samarbeid med byggherre, arkitekt og entreprenør. Vi deltar aktivt i nye byggeprosjekter, rehabiliteringsprosjekter og ombygging av næringsbygg - både med systeminnredning og plassbygde løsninger. Våre medarbeidere har lang og bred erfaring med bygginnredning, og vi ønsker å bistå med vår kunnskap i alle faser av byggeprosessen. Sammen finner vi frem til de beste løsningene for ditt bygg.

Systeminnredning er vårt spesialfelt. Enkle gipsvegger og utfordrende dekorative elementer er også en del av vår hverdag. Acusto tilbyr også andre innvendige fag som for eksempel maling, gulv- og flislegging - som del av vår totale virksomhet. Vår mangfoldige referanseliste viser prosjekter over hele landet, hvor vi har vært rådgiver og ansvarlig entreprenør. Acusto har arbeidet med systeminnredning siden 1966, og bedriften er et resultat av fusjonen mellom Sanacoustic i Oslo og Byggmontering i Bergen (tidl. Sanacoustic Byggmontering AS). Selskapet har hovedkontor i Oslo og distriktskontorer i Stavanger, Bergen, Trondheim og Førde.

Det er viktig å tenke helhet i forbindelse med innredning. Våre prosjektledere er idéskapende, ansvarsbevisste og bistår

gjerne med løsningsdetaljer og materialvalg. Dette krever nært samarbeid med arkitekt, andre entreprenører og byggherre.

Lave kostnader - stor betydningKostnaden for innvendige vegger og himlinger utgjør normalt kun 2-3% av de totale byggekostnadene. Velger du å legge spesielle kvaliteter i himlinger og systemvegger, får det lite utslag for de totale byggekostnadene. Samtidig har innredningen stor betydning for byggets uttrykk og arbeidsmiljøet for de som skal tilbringe arbeidsdagen sin der. Vi hjelper deg gjerne med å skape et moderne, funksjonelt og godt arbeidsmiljø.

Effektiv innredning til offentlige og private næringsbyggTekst og foto: Acusto

Nordahl Grieg Bergen Brannstasjon AHUS

Acusto er en ledende og den komplette leverandør av himlinger, vegger og installasjonsgulv– vi legger vekt på et kreativt samspill med oppdragsgiver og arkitekter. Vi gjennomfører alle typer prosjekter – fra den innledende rådgivning til den utførende bygginnredning.

I forkant – vi skaper effektiv bygginnredning

acusto.no

26

Page 27: HENT Magasinet nr. 1, 2011

HENT-skolen

Kompetanse er en konkurransefordel for oss og vi søker alltid å finne bedre løsninger på hvordan vi planlegger, gjennomfører og evaluerer opplæring.

Gjennom HENT skolen så gjennomfører vi i dag en lang rekke kurs og andre former for kompetanseutvikling. En målsetning vi har for inneværende år er å samle denne opplæringen under en paraplyen, HENT skolen. Vi har derfor organisert de ulike kursene og opplæringen vi gjennomfører i vår egen modell.

Det videre arbeidet som foregår nå er å identifisere de ulike kursbehovene innenfor hver avdeling, og prioritere og dette inn i en kalender. Videre jobbes det med å etablere en egen nettside for HENT skolen på intranett der informasjon om HENT skolen, og de ulike kursene skal legges ut.

Ved å gjennomføre prosjekter i hele Norge og ha medarbeidere på mange ulike lokasjoner så settes det ekstra store krav til «logistikk» i gjennomføring av kursene. Et nytt satsingsområde for oss i 2011 er derfor e-læring. Vi har etablert e-læring i HENT og vil legge ut en rekke kurs og opplæringsmoduler i dette systemet det kommende året.

Det er en rekke fordeler med e-læring, blant annet: fleksibel ved at du gjennomfører opplæring når og hvor du ønsker det, bedre oversikt over hvem som har gjennomført de ulike kursmodulene, og at det er aktiv læring ved at du selv klikker og bestemmer tempoet i opplæringen. Vi jobber med å utvikle nye kurs og opplæringsmoduler som legges fortløpende ut i e-læringssystemet. Målsetningen for 2011 er at vi i løpet av året skal ha 15 ferdige kursmoduler lagt ut i e-læringssystemet.

Tekst: Terje Hugubakken Foto: Maiken Johansen

HENT-skolen er vår satsning på kompetanseutvikling og vår egen utdanningsinstitusjon hvor vi samler all kurs/utvikling i HENT AS. Med det fokuset vi har på kompetanseutvikling i HENT søker vi å «løfte» kvaliteten på HENT-skolen det kommende året. HENT er avhengig av kunnskapen til våre ansatte, og at denne utvikles i takt med HENT og omverdenen for øvrig.

