Gi£i m£ nh»¯ng c´ng n c»• x°a - .1 Gi£i m£ nh»¯ng c´ng n c»• x°a. Sau m»™t th»‌i

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Gi£i m£ nh»¯ng c´ng n c»• x°a - .1 Gi£i m£...

 • 1

  Gii m nhng cng n c xa.

  Sau mt thi gian di chng ti phin dch c hu ht cc

  cng n, trong mt s c km theo cc li bn ca cc thin s, v

  sau ny vo th k 20 c thm mt s li bn ca cc thin s v hc

  gi. Nhng c th ni ngay rng nhng li bn khng a n nhiu li

  ch thit thc cho nhng ai mun hc hi qua cc cng n v Thin tng.

  Chng ti tuy ch l ngi dch nhng cng khng khi thc mc mun

  tm hiu ngha ca cc cng n. Sau mt thi gian nghin ngm chng

  ti thy c nhn nh nh sau : ngn t ca cc cng n l ngn t ca

  nhng ngi sng cch nay hng chc th k, mt quc gia khc

  m li sng cng tp tc khc chng ta, vy ci m chng ta bit c

  ch l ci bng b ngoi ch khng thc bit ci mc ch n tng bn

  trong. Ci rt r rng thy nhng cng n m thin sinh dng n d

  hi thin s (m sau ny qua cc li bn cho rng ci m thin sinh

  mun hi l t tnh, hay Pht tnh l ci g), lm sao bit c rng

  li bn ng hay sai ! Vy mun bit ch c cch l b ngn t qua

  mt bn m c hnh dung xem mc ch chnh nm u ( ti ngn

  ngoi). Mi thin s u c cch ring dy t ca mnh, qua

  nu thin sinh hiu v hp th c th s tin b, cn khng th ch nh

  mui t tru st nu bit i kim thy khc hc hi th s c c may

  gic ng. Ta thy c thin s ch dy thin sinh bng cch ht,

  nh, gi pht t hay mt ngn tay ln. Nhng ni chung th thin s ch

  dy g cho t ca mnh, cc ngi ch dy con ng tu tp t i

  ti gic ng. Cc ngi gic ng ri, tc l cc ngi vt ra ngoi

  ci th gii ta b ny v an nh trong cnh gii bn th . Cc ngi c

  kh nng c thu c ngh ca t, nn bit c t ang b tr

  ngi u m gip cho t ph ci chp . Gn y nghe cc php

  thoi ca Latma Yeshe chng ta cng c th thy ci kh nng c thu

  ngh ca ngi i thoi, chng ta thy ngi tr li trc tip ti cu hi

  mt cch bt ng m nhiu khi thy chng n nhm g ti cu hi, nhng

  ngi t ra cu hi th cm thy sung sng v c gii p tha

  ng.

 • 2

  Tr li vi cc cng n, ta thy thy tr i p vi nhau nhanh

  nh in chp, l cch i p ca tnh nghe, tnh bit chn tht ch

  khng phi do tr gii, mi l con ng thy c chn l.

  Trong cc cng n khi t hi thy th cc cu hi u cn nm

  trong th gii nh nguyn, nn cc cu tr li ca thy l ph b ci thy

  dn dt t i vo cnh gii bn th. cho thy mt cch c

  th vn ny chng ti tm ly mt th d nh sau : ta ni hai mt ca

  mt ng tin th d hai mt qu c khc bit nhau nhng chung quy

  chng vn cng mt ng tin m ra tc l tuy hai m mt, by gi

  nu c ai ni bng ti v nh sng l mt th chc chn s b coi l ngi

  in khng, v hin nhin l c nh sng th khng c bng ti hay

  ngc li. Nhng nu ta ra khi ci th gii nh nguyn ny th iu

  c sai khng !

  By gi chng ti s xin a ra mt s li bn (gii m) v mt s

  cng n theo s hiu bit ca chng ti, v knh mong c ch dn ca

  cc bc cao minh nu thy l khng ng.

  Ni n cng n l phi ni s qua v Thin tng, v cng n l sn

  phm do Thin tng m c.

  Thin c t thi c Pht Thch Ca cn ti th, Ngi truyn php

  cho Ma Ha Ca Dip lm v T Thin u tin ca Pht gio. Trong thi

  gian ny c Pht ch dy cch Thin qua kinh T Nim X, cho n

  ngy nay Pht gio Nguyn Thy vn coi y l mn thin c bn ca

  o Pht. V khng phi l ngi nghin cu v o Pht chng ti

  khng r Thin tng n pht trin nh th no, ch bit c rng

  khi v T th 28 l ngi B t Ma em Thin tng qua Trung Hoa

  th hn l phi Thin tng n khng cn c coi l quan trng.

