of 24 /24
| Fasada | Fasadne boje | Sto Graditi svjesno. Fasadne boje Sto Uvijek savršeno rješenje

Fasadne boje Sto Uvijek savršeno rješenje · - difuzija vodene pare: V2 (srednja) - propusnost vode: W3 (niska) 5. Tamne nijanse boja s malim zagrijavanjem StoColor X-black Tamne

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Fasadne boje Sto Uvijek savršeno rješenje · - difuzija vodene pare: V2 (srednja) - propusnost...

Page 1: Fasadne boje Sto Uvijek savršeno rješenje · - difuzija vodene pare: V2 (srednja) - propusnost vode: W3 (niska) 5. Tamne nijanse boja s malim zagrijavanjem StoColor X-black Tamne

| Fasada | Fasadne boje |

Sto Graditi svjesno.

Fasadne boje StoUvijek savršeno rješenje

Page 2: Fasadne boje Sto Uvijek savršeno rješenje · - difuzija vodene pare: V2 (srednja) - propusnost vode: W3 (niska) 5. Tamne nijanse boja s malim zagrijavanjem StoColor X-black Tamne

Što se tiče podataka, slika, općih tehničkih informacija i crteža navedenih u nastavku ove brošure, treba napomenuti da se pritom radi isključivo o predloženim primjerima i detaljima koji služe samo shematskom prikazu njihovih osnovnih funkcija. Ne postoji mjerna točnost. Pojedini izvođač/klijent mora na vlastitu odgo-vornost ispitati primjenjivost i cjelovitost s obzirom na dotični građevinski projekt. Ostali radovi prikazani su samo shematski. Svi normativi i parametri moraju se prilagoditi lokalnim prilikama odnosno uskladiti s njima. To nisu tvornički crteži, crteži detalja niti montažni crteži. Valja se strogo pridržavati pojedinih tehničkih normativa i podataka o proizvodima u tehničkim listovima i opisima sustava / dopuštenjima.

Page 3: Fasadne boje Sto Uvijek savršeno rješenje · - difuzija vodene pare: V2 (srednja) - propusnost vode: W3 (niska) 5. Tamne nijanse boja s malim zagrijavanjem StoColor X-black Tamne

Sadržaj

Sve je dobro ako je fasada dobra 4Inteligentne boje za individualne zahtjeve

1. Suhe fasade 6 StoColor Dryonic, StoColor Dryonic G

2.Dugotrajnočistefasade 7 StoColor Lotusan®, StoColor Lotusan® G

3.Prirodannačindjelovanja 8 bezbiocidnogzaštitnogfilma StoColor Dryonic, StoColor Lotusan®

4.Posebnazaštitaodalgiigljiva 9StoColor Lotusan® G, StoColor Dryonic G

5.Tamnenijanseboje 10 smalimzagrijavanjem StoColor X-black

6.Sjajboje/intenzivnenijanseboje 11 StoColor Dryonic

7.Mineralne/silikatnepovršine 12 StoColor Solical

Specijalnepodloge 14Rješenje za svaki zahtjev

Ispitivanjapodloge 20Opis, uzroci i preporučene mjere

Sadržaj | 3

Page 4: Fasadne boje Sto Uvijek savršeno rješenje · - difuzija vodene pare: V2 (srednja) - propusnost vode: W3 (niska) 5. Tamne nijanse boja s malim zagrijavanjem StoColor X-black Tamne
Page 5: Fasadne boje Sto Uvijek savršeno rješenje · - difuzija vodene pare: V2 (srednja) - propusnost vode: W3 (niska) 5. Tamne nijanse boja s malim zagrijavanjem StoColor X-black Tamne

Sve je dobro ako je fasada dobraInteligentne boje za individualne zahtjeve

Bojanijesamosvojstvoboje.Bojajevišeodtoga.Ovisnoosastavu,fasadnabojamožerazvitidragocjenasvojstva.Akonatajnačinnastaneznačajnadodatnakorist,tojeondainteligentnaboja.InteligentnefasadnebojenovegeneracijeproizvodaiQ–IntelligentTechnologysvesuopremljenediferenciranimtehnologijamaistvarajukoristkojunormalnebojenebimoglepostići.

Fasadna boja mora ispuniti brojne zahtjeve. Zaštita, dugotrajnost, stabilnost nijanse boje i održivost, zahtjevi su koje klijenti danas postavljaju pred modernu fasadnu boju. iQ – Intelligent Techno-logy specijaliziranim radnicima pruža odgovarajuće rješenje za svaki zadatak.

Inovativne recepture osiguravaju dodatne funkcije površina koje čine značajnu dodanu vrijednost. Tako je boja mnogo više od crvene ili plave. Inteligentna fasadna boja ponajprije je jedno: dugoročno inteligentna investicija.

Na sljedećim se stranicama nalazi pregled cjelokupnog programa fasadnih boja Sto s dodanom vrijednošću.

U poduzeću Sto podrazumijeva se osobno savjetovanje. Savjetnici u distribuciji proizvoda Sto na raspolaganju su vam za sva pitanja o bojama i fasadama.

