H§u Vi»‡c Cha

 • View
  217

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of H§u Vi»‡c Cha

 • S 137 Thng Su

  2009

  Vn Phng Lin Lc 14200 Goldenwest Street Westminster, CA 92683

  Tel: 714-903-2762 Fax: 714-903-2585

  www.uuc.edu

  Hu Vic Cha 1 Cm tng ca sinh vin tt nghip 2

  Tm tnh sau hi tho 3

  Tin tc & Thng bo 4

  Danh sch n nhn 7

  Trong s ny...

  N m 2008 ti qua ging ti Brisbane c, mt anh tn hu n ni: Khng bit Mc s cn nh em khng. Cch y 4 nm khi mc s qua y ging, trong bui picnic ca Hi Thnh em c hi mc s tn lm sao hu vic Cha. i lm mc s ging dy Li Cha, lo cng vic Hi Thnh, nh th th mi l hu vic Cha, cn tn hu nh em th lm sao hu vic Cha. Mc s tr li l khng phi ch i lm mc s mi hu vic Cha. Lm nhng vic khc vn l hu vic Cha, tn vn hu vic Cha trong cng n vic lm hng ngy ca mnh; hin nay anh ang lm g th hy lm ht lng nh lm cho Cha, l hu vic Cha. Anh lm tt cng vic anh ang lm cho ngi ta nh l anh lm cho Cha vy th anh s l li chng tt cho Cha. Li tc anh np phn mi cho Cha, dng tin cho cng vic Cha v gip nhng ngi c cn l hu vic Cha.

  Em nghe theo li Mc s v thc hin, em thy hiu qu qu. Cha ban phc cho em d dt. Em lm ngh xy ro cho nh ngi ta. Em t hc, tay ngh cng yu nhng em lm cho ai em cng lm ht lng nh lm cho Cha y nh mc s biu ch khng phi lm v ng tin ngi ta tr, th thy Cha ban phc cho em nhiu qu. Hin nay em lm khng ht

  vic, c vic ngi ta t lm sut c 3 thng ti; cn nhiu ngi cng ngh vi em, ti gii hn em nhiu m h khng c vic lm. Em trung tn dng phn mi cho Cha v cn c d dng cho nhiu cng vic khc na. Em cm n mc s rt nhiu, mc s ch ng qu, nh mc s ch dy m em mi bit ng v lm theo th thy Cha ban phc mt cch tht l lng.

  Trn y l li chng ca mt con ci Cha lm theo Li Cha dy, H lm vic g, hy ht lng m lm, nh lm cho Cha, ch khng phi lm cho ngi ta, v bit rng anh em s bi Cha m c c nghip lm phn thng. Hy hu vic ng Christ, tc l Cha. (C-l-se 3:23-24).

  Khng phi ch c i lm mc s mi l hu vic Cha. Mi con ci Cha u phi hu vic Cha. Phao-l ni: V, chng c ngi no trong chng ta v chnh mnh m sng, cng chng c ngi no trong chng ta v chnh mnh m cht; v nu chng ta sng, l sng cho Cha, v nu chng ta cht, l cht cho Cha. Vy nn chng ta hoc sng hoc cht, u thuc v Cha c. (R-ma 6:11; 14;7-8).

  Mi con ci Cha u phi sng cho Cha. Sng cho Cha l hu vic Cha. Mi cng n vic lm ca chng ta u l phng tin chng ta sng cho Cha, dng hu vic Ngi.

  Khng phi ch anh tn hu Brisbane ny m tt c nhng ngi tn hu khp mi ni, mi thi i u phi lm nh anh, u c th hu vic Cha nh anh v u c phc d dt nh anh.

  Hu Vic Cha Mc S Nguyn Hu Cng

 • TRANG 2 PHU C VU THA NG 6/2009

  Knh tha ton th qu v.

  T rong khng kh long trng v linh cm ca bui l tt nghip ny, ti rt ly lm vinh d thay mt cho cc sinh vin tt nghip chng trnh Cao hc thn hc, dng ln Ba ngi c Cha Tri li ngi khen v cm t. Bi n thn hu k diu ca Ngi, chng nhng cu chuc chng ti, ku gi chng ti tr nn nhng y t phc v, m Ngi cn m ng, qua Vin thn hcTin Lnh Vit Nam, chng ti c trang b phc v ngy cng kt qu hn.

  Ti xin i din cho cc sinh vin tt nghip by t lng bit n chn thnh v su sc ca chng ti n Mc s Vin trng Vin Thn hc Tin Lnh Vit Nam, Ban qun tr, Ban gio s, cng ton th nhn vin ca Vin. Bi lng yu Cha v c mun m mang Vng quc ca Ngi, qu v b ra bit bao tm sc, v v th chng ti mi c c kt qu nh ngy hm nay.

