of 80 /80
1 SREDNJA ŠKOLA "VLADIMIR GORTAN" B U J E GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. Buje, 25.rujna 2018. godine

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.€¦ · Za izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture Škola koristi vlastitu dvoranu od 296,4 m2. ... Psihologija

 • Upload
  others

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.€¦ · Za izvođenje nastave tjelesne i...

 • 1

  SREDNJA ŠKOLA "VLADIMIR GORTAN"

  B U J E

  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU

  ZA ŠKOLSKU GODINU

  2017./2018.

  Buje, 25.rujna 2018. godine

 • 2

  1. OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

  Naziv i sjedište Srednja škola „Vladimir Gortan“ Buje

  Adresa Školski brijeg 1, 52 460 Buje

  Županija Istarska županija

  Šifra ustanove 18-006-501

  Tel./Fax. 052/ 772 113, 052/ 720 288

  e-mail [email protected]

  Ravnatelj: Ana Zubčić Kuhar, prof.

  Upis u sudski registar Trgovački sud Rijeka, broj: MBS 040071971, od 10. travnja 1997.

  Ukupan broj učenika 174

  Ukupan broj razrednih odjela 9

  Uku

  pan

  bro

  j dje

  latn

  ika

  1. Ravnatelj 1

  2. Nastavnici 26

  - neodređeno puno radno vrijeme 12

  - neodređeno nepuno radno vrijeme 9

  - određeno nepuno radno vrijeme 4

  - određeno puno radno vrijeme 0

  - vanjski suradnici 1

  3. Stručni suradnici 2

  4. Administrativno osoblje 3

  5. Pomoćno – tehničko osoblje 4

  2. PROGRAMI / OBRAZOVNI SEKTORI I TRAJANJE OBRAZOVANJA

  Program/ Obrazovni sektor

  Zanimanje Trajanje obrazovanja

  Broj odjela

  Opća gimnazija / 4 3

  Turizam i ugostiteljstvo Hotelijersko-turistički

  tehničar 4 5

  Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

  Ekonomist 4 1

  Program opće gimnazije škola ostvaruje na temelju Rješenja Ministarstva prosvjete i kulture Republike Hrvatske od 12. travnja 1992. godine: Klasa: 602-03/92-01-785, Ur. broj: 532-02-2/1-92-01.

  Obrazovni sektor ekonomije, trgovine i poslovne administracije, smjer: ekonomist škola ostvaruje na temelju Rješenja Ministarstva prosvjete i kulture Republike Hrvatske od 12. travnja 1992. godine: Klasa: 602-03/92-01-785, Ur. broj: 532-02-2/1-92-01.

  Obrazovni sektor turizam i ugostiteljstvo, smjer: hotelijersko-turistički tehničar škola ostvaruje na temelju Rješenja Ministarstva prosvjete i športa: Klasa: 602-03/97-01-32, Ur. broj: 532-02-02/6-97-01, od 4. travnja 1997. godine.

  mailto:[email protected]

 • 3

  3. MATERIJALNO – TEHNIČKI UVJETI RADA ŠKOLE

  3.1. Prostorni uvjeti

  Škola raspolaže s 1 511,07 m2 zatvorenog prostora i 6 336 m2 igrališta i dvorišta. S Gospodarskom školom Buje dijelimo zajednički prostor od 146,53 m2 koju čine u

  prizemlju radionica domara, stubište, podstubišni prostor, na prvom katu vjetrobran, stubište, podest i ulazni hol.

  Škola ima 9 klasičnih učionica, jedan kabinet kemije i biologije, jedan kabinet informatike i kabinet Vježbeničke tvrtke manju učionicu u kojoj se izvode izvannastavne aktivnosti. Kabineti su opremljeni računalima s pristupom internetu, projektorima i interaktivnim pločama ili projekcijskim platnima. Sve učionice su opremljene računalima s pristupom internetu, od kojih je 9 opremljeno i projektorom i/ili interaktivnom pločom. U učionici br. 12 (učionica 3.a razreda) se nalazi i glazbena linija i klavijature te se ta učionica koristi i kao kabinet glazbene kulture.

  Škola ima ured ravnatelja, zbornicu, tajništvo, računovodstvo, knjižnicu i čitaonicu, dvoranu za tjelesnu i zdravstvenu kulturu, prostor za školskog psihologa, prostor za kućnog majstora, spremište za alat i higijenska sredstva, prostor za školsku arhivu, prostor za pasivni knjižni fond i spremište za audiovizualnu tehniku i drugu aparaturu te jedan prostor za čajnu kuhinju koji je uređen kao neki oblik višefunkcionalnog prostora kojeg koriste učenici i profesori za vrijeme kada nisu na nastavi. U toj prostoriji, nalazi se pianino. Za izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture Škola koristi vlastitu dvoranu od 296,4 m2.

  Knjižnica ima jednu prostoriju površine 30,54 m2, smještena je na katu zgrade na sjeveroistočnoj strani i dostupnom mjestu. Osiguran je prostor za rad knjižničnog osoblja, smještaj građe u slobodnom pristupu, prostor za pojedinačni rad, rad skupine učenika te smještaj računala. Ostatak prostora zgrade koristi Gospodarska škola Buje. 3.2. Nastavna oprema, sredstva i pomagala

  Škola je opremljena adekvatnom opremom i namještajem – klupama, stolicama, katedrama, pisaćim stolovima za upravni prostor, ormarima. Sve učionice i kabineti su opremljene prijenosnim ili stolnim računalima (dvije stolnim, 10 prijenosnim) od kojih 9 učionica ili kabineta je opremljeno i projektorom. Kabinet Vježbeničke tvrtke opremljen je s tri stolna računala, 2 prijenosna računala, jednim tabletom, 3 printera, uređajem za fotokopiranje i skeniranje i uredskim priborom i materijalom.

  U svim učionicama su postavljeni pluteni panoi. Praktikum informatike je u potpunosti opremljen ali je oprema neadekvatna i

  zastarjela.

  Nastavna sredstva i pomagala koja koristimo su: 3 CD playera, 3 muzičke linije, dva mikroskopa, dva televizora, pianino, 11 prijenosnih računala, 9 projektora, dva prijenosna projekcijska platna, dva fotokopirna aparata (jedan u zbornici, jedan u tajništvu), geometrijski pribor za nastavu matematike, zemljopisne karte. Škola ima 2 interaktivne ploče

 • 4

  od kojih je jedna smještena u kabinetu kemije a jedna u učionici 1.c razreda koja je do ove školske godine korištena kao kabinet stranih jezika.

  Školska knjižnica i čitaonica sadrži fond koji obuhvaća cca. 9 000 svezaka. Zastupljena

  su sva područja ljudskog znanja. Fond uključuje referentnu zbirku, lektiru, stručnu, znanstveno-popularnu i pedagoško-metodičku literaturu, literaturu iz knjižničarstva i informacijskih znanosti, naslove za čitanje u slobodno vrijeme, serijske publikacije i AV građu. Knjižnica redovito naručuje 1 časopis. Tijekom školske godine 2017./2018. za knjižnicu je nabavljeno 135 novih knjiga. Knjižničar raspolaže računalom koji ima pristup internetu. U knjižnici se nalazi i jedno prijenosno računalo dostupno na korištenje učenicima i profesorima.

  4. DJELATNICI USTANOVE

  IME I PREZIME

  Nastavni predmet/ funkcija

  Ana Zubčić Kuhar Ravnateljica

  Petra Bošnjak Psihologinja

  Kristijan Buždon Knjižničar

  Ana Barbaro Latinski jezik

  Jadranka Bartolić Muzica*** Matematika

  Nataša Bezić Likovna umjetnost, povijest umjetnosti i kulturno povijesna baština

  Mikaela Biloslav Ekonomska grupa predmeta

  Josip Brajković Etika, filozofija

  Vladimir Brkljača Informatika, računalstvo

  Dezi Cetina Engleski jezik

  Fabrizio Cigui Fizika

  Vesna Cindrić Engleski jezik, Njemački jezik

  Danijel Damjanović Vjeronauk

  Lidija Filipović Geografija, Ispitni koordinator

  Branka Gržinić Fizika

  Irena Hudak Bogešić Kemija

  Dunja Janko Hrvatski jezik

  Ivana Koraca Biologija, kemija, prehrana i poznavanje robe, biologija s ekologijom

  Ingrid Martinčić Ekonomska grupa predmeta

  Ivana Medanović Njemački jezik, francuski jezik

  Dolores Mihelić Malbašić Ekonomska grupa predmeta

  Sandra Milotić Macan Glazbena umjetnost (do 14.1.2018.)

  Marino Munda Matematika

  Emina Nezirević** Psihologija i Poslovna psihologija s komunikacijom ( 7.12.2017.-15.6.2018.)

  Antonella Picinić Glazbena umjetnost (od 18.1.2018.)

 • 5

  Dubravka Puljar Kovačević Ekonomska grupa predmeta

  Lara Škarda* Psihologija i Poslovna psihologija s komunikacijom

  Aljoša Sirotić Povijest, politika i gospodarstvo, sindikalni povjerenik

  Valentina Štefanić Lakošeljac Talijanski jezik , hrvatski jezik

  Valentino Štingl Tjelesna i zdravstvena kultura

  Tarita Štokovac Talijanski jezik, hrvatski jezik

  Antonia Tomić Jurkić Matematika

  Deana Vrban** Psihologija, poslovna psihologija s komunikacijom (19.1.2017.-3.12.2017.)

  Verica Božić Voditelj računovodstva

  Elena Beaković Hržica Administrativni referent

  Enisa Čindrak Tajnik škole

  Adiana Franjić Spremačica

  Mira Tadić Spremačica

  Marina Šćulac Spremačica

  MladenCvenček Domar – kućni majstor * djelatnica na roditeljskom dopustu ili bolovanju ** zamjena za djelatnika/cu *** radni odnos u mirovanju zbog preuzimanja dužnosti ravnatelja u drugoj školi

 • 6

  5. UČENICI U Srednjoj školi ”Vladimir Gortan” Buje ostvaruju se sljedeći programi odnosno

  obrazovni sektori: 1. GIMNAZIJA - opća gimnazija 2. TURIZAM I UGOSTITELJSTVO - hotelijersko-turistički tehničar 3. EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA - ekonomist

  5.1. Broj učenika na kraju školske 2017./2018. godine

  PROGRAM/

  OBRAZOVNI SEKTOR

  Razredni odjel

  Broj učenika

  Ukupno Muški Ženski

  Opća gimnazija

  Prvi (I.a) 24 9 15

  Drugi (II.a) 9 2 7

  Treći (III.a) 17 10 7

  Četvrti (IV.a) / / /

  GIMNAZIJA UKUPNO: 50 21 29

  Turizam i ugostiteljstvo

  Prvi (I.b) 16 8 8

  Prvi (I.c) 14 6 8

  Drugi (II.c) 28 13 15

  Treći (III.c) 26 8 18

  Četvrti (IV.c) 24 5 19

  UGOSTITELJSTVO I TURIZAM UKUPNO: 108 40 68

  Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

  Prvi (I.d) / / /

  Drugi (II.d) / / /

  Treći (III.d) / / /

  Četvrti (IV.d) 16 5 11

  EKONOMIJA I TRGOVINA UKUPNO: 16 5 11

  ŠKOLA UKUPNO 174 66 108

 • 7

  Razredni odjel PROGRAM

  Bro

  j od

  jela

  Bro

  j uče

  nik

  a

  Bro

  j dje

  voja

  ka

  Bro

  j mla

  dić

  a

  Prvi (I.a) Opća gimnazija 1 24 15 9

  Prvi (I.b,c) Turizam i ugostiteljstvo, HTT 2 30 16 14

  UKUPNO PRVI RAZRED 3 54 31 23

  Drugi (II.a) Opća gimnazija 1 9 7 2

  Drugi (II.c) Turizam i ugostiteljstvo, HTT 1 28 15 13

  Drugi (II.d) Ekonomija, trgovina i poslovna administracija, ekonomist

  0 0 0 0

  UKUPNO DRUGI RAZRED 2 37 22 15

  Treći (III.a) Opća gimnazija 1 17 7 10

  Treći (III.c) Turizam i ugostiteljstvo, HTT 1 26 18 8

  Treći (III.d) Ekonomija, trgovina i poslovna administracija, ekonomist

  0 0 0 0

  UKUPNO TREĆI RAZRED 2 43 25 18

  Četvrti (IV.a) Opća gimnazija 0 0 0 0

  Četvrti (IV.c) Turizam i ugostiteljstvo, HTT 1 24 19 5

  Četvrti (IV.d) Ekonomija, trgovina i poslovna administracija, ekonomist

  1 16 11 5

  UKUPNO ČETVRTI RAZRED 2 40 30 10

  SVEUKUPNO: 9 razrednih odjela 9 174 108 66

  Na početku školske godine u devet razrednih odjela u svim programima upisano je ukupno 175 učenika. Tijekom školske godine ispisalo se 6 učenika a upisalo 5 učenika te je u 9 razrednih odjela na kraju školske 2017./2018. godine ukupno 174 učenika - 66 muškog spola (37,93%) i 108 ženskog spola (62,07%).

