2
BUDILA – PREJMER – TĂRLUNGENI – TELIU – VAMA BUZĂULUI – ÎNTORSURA BUZĂULUI Grupul de Acțiune Locală Asociația de Dezvoltare Durabilă Curbura Carpaților CIF: 27469980 Sediul social: Prejmer, str. Mare nr. 565, jud. Brașov E-mail: [email protected] Site: www.curburacarpatilor.ro Telefon: 0770 207 389, 0770 261 712 Grupul de Acțiune Locală Asociația de Dezvoltare Durabilă Curbura Carpaților CIF: 27469980 Sediul social: Prejmer, str. Mare nr. 565, jud. Brașov E-mail: [email protected] Site: www.curburacarpatilor.ro Telefon: 0770 207 389, 0770 261 712 Grupul de Acțiune Locală Asociația de Dezvoltare Durabilă Curbura Carpaților CIF: 27469980 Sediul social: Prejmer, str. Mare nr. 565, jud. Brașov E-mail: [email protected] Site: www.curburacarpatilor.ro Telefon: 0770 207 389, 0770 261 712 GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ Asociația de Dezvoltare Durabilă Curbura Carpaților MĂSURI FINANȚATE DE Grupurile de Acţiune Locală (GAL) Un GAL reprezintă un parteneriat public-privat, reglementat ca structură de dezvoltare locală a unui TERITORIU LEADER, dezvoltare care se face de jos în sus, cu implicarea cetăţenilor, mediului de afaceri şi autorităţilor din teritoriul respectiv. În contextul obţinerii ajutorului financiar nerambursabil prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, dezvoltare locală LEADER, GAL-ul reprezintă o structură intermediară între finanţator, reprezentat de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), pe de o parte, şi potenţialii beneficiari din teritoriu, pe de altă parte. Dezvoltarea locală LEADER Teritoriul LEADER este spaţiul rural alcătuit din comune şi oraşe mici, care au sub 20.000 locuitori. Premisa abordării LEADER este aceea că dezvoltarea locală a teritoriilor rurale (comune şi oraşe mici) este mai eficientă atunci când este proiectată de jos în sus, respectiv, de către actorii locali, cu sprijinul administrațiilor publice locale, a societăţii civile, precum și a unor specialiști în implementarea proiectelor Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta prin următoarele mijloace: Telefon: E-mail: De asemenea, pentru a fi în permanență la curent cu noutățile GAL Curbura Carpaților, vă puteți abona pe: Web-site: 0770 207 389 [email protected] www.curburacarpatilor.ro facebook.com/infocurburacarpatilor/ Pagina Facebook: BUDILA – PREJMER – TĂRLUNGENI – TELIU – VAMA BUZĂULUI – ÎNTORSURA BUZĂULUI Teritoriul CURBURA CARPAŢILOR GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CURBURA CARPAȚILOR GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CURBURA CARPAȚILOR

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CURBURA ... - curburacarpatilor.ro · Grupul de Acțiune Locală Asociația de Dezvoltare Durabilă Curbura Carpaților • CIF: 27469980 • Sediul social:

  • Upload
    others

  • View
    18

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

BUDILA – PREJMER – TĂRLUNGENI – TELIU – VAMA BUZĂULUI – ÎNTORSURA BUZĂULUI

Grupul de Acțiune Locală Asociația de Dezvoltare Durabilă Curbura Carpaților • CIF: 27469980 • Sediul social: Prejmer, str. Mare nr. 565, jud. Brașov

• E-mail: [email protected] • Site: www.curburacarpatilor.ro • Telefon: 0770 207 389, 0770 261 712

Grupul de Acțiune Locală Asociația de Dezvoltare Durabilă Curbura Carpaților • CIF: 27469980 • Sediul social: Prejmer, str. Mare nr. 565, jud. Brașov

• E-mail: [email protected] • Site: www.curburacarpatilor.ro • Telefon: 0770 207 389, 0770 261 712

Grupul de Acțiune Locală Asociația de Dezvoltare Durabilă Curbura Carpaților • CIF: 27469980 • Sediul social: Prejmer, str. Mare nr. 565, jud. Brașov

• E-mail: [email protected] • Site: www.curburacarpatilor.ro • Telefon: 0770 207 389, 0770 261 712

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂAsociația de Dezvoltare Durabilă Curbura Carpaților

MĂSURI FINANȚATE DE

Grupurile de Acţiune Locală (GAL)

Un GAL reprezintă un parteneriat public-privat, reglementat

ca structură de dezvoltare locală a unui TERITORIU LEADER,

dezvoltare care se face de jos în sus, cu implicarea

cetăţenilor, mediului de afaceri şi autorităţilor din teritoriul

respectiv.

