of 30 /30
Sterownik Fiery Driver dla Windows

Fiery Driver for Windowshelp.efi.com/fierydriverwin/6.2/pl-pl/fiery_driver_help_win.pdf · Sterownik Fiery Driver dla Windows ... Usuwanie sterowników drukarki za pomocą instrukcji

Embed Size (px)

Text of Fiery Driver for Windowshelp.efi.com/fierydriverwin/6.2/pl-pl/fiery_driver_help_win.pdf ·...

Sterownik Fiery Driver dla Windows

2018 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegaj postanowieniom opisanymw dokumencie Uwagi prawne dotyczcym tego produktu.

13 grudnia 2018

Spis treci

Sterownik Fiery Driver dla Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Fiery Driver Updater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Instalacja sterownika Fiery Driver z poziomu wiersza polecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Odinstalowywanie sterownika Fiery Driver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Fiery Printer Delete Utility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Odinstalowywanie sterownika Fiery Driver w systemie Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Usuwanie sterownikw drukarki za pomoc instrukcji w wierszu polecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Odinstalowywanie sterownikw drukarki w systemie Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Tworzenie niestandardowych sterownikw Fiery Drivers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Otwieranie folderu zawierajcego zainstalowane drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Karta Drukowanie Fiery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Grupy sterownika Fiery Driver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Otwieranie karty Drukowanie Fiery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Korzystanie z programu Fiery Driver w celu ustawiania opcji zainstalowanych na drukarce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Zmiana opcji zainstalowanych w drukarce za pomoc sterownika Fiery Driver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Konfigurowanie opcji do zainstalowania dla sterownikw drukarki zainstalowanych za pomoc funkcji Wska idrukuj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Zmiana ustawie drukowania za pomoc programu Fiery Driver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Zmiana ustawie drukowania dla wszystkich dokumentw wysanych z komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Dostosowywanie ikony Szybki dostp na karcie Drukowanie Fiery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Ustawienia wstpne w sterowniku Fiery Driver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Praca z ustawieniami wstpnymi w sterowniku Fiery Driver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Tworzenie ustawienia wstpnego w sterowniku Fiery Driver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Zmiana ustawienia wstpnego wszystkich zada drukowania w programie Fiery Driver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Korzystanie z ustawienia wstpnego do drukowania zadania w programie Fiery Driver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Edycja ustawienia wstpnego w sterowniku Fiery Driver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Usuwanie lub zmiana nazwy ustawienia wstpnego w programie Fiery Driver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Przywracanie domylnego ustawienia wstpnego w sterowniku Fiery Driver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Eksportowanie i importowanie lokalnych ustawie wstpnych w sterowniku Fiery Driver . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Korzystanie ze znakw wodnych w programie Fiery Driver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Tworzenie, edycja i usuwanie znakw wodnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Drukowanie zadania ze znakiem wodnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Wprowadzanie informacji zwizanych z logowaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Praca z niestandardowymi rozmiarami stron w programie Fiery Driver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Sterownik Fiery Driver dla Windows

Spis treci

3

Definiowanie lub edytowanie niestandardowego rozmiaru dokumentu lub rozmiaru strony dla zadania . . . . . . 21

Drukowanie zadania z zastosowaniem niestandardowego rozmiaru dokumentu lub rozmiaru strony . . . . . . . . . 22

Korzystanie z funkcji Przesunicie obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Drukowanie zada z zastosowaniem rnych typw nonikw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Drukowanie zada z zastosowaniem dupleksu (dwustronnych) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Zarzdzanie plikami PostScript w programie Fiery Driver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Konfigurowanie drukowania do pliku PostScript . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Dodawanie programu obsugi bdw w przypadku problemw z drukowaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Rozwizywanie problemw z programem Fiery Driver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Korzystanie z programu obsugi bdw do rozwizywania problemw z drukowaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Drukowanie dokumentu zajmuje duo czasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Na monitorze wywietlana jest nieprawidowa czcionka drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Umieszczony obraz EPS jest zbyt may . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Aplikacja jest niezgodna z funkcjami programu Fiery Driver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Ukady wielu stron s drukowane nieprawidowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Sterownik Fiery Driver dla Windows

Spis treci

4

Sterownik Fiery Driver dla Windows

Sterownik Fiery Driver pozwala aplikacjom komunikowa si z serwerem Fiery i drukowa dokumenty.Sterownik Fiery Driver wsppracuje z serwerami Fiery wykorzystujcymi jzyk PostScript.Podczas uywania sterownika Fiery Driver naley przestrzega nastpujcych zalece:

Sterownik Fiery Driver udostpnia domylne ustawienia dla wikszoci aplikacji i drukarek. Ustawienia monaatwo zmieni po zainstalowaniu nowej opcji drukarki lub w celu ustawienia okrelonej funkcji.

Opcje drukowania i ich ustawienia umoliwiaj uzyskanie dostpu do specjalnych funkcji drukarki. Na przykadopcja drukowania Dwustronne umoliwia ustawienie orientacji drukowanych obrazw.

Niektre opcje drukowania sterownika Fiery Driver (waciwoci dokumentu) s w przypadku zamiarudrukowania zadania dostpne take z poziomu aplikacji.

Zwykle zmiana opcji drukowania sterownika Fiery Driver z folderu Urzdzenia i drukarki (albo Drukarki i faksy,albo Drukarki) powoduje zmian ustawie globalnych dotyczcych wszystkich zada drukowanych przy uyciuwybranej drukarki. Konieczne moe by take wybranie tych samych ustawie w aplikacji, poniewa ustawieniaspecyficzne dla aplikacji mog zastpi ustawienia globalne. Ustawienia drukowania wybrane w aplikacjiobowizuj zwykle podczas biecej sesji po otwarciu aplikacji.

Aby uzyska informacje dotyczce okrelonych ustawie drukowania i opcji drukowania sterownika Fiery Driver,zob. dokument Drukowanie w zestawie dokumentacji dla uytkownika.

Fiery Driver Updater

Program Fiery Driver Updater jest instalowany podczas instalacji sterownika drukarki. Zadaniem programu FieryDriver Updater jest sprawdzanie dostpnoci zaktualizowanych wersji sterownikw drukarki za kadym razem, gdyuytkownik loguje si na komputerze.

Uwaga: Program Fiery Driver Updater moe zainstalowa wycznie administrator lub uytkownik posiadajcyuprawnienia administratora.Aktualizacje wsplnych skadnikw sterownika s zapewniane za porednictwem programu Fiery Driver Updaterzalenie od potrzeb. Aktualizacje przeznaczone wycznie dla okrelonego produktu nie s zapewniane zaporednictwem programu Fiery Driver Updater.Powiadomienia o aktualizacjach mona wcza i wycza w programie Fiery Driver Updater, ktry monauruchomi z poziomu karty Informacje w sterowniku drukarki.Wyczenie powiadomie spowoduje te wyczenie sprawdzania dostpnoci aktualizacji sterownika Fiery Driver.

Sterownik Fiery Driver dla Windows

Sterownik Fiery Driver dla Windows

5

Uywajc programu Fiery Driver Updater, naley pamita o nastpujcych kwestiach:

Program Fiery Driver Updater wywietla na licie wszystkie sterowniki Fiery Drivers w wersji 5.0 i nowszezainstalowane w systemie lokalnym oraz aktualizuje jedynie sterowniki Fiery Drivers w wersji 5.0 i nowsze.

Po ukoczeniu instalacji sterownika, w ramach ktrej instalowany jest take program Fiery Driver Updater,naley si wylogowa i zalogowa ponownie, aby wczy codzienne automatyczne sprawdzanie dostpnociaktualizacji sterownika.

Po udostpnieniu aktualizacji sterownika dostpna wersja jest wywietlana jako cze w oknie programu FieryDriver Updater. Kliknij cze, by wywietli stron internetow z informacjami o wydaniu danej aktualizacjisterownika.

Aby pomylnie zainstalowa aktualizacj z poprawk do sterownika, naley si upewni, e we wszystkichotwartych aplikacjach zamknito okno dialogowe Drukowanie oraz e zamknito okno Urzdzenia i drukarki (lubDrukarki i faksy bd Drukarki) w Panelu sterowania.

Po zastosowaniu aktualizacji z poprawk do sterownika zaktualizowana zostanie wersja sterownika wywietlanana karcie Informacje, zgodnie z dostpn wersj poprawki do sterownika wywietlan w oknie programu FieryDriver Updater.

Program Fiery Driver Updater obsuguje funkcj przywracania poprzednich wersji. Jeli po zainstalowaniuaktualizacji sterownika za pomoc programu Fiery Driver Updater z jakiegokolwiek powodu zajdzie potrzebaprzywrcenia poprzednio zainstalowanej wersji sterownika, naley klikn ikon przywracania poprzedniejwersji pod nazw sterownika drukarki.

Jeli na komputerze klienckim jest zainstalowany program Fiery Software Manager i wywietla on monito ponowne uruchomienie komputera, program Fiery Driver Updater take wywietla taki monit.

Informacje o wersji dla klientw dotyczce programu Fiery Driver Updater

Instalacja sterownika Fiery Driver z poziomu wiersza polecenia

Plik sterownika systemu Windows uyty do zwebs, PRNTDRV.EXE, obsuguje teraz cich instalacj sterownika nadowolnym kliencie. Ta funkcja obsuguje korporacyjn instalacj sterownika systemu Windows za pomoc rnychnarzdzi wdroeniowych innych producentw.Aby wywietli bdy, wybierz kolejno opcje Przegldarka zdarze > Dzienniki Windows > Aplikacja. PlikPRNTDRV.EXE zostanie wymieniony jako rdo bdu.