Kurs i fallsikring

Modell HENT-skolenOmråde Formål

27

Page 28: HENT Magasinet nr. 1, 2011

Da HENT i 2010 ble kåret til Årets Bedrift av Trondheim Næringsforening ble det bestemt at premien på NOK 35.000,- skulle doneres til Kirkens Bymisjon. Kirkens Bymisjon ble stiftet i 1855 og har siden den gang vært en støtte for mennesker som har falt utenfor samfunnets etablerte normer.

Kirkens Bymisjon er et nettverk av diakonale stiftelser fordelt over store deler av landet, med sentre i 10 byer i Norge. Deres fokus er å hjelpe mennesker på ulike måter gjennom oppsøkende virksomhet i rus- og prostitusjonsmiljøene, arbeid med barnevern og ungdomspsykiatri, behandling for rusmiddelavhengige, omsorgstiltak, voksenpsykiatri, eldreomsorg - og i kirkelig virksomhet med sjelesorg og menighetsarbeid. De 10 stiftelsene har rundt om i Norge omlag 1850 fast ansatte medarbeidere i hel- og deltidsstillinger. Videre er rundt 1700 frivillige medarbeidere på faste avtaler. Med bakgrunn i Kirkens bymisjon arbeidsfokus på direkte hjelpearbeid blant de som faller utenfor samfunnet, ønsker HENT å bidra med mer enn pengestøtte. HENT bidrar også med dugnadsarbeid ved to byggeprosjekter for Kirkens Bymisjon; Veiskillet på Moholt, hvor vi foretar oppgradering og vedlikehold av leiligheter i bofelleskapet, og ved Batteriet og Engleverkstedet i Schultzgt.8. Ved det siste prosjektet bygges det nytt kjøkken, nytt bad, handikappinngang, digitalt nøkkelsystem og generell

elektrisk oppgradering. Begge prosjektene gjennomføres i samarbeid med tekniske entreprenører som også jobber på dugnadsbasis. HENT ønsker å utvide samarbeidet med Kirkens Bymisjon ved å invitere alle ansatte til å bidra med frivillig dugnadsarbeid. Dette kan være for eksempel; gateprestarbeid – dvs. å servere mat til de som lever på gata. Natteravn – gå natteravn i midtbyen for å være tilstede for de som trenger det, eller å ta vakter i den åpne kikren “Vår Frue Kirke”.

Kirkens Bymisjon i Trondheim er svært takknemlige for bidraget fra HENT. Pengegaven og vedlikeholdsarbeidene som er utført på botiltaket Veiskillet er viktige og rause bidrag som betyr mye for vårt arbeid. Like viktig er engasjementet og interessen som er vist både fra ledelse og ansatte. Det ble også synliggjort når gatepresten fikk delta på bedriftens personalmøte og fortelle historier fra gata og Vår Frue kirke. Gjennom samarbeidet med bymisjonen viser HENT et tydelig samfunnsengasjement og ønske om å bidra til at flere i byen erfarer respekt, omsorg og rettferdighet – sier administrerende leder i Kirkens Bymisjon, Arild Fehn.

HENT Magasinet er glad for å se at den sosiale ånden som er så godt innarbeidet i HENT sin bedriftskultur, også kommer de utenfor samfunnets vanlige normer til gode. Vi ønsker lykke til med det videre dugnadsarbeidet.

Tekst: Geir Leseth Foto: Maiken Johansen

Kirkens Bymisjon – En støtte til de svakeste

28

Page 29: HENT Magasinet nr. 1, 2011

Norheim Natursten AS er spesialist innen skifer, naturstein og flis, både innen- og utendørs. Bedriften ble etablert i juni 2004, og har i dag 43 ansatte med kontor på Oppdal.

Landsdekkende leveranseNorheim Natursten AS har jobbet sammen med HENT siden 2009, og blitt en landsdekkende underentreprenør ved prosjekter som Moldegård Storsenter, Aker Solutions i Stavanger, Norsk maritimt kompetansesenter i Ålesund, Aker Solutions kontorbygg på Fornebu, Dalen skole i Fet kommune og Skifer Hotel på Oppdal. Ved Skifer Hotel bidro Norheim Natursten med utvendig skiferfasade, alle trapper og gulv i skifer innendørs, peiser i alle etasjer og hele SPA-avdelingen. I tillegg utførte Norheim Natursten alt flisarbeid på kjøkken, toaletter og garderober.