În contextul obţinerii ajutorului financiar nerambursabil prin

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020,

dezvoltare locală LEADER, GAL-ul reprezintă o structură

intermediară între finanţator, reprezentat de Agenţia

pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), pe de o parte, şi

potenţialii beneficiari din teritoriu, pe de altă parte.

Dezvoltarea locală LEADER

Teritoriul LEADER este spaţiul rural alcătuit din comune şi

oraşe mici, care au sub 20.000 locuitori.

Premisa abordării LEADER este aceea că dezvoltarea locală

a teritoriilor rurale (comune şi oraşe mici) este mai

eficientă atunci când este proiectată de jos în sus,

respectiv, de către actorii locali, cu sprijinul administrațiilor

publice locale, a societăţii civile, precum și a unor

specialiști în implementarea proiectelor

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta prin

următoarele mijloace:

Telefon:

E-mail:

De asemenea, pentru a fi în permanență la curent cu noutățile

GAL Curbura Carpaților, vă puteți abona pe:

Web-site:

0770 207 389

[email protected]

www.curburacarpatilor.ro

facebook.com/infocurburacarpatilor/Pagina Facebook:

BUDILA – PREJMER – TĂRLUNGENI – TELIU – VAMA BUZĂULUI – ÎNTORSURA BUZĂULUI

TeritoriulCURBURA CARPAŢILOR

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ

CURBURA CARPAȚILORGRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ

CURBURA CARPAȚILOR

Grupul de Acțiune Locală Asociația de Dezvoltare Durabilă Curbura Carpaților • CIF: 27469980 • Sediul social: Prejmer, str. Mare nr. 565, jud. Brașov

• E-mail: [email protected] • Site: www.curburacarpatilor.ro • Telefon: 0770 207 389, 0770 261 712

Grupul de Acțiune Locală Asociația de Dezvoltare Durabilă Curbura Carpaților • CIF: 27469980 • Sediul social: Prejmer, str. Mare nr. 565, jud. Brașov

• E-mail: [email protected] • Site: www.curburacarpatilor.ro • Telefon: 0770 207 389, 0770 261 712

Grupul de Acțiune Locală Asociația de Dezvoltare Durabilă Curbura Carpaților • CIF: 27469980 • Sediul social: Prejmer, str. Mare nr. 565, jud. Brașov

• E-mail: [email protected] • Site: www.curburacarpatilor.ro • Telefon: 0770 207 389, 0770 261 712

Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului ,,Curbura Carpaţilor''

Teritoriul ,,Curbura Carpaţilor'' este alcătuit din comunele Budila,

Prejmer, Teliu, Tărlungeni şi Vama Buzăului din judeţul Braşov şi

oraşul Întorsura Buzăului din judeţul Covasna, având o suprafaţă 2 totală de 520,19 km şi o populaţie de 35935 locuitori. Promovarea

şi dezvoltarea durabilă al acestui teritoriu intră în sarcina

partenriatului public-privat reprezentat de către Asociaţia de

Dezvoltare Durabilă Curbura Carpaţilor.

Asociaţia cuprinde, în prezent, 32 de membri, dintre care 8

parteneri publici (25%), respectiv, primăriile celor 6 localităţi care

alcătuiesc teritoriul ,,Curbura Carpaţilor'', Consiliul Judeţean

Braşov şi 1 regie autonomă şi 24 de parteneri privaţi (75%), dintre

care 13 agenţi economici şi 11 ONG-uri, reprezentante ale

societăţii civile.

În vederea obţinerii finanţării nerambursabile prin Programul

Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, Măsura 19

,,Dezvoltarea locală LEADER'' şi, respectiv, acreditării ca GAL,

Asociaţia a elaborat Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) a

teritoriului ,,Curbura Carpaţilor'' pentru perioada 2016-2023.

Strategia prevede lansarea unui număr de 18 apeluri de finanţare

pentru 6 măsuri, în perioada 2017-2019 şi finalizarea proiectelor

contractate până în anul 2023. În sprijinul accesării măsurilor de

finanţare lansate de GAL Curbura Carpaţilor şi implementării

eficiente a proiectelor contractate, vor fi derulate activităţi de

animare a teritoriului, constând în acţiuni de informare şi

consiliere, respectiv:

· Întâlniri şi dezbateri publice organizate în localităţile din

teritoriu;

· Transmiterea buletinelor informative trimestriale;

· Postarea ştirilor, noutăţilor şi documentelor de interes pe

website-ul www.curburacarpatilor.ro ;

· Distribuirea materialelor de informare-promovare: afişe,

pliante, broşuri, mape, materiale personalizate;

· Asistenţă telefonică şi prin e-mail acordată solicitanţilor

Nr.crt.

Măsura Alocare totală

prevăzută în Strategie

Număr total

apeluri

2017-2019

Lansări estimate în

anul 2017

1.