Uwaga: Komunikaty o bdach bd rwnie wywietlane w oknie polece.Obsugiwane s nastpujce funkcje:

Uruchamianie kreatora instalacji Fiery Driver

Uwaga: Aby uruchomi kreator instalacji Fiery Driver, uruchom plik PRNTDRV. EXE z poziomu wierszapolecenia lub Eksploratora Windows.

Cicha instalacja sterownika druku i drukarki

Lista modeli obsugiwanych przez pakiet sterownikw

lista ustawie regionalnych obsugiwanych przez pakiet sterownikw

Sterownik Fiery Driver dla Windows

Sterownik Fiery Driver dla Windows

6

http://help.efi.com/fierydriver/FieryDriverUpdater_CRN.pdf

Wyodrbnianie pakietu sterownikw

Uwaga: Dostp do ostatnich czterech wymienionych funkcji mona uzyska, dodajc w wierszu poleceniaokrelone parametry po nazwie pliku PRNTDRV.EXE.

Uwaga: W przypadku wszystkich funkcji naley otworzy okno polece CMD.EXE w trybie administratora. Pootwarciu okna polece naley zmieni folder na katalog, w ktrym znajduje si plik PRNTDRV.EXE.Uruchamianie kreatora instalacji sterownika Fiery DriverPlik Fiery Driver Installer Wizard Setup.exe zostanie uruchomiony, jeli znajduje si on w pakieciesterownika i jeli do pliku PRNTDRV.EXE nie zostan przekazane adne parametry, co mona osign poprzez:

dwukrotne kliknicie pliku PRNTDRV.EXE w Eksploratorze Windows

wpisanie PRNTDRV.EXE w oknie polece

Uwaga: dwukrotne kliknicie pliku PRNTDRV.EXE nie spowoduje wywietlenia okna wyodrbniania pakietusterownikw drukarki. Zamiast tego instalacja sterownika drukarki bdzie kontynuowana i wywietli si oknokreatora instalacji sterownika Fiery Driver.Cicha instalacja sterownika druku i drukarkiPolecenie: PRNTDRV.EXE /install [-i adres_IP/nazwa_hosta] [-l ustawienia regionalne] [-m model] [-pnazwa_drukarki] [-q kolejka]

-i okrela adres IP / nazw hosta serwera druku wskazywanego przez drukark. Uytkownik powiniensprawdzi, czy podany adres IP / nazwa hosta nale do poprawnego serwera druku. Ich prawidowo nie bdziew aden sposb sprawdzana. Ten parametr jest wymagany, a w przypadku jego braku zgoszony zostanie bd.

-l okrela dwuliterowy kod ustawie regionalnych sterownika drukarki, ktry ma zosta zainstalowany. Jelipakiet sterownikw druku obsuguje wicej ni jeden jzyk, parametr ten jest wymagany, a w przypadku jegobraku zgoszony zostanie bd. Jeli pakiet sterownikw druku zaley od ustawie regionalnych, parametr ten niebdzie wymagany, poniewa w pakiecie sterownika dostpny bdzie tylko jeden sterownik do zainstalowania.

-m okrela model sterownika, ktry ma zosta zainstalowany. Pakiet sterownikw obsuguje zwykle co najmniejdwa modele sterownika druku. Ten parametr jest wymagany, a w przypadku jego braku zgoszony zostanie bd.

Uwaga: Nazw modelu naley poda w cudzysowie podwjnym.

-p okrela nazw drukarki. Ten parametr jest opcjonalny, a jeli nie zosta podany, jako nazwa drukarkiustawiona zostanie warto podana jako okrelenie modelu drukarki.

Uwaga: Nazw drukarki naley poda w cudzysowie podwjnym.

- q okrela kolejk wydruku, do ktrej drukarka ma drukowa. Moe to by jedna z kolejek Wstrzymaj, Drukujlub Bezporedni bd nazwa drukarki wirtualnej. Uytkownik powinien sprawdzi, czy na serwerze znajduje siokrelona kolejka wydruku lub drukarka wirtualna. Ten parametr jest opcjonalny, a jeli nie zostanie okrelony,kolejka wydruku bdzie domylnie ustawiona na warto drukuj.

Lista modeli obsugiwanych przez pakiet sterownikwPolecenie: PRNTDRV.EXE /listmodels [ustawienia regionalne]Aby wywietli list modeli obsugiwanych z okrelonymi ustawieniami regionalnymi, za opcj /listmodels naleypoda dwuliterowy kod ustawie regionalnych. Jeli okrelone ustawienia regionalne s nieprawidowe lub nie sobsugiwane przez pakiet sterownikw, zgoszony zostanie bd. Ten parametr jest wymagany, jeli pakietsterownikw obsuguje wiele ustawie regionalnych. Jeli pakiet sterownika zaley od ustawie regionalnych(obsuguje tylko jeden zestaw ustawie regionalnych), parametr ten zostanie zignorowany.Lista ustawie regionalnych obsugiwanych przez pakiet sterownikw

Sterownik Fiery Driver dla Windows

Sterownik Fiery Driver dla Windows

7

Polecenie: PRNTDRV.EXE /listlocalesWyodrbnianie pakietu sterownikwPolecenia: PRNTDRV.EXE/extract [cieka]Parametr [cieka] jest opcjonalny, a w przypadku niepodania pakiet sterownikw zostanie wyodrbniony dofolderu Prntdrvr, ktry bdzie znajdowa si w innym folderze, zawierajcym plik PRNTDRV.EXE. Jeli ciekazostanie podana, musi mie posta cieki bezwzgldnej.

Odinstalowywanie sterownika Fiery Driver

Sterownik Fiery Driver mona odinstalowa z komputera klienckiego.Narzdzia do odinstalowywania mona zainstalowa i uywa lokalnie na komputerze klienckim. W celuskorzystania z tego oprogramowania nie jest konieczne ustanawianie poczenia z serwerem druku Fiery Driver.Sterownik Fiery Driver w zalenoci od systemu operacyjnego mona odinstalowa za pomoc nastpujcych metod:

Narzdzie Fiery Printer Delete Utility na komputerze klienckim z systemem Windows.

Narzdzie Fiery Software Uninstaller na komputerze klienckim z systemem Mac OS.

Fiery Printer Delete Utility

Program Fiery Printer Delete Utility jest instalowany i uywany lokalnie do odinstalowywania sterownikw FieryDrivers z komputera klienckiego z systemem Windows. W celu skorzystania z tego oprogramowania nie jestkonieczne ustanawianie poczenia z serwerem druku Serwer Fiery.Aby mc usuwa sterowniki drukarki, na komputerze klienckim z systemem Windows musi by zainstalowanenarzdzie Printer Delete Utility w wersji 3.4.0.02 lub pniejszej.Program Printer Delete Utility jest obsugiwany przez nastpujce systemy operacyjne Windows zarwno w wersji32-, jak i 64-bitowej:

Windows 10

Windows 8,1

Windows 8

Windows 7

Windows Server 2008

Windows Server 2012 (tylko wersja 64-bitowa)

Windows Server 2012 R2 (tylko wersja 64-bitowa)

Program Fiery Printer Delete Utility mona pobra ze strony pomocy technicznej firmy EFI.

1 Przejd do sekcji Pomoc techniczna i pliki do pobrania.

2 Kliknij cze Sterowniki i narzdzia Fiery (dostpne w sekcji Produkty Fiery).

Sterownik Fiery Driver dla Windows

Sterownik Fiery Driver dla Windows

8

http://www.efi.com/support-and-downloads/downloads/

3 W celu pobrania aktualizacji oprogramowania systemowego i dokumentacji konieczna jest rejestracja. Kliknijprzycisk Przelij, aby przekaza informacje rejestracyjne.

4 Kliknij kart Oprogramowanie uytkowe i narzdzia w Centrum pobierania.

5 Wybierz pozycj Fiery Printer Delete Utility z listy pod nagwkiem Wybierz oprogramowanie, wybierz wersj zlisty pod nagwkiem Wybierz wersj, a nastpnie kliknij przycisk Znajd.

6 Na licie wynikw wyszukiwania odszukaj plik FieryPrinterDeleteUtility.zip i kliknij przycisk Pobierz.

7 Kliknij przycisk Akceptuj, aby wyrazi zgod na warunki umowy licencyjnej.

8 Kliknij dwukrotnie plik FieryPrinterDeleteUtility.exe i postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie.

Odinstalowywanie sterownika Fiery Driver w systemie Windows

Sterownik Fiery Driver dla systemu Windows moe zosta odinstalowany za pomoc narzdzia Fiery Printer DeleteUtility.1 Kliknij po kolei pozycje Start > Wszystkie programy > Fiery > Printer Delete Utility > .

Zostanie otwarte okno narzdzia Printer Delete Utility prezentujce list ze wszystkimi sterownikami FieryDrivers, ktre zostay znalezione na komputerze.

2 Wykonaj jedn z nastpujcych czynnoci:

Aby usun drukark, zaznacz pole wyboru obok nazwy drukarki i kliknij przycisk Usu wybrane drukarki.

Aby usun wszystkie zainstalowane sterowniki drukarki, zaznacz pole wyboru Usu wszystkie sterownikidrukarki i kliknij przycisk OK.

3 Po zakoczeniu usuwania sterownikw drukarki kliknij przycisk Zakocz.

Usuwanie sterownikw drukarki za pomoc instrukcji w wierszu polecenia

Drukark Fiery i powizany z ni sterownik drukarki Fiery mona usun w systemach Windows i Mac OS zapomoc funkcji wiersza polecenia.