  Ti cng xin c by t lng bit n n qu y t, con ci Cha xa gn, qu quan khch ang hin din trong bui l tt nghip ny l qu n nhn, nhng bc sinh thnh, nhng ngi phi ngu, cc con chu, b con, anh em, bn b. Bi s cu nguyn, li ng vin v tinh thn chia xt nhng gnh nng trong cuc sng cng nh trong chc v hu vic Cha ca qu v, m chng ti mi dnh c th gi theo ui v hon tt chng trnh hc ny. Ti xin mn li ca S Phao-l trong I C-rinh-t 15.58, m tha cng qu v rng cng kh ca qu v trong Cha chng phi l v ch u.

  Hm nay, chng ti cng rt ly lm vinh d v l nhng sinh vin u tin ca Vin tt nghip chng trnh Cao hc thn hc, v c bit hn,

  y l chng trnh hc trc tuyn (online) hon ton. V th, nhn c hi ny, xin cho php ti c chia x vi qu v i iu v chng trnh hc rt ph hp, y cht lng v tht l th ny.

  Ti c c may l mt trong s t sinh vin c tham gia hu ht cc phng thc o to ca Vin. T nhng kho hc tp trung Vit Nam m c khi ch trong mt t phi di chuyn a im vi ln, n nhng kho hc tp trung Cam-pu-chia ko di c thng, m mi ln qua bin gii thong cht lo lo v khi tr v nh khng trnh khi b chnh quyn iu tra, bt lm kim im, n c hi c hc tp trung ti M t do, thoi mi, tin nghi nhng khng phi ai cng d dng c cp h chiu hay xin c vi-sa. Th nhng, nhng iu khng c khi hc trc tuyn. Hc trc tuyn tht t do, thoi mi, tin nghi, m chng cn n vi-sa hay h chiu. Hc trc tuyn chng c qua bin gii lm g thong cht lo lo, chng phi xa nh, xa Hi Thnh hng thng lm g ri khi v phi lm kim im. Hc trc tuyn khng cn phi bn tm di chuyn t

  ni ny sang ni khc trnh tai vch mch rng. Hc trc tuyn ch cn chic my tnh kt ni vi h thng mng (Internet) l , v sinh vin ch vic sp xp th gi, thc khuya, dy sm mt cht l c th

  hc c ri. Trong hon cnh sinh vin ca Vin hu ht l nhng ngi hu vic Cha trong nhiu lnh vc mc v khc nhau, li c ngi cn phi lo cho cuc sng gia nh, th chng trnh hc trc tuyn ca Vin l mt gii php thch ng, chp cnh cho nhng c m vn ln v hin thc ho nim khao kht nng cao tri thc thuc linh, cng nh bi p k nng phc v. Hc trc tuyn rt ph hp cho mi ngi, to iu kin mi ngi c th hc, m cht lng khng thua g nhng chng trnh hc khc v tht l th na.

  Ti c a con trai 9 tui, n thng cu nguyn xin Cha cho ba con v con bt mt. Ba con mt v dng computer nhiu hc, cn con mt v dng computer nhiu chi game. Li cu nguyn chn tht ca con tr ni ln mt iu l hc trc tuyn c th

  Cm tng ca mt sinh vin tt nghip Sinh vin Hong o

  (xem tip trang 4)

  Sinh vin tt nghip hin din trong L Tt Nghip kha 2009

 • TRANG 3 PHU C VU THA NG 6/2009

  tn dng thi gian ch khng phi khng cn nhiu thi gian. Nh li lp hc u tin, ti chong ngp v khi lng thng tin phong ph, a dng c cung cp qua sch gio khoa v cc ti liu tham kho. Cc lp hc sau, do quen nn khng cn cm gic chong ngp nh lc u, tuy s lng bi v khng h thua km. Bn cnh , s hng dn tinh t v nhng cu hi gi tho lun su sc ca cc Gio s chnh l cha kho dn n thnh cng ca tng mn hc v to nn cht lng cho chng trnh hc. Mc thnh cng v cht lng c th nhn thy qua nhng gp , tranh lun, bin lun mun mu mun v t cc sinh vin, v c bit qua tng mn hc sinh vin c trang b nhng k nng t duy, nghin cu tip tc t hc hi sau ny. chnh l iu cn thit nht i vi cc sinh vin chng trnh cao hc.