 • 8

  5.2. Uspjeh učenika S općim uspjehom na kraju nastavne godine 2016./2017. prošlo je 144 učenika (82,76%). Na kraju nastavne godine 2017./2018. 29 učenika je završilo razred s jednom ili više zaključenom negativnom ocjenom. Jedna učenica je neocijenjena. Četiri učenika je razred završilo s više od dvije negativne ocjene te su upućeni na ponavljanje razreda. Jedna učenica trećeg razreda programa hotelijersko-turistički tehničar (3.c), zbog opravdanog izostanka s nastave i obiteljskih problema, neocijenjena je iz predmeta geografija, statistika, hrvatski jezik, njemački jezik, praktična nastava-turizam i matematika te joj je Razredno vijeće odobrilo polaganje predmetnih ispita nakon završetka nastave. Učenica je položila s dovoljnim uspjehom predmetne ispite iz matematike i hrvatskog jezika. Predmetnim ispitima iz geografije, njemačkog jezika i statistike učenica nije pristupila iz neopravdanih razloga te nije obavila zimsku ni ljetnu praksu te se upućuje na ponavljanje trećeg razreda. 25 učenika je završio razred s jednom ili dvije negativne ocjene te je za njih u svrhu pomoći u učenju i nadoknađivanju znanja organiziran dopunski rad. U tablici je prikazano trajanje dopunskog rada po predmetima i razrednim odjelima koje je odredilo Nastavničko vijeće.

  Trajanje dopunskog rada po predmetima

  I.a II.a III.a I.b I.c II.c III.c IV.c IV.d HRVATSKI JEZIK 15 / / / 15 10 / / /

  MATEMATIKA / / 10 10 10 / / / /

  NJEMAČKI JEZIK / / / / / 10 10 10 /

  TALIJANSKI JEZIK / / / / / / 10 / /

  RAČUNOVODSTVO / / / / / / / / 20 KNJIGOVODSTVO / / / / / / / 10 / STATISTIKA / / / / / / 10 / / ENGLESKI JEZIK 12 / / / / 10 / / / GEOGRAFIJA / / / / / 10 10 10 10 FIZIKA 10 / / / / / / / /

  Dopunski rad je pohađalo 6 učenika iz programa gimnazije, 17 iz programa turizam i ugostiteljstvo i 2 iz programa ekonomija, trgovina i poslovna administracija. Od toga je 9 učenika imalo po 2 negativne ocjene pa je ukupan broj negativnih ocjena za učenike koji su upućeni na dopunski rad na kraju nastavne godine iznosio 34. U tablici su prikazani nastavni predmeti s brojem učenika po razrednom odjelu koji su upućeni na dopunski rad

  PREDMET I.a II.a III.a I.b I.c II.c III.c IV.c IV.d ukupno

  HRVATSKI JEZIK 1 0 0 0 5 1 0 0 0 7

  MATEMATIKA 0 0 2 1 2 0 0 0 0 5

  NJEMAČKI JEZIK / / 0 0 0 1 4 2 / 7

  TALIJANSKI JEZIK 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

 • 9

  RAČUNOVODSTVO / / / / / / / / 2 2

  KNJIGOVODSTVO / / / / / / 0 2 / 2

  STATISTIKA / / / / / / 1 / / 1

  ENGLESKI JEZIK 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3

  GEOGRAFIJA 0 0 0 / / 1 1 1 1 4

  FIZIKA 2 0 0 / / / / / / 2

  5 0 2 1 7 4 7 5 3

  34 Gimnazija ukupno

  7

  HTT ukupno

  24

  Ekonomija ukupno

  3

  Dopunski rad za maturante trajao je od 28.svibnja 2018. do 8.lipnja 2018. , a za učenike prvog, drugog i trećeg razreda od 20.lipnja do 6.srpnja 2018. Nakon dopunskog rada 4 učenice nisu ostvarile očekivane ishode te su upućene na polaganje popravnih ispita koji su održani 21. i 22. kolovoza 2018. U tablici su prikazani nastavni predmeti s brojem učenika po razrednom odjelu koji su polagali popravne ispite

  POPRAVNI ISPITI

  PREDMETI I.a II.a III.a I.b I.c II.c III.c IV.c IV.d UKUPNO

  NJEMAČKI JEZIK 2 2 4

  GEOGRAFIJA 1 1

  UKUPNO 3 2 5

  Svi učenici su s uspjehom položili popravne ispite. Na kraju školske godine 2017./2018. s uspjehom nije prošlo 5 učenika (2,87%): jedna učenica iz programa Opće gimnazije (I.a) i četiri učenika iz programa Turizam i ugostiteljstvo - hotelijersko turistički-tehničar (1.b,1.c,III.c).

  UČENICI KOJI NISU S USPJEHOM ZAVRŠILI

  RAZRED

  R.b. Ime i prezime učenika Razredni

  odjel Broj nedovoljnih

  ocjena

  1. 1.a 7

  2. 1.b 6

  3. 1.b 4

  4. 1.c 10

  5. 3.c 4

  Odličan uspjeh postigao je 16 učenika (9,19%): 9 iz programa gimnazije, 6 iz programa hotelijersko-turistički tehničar i 1 iz programa ekonomije.

 • 10

  Vrlo dobar uspjeh postiglo je 84 učenika (48,28%): 24 iz programa gimnazije, 55 iz smjera hotelijersko-turistički tehničar i 5 iz smjera ekonomije. Dobar uspjeh postigla su 68 učenika (39,08%): 16 iz programa gimnazije, 42 iz smjera hotelijersko-turistički tehničar i 10 iz smjera ekonomije. Dovoljan uspjeh postigla je jedna učenica (0,57%). Broj nedovoljnih ocjena u školi je 31. Prosjek po učeniku je 0,18. Srednja ocjena svih razrednih odjela škole iznosi 3,55. Za program gimnazije srednja ocjena svih razrednih odjela iznosi 3,80, za program turizam i ugostiteljstvo srednja ocjena iznosi 3,46, a za program ekonomija, trgovina i poslovna administracija srednja ocjena iznosi 3,40.

  NAJBOLJI UČENICI PO

  OSTVARENOM USPJEHU (prosjek ocjena veći od 4,8)

  R.b. Ime i prezime učenika Razredni odjel

  Prosječna ocjena

  1. Karin Klarić 3.c 4,97

  2. Vesnaver Erik 1.a 4.87

  3. Kojčinović Leo 1.a 4.80

 • 11

  Usp

  jeh

  uče

  nik

  a i s

  red

  nje

  ocj

  en

  e p

  o p

  red

  me

  tim

  a

 • 12

  5.3. Izostanci učenika Učenici su na kraju nastavne godine 2017./2018. opravdano izostali 17111 sati (98,34 sata po učeniku), a neopravdano 337 sati (1,94 sata po učeniku). Sveukupno su izostali 17 448 sati. Prosjek po učeniku je 100,28 sati.

  Razred Broj učenika

  Opravdano Neopravdano Ukupno

  Broj Po učeniku Broj Po učeniku Broj Po učeniku

  1. 55 4773 86,78 46 0,84 4819 87,62

  2. 37 3856 104,22 77 2,08 3933 106,30

  3. 43 3582 83,30 80 1,86 3662 85,16

  4. 40 3837 95,93 134 3,35 3971 99,28

 • 13

  U programu ekonomija, trgovina i poslovna administracija – ekonomist, učenici imaju najmanji prosječni izostanak po učeniku: 77,19 sati. U programu gimnazije i turizam i ugostiteljstvo – hotelijersko-turistički tehničar je podjednak broj izostanaka po učeniku (95 gimnazija i 95,41 HTT). NEOPRAVDANI IZOSTANCI Učenici su neopravdano izostali 337 sata, odnosno 1,94 sata po učeniku. Najmanje neopravdanih izostanaka ima u programu gimnazije (0,68 po učeniku), zatim u programu hotelijersko-turistički tehničar (2,30 po učeniku), a najviše je izostanaka u programu ekonomije (3,44 po učeniku).

 • 14

  5.4. Mjere poticanja i sprječavanja MJERE POTICANJA Na kraju nastavne godine 2017./2018. izrečene su 23 pohvale učenicima zbog odličnog uspjeha i uzornog vladanja te postignuća na natjecanjima.

  Razred Pohvala

  1. 10

  2. 4

  3. 6

  4. 3

  ukupno 23

  POHVALE

  Program/ Obrazovni sektor

  Broj izrečenih mjera

  Razredni odjeli i broj izrečenih mjera

  Opća gimnazija 12

  1.a – 8

  2.a – 2

  3.a – 2

  Turizam i ugostiteljstvo - HTT

  10

  1.b – 1

  1.c – 1

  2.c - 2

  3.c – 4

  4.c – 2 Ekonomija, trgovina i

  poslovna administracija - Ekonomist

  1 4.d - 1

  MJERE SPRJEČAVANJA

  Razred Opomena Ukor Opomena pred

  isključenje Isključenje iz škole

  1. 2 1 0 0

  2. 8 4 0 0

  3. 6 3 0 0

  4. 11 0 0 0

  ukupno 27 8 0 0

  U školskoj godini 2017./2018. izrečeno je 27 opomena razrednika, 8 ukora a niti jedna opomena pred isključenje.

 • 15

  OPOMENE RAZREDNIKA

  Program Broj izrečenih

  mjera Razredni odjeli i

  broj izrečenih mjera

  Turizam i ugostiteljstvo 20

  1.c – 2

  2.c – 8

  3.c - 4

  4.c - 6

  Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

  5 4.d - 5

  Opća gimnazija 2 3.a - 2

  UKORI

  Program Broj izrečenih

  mjera Razredni odjeli i broj

  izrečenih mjera

  Turizam i ugostiteljstvo 7

  1.c – 1

  2.c – 4

  3.c – 2

  Opća gimnazija 1 3.a – 1

  Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

  0 /

  OPOMENE PRED ISKLJUČENJE

  Program Broj izrečenih

  mjera Razredni odjeli i

  broj izrečenih mjera

  Turizam i ugostiteljstvo 0 /

  Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

  0 /

  Opća gimnazija 0 /

  6. REALIZACIJA NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA

  Na temelju 35 radnih tjedana planiran je ukupno 11 144 sata nastave, a ostvareno je 11 117 sati nastave, odnosno realizacija iznosi 99,76%. U programu gimnazije (3 razredna odjela) planirano je 3 710 sati, a ostvareno je 3 701 sat. U programu turizam i ugostiteljstvo (5 razredna odjela) planirano je 6 090 sati, a ostvareno je 6 080 sati. U programu ekonomija, trgovina i poslovna administracija (1 razredni odjel) planirano je 1 344 sata, a ostvareno je 1 336 sati. Ukupno je manje ostvareno 27 sati. Nastava je održana u 180 radnih dana.