Odinstalowywanie sterownikw drukarki w systemie Windows

Aby odinstalowa drukark Fiery i powizany z ni sterownik drukarki Fiery w systemie Windows 7 lub nowszym,mona uy narzdzia Fiery Printer Delete Utility z poziomu wiersza polecenia.Jeli chcesz przetestowa wiersz polecenia bez programu Fiery Master Installer, jedyne wymaganie to zainstalowaniena lokalnym komputerze z systemem Windows, na ktrym uruchamiane jest narzdzie Fiery Printer Delete Utility,bibliotek rodowiska uruchomieniowego VC++ 2008. Pakiet redystrybucyjny VC++ 2008 mona pobra z witryny https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29.

Sterownik Fiery Driver dla Windows

Sterownik Fiery Driver dla Windows

9

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29

1 Zainstaluj narzdzie Fiery Printer Delete Utility za pomoc narzdzia WebTools.a) Uruchom przegldark internetow lub intranetow i wpisz nazw DNS lub adres IP serwera druku Serwer

Fiery.

b) Rozwi menu Pobieranie oprogramowania.

c) Kliknij cze Sterowniki drukarek na karcie Windows i postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi naekranie, aby zakoczy instalacj.

d) Przejd do lokalnego folderu, do ktrego pobrane zostay pliki sterownika drukarki, i kliknij dwukrotnie folderFiery Printer Delete Utility.

e) Aby zainstalowa narzdzie, kliknij dwukrotnie plik setup.exe i postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymina ekranie.

2 Uruchom wiersz polecenia jako administrator na komputerze z systemem Windows i przejd do cieki, podktr zainstalowane jest narzdzie Fiery Printer Delete Utility.Powinno by zainstalowane w folderze \Program Files\Fiery\Applications3\PrinterDeleteUtility.

3 Wpisz nastpujce polecenie: Start /wait Printer Delete Utility.exe [opcje]Zamiast cigu [opcje] mona wpisa dowolne z poniszych opcji:

-rmPrints Usuwa wszystkie drukarki.

-p \"\Printer1, Printer2\"\ Usuwa okrelone drukarki. Nazwy drukarek musz by rozdzielone przecinkami, a caa listamusi zawiera si midzy znacznikami \"\ \"\.

-getInstalledPrinters Pokazuje list wszystkich drukarek uywajcych sterownikw Fiery.

Tworzenie niestandardowych sterownikw Fiery Drivers

Fiery Driver Configurator to niezalena aplikacja dla systemu Windows, ktra umoliwia administratorom tworzenieniestandardowych sterownikw Fiery PS Drivers na komputery klienckie z systemem Windows.Po zapisaniu pliku konfiguracyjnego utworzonego w aplikacji Fiery Driver Configurator w wersji na komputeryWindows i skorzystaniu z doczonej w zestawie aplikacji Fiery Driver Configurator na komputery z systemem MacOS mona utworzy paczk ze sterownikiem drukarki na komputery z systemem Mac OS.Zasadniczo aplikacja Fiery Driver Configurator tworzy uproszczon wersj sterownika drukarki, na przykaddostosowan do potrzeb okrelonej grupy lub jednostki biznesowej w firmie.Administrator ma moliwo wywietlania/ukrywania oraz blokowania/odblokowywania funkcji, a takekonfigurowania domylnych ustawie dla opcji drukowania.Aby uzyska wicej informacji, zob. Pomoc aplikacji Fiery Driver Configurator.

Otwieranie folderu zawierajcego zainstalowane drukarki

Sposb otwierania folderu zawierajcego drukarki zainstalowane na komputerze zaley od systemu operacyjnego.

Sterownik Fiery Driver dla Windows

Sterownik Fiery Driver dla Windows

10

1 Przejd do urzdze i drukarek w sieci.Drukarki s wywietlane w folderze Urzdzenia i drukarki (lub Drukarki i faksy bd Drukarki).

2 Wykonaj jedn z nastpujcych czynnoci:

Windows 10/Server 2016: Nacinij klawisz Windows na klawiaturze, aby otworzy ekran startowy. KliknijPanel sterowania, a nastpnie kliknij Urzdzenia i drukarki.

Uwaga: Serwer Fiery Driver obsuguje wszystkie wersje systemu Windows 10, w tym Anniversary Update,Creators Update, Fall Creators Update oraz Redstone 4.

Windows 8.1/Server 2012 R2: Nacinij klawisz Windows na klawiaturze, aby otworzy ekran startowy. KliknijPanel sterowania, a nastpnie kliknij Urzdzenia i drukarki.

Windows 7/Server 2008 R2: Kliknij kolejno elementy Start > Urzdzenia i drukarki.

Karta Drukowanie Fiery

Karta Drukowanie Fiery suy jako centrum sterowania wszystkimi czsto uywanymi funkcjami drukowania.Karta Drukowanie Fiery zawiera wszystkie ustawienia drukowania specyficzne dla drukarki. Po wybraniu ustawieniadomylnego zadanie jest drukowane zgodnie z ustawieniami wprowadzonymi podczas instalacji lub domylnymiustawieniami drukarki.

Uwaga: Niektre opcje na karcie Drukowanie Fiery mona ustawi z aplikacji, a ustawienia w aplikacji mog zastpiustawienia wybrane w oknie Preferencje drukowania.Ponadto niektre programy narzdziowe, takie jak Command WorkStation, mog zastpi niektre ustawieniadrukowania zadania. (Zob. pomoc programu Command WorkStation).

Grupy sterownika Fiery Driver

Sterownik Fiery Driver grupuje opcje drukowania wedug kategorii w celu uatwienia dostpu. Kada grupa lub kartazawiera powizane ze sob lub uzupeniajce si opcje drukowania.

Szybki dostp zawiera opcje drukowania powielone z innych grup waciwoci zadania. Ten element monadostosowa, aby umoliwi dodawanie lub usuwanie z widoku dowolnej opcji drukowania. Karta Szybki dostppomaga w szybkim odszukaniu opcji drukowania bez potrzeby przegldania wszystkich kart Waciwocizadania.

Informacje o zadaniu zawiera wszystkie informacje dotyczce zadania, w tym informacje o uytkowniku, ktremog by wymagane w celu jego uwierzytelnienia, a take obsugi danego zadania.

Nonik zawiera atrybuty i lokalizacje rdowe papieru do drukowania i wstawiania.

Ukad umoliwia okrelenie impozycji zadania drukowania i przetwarzania broszury na noniku/arkuszu,oprcz pozycji kompensujcej opcje wykaczania, na przykad Wyrwnanie podajnika.

Kolor zawiera ustawienia kolorw i funkcji obsugi grafiki (w przypadku ich wczenia). Ta karta nie jestwywietlana po ustanowieniu poczenia z drukark monochromatyczn.

Obraz zawiera wszystkie ustawienia jakoci obrazu obsugiwane przez serwer Fiery i drukark, z ktryminawizano poczenie.

Sterownik Fiery Driver dla Windows

Sterownik Fiery Driver dla Windows

11

Wykoczenie zawiera opcje drukowania zwizane tylko z wyposaeniem do wykoczenia zainstalowanym wdrukarce i przesuniciem obrazu w celu kompensacji opcji wykoczenia. Te opcje zastpuj ustawienia w oknieKonfiguracja drukarki serwera Fiery, ale mona je zmieni w programie Command WorkStation.

VDP zawiera wszystkie ustawienia drukowania zmiennych danych (VDP, Variable Data Printing), takie jakFreeForm i zaawansowane ustawienia VDP.

Oznaczanie zawiera wszystkie opcje oznaczania obrazw umoliwiajce dodawanie lub ukrywanie/usuwaniedowolnego obrazu w zadaniu. Dotyczy to rwnie waciwoci okrelajcych pooenie i styl znaku wodnego.

Uwaga: Karta Oznaczanie moe nie by obsugiwana przez niektre serwery Fiery.

Drukarka znajduj si tu informacje o stanie drukarki, w tym o biecej iloci papieru i poziomach tonerw.

Uwaga: Aby informacje na karcie Drukarka byy aktualizowane, konieczne jest wczenie komunikacjidwukierunkowej dla drukarki.

Otwieranie karty Drukowanie Fiery

Karta Drukowanie Fiery umoliwia ustawienie opcji drukowania serwera Fiery.1 Otwrz folder zawierajcy zainstalowane drukarki. (Zob. Otwieranie folderu zawierajcego zainstalowane

drukarki na stronie 10).

2 Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni ikon drukarki i kliknij polecenie Preferencje drukowania.

3 Kliknij kart Drukowanie Fiery.

Korzystanie z programu Fiery Driver w celu ustawiania opcji zainstalowanych nadrukarce

Aby uy opcji drukowania odpowiednio dla drukarki i serwera Fiery, naley skonfigurowa serwer Fiery zkomputera, uwzgldniajc opcje zainstalowane na drukarce.Wczenie funkcji Komunikacja dwukierunkowa powoduje zastpienie ustawie wprowadzonych rcznie winstalowanych opcjach. Funkcja Komunikacja dwukierunkowa umoliwia take sterownikowi Fiery Driver wysyaniezapyta do drukarki i pobieranie aktualnie zainstalowanych opcji. Zainstalowane opcje s wymienione na licieZainstalowane opcje i aktywowane s ustawienia programu Fiery Driver zwizane z tymi opcjami.W przypadku rcznego konfigurowania opcji do zainstalowania naley dopasowa rzeczywist konfiguracj drukarki.W przeciwnym wypadku opcje drukowania wywietlane w programie Fiery Driver mog by niezgodne z dostpnymiopcjami drukowania.Mona take przywrci wartoci domylne opcji.

Zmiana opcji zainstalowanych w drukarce za pomoc sterownika Fiery Driver

W celu dokonania edycji opcji zainstalowanych w drukarce naley skorzysta ze sterownika Fiery Driver.

