Grant Thornton - Raport rynek energii wiatrowej w Polsce

  • View
    3.904

  • Download
    9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Grant Thornton - Raport rynek energii wiatrowej w Polsce

Podsumowanie I procza 2011 r.

2 Podsumowanie I procza 2011 r.

Spis treci

Produkcja energii

Moce wytwrcze

Prognozy rozwoju

Rozmieszczenie

Inwestycje

Bariery rozwoju

4

6

10

15

18

20

Podsumowanie I procza 2011 r. 3

Maciej Richter

Partner Zarzdzajcy Grant Thornton

4 Podsumowanie I procza 2011 r.

06.2009 12.2009 06.2010 12.2010 06.2011 06.2010 / 06.2009

06.2011 / 06.2010

Elektrownie ogem, w tym: 75 125 151 614 77 912 157 411 82 077 3,7% 5,3%

- udzia OZE 5,4% 5,6% 6,6% 6,8% 7,1%

rda odnawialne, w tym: 4 060 8 445 5 153 10 648 5 853 26,9% 13,6%

Biomasa 2 112 4 893 2 826 5 849 3 160 33,8% 11,8%

- udzia w OZE 52,0% 57,9% 54,8% 54,9% 54,0%

Biogaz 83 184 114 233 180 37,7% 58,3%

- udzia w OZE 2,0% 2,2% 2,2% 2,2% 3,1%

Wiatr 491 1090 700 1637 1191 42,6% 70,2%

- udzia w OZE 12,1% 12,9% 13,6% 15,4% 20,3%

Woda 1 368 2 405 1 507 2 930 1 318 10,2% -12,6%

- udzia w OZE 33,7% 28,5% 29,2% 27,5% 22,5%

rdo: Opracowanie Grant Thornton na podstawie danych ARE

Produkcja energii w latach 2009 2011 (w TWh)

Podsumowanie I procza 2011 r. 5

Wielko produkcji energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych (w TWh)

rdo: Opracowanie Grant Thornton na podstawie danych ARE

6 Podsumowanie I procza 2011 r.

Struktura rde energii w podziale na przyrost mocy

wytwrczej w I poowie 2011 r.

rdo: Opracowanie Grant Thornton na podstawie danych ARE

Podsumowanie I procza 2011 r. 7

06.2009 12.2009 06.2010 12.2010 06.2011 12.2009 /

06.2009

06.2010 /

12.2009

12.2010 /

06.2010

06.2011 /

12.2010

redni wzrost

Elektrownie ogem, w tym:

36 006 35 757 35 925 35 949 36 209 -0,7% 0,5% 0,1% 0,7% 0,1%

- udzia OZE 4,6% 5,1% 5,6% 6,0% 6,7%

rda odnawialne, w tym:

1 663 1 810 2 023 2 168 2 415 8,9% 11,7% 7,2% 11,4% 9,8%

Biomasa 89 89 89 92 115 -0,1% 0,0% 3,6% 25,0% 6,6%

- udzia w OZE 5,3% 4,9% 4,4% 4,2% 4,8%

Biogaz 54 61 68 73 86 13,4% 10,9% 7,4% 18,1% 12,4%

- udzia w OZE 3,2% 3,4% 3,4% 3,4% 3,6%

Wiatr 582 721 918 1 055 1 261 23,9% 27,5% 14,8% 19,6% 21,3%

- udzia w OZE 35,0% 39,8% 45,4% 48,6% 52,2%

Woda 935 937 939 941 945 0,1% 0,3% 0,2% 0,5% 0,3%

- udzia w OZE 56,2% 51,7% 46,4% 43,4% 39,1%

rdo: Opracowanie Grant Thornton na podstawie danych ARE

Moc wytwrcza zainstalowana w elektrowniach w latach 2009 2011 (w MW)

8 Podsumowanie I procza 2011 r.

2009 r. 2010 r. Struktura Przyrost Dynamika

Kraje UE 75 093 84 274 100,0% 9 181 12%

Niemcy 25 777 27 214 32,3% 1 437 6%

Hiszpania 19 160 20 676 24,5% 1 516 8%

Wochy 4 849 5 797 6,9% 948 20%

Francja 4 574 5 660 6,7% 1 086 24%

Wielka Brytania 4 245 5 204 6,2% 959 23%

Portugalia 3 535 3 898 4,6% 363 10%

Dania 3 465 3 752 4,5% 287 8%

Holandia 2 215 2 237 2,7% 22 1%

Szwecja 1 560 2 163 2,6% 603 39%

Irlandia 1 310 1 428 1,7% 118 9%

Grecja 1 087 1 208 1,4% 121 11%

Polska 725 1 107 1,3% 382 53%

Austria 995 1 011 1,2% 16 2%

Belgia 563 911 1,1% 348 62%

Rumunia 14 462 0,5% 448 3200%

Bugaria 177 375 0,4% 198 112%

Wgry 201 295 0,4% 94 47%

Czechy 192 215 0,3% 23 12%

Finlandia 147 197 0,2% 50 34%

Litwa 91 154 0,2% 63 69%

Pozostae kraje 211 310 0,4% 99 47%

Moc zainstalowana w elektrowniach wiatrowych na koniec 2010 r. (w MW)