 • 16

  7. DRŽAVNA MATURA Državnu maturu prijavilo je 40 učenika

  IV c- HTT = 24 učenika

  IVd- ekonomija = 16 učenika

  Ispiti državne mature u ljetnom roku održavali su se od 7. do 27. lipnja 2018. godine prema kalendaru Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje. Ispite Državne mature prijavilo je 40 učenika škole – 24 iz programa Hotelijersko-turistički tehničar i 16 iz programa Ekonomist. Ispitima je u ljetnom roku pristupilo 35 učenika. 5 učenika nije s uspjehom završilo nastavnu godinu te su upućeni na dopunski rad pa nisu stekli uvjete za pristupanje ispitima Državne mature u ljetnom roku.

  Broj uč. prijavili položili nisu položili

  položili gim.

  nisu položili

  položili struk.

  nisu položili

  10 M 10 7 3 / 0 7 3

  30 Ž 30 18 12 / 0 18 12

  40 40 25 15 / 0 25 15

  Od učenika koji su pristupili ljetnom roku, 10 učenika nije s uspjehom položilo ispite Državne mature. 3 iz Hrvatskog jezika, 7 iz matematike i 1 iz engleskog jezika (neki učenici nisu s uspjehom položili više obveznih predmeta). Rezultati ispita – obvezni predmeti (ljetni rok) Broj

  učenika Prosječni postotak

  Prosječna ocjena

  Prosječni rang u generaciji

  Prosječni centil

  Hrvatski j. A 9 50,97 2,44 15270 27,14

  Hrvatski j. B 26 49,11 2,38 4021 54,41

  Matematika A 0 / / / /

  Matematika B 35 37,64 2,09 12074 38,73

  Engleski j. A 8 60,63 2,75 13164 26,63

  Engleski j. B 18 65,51 3,11 4265 59,86

  Talijanski j. A 5 77,73 4 82 58,67

  Talijanski j. B 6 89,25 4,5 7 72,50

  Od izbornih predmeta najviše učenika je prijavilo i polagalo biologiju (3 učenika), zatim psihologiju (2 učenika), te po jedan učenik etiku, fiziku i povijest. U jesenskom roku za polaganje ispita Državne mature prijavilo se 14 učenika. 7 učenika matematiku na B razini, 4 učenika hrvatski jezik na B razini i 3 učenika engleski jezik na B razini. Nešto lošiji uspjeh na državnoj maturi možemo pripisati tome što u ovoj školskoj godini nije bilo četvrtog razreda gimnazije. Gimnazijalcima je polaganje državne mature neophodno za završavanje srednjoškolskog obrazovanja te je pretpostavljeno da ulažu veći trud i pripremu za maturu kroz sve godine obrazovanja.

 • 17

  8. IZRADBA I OBRANA ZAVRŠNOG RADA VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA za školsku godinu 2017./2018.

  DATUM AKTIVNOST

  Ljetni rok 2017./2018.

  do 20. 10. 2017. Donošenje tema za završni rad (ravnatelj)

  do 31. 10. 2017. Izbor teme za završni rad

  od 31. 10.2017. do 28. 5. 2018. Izradba završnog rada

  do 2. 4. 2018. Prijava obrane završnog rada

  do 28. 5. 2018. Predaja pisanog dijela izradbe završnog rada u tajništvu škole

  11. - 15. 6. 2018. Obrana završnog rada

  6. 7. 2018. Uručivanje svjedodžbi o završnom radu

  Jesenski rok 2017./2018.

  do 15. 6. 2018. Izbor teme za završni rad

  od 15. 6. 2018. do 13. 8. 2018. Izradba završnog rada

  do 10. 7. 2018. Prijava obrane završnog rada

  do 20. 8. 2018. Predaja pisanog dijela izradbe završnog rada u tajništvu škole

  39. – 30. 8. 2018. Obrana završnog rada

  31.8. 2018. Uručivanje svjedodžbi o završnom radu

  Zimski rok

  do 3. 9. 2018. Izbor teme za završni rad

  od 3. 9. 2018. do 18. 1. 2018. Izradba završnog rada

  do 30.11. 2018. Prijava obrane završnog rada

  do 18. 1. 2018. Predaja pisanog dijela izradbe završnog rada u tajništvu škole

  1. 2. 2019. Obrana završnog rada

  POVJERENSTVA ZA IZRADBU I OBRANU ZAVRŠNOG RADA u školskoj godini 2017./2018. Turizam i ugostiteljstvo – hotelijersko-turistički tehničar

  1. Dubravka Puljar Kovačević – predsjednik i mentor 2. Dolores Mihelić Malbašić– član 3. Mikaela Biloslav – 4. Dezi Cetina – član 5. Tarita Štokovac – član

  Ekonomija, trgovina i poslovna administracija – ekonomist

  1. Dubravka Puljar Kovačević – predsjednik i mentor 2. Dolores Mihelić Malbašić –mentor 3. Ingrid Martinčić–mentor 4. Mikaela Biloslav - član

  PROSUDBENI ODBOR ZA IZRADBU I OBRANU ZAVRŠNOG RADA

  1. Ana Zubčić Kuhar, ravnateljica – predsjednica 2. Mikaela Biloslav 3. Dubravka Puljar Kovačević

 • 18

  4. Ingrid Martinčić 5. Dolores Mihelić Malbašić 6. Dezi Cetina 7. Tarita Štokovac

  Obrana Završnog rada u ljetnom roku školske godine 2017./2018. održana je 11., 12., 13., 14. i 15. lipnja 2018. U ljetnom roku obrani završnog rada pristupilo je 37 učenika koji su s uspjehom obranili završni rad. Dvije učenice programa Hotelijersko-turistički tehničar nisu s uspjehom završile dopunski rad i upućene su na polaganje popravnih ispita te nisu stekle uvjete za pristupanje obrani završnog rada u ljetnom roku. Jedna učenica programa Ekonomija, trgovina i poslovna administracija – ekonomist, nije u roku predala pisani dio izradbe završnog rada u urudžbeni zapisnik škole te nije stekla pravo pristupa obrani u ljetnom roku. U jesenskom roku 2017./2018. godine koji je održan 30.kolovoza 2018. Završni rad su branile 2 učenice.

  Obrazovni sektor: Turizam i ugostiteljstvo Zanimanje: hotelijersko – turistički tehničar

  Razredni odjel: IV.c

  BROJ UČENIKA

  Broj učenika u razrednom odjelu 24

  Broj učenika koji su pristupili obrani završnog rada u ljetnom roku 22

  Broj učenika koji nisu uspješno obranili završni rad 0

  Broj učenika koji su uspješno izradili i obranili završni rad 22

  Broj učenika koji su pristupili obrani završnog rada u jesenskom roku 2

  Broj učenika koji nisu uspješno obranili završni rad 0

  Broj učenika koji su uspješno izradili i obranili završni rad 24

  Ukupan broj učenika koji su s uspjehom izradili i obranili završni rad u školskoj 2017./2018.

  24

  Broj učenika upućenih na Zimski rok izradbe i obrane završnog rada 0

  Obrazovni sektor: Ekonomija, trgovina i poslovna administracija Zanimanje: ekonomist

  Razredni odjel: IV.d

  BROJ UČENIKA

  Broj učenika u razrednom odjelu 16

  Broj učenika koji su pristupili obrani završnog rada u ljetnom roku 15

  Broj učenika koji nisu uspješno obranili završni rad 0

  Broj učenika koji su uspješno izradili i obranili završni rad 15

  Broj učenika koji su pristupili obrani završnog rada u jesenskom roku 0

  Ukupan broj učenika koji su s uspjehom izradili i obranili završni rad u školskoj 2017./2018.

  15

  Broj učenika upućenih na Zimski rok izradbe i obrane završnog rada 1

  U školskoj godini 2017./2018. Završni rad je s uspjehom izradilo i obranilo 39 učenika (97,5%) IV.c i IV.d razrednog odjela.

 • 19

  9. UČENICI NA NATJECANJIMA

  Učenici naše škole su se u većem broju uključili u natjecanja iz različitih područja znanja te sportska natjecanja. Oni koji su postigli dobar uspjeh plasirali su se na daljnja natjecanja na županijskoj i državnoj razini.

  9.1 Natjecanja učenika na školskoj razini

  ŠKOLSKA RAZINA

  redni broj

  NATJECANJE / SMOTRA DATUM MENTOR BROJ

  UČENIKA

  1.

  Natjecanje iz područja informatike – računalstva (Infokup)

  18.1.2018. Vladimir Brkljača 2

  2. LiDraNo Do 19.1.2018. Dunja Janko 15

  3. Natjecanje iz talijanskog jezika 22.1.2018.

  Tarita Štokovac, Valentina Štefanić Lakošeljac

  9

  4. Natjecanje iz francuskog jezika 22.1.2018. Ivana Medanović 5

  5. Natjecanje iz njemačkog jezika 23.1.2018. Ivana Medanović 2

  6. Natjecanje iz engleskog jezika 24.1.2018. Dezi Cetina 14

  7.

  LiDraNo (općinska razina, gradske četvrti)

  Do 26.1.2018. Dunja Janko 15

  8. Natjecanje iz fizike 29.1.2018. Branka Gržinić 1

  9. LIK 2018. 29.1.2018. Nataša Bezić 1

  10. Natjecanje iz geografije 1.2.2018. Lidija Filipović 5

  11. Natjecanje iz hrvatskog jezika 5.2.2018.

  Dunja Janko, Valentina Štefanić Lakošeljac

  10

  12. Natjecanje iz povijesti 6.2.2018. Aljoša Sirotić 9

  13. Natjecanje iz kemije 7.2.2018. Ivana Koraca 5

  14. Natjecanje iz biologije 8.2.2018. Ivana Koraca 10

  15.

  Natjecanje mladeži Hrvatskoga Crvenog križa

  10.3.2018. Vanjski: Mario Šimat 12

 • 20

  9.2 REZULTATI ŽUPANJSKIH NATJECANJA UČENIKA SREDNJE ŠKOLE «VLADIMIR GORTAN»

  2017./2018. ŠKOLSKE GODINE

  PREDMET MJESTO I DATUM

  KATEGORIJA PREZIME I IME

  UČENIKA RAZ REZULTAT MENTOR

  Lidrano OŠ Monte Zaro Pula, 15.2.2018.

  Skupni scenski nastup

  Martina Veseli 4.c

  Predloženi za Državnu smotru

  Dunja Janko

  Monika Damijan 4.c

  Marijana Glišić 4.c

  Anton Kazalac 3.a

  Ivana Cvijanović 3.a

  Mia Pejić 3.a

  Gloria Verunica 2.c

  Stefan Čolić Ivošević 1.a

  Erik Vukotić 1.b

  Gaia Bogolin 1.b

  Radio drama Patrik Fabijanić 1.b

  Nico Celić 1.b

  Samostalni scenski nastup

  Gloria Verunica 2.c Novinarski rad

  Lara Guzić 3.c

  Odabrano za nastup

  na državnoj smotri

  Literarni rad

  Mia Pejić 3.a Predložen za državnu

  smotru

  Engleski jezik

  OŠ Vazmoslava Gržalje Buzet 20.2.2018.

  4.razred, Lista B (ostale škole)

  Petra Dolovski 4.c 5.mjesto Dezi Cetina

  Talijanski jezik Gospodarska škola Buje, 23.2.2018.

  I, Lista c (Gimnazija i strukovna – govore talijanskim ili dijalektom ili su pohađali talijansku osnovnu školu)

  Katja Bartolić 4.c 9.mjesto

  Tarita Štokovac

  Milena Korenika 3.a 5.mjesto

  Njemački jezik OŠ Tar-Vabriga, 21.2.2018.

  II, Lista A (nisu boravili ni izvorni govornici)

  William Emanuel Čuturić

  3.a 3.mjesto

  Ivana Medanović II, Lista B (boravili ili izvorni govornici)

  Florijan Gutbier 3.a 1.mjesto

  Geografija OŠ Jurja 1.razred SŠ Filip Folo 1.a 4.mjesto Lidija Filipović

 • 21

  Dobrile Rovinj, 1.3.2018.

  Lena Otočan 1.a 7.mjesto

  Povijest OŠ V.Nazor Pazin, 7.3.2018.