  Ngoi s kin Thin tng c truyn qua Trung Hoa, th n cng c

  truyn qua cc x khc trong vng ng Nam . l trng hp ca

  Min in, khi ngi Goenka (mt kiu dn n lm n bun bn ti

  Min in) hc c php thin Minh St (Vipassana) t cc v n s

  ngi bn x. Tuy khng phi l mt tu s nhng ngi Goenka c

 • 3

  thy cho php truyn b php tu v hong dng Php Thin Vipassana

  mt thi gian Min in, th ngi mang php Thin ny tr v n

  . Ngi cho bit ti ni y trc khi ngi truyn php ny th chng

  c ai bit g v php tu ny c (mc d n php tu c ngun gc t

  ni ny cho ti thi im b tht truyn).

  Ngi Trung Hoa l mt dn tc rt kiu ngo, ci g h cng coi

  h l nht th gii, nhng vi Thin tng th h phi chu cng nhn

  ngi B t Ma l t s ca mn phi ny ti x h. K t sau

  Thin tng c ph bin rng ri trn nc Trung Hoa v n r sau khi

  ngi Hu Nng (t th su ca Trung Hoa) c truyn tha. Ti cc

  o trng ca Thin tng hn l vic tu tp c tu theo php tu T

  Nim X (Thin Minh St), ch khng theo cch tu i tha. Nhng

  sau th cc v Thin s Trung Hoa ch bin vic tu tp c c

  nhiu kt qu hn trong khi tham thin nhp nh, th cc thin sinh

  c cho tham cc vn tht l hc ba, nan gii (cng n). Mc ch

  ca vic ny l g ? L cho cc thin sinh phi ch tm rt ro vo

  vn trong khi tham thin : qun ht mi vic bn ngoi, cho n qun

  c thn xc mnh ch cn nh n vn phi tm cho ra p n. Phi

  chng l cch tu tp pht trin nh-Hu ti mc cao tt v mt

  khi ph c cng n th thin sinh t c mt phn no ca s

  Gic ng.

  T xa xa c mt vi thin s a ra li gii m cho mt s

  cng n, nhng vic lm ny c tc dng ti c hai mt tt v xu. V

  mt tt n gip cho thin sinh hiu r hn mc ch tham cng n,

  nhng v mt xu th n gy tai hi rt nhiu cho cc thin sinh tu hc

  gii i, h hc thuc lng cc bi gii m v cho rng mnh hiu r

  rng v cc cng n ri, nn to ra mt s thin sinh thuc loi khu

  u thin. Sch Bch Nham Lc b t i, ri mi v sau v tic cc

  cng n c gi tr b mai mt m c mt s thin s phi ct cng su

  tp li mi c li bn sao chp ca cun sch, l chng c hin nhin

  xc thc cho iu va k trn.

 • 4

  Gi y khi cp n chuyn gii m mt s cng n, chng ti

  xin ni ngay l xa kia cc v thin s gii p cc cng n vi ci nhn

  nh th ca ngi gic ng chn l, cn chng ti ch dm lm bn

  theo tinh thn ngy nay, do c th ng v cng c th sai v cn l

  ngi phm nhn s vic trong th gii nh nguyn.

  Trong phn u ca cc li gii cc cng n tng i d c li

  gii, chng ti thy rng c nhng s kin cho bit r rng l nhng

  cng n ny nm trn vn trong thnh phn i i nh nguyn : no l

  cp c khng, trng en, sch bn . . . , nn ch cn nu ra cc d kin l

  c ngay phn gii p khng cn phi c nhiu li phn tch di dng.

  iu cn nn bit l cc thin sinh trong khi tu hc tr c vn b rng

  buc vo th gii ta b (nh nguyn) ny nn khi ng vo th gii v

  hnh khng dm bt ph thot ra khi (u so trm trng khng

  dm bc thm bc na), c lun qun, loanh quanh. l giai on

  cn thit c ngi thy ch im bt ph, chc thng ci mn u minh

  sau cng m t c gic ng.

  Ti y chng ta li thy r c s phn bit cn c, tr tu ca cc

  thin sinh khi tham hc. Do quan st chng ta c th thy cc cng n

  dnh cho cc ngi thuc loi thng, trung hay h cn. V cng t

  chng ta thy rng c thin sinh khi ch cn ph c mt cng n l i

  n i ng, trong khi c cc ngi khc phi i ln ln qua nhiu tiu

  ng ri mi vo c bn th gii.

