Click here to load reader

Guro Ako - Teacher Talks · Web view Ang mga bata ay pabilog na magkakahawak ang kamay habang umaawit ng “Rain, Rain, Go Away”. Kapag sinabi ng guro na “The Boat is Sinking,

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Guro Ako - Teacher Talks · Web view Ang mga bata ay pabilog na magkakahawak ang kamay habang...

Yunit 1

Aralin 4: Ang Rhythmic Pattern sa Time Signatures

I. Layunin:

a. Nakabubuo ng rhythmic pattern sa time signature

II. Paksang-Aralin

A. Paksa: Pagbuo ng Rhythmic Pattern sa time signature

B. Lunsarang Awit: “Baby Seeds”, G, 2, so

4

C. Sanggunian: Music Time Teacher’s Manual, p. 38

D. Kagamitan: Mga flashcard ng note at rest, pitch pipe

E. Pagpapahalaga: Pakikiisa

F. Konsepto: Pagbubuo ng mga rhythmic pattern na may 2 time signature 4

III. Pamamaraan

A. Panimulang Gawain

1. Pagsasanay

Ipalakpak ang mga sumusunod:

1.

2.

3.

4.

5.

2. Balik-aral

Pangkatin ang gma note at rest upang makabuo ng rhythm ayon sa time signature.

B. Panlinang na Gawain

1. Pagganyak

Paglalaro ng “The Boat is Sinking”

Paraan ng Pagsasagawa:

Ang mga bata ay pabilog na magkakahawak ang kamay habang umaawit ng “Rain, Rain, Go Away”. Kapag sinabi ng guro na “The Boat is Sinking, group into 5”, ang mag-aaral ay bubuo ng kani-kanilang pangkat na may limang katao. Ang mga batang walang nasamahang pangkat ay aalisin muna sa laro. Ang mga natirang bata ay muling maghahawakan ng kamay pabilog at await na muli. Sa pagtigil ng pag-awit ay magpapangkat muli ang mga bata ayon sa ibinigay na bilang ng guro.

2. Paglalahad

Ipakita ang tsart ng awiting Baby Seeds.

Iparinig ang awitin. Ituro sa paraang rote.

Awitin nang sabay-sabay ang “Baby Seeds”.

3. Pagtalakay

Ilang measure mayroon ang awit?

(Ang awit ay mayroong 16 na measure.)

Ano-anong mga simbolo ng musika ang nasa loob ng mga measure?

(Mga note at rest.)

Paano nabuo ang mga measure?

(Sa pamamagitan ng paglalagay ng barline sa time signature.)

Ano ang time signature ng “Baby Seeds”?

(Ang awit ay nasa 2 time signature.)

4

Ilang bilang mayroon ang bawat measure?

(Bawat measure ay may dalawang bilang.)

Paano ka makabubuo ng hulwarang/rhythmic pattern?

(Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng notes at rest na naaayon sa isang nakatakdang time signature.)

4. Paglalahat

Ang rhythmic pattern ay ang pinagsama-samang mga note at rest na naaayon sa isang nakatakdang time signature.

5. Paglalapat

Bigyan ang bawat pangkat ng kahon ng mga nota at pahinga. Ipabuo ito sa 2 time signature. Ang unang makabuo ang panalo.

4

6. Repleksiyon

Ano-anong mga gawain ang higit na nakatulong sa pag-unawa ng aralin?

C. Pangwakas na Gawain

Muling awitin ang “Baby Seeds”. Sabayan ng pagpalakpak ng rhythm pattern ang awitin.

IV. Pagtataya

Ipabuo ang sumusunod na hulwaran at palagyan ng kaukulang note o rest ang bawat puwang.

2 =

4

V. Takdang Aralin

Bumuo ng rhythmic pattern sa 2 time signature sa apt na measure.

4

Search related