  1.razred SŠ Filip Folo 1.a 6.mjesto Aljiša Sirotić

  Biologija

  TSŠ Dante Alighieri Pula, 12.3.2018.

  2.razred SŠ

  Donatella Pincin 2.a 6.mjesto Ivana Koraca

  LIK 2018.

  OŠ Vidikovac Pula, 26.2.2018.

  2A: 1.-4.razred SŠ

  Vanja Božić 1.a 1.mjesto Nataša Bezić

  Crveni križ MEĐUŽUPANIJSKO

  Ogulin, 14.4.2018.

  Gloria Verunica 2.c

  2.mjesto Mario Šimat

  Jurica Sambolec 2.c

  Dijana Alagić 2.c

  Monika Damijan 4.c

  Martina Veseli 4.c

  Melisa Bulić 2.c

  GASTRO

  Pula, 15.2.2018.

  Poslovanje recepcije hotela Emili Alagić 3.c 5.mjesto

  Mikaela Biloslav

  9.3 Rezultati učenika na državnim natjecanjima

  PREDMET MJESTO I DATUM

  KATEGORIJA PREZIME I IME

  UČENIKA RAZ REZULTAT MENTOR

  Njemački jezik

  Vidovec (Varaždin), 26.-28.3.2018.

  Kategorija II, lista B *

  Florian Gutbier 3.a 3.mjesto Ivana

  Medanović

  LIDRANO 2018.

  Primošten, 19.-23.3.2018.

  Novinarski rad

  Lara Guzić 3.c smotra Dunja Janko

  Smotra hrvatskog školskog filma

  Sinj, 26.-28.rujna 2018.

  Ivana Cvijanović 3.a smotra Dunja Janko

  * - učenici koji njemački nastavljaju učiti i nakon osnovne škole bilo kao prvi, redovni ili drugi strani jezik a koji

  su od 2. godine života dulje od šest mjeseci u kontinuitetu boravili na njemačkom govornom području, tamo bili

  uključeni u institucionalizirani oblik odgoja i obrazovanja (vrtić, škola), njemački im je materinski jezik, odrastaju

  u bilingvalnom okruženju, državljani su neke od zemalja njemačkog govornog područja ili se školuju u programu

  dvojezične nastave

 • 22

  9.4 Sportska natjecanja

  Na sportskim natjecanjima, učenici naše škole nastupaju u okviru Školskog sportskog društva „Zmaj“.

  OPĆINSKA SPORTSKA NATJECANJA

  SPORTSKA DISCIPLINA

  KATEGORIJA REZULTAT VODITELJ

  Stolni tenis Mladići 1.mjesto Valentino Štingl

  Odbojka Mladići 2.mjesto Valentino Štingl

  Odbojka Djevojke 1.mjesto Valentino Štingl

  Nogomet Mladići 2.mjesto Valentino Štingl

  Nogomet Djevojke 2.mjesto Valentino Štingl

  Rukomet Mladići 1.mjesto Valentino Štingl

  Rukomet Djevojke 1.mjesto Valentino Štingl

  Košarka Mladići 1.mjesto Valentino Štingl

  SPORTSKA NATJECANJA NA ŽUPANIJSKOJ RAZINI

  DISCIPLINA KATEGORIJA DATUM MJESTO REZULTAT VODITELJ Broj učenika

  Stolni tenis mladići 5.2.2018. Kanfanar 4.mjesto Valentino Štingl 4

  Rukomet Mladići 6.3.2018. Buje 3.mjesto Valentino Štingl 13

  Košarka Mladići 9.2.2018. Pazin 5.mjesto Valentino Štingl 10

  U školskoj godini 2017./2018. bili smo domaćin županijskog natjecanja u rukometu za djevojke i mladiće.

  Utakmice su se igrale na 2 lokacije. U Bujama u sportskoj dvorani osnovne škole Mate Balote i u sportskoj

  dvorani u Umagu.

  Natjecanje za djevojke održano je 22.veljače 2018. a natjecanje za mladiće 6.ožujka 2018.

  9.5 Ostala natjecanja Čitanjem do zvijezda Kako je jedan od ciljeva školskog knjižničara odgoj učenika s razvijenim kulturnim potrebama i

  navikama, sadržaji kulturne i javne djelatnosti sastavni su dio godišnjeg plana i programa rada školske

  knjižnice i knjižničara kao i odgojno-obrazovnog rada škole u cjelini. Projekt Čitanjem do zvijezda je

  natjecanje u čitanju odabranih naslova, a cilj je potaknuti timski rad, ali i individualni napor;

  poučavati korisnike, posebice djecu i mlade, informacijskim tehnikama, vještinama i znanjima; raditi

  na unaprjeđenju životnih vještina i sposobnosti djece i mladih; poticati razvoj kreativnosti djece i

  mladih; poticati djecu i mlade na organizirano i smisleno provođenje slobodnog vremena; poticati

  stvaralaštvo djece i mladih. Natjecanje provodi Hrvatska mreža školskih knjižničara i provodi se na

  volonterskoj bazi.

  Ove godine natjecanju je pristupilo 6 učenika, a na školskoj razini zapažene rezultate su postigli 4

  učenika: Leo Kojčinović, David Kovačević, Karin Klarić i Petra Vuković. Učenici su trebali pročitati tri

  naslova: Judita, Kradljivica knjiga i Vitez slavonske ravni. Učenica Petra Vuković je uspješno prošla

  županijsku razinu i plasirala se na državnu razinu gdje je postigla vrlo dobar rezultat.

 • 23

  10. STRUČNA PRAKSA I PRAKTIČNA NASTAVA STRUČNA PRAKSA: HOTELIJERSKO – TURISTIČKI TEHNIČAR Učenici prvoga, drugog i trećeg razreda obrazovnog profila hotelijersko – turistički tehničar obvezni su nakon završetka nastavne godine obaviti stručnu praksu u trajanju od 182 sata prema propisanim programima za svaki razred. Obvezni su voditi dnevnik stručne prakse kojeg donose u školu i bez kojeg se ne mogu upisati u slijedeći razred. Učenici na stručnoj praksi trebaju biti ocijenjeni opisnom i brojčanom ocjenom od strane odgovorne osobe u turističkom objektu. Učenici su stručnu praksu obavljali u hotelima, kampovima, apartmanskim naseljima, vilama i turističkim objektima Umaga, Novigrada, Poreča, Buja, Buzeta, Brtonigle i Motovuna uključujući i turističke zajednice Grožnjana i Oprtlja i turističke agencije. Voditelj stručne prakse za učenike drugog i trećeg razreda je profesorica stručnih predmeta Mikaela Biloslav. Za učenike 1.b razreda, voditelj stručne prakse je Dolores Mihelić Malbašić, a za učenike 1.c razreda Dubravka Puljar Kovačević. PRAKTIČNA NASTAVA: HOTELIJERSKO – TURISTIČKI TEHNIČAR Praktičnu nastavu – turizam učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda obvezni su obaviti tijekom školske godine, pa se na stručnu praksu upućuju nakon obavljene praktične nastave – turizam i nakon završetka nastavne godine. Praktična nastava za učenike drugog i trećeg razreda traje 70 sati (oko 3 sata nastave se odvija u razrednom odjelu, a ostatak sati u hotelima), a za učenike četvrtog razreda traje 64 sata (oko 2 sata u razrednom odjelu, a ostatak u turističkim agencijama i turističkim zajednicama). Učenici prvoga razreda praktičnu nastavu imaju samo u razredu u okviru predmeta praktična nastava – turizam. Učenici drugoga, trećega i četvrtog razreda obvezni su tijekom školske godine voditi dnevnik praktične nastave kojeg na kraju nastavne godine ocjenjuje mentor učenika na praksi i predmetni nastavnik u okviru predmeta praktična nastava – turizam. Voditeljica stručne i praktične nastave profesorica Mikaela Biloslav redovito su obilazili učenike na stručnoj praksi i praktičnoj nastavi. Učenici su bili točni u dolasku na praksu, propisno su bili odjeveni i izvršavali su uredno sve zadane im zadatke.

 • 24

  11. IZBORNA NASTAVA

  I. Izborna nastava etike i vjeronauka izvodi se po izvedbenom planu i programu, a učenici se na početku školovanja opredjeljuju za program etike ili vjeronauka. II. Izborna nastava iz informatike organizirana je za učenike II.a i III.a opće gimnazije, a vodio ju je profesor Vladimir Brkljača. III. Izborna nastava iz njemačkog jezika organizirana je za učenike III.a razrednog odjela, a vodila ju je prof. Ivana Medanović.

  12. DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA Tijekom školske 2017./2018. godine organizirana je individualna dodatna nastava za

  nadarene učenike koji su se pripremali za natjecanja. Pripreme za natjecanje GASTRO organizirane su kao dodatna nastava koju je vodila

  nastavnica Mikaela Biloslav. Dopunska nastava organizirana je iz raznih predmeta za učenike koji su pokazali

  poteškoće u svladavanju gradiva. Dopunska nastava za učenike s poteškoćama u svladavanju gradiva održana je iz engleskog jezika, računovodstva, geografije, hrvatskog jezika, njemačkog jezika, povijesti, matematike.

  Također su organizirane pripreme za učenike završnih razreda za polaganje ispita državne mature. Učenici su pripremani iz hrvatskog jezika, matematike, engleskog, talijanskog i njemačkog jezika te ostalih predmeta koje su izabrali kao izborne predmete na Državnoj maturi.

  13. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

  IZVANNASTAVNA AKTIVNOST

  VODITELJ

  VOKALNO-INSTRUMENTALNA SKUPINA Sandra Milotić Macan, prof., Antonella Picinić

  LIKOVNA GRUPA I ESTETSKO UREĐENJE ŠKOLE Nataša Bezić, prof.

  DRAMSKA GRUPA Dunja Janko, prof.,.

  VIDEO I FOTO GRUPA Tarita Štokovac, prof.

  AMATERSKA VOKALNA SKUPINA Tarita Štokovac, prof.

  LITERARNO-NOVINARSKA GRUPA - UČENIČKI PORTAL „GORTAN ONLINE“ Tarita Štokovac, prof.

  KLUB LJUBITELJA KNJIGE „BOOK CLUB“ Vesna Cindrić, prof

  ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO „ZMAJ“ Valentino Štingl, prof.

  PROJEKT ZAVIČAJNE NASTAVE Tarita Štokovac, Aljoša Sirotić

  PROJEKTI Dolores Mihelić Malbašić, Dubravka Puljar Kovačević

 • 25

  14. FAKULTATIVNI PREDMETI U školskoj 2017./2018. godini učenici su imali mogućnost fakultativnog učenja francuskog jezika. Nastavu francuskog jezika držala je profesorica Ivana Medanović. Nastave se izvodila u dvije grupe učenika. U jednoj grupi su učenici nastavljači koji su francuski jezik započeli učiti u prošloj školskoj godini. U drugoj grupi su učenici koji su prvi puta izabrali fakultativno učenje francuskog jezika.

  15. IZLETI, EKSKURZIJE I DRUGE ODGOJNO-OBRAZOVNE AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE

  IZLETI

  TERENSKA NASTAVA I DRUGE ODGOJNO-OBRAZOVNE AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE

  Mjesto posjete i opis

  Vrijeme Razredni odjeli Predmet Voditelji

  Gradska knjižnica Umag – predstavljanje knjige Tomislava Perka „1000 dana ljeta“

  16.10.2017. 1.b, 2.a Hrvatski jezik Dunja Janko

  Momjan, Grožnjan, Agroturizam Sinković i tvrtka Zigante tartufi

  24.5.2018. 1.b, 1.c Stručni predmeti HTT-a

  Ivana Koraca, Mikaela Biloslav

  Književna večer u Umagu

  4.10.2017. 3.c Hrvatski jezik Dunja Janko

  Destinacija Vrijeme Razredni odjeli

  Predmet Voditelji

  Zagreb – razgled grada i znamenitosti, turističkih

  atrakcija i istraživanje kipova književnika

  13.10.2017. 1.b, 1.c, 2.a, 2.C, 3.c Hrvatski jezik, stručni predmeti

  HTT-a

  Dunja Janko, Mikaela Biloslav

  Graz 27.10.2017. 1.c, Stručni predmeti HTT-a, strani jezici

  Dubravka Puljar Kovačević

  Zagreb – posjet Goethe – Institutu, advent i razgled

  grada uz vodića na engleskom jeziku

  8.12.2017. 2.c, 4.c

  Njemački jezik, engleski jezik

  Ivana Medanović

 • 26

  VIŠEDNEVNE EKSKURZIJE

  16. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM

  Kratki opis programa Prevencija svih problema u doživljavanju i ponašanju učenika uključujući sve oblike ovisnosti.