Sterownik Fiery Driver dla Windows

Sterownik Fiery Driver dla Windows

12

Uwaga: Aby skonfigurowa zainstalowane opcje, naley rcznie wyczy funkcj Komunikacja dwukierunkowa(usun zaznaczenie pola wyboru).

Uwaga: Funkcja Kontrola konta uytkownika (UAC) jest dostpna w systemach operacyjnych Windows w wersjachobsugiwanych przez serwer Fiery. Aby doda lub zmieni opcje do zainstalowania po zainstalowaniu sterownikadrukarki, naley zalogowa si na koncie z uprawnieniami administratora.

1 Otwrz folder zawierajcy zainstalowane drukarki. (Zob. Otwieranie folderu zawierajcego zainstalowanedrukarki na stronie 10).

2 Na komputerze z systemem Windows z funkcj Kontrola konta uytkownika kliknij prawym przyciskiem myszyikon serwera Fiery, wybierz polecenie Uruchom jako administrator, a nastpnie wybierz opcj Waciwocidrukarki lub Waciwoci.Zostanie wywietlone okno dialogowe Kontrola konta uytkownika.Wybierz opcj Uytkownik z uprawnieniami administratora, wpisz haso, a nastpnie kliknij przycisk OK.

3 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikon odpowiedniej drukarki, a nastpnie kliknij polecenie Waciwocidrukarki lub Waciwoci.

4 Kliknij kart Akcesoria (bd Konfiguracja lub Opcje do zainstalowania), aby sprawdzi, czy opcja, ktrej chceszuy, jest dostpna.

5 Aby pobra z drukarki informacje dotyczce zainstalowanego wyposaenia opcjonalnego, wybierz opcjKomunikacja dwukierunkowa, wprowad adres IP lub nazw DNS serwera Fiery nawizujcego poczeniez drukark, a nastpnie kliknij przycisk Aktualizuj.

6 Aby skonfigurowa zainstalowane opcje rcznie, wybierz opcj na licie Dostpne opcje, a nastpnie kliknijprzycisk Dodaj. Aby przywrci ustawienia domylne zainstalowanych opcji, kliknij przycisk Domylne.

Uwaga: Naley si upewni, e dane wyposaenie opcjonalne jest zainstalowane w drukarce.

7 Aby automatycznie aktualizowa sterownik przy kadym uruchomieniu, kliknij przycisk Aktualizuj sterownikFiery Driver po otwarciu.Umoliwia to uniknicie konfliktw midzy wybranymi ustawieniami, gdy co najmniej jedna zainstalowana opcjazostanie zmieniona lub bdzie niedostpna.

8 Aby otrzymywa powiadomienia e-mail o bdach, ktre wystpiy podczas drukowania, wybierz opcj Wczpowiadamianie przez e-mail i wpisz adres e-mail, na jaki maj by wysane powiadomienia.Opcja Wcz powiadamianie przez e-mail jest wywietlana tylko wtedy, gdy wczono funkcj Usugi e-mailpodczas konfiguracji serwera Fiery. (Zob. Konfiguracja i instalacja w zestawie dokumentacji dla uytkownika).

9 Kliknij przycisk Zastosuj, a nastpnie przycisk OK.Przycisk OK naley klikn, aby w sterowniku drukarki zostay uwzgldnione odpowiednie opcje dozainstalowania.

Uwaga: Opcje do zainstalowania nie s prawidowo odzwierciedlone w przypadku zamknicia okna dialogowegoza pomoc przyciskw Anuluj lub Zamknij.

Sterownik Fiery Driver dla Windows

Sterownik Fiery Driver dla Windows

13

Konfigurowanie opcji do zainstalowania dla sterownikw drukarki zainstalowanych zapomoc funkcji Wska i drukuj

W przypadku zainstalowania drukarki za pomoc Kreatora dodawania drukarki, a nastpnie uycia funkcjiKomunikacja dwukierunkowa w celu skonfigurowania opcji do zainstalowania opcje te nie zostan skonfigurowaneprawidowo. Opcje te naley skonfigurowa po zainstalowaniu sterownika drukarki.

Uwaga: Funkcja Kontrola konta uytkownika (UAC) jest dostpna w systemach operacyjnych Windows w wersjachobsugiwanych przez serwer Fiery. Aby doda lub zmieni opcje do zainstalowania po zainstalowaniu sterownikadrukarki, naley zalogowa si na koncie z uprawnieniami administratora.

1 Po zainstalowaniu sterownika drukarki otwrz folder zawierajcy zainstalowane drukarki. (Zob. Otwieraniefolderu zawierajcego zainstalowane drukarki na stronie 10).

2 Na komputerze z systemem Windows z funkcj Kontrola konta uytkownika kliknij prawym przyciskiem myszyikon serwera Fiery, wybierz polecenie Uruchom jako administrator, a nastpnie wybierz opcj Waciwocidrukarki lub Waciwoci.Zostanie wywietlone okno dialogowe Kontrola konta uytkownika.Wybierz opcj Uytkownik z uprawnieniami administratora, wpisz haso, a nastpnie kliknij przycisk OK.

3 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikon drukarki, a nastpnie kliknij element Waciwoci drukarki lubWaciwoci.

4 Kliknij kart Akcesoria (lub Konfiguracja bd Opcje do zainstalowania) i wybierz opcje do zainstalowania.

5 Kliknij przycisk Zastosuj, a nastpnie przycisk OK.Przycisk OK naley klikn, aby w sterowniku drukarki zostay uwzgldnione odpowiednie opcje dozainstalowania.

Uwaga: Opcje do zainstalowania nie s prawidowo odzwierciedlone w przypadku zamknicia okna dialogowegoza pomoc przyciskw Anuluj lub Zamknij.

Zmiana ustawie drukowania za pomoc programu Fiery Driver

Ustawienia drukowania mona zmieni dla biecego dokumentu lub wszystkich dokumentw wysyanych zkomputera.Miejsce zmiany ustawie okrela zakres zmian:

Zmiany wprowadzone z poziomu aplikacji zwykle dotycz dokumentw drukowanych, gdy jest onauruchomiona.

Zmiany wprowadzone w oknie dialogowym Preferencje drukowania dotycz wybranej drukarki i wszystkichzada drukowania wysanych do tej drukarki. Jeeli jednak mona skonfigurowa te same ustawienia opcjidrukowania w aplikacji, mog one zastpi ustawienia w oknie dialogowym Preferencje drukowania.

Uwaga: W przypadku uycia okna dialogowego Preferencje drukowania w celu zmiany ustawienia drukowaniajednego dokumentu naley pamita o przywrceniu w razie potrzeby jego wartoci domylnej przedwydrukowaniem innych dokumentw podczas biecej sesji aplikacji. Zamknicie aplikacji powoduje przywrceniewartoci domylnych wszystkich ustawie w oknie dialogowym Preferencje drukowania.

Sterownik Fiery Driver dla Windows

Sterownik Fiery Driver dla Windows

14

Niektre zadania wymagaj zastosowania okrelonej metody zmiany ustawie. Na przykad wszystkie zmianyustawie czcionki naley wprowadza w oknie dialogowym Preferencje drukowania, a nie z poziomu aplikacji.Ponadto, jeeli aplikacja nie umoliwia zmiany ustawie, naley skorzysta z okna dialogowego Preferencjedrukowania.

Zmiana ustawie drukowania dla wszystkich dokumentw wysanych z komputera

W oknie dialogowym Preferencje drukowania mona zmieni domylne ustawienia drukowania wszystkichdokumentw.W oknie dialogowym Drukuj aplikacji mona zastpi niektre domylne ustawienia drukowania dokumentu. Jeeliustawienie drukowania jest niedostpne, mona je udostpni, zmieniajc ustawienia drukowania wszystkichdokumentw wysyanych z komputera.

Uwaga: Jeeli dla wszystkich zada drukowania nie s uywane te same ustawienia, kad niepowtarzaln grupustawie drukowania mona zapisa jako ustawienie wstpne.

1 W aplikacji kliknij kolejno Plik > Drukuj albo Plik > Ustawienia wydruku, a nastpnie wybierz serwer Fiery jakodrukark.

2 Kliknij przycisk umoliwiajcy wywietlenie okna Waciwoci dokumentu.Kroki wymagane do wywietlenia okna Waciwoci dokumentu zale od aplikacji.

3 Otwrz kart Drukowanie Fiery. (Zob. Otwieranie karty Drukowanie Fiery na stronie 12).

4 Wybierz odpowiednie ustawienia drukowania.W przypadku ustawienia z aplikacji niektrych opcji, takich jak wykoczenie i ukad, zadanie moe drukowa siwolno lub zosta wydrukowane nieprawidowo. Aby ustawi te opcje dla biecego zadania drukowania lub sesji,naley uy funkcji Preferencje drukowania.

5 Po okreleniu ustawie drukowania kliknij przycisk OK, a nastpnie kliknij przycisk Drukuj, aby wysa zadaniedrukowania.

Dostosowywanie ikony Szybki dostp na karcie Drukowanie Fiery

Ikon Szybki dostp w kategorii Drukowanie Fiery mona dostosowa pod ktem czsto uywanych opcjidrukowania.Pozwala to zaoszczdzi czas, poniewa nie jest konieczne otwieranie wszystkich innych ikon opcji drukowania wcelu ustawienia opcji umieszczonych w oknie Szybki dostp.Po umieszczeniu opcji drukowania w oknie Szybki dostp nadal jest ona wywietlana pod swoj pierwotn ikonopcji drukowania. Opcj mona ustawi z wybranej lokalizacji.Okienko Szybki dostp nie obsuguje takich opcji drukowania, jak Rne noniki na karcie Nonik, ktre po wybranius otwierane w nowym oknie.

