Click here to load reader

GEOMORFOLOGIE INGINEREASCĂ pdf/IM/Geomorfologie inginereasca IM II... 9. Relieful litoral 10.Relieful glaciar şi periglaciar. Prevenirea şi combaterea avalanşelor 11.Relieful eolian

 • View
  33

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GEOMORFOLOGIE INGINEREASCĂ pdf/IM/Geomorfologie inginereasca IM II... 9. Relieful litoral...

 • GEOMORFOLOGIE INGINEREASCĂ

  pentru

  ANUL III INGINERIA MEDIULUI 2013-2014

  Şef. lucr. Dr. ROŞIAN GHEORGHE

 • PARTICIPAREA RELIEFULUI LA STRUCTURAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

  CE ESTE RELIEFUL?

  1. Relieful se apreciază ca totalitatea formelor (pozitive şi negative) de la suprafaţa Pământului, indiferent dacă acestea se află în domeniul uscatului sau sub apă.

  RELIEFUL STE STUDIAT DE CĂTRE GEOMORFOLOGIE GE = PĂMÂNT; MORPHE = FORMĂ; LOGOS = STUDIU

  GEOMORFOLOGIA – ŞTIINŢA CARE STUDIAZĂ RELIEFUL SUB TOATE ASPECTELE SALE.

  Geomorfologia – ştiinţa care se ocupă cu studiul reliefului Terrei.

  Geomorfologia inginerească – ramură a geomorfologiei care are în atenţie identificarea şi proiectarea soluţiilor tehnice prin care poate fi stabilizată sau amplificată, o funcţie a reliefului.

  De asemenea se subliniază rolul de component şi suport al mediului deţinut de relief.

 • Conţinutul programei cursului:

  1. Geomorfologia inginerească – ramură a geomorfologiei 2. Agenţi, procese, mecanisme de modelare a reliefului 3. Procesele de scurgere pe versant şi formele de relief specifice 4. Prevenirea şi combaterea proceselor de scurgere a apei pe versanţi 5. Procesele de mişcare în masă şi formele de relief rezultate 6. Prevenirea şi combaterea alunecărilor de teren 7. Dinamica albiilor şi formele de relief rezultate 8. Prevenirea şi combaterea eroziunii malurilor 9. Relieful litoral 10.Relieful glaciar şi periglaciar. Prevenirea şi combaterea avalanşelor 11.Relieful eolian. Prevenirea şi combaterea proceselor eoliene 12.Relieful antropic. Prevenirea şi combaterea proceselor geomorfologice induse antropic 13.Procese şi fenomene geomorfologice de risc 14.Managementul riscurilor geomorfologice

 • MORFODINAMICA VERSANŢILOR RELIEFUL FLUVIAL

  RELIEFUL LITORAL

  RELIEFUL GLACIAR

  RELIEFUL EOLIAN

  RELIEFUL ANTROPIC

 • Ierarhizarea şi reprezentarea grafică a fenomenelor

  Geomorfologice de risc

  FENOMENE GEOMORFOLOGICE

  DE RISC

 • Prevenirea şi combaterea eroziunii torenţiale. Modelul de amenajare a Ravenei Rupturi

  Schema de amenajare a ravenei Rupturi. 1. Mal ravenă; 2. Albia ravenei; 3. Conul de împrăştiere; 4. Canal de colectare; 5. Debuşeu; 6. Lucrare transversală; 7. Pod; 8. Malurile Târnavei; 9. Drum neamenajat; 10. Curbă de nivel.

  Vârful Ravenei Rupturi

  Malul drept al ravenei în aval cu 80 m de vârf (4,2 m adâncime).

 • Prevenirea şi combaterea avalanşelor

  Turn deflector în formă de piramidă pentru apărarea unei cabane contra avalanşelor

  Zid de piatră pentru apărarea unui refugiu contra avalanşelor

 • Conţinutul programei lucrărilor practice

  1. Relieful – component şi resursă a mediului 2. Interpretarea reliefului reprezentat pe hărţile topografice 3. Profilul geomorfologic şi treptele hipsometrice 4. Fragmentarea orizontală şi fragmentarea verticală a reliefului 5. Declivitatea terenului şi expoziţia formelor de relief 6. Ierarhizarea şi reprezentarea grafică a riscului geomorfologic 7. Recunoaşterea formelor de relief în teren.

  Reprezentarea reliefului prin metoda curbelor de nivel

  Principiul curbelor de nivel

 • Expoziţia formelor de relief

 • Modul de evaluare

  Vor fi evaluate activităţile realizate de studenţi pe parcursul semestrului şi în timpul examenului.

  Nota finală: examen (pondere 40%) şi activitatea de la lucrări practice (pondere 60%).

  Obiectivul general al disciplinei: acumularea de cunoştinţe despre dinamica şi evoluţia reliefului Terrei, privit ca un component al mediului înconjurător.

  Obiectivele specifice: - cunoaşterea factorilor geomorfologici endogeni şi exogeni; - deosebirea sistemelor de modelare geomorfologice de la nivelul Terrei; - cunoaşterea asociaţiilor de forme de relief; - terminologia agenţilor, proceselor şi mecanismelor geomorfologice; - identificarea măsurilor şi metodelor de prevenire şi combatere a eroziunii; - dobândirea de cunoştinţe despre managementul situaţiilor de urgenţă induse geomorfologic.

  Slide Number 1 Slide Number 2 Slide Number 3 Slide Number 4 Slide Number 5 Slide Number 6 Slide Number 7 Slide Number 8 Slide Number 9 Slide Number 10

Search related