  Smanjiti probleme sa školskim uspjehom i incidenciju napuštanja školovanja. Smanjiti vjerojatnost pojavljivanja nasilnog ponašanja u školi Stvaranje pozitivnog školskog ozračja, smanjenje dosade u školi i razvoj kompetencija

  i osjećaja učinkovitosti. Smanjiti individualnu motivaciju ili spremnost na korištenje

  sredstava ovisnosti

  Sažetak programa Smanjiti probleme sa školskim uspjehom i incidenciju napuštanja školovanja. Svim učenicima omogućiti stjecanje znanja, vještina i navika potrebnih za školski uspjeh.

  Učenicima s poteškoćama u učenju bit će pružena podrška kako bi s uspjehom završili razred. Učenicima ponavljačima bit će pružena sva potrebna podrška kako bi s uspjehom završili razred. Učenici će biti podučeni značenju pojma nasilje. Učenici će biti upoznati s Pravilnikom o kriterijima za izricanje pedagoških mjera,

  Pravilnikom o kućnom redu škole. Učenicima koji se neprimjereno ponašaju bit će pružena

  podrška i pomoć kako bi ispravili svoje ponašanje i naučili primjerene oblike ponašanja. Razvijanje pozitivne slike o sebi i poticanje prosocijalnog ponašanja kroz volonterske aktivnosti. Stvaranje pozitivnog školskog ozračja, smanjenje dosade u školi i razvoj kompetencija i

  osjećaja učinkovitosti. Uključivanje učenika u uređenje prostora škole, poticanje učenika na

  uključivanje u izvannastavne aktivnosti i omogućavanje učenicima da se izraze u

  aktivnostima u kojima dolaze do izražaja njihove sklonosti, sposobnosti i vještine koje nisu

  isključivo akademske kroz projekte, natječaje, školske predstave i Dan otvorenih vrata škole.

  Određene karakteristike škole djeluju kao zaštitni čimbenik u razvoju ovisnosti – izazov i

  Destinacija Vrijeme Razredni odjeli

  Predmet Voditelji

  Beč – Prag 14.-17.12.2017.

  1.a, 2.c Više predmeta (povijest, stručni predmeti HTT-a

  Aljiša Sirotić, Mikaela Biloslav

  Maturalna ekskurzija 2017./2018. - Grčka

  26.8. – 3.9.2018.

  IV.c, IV.d Maturalna ekskurzija Antonia Tomić Jurkić, Valentino Štingl

 • 27

  smislenost, podržavajući odnosi s vršnjacima i odraslima, razvoj kompetencija i osjećaja

  učinkovitosti. Svaki razred ima svoju matičnu učionicu koju napušta samo kada se nastava

  izvodi u nekom od kabineta. Učenici uređuju svoju učionicu i oglasnu ploču u njoj vlastitim

  fotografijama, likovnim uracima, boje zidove u boje i uzorke po želji. U učionici mogu boraviti

  i za vrijeme odmora. U sklopu izvannastavne aktivnosti pod vodstvom profesorice likovne kulture učenici

  sudjeluju u estetskom uređenju škole - oslikavanju murala i izradi instalacija kojima se

  uređuje prostor škole. U sklopu kurikulskih aktivnosti iz raznih predmeta učenici izrađuju umjetničke i

  informativne uratke koji se izlažu u prostoru škole privremeno ili trajno. Učenici imaju priliku za prezentiranje svojih kompetencija uvježbanih na izvannastavnim

  aktivnostima - uracima proizašlim iz rada u izvannastavnim aktivnostima ali i na

  natječajima u koji se učenici uključuju neovisno o tome sudjeluju li u radu neke od skupina;

  nastupi na školskim predstavama (povodom Božićnih blagdana, za dan škole i obilježavanja

  drugih važnih događaja) i predstavama i manifestacijama u organizaciji škole ili drugih

  institucija i organizacija (POU Buje, Umag, Dom za starije i nemoćne, suradnja s ostalim

  školama i sl.), predstavljanje na Danu otvorenih vrata škole i ostalim događajima. Organizacija Dana otvorenih vrata škole - učenici se uključuju i surađuju s nastavnicima u

  organizaciji prezentacije aktivnosti škole koje se prezentiraju učenicima osmih razreda

  osnovnih škola iz Buja i okolnih gradova i općina. Učenici sudjeluju i kao voditelji i vodiči

  skupina i pripremaju i umjetnički program. U takvim aktivnostima, stvaraju se pozitivni

  odnosi učenik-nastavnik i učenik-učenik i daje prilika za interakcije koje su manje formalne i

  strukturirane od onih svakodnevnih u toku nastave. Kroz angažman u promidžbi škole, povećava se i privrženost učenika školi.

  Edukacija učenika o zdravim stilovima života i informiranje o štetnosti konzumacije sredstava

  ovisnosti i opasnosti od razvoja ovisnosti. Uvježbati učenike u odupiranju vršnjačkom

  pritisku. Jedna od važnih komponenti učinkovitih preventivnih programa je usmjerenost na

  promjenu individualne motivacije ili spremnosti za korištenje sredstava ovisnosti. Ako učenici

  usvoje stavove da je eksperimentiranje i konzumiranje sredstava ovisnosti štetno i opasno i

  steknu vještine odupiranja vršnjačkom utjecaju, manja je vjerojatnost da će htjeti

  eksperimentirati sa sredstvima ovisnosti – kroz radionice, učenici prvog i drugog razreda

  uvježbavaju se tehnikama odupiranja pritisku vršnjaka. Obilježavanje mjeseca borbe protiv

  ovisnosti – u školskoj godini 2017./2018. fotografska skupina se uključila u projekt pod

  nazivom „Deklinacija ne!ovisnosti“- Potaknuti na promišljanje o štetnosti svih oblika i vrsta

  ovisnosti, pogubnim posljedicama koje mogu prouzrokovati i ograničenjima koje nameću

 • 28

  čovjeku, učenici Srednje škole „Vladimir Gortan“ Buje uključeni u izvannastavnu fotografsku i

  filmsku skupinu i skupina učenika TSŠ-SMSI "Leonardo da Vinci" Buje-Buie izrazili su vlastito

  fotografsko viđenje navedene tematike. Polazeći od pojma ovisnosti, učenici su stvaranjem

  asocijativnih veza pokušali razviti konceptualnu fotografiju čiji je osnovni zadatak taj da

  prenese priču ili poruku promatraču. Poziv na suradnju uputili smo, nadalje, i bivšim

  učenicima koji su za vrijeme srednjoškolskog obrazovanja pokazivali interes prema fotografiji

  i multimedijalnom stvaralaštvu općenito. Rezultat ove kreativne inicijative i suradnje čiju je

  realizaciju podržalo i poduprlo Pučko otvoreno učilište Buje, zajednička je izložba fotografija

  čije je otvaranje održano 15. prosinca 2017. u Kuli Sv. Martina u Bujama.

  Rizični i zaštitni čimbenici na koje program cilja Rizični čimbenici: negativna slika o sebi, negativan stav prema školi i društvu,

  neadekvatno ispunjeno slobodno vrijeme Zaštitni čimbenici: pozitivna slika o sebi, samoostvarenje kroz kreativno djelovanje,

  ispunjeno slobodno vrijeme, poticanje volonterstva.

  Ciljevi programa Opći: Prevencija svih problema u doživljavanju i ponašanju učenika uključujući sve oblike ovisnosti. Specifični: Smanjiti probleme sa školskim uspjehom i incidenciju napuštanja školovanja. Smanjiti vjerojatnost pojavljivanja nasilnog ponašanja u školi Stvaranje pozitivnog školskog ozračja, smanjenje dosade u školi i razvoj kompetencija

  i osjećaja učinkovitosti. Smanjiti individualnu motivaciju ili spremnost na korištenje

  sredstava ovisnosti

  Metode korištene u programu Savjetovanje, Predavanje, Radionica, Medijska kampanja, projekti, izložbe, natječaji.

 • 29

  17. PROJEKTI PROJEKT INSTITUCIONALIZACIJE ZAVIČAJNE NASTAVE – „IDEMO NA PLES! – ANDEMO BALAR!“ U sklopu javnoga poziva Istarske županije za podnošenje projektnih prijedloga iz zavičajne nastave, odlučili smo istražiti tematiku za koju smo pretpostavili da će privući pozornost učenika. Temeljni je cilj projekta "Idemo na ples!" istražiti aspekte kulture okupljanja i provođenja slobodnog vremena mladih 60' i 70' godina prošlog stoljeća na području Bujštine. Multidisciplinarnim se pristupom žele obuhvatiti različiti vidovi provođenja slobodnog vremena u navedenom razdoblju, s posebnim naglaskom na večernja druženja i izlaske. U pripremnoj fazi istraživanja profesori uključeni u projekt proveli su pripremne radionice na kojima su učenike upoznali s predmetom istraživanja i svim etapama njegove realizacije. Učenici su pod vodstvom mentora istražili postojeću literaturu i proveli terensko istraživanje koje uključuje provođenje intervjua s ispitanicima ciljne skupine te prikupljanje video, audio i fotografskog materijala. Učenici uključeni u medijsku skupinu popratili su sve etape istraživačkog procesa koji su u konačnici rezultirali stvaranjem kratkog dokumentarca o istraživanom fenomenu. U završnoj fazi projekta tiskana je informativna brošura i organizirana je multimedijalna izložba uz prigodan program u Društvenom domu u Marušićima. PROJEKTI U OKVIRU EKONOMSKOG AKTIVA IDEJA GODINE – Novim tehnologijama do poslovnog uspjeha Petu godinu za redom tim naše škole predvođen profesoricom Dolores Mihelić Malbašić prijavio se na projekt „Ideja godine“ kojeg organizira portal srednja.hr u suradnji s partnerima – Visokim učilištem Algebra i Visokim učilištem Effectus. Cilj natjecanja je potaknuti učenike srednjih škola da osmisle inovativne ideje i projekte te da ih, uz razradu prikladnog poslovnog plana i prijedloge tehnoloških rješenja, prezentiraju žiriju i javnosti. Ove godine, organizator natjecanja je predložio da ideje promoviraju koncept pametnih gradova. Na natječaju su sudjelovali učenici 4.d razreda programa ekonomist s aplikacijom Online shop. Biranje proizvoda, delegiranje punjenja košarice i nervoza u redu, temeljni su problemi koje smo riješili na vrlo jednostavan način našom novom uslugom. Online Shop je aplikacija koja će riješiti sve probleme i frustracije vezane za kupovinu namirnica u velikim trgovačkim centrima koji će biti voljni postati naši poslovni partneri. Ideja se temelji na aplikaciji koja će objediniti sve velike trgovačke lance. Ove godine nismo ušli u finalno natjecanje zbog izmijenjenih uvjeta natječaja nakon krajnjeg roka predaje poslovnih planova i nepoštenog načina odabira projekata. PROMOCIJA I JAČANJE KOMPETENCIJA STRUKOVNIH ZANIMANJA ZA TURIZAM 2017. GODINE Ministarstvo turizma je s ciljem poboljšanja kvalitete ugostiteljsko-turističkih kadrova i općenito srednjeg strukovnog obrazovanja u turističkom sektoru, objavilo javni poziv namijenjen srednjim strukovnim školama za promociju, jačanje kompetencija i podizanje

 • 30

  kvalitete ljudskih potencijala. Ukupno 400 tisuća kuna iz programa bit će dostupno za širok spektar projekata, od stvaranja turističkih proizvoda, promocije i uvođenja IT komunikacijskih tehnologija do razvijanja regionalnih obrazovnih centara i suradnje s međunarodnim centrima izvrsnosti. Bespovratne financijske potpore dodjeljivat će se tako za razvoj novih turističkih proizvoda (nautički, zdravstveni, kulturni, poslovni, golf, cikloturizam, ruralni i planinski, eno i gastro, omladinski, socijalni i dr.) koji će doprinijeti jačanju konkurentnosti destinacije u kojoj se škola nalazi, a koji su temeljeni na međusektorskom povezivanju, zaštiti okoliša i uvođenju novih tehnologija, zatim za projekte nastale u suradnji s drugim obrazovnim sektorima u svrhu razvoja turizma, za projekte jačanja konkurentnosti ljudskih potencijala kroz razvijanje regionalnih srednjoškolskih centara obrazovanja, trening centara, povezivanje s međunarodnim obrazovnim centrima izvrsnosti i dr. Javnim pozivom za izradu projekata u turizmu i za turizam, želi se utjecati na jačanje kompetencija i podizanje kvalitete ljudskih potencijala, učenika srednjih strukovnih škola kroz:

  1. podizanje razine svijesti kod učenika i nastavnika o turizmu kao multisektorskom resoru

  2. međusektorsko gospodarsko povezivanje kroz obrazovni proces (IT-elektrotehnika i računalstvo, kreativni, poljoprivreda i prehrana, zdravstvo i socijalna skrb, grafički, umjetnost i dr.)