Sterownik Fiery Driver dla Windows

Sterownik Fiery Driver dla Windows

15

1 Wykonaj jedn z nastpujcych czynnoci:

W oknie Preferencje drukowania otwrz folder zawierajcy zainstalowane drukarki, kliknij prawymprzyciskiem myszy ikon odpowiedniej drukarki i wybierz polecenie Preferencje drukowania. (Zob. Otwieraniefolderu zawierajcego zainstalowane drukarki na stronie 10).

W aplikacji kliknij kolejno Plik > Drukuj lub Plik > Ustawienia wydruku, a nastpnie wybierz serwer Fiery jakodrukark. Kliknij przycisk umoliwiajcy wywietlenie okna Waciwoci dokumentu.Czynnoci, ktre naley wykona w celu wywietlenia okna Waciwoci dokumentu zale od aplikacji.

2 Kliknij kart Drukowanie Fiery.

3 Kliknij ikon Szybki dostp, a nastpnie kliknij przycisk Dostosuj.

4 Dodaj lub usu skrt, wybierajc go i przenoszc z listy Dostpne skrty na list Biece skrty lub odwrotnie.

Uwaga: Karta Szybki dostp nie moe by pusta. Usunicie wszystkich opcji z okienka Szybki dostp spowodujeprzywrcenie domylnej grupy opcji.

5 Kliknij przycisk OK, aby zapisa zmiany.

Ustawienia wstpne w sterowniku Fiery Driver

Ustawienie wstpne w sterowniku Fiery Driver to zbir ustawie drukowania, do ktrego mona szybko uzyskadostp w pniejszym czasie.Mona wybra ustawienie wstpne z listy Ustawienia wstpne lub utworzy nowe ustawienie wstpne na podstawiebiecych opcji wybranych w sterowniku Fiery Driver. Jeeli zadanie nie korzysta aktualnie z ustawienia wstpnego,jego pole jest puste; pole Ustawienia wstpne nie zawiera adnego tekstu. Dla wszystkich waciwoci wywietlane spocztkowe ustawienia domylne. Wybranie ustawienia wstpnego zadania powoduje zaktualizowanie wszystkichustawie zgodnie z zapisanym ustawieniem wstpnym. Jeeli jakiekolwiek ustawienia drukowania zostanzmienione, lista Ustawienia wstpne bdzie pusta.Dostpne s dwa typy ustawie wstpnych zada:

Lokalne ustawienia wstpne zapisywane na lokalnym komputerze uytkownika.Lokalne ustawienia wstpne s dostpne na licie Ustawienia wstpne zawsze po uzyskaniu dostpu do serweraFiery. Pozostaj one na lokalnym dysku twardym do momentu usunicia.

Ustawienia wstpne serwera ustawienia te s zapisywane na serwerze Fiery za pomoc programu CommandWorkStation i udostpniane innym uytkownikom serwera Fiery. Opublikowane ustawienia wstpne serwera sdostpne na licie Ustawienia wstpne.Po zastosowaniu ustawienia wstpnego serwera w zadaniu wartoci ustawienia wstpnego staj si czcizadania do momentu ich zmiany.Ustawienia wstpnego serwera nie mona zmodyfikowa w sterowniku Fiery Driver. Jeeli ustawienie wstpneserwera zawiera zablokowane ustawienia drukowania, mona zastpi ustawienia drukowania w sterownikuFiery Driver po wybraniu tego ustawienia wstpnego dla zadania. Po zastpieniu pole Ustawienia wstpne bdziepuste. (Zob. Pomoc aplikacji Command WorkStation).

Sterownik Fiery Driver dla Windows

Sterownik Fiery Driver dla Windows

16

Praca z ustawieniami wstpnymi w sterowniku Fiery Driver

Uytkownik ma moliwo tworzenia, edycji i usuwania ustawie wstpnych. Mona take przywrci ustawieniadomylne dla ustawienia wstpnego.Za pomoc sterownika Fiery Driver mona eksportowa i importowa lokalne ustawienia wstpne.

Uwaga: Format pliku ustawie wstpnych to .sav lub .xml. W przypadku pliku .sav kade ustawienie wstpne toosoby plik. W przypadku pliku .xml wszystkie ustawienia wstpne znajduj si w jednym pliku. Plik ustawiewstpnych jest tworzony dla okrelonego uytkownika.

Tworzenie ustawienia wstpnego w sterowniku Fiery Driver

Istnieje moliwo utworzenia ustawienia wstpnego zawierajcego czsto uywane ustawienia drukowania.Ustawienie wstpne jest zapisywane na komputerze lokalnym i nie mona udostpni go innym uytkownikom.

1 Otwrz kart Drukowanie Fiery. (Zob. Otwieranie karty Drukowanie Fiery na stronie 12).

2 Okrel odpowiednie ustawienia drukowania.

3 Z listy Ustawienia wstpne wybierz opcj Zapisz ustawienie wstpne.

4 Wpisz opisow nazw ustawienia wstpnego i kliknij przycisk Zapisz.

Zmiana ustawienia wstpnego wszystkich zada drukowania w programie Fiery Driver

Ustawienie wstpne mona zmieni dla wszystkich zada drukowania.1 Otwrz kart Drukowanie Fiery. (Zob. Otwieranie karty Drukowanie Fiery na stronie 12).

Uwaga: Po wywietleniu karty Drukowanie Fiery z okna dialogowego Drukuj aplikacji i wybraniu ustawieniawstpnego jest ono uywane tylko dla biecej sesji aplikacji.

2 Z listy Ustawienia wstpne wybierz inne ustawienie wstpne.

Korzystanie z ustawienia wstpnego do drukowania zadania w programie Fiery Driver

Karta Drukowanie Fiery zawiera list Ustawienia wstpne, wskazujc, jakie (jeli w ogle) ustawienia wstpne sdostpne dla wszystkich zada drukowania. Po wydrukowaniu zadania z zastosowaniem ustawienia wstpnego jestono uywane do momentu wybrania innego ustawienia wstpnego.

Uwaga: Ustawienia wstpne nie mog by wspdzielone przez rne programy Fiery Drivers.

1 Otwrz dokument i kliknij kolejno Plik > Drukuj lub Plik > Ustawienia wydruku, a nastpnie wybierz serwer Fieryjako drukark.

Sterownik Fiery Driver dla Windows

Sterownik Fiery Driver dla Windows

17

2 Kliknij przycisk umoliwiajcy wywietlenie okna Waciwoci dokumentu.Kroki wymagane do wywietlenia okna Waciwoci dokumentu zale od aplikacji.

3 Kliknij kart Drukowanie Fiery.

4 Z listy Ustawienia wstpne wybierz ustawienie wstpne.

Uwaga: Po zastosowaniu opcji Lokalne ustawienia wstpne do zadania wybrane ustawienie wstpne staje si jegoczci, ale nazwa ustawienia wstpnego nie jest zachowywana. Po zastosowaniu opcji Ustawienie wstpneserwera do zadania wybrane ustawienie wstpne staje si jego czci wraz z nazw uywanego ustawieniawstpnego serwera.

5 Kliknij przycisk OK w oknie Waciwoci dokumentu.

Edycja ustawienia wstpnego w sterowniku Fiery Driver

Ustawienie wstpne zawiera wikszo opcji drukowania skonfigurowanych na karcie Drukowanie Fiery. Ustawieniena karcie Drukowanie Fiery mona zastpi po wybraniu ustawienia wstpnego, ale warto w polu Ustawieniawstpne bdzie pusta.1 Otwrz kart Drukowanie Fiery. (Zob. Otwieranie karty Drukowanie Fiery na stronie 12).

2 Z listy Ustawienia wstpne wybierz ustawienie wstpne, ktre chcesz edytowa, i zmie ustawienia drukowania.Pole Ustawienia wstpne bdzie puste.

3 Wybierz z listy Ustawienia wstpne pozycj Zapisz ustawienie wstpne.

4 Wpisz t sam nazw ustawienia wstpnego i kliknij przycisk Zapisz.

Usuwanie lub zmiana nazwy ustawienia wstpnego w programie Fiery Driver

Za pomoc funkcji Zarzdzaj lokalnymi ustawieniami wstpnymi mona usun lub zmieni nazw ustawieniawstpnego w programie Fiery Driver.

Uwaga: Aby mona byo usun ustawienie wstpne, nie moe ono by uywane.

1 Otwrz kart Drukowanie Fiery. (Zob. Otwieranie karty Drukowanie Fiery na stronie 12).

2 Z listy Ustawienia wstpne wybierz opcj Zarzdzaj lokalnymi ustawieniami wstpnymi.

3 Wybierz ustawienie wstpne i wykonaj jedn z nastpujcych czynnoci:

Aby usun ustawienie wstpne, kliknij przycisk Usu.

Aby zmieni nazw ustawienia wstpnego, kliknij przycisk Zmie nazw, wpisz opisow nazw ustawieniawstpnego, a nastpnie kliknij przycisk Zapisz.

Sterownik Fiery Driver dla Windows

Sterownik Fiery Driver dla Windows

18

Przywracanie domylnego ustawienia wstpnego w sterowniku Fiery Driver

Mona zastosowa domylne ustawienia wstpne w zadaniu w celu zastpienia okrelonych opcji drukowania.1 Otwrz kart Drukowanie Fiery. (Zob. Otwieranie karty Drukowanie Fiery na stronie 12).

2 Z listy Ustawienia wstpne wybierz opcj Domylne ustawienia fabryczne.

3 Kliknij przycisk OK w oknie Waciwoci dokumentu.

Eksportowanie i importowanie lokalnych ustawie wstpnych w sterowniku Fiery Driver

Za pomoc sterownika Fiery Driver mona eksportowa i importowa lokalne ustawienia wstpne.1 Otwrz kart Drukowanie Fiery. (Zob. Otwieranie karty Drukowanie Fiery na stronie 12).