Zahtjevizafasadu

1. suha fasada

2. dugotrajno čista fasada

3. prirodan način djelovanja bez biocidnog zaštitnog fi lma

4. posebna zaštita od algi i gljiva

5. tamne nijanse boja s malim zagrijavanjem

6. sjaj boje / intenzivne nijanse boje

7. mineralne/silikatne površine

Sve je dobro ako je fasada dobra | 5

Page 6: Fasadne boje Sto Uvijek savršeno rješenje · - difuzija vodene pare: V2 (srednja) - propusnost vode: W3 (niska) 5. Tamne nijanse boja s malim zagrijavanjem StoColor X-black Tamne

StoColor Dryonic/StoColor Dryonic G

Lijepo suho, štogod da dolazi.Nova fasadna boja s tehnologijom Dryonic Technology za brže suhe fasade.

Pregled informacija:- najbrže sušenje nakon kiše i rose- bionički način djelovanja za suhe fasade te protiv nastanka algi i

gljiva- bez biocidnog zaštitnog fi lma- vrhunska raznolikost i stabilnost nijansi boja- minimalan lom punila / ostavljanje tragova- primjenjivo na gotovo svim standardnim građevnim podlogama- klimatski neutralna fasadna boja- StoColor Dryonic G dostupan s obloženom folijom

Razredi prema EN 1062-1:- difuzija vodene pare: V2 (srednja)- propusnost vode: W3 (niska)- propusnost CO2: razred C1 (sprečava)

Inteligentna fasadna boja jamči brzo sušenje fasade nakon kiše, magle i rose. Njezin bionički način djelovanja dugoročno sprječava nastanak algi i gljiva - i to potpuno bez biocidnog zaštitnog fi lma. Rezultat: brže suhe i dugotrajno lijepe fasade.

Uzor za boju StoColor Dryonic bio je malen pustinj-ski kukac. Fasadna boja ima hidrofi lno-hidrofobnu mikrostrukturu kao i oklop kukca koji pije maglu. Inovativna tehnologija Dryonic Technology nastala je iz prednosti te površine: ona može u rekordnom vremenu ukloniti vodu na fasadi nastalu uslijed kiše, rose i magle. Najbolje ideje često dolaze upravo iz prirode. I od proizvođača Sto.

EFH, Stuttgart, D

Suhe fasade

Preporučene boje StoColor DryonicStoColor Dryonic G

Savjet profesionalaca Premazivanje bezzračnim prskanjem s vrlo malo maglice, posebno kod glatkih površina bez naknadne obrade valjkom.

1. Suhe fasadeStoColor Dryonic, StoColor Dryonic G

Obvezno se valja pridržavati konkretnih tehničkih uputa i podataka o proizvodima

u tehničkim listovima i dopuštenjima.

powered by ClimatePartner°

Klimatski neutralne fasadne boje

6 | Suhe fasade

Page 7: Fasadne boje Sto Uvijek savršeno rješenje · - difuzija vodene pare: V2 (srednja) - propusnost vode: W3 (niska) 5. Tamne nijanse boja s malim zagrijavanjem StoColor X-black Tamne

StoColor Lotusan®/StoColor Lotusan® G

Prljavština odlazi zajedno s kišom.Dokazana fasadna boja s patentiranom tehnologijom Lotus-Effect® za dugotrajno čiste fasade.

Pregled informacija:- vrlo malena sklonost zaprljanju- prirodna zaštita od nastanka algi i gljiva- bez biocidnog zaštitnog fi lma- StoColor Lotusan® G dostupan s obloženim zaštitnim fi lmom

Razredi prema EN 1062-1:- difuzija vodene pare: V1 (visoka)- propusnost vode: W3 (niska)

Stambeni kompleks Rosegg, arh. Kopeinig, A

Iz vizualnih razloga u modernoj se arhitekturi rado odričemo dokazane zaštite ispada krova. Alge, gljive i prljavština nemaju nikakve šanse uz proizvode StoColor Lotusan® i StoColor Lotusan® G.

Osim izvanrednih svojstava po pitanju građevinske fi zike, fasadne boje StoColor Lotusan® i StoColor Lotusan® G imaju i jedinstvenu i patentiranu tehno-logiju Lotus-Effect®. Ovdje je načelo prirodnog efekta samočišćenja (efekt lotusa) biljke lotus pre-neseno na moderne fasadne premaze. Kod lotusa kišnica otječe u kapljicama i pritom sa sobom s površine odnosi i čestice prljavštine. Taj efekt na fasadi osigurava aktivnu zaštitu od vremenskih prilika koja uz to i regulira vlagu. Rezultat: prljav-ština odlazi zajedno s kišom. Fasada ostaje dulje čista i lijepa.

Dugotrajnočistefasade

Preporučene boje StoColor Lotusan®

StoColor Lotusan® G

Savjet profesionalaca Dvostruki premaz i temeljni premaz s proizvodom Sto-HydroGrund osiguravaju podlogu regulirana upijanja, koja djeluje prianjajuće te optimalne rezul-tate.

2.DugotrajnočistefasadeStoColor Lotusan®, StoColor Lotusan® G

Obvezno se valja pridržavati konkretnih tehničkih uputa i podataka o proizvodima

u tehničkim listovima i dopuštenjima. Dugotrajno čiste fasade | 7

Page 8: Fasadne boje Sto Uvijek savršeno rješenje · - difuzija vodene pare: V2 (srednja) - propusnost vode: W3 (niska) 5. Tamne nijanse boja s malim zagrijavanjem StoColor X-black Tamne

Vila Zagreb, HR

3.PrirodannačindjelovanjabezbiocidnogzaštitnogfilmaStoColor Lotusan®, StoColor Dryonic

To omogućuje visoka tehnologija iz prirode: zaštita fasade moguća je i bez biocidnog zaštitnog fi lma! To je rezultat intenzivna istraživanja u poduzeću Sto. StoColor Lotusan® i StoColor Dryonic omogu-ćuju smanjenje naslaga prljavštine i sprečavanje nastanka algi i gljiva na prirodan način.