  3. motiviranje mladih za rad u turizmu 4. osposobljavanje učenika za sagledavanje turističkog razvoja kroz destinacijski pristup 5. upoznavanje učenika s projektiranjem za EU fondove 6. upoznavanje učenika strukovnih škola iz drugih obrazovnih sektora s mogućnostima

  realizacije projekata u turizmu 7. povezivanje obrazovnih institucija i privatnog sektora 8. razvijanje projektnog načina razmišljanja kod učenika 9. razvijanje poduzetničkog duha kod učenika 10. razvijanje timskog rada kod učenika

  Voditelj projekta za našu školu je profesorica ekonomske skupine predmeta Dolores Mihelić Malbašić koja je okupila tim sastavljen od učenika programa Hotelijersko-turistički tehničar. Učenici 1.b razreda prijavili su projekt „Sakralno blago Grada Buja – Buie“ na ovogodišnji natječaj. Cilj projekta bio je povezati sve crkve administrativnog područja Grada Buja, a ima ih 25, u jednu turističku trasu koja će ih prezentirati posjetiteljima i domaćem stanovništvu na jedan prihvatljiv i održiv način kroz sljedeće aktivnosti:

  1. fotografirati postojeće stanje

  2. istražiti povijesne podatke o gradnji i strukturi

  3. istražiti glagoljaške zapise unutar crkve

  4. prezentirati crkve kao mjesto duhovnog utočišta, nade, ljubavi i sigurnosti,

  5. prezentirati ih kroz živote ljudi koji su živjeli u tom kraju, njihova nadanja,

  strahove i uspjehe

  6. izraditi aplikaciju koja će voditi posjetitelje

  7. snimiti promotivni film koji će ih prezentirati

  8. fotografirati ih i izraditi foto album (možda u budućnosti i knjigu zajedno sa

  sveučilištem ili slično…)

 • 31

  9. omogućiti ulazak u svaku

  Ove godine projekt nije odabran među 15 projekata koji će se sufinancirati bespovratnim sredstvima Ministarstva financija.

  18.AKTIVNOSTI U ŠKOLI

  4.9.2017. Prvi dan nastave u školskoj godini 2017./2018. – Svečani prijem učenika prvih razreda u kino dvorani POU Buje u 9 sati nakon održanog sata razrednog odjela u školi.

  Tarita Štokovac

  8.9.2017. Prijem Gradonačelnika Grada Buja i dodjela priznanja istaknutim učenicima i ekipama osnovnih i srednjih škola u vijećnici POU Buje

  Ravnateljica, Tarita Štokovac

  15.9.2017. Prezentacija projekta "Slapovi Bujštine" koji je nastao u sklopu Javnog poziva Ministarstva turizma "Promocija i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam"u prostorijama Gradske knjižnice Grada Buja (učenici 4.d).

  Dolores Mihelić Malbašić

  20.9.2017. Prezentacija projekta "Slapovi Bujštine" u holu škole Dolores Mihelić Malbašić

  25. do 29.9.2017. Obilježavanje Europskog dana jezika. Obilježen kao Tjedan europskih jezika na način da je svaki dan u tjednu posvećen jednom od jezika koji se uče u našoj školi uz degustaciju tipičnih gastronomskih delicija zemlje iz koje jezik potječe.

  Aktiv stranih jezika

  27.9.2017. Obilježavanje Svjetskog dana turizma Dolores Mihelić Malbašić

  1.10.2017. Skupina učenica pridružuje se nastupu zbora Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ povodom Međunarodnog dana starijih osoba

  Tarita Štokovac

  4.10.2017. Predavanje za učenike trećih razreda o transplantaciji organa udruge Transplant

  predavač Marija Crljenica Veneruzzo, v.med.sestra, Petra Bošnjak Kovač, Josip Brajković, Danijel Damjanović

  13.10.2017. Izlet u Zagreb – Zoološki vrt, Tunel Grič, razgled grada, Muzej iluzije Razredi: 2.c, 2.a, 1.c, 1.b, 1.a, 3.c

  Dunja Janko, Mikaela Biloslav

  24.10.2017. Predstavljanje brošure koja je nastala kao rezultat ovogodišnjeg sudjelovanja na natjecanju kojeg je raspisalo Ministarstvo turizma "Promocija i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam 2017."

  Dolores Mihelić Malbašić

  31.10.2017. Obilježavanje Halloween-a Vesna Cindrić, Dezi Cetina

  10.11.2017. Učenici članovi Crvenog križa održali su uz pomoć starijih članova Crvenog križa, radionice pružanja prve pomoći za sve učenike škole

  Petra Bošnjak Kovač

  13.11.2017. Predstavljanje Vojnog učilišta maturantima Petra Bošnjak Kovač,

 • 32

  Kristijan Buždon

  15.11.2017. Školu su posjetili korisnici i djelatnici doma za starije i nemoćne „Atilio Gamboc“ iz Umaga. Uz svečani doček, organiziran je i pjesnički susret u kojem su učenici i gosti recitirali pjesme

  Tarita Štokovac

  15.11.2017. Predstavljanje ZSEM maturantima Petra Bošnjak Kovač

  17.11.2017. Obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara Kristijan Buždon, Aljoša Sirotić

  27.11.2017. Predstavljanje RIT maturantima Petra Bošnjak Kovač

  1.12.2017. Obilježavanje Svjetskog dana AIDS-a prezentacijom video uradaka iz kampanje“Nauči, primijeni, podijeli“

  Ivana Koraca, Petra Bošnjak Kovač, Kristijan Buždon

  1.12.2017. Učenik 1.b Marko Flego, osvojio je prvo mjesto na fotografskom natječaju „Per le contrade de Buie vecia“ - „Ulicama starogradske jezgre Buja“ kojeg je objavila Zajednica Talijana Buje povodom proslave svoje 70. obljetnice

  Tarita Štokovac

  3.12.2017. Učenici prvih razreda sudjelovali u taktičkoj vježbi Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije

  Ivana Koraca, Petra Bošnjak Kovač, Tarita Štokovac

  4.12.2017. Provedeno istraživanje Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije «Analiza rizičnih ponašanja i konzumacija opojnih sredstava kod učenika osnovnih i srednjih škola u Istarskoj županiji»

  Petra Bošnjak Kovač

  4.12.2017. Učenici Stefan Čolić Ivošević (1.a) i Sara Štrucelj (1.c) s mentoricom Taritom Štokovac, posjetili izložbu učeničkih radova na kojoj su izloženi njihovi radovi prijavljeni na natječaj u sklopu projekta „Oboji svijet tolerancijom“ Foruma za slobodu odgoja

  Tarita Štokovac

  7.12.2017. Obilježavanje Međunarodnog dana civilnog zrakoplovstva postavljanjem prigodnog panoa – učenici 1.b

  Dolores Mihelić Malbašić

  7.12.2017. Prezentacija podataka dobivenih intervjuom u sklopu projekta zavičajne nastave „Idemo na ples!“

  Sandra Milotić Macan, Tarita Štokovac

  8.12.2017. Izlet u Zagreb – posjet G institutu, renesansno vođenje gradom - učenici 3.c,

  Vesna Cindrić, Dezi Cetina, Ivana Medanović

  14.-15.12.2017. Višednevna ekskurzija u Prag - učenici 2.c, 1.a, 1.b

  Aljoša Sirotić, Dunja Janko, Mikaela Biloslav

  15.12.2017. U Kuli Sv. Martina u Bujama otvorena je izložba fotografija učenika Srednje škole "Vladimir Gortan" Buje i učenika TSŠ-SMSI "Leonardo da Vinci" Buje-Buie, a svojim se radovima na izložbi predstavila i skupina bivših učenica naše škole. Radovi su bili na temu ovisnosti.

  Tarita Štokovac

  18.12.2017. Nastup u Domu za starije i nemoćne Atilio Gamboc povodom božićnih blagdana

  Tarita Štokovac

  21.-22.12.2017. Maturanti su izlagali prigodne božićne rukotvorine na Božićnom sajmu u Bujama

  Ivana Medanović, Vesna Cindrić, Petra Bošnjak

  15.2.2018. Nastup vokalnih skupina škole u Domu za starije i nemoćne Atilio Gamboc povodom Valentinova

  Tarita Štokovac, Antonella Picinić

  23.2.2018. Domaćinstvo županijskog natjecanja iz francuskog jezika Ivana Medanović

  23.3.2018. U suradnji s Gospodarskom školom organiziran je Dan otvorenih vrata na kojem smo ugostili učenike osmih razreda osnovnih škola iz Buja, Novigrada, Oprtlja, Tara i Umaga

  svi

  27.3.2018. Provedba PISA istraživanja Petra Bošnjak

  13.4.2018. Postavljanje izložbe i prezentacija projekta Institucionalizacije Tarita Štokovac, Aljoša

 • 33

  zavičajne nastave „Idemo na ples! – Andemo balar!“ – Zabava mladih na Bujštini 60-ih i 70-ih godina prošlog stoljeća u Društvenom domu Marušići

  Sirotić

  20.4.2018. Povodom obilježavanja Dana planete Zemlje, učenici su pogledali film „Moje stvari“ u POU Buje kojeg je za sve srednjoškolce organizirala udruga „Zelena Istra“

  Petra Bošnjak

  21.4.2018. Maturalna zabava Vesna Cindrić, Ivana Medanović, Tarita Štokovac

  27.4.2018. Sudjelovanje na Festivalu zavičajnosti predstavljanjem projekta Institucionalizacije zavičajne nastave „Idemo na ples! – Andemo balar!“ – Zabava mladih na Bujštini 60-ih i 70-ih godina prošlog stoljeća

  Tarita Štokovac, Aljoša Sirotić

  18.5.2018. Svečanost povodom Dana škole u POU Buje – nastup naše i gostujuće dramske skupine (OŠ Mate Balote Buje), vokalne skupine uz prezentaciju rada foto/video kupine i rada učenice koja je osvojila prvo mjesto na natjecanju LIK

  Tarita Štokovac, Nataša Bezić, Dunja Janko

  19.5.2018. Nastup učenika naše škole u emisiji Ni Da NI Ne Tarita Štokovac

  3.7.2018. Svečana podjela svjedodžbi maturantima u POU Buje Tarita Štokovac, Vesna Cindrić, Ivana Medanović

 • 34

  19. RAD STRUČNIH AKTIVA

  I. STRUČNI AKTIV NASTAVNIKA HRVATSKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI I GLAZBENE UMJETNOSTI

  Datum : 31. kolovoza 2018. Članovi: Dunja Janko, prof. Tarita Štokovac, prof. Valentina Štefanić Lakošeljac, prof. Antonela Picinić, prof. Dnevni red: 1. Realizacija nastavnog plana i programa, izvannastavne aktivnosti, kulturna i javna djelatnost 2. Stručna usavršavanja 3. Natjecanja 4. Stručni posjeti i terenska nastava Ad 1. Realizacija nastavnog plana i programa