Første i Norge med limt og ventilert fasaderI 2010 la Norheim Natursten fasaden på Sparebank1 sine nye lokaler i Trondheim. Her ble det benyttet et nytt system med limt og ventilert fasade. Fasaden har luftet kledning hvor steinene er limt på aluminiumsskinner. Norheim Natursten er de første i Norge til å benytte denne metoden av fasademontering. Ved prosjektene Aker Solutions Stavanger, Aker Solutions kontorbygg på Fornebu og Norsk maritimt kompetansesenter skal Norheim Natursten levere disse fasadesystemene til HENT.

Privat markedNorheim Natursten arbeider også mot det private markedet. Det er da gjerne litt større hytteprosjekter hvor det er mye skifer og naturstein både inne og ut.

- Gjennom HENT har vi lært veldig mye, og vår bedrift har vokst på mange måter gjennom disse prosjektene. Vi gleder oss til fortsettelsen, og ser frem til mange spennende år med HENT som oppdragsgiver, sier daglig leder Terese Guldberg Norheim og salgsansvarlig Tom Erik Norheim.

Tekst: Norheim Natursten Foto: Ludvig Killingberg og Norheim Natursten

Norheim Natursten har levert skifer til fasade ved Skifer Hotel på Oppdal.

Over: Resepsjon og peis ved Skifer Hotel

Limt og ventilert fasade ved Sparebank1 i Trondheim

Spesialist pa skifer og naturstein

o

29

Page 30: HENT Magasinet nr. 1, 2011

John-Ivar Myhre, rett og slett en trivelig fyr

Rakfisk, Valdres FK og EU-kuaJohn-Ivar kommer fra Valdres, ikke et sted som HENT Magasinets utsendte kjenner så alt for godt. Etter en rask sjekk på Wikipedia, finner man ut at Valdres ligger på mange måter midt mellom Bergen og Oslo. De fleste av kommunene har nynorsk som målform. Valdres er blant annet kjent som storprodusent av rakfisk, og har eget fotballag i 2 divisjon, Valdres FK. Dette var jo ikke rare greiene, så da spør vi JohnIvar om han kan hjelpe oss: EU-Kua kommer det raskt tilbake, du vet den som ble malt på en låvevegg i 1994 hvor Gro (Harlem Brundtland) melker de siste dråpene av juret på ei ku, for å fylle EU bøtta. Bildet er den dag i dag å se på låveveggen langs E-16.

John-Ivar er oppvokst på gård, og har vært vant til praktiskarbeid fra ung alder, dette har helt klart hatt betydning for videre valg av utdanning og yrkesvalg. Dette førte ham til Trondheim og studie ved HIST og NTNU. - Under det siste året som student begynte jeg å jobbe deltid for en konkurrerende trondheimsentreprenør på prosjektet Kvinne- barnsenteret ved St. Olav. Her stiftet jeg bekjentskap med Ole Kristian Berg, Thomas Grøttvik og Åsmund Nøst for første gang.

Brobyggeren i nordEtter 2 år i arbeidslivet meldt John-Ivar overgang til Mesta, her ble også oppholdet på 2 år. - Det som er litt artig å se tilbake på er at når jeg gikk ut av prosjektet i Mesta var det Knut Dreier og Erik Grannes, i dag 2 kjente Prosjektledere i HENT, som tok over prosjektene jeg hadde i Nord-Norge.

Ferdigstilte HENT sitt første prosjekt på ØstlandetJohn-Ivar sin karriere i HENT startet som Anleggsleder ved Statens Senter for Epilepsi (SSE)i Bærum februar 2006. - her kom jeg inn som anleggsleder med Ole Kristian Berg, som prosjektleder. Thomas Grøttvik begynte i HENT noen måneder etter meg, og sammen ferdigstilte vi HENT sitt første prosjekt på Østlandet. I ettertid så er det nok nettopp Ole Kristian og Thomas som er de to som har vært mest sentrale i min utvikling i HENT. Vi jobber veldig godt sammen, og jeg mener vi har lært mye av hverandre. Det har vært veldig inspirerende å få deltatt i oppbyggingen av kontoret vårt på Østlandet, og vi skal være stolte over det vi har utrettet de 6 årene vi har vært her nede. Organisasjonen vår har et stort potensiale til videre vekst, og vi har et godt utgangspunkt for å nå de målene vi har satt oss.