Tajna proizvoda StoColor Lotusan® skrivena je u biomodalnoj površini. Većina čestica prljavštine uopće se ne može primiti na tu strukturu površine. Tu prednost podržavaju i ekstremno vodoodbojna svojstva fasadne boje. Tako se prljavština jedno-stavno otkotrlja s kišom, slično kao kod lista lotusa. I to posve bez biocidne zaštitne folije.

StoColor Dryonic funkcionira po sličnom načelu: specijalna kombinacija veziva i punila pruža proiz-vodu StoColor Dryonic posebnu mikrostrukturu površine. Stoga je fasada ekstremno vodoodbojna i iznimno brzo suha nakon kiše, magle ili rose.

Prirodannačindjelovanjabezbiocidnogzaštitnogfilma

Preporučene boje StoColor Lotusan®

StoColor Dryonic

Savjet profesionalaca Za ilustraciju bioničkog načina djelovanja na raspola-ganju su jednostavni kompleti za demonstraciju.

Obvezno se valja pridržavati konkretnih tehničkih uputa i podataka o proizvodima

u tehničkim listovima i dopuštenjima.

powered by ClimatePartner°

Klimatski neutralne fasadne boje

8 | Prirodan način djelovanja bez biocidne zaštitne folije

Page 9: Fasadne boje Sto Uvijek savršeno rješenje · - difuzija vodene pare: V2 (srednja) - propusnost vode: W3 (niska) 5. Tamne nijanse boja s malim zagrijavanjem StoColor X-black Tamne

4.PosebnazaštitaodalgiigljivaStoColor Lotusan® G, StoColor Dryonic G

Posebno opterećene fasade trebaju posebno snažnu zaštitu. S proizvodima StoColor Lotusan® G i StoColor Dryonic G investitori i obrtnici mogu biti sigurni.

Alge i gljive pravi su umjetnici preživljavanja, spo-sobni za prilagođavanje. Ovisno o čimbenicima iz okoliša i položaju objekta neke su fasade povećano pogođene stvaranjem algi i gljiva. Sto ima prave proizvode i za to: StoColor Lotusan® G i StoColor Dryonic G optimalno su opremljeni obloženim zaštitnim fi lmom. Ta ekološki neškodljiva tehnolo-gija smanjuje topljivost zaštitnog fi lma i tako produ-ljuje njegovo djelovanje. Tako fasada ostaje dugo-ročno lijepa.

Posebnazaštitaodalgiigljiva

Preporučene boje StoColor Lotusan® GStoColor Dryonic G

Savjet profesionalaca S dvostrukim premazom postići ćete optimalne rezul-tate. Fasade na kojima se već nalaze alge i gljive pripremno tretirajte proizvodom StoPrim Fungal te ih zatim obrađujte bez ispiranja.

EFH, Stuttgart, D

Obvezno se valja pridržavati konkretnih tehničkih uputa i podataka o proizvodima

u tehničkim listovima i dopuštenjima.

powered by ClimatePartner°

Klimatski neutralne fasadne boje

Posebna zaštita od algi i gljiva | 9

Page 10: Fasadne boje Sto Uvijek savršeno rješenje · - difuzija vodene pare: V2 (srednja) - propusnost vode: W3 (niska) 5. Tamne nijanse boja s malim zagrijavanjem StoColor X-black Tamne

StoColor X-black

Snažne boje za moderne fasade.Fasadna boja s tehnologijom X-black Technology za hladne fasade posebno intenzivnih nijansi.

Pregled informacija:- refl ektira dijelove sunčeve energije bliske infracrvenom području- visok stupanj raznolikosti i stabilnosti nijansi boja- posebno za tamne nijanse boje- moguće tamne nijanse boje s niskim koefi cijentom refl eksije svjetlosti

Razredi prema EN 1062-1:- difuzija vodene pare: V2 (srednja)- propusnost vode: W3 (niska)

5.TamnenijansebojasmalimzagrijavanjemStoColor X-black

Tamne fasade snažno se zagrijavaju kada na njih pada svjetlo. Stoga se u prošlosti nisu mogle realizi-rati snažne nijanse boje. No, s proizvodom StoColor X-black otvaraju se nove mogućnosti.

Zahvaljujući tehnologiji X-black Technology, koju je razvio Sto, fasadna boja koja refl ektira toplinu u stanju je vršne vrijednosti temperature uzrokovane sunčevim zračenje održavati sigurno ispod 70 °C. To omogućuju inovativni crni pigmenti NIR (blisko infracrveno područje) koji refl ektiraju velike dijelove sunčeve energije. Kako bi se osigurao visok stupanj vezivanja i stabilnost nijanse boje, mat fasadna boja temelji se 100 % na čistom akrilatu. Tako je fasada optimalno zaštićena od izbljeđivanja nijanse boje i krediranja.

Tamnenijansebojasmalimzagrijavanjem

Preporučene boje StoColor X-black

Savjet profesionalaca S dvostrukim premazom i temeljni premaz s proizvo-dom Stoplex W osiguravaju podlogu regulirana upija-nja, koja djeluje prianjajuće te optimalne rezultate.

Za ravnomjeran izgled kod tamnih nijansi boja pre-poručuje se uporaba krupnije strukture žbuke kao što je primjerice debljina zrna 2,0.