  STRUČNI AKTIV ČLANOVI

  I. HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

  I GLAZBENA UMJETNOST

  1. Dunja Janko - voditelj 2. Tarita Štokovac 3. Valentina Štefanić Lakošeljac 4. Sandra Milotić Macan 5. Antonella Picinić

  II. STRANI JEZICI

  (Engleski jezik, Njemački jezik, Talijanski jezik, Latinski jezik)

  1. Vesna Cindrić– voditelj 2. Dezi Cetina 3. Ivana Medanović 4. Tarita Štokovac 5. Valentina Štefanić Lakošeljac 6. Ana Barbaro

  III. DRUŠTVENA GRUPA PREDMETA

  (Povijest, Geografija, Filozofija, Sociologija, Politika i gospodarstvo, Logika, Etika, Likovna

  kultura, Vjeronauk)

  1. Aljoša Sirotić - voditelj 2. Lidija Filipović 3. Josip Brajković 4. Nataša Bezić 5. Danijel Damjanović

  IV. PRIRODNA GRUPA PREDMETA

  (Biologija, Kemija, Fizika, Matematika, Psihologija,

  Tjelesna i zdravstvena kultura)

  1. Ivana Koraca- voditelj 2. Valentino Štingl 3. Antonia Tomić Jurkić 4. Lara Škarda 5. Deana Vrban – zamjena za Laru Škarda 6. Emina Nezirević - – zamjena za Laru Škarda 7. Irena Hudak Bogešić 8. Branka Gržinić 9. Vladimir Brkljača 10. Marino Munda 11. Fabrizi Ciguj

  V. EKONOMSKA GRUPA PREDMETA

  I INFORMATIKA

  1. Ingrid Martinčić - voditelj 2. Dolores Mihelić Malbašić 3. Dubravka Puljar Kovačević 4. Mikaela Biloslav

 • 35

  DUNJA JANKO, prof. mentorica Profesorica Dunja Janko je na kraju nastavne godine realizirala nastavni plan i program i to u sljedećim nastavnim odjeljenjima: 1.b (htt)– 140 /140 sati 2.a (gim)– 140 /140 sati 3.a– (gim)140/140 sati (nije pročitana lektira Nehajev „Bijeg“) 3. c – (htt)140/140 sati (nije pročitana lektira Nehajev „Bijeg“) - učenica Nawel Ouachcia polagala je razredni ispit zbog velikog broja izostanka, samo lektire i postigla je uspjeh dovoljan (2) i zaključena je ocjena dovoljan(2) 4. d – (ek)96/96 sati Profesorica Dunja Janko redovito je održavala susrete dramske skupine, novinarske i literarne skupine, filmske skupine i suadministrator je facebook stranice škole. DRAMSKA SKUPINA - održana je audicija za dramsku skupinu, sudjelovalo je 10 učenika - samostalni scenski nastup - priprema i nastup na Županijskoj razini smotre Lidrano (Gloria Verunica „Veliki diktator“) -skupni scenski nastup „Selo gori, a učiteljica se češlja“, dramska skupina „Televižor“ nastup na Županijskoj smoti Lidrano - nastup „Obiteljska večera“ priprema za Dan otvorenih vrata i prijem osmaša - svi nastupi predstavljeni su na Danu škole (samostalni „Veliki diktator“ i dva skupna scenska nastupa „Obiteljska večera“, „Selo gori, a učiteljica se češlja“) FILMSKA SKUPINA - napravljen je video uradak „Kabanica“, 3.a (Ivana Cvijanović) i poslan je na Smotru hrvatskog školskog filma, učenica je pozvana na Državnu smotru u rujnu 2018. - napravljen je ciklus stop animacija na temu „Dobri duh Zagreba“, 1.b i dorađen je u jedinstveni video - napravljen je video uradak „Istrijanke gledaju kroz Zagreb“, 2.a (Sara Peršić) i poslan je na Smotru hrvatskog školskog filma - snimljena je recitacija maturanata (Šimić), IV.d - snimljeni su kratki isječci nastavnih sati lektire (Crvenkapica) I.b - snimljen je proces nastavnog sata „Procesna drama – Ilijada“, Ib NOVINARSKA I LITERARNA SKUPINA - u suradnji s Gradskom knjižnicom Umag organizirane su književne večeru za Mjesec hrvatske knjige 1.listopda do 15. studenog 2017. Mjeseca hrvatske knjige Kristian Novak - 4.10.2017. Tomislav Perko – 16.10.2017. Josipa Pavičić Berardini – 18.10.2017. bajkopričalica Sandra Vukoja – 27.10.2017. Ivan Sršen, stripaš Rajko Ban – 3.11.2017. Evelina Rudan -6.11.2017. Tea Tulić, Željka Horvat Čeč – 8.11.2017.

 • 36

  - o književnim večerima i izvanučioničkoj nastavi pisali su na portalu „Gortan on line“ i facebook stranici - napravljeni su fotografski i literarni osvrti na održane izvanučioničke sadržaje (izleti i književne večeri) - radio – drama „Saga o taštini“ predstavljena je na Županijskoj smotri Lidrano - na Županijskoj smotri Lidrano sudjelovali smo s dva literarna rada, Mia Pejić predložena je za državnu razinu - Lara Guzić sudjelovala je na Državnoj smotri Lidrano novinarskim radom „Izlaz iz začaranog kruga“, Primošten FOTOGRAFSKA SKUPINA - napravljeni su fotografski i literarni osvrti na održane izvanučioničke sadržaje (izleti) - fotografirane su književne večeri i školski događaji - napravljeni su fotografski kreativni radovi na temu Gogoljeve „Kabanice“ (III.a) i programirana je video animacija OSTALE AKTIVNOSTI - organizirana je svečanost na početku školske godine u POU Buje - obilježen je Dan jezika prigodnim anketama i plakatima - organiziran je Tjedan jezika i cijeli je jedan dan posvećen prezentaciji Hrvatskog jezika - održano je natjecanje iz hrvatskog jezika (6 učenika), talijanskog jezika i školska i županijska razina Lidrano (skupni, samostalni, radio – drama, novinarski rad, litrerarni radovi) - izvanučionička nastava Zagreb - „Knjigom po Zagrebu“ (rujan 2017.) i Prag (prosinac 2017.) - u suradnji s GK Umag organiziran je „Mjesec hrvatske knjige“, listopad 2017. - organizacija povodom „Dana otvorenih vrata“ (dramska skupina i uređenje učionice) - edukacija za ispravljača državne mature (NVCCO) i ispravljač više razine DM - recenzirani su udžbenici za eksperimentalni program „Škola za život“ – POSLODAVAC

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta – „Lica knjige“ udžbenik za književnost, „Lica riječi“

  udžbenik za jezik, izdavač Alfa

  VALENTINA ŠTEFANIĆ LAKOŠELJAC, prof. Profesorica Valentina Štefanić Lakošeljac je na kraju školske godine realizirala nastavni plan i program i to u sljedećim razrednim odjelima (15. lipnja 2018. godine): 2. HTT: 140/140

  - Hrvatski romantizam prebačen za iduću školsku godinu

  - Učenik Marko Kocijančić upućen je na produžnu nastavu jer nije savladao sve

  cjeline i zadane lektire.

  4. HTT: 128/128

  OSTALE AKTIVNOSTI

 • 37

  - Izvanučionička nastava GK Umag, Evelina Rudan - obilježen je Dan jezika prigodnim anketama i plakatima - Dan otvorenih vrata je obilježen 23. ožujka 2018. godine različitim aktivnostima i plakatima

  kojima je predstavljen rad Škole.

  - 13. travnja 2018. godine u Društvenom domu Marušići je otvorena izložba "Idemo na ples! -

  Andemo balar" o zabavi mladih na Bujštini 60-ih i 70-ih godina prošlog stoljeća.

  ANTONELA PICINIĆ, prof. Profesorica Antonela Picinić je na kraju nastavne godine realizirala nastavni plan i program i to u sljedećim razrednim odjelima: 1.a - 34 /35 (-1sat) 2.a - 35/35 4.a - 36/35 (+1 sat) VOKALNO INSTRUMENTALNA SKUPINA Nastupi: Vokalno-instrumentalna skupina

  Nastup povodom Valentinova (14.02.),

  Dana otvorenih vrata (23.03.),

  Projekt zavičajne nastave „Idemo na ples“ – „Andemo balar“ (13.04.),

  Dan škole (18.05.)

  TARITA ŠTOKOVAC, prof. Profesorica Tarita Štokovac je na kraju polugodišta realizirala nastavni plan i program i to u sljedećim razrednim odjelima: I.a - 140/140 4.a - 140/140 Profesorica Tarita Štokovac redovito je održavala susrete filmske, novinarske, literarne skupine i uređuje web stranicu „Gortan on line“ i facebook stranicu škole. FOTOGRAFSKA I FILMSKA SKUPINA „GIFFS“

  U fotografsku/filmsku skupinu uključeno je 7 učenika različitih usmjerenja. Susreti se održavaju

  svake srijede (8. sat). Učenici su tijekom drugog polugodišta sudjelovali u sljedećim aktivnostima:

  - radionica minimalističke fotografije: uočavanje detalja, igre linija, boja, tekstura i

  elemenata u prostoru; stvaranje minimalističke fotografije u okviru školskoga

  okruženja

 • 38

  - Anatomija ljubavi: povodom Dana zaljubljenih učenici su, nakon uvodnog predavanja,

  dobili zadatak da na originalan način izraze vlastitu fotografsku viziju pojma ljubavi

  - prijava na Natječaja za izradu likovnih, literarnih i foto radova djece i mladih koji

  raspisuje Državna uprava za zaštitu i spašavanje

  - Zaštita osobnih podataka i pravo na privatnost: povodom stupanja na snagu Opće

  uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR), polaznici skupine, nakon uvodne

  prezentacije u kojoj su im predstavljeni osnovni ciljevi Uredbe, dobili su sljedeći

  zadatak: izraditi fotografiju koja će na ukazivati na pravo pojedinca da zaštiti vlastitu

  privatnost

  UČENIČKI PORTAL „GORTANONLINE“

  Treću godinu zaredom aktivan je učenički portal gortanonline.org na kojemu se redovito

  objavljuju vijesti iz školske svakodnevice: izvješća i osvrti na inicijative, druženja, sudjelovanja na

  književnim susretima, projekte itd.; objavljivanje literarnih radova učenika i video-uradaka.

  Aktivnosti vezane za održavanje učeničkog portala provode se u dogovoru s učenicima i

  nastavnicima koji sudjeluju u stvaranju sadržaja koji se objavljuju na portalu. Učenicima koji su

  članovi redakcije portala redovito se povjerava pisanje izvještaja, reportaža, osvrta s važnih

  školskih događanja te se, u dogovoru s mentorima i glavnom urednicom, sadržaji dorađuju i

  pripremaju za objavu.

  OSTVARENE AKTIVNOSTI

  18. siječnja 2018. godine skupina učenika 1.a razreda opće gimnazije prisustvovala je

  putopisnom predavanju „Solidarity Walk/4 km/h“ Gorana Blaževića koje je održano u

  vijećnici POU Buje. Autos je s publikom podijelio svoju priču o putovanju pješice dugom

  prem 3300 kilometara tijekom kojeg je hodao od Petre u Jordanu do rodnog Umaga,

  noseći poruku mira i solidarnosti.

  15. veljače 2018. prigodnim je programom u pratnji profesorice Tarite Štokovac i

  profesorice glazbene umjetnosti Antonelle Picinić, skupina učenika razveselila štićenike

  Doma za starije i nemoćne osobe Atilio Gamboc Umag, na već tradicionalnom druženju

  povodom obilježavanja Dana zaljubljenih. Učenici su pjesmama i recitacijama korisnicima i

  djelatnicima doma uputili poruku mira, ljubavi i solidarnosti.