Măsura M1/1C: Acţiuni de informare,

demonstrative şi formare profesională

(SERVICII)

186.528 Euro 3 1 apel: iunie 2017

2. Măsura M2/3A. Scheme de calitate

(SERVICII) 279.826 Euro 4

1 apel: octombrie

2017

3. Măsura M3.1/6A: Înfiinţarea activităţilor

non-agricole (SPRIJIN FORFETAR) 279.826 Euro 3 1 apel: mai 2017

4. Măsura M3.2/6A. Investiţii pentru

dezvoltarea activităţilor non-agricole (INVESTIŢII)

279.826 Euro 3 1 apel: septembrie

2017

5. Măsura M3.3/6B. Investiţii pentru

progresul satelor (INVESTIŢII) 349.765 Euro 3

1 apel: iulie-august 2017

6.

Măsura M3.4/6B:

Infrastructură socială pentru integrarea

grupurilor defavorizate (INVESTIŢII)

148.437 Euro 2 2 apeluri: aprilie 2017, noiembrie

2017

TOTAL 1.524.208 Euro 18 apeluri 7 apeluri

Lansare

estimată Măsura Tip şi rată sprijin

Cuantum

sprijin Solicitanţi eligibili

Aprilie

2017

Măsura M3.4/6B:

Infrastructură

socială pentru

integrarea

grupurilor

defavorizate

Rambursarea

cheltuielilor:

100%. proiecte

negeneratoare de

venit şi 80% pt.

cele generatoare

20.000 –

40.000 Euro

(90.480 –

180.960 lei)

· Entităţi publice sau private acreditate ca

furnizori de servicii sociale

Mai 2017

Măsura 3.1/6A:

Înfiinţarea

activităţilor non-

agricole

Sprijin forfetar

(sumă fixă):100%

30.000 Euro

(135.720 lei)

· Fermieri sau membrii unei gospodării

agricole ce întreprind activităţi non-

agricole prima dată;

· Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici

ce îşi propun activităţi non-agricole noi;

· Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici

noi sau cu maxim 3 ani fiscali.

Iunie

2017

Măsura 1/1C:

Acţiuni de

informare,

demonstrative şi

formare

profesională

Rambursarea

cheltuielilor:

100%

15.000 –

30.000 Euro

(67.860 –

135.720 lei)

· Entităţi publice sau private care activează

în domeniul formării profesionale a

adulţilor, în parteneriat cu ONG-uri/

asociaţii profesionale din sectorul agricol,

agroalimentar, forestier

Măsurile de finanţare propuse de GAL Curbura Carpaţilor

CALENDARUL ESTIMATIV GAL DE LANSARE A PRIMELOR 3 MĂSURI

Etapele accesării şi implementării proiectelor prin GAL:

1. Publicarea de către GAL a calendarului lansării apelurilor de

selecţie şi actualizarea acestuia;

2. Elaborarea şi publicarea documentelor de finanţare (ghiduri,

formulare, manuale de procedură) pentru fiecare măsura în parte;

3. Consultări publice, informaţii şi clarificări pe marginea

documentelor de finanţare;

4. Lansarea apelurilor de selecţie (total 18 apeluri: 7 în 2017, 6 în

2018 şi 5 în 2020);

5. Primirea şi înregistrarea proiectelor la sediul GAL, până la

termenul limită specificat în documentaţie;

6. Verificarea conformităţii şi eligibilităţii proiectelor de către grupul

de evaluare (3 experţi) constituit la nivelul echipei de proiect a GAL;

7. Acordarea punctajului în baza criteriilor de selecţie se face de

către grupul de evaluare;

8. Comunicarea rezultatelor: pe website-ul GAL şi prin scrisoare

adresată fiecărui solicitant;

9. Primirea contestaţiilor: în teremen de 5 zile de la comunicarea

rezultatelor;

10. Soluţionarea contestaţiilor: se face de către grupul de soluţionare

a contestaţiilor (2 experţi) constituit la nivelul echipei de proiect a GAL

şi ulterior, se aprobă de către Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor

(alcătuită din 5 membri ai Asociaţiei);

11. Selecţia proiectelor: după soluţionarea contestaţiilor, grupul de

evaluare propune Comitetului de Selecţie a Proiectelor (alcătuit din 7

membri ai Asociaţiei) listele cu proiectele: neeligibile, eligibile care nu

pot fi finanţate şi eligibile propuse pentru finanţare. Comitetul

analizează şi aprobă aceste liste cu votul majorităţii simple;

12. Transmiterea proiectelor aprobate către Oficiul Judeţean /

Centrul Regional al finanţatorului (AFIR) în vederea finanţării acestora;

13. Asistenţă şi monitorizarea pe teren a implementării proiectelor.

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ

CURBURA CARPAȚILORGRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ

CURBURA CARPAȚILORGRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ

CURBURA CARPAȚILOR