Gantner Electronics, Schruns/Vorarlberg, A

Obvezno se valja pridržavati konkretnih tehničkih uputa i podataka o proizvodima

u tehničkim listovima i dopuštenjima.10 | Tamne nijanse boja s malim zagrijavanjem

Page 11: Fasadne boje Sto Uvijek savršeno rješenje · - difuzija vodene pare: V2 (srednja) - propusnost vode: W3 (niska) 5. Tamne nijanse boja s malim zagrijavanjem StoColor X-black Tamne

6.Sjajboje/intenzivnenijansebojeStoColor Dryonic

StoColor Dryonic ne spada bez razloga u generaciju boja s tehnologijom iQ – Intelligent Technology. Ova inteligentna fasadna boja prvi je izbor čak i kada je riječ o najvišim zahtjevima po pitanju razno-likosti, sjaja i stabilnosti boja.

StoColor Dryonic objedinjuje raznolikost dizajna i funkcionalnost. Boja koja zadržava strukturu osvaja izvrsnom sposobnošću pokrivanja, a dostupna je u gotovo svim nijansama boje. Velika raznolikost boja omogućuje veliku raznolikost u oblikovanju bojama – bilo da je riječ o čistoj bijeloj boji, nježnim pastel-nim ili tamnim, intenzivnim nijansama boje. StoColor Dryonic može se obrađivati uredno i sigurno, a izvrstan je i za ukošene površine.

Sjajboje/intenzivnenijanseboje

Preporučene boje StoColor DryonicStoColor Dryonic G

Savjet profesionalaca Minimalno ostavljanje tragova / lom punila, što ih čini optimalnima za površine visoke frekvencije prolaženja. Za ilustraciju bioničkog načina djelova-nja na raspolaganju su jednostavni kompleti za demonstraciju.

Napomena Koefi cijent refl eksije svjetlosti < 25 u strukturi sa sustavima StoTherm* dogovorite na licu mjesta sa svojim terenskim suradnikom proizvođača Sto.

Stambena kuća, Lörrach, D

Obvezno se valja pridržavati konkretnih tehničkih uputa i podataka o proizvodima

u tehničkim listovima i dopuštenjima.

powered by ClimatePartner°

Klimatski neutralne fasadne boje

* StoTherm Classic, StoTherm Vario (StoLevell Novo)

Sjaj boje / intenzivne nijanse boje | 11

Page 12: Fasadne boje Sto Uvijek savršeno rješenje · - difuzija vodene pare: V2 (srednja) - propusnost vode: W3 (niska) 5. Tamne nijanse boja s malim zagrijavanjem StoColor X-black Tamne

Ova je fasadna boja na bazi silikata i silicijeva diok-sida ima brojna izvrsna svojstva i univerzalan spek-tar primjene. StoColor Solical savršeno je rješenje za očuvanje vrijednosti fasada. Inovativna fasadna boja jednako je prikladna za obnovu povijesnih građe-vina kao i za oblikovanje fasada u novogradnji. Idealno je primjenjiva na organskim i mineralnim podlogama i izvrsna za primjenu na kompozitnim sustavima za toplinsku izolaciju.

Kao klimatski neutralna fasadna boja StoColor Solical primjenjuje se potpuno bez otapala i zaštit-nog filma te predstavlja ekološki i održiv način gradnje.

Bilo da je riječ o mineralnim, organskim podlogama ili primjeni na kompozitnim sustavima za toplinsku izolaciju: StoColor Solical posvuda osvaja predno-stima fasadne boje na bazi silikata i silicijeva diok-sida.

Mineralne/silikatnepovršine

Preporučene boje StoColor SolicalStoColor Solical G

Savjet profesionalaca Dvostruki premaz i temeljni premaz s proizvodom StoPrim Silikat osiguravaju podlogu regulirana upija-nja, koja djeluje prianjajuće te optimalne rezultate.

Muzej KHS, Lehesten, D

7.Mineralne/silikatnepovršineStoColor Solical

Obvezno se valja pridržavati konkretnih tehničkih uputa i podataka o proizvodima

u tehničkim listovima i dopuštenjima.

powered by ClimatePartner°

Klimatski neutralne fasadne boje

StoColor Solical

- bez biocidnog zaštitnog filma- bez otapala- niski udjeli organskog sadržaja- velika propusnost za vodenu paru- požarni razred A2-s1, d0- odlično prianjanje na organskim podlogama- ravnomjerno sušenje nijansi boja (smanjena zamagljenost)- odlična sposobnost popravljanja- maksimalna stabilnost nijanse boje u silikatnom području - StoColor Solical G - s obloženim filmom

12 | Mineralne/silikatne površine

Page 13: Fasadne boje Sto Uvijek savršeno rješenje · - difuzija vodene pare: V2 (srednja) - propusnost vode: W3 (niska) 5. Tamne nijanse boja s malim zagrijavanjem StoColor X-black Tamne

Specijalnepodloge 14Rješenje za svaki zahtjev

Metalne fasade s praškastim premazom 14

Nastanak algi i gljiva 15

Uvjetno normirano drvo 15

Porozni beton 16

Vlaknastocementna ploča 16

Pješčenjak 17

Beton 17

Elastični stari premazi 18

Podloge od pocinčana metala, aluminija i PVC-a 18

Sanacija pukotina u skladu s normom EN 1062-7 19

Ispitivanjapodloge 20Opis, uzroci i preporučene mjere

Specijalne podloge i ispitivanjapodloge

Specijalne podloge i ispitivanja podloge | 13

Page 14: Fasadne boje Sto Uvijek savršeno rješenje · - difuzija vodene pare: V2 (srednja) - propusnost vode: W3 (niska) 5. Tamne nijanse boja s malim zagrijavanjem StoColor X-black Tamne

SpecijalnepodlogeRješenje za svaki zahtjev

Solidanručniradnatemeljudobreistabilneosnove.TakosespripremnomobradompodlogestvaraiosnovazavrlokvalitetaniotporanzavršnipremazfasadnimbojamaSto.