En imponerende CVUt fra CV’n til John-Ivar ser vi at han, etter SSE, har vært prosjektleder ved Mariehaven bo og behandlingssenter, rehabilitering av Borggården ved Oslo Rådhus, og at han nå er prosjektleder på Sandaker skole for Undervisningsbygg KF. -Sandaker skole er mitt andre prosjekt som gjennomføres som en samspillsmodell, og BH sitt første. Det er en litt annen måte å jobbe på, men samarbeidet mellom oss og Undervisningsbygg med Roy Themte i spissen fungerer veldig godt, og jeg er overbevist om at prosjektet vil bli en suksess for alle parter ved overlevering juni 2012.

Alt i alt, en likanes og flink type som HENT bør være glad for å ha i sin stabFor å bli litt bedre kjent med John-Ivar har HENT Magasinet tatt en prat med to av de som kjenner han best i firmaet. Thomas Grøttvik omtaler John-Ivar som en strukturert(så det holder) og løsningsorientert fyr. - Han er alltid positiv, og ser sjeldent mørkt på ting. En omgjengelig fyr, snill (ikke dum snill) og med et stort temperament.

Erik Grannes ble kjent med John-Ivar i Mesta. Vi traff ikke hverandre så veldig mye den første tiden ettersom han var pendler i nord, men nok til at vi ble godt kjent

Tekst og foto: Øyvind Kvarme

30

Page 31: HENT Magasinet nr. 1, 2011

før han stakk til HENT. Han var allerede den gang en dyktig anleggsleder. Det så vi i materiale som vi overtok etter John-Ivar. Det var god dokumentasjon på målebrev og endringer som vi kunne ta med oss videre i prosessen.

- Jeg har alltid sett på John-Ivar som en seriøs og arbeidsom type som vil både omgivelser og arbeidsgiver det beste, alltid. Han tar i mot nye medarbeidere på en ypperlig måte, noe jeg erfarte som ny og usikker anleggsleder på Vækerø. Jeg fikk på mange måter en “flying start” i HENT med John-Ivar og Thomas som forbilder og mentorer - sier Grannes videre.

- I forbindelse med at jeg skiftet fra Mesta til HENT var det

John-Ivar som ordnet meg intervju og på mange måter fikk meg inn i HENT. John-Ivar var den som gjorde at det ble HENT og ingen andre.

Erik oppsummerer vel det vi alle på Oslokontoret føler om John-Ivar alt i alt, en likanes og flink type som HENT bør være glad for å ha i sin stab.

// Fakta

Alder: 34Gift med TanjaSnart far til ei lita jente, navn foreløpig hemmelig av frykt for represalier på hjemmebane.Interesser utenfor jobb: friluftsliv, kiting og skikjøring.

31

Page 32: HENT Magasinet nr. 1, 2011

POSTEN NORG

E

P. P. P O R T O B E TA

LT

Returadresse:HENT ASVestre Rosten 797075 TillerTlf: 72901700

Trondheim

Hamar

Oslo

HENT-KARTET

Ålesund

Stjørdal

Dalsfjord

Tromsø

Mo i Rana

Stavanger

Svolvær

Under bygging

// Postterminal - Ålesund// Svolvær skole - Svolvær// Lade behandlingssenter - Trondheim// Hasleveien - Oslo// Kontor Statoil - Stjørdal// Bussdepot - Trondheim// Thora Storm - Trondheim// Øverlands Minde - Stjørdal// Vangkroken - Oslo// Bispehaugen skole - Trondheim// Klæbuveien 196 A - Trondheim// Nidarvoll skole - Trondheim// VIP-hus - Gardemoen// Nesbru vgs - Oslo// NMK - Ålesund// Domus Medica - Oslo// Haakon VII´gt - Trondheim// Dalen skole - Oslo// Dyrkorn kraftverk - Ålesund// Aker Solution - Stavanger// Dalsfjord skule - Volda// Sykehusparken - Elverum// Aker Solutions K2 - Fornebu// Sandaker skole - Oslo// Dønski vgs, Gjettum - Oslo// Nye Bøler kirke - Oslo// Dragvoll - Trondheim// Uståsen Bofelleskap - Trondheim// Langnes Handelspark - Tromsø

Ferdigstilt

// Ålesund Sykehus - Ålesund// Trondheim fengsel - Trondheim// TNS Gallup - Oslo// Trehørningen avfallsforbrenningsanlegg - Hamar// Riddersand skole - Fet Kommune// Rykkin Bo- og Behandlingssenter - Bærum

Nysalg

// Borgund vgs byggetrinn 4 - Ålesund// Kiwi Ranheimsveien - Trondheim// Sørenga 1 - Trondheim// Bærum idrettspark - Bærum