fise-limba romana clasa 1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

fise-limba romana clasa 1

Text of fise-limba romana clasa 1

 • 5/27/2018 fise-limba romana clasa 1

  1/37

  ................................... .....................

  e E

  1. NCERCUIETE LITERA e I SUBLINIAZ LITERA E N TEXTULURMTOR:

  ,,E ! Vezi greb "i r#r"ie $

  Ur%#&'%e( )e %#r#r"ie,*ri' "+i'# i %"-'(,*ie)(e'e %" /"'e( b'0,S# 'e&'/e'i'eze zre...*/#re "i E, )ri' /(ee,Zbr# i' i )ri' ee.T" %2e+i %)i#re(e...C'0 zi%i E , 34 z+be(e !,,

  5 *e(re 62e+ez 7Alfabetul vesel8

  9.CITETE CUVINTELE E MAI ;OS I ALCTUIETE ORAL CIECARE :

  Ne "r+e r+"rA"r +re +re

  ?. COM*LETEAZ CUVINTELE CU SILABELE *OTRIVITE : +e&@@@@ @@@ & re E& @@@@

  +& @@@@ @@@&r @@@@ & @@@@& re

  . COM*LETEAZ *RO*OZI=IILE :

  E+ re @@@@@@@@@@@@@@ .

  @@@@@@@@@@@ re +"re .

  @@@@@@@@@@@ e @@@@@@@@@@@ .

  . *UNE N ORINE I SCRIE *RO*OZI=IILE :

  +re , r+ , e @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  +"re, re , '" , N'" @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  e , +e , +r+ , @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 • 5/27/2018 fise-limba romana clasa 1

  2/37

  ....................................... ..............

  >i# 0e "%r"

  1. REALIZEAZ CORES*ONEN=A NTRE LITERELE E TI*AR I

  CELE E M

 • 5/27/2018 fise-limba romana clasa 1

  3/37

  ................................. ....................

  1.Coloreaz obiectele n a cror denumire se aude sunetul l .

  2. ncercuiete cuvintele scrise cu literele nvate .

  lac carte Emil volan luna melc Elena macul

  lulea alune soare lalele

  3. Scrie numele obiectelor desenate .

  ................................................................................................................................................

  4.Pune n ordine cuvintele entru a !orma rooziii si aoi scrie"le. iunie# luna# acum# e .................................................................................

  animal# renul# mare# e# un ...........................................................................

 • 5/27/2018 fise-limba romana clasa 1

  4/37

  ....................................... .....................

  O

  1. Ci(e(e (eD(" %" (e'4ie :Mr

  $enea %arcu e morar. E un morar cu renume. %oara lui e mare.&amenii cu care mari urcau la moara lui . El mai are un cal cu coama ca arama.

  9. A0re/ez#&i %eg""i 0e gr") %(e- '(reb#ri, ' eg#("r# %" (eD(" %i(i(.

  ?. Or0'ez# %"-i'(ee "r+#(re )e'(r" b4i'e %(e )r)zi4ie :

  e # la # 'onel # lucru .

  au# alune # Ele # amare .

  un # are # ou # %iron # moale .

  . U'e(e %re%(: mere rumenecornuri acrecarne amarecoama moalealune aurie

  . '#("r# )ri+ /ib# 3ie%#r"i %"-'(, )i )i%# e(i%2e( %" %"-'("b4i'"(:

  colac ....................... arac ................................ aluna ....................

  marama .................. comoara.......................... nenea .....................

  marea .................... morar ............................. renume ...................

  F. '%"ie(e %i3ree %" i(ere i %i(e(e )r)zi4i b4i'"(# :

  2 1 3 4 1 1 3 () 1 3 1 2 ( * (

  2 + 41 , - * , 2 , % + , &3 , / ) , C

  4 , ' ( , E

  etic0eteluna lac rac rea rama moara rar nea nume

 • 5/27/2018 fise-limba romana clasa 1

  5/37

  O

  1. Citete i otrivete

  moara cana lalele miel melc cal inima

  2. Citete cuvintele # desarte"le n silabe rin linii oblice i scrie numrul de silabecoresunztor !iecrui cuvnt

  %G%G 9 nor erou camionculoare arc oier caramele

  3.Sear rin linii verticale cuvintele din rooziiile urmtoare

  -ncaarelalele . %anoleiaalune . Canaecumiereaurie .

  *. nete corect

  Crinul e un animal mic .%ielul e un animal mare ./enul nu e un animal .

  4. Eu scriu una, tu scrii multe ! -lic n dretul !iecrui cuvnt scris mai os # etic0eta e care este scris cuvntul caredenumete mai multe obiecte

  morar.............................. con................................... olar...............................

  cal.................................. canar.................................... leu.....................................

  miner............................. clama................................... animal...............................

  morari canari conuri olari cai mineri animale clame lei

 • 5/27/2018 fise-limba romana clasa 1

  6/37

  )

  1. Citete i otrivete

  eene coac erie ara elican cua orc

  2. Citete cuvintele# aoi sear silabele cuvintelor rin linii oblice

  a5a5 auc eron coilulcaac oor oma lu

  3. &rdoneaz cuvintele n rooziii

  un # are # Elena # enar .

  /amona # un # lanta # om .

  arca# camionul # $icu .