rdo: Opracowanie Grant Thornton na podstawie danych EWEA

Podsumowanie I procza 2011 r. 9

10 Podsumowanie I procza 2011 r.

Moce zainstalowane w elektrowniach wiatrowych w latach 2007 2020 (w MW)

rdo: Opracowanie Grant Thornton na podstawie prognoz z Ministerstwa Gospodarki

Podsumowanie I procza 2011 r. 11

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

rda odnawialne 2 433 2 963 3 704 4 444 5 204 6 074 6 704 7 385 8 065 8 895 10 335

Biomasa staa 300 350 600 800 1 000 1 300 1 350 1 400 1 450 1 500 1 550

- udzia w OZE 12,3% 11,8% 16,2% 18,0% 19,2% 21,4% 20,1% 19,0% 18,0% 16,9% 15,0%

Biogaz 80 100 120 140 180 230 280 380 480 730 980

- udzia w OZE 3,3% 3,4% 3,2% 3,2% 3,5% 3,8% 4,2% 5,1% 6,0% 8,2% 9,5%

Energia wiatrowa 1 100 1 550 2 010 2 520 3 030 3 540 4 060 4 580 5 100 5 620 6 650

- udzia w OZE 45,2% 52,3% 54,3% 56,7% 58,2% 58,3% 60,6% 62,0% 63,2% 63,2% 64,3%

ldowa 1 100 1 550 2 000 2 450 2 900 3 350 3 800 4 250 4 700 5 150 5 600

- udzia w OZE 45,2% 52,3% 54,0% 55,1% 55,7% 55,2% 56,7% 57,5% 58,3% 57,9% 54,2%

morska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500

- udzia w OZE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,8%

mae instalacje 0 0 10 70 130 190 260 330 400 470 550

- udzia w OZE 0,0% 0,0% 0,3% 1,6% 2,5% 3,1% 3,9% 4,5% 5,0% 5,3% 5,3%

Woda 952 962 972 982 992 1 002 1 012 1 022 1 032 1 042 1 152

- udzia w OZE 39,1% 32,5% 26,2% 22,1% 19,1% 16,5% 15,1% 13,8% 12,8% 11,7% 11,1%

Prognozy mocy elektrowni opartych na OZE w latach 2011 2020 (w MW)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

rda odnawialne 10 618 12 678 14 845 16 478 18 338 19 875 21 605 23 374 25 416 27 828 32 400

Biomasa staa 5 700 6 700 7 700 8 200 8 700 8 950 9 200 9 450 9 700 9 950 10 200

- udzia w OZE 53,7% 52,8% 51,9% 49,8% 47,4% 45,0% 42,6% 40,4% 38,2% 35,8% 31,5%

Biogaz 328 410 492 574 738 943 1 148 1 558 1 968 2 993 4 018

- udzia w OZE 3,1% 3,2% 3,3% 3,5% 4,0% 4,7% 5,3% 6,7% 7,7% 10,8% 12,4%

Energia wiatrowa 2 310 3 255 4 308 5 327 6 491 7 541 8 784 9 860 11 210 12 315 15 210

- udzia w OZE 21,8% 25,7% 29,0% 32,3% 35,4% 37,9% 40,7% 42,2% 44,1% 44,3% 46,9%

ldowa 2 310 3 255 4 300 5 268 6 380 7 370 8 550 9 563 10 810 11 845 13 160

- udzia w OZE 21,8% 25,7% 29,0% 32,0% 34,8% 37,1% 39,6% 40,9% 42,5% 42,6% 40,6%

morska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500

- udzia w OZE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,6%

mae instalacje 0 0 8 60 111 171 234 297 400 470 550

- udzia w OZE 0,0% 0,0% 0,1% 0,4% 0,6% 0,9% 1,1% 1,3% 1,6% 1,7% 1,7%

Woda 2 279 2 311 2 343 2 375 2 407 2 439 2 471 2 503 2 535 2 567 2 969

- udzia w OZE 21,5% 18,2% 15,8% 14,4% 13,1% 12,3% 11,4% 10,7% 10,0% 9,2% 9,2%

rdo: Opracowanie Grant Thornton na podstawie prognoz z Ministerstwa Gospodarki

Prognozy produkcji elektrowni opartych na OZE w latach 2011 2020 (w MWh)