  Ni tm li nh Pht ch cho chng ta bit nh tht (nh th)

  khng thm, khng bt. Ci bit ca chng sanh l ci thc do Cn tip

  xc vi Trn. Theo Duy thc hc th mi ngi chng ta c tm thc.

  Cc Thc ny bin thnh bn Tr v ba Thn khi gic ng. Khi Thc th

  7 l Mt na thc bin thnh Bnh ng tnh tr th Sc s bng Khng, th

  ngi s c bc B Tt v gi l ng gic. Khi Thc th 8 l A li

  da thc bin thnh i vin cnh tr th ngi thy Sc bng Khng

  v Khng bng Khng, l qu v Pht l bc Diu gic. Lc khng

  cn ch th v i tng, Cn v Trn tt c ch l Mt. Mun bin

  Thc thnh Tr th ta phi quan st Cn v Trn di 4 phng din: V

 • 5

  thng, V ng, Kh, Khng. Ti y chng ta c th t cu hi nu

  l V ng th Ai thy ? l T tnh thy. Nh th c Pht ch cho

  chng ta phng php Bit ca bn th gii p dng vo hin

  tng gii. Nu chng ta lm c th chng ta gic ng ngay trong

  i ny. Nhng bit l mt chuyn, lm c hay khng li l mt

  chuyn khc. Nu cc thin s thy mt cp i i trong nhn thc ca

  thin sinh th chc chn l thin sinh hy cn trong hin tng gii.

  Thin sinh chp ch no th thin s s ph chp ch cho thin

  sinh.

  Chng ti p dng nguyn tc ny vo tp V Mn Quan l tp

  cng n ngn nht v ph thng nht c ging trong cc thin vin.

  Chng ti theo thin s V Mn l khng sp t cc cng n theo

  mt th t no. Chng ti s cho li gii ngn gn ca cc cng n, sau

  l li gii p di dng cho cng n u.

  1. Con ch ca Triu Chu : cp i i C-Khng. 2. Con chn hoang ca Bch Trng : chp php. 3. Ngn tay ca Cu Chi : chp hnh tng. 4. R H khng ru : chp hnh tng. 5. Hng Nghim trn cy : chp vo li. 6. Th Tn gi hoa : chp vo li. 7. Triu Chu ra bt : cp i i sch-bn. 8. H Trng lm xe : cp i ton th-b phn. 9. Pht i thng Tr Thng : m t t tnh. 10. Thanh thot l loi v ngho kh : m t t tnh. 11. Triu Chu khm ph am ch : cp i i ton th-c nhn. 12. Nham gi ch nhn : m t t tnh. 13. c Sn bng bt : chp vo tp qan. 14. Nam Tuyn chm mo : chp vo con mo. 15. Ba gy ca ng Sn : chp vo ci gy. 16. Nghe ting chung : chp vo tp qun. 17. Ba ln gi ca quc s : khng thy ci thy. 18. Ba cn gai ca ng Sn : chp vo Pht. 19. Tm bnh thng l o : cp i i thnh-phm.

 • 6

  20. i lc s : m t t tnh 21. Que ct kh ca Vn Mn : chp vo Pht. 22. Cy phn ca Ca Dip : Chp cnh. 23. Chng phi thin c : cp i i thin-c. 24. La khi ngn ng : cp i i Ly-Vi 25. Hng th ba ni php : chp php. 26. Hai tng cun rm : cp i i ton th-c nhn. 27. Khng phi tm, Pht : chp Pht. 28. Nghe ting Long m : phi t mnh ng. 29. Khng phi gi, c : chp cnh. 30. Tm l Pht : chp Pht. 31. Triu Chu khm ph b lo : chp php. 32. Ngoi o hi Pht : chp li. 33. Chng tm, chng Pht : chp Pht. 34. Tr chng l o : phi thc chng. 35. Thin n la hn : chp linh hn. 36. Trn ng gp ngi t o : m t t tnh. 37. Cy Bch trc sn : chp cnh. 38. Con tru qua ca : chp tru. 39. Cu ni sai ca Vn Mn : cp i i ng-sai. 40. tnh bnh : chp cnh 41. t Ma an tm : chp cnh. 42. Thiu n xut nh : chp cnh. 43. Trc b ca Th Sn : cp i i xc-bi 44. Cy gy ca Ba Tiu : chp s gic ng. 45. Hn l ai ? : m t t tnh. 46. u gy bc thm : v chp 47. u Xut ba ca : chp phm-thnh. 48. Mt ng Cn Phong : chp vo khng gian.

  Con ch ca Triu Chu.

  C :

  Mt ng tng hi Triu Chu :

  -Con ch c Pht tnh khng ?

 • 7

  -Khng .

  Bnh :

  ng