  Bn cnh ni dung chnh ca tng mn hc cn trao i, sinh

  vin chng ti c khi chia x vi nhau nhng kinh nghim thc t trong i sng hu vic Cha, m nghe n c khi bc ln ting ci chung vui nhng cng c lc ngn l cm thng. Nhng n phc l lng Cha ban khng sao k xit, nhng cng khng thiu nhng day dt, u t v tnh trng thiu hip mt trong Hi Thnh. Thiu thn kh khn l iu thc t m nhiu Hi Thnh Cha ang i din, nhng nim hy vng vn dng trn v s pht trin ca Hi Thnh trong tng lai. Hc trc tuyn l th lm nht l khi ang thi th in cp, mng rt, v c khi trc trc k thut, sau mt gic ng, tr li trng, vo lp thy mi ci u bin mt, ng nh mnh B B Li ng Sau (Left Behind). Ph hp, cht lng v l th, l chng trnh hc trc tuyn ca Vin Thn Hc Tin Lnh Vit Nam.

  Xin cho ti ni ring i li vi Vin Thn Hc Tin Lnh Vit Nam thn yu. Chng ti l cc sinh vin

  tt nghip, ra trng, nhng chng ti khng xa trng v s khng qun trng. Chng ti s lun nh v cu nguyn cho Vin Cha tip tc i dng qu v hu pht trin a Vin ln mt tm cao hn v m rng qui m hot ng nhiu ngi trong nhng hon cnh khc nhau ang khao kht hc hi, s c c hi c hc Li Cha.

  Xin qu v cng nh n chng ti m thm li cu nguyn, nhng thnh t ca Vin khng ch dng li ch nhng hc v, vn bng trao cho chng ti, nhng s n r qua tm tnh v i sng dn thn phc v ca mi chng ti. Qu v trang b cho chng ti, xin tip tc cu nguyn chng ti nm tay nhau, cng bc vo cnh ng la chn, gt nhng b la vng em v trong nh c Cha Tri. Nguyn s ngi khen, tn qu, vinh hin qui v Ba Ngi c Cha Tri.

  Nguyn Danh Cha lun c tn cao qua Vin Thn Hc Tin Lnh Vit Nam.

  Tm tnh sau hi tho Sinh vin L Vn Th N h mi nm vo nhng ngy u Thng Su,

  chng ti li v trng d kha hi tho tp trung v l tt nghip. Ci cm gic tu trng ca my chc nm v trc nh sng li mi mt ma h. Ti ngc mt ln, thm t n Cha. Hn na i ngi m vn c lm sinh vin, cn hnh phc no hn?

  Ting chung cm tay rung ln nhiu bn ba hiu gi hi tho bt u. Chng ti cha mun bc vo lp vi, v cn mi m cho hi nhau, v c nhn din nhng

  thn hc gia tng vy vng trn mng. Nhng nh mt ng ngng, nhng bn tay sit cht nng m yu thng.

  Ngy u tin sau gi ging bi linh ca gio s Vin Trng, chng ti c th hun 101 iu cn trnh trong ging lun ca MS on Hng Linh. Ging ca ng nh nhng m i nhng thm su vo lng ca mi mt ngi nghe. Ngy k tip vi ch Th phng v Gio nghi ca MS Trn Trng Lut, sinh vin c dp bn tho nhng m hnh th phng a dng,

  ci m by t nhng kht khao ca lng mnh i vi nhng truyn thng gio nghi. m ti Th T l gi thng cng gia cc sinh vin vi nhau v nh trng. y l m n tng vi tiu phm Trn Chin Tm Linh mang li nhng trn ci ln lc, tha thu.

  Bui chiu Th Su l nhng gi pht tng bng ti nh hng West-coast. Mi ngi trong y phc trang trng, chnh t. Cnh n gii c dp chng din nhng chic o di truyn

  Cm tng ca mt sinh vin tt nghip (tip theo trang 2)

  (xem tip trang 4)

 • PHU C VU THA NG 6/2009 TRANG 4

  chc v khc nhau nhiu ni trong cc Hi thnh. Nhng mi s khng th dng li ni y m phi cn tip tc pht trin. Ngh n nhng th h k tip v nhng chng ng tng lai, chng ta phi lm g y? Thit ngh, chng ta cn phi hnh ng khn cp v thit thc- mi c nhn sinh vin hi ngoi ra trng v ang theo hc ch cn dnh ra mi ngy mt - la, mi Hi Thnh vui lng trch 1/20 trong tng s tin dng mi thng, gi v cho Vin Thn Hc, th chc chn gnh nng ca Vin s vi i Cm ng bit bao khi chng ti chng kin mt sinh vin thay v ung mt ly c-ph Starbuck mi ngy, anh dnh s tin y trong hai nm v mang ln vn phng dng hin cho nh trng, gp mt bn tay trong s mng thit thc y ngha!

  Li cui, nguyn xin Ba Ngi c Cha Tri oi thng v thm sc cho Ban Lnh o, qu v gio s, nhn vin ca Vin, cng vi con dn Cha c th thc hin c nhng c mong ng gp phn mnh trong ngha cao p v vui lng Cha.

  thng vi nhng sc mu m thm