  4.nlocuiete cu alte litere # e rnd # rima liter a cuvntului )i entru a obinenoi cuvinte .

  )i 6 ..ai# ...ai# ...ai # ...ai

  *. nlocuiete cu alte litere # e rnd # ultima liter a cuvntului %)entru aobine noi cuvinte .

  %) 6 ca... # ca... # ca... # ca...

 • 5/27/2018 fise-limba romana clasa 1

  7/37

  *

  1. Subliniaz cuvintele e care le oi citi

  aa ar coac Paul

  aoi at oor Paulinaarte arc eron Pavel

  2. Sear rin linii verticale cuvintele din rooziiile urmtoare

  -arePaul.

  Paulaareunenar .

  Plaumaemoale .

  3. Scrie cte un nume de coil care s ncea cu literele de mai os.

  -...............# %.....................# /...................# '........................# &......................

  E................# $......................# C....................# ........................# P.......................

  4.-lic# n dretul !iecrei ima7ini# etic0eta cu cuvntul otrivit

  crin mere canar cal

  mac ere ui orc

 • 5/27/2018 fise-limba romana clasa 1

  8/37

  (

  1. Ci(e(e i )(ri-e(e :

  carte termometru lact tractor cort mtur tort

  9. Ci(e(e %"-i'(ee, )i /e)r# /ibee %"-i'(er )ri' i'ii bi%e :

  tata caiet omt munte toor ort trei cltor luminat motoret

  ?. Or0'ez# %"-i'(ee ' )r)zi4ii :

  ani # trei # Ctlin # are 6...................................................................................

  noi # trenul # cu # cltorim 6........................................................................................

  o# carte# -ntonio# are# animale# cu 6.......................................................................

  . C+)e(ez# )r)zi4iie %" %"-i'(e %re /# %'4i'# i(er ( :

  Catrinel e cu .............................. Cati caut ................................ Petric ar cu ........................... ........................taie mrul n .........................

  . Eu scriu una, tu scrii multe ! A)i%# ' 0re)(" 3ie%#r"i %"-'( /%ri/ +i H/ , e(i%2e( )e %re e/(e /%ri/ %"-'("%re 0e'"+e(e +i +"(e bie%(e :tractor................................. tren................................... tem.............................

  tort....................................... cataram ............................. ictur........................

  caiet.................................... turm................................... motor...........................

  turme motoare caietetorturi catarame icturiteme trenuri tractoare

 • 5/27/2018 fise-limba romana clasa 1

  9/37

  T

  1.S"bi'iz# %"-i'(ee )e %re e )4i %i(i . e/)r(e&e ' /ibe i /%rie ' %#/"4#'"+#r" %re/)"'z#(r :

  motan 8 sat 8 metrou 8 cetate 8Costel 8 toc 8 9oma 8 unt 8toctor 8 &tilia 8 matematic 8 castel 8

  9. Or0'ez# /ibee )e'(r" b4i'e %"-i'(e :

  net # car 6........................................ tor # c # l 6 .....................................

  cor # n # ti 6 .................................. m # r # tu 6 ......................................

  r #na # tu 6 ................................... ne # tro # ti # t 6 ..............................

  ?. S%rie %"-i'(e %re '%e) +ere" %" T :

  T :............................................................................................................................................

  . Se)r# )ri' i'ii -er(i%e %"-i'(ee 0i' )r)zi4iie "r+#(re :

  9oraareunmotan .

  9onielamunte.

  Cartealui9raianenou .

  . Ci(e(e i )(ri-e(e ! A)i%# e(i%2e( %" %"-'(" )(ri-i( .

  9eo a lucrat toat ...................................

  9imotei caut ........................................

  9ata rear o ..............................................

  ..................... a trecut ca o nluc .

  -ntonio e cu .........................................

  ......................... e un motan .

 • 5/27/2018 fise-limba romana clasa 1

  10/37

  9anu 9raian 9renul cartea tema anten

  T

  1. '%er%"ie(e %"-i'(ee %re 0e'"+e/% +iH%e 0e (r'/)r( :

  miner trotinet cocor metroumotoret marinar tunel elicantractor camion elicoter tren

  9. U'e(e %"-i'(ee %" '4ee/ )"/ :

  mare tareneatent micmoale atent

  ?. C+)e(ez# %" /ib )(ri-i(# :

  te " ::: mi" ::: c" :::":::

  :::" tor :::" na e " :::":::

  . Eu scriu multe, tu scrii una! A)i%# ' 0re)(" 3ie%#r"i %"-'( /%ri/ +i H/ , e(i%2e( )e %re e/(e /%ri/ %"-'("

  %re 0e'"+e(e "' /i'g"r bie%( :

  uni .............................. tooare ......................... note .........................

  ortrete ......................... ete .............................. croitori ....................

  . A)i%# ' (be e(i%2e(ee %" '"+ee %er"(e 0e 3ie%re r"bri%# :

  %)ii 'i+e +e/erii

  un ortret croitor not toor at9ania miner leumarinar -urel crioarmecanic cmil %atei

 • 5/27/2018 fise-limba romana clasa 1

  11/37

  T

  1. Ci(e(e i )(ri-e(e :

  '(e'# ie %)( ei%)(er + %#)rir#

  9. '%er%"ie(e