 • 39

  23. ožujka 2018. održan je Dan otvorenih vrata tijekom kojeg su, između ostalog,

  predstavljene i radionice fotografske i filmske skupine na kojoj su predstavljene radionice

  koje se održavaju o okviru skupine, rezultati fotografskih natječaja, izložba fotografija

  povodom obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti te izbor video uradaka koje su

  tijekom godina izradili učenici uključeni u ovu izvannastavnu aktivnost. Osmašima je,

  nadalje, predstavljen i projekt zavičajne nastave „Idemo na ples! – Andemo balar!“.

  Učenici uključeni u projekt održali su prezentaciju u kojoj su prikazali sve faze istraživačkog

  procesa, a prigodnom su izložbom raznovrsnih predmeta (odjeća, vinil ploče, fotografije

  itd.) osmašima približili razdoblje 60-ih i 70-ih godina.

  21. travnja 2018. – poslovi vezani za organizaciju maturalne zabave i izrada kratke video-

  razglednice

  4. svibnja 2018. – Pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja u maloj

  dvorani KD Vatroslava Lisinskog u Zagrebu održana je svečana dodjela nagrada

  pobjednicima Natječaja za izradu likovnih, literarnih i foto radova djece i mladih koji

  raspisuje Državna uprava za zaštitu i spašavanje. Među nagrađenim učenicima našao se i

  učenik 1.b razreda hotelijersko-turističkog smjera Marko Flego, koji je osvojio treće mjesto

  u kategoriji foto radova učenika srednjih škola fotografijom „Pogled na svijet“.

  12. svibnja 2018. Drugu godinu zaredom skupina učenika imala je priliku sudjelovati u

  emisiji za djecu i mlade Hrvatske televizije „Ni da ni ne“. Kratkim video prilogom „Idemo

  na ples! – Jel' mobitel ubio zabavu?“ učenici koji su se odazvali na natječaj problematizirali

  su vrlo aktualnu tematiku: u kojoj su mjeri suvremena komunikacijska sredstva i društvene

  mreže utjecala na način na koji se mladi danas zabavljaju, u odnosu na to kako su to činile

  prethodne generacije? Učenici su, nadalje, snimili i kratki film o školi u kojem su

  predstavili obrazovne programe koje naša škola nudi te brojne izvannastavne aktivnosti,

  inicijative, suradnje i projekte koji se ostvaruju u školi.

  18. svibnja 2018. – Organizacija svečanosti povodom obilježavanja Dana škole u POU Buje.

  Na svečanoj su priredbi, između ostalog, predstavljene i aktivnosti u kojima su tijekom

  školske godine sudjelovali učenici uključeni u izvannastavnu fotografsku/filmsku skupinu,

  dokumentarni film „Idemo na ples“ – Andemo balar“ koji je nastao u okviru istoimenog

  projekta zavičajne nastave i kratka video-razglednica s izložbe koja je u sklopu projekta

  održana u Društvenom domu u Marušićima.

 • 40

  Projekt zavičajne nastave „Idemo na ples“ – Andemo balar!“ – Zabava mladih na Bujštini

  60-ih i 70-ih godina prošlog stoljeća. U sklopu projekta, tijekom drugog polugodišta

  ostvarene su sljedeće aktivnosti:

  - 23. ožujka 2018. – predstavljanje projekta na Danu otvorenih vrata kroz prezentaciju i

  izložbu

  - 28. ožujka 2018. – uoči proljetnog odmora, u školskom je holu skupina učenica

  otpjevala nekoliko pjesama popularnih Beatlesa

  - 13. travnja 2018. – otvaranje izložbe „Idemo na ples! – Andemo balar!“ u Društvenom

  domu u Marušićima. Učenici uključeni u projekt u pratnji svojih mentora (Tarita

  Štokovac, Aljoša Sirotić, Dolores Mihelić Malbašić, Antonella Picinić, Valentina Štefanić

  Lakošeljac) predstavili su rezultate istraživanja provedenog u okviru projekta. U

  prostorijama Društvenog doma izloženi su raznovrsni predmeti iz razdoblja 60-ih i 70-

  ih godina: fotografije, vinil ploče, gramofoni, odjeća, nakit itd. Skupina učenica

  prisutnima je predstavila sve etape istraživanja, a članice školskog zbora otpjevale su

  brojne pjesme na hrvatskom, engleskom i talijanskom jeziku. Prisutni su, nadalje, imali

  priliku premijerno pogledati kratkometražni dokumentarni film koji progovara o

  načinu zabave i provođenju slobodnog vremena tijekom 60-ih i 70-ih godina. Tri su

  nam ispitanika, naime, otkrila kako su se mladi u navedenom razdoblju zabavljali, gdje

  su se sastajali, kako su se uređivali za izlaske, kako su izgledale plesne večeri itd. Kratak

  presjek aktivnosti koje su provedene u okviru projekta posjetitelji predstavljen je i u

  dvojezičnom (hrvatsko-talijanskoj) brošuri.

  - 17. travnja 2018. – Predstavljanje projekta „Idemo na ples! – Andemo balar“ na Radio

  Istri. Skupina učenica 3.c razreda hotelijersko turističkog smjera odgovarala je na

  pitanja novinara Radio Istre. Tijekom ugodnog radijskog druženja naše su učenice u

  pratnji profesorice Tarite Štokovac i profesora povijesti Aljoše Sirotića, progovorile o

  projektu i etapama njegove realizacije, o izložbi koja je održana u Društvenom domu u

  Marušićima, o sličnostima i razlikama u načinu provođenja slobodnog vremena nekad i

  danas, a ujedno su i najavile sudjelovanje na Festivalu zavičajnosti u Labinu.

  - 27. travnja 2018. – skupina učenica sudjelovala je u pratnji profesorice Tarite Štokovac

  i profesora povijesti Aljoše Sirotića na drugom Festivalu zavičajnosti koji je održan u

  maloj dvorani Sportskog centra Franko Mileta Srednje škole Mate Blažine Labin. Na

 • 41

  prigodno su uređenom štandu posjetitelji mogli razgledati brojne predmete iz

  razdoblja 60-ih i 70-godina te se pobliže upoznati s ciljevima projekta i aktivnostima

  koje smo tijekom školske godine provodili. Predstavljanje je obogaćeno projekcijom

  kratkometražnog dokumentarnog filma.

  Poslovi vezani za administraciju Facebook stranice škole na kojoj se redovito

  objavljuju informacije vezane za aktivnosti, projekte, inicijative i uspjehe škole.

  Ad 2. Članice vijeća sudjelovale su sljedećim stručnim usavršavanjima: Dunja Janko, prof. - Edukacija za ispravljanje (NCVVO) ispita državne mature (esej) i ispravljač na državnoj maturi 2017. godina

  Tip stručnog skupa

  Stručni skup Predmetno

  područje Vrijeme početka

  Mjesto Adresa Voditelj

  Stručni skupovi - Agencija za odgoj i obrazovanje

  8. Simpozij učitelja i nastavnika Hrvatskoga jezika: Izazovi nastave Hrvatskoga jezika na početku 21. stoljeća

  Hrvatski jezik

  16.11.2017. u 16:00 sati

  Sveti Martin na Muri

  Toplice Sveti Martin, Izvorska 3

  dr. sc. Srećko Listeš i Linda Grubišić Belina, prof.

  Stručni skupovi - Agencija za odgoj i obrazovanje

  Pisci na mreži - gost Delimir Rešicki

  Hrvatski jezik

  18.10.2017. u 17:00 sati

  Korištenjem interneta - online

  Korištenjem interneta - online

  Mirela Barbaroša Šikić, prof.

  Stručni skupovi - Agencija za odgoj i obrazovanje

  Dramska igra kao poligon stvaralačkom prepričavanju

  Razredna nastava

  29.09.2017. u 13:00 sati

  Osnovna škola Vazmoslav Gržalja, Buzet

  II.istarske brigade 18

  Ivana Jurjević Jovanović, mag. prim. educ.

  Stručni skupovi - Agencija za odgoj i

  Pisci na mreži - gost Goran Čolakhodžić

  Hrvatski jezik

  27.09.2017. u 17:00 sati

  Korištenjem interneta - online

  Korištenjem interneta - online

  Mirela Barbaroša Šikić, prof.

  javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl0$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl0$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl0$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl0$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl0$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl0$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl0$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl0$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl0$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl0$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl0$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl1$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl1$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl1$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl1$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl2$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl2$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl2$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl2$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl2$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl2$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl2$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl3$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl3$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl3$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl3$lbNaziv','')

 • 42

  obrazovanje

  Stručni skupovi voditelji ŽSV

  Županijsko stručno vijeće nastavnika Hrvatskoga jezika Istarske županije (središnja i sjeverna Istra)

  Hrvatski jezik

  27.06.2017. u 10:00 sati

  Pazin Dobrilina 6 ORIJANA PAUS

  Stručni skupovi - Agencija za odgoj i obrazovanje

  Pisci na mreži - gost Slađan Lipovec

  Hrvatski jezik

  31.05.2017. u 17:00 sati

  Korištenjem interneta - online

  Korištenjem interneta - online

  Mirela Barbaroša Šikić, prof.

  Stručni skupovi - Agencija za odgoj i obrazovanje

  Pisci na mreži - gost Zvonko Kovač

  Hrvatski jezik

  29.03.2017. u 17:00 sati

  Korištenjem interneta - online

  Korištenjem interneta - online

  Mirela Barbaroša Šikić, prof.

  Stručni skupovi voditelji ŽSV

  Županijsko stručno vijeće nastavnika hrvatskoga jezika Istarske županije (srednje škole sjeverne i središnje Istre)

  Hrvatski jezik

  15.03.2017. u 15:00 sati

  Pazin Dobrilina 6, Pazin

  ORIJANA PAUS

  Stručni skupovi - Agencija za odgoj i obrazovanje

  Pisci na mreži - gost Tonko Maroević

  Hrvatski jezik

  22.02.2017. u 17:00 sati

  Korištenjem interneta - online

  Korištenjem interneta - online

  Mirela Barbaroša Šikić, prof.

  2018. godina

  javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl4$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl4$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl4$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl4$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl4$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl4$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl4$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl4$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl4$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl4$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl4$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl5$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl5$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl5$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl5$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl6$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl6$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl6$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl6$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl7$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl7$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl7$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl7$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl7$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl7$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl7$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl7$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl7$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl7$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl7$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl7$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl7$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl8$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl8$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl8$lbNaziv','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lvPotvrde$ctrl8$lbNaziv','')

 • 43

  Tip stručnog skupa

  Stručni skup Predmetno

  područje Vrijeme početka

  Mjesto Adresa Voditelj

  Stručni skupovi - Agencija za odgoj i obrazovanje

  Pisci na mreži - Neda Miranda Blažević

  Hrvatski jezik

  23.05.2018. u 17:00 sati

  Korištenjem interneta - online

  Korištenjem interneta - online

  Mirela Barbaroša Šikić, prof.

  Stručni skupovi - Agencija za odgoj i obrazovanje

  Pisci na mreži - gost Goran Rem

  Hrvatski jezik

  25.04.2018. u 17:00 sati

  Korištenjem interneta - online

  Korištenjem interneta - online

  Mirela Barbaroša Šikić, prof.

  Stručni skupovi - Agencija za odgoj i obrazovanje

  Putem profesionalnog razvoja

  Programi e-učenja AZOO-a

  20.04.2018. u 10:00 sati

  online online

  Boris Vampula, univ.spec.cin.

  Stručni skupovi voditelji ŽSV

  Županijsko stručno vijeće nastavnika Hrvatskoga jezika Istarske županije (središnja i sjeverna Istra)

  Hrvatski jezik

  19.04.2018. u 15:30 sati

  Pazin Dobrilina 6 ORIJANA PAUS

  Stručni skupovi - Agencija za odgoj i obrazovanje

  Pisci na mreži - gost Korana Serdarević

  Hrvatski jezik

  28.03.2018. u 17:00 sati

  Korištenjem interneta - online

  Korištenjem interneta - online

  Mirela Barbaroša