2 Z listy Ustawienia wstpne wybierz opcj Zarzdzaj lokalnymi ustawieniami wstpnymi.

3 Wybierz jedn z nastpujcych opcji:

Opcja Importuj wszystkie umoliwia importowanie wczeniej utworzonych i zapisanych ustawie wstpnych zpliku Presets. W przypadku importowania pliku lokalnych ustawie wstpnych ustawienie wstpne o tej samejnazwie jest zastpowane tylko wtedy, gdy takie ju istnieje. Duplikaty nazw ustawie wstpnych sniedozwolone. Jeeli istniejce lokalne ustawienie wstpne nie zostao wczeniej wyeksportowane, nie jestzastpowane.

Opcja Eksportuj wszystkie umoliwia wyeksportowania wszystkich ustawie wstpnych do jednego pliku(Presets.xml) utworzonego dla danego uytkownika.

4 Przejd do lokalizacji, w ktrej chcesz zapisa lub pobra plik Presets.xml.

5 Kliknij przycisk Zapisz lub Otwrz.

Korzystanie ze znakw wodnych w programie Fiery Driver

Funkcja Znak wodny programu Fiery Driver umoliwia drukowanie tekstu (niezalenie od znajdujcego si waplikacji, z ktrej nastpuje drukowanie) w poprzek pierwszej lub kadej strony dokumentu.Istnieje moliwo zdefiniowania, zapisania i uycia definicji znakw wodnych dla wszystkich drukarek idokumentw serwera Fiery. Mona rwnie okreli ustawienia znakw wodnych podczas drukowania dokumentu.

Uwaga: Nie wszystkie aplikacje obsuguj drukowanie znakw wodnych. Nie wszystkie czcionki, na przykadniektre dla jzyka japoskiego i chiskiego, s drukowane w znakach wodnych.

Tworzenie, edycja i usuwanie znakw wodnych

Znaki wodne mona tworzy, edytowa i usuwa. Istnieje moliwo ustawienia waciwoci znaku wodnego.

Sterownik Fiery Driver dla Windows

Sterownik Fiery Driver dla Windows

19

W okienku podgldu zostanie wywietlona miniatura strony zawierajca przybliony tekst, kt i pozycj znakuwodnego wzgldem rodka strony.Podgld bdzie zawiera rzeczywisty tekst, ale bez rnych rodzajw czcionek. Podgld nie zmienia si po kadymwybraniu czcionki i wywietla tylko czcionki obsugiwane przez uywany system operacyjny, a nie czcionkizainstalowane na serwerze Fiery.

1 Otwrz kart Drukowanie Fiery. (Zob. Otwieranie karty Drukowanie Fiery na stronie 12).

2 Kliknij ikon Oznaczanie.

3 Wykonaj jedn z nastpujcych czynnoci:

Aby utworzy wasny znak wodny, kliknij przycisk Nowy.

Aby zmodyfikowa standardowy znak wodny, wybierz go z menu rozwijanego i kliknij przycisk Edytuj.

Aby usun znak wodny z listy, wybierz go z menu rozwijanego, kliknij przycisk Usu, a nastpnie kliknijprzycisk Tak.

4 Aby utworzy nowy lub edytowa istniejcy znak wodny, wykonaj nastpujce czynnoci:

Okrel tekst, czcionk i rozmiar. (Styl tekstu jest okrelany w ramach wyboru czcionki).

W obszarze Kt okrel kt znaku wodnego, wprowadzajc liczb stopni obrotu lub przecigajc naronik znakuwodnego.

W obszarze Pooenie okrel pooenie znaku wodnego wzgldem rodka strony. Znak wodny monawyrodkowa automatycznie lub okreli wartoci pozycji poziomej i pionowej rodka znaku wodnegowzgldem rodka stron. (Mona take przecign rodek znaku wodnego).

Ustaw kolor lub odcie szaroci znaku wodnego.W przypadku drukarek kolorowych wprowad wartoci w obszarze Kolor. W przypadku drukarekmonochromatycznych wprowad procentow warto szaroci w obszarze Jaskrawo.

Drukowanie zadania ze znakiem wodnym

Znaki wodne s specyficzne dla drukarki. Istnieje moliwo ustawienia drukowania znaku wodnego na pierwszej lubkadej stronie dokumentu. Jeeli drukowanie znaku wodnego nie zostanie okrelone tylko na pierwszej stronie, znakwodny bdzie znajdowa si na kadej stronie.1 Otwrz kart Drukowanie Fiery. (Zob. Otwieranie karty Drukowanie Fiery na stronie 12).

2 Kliknij ikon Oznaczanie.

3 W menu Znak wodny wybierz odpowiedni znak wodny.

4 W obszarze Drukuj znaki wodne okrel, czy znak wodny ma by drukowany tylko na pierwszej stronie.

5 Okrel odpowiednie ustawienia drukowania, a nastpnie wydrukuj dokument.

Sterownik Fiery Driver dla Windows

Sterownik Fiery Driver dla Windows

20

Wprowadzanie informacji zwizanych z logowaniem

Jeeli serwer Fiery wymaga uwierzytelnienia uytkownika w celu drukowania, naley wprowadzi nazw uytkownikai haso uywane do drukowania.

Uwaga: Identyfikatorem logowania moe by domena sieciowa\nazwa uytkownika lub nazwa uytkownikalokalnego. Aby uzyska informacje o wymaganiach systemowych, naley skontaktowa si z administratoremsystemu.

1 Otwrz kart Drukowanie Fiery. (Zob. Otwieranie karty Drukowanie Fiery na stronie 12).

2 Kliknij ikon Informacje o zadaniu i rozwi kategori Uwierzytelnienie uytkownika.

3 Usu zaznaczenie pola wyboru Go.Jeeli nie masz nazwy logowania w systemie Windows, zaznacz pole wyboru.

Uwaga: Serwer Fiery musi by skonfigurowany w taki sposb, aby umoliwia drukowanie w trybie gocia.

4 Wykonaj jedn z nastpujcych czynnoci:

Zaznacz pole wyboru Uyj identyfikatora logowania w systemie Windows, aby przesa swoj nazwuytkownika i haso systemu Windows.

Wpisz w polach nazw uytkownika i haso.

Uwaga: W zalenoci od typu uwierzytelniania uytkownika skonfigurowanego na komputerze, pole wyboru Uyjidentyfikatora logowania w systemie Windows moe nie by wywietlane.

5 Kliknij przycisk Uwierzytelnij, aby potwierdzi, e serwer Fiery rozpoznaje Twoj nazw uytkownika, haso iuprawnienia.

Uwaga: Uwierzytelnianie dziaa tylko wtedy, gdy opcja Komunikacja dwukierunkowa jest wczona.

6 Okrel odpowiednie ustawienia drukowania, a nastpnie wydrukuj dokument.

Praca z niestandardowymi rozmiarami stron w programie Fiery Driver

Niestandardowe rozmiary stron umoliwiaj zdefiniowanie rozmiarw drukowanej strony. Po zdefiniowaniuniestandardowego rozmiaru strony mona uy go w programie bez koniecznoci jego ponownego okrelania przykadym drukowaniu.W przypadku niestandardowych rozmiarw stron opcja Szeroko odpowiada krtszej stronie, a Wysokoodpowiada duszej stronie arkusza zadania. Niestandardowe rozmiary stron mona ustawi bez wzgldu naustawienia orientacji w aplikacji.

Definiowanie lub edytowanie niestandardowego rozmiaru dokumentu lub rozmiaru stronydla zadania

Dla zadania mona zdefiniowa lub edytowa niestandardowy rozmiar dokumentu lub rozmiar wejciowy.

Sterownik Fiery Driver dla Windows

Sterownik Fiery Driver dla Windows

21

Rozmiar dokumentu to cyfrowa warto wejciowa (rozmiar strony zdefiniowany w dokumencie oryginalnym), awyjciowy rozmiar papieru to fizyczny wydruk (rzeczywisty rozmiar papieru w podajniku drukarki).Program Fiery Driver domylnie ustawia wyjciow warto opcji Rozmiar papieru na warto opcji Rozmiardokumentu. Nie ma znaczenia, czy drukowana jest pojedyncza strona czy wiele stron dokumentu na pojedynczymarkuszu papieru.

1 Otwrz folder zawierajcy zainstalowane drukarki. (Zob. Otwieranie folderu zawierajcego zainstalowanedrukarki na stronie 10).

2 Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni ikon drukarki i kliknij polecenie Preferencje drukowania.

3 Kliknij ikon Noniki.

4 W menu Rozmiar dokumentu (lub Rozmiar strony) kliknij przycisk Niestandardowy.

5 Ustaw ponisze opcje niestandardowego rozmiaru dokumentu lub rozmiaru strony:

Wymiary okrel wysoko i szeroko dla dokumentu lub zadania drukowania.

Jednostka wybierz jednostk miary dla dokumentu lub zadania drukowania.

Drukowanie zadania z zastosowaniem niestandardowego rozmiaru dokumentu lubrozmiaru strony

Zadanie mona wydrukowa z zastosowaniem niestandardowego rozmiaru dokumentu lub strony.1 W aplikacji kliknij kolejno Plik > Drukuj i jako drukark wybierz serwer Fiery.

2 Kliknij przycisk umoliwiajcy wywietlenie okna Waciwoci dokumentu.Kroki wymagane do wywietlenia okna Waciwoci dokumentu zale od aplikacji.

3 Kliknij ikon Noniki.

4 W menu Rozmiar dokumentu (lub Rozmiar strony) wybierz niestandardowy rozmiar dokumentu lub strony.

5 W menu Taca wejciowa lub rdo papieru kliknij tac zawierajca papier o niestandardowym rozmiarze dlazadania.

Uwaga: Wybrana opcja bdzie obowizywa tylko w odniesieniu do biecego zadania.

6 Okrel odpowiednie ustawienia drukowania, a nastpnie wydrukuj dokument.

Korzystanie z funkcji Przesunicie obrazu

Funkcja Przesunicie obrazu wpywa na przesunicie obrazu dla caego zadania, a nie poszczeglnych stron.Mona jednak okreli ustawienia wyrwnania stron przednich (nieparzystych) i tylnych (parzystych). FunkcjaPrzesunicie obrazu moe zapobiec przyciciu obrazu.

Uwaga: Opcja Przesunicie obrazu nie jest obsugiwana w programie Kreator broszury ani podczas drukowania zgrupowaniem.

Sterownik Fiery Driver dla Windows

Sterownik Fiery Driver dla Windows

22

Funkcji Przesunicie obrazu mona uy w nastpujcych celach:

Korekta niewyrodkowanej cieki papieru drukarki

Wyrwnanie treci i wstpnie zadrukowanych pl na formularzach

Wyrwnanie treci z boku arkusza papieru i treci ju wydrukowanej na drugiej stronie arkusza papieru

1 W aplikacji kliknij kolejno elementy Plik > Drukuj i wybierz serwer Fiery jako drukark.

2 Kliknij przycisk umoliwiajcy wywietlenie okna Waciwoci dokumentu.Czynnoci, ktre naley wykona w celu wywietlenia okna Waciwoci dokumentu zale od aplikacji.

3 Kliknij ikon Wykoczenie.

4 Rozwi kategori Przesunicie obrazu i wybierz opcj Przesunicie obrazu.

5 Wybierz jednostki miary.

6 Wprowad ustawienia przesunicia obrazu dla opcji Przd i Ty w polach osi X i Y.

Uwaga: Maksymalna warto dla osi X i Y wynosi 999,99 punktw/13,89 cala/352,77 mm.

7 Aby proporcjonalnie wyrwna przedni i tylny obraz, wybierz opcj Wyrwnaj przednie i tylne obrazy.

Drukowanie zada z zastosowaniem rnych typw nonikw

Funkcja Rne noniki umoliwia zdefiniowanie podziaw zadania drukowania na rozdziay oraz drukowanieokrelonych stron lub zakresw stron na rnych typach nonikw.Mona na przykad doda puste strony lub okreli strony drukowane dwustronnie w jednym zadaniu drukowania.Funkcji Rne noniki mona take uy, aby okreli opcje wykaczania dla okrelonych rozdziaw. W takimprzypadku kady rozdzia jest traktowany jako osobny zestaw wykaczania lub drukowania dwustronnego.

Uwaga: Lista wyboru umoliwia zapisanie do 100 rnych ustawie.

1 W aplikacji kliknij kolejno Plik > Drukuj i jako drukark wybierz serwer Fiery.

2 Kliknij przycisk umoliwiajcy wywietlenie okna Waciwoci dokumentu.Kroki wymagane do wywietlenia okna Waciwoci dokumentu zale od aplikacji.

3 Kliknij ikon Noniki.

4 Rozwi opcj Rne noniki i wybierz jedn z nastpujcych opcji:

Sterownik Fiery Driver dla Windows

Sterownik Fiery Driver dla Windows

23

Uwaga: W przypadku uycia opcji Strony pocztkowe rozdziau, Zdefiniuj okadk lub Zdefiniuj kady rozdziajako odrbny zestaw wykoczenia wszystkie noniki okrelone dla rozmiaru papieru danego rozdziau muszmie te same wymiary.

Strony pocztkowe rozdziau umoliwia okrelenia podziau na rozdziay przy uyciu wartoci rozdzielanejprzecinkami (na przykad: 4,9,17) w celu okrelenia pocztku kadego nowego rozdziau. Nie jest koniecznewpisywanie numeru pierwszej strony; numery stron dotycz numerowania oryginalnego dokumentu.

Zdefiniuj kady rozdzia jako odrbny zestaw wykoczenia umoliwia zastosowanie opcji wykoczenia (naprzykad zszywania) lub drukowania dwustronnego do kadego rozdziau utworzonego z zastosowaniem opcjiStrony pocztkowe rozdziau. W przypadku drukowania dwustronnego wymusza ustawienie kadej stronypocztkowej jako prawostronnej i dodanie w razie potrzeby poprzedzajcej pustej strony lewostronnej.

Zdefiniuj okadk umoliwia przypisanie atrybutw do stron przedniej i tylnej okadki.

Uwaga: Ta opcja jest dostpna, jeeli obsuguje j serwer Fiery.

Nowy zakres stron umoliwia przypisanie atrybutw strony do okrelonych stron lub ich zakresw. Poustawieniu atrybutw strony kliknij przycisk Dodaj definicj, aby zapisa ustawienia.

Nowy nonik w podajniku: Ta opcja umoliwia przypisanie atrybutw strony do pustych stron. Po ustawieniuatrybutw strony kliknij przycisk Wstaw, a nastpnie kliknij przycisk Zamknij, aby wrci do widoku Rnenoniki.

Drukowanie zada z zastosowaniem dupleksu (dwustronnych)

Zadanie jednostronne mona wydrukowa z zastosowaniem dupleksu (dwustronnie), wybierajc ustawieniedupleksu, ktre okrela orientacj drukowanych obrazw.

Uwaga: Wywietlane ustawienie druku dwustronnego zaley od drukarki.Jeeli dokument zawiera nieparzyst liczb stron, ta opcja umoliwia ustawienie pustej strony na kocu zadania.

1 W aplikacji kliknij kolejno elementy Plik > Drukuj i wybierz serwer Fiery jako drukark.

2 Kliknij przycisk umoliwiajcy wywietlenie okna Waciwoci dokumentu.Czynnoci, ktre naley wykona w celu wywietlenia okna Waciwoci dokumentu zale od aplikacji.

3 Kliknij ikon Ukad.

Sterownik Fiery Driver dla Windows

Sterownik Fiery Driver dla Windows

24

4 Wybierz jedno z ustawie druku dwustronnego:

Umoliwia wydrukowanie grnej czci obrazu na stronie 1 na tej samej krawdzi strony co grna cz obrazuna stronie 2.

Pionowa Pozioma

1 2 1 2

Umoliwia wydrukowanie grnej czci obrazu na stronie 1 na przeciwnej krawdzi strony w stosunku dogrnej czci obrazu na stronie 2.

Pionowa Pozioma

1

2

1

2

Zarzdzanie plikami PostScript w programie Fiery Driver

Istnieje moliwo drukowania do plikw PostScript i tworzenia plikw przenonych lub plikw EncapsulatedPostScript (EPS). Program Fiery Driver mona skonfigurowa w celu drukowania do pliku z programu Fiery Driverlub z aplikacji.

Konfigurowanie drukowania do pliku PostScript

Mona utworzy konfiguracj drukowania plikw PostScript. Jest to przydatne, jeeli uywana aplikacja nie moedrukowa plikw PostScript.1 Otwrz folder zawierajcy zainstalowane drukarki. (Zob. Otwieranie folderu zawierajcego zainstalowane

drukarki na stronie 10).

2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikon odpowiedniej drukarki i kliknij polecenie Waciwoci drukarki lubWaciwoci.

3 Kliknij kart Porty.

4 Pod list portw wybierz pozycj FILE.

5 Dostosuj dowolne opcje drukowania i ustawienia drukarki, jeeli jest to konieczne, przed drukowaniem do pliku.

Sterownik Fiery Driver dla Windows

Sterownik Fiery Driver dla Windows

25

Dodawanie programu obsugi bdw w przypadku problemw z drukowaniem

Program Fiery Driver moe wykry niektre bdy niewykrywane przez system Windows i umoliwia wysanieprogramu obsugi bdw PostScript z kadym drukowanym dokumentem.Po wysaniu do drukarki programu obsugi bdw drukarka drukuje cz strony przetworzon bez bdw, anastpnie stron z komunikatem o bdzie.

Uwaga: Program obsugi bdw PostScript jest niedostpny po wybraniu formatu EPS.

1 Otwrz folder zawierajcy zainstalowane drukarki. (Zob. Otwieranie folderu zawierajcego zainstalowanedrukarki na stronie 10).

2 Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni ikon drukarki i kliknij polecenie Preferencje drukowania.

3 Kliknij kart PostScript.

4 Wybierz opcj Wydrukuj informacj o bdzie PostScript.

Rozwizywanie problemw z programem Fiery Driver

Gdy program Fiery Driver wykryje problem, na przykad co najmniej dwa ustawienia drukowania powodujcekonflikt, wywietli komunikat o bdzie z opisem konfliktu oraz propozycj jego rozwizania.

Korzystanie z programu obsugi bdw do rozwizywania problemw z drukowaniem

Po wysaniu do drukarki programu obsugi bdw drukarka drukuje cz strony przetworzon bez bdw, anastpnie stron z komunikatem o bdzie.Po zdiagnozowaniu problemu z drukowaniem zalecane jest usunicie zaznaczenia opcji Wydrukuj informacj obdzie PostScript.

Uwaga: Program obsugi bdw PostScript jest niedostpny po wybraniu formatu EPS.

Drukowanie dokumentu zajmuje duo czasu

Jeeli drukowanie trwa bardzo dugo, przed wysaniem zadania drukowania mona wykona czynnociumoliwiajce skrcenie czasu drukowania.Na przykad komunikacja binarna z wykorzystaniem opcji Tagged Binary Communications Protocol jest szybsza nikomunikacja ASCII. Pobierane z komputera dane dokumentu, takie jak czcionki, nagwek PostScript lub programobsugi bdw, zale od aspektw zwizanych z przenonoci. Pobieranie wpywa rwnie na czas trwaniadrukowania.Opcje na karcie PostScript mog wpywa na rozmiar tworzonego pliku drukarki, a tym samym na czas drukowania.

Sterownik Fiery Driver dla Windows

Sterownik Fiery Driver dla Windows

26

Na karcie PostScript dostpne s nastpujce opcje:

Opcja PostScript (zoptymalizowano pod wzgldem szybkoci) moe nie obsugiwa w peni wszystkich funkcjibuforw sieci. Nie uywaj tej opcji w przypadku drukowania do pliku przeznaczonego do pniejszegodrukowania przy uyciu buforu wydruku. Jeeli korzystasz z oprogramowania do buforowania drukowania, wktrym dostpne s funkcje takie jak odwracanie stron i czciowe drukowanie dokumentu, przenono plikumoe by niedostpna po wybraniu tej funkcji.

Wybranie opcji Wydrukuj informacj o bdzie PostScript moe spowolni dziaanie drukarki w przypadkuwysyania z zadaniem programu obsugi bdw. Program obsugi bdw naley wysya tylko wtedy, gdy jest tokonieczne.

Ustawienie opcji Poziom jzyka PostScript (jeli dotyczy) powinno mie najwysz warto obsugiwan przezdrukark.W przypadku drukowania do pliku lub tworzenia pliku EPS drukowanego na innej drukarce opcj t naleywybra tylko wtedy, gdy uytkownik ma pewno, e drukarka docelowa obsuguje dany poziom jzykaPostScript.

Jeeli dokument zawiera czcionki TrueType i nie jest wymagana najwysza jako wydrukw, naley wybrapolecenie Podstaw czcionk urzdzenia w menu Czcionka TrueType.Zastpowanie czcionek TrueType domylnymi czcionkami PostScript jest znacznie szybsze ni przesyanieczcionek TrueType. Uyj tej opcji, jeeli masz dowiadczenie w korzystaniu z wbudowanych czcionek drukarki.

Na monitorze wywietlana jest nieprawidowa czcionka drukarki

Wikszo drukarek PostScript ma co najmniej 13-35 czcionek PostScript trwale zainstalowanych w pamici ROM(Read Only Memory) drukarki. Czcionki te s zwykle wywietlane w menu czcionki aplikacji, jeeli zainstalowanoprogram Adobe Type Manager (ATM), a czcionki s dostpne do drukowania.Jeeli program ATM jest niedostpny, system Windows podmienia czcionki drukarki PostScript na wasne w celuwywietlenia tekstu.W przypadku korzystania z programu narzdziowego do pobierania czcionek lub kaset z czcionkami, na przykad wcelu instalacji innych czcionek drukarki, w systemie mog by niedostpne pasujce czcionki PostScript w celuwywietlenia przez program ATM.W przypadku niektrych czcionek PostScript, takich jak Helvetica, Times, Courier i Symbol, system Windowszastpuje czcionki ich najbliszymi odpowiednikami. Inne czcionki PostScript system Windows moe zastpowaczcionkami, ktre nie s ich bliskimi odpowiednikami. Na przykad system Windows moe zastpi czcionkPalatino czcionk Times New Roman. Najgorszy jest dobr odpowiednika dla czcionki Zapf Dingbats systemWindows zastpuje j czcionk Wingdings.

Umieszczony obraz EPS jest zbyt may

Niektre aplikacje nie udostpniaj wystarczajcej iloci informacji, aby program Fiery Driver mg prawidowoutworzy obrazy EPS. Po umieszczeniu obrazw utworzonych za pomoc tych aplikacji w dokumentach innychaplikacji obrazy bd zbyt mae.Czasami sam obraz zajmuje niewielk cz strony. W innych przypadkach problem jest spowodowany przezaplikacj. Obecnie nie mona rozwiza tego problemu. Moe on by jednak rozwizany w kolejnych wersjachaplikacji.

Sterownik Fiery Driver dla Windows

Sterownik Fiery Driver dla Windows

27

Aplikacja jest niezgodna z funkcjami programu Fiery Driver

Czasami aplikacja jest niezgodna z niektrymi funkcjami programu Fiery Driver.List niezgodnych aplikacji podano w informacjach o wersji serwera Fiery.

Ukady wielu stron s drukowane nieprawidowo

Nie wszystkie opcje ustawienia strony dziaaj prawidowo z ukadami wielu stron.W przypadku drukowania dokumentu z okrelonymi specyfikacjami ukadu naley uwzgldni nastpujce zalecenia:

Jeeli aplikacja umoliwia poczenie ustawie ukadu, orientacji i skalowania oraz przypisanie rnych ustawietych opcji do rnych czci dokumentu, ukady wielu stron bd drukowane prawidowo, w sposb pokazany naponiszym rysunku.

W przypadku wybrania innej rozdzielczoci, rozmiaru strony lub rda papieru albo ustawie drukudwustronnego dla rnych stron, gdy uywany jest ukad wielu stron, program Fiery Driver wykona poprzedniepolecenie, a nastpnie rozpocznie now stron, stosujc biece wybrane ustawienia konfiguracji strony.Kolejno ukadu pozostanie taka sama, ale moe brakowa wirtualnych stron ukadu wielu stron. Jest tospowodowane faktem, e program Fiery Driver rozpoczyna wykonywanie nowego zestawu instrukcji na nowymarkuszu papieru.

Sterownik Fiery Driver dla Windows

Sterownik Fiery Driver dla Windows

28

W poniszym przykadzie pierwsza strona dokumentu jest drukowana na papierze firmowym, a pozostae stronyna papierze zwykym z innego rda.

Niektre aplikacje umoliwiaj uycie tylko jednej orientacji poziomej: pozioma, ale nie obrcona pozioma. Jeelidokument wykorzystuje kilka orientacji, ukady wielu stron mog by drukowane niezgodnie z oczekiwaniami.

Niektre aplikacje mog by niezgodne z funkcj czenia przez program Fiery Driver drukowania ukadu wielustron i posegregowanych kopii. Poczenie tych funkcji moe spowodowa uzyskanie nieoczekiwanych wynikwdrukowania. Najlepiej jest wybra opcj segregowania w ikonie Wykoczenie w programie Fiery Driver w celudrukowania posegregowanych kopii, a nie opcj segregowania w oknie dialogowym Drukuj aplikacji.

Sterownik Fiery Driver dla Windows

Sterownik Fiery Driver dla Windows

29

Sterownik Fiery Driver dla Windows

Sterownik Fiery Driver dla Windows

30

Spis treciSterownik Fiery Driver dla WindowsFiery Driver UpdaterInstalacja sterownika Fiery Driver z poziomu wiersza poleceniaOdinstalowywanie sterownika Fiery DriverFiery Printer Delete UtilityOdinstalowywanie sterownika Fiery Driver w systemie Windows

Usuwanie sterownikw drukarki za pomoc instrukcji w wierszu poleceniaOdinstalowywanie sterownikw drukarki w systemie Windows

Tworzenie niestandardowych sterownikw Fiery DriversOtwieranie folderu zawierajcego zainstalowane drukarkiKarta Drukowanie FieryGrupy sterownika Fiery DriverOtwieranie karty Drukowanie Fiery

Korzystanie z programu Fiery Driver w celu ustawiania opcji zainstalowanych na drukarceZmiana opcji zainstalowanych wdrukarce za pomoc sterownika Fiery DriverKonfigurowanie opcji do zainstalowania dla sterownikw drukarki zainstalowanych za pomoc funkcji Wska i drukuj

Zmiana ustawie drukowania za pomoc programu Fiery DriverZmiana ustawie drukowania dla wszystkich dokumentw wysanych z komputera

Dostosowywanie ikony Szybki dostp na karcie Drukowanie FieryUstawienia wstpne wsterowniku Fiery DriverPraca zustawieniami wstpnymi wsterowniku Fiery DriverTworzenie ustawienia wstpnego wsterowniku Fiery DriverZmiana ustawienia wstpnego wszystkich zada drukowania w programie Fiery DriverKorzystanie z ustawienia wstpnego do drukowania zadania w programie Fiery DriverEdycja ustawienia wstpnego wsterowniku Fiery DriverUsuwanie lub zmiana nazwy ustawienia wstpnego w programie Fiery DriverPrzywracanie domylnego ustawienia wstpnego wsterowniku Fiery DriverEksportowanie i importowanie lokalnych ustawie wstpnych w sterowniku Fiery Driver

Korzystanie ze znakw wodnych w programie Fiery DriverTworzenie, edycja i usuwanie znakw wodnychDrukowanie zadania ze znakiem wodnym

Wprowadzanie informacji zwizanych z logowaniemPraca z niestandardowymi rozmiarami stron w programie Fiery DriverDefiniowanie lub edytowanie niestandardowego rozmiaru dokumentu lub rozmiaru strony dla zadaniaDrukowanie zadania z zastosowaniem niestandardowego rozmiaru dokumentu lub rozmiaru strony

Korzystanie z funkcji Przesunicie obrazuDrukowanie zada z zastosowaniem rnych typw nonikwDrukowanie zada z zastosowaniem dupleksu (dwustronnych)Zarzdzanie plikami PostScript w programie Fiery DriverKonfigurowanie drukowania do pliku PostScriptDodawanie programu obsugi bdw w przypadku problemw z drukowaniem

Rozwizywanie problemw z programem Fiery DriverKorzystanie z programu obsugi bdw do rozwizywania problemw z drukowaniemDrukowanie dokumentu zajmuje duo czasuNa monitorze wywietlana jest nieprawidowa czcionka drukarkiUmieszczony obraz EPS jest zbyt mayAplikacja jest niezgodna z funkcjami programu Fiery DriverUkady wielu stron s drukowane nieprawidowo