Širokom paletom proizvoda u području pripremne obrade podloge i specijalnih temeljnih premaza Sto nudi prikladno rješenje za svaki slučaj primjene: od regulacije sposobnosti upijanja i prianjanja do sanacije vlažnih podloga i podloga pod mikrobiološkim optereće-njem. S našim rješenjima, koja održivo štite primjerice od korozije metala te napada mikroorganizama, promjena boje i iscvjetava-nja lignina, možete postići osnovu za sigurne i otporne površine.

U nastavku su prikazane podloge i dogradnje premaza kao pre-poruka proizvođača Sto.

To je najbolje rješenje za:

• dovoljno prianjanje• odlična stabilnost nijanse boje• ukošene površine• dovoljna elastičnost u unutarnjem kutu• visok stupanj mehaničkog opterećenja kod vijaka i spojeva• intenzivne nijanse boje

Metalne fasade s praškastim premazom (fasade coil coating)

Zapremazivanjemetalnihfasadaspraškastimprema-zom(fasadecoilcoating)Stopreporučujesljedeće:

Temeljnipremaz StoColor Dryonic, razrijeđen 10 %

Mogućizavršnipremazi

StoColor DryonicStoColor Dryonic G

Savjetprofesiona-laca

Može se prskati bezzračnim postup-kom, mlaznica 417– 425, tlak 80 –100 bar, rešetkastim rezom provjerite pria-njanje, po potrebi izradite pouzdane probne površine

Tehnički list BFS br. 24

Obvezno se valja pridržavati konkretnih tehničkih uputa i podataka o proizvodima u tehničkim listovima i dopuštenjima.14 | Specijalne podloge

Page 15: Fasadne boje Sto Uvijek savršeno rješenje · - difuzija vodene pare: V2 (srednja) - propusnost vode: W3 (niska) 5. Tamne nijanse boja s malim zagrijavanjem StoColor X-black Tamne

To je najbolje rješenje za:

• izbjegavanje brzog ponovnog nakupljanja mikroorganizama • dugotrajno lijepu i čistu fasadu, ovisno o osnovnim uvjetima

građevinske fi zike, konstrukcije i okoliša.

Nastanak algi i gljiva

Zapremazivanjefasadapodmikrobiološkimoptereće-njemStopreporučujesljedeće:

Pripremnaobrada StoPrim Fungal

Temeljnipremaz Stoplex W, Sto-HydroGrund (kod pri-mjene proizvoda StoColor Lotusan®), StoPrim Micro

Mogućizavršnipremazi

StoColor Dryonic GStoColor Lotusan® GStoColor Silco GStoColor X-black (za sanaciju fasade tamnih/intenzivnih nijansi boje, s al-gama)

Savjetprofesiona-laca

Prije dezinfekcije proizvodom StoPrim Fungal fasadu mehanički očistite (viso-kotlačnim čistačem) i zatim pustite da se osuši. Tehnički list BFS br. 20

To je najbolje rješenje za:

• dovoljno prianjanje• sprečavanje promjena boje i iscvjetavanja lignina• sprečavanje nastanka plave plijesni

Uvjetno normirano drvo

ZapremazivanjefasadaoduvjetnonormiranogdrvaStopreporučujesljedeće:

Pripremnaobrada U slučaju mikrobiološkog opterećenja: StoPrim Fungal

Temeljnipremaz Sto-Aquagrund

Zaštitaodplaveplijesni

StoTop Protectlasur

Mogućizavršnipremazi

StoColor Dryonic, StoColor Top

Savjetprofesiona-laca

Primjenjuje se na netaknutom starom premazu bez grundiranja

Tehnički list BFS br. 18

Obvezno se valja pridržavati konkretnih tehničkih uputa i podataka o proizvodima u tehničkim listovima i dopuštenjima. Specijalne podloge | 15

Page 16: Fasadne boje Sto Uvijek savršeno rješenje · - difuzija vodene pare: V2 (srednja) - propusnost vode: W3 (niska) 5. Tamne nijanse boja s malim zagrijavanjem StoColor X-black Tamne

To je najbolje rješenje za:

• dovoljno prianjanje• izbjegavanje nepremazanih bridova ploče• intenzivne nijanse boje

To je najbolje rješenje za:

• reguliranje sposobnosti upijanja• postizanje plošne težine od 1800 g/m²• vodoodbojna površina• odgovara normama industrije poroznog betona

Vlaknastocementna ploča (ne sadrži azbest)

Porozni beton

Zapremazivanjevlaknastocementnihploča(kojenesa-držeazbest)Stopreporučujesljedeće:

Temeljnipremaz StoPrim Activ

Mogućizavršnipremazi

StoColor Dryonic, StoColor Dryonic GStoColor Silco, StoColor Silco G,StoColor Top

Savjetprofesiona-laca

Nanesite prskanjem bezzračnim po-stupkom u smjeru suprotno od kreta-nja vode pa obradite valjkom