rdo: Opracowanie Grant Thornton na podstawie prognoz z Ministerstwa Gospodarki

12 Podsumowanie I procza 2011 r.

rdo: Opracowanie Grant Thornton na podstawie prognoz z Ministerstwa Gospodarki

Prognozy produkcji w elektrowniach opartych na OZE w latach 2011 2020 (w MWh)

Podsumowanie I procza 2011 r. 13

Prognozowany udzia OZE w konsumpcji energii w poszczeglnych krajach UE w 2020 r.

rdo: Opracowanie Grant Thornton na podstawie danych EWEA

14 Podsumowanie I procza 2011 r.

2010 2020 Konsumpcja energii udzia w konsumpcji

Lp. Pastwo Ldowe Morskie Razem Ldowe Morskie Razem 2010 2020 2010 2020

EU-27 171,1 10,6 181,7 432,7 148,2 581,0 3 390,7 3 689,5 5,3% 18,4%

1 Niemcy 49,2 0,3 49,5 77,1 29,2 106,3 617,1 639,6 8,0% 18,1%

- udzia w EU-27 28,8% 2,8% 27,2% 17,8% 19,7% 18,3% 18,2% 17,3%

2 Hiszpania 45,5 0,0 45,5 90,4 3,7 94,1 302,7 350,4 15,0% 28,8%

- udzia w EU-27 26,6% 0,0% 25,0% 20,9% 2,5% 16,2% 8,9% 9,5%

3 Wielka Brytania 10,2 4,8 15,0 35,8 44,2 80,0 400,4 429,4 3,7% 26,1%

- udzia w EU-27 6,0% 45,3% 8,3% 8,3% 29,8% 13,8% 11,8% 11,6%

4 Francja 11,9 0,0 11,9 45,8 14,7 60,5 528,0 562,7 2,3% 12,5%

- udzia w EU-27 7,0% 0,0% 6,5% 10,6% 9,9% 10,4% 15,6% 15,3%

5 Wochy 11,6 0,0 11,6 32,5 1,8 34,4 359,2 394,9 3,2% 10,3%

- udzia w EU-27 6,8% 0,0% 6,4% 7,5% 1,2% 5,9% 10,6% 10,7%

6 Holandia 4,2 0,9 5,1 11,0 15,9 26,9 123,5 135,4 4,1% 25,1%

- udzia w EU-27 2,5% 8,5% 2,8% 2,5% 10,7% 4,6% 3,6% 3,7%

7 Polska 2,4 0,0 2,4 23,5 1,8 25,3 155,0 183,9 1,6% 16,3%

- udzia w EU-27 1,4% 0,0% 1,3% 5,4% 1,2% 4,4% 4,6% 5,0%

8 Szwecja 4,2 0,6 4,8 13,3 10,6 23,9 148,1 158,6 3,2% 18,2%

- udzia w EU-27 2,5% 5,7% 2,6% 3,1% 7,2% 4,1% 4,4% 4,3%

9 Irlandia 3,8 0,1 3,9 13,9 3,6 17,5 30,1 33,7 12,9% 60,5%

- udzia w EU-27 2,2% 0,9% 2,1% 3,2% 2,4% 3,0% 0,9% 0,9%

10 Grecja 3,0 0,0 3,0 17,4 0,0 17,4 69,4 78,1 4,4% 29,5%

- udzia w EU-27 1,8% 0,0% 1,7% 4,0% 0,0% 3,0% 2,0% 2,1%

rdo: Opracowanie Grant Thornton na podstawie EWEA

Prognoza produkcji energii w elektrowniach wiatrowych w krajach UE

Podsumowanie I procza 2011 r. 15

Wojewdztwo liczba

instalacji zainstalowana moc (w MW)

udzia w ogle

dolnolskie 2 0,17 0,0%

kujawsko-pomorskie 174 189,44 14,0%

lubelskie 2 0,75 0,1%

lubuskie 4 6,60 0,5%

dzkie 72 89,31 6,6%

maopolskie 8 1,76 0,1%

mazowieckie 22 10,57 0,8%

opolskie 2 0,90 0,1%

podkarpackie 14 26,78 2,0%

podlaskie 8 78,25 5,8%

pomorskie 21 141,00 10,4%

lskie