Tehnički list BFS br. 14

ZapremazivanjeporoznogbetonaStopreporučujeslje-deće:

Temeljnipremaz Stoplex W

Mogućizavršnipremaz

StoColor Poro Fill

Savjetprofesiona-laca

Racionalni strojni nanos (min. 1800 g/m2)

Obvezno se valja pridržavati konkretnih tehničkih uputa i podataka o proizvodima u tehničkim listovima i dopuštenjima.16 | Specijalne podloge

Page 17: Fasadne boje Sto Uvijek savršeno rješenje · - difuzija vodene pare: V2 (srednja) - propusnost vode: W3 (niska) 5. Tamne nijanse boja s malim zagrijavanjem StoColor X-black Tamne

To je najbolje rješenje za:

• antikorozivnu zaštitu• vodoodbojnu površinu• intenzivne nijanse boje

To je najbolje rješenje za:

• dovoljno prianjanje• reguliranje sposobnosti upijanja• izjednačavanje sadržaja vlage• zaštita od vlage• vodoodbojna površina

Beton

Pješčenjak

ZapremazivanjebetonaStopreporučujesljedeće:

Temeljnipremaz Stoplex W

Mogućizavršnipremazi

StoColor Dryonic, StoColor Dryonic G

Savjetprofesiona-laca

Ispitana propusnost na CO2 u skladu s normom EN 1062-1, (C1), obrada masom za grebanu strukturu Levell Deco za ispu-njavanje pora

Tehnički list BFS br. 1

OS za betonske dijelove u skladu s normom DIN EN 1504/DIN V 18026 – upotrebljavajte sustave StoCretec.

ZapremazivanjepješčenjakaStopreporučujesljedeće:

Temeljnipremaz StoPrim Silikat

Mogućizavršnipremaz

StoColor Solical

Savjetprofesiona-laca

Ukošene površine grundirajte proizvo-dom StoPrim Aktiv i premažite proizvo-dom StoColor Dryonic G

Tehnički list BFS br. 20.1

Obvezno se valja pridržavati konkretnih tehničkih uputa i podataka o proizvodima u tehničkim listovima i dopuštenjima. Specijalne podloge | 17

Page 18: Fasadne boje Sto Uvijek savršeno rješenje · - difuzija vodene pare: V2 (srednja) - propusnost vode: W3 (niska) 5. Tamne nijanse boja s malim zagrijavanjem StoColor X-black Tamne

To je najbolje rješenje za:

• smanjenje upijanja vode preko pukotina• sprečavanje pukotina

To je najbolje rješenje za:

• prianjanje / cinkov sapun• iscvjetavanje soli• intenzivne nijanse boje

Elastični stari premazi

Podloge od pocinčana metala, aluminija i PVC-a (oluci itd.)

ZapremazivanjeelastičnihstarihpremazaStopreporu-čujesljedeće:

Temeljnipremaz StoPrim Plex W

Mogućizavršnipremazi

StoColor LasticStoColor Silco Elast

Savjetprofesiona-laca

Test grebanja nožem

Tehnički list BFS br. 20Procjena podloge,podjela prema razredima u skladu s normom EN 1062-7

Zapremazivanjepodlogaodpocinčanametala,alumi-nijaiPVC-aStopreporučujesljedeće:

Temeljnipremaz Sto-Aquagrund

Mogućizavršnipremazi

StoColor Dryonic/StoColor Dryonic G

Savjetprofesiona-laca

Moguće čišćenje SE i izravno prema-zivanje proizvodom StoColor Dryonic. Rešetkastim rezom provjerite prianja-nje, po potrebi izradite pouzdane probne površine.

Tehnički list BFS br. 5

Obvezno se valja pridržavati konkretnih tehničkih uputa i podataka o proizvodima u tehničkim listovima i dopuštenjima.18 | Specijalne podloge

Page 19: Fasadne boje Sto Uvijek savršeno rješenje · - difuzija vodene pare: V2 (srednja) - propusnost vode: W3 (niska) 5. Tamne nijanse boja s malim zagrijavanjem StoColor X-black Tamne

To je najbolje rješenje za:

• smanjenje upijanja vode preko pukotina • prevenciju pukotina

Sanacija pukotina u skladu s normom EN 1062-7

ZasanacijupukotinauskladusnormomEN1062-7Stopre-poručuje:

Temeljnipremaz StoPrim Micro

Mogućizavršnipremazi

StoColor FibrasilStoColor Silco ElastStoColor Lastic

Savjetprofesiona-laca

Pukotine ciljano grundirajte proizvo-dom StoPrim Micro (mokro na mokro)

Tehnički list BFS br. 19, br. 19.1

Dilatacija pukotinaRadni korak

Temeljni premaz

Širenje pukotinaRadni korak

*) alternativno StoColor Silco Fill, StoColor S, StoColor Sil Fill**) moguće sa StoLastic Gewebe RF

Sanacija pukotina u skladu s normom EN 1062-7 pomoću premaza

Punjenje pukotina

Prvi mređupremaz

Drugi međupremaz

Završni premaz

Širenje pukotina do 0,1 mm Širenje pukotina do 0,2 mm Širenje pukotina do 0,5 mmBez širenja pukotina

StoPrim Micro

Sto-Rissfüller

StoColor Fibrasil*) StoColor Silco Elast StoColor Silco Elast StoColor Lastic**)

StoColor Silco Elast

StoColor Fibrasil*) StoColor Silco Elast StoColor Silco Elast StoColor Lastic

Razred u skladu s EN 1062-7RT širina pukotine (mm)V-dilatacija (mm/min)

NemaDo 0,1 mm

Nema

A1Do 0,25 mm

Nema

A2Do 0,25 mm

0,05

A3Do 1,25 mm

0,05

Obvezno se valja pridržavati konkretnih tehničkih uputa i podataka o proizvodima u tehničkim listovima i dopuštenjima. Specijalne podloge | 19

Page 20: Fasadne boje Sto Uvijek savršeno rješenje · - difuzija vodene pare: V2 (srednja) - propusnost vode: W3 (niska) 5. Tamne nijanse boja s malim zagrijavanjem StoColor X-black Tamne

Podloga Provjera Opisiuzrok

Krediranje „Krediranje“ je posljedica površinske erozije.

Krediranje može uzrokovati promjenu nijanse boje i smanjeno prianjanje sljedećih premaza.

Uzrok: raspadanje površine uslijed UV-svjetla / vlage

Mjere/utjecaji koji potiču krediranje:- prejako razrjeđivanje vodom- forsirano sušenje- mraz tijekom sušenja

Čvrstoćapodloge Čvrstoća ovisi o vrsti i količini upotrijebljenog veziva i intenzitetu vremenskih utjecaja tije-kom uporabe.

Uzrok: veziva na površini ispiru se uslijed vremenskih utjecaja. Posljedica je oslobađanje punila.

Upijanje Podloge koje prejaku upijaju mogu izravno uzrokovati promjene nijanse boje, a time i nedostatke pri obradi.

Dugoročno mogu nastupiti sljedeće poslje-dice: smanjenje sposobnosti upijanja, pove-ćana sklonost nastanku algi i gljiva, iscvjetava-nje soli, otpadanje i oštećenja od mraza u kombinaciji s vlagom.

Uzrok:neredovita razgradnja veziva uzroko-vana raznim vremenskim utjecajima, mješa-vina materijala u podlozi.

IspitivanjapodlogeOpis, uzroci i preporučene mjere

Zaoptimalanitrajanpremazvaljaprijepremazivanjatemeljitoispitatisvojstvapodloge.Jednostavnimmeto-

damaispitivanjamožeseutvrditinosivost,upijanje,lužna-tostitd.,iodreditijesulimoždapotrebnepripremnemjere.

Obvezno se valja pridržavati konkretnih tehničkih uputa i podataka o proizvodima u tehničkim listovima i dopuštenjima.20 | Ispitivanja podloge

Page 21: Fasadne boje Sto Uvijek savršeno rješenje · - difuzija vodene pare: V2 (srednja) - propusnost vode: W3 (niska) 5. Tamne nijanse boja s malim zagrijavanjem StoColor X-black Tamne

Metodatestiranjaiocjenjiva-nje Mjera Preporukaproizvoda

„Krediranje“ se može dijagnosticirati jedno-stavnom probombrisanja.

Ocjena: na ruci ostaje brašnast sloj prašine.

Čišćenje i/ili grundiranje Temeljni premaz uskladite sa sljedećim pre-mazom:

npr. StoPlex W, Sto-HydroGrund

Probno grebanje za mineralne mortove/žbuke. Provjerite čvrstoću, a time i subjek-tivnu nosivost podloge. Ako podlogu pret-hodno navlažite, probno će grebanje dati jasniji rezultat.

Ocjena: ako je žbuka u dubini još čvrsta, a slaba samo na površini, riječ je o „trušenju pijeska“. Kada pokušate obrisati rukom, trusi se samo površinski pijesak. Ako je žbuka prhka i manje čvrsta do dubljih slo-jeva, u pravilu se ne može pomoći temelj-nim premazom.

Kod površina koje se jako truse: mehanički uklonite otpale dijelove pa površinu iščet-kajte ili očistite visokotlačnim čistačem.

Nakon toga grundirajte.

Temeljni premaz uskladite sa sljedećim pre-mazom:

npr. StoPrim Micro, Stoplex W, Sto-Hydro-Grund, StoPrim Silikat, StoPrim Grundex

Probanavlaživanja vodom

Ocjena: podloge koje jako upijaju vrlo brzo upijaju vodu i poprimaju tamnu boju. Ako je upijanje manje, voda otječe na podlozi.

Grundiranje Temeljni premaz uskladite sa sljedećim pre-mazom:

npr. StoPlex W, Sto-HydroGrund

Obvezno se valja pridržavati konkretnih tehničkih uputa i podataka o proizvodima u tehničkim listovima i dopuštenjima. Ispitivanje podloge | 21

Page 22: Fasadne boje Sto Uvijek savršeno rješenje · - difuzija vodene pare: V2 (srednja) - propusnost vode: W3 (niska) 5. Tamne nijanse boja s malim zagrijavanjem StoColor X-black Tamne

Podloga Provjera Opisiuzrok

Nosivostpremaza Ispituje se prianjanje starog premaza na pod-lozi.

Sinteriranakožicanamineralnimpodlogama

Tvrda, hrapava koža nalik staklu, sjajna, malo upijanje vode. Sinterirana kožica može uzro-kovati odvajanje sljedećeg premaza.

Uzrok: nastaje nakupljanjem veziva na povr-šini žbuke, primjerice dugotrajnim filcanjem/zaglađivanjem s previše vode.

Površina se pritom komprimira poput stakla i više nije nosiva kao podloga.

Lužnatost Ako je lužnatost prevelika, kod organskih sljedećih premaza može se promijeniti boja i može se pojaviti listanje odnosno odvajanje sloja.

Uzrok: nove mineralne podloge koje sadrže cementna/vapnenasta ili silikatna veziva u pravilu valja klasificirati kao visokolužnate.

IspitivanjapodlogeOpis, uzroci i preporučene mjere

Obvezno se valja pridržavati konkretnih tehničkih uputa i podataka o proizvodima u tehničkim listovima i dopuštenjima.22 | Ispitivanja podloge

Page 23: Fasadne boje Sto Uvijek savršeno rješenje · - difuzija vodene pare: V2 (srednja) - propusnost vode: W3 (niska) 5. Tamne nijanse boja s malim zagrijavanjem StoColor X-black Tamne

Metodatestiranjaiocjenjiva-nje Mjera Preporukaproizvoda

Provjera rešetkastim rezom:

Korak1: oštrim nožem napravite najmanje 6 rezova kroz premaz do podloge. Razmak između rezova ovisi o debljini premaza.

Korak2: ponovno izvedite šest koraka pod pravim kutom u odnosu na prve korake (nastaje rešetka).

Korak3:pritisnite ljepljivu vrpcu koja dobro prianja te je uklonite naglim okomitim po-kretom.

Ocjena: ocjenjuje se broj odvojenih kvadrata premaza. Kod kategorije kvalitete 0 čvrstoća je odlična, a kod kategorije kvalitete 5 vrlo loša.

Ako je čvrstoća ocijenjena kao vrlo loša, premaz valja ukloniti tako da ne ostanu nikakvi ostatci.

Probaurezivanjem te zatim proba navlaži-vanjem vodom za prskanje.

Ocjena: urezi upijaju vodu i poprimaju ta-mnu boju.

Ručno ili strojno uklonite sinteriranu kožicu. Temeljni premaz uskladite sa sljedećim pre-mazom:

npr. StoPlex W, Sto-HydroGrund

Provjeralužnatosti: podlogu navlažite destiliranom vodom i provjerite lakmus papi-rom. pH vrijednost ocjenjuje se vizualno pomoću palete boja i boje indikatora.

Ocjena: ako je pH vrijednost ≥ 9, podlogu neutralizirajte, izolirajte odnosno sljedeći premaz uskladite s njom.

Grundirajte i izolirajte lužnatost. Ovisno o sljedećem premazu nanesite Sto-Prep QS kao pripremni premaz.

Obvezno se valja pridržavati konkretnih tehničkih uputa i podataka o proizvodima u tehničkim listovima i dopuštenjima. Ispitivanje podloge | 23

Page 24: Fasadne boje Sto Uvijek savršeno rješenje · - difuzija vodene pare: V2 (srednja) - propusnost vode: W3 (niska) 5. Tamne nijanse boja s malim zagrijavanjem StoColor X-black Tamne

Br.a

rt. 0

9661

-524

Br.r

ev. 0

1/01

.02.

16

Meine Ansicht: Sto-Fassadendämmsysteme bieten eine Vielfalt an traumhaften Oberfl ächen.

Ich liebe den kleinen, feinen Unterschied. Daher ist meine Fassade von Sto auch mit keiner anderen zu vergleichen. Die unter-schiedlichen Beschichtungen und Oberfl ächenstrukturen überzeugen mich durch Vielfalt und Qualität. Ein Putz mit Struktur, Glasmosaik oder doch lieber eine metallisch schimmernde Lasur? Gut, dass der Oberfl ächenviewer auf www.sto.at gleich zeigt, was möglich ist. Meiner Fantasie kann ich damit freien Lauf lassen und Fassadengestaltung wird zum kreativen Erlebnis. Für Sto gibt es eben nichts, was es nicht gibt. www.sto.at/Fassade

Meine Ansicht: Sto-Fassadendämmsysteme bieten eine Vielfalt an traumhaften Oberfl ächen.

Ich liebe den kleinen, feinen Unterschied. Daher ist meine Fassade von Sto auch mit keiner anderen zu vergleichen. Die unter-schiedlichen Beschichtungen und Oberfl ächenstrukturen überzeugen mich durch Vielfalt und Qualität. Ein Putz mit Struktur, Glasmosaik oder doch lieber eine metallisch schimmernde Lasur? Gut, dass der Oberfl ächenviewer auf www.sto.at gleich zeigt, was möglich ist. Meiner Fantasie kann ich damit freien Lauf lassen und Fassadengestaltung wird zum kreativen Erlebnis. Für Sto gibt es eben nichts, was es nicht gibt. www.sto.at/Fassade

Moje mišljenje: Sto-sistemizavanjskutoplinskuizolacijunudemnogorazličitihpovršinaizsnova.

Volim onu malu, fi nu razliku. Zbog toga se moja fasada, izvedena proizvodima tvrtke Sto, ne može usporediti ni s jednom drugom. Različiti premazi i površinske strukture osvojile su me svojom raznovrsnošću i kvalitetom. Kako se odlučiti između žbuke sa strukturom, staklenog mozaika ili onog što mi je još draže – obrade lazurom metalnog sjaja? Sviđa mi se da preglednik površina na adresi www.sto.at odmah prikazuje što je sve moguće. Tako svojoj mašti mogu dati maha, pa oblikovanje fasade postaje kreativni doživljaj. Kod tvrtke Sto ne postoji baš ništa što se ne bi moglo ostvariti. www.sto.at/Fassade

Sto